Σειρά κηρυγμάτων: Αναζητώντας την αληθινή πίστη «Γιατί πρέπει να αφουγκραστούμε τη φωνή του Θεού για να υποδεχτούμε τον Κύριο;»

27 Δεκεμβρίου 2021

Τις έσχατες ημέρες, ο Σωτήρας Παντοδύναμος Θεός έχει εμφανιστεί και εργάζεται, εκφράζοντας πολλές αλήθειες και επιτελώντας το έργο της κρίσεως. Πολλοί άνθρωποι απ’ όλα τα δόγματα, που αγαπούν την αλήθεια και λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, έχουν διαβάσει τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού κι έχουν αναγνωρίσει πως πρόκειται για τη φωνή του Θεού, πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε. Γεμάτοι χαρά, έχουν επιστρέψει σ’ Εκείνον, έχουν αρπαχτεί ενώπιον του θρόνου του Θεού και παρευρίσκονται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Αυτό εκπληρώνει τις προφητείες του Κυρίου Ιησού: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Όμως, υπάρχουν πολλοί που εξακολουθούν να προσκολλούνται σε όσα λέει η Βίβλος για την έλευση του Κυρίου πάνω στα σύννεφα, χωρίς να αναζητούν καθόλου να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Ως αποτέλεσμα, έχουν χάσει την ευκαιρία να υποδεχτούν τον Κύριο και έχουν πάθει συμφορές, θρηνώντας και τρίζοντας τα δόντια τους. Επομένως, γιατί μόνο αν αφουγκραστούμε τη φωνή του Θεού μπορούμε υποδεχτούμε τον Κύριο; Το επεισόδιο αυτό του «Αναζητώντας την αληθινή πίστη» θα σας καθοδηγήσει να αναζητήσετε την αλήθεια και να βρείτε την απάντηση.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο