Η επιλογή της σωστής οδού είναι το πιο κρίσιμο μέρος της πίστης στον Θεό

Κατά τη διάρκεια του έργου της διάδοσης του ευαγγελίου του Θεού τις έσχατες ημέρες, μόνο μια μειοψηφία ανθρώπων είναι σε θέση να απαρνηθούν τις οικογένειές τους και να απαρνηθούν τα πάντα για να δαπανήσουν ειλικρινά τον εαυτό τους για τον Θεό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια πραγματική βιωματική μαρτυρία και έχουν όλοι κάποιο ανάστημα. Δεν θεωρούν ότι είναι τεράστια δυσκολία να απαρνηθούν τις οικογένειές τους και την καριέρα τους για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ακόμη κι αν χρειαστεί να περάσουν δέκα χρόνια ή μια ολόκληρη ζωή χωρίς να επιστρέψουν στο σπίτι τους, είναι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι δύσκολο. Αυτή είναι η δύναμη που τους δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όσον αφορά όμως το ανάστημά τους, δεν μπορεί να φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο, επειδή, αν και κατανοούν κάποιες αλήθειες, δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην πραγματικότητα της αλήθειας ούτε έχουν κερδίσει την αλήθεια. Έχουν απλώς λίγη ειλικρίνεια για να δαπανήσουν εαυτούς για τον Θεό. Εάν ένα άτομο έχει την αποφασιστικότητα να επιδιώξει την αλήθεια και το Άγιο Πνεύμα τού δίνει επιπλέον κάποια χάρη, νιώθει ιδιαίτερα ικανοποιημένο εκείνη τη στιγμή· αποκτά ένα είδος δύναμης και είναι σε θέση να βγει από τα δεσμά των εγκοσμίων για να δαπανήσει για τον Θεό —αυτή είναι η χάρη του Θεού. Υπάρχουν όμως ορισμένα άτομα που δεν προσέχουν το σωστό έργο τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους· δεν επιδιώκουν καθόλου την αλήθεια και επιπλέον μπορούν να εμπλακούν σε κάθε είδους παραπτώματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί πάνω τους. Τα κίνητρα τέτοιων ανθρώπων δεν είναι ορθά και οι ίδιοι δεν είναι αληθινοί πιστοί στον Θεό. Ακόμη κι αν το Άγιο Πνεύμα είχε κάνει λίγο έργο πάνω τους στο παρελθόν, αυτό έχει χαθεί, και, χωρίς να το γνωρίζουν, ακολουθούν κατηφορική πορεία. Αν είσαι ένα άτομο που έχει την αποφασιστικότητα να επιδιώξει την αλήθεια, τότε το Άγιο Πνεύμα θα σου δώσει λίγη χάρη για να την απολαύσεις, και μπορείς στη συνέχεια να προχωρήσεις στην επιδίωξή σου στο μονοπάτι που σε οδηγεί το Άγιο Πνεύμα· η αλήθεια θα σου γίνεται όλο και πιο σαφής, η αποφασιστικότητά σου θα γίνεται όλο και πιο σταθερή, και θα γίνεται όλο και πιο εύκολο για το Άγιο Πνεύμα να εργαστεί πάνω σου. Όταν ένα άτομο δεν βαδίζει στο ορθό μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας, το Άγιο Πνεύμα τελικά το αποκλείει. Αφού αποκλειστεί, εξαφανίζονται εντελώς η αρχική του αποφασιστικότητα, το αρχικό του πάθος και το κίνητρό του να απαρνηθεί και να δαπανήσει. Μετανιώνει και σκέφτεται: «Αν ήξερα ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα αποκλειόμουν, δεν θα είχα πιστέψει στον Θεό εξαρχής». Σε αυτό το σημείο, βγαίνουν προς τα έξω η μετάνοιά του, τα παράπονά του και η αρνητικότητά του. Στην πραγματικότητα, το Άγιο Πνεύμα σταμάτησε να εργάζεται πάνω του εδώ και πολύ καιρό. Αν και διέδιδε το ευαγγέλιο, είναι χαρισματικός στην ομιλία και είχε κάποια αποτελέσματα, αυτό δεν οφείλεται στη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, ήταν επειδή το άτομο αυτό είχε κάποια εξυπνάδα και κάποιο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα εργαζόταν μέσα του. Είναι παρόμοιος με τους παρόχους υπηρεσιών —ακόμη κι αν το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί μέσα τους, παρ’ όλα αυτά είναι σε θέση να προσφέρουν προσωρινά κάποια υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, έχουν κάποια χαρίσματα και κάποιο επίπεδο· απλώς, αντί να επιδιώκουν την αλήθεια και να προσπαθούν να εκτελούν καλά τα καθήκοντά τους και να ανταποδίδουν την αγάπη του Θεού, επιδιώκουν το κύρος, το κέρδος, τη θέση, τις ευλογίες και ένα μεγάλο στεφάνι. Ως εκ τούτου, καθώς προχωρούν, το μονοπάτι τους εξαφανίζεται και δυσκολεύονται να κάνουν έστω και ένα βήμα. Αυτό συμβαίνει με όλους εκείνους που δεν επιδιώκουν την αλήθεια.

Τώρα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε: «Γνωρίζω ότι η φύση μου είναι κακή. Είμαι γεμάτος από ισχυρούς συναισθηματισμούς και είμαι πολύ ανυπάκουος». Αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση της δικής τους φύσης και δεν κατανοούν καμία πτυχή της αλήθειας. Όσο καλά κι αν μιλούν για δόγματα, καταλαβαίνοντας φαινομενικά τα πάντα, δεν μπορούν να κάνουν πράξη αυτά τα πράγματα. Αυτό αρκεί και με το παραπάνω για να αποδείξει ότι έχει εξασθενήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος πάνω τους. Όποια κι αν είναι η ανθρώπινη φύση σου ή όσα δόγματα κι αν καταλαβαίνεις και όσα κι αν έχεις υποστεί ή εγκαταλείψει, εφόσον το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται μέσα σου, αυτό αποδεικνύει ότι δεν αγαπάς την αλήθεια. Όσο παθιασμένος κι αν είσαι, χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος θα μείνεις άφωνος. Πόσο μεγάλη είναι η ελάχιστη δύναμη που διαθέτει ο άνθρωπος; Πόσο μεγάλη είναι η λιγοστή πίστη που έχει ο άνθρωπος; Ποια είναι η χρησιμότητα της ελάχιστης γνώσης που διαθέτει ο άνθρωπος; Πάρτε για παράδειγμα την καταστολή, τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις των πιστών του Θεού. Από τότε που άρχισαν να πιστεύουν στον Θεό, συχνά διώκονται, καταδιώκονται και αναγκάζονται να φεύγουν από τόπο σε τόπο, και αυτό έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο μυαλό και την καρδιά τους. «Αν με πιάσουν, δεν μπορώ να γίνω σαν τον Ιούδα· δεν μπορώ ποτέ να προδώσω την εκκλησία» —δεν έχουν προετοιμάσει έτσι τον εαυτό τους οι περισσότεροι άνθρωποι; Αλλά όταν πράγματι συλλαμβάνονται, δεν εξαρτάται από αυτούς. Αν δεν προσευχηθούν στον Θεό και δεν βασιστούν σ’ Αυτόν, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν θα εργαστεί μέσα τους και δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν σταθεροί. Δεν είναι μια στιγμή σύγχυσης που οδηγεί τους ανθρώπους να γίνουν σαν τον Ιούδα. Όπως είπα και προηγουμένως, το τι τελικά θα σου συμβεί και το ποιο θα είναι το αποτέλεσμά σου εξαρτάται πρωτίστως από το αν αγαπάς και αποδέχεσαι την αλήθεια. Αυτό είναι υψίστης σημασίας. Μετά από αυτό, εξαρτάται από το αν το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πάντα μαζί σου, και από το αν κατανοείς την αλήθεια και αν παραμένεις σταθερός στη μαρτυρία σου. Από αυτά εξαρτάται κυρίως. Μερικοί άνθρωποι είχαν μεγάλο ζήλο όταν άρχισαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους και ένιωθαν λες και είχαν ανεξάντλητη ενέργεια. Γιατί λοιπόν με τον καιρό αρχίζουν να χάνουν αυτό το σθένος; Το ποιοι ήταν στο παρελθόν και το ποιοι είναι τώρα μοιάζουν με δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους —γιατί άλλαξαν; Ποιος είναι ο λόγος γι’ αυτό; Οφείλεται στο γεγονός ότι πήραν το λάθος μονοπάτι και δεν εισήλθαν στο ορθό μονοπάτι της πίστης στον Θεό. Ακολούθησαν το μονοπάτι της επιδίωξης των ευλογιών. Υπάρχουν κάποια πράγματα που κρύβονται μέσα στις προθέσεις τους. Ποια πράγματα κρύβονται; Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, τρέφουν κάποιες ελπίδες στην καρδιά τους —ελπίζουν ότι η ημέρα του Θεού θα φτάσει πολύ σύντομα και ότι όλα τα βάσανά τους θα λάβουν τέλος, ελπίζουν ότι ο Θεός θα αλλάξει μορφή και θα επιστρέψει στη Σιών, και ότι τότε θα απαλλαγούν από όλα τα βάσανά τους. Όλοι οι άνθρωποι ελπίζουν ότι μια μέρα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους. Ελπίζουν ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα διώκονται πλέον, που θα μπορούν να είναι πραγματικά ελεύθεροι και να πιστεύουν ανοιχτά στον Θεό· εκείνη τη στιγμή δεν θα υπάρχει κανείς να τους περιορίζει και θα μπορούν να ζουν σε ένα άνετο περιβάλλον, να τρώνε καλά και να φορούν ωραία ρούχα. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιες ελπίδες; Αυτές οι ελπίδες υπάρχουν βαθιά µέσα στην καρδιά των ανθρώπων, επειδή η σάρκα τους αποστρέφεται τον πόνο. Σε περιόδους που υποφέρουν, ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Τέτοια πράγματα δεν εκτίθενται χωρίς διώξεις και δεινά. Χωρίς διώξεις ή δεινά, οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν ισχυρή πίστη. Φαίνεται να έχουν ένα ορισμένο ανάστημα, να κατανοούν αρκετά καλά την αλήθεια και να είναι γεμάτοι σθένος. Ωστόσο, όταν μια μέρα συναντήσουν διώξεις και δεινά, ξεπροβάλλουν οι σαρκικές ελπίδες, οι φαντασιοκοπίες και οι υπερβολικές επιθυμίες τους. Αρχίζει να εμφανίζεται σύγκρουση στις καρδιές τους, και κάποιοι αρχίζουν να γίνονται αρνητικοί και αδύναμοι, ενώ μέσα τους δημιουργούνται αμφιβολίες και παρανοήσεις για τον Θεό. Οι άνθρωποι δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν τους παρέχει διέξοδο ή δεν τους παραχωρεί τη χάρη Του, και σίγουρα δεν είναι ότι ο Θεός δεν κατανοεί τις δυσκολίες τους. Αντίθετα, το γεγονός ότι είσαι σε θέση να βιώσεις αυτό το μαρτύριο τώρα που ακολουθείς τον Χριστό είναι ευλογία, διότι δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι να επιτύχουν τη σωτηρία και να επιβιώσουν χωρίς να υπομείνουν αυτό το μαρτύριο. Είναι ορισμένο από τον Θεό, επομένως, είναι ευλογία να σου συμβεί αυτό το μαρτύριο. Δεν πρέπει να το βλέπεις με απλοϊκό τρόπο· δεν είναι θέμα του να κάνει τους ανθρώπους να υποφέρουν και να παίζει μαζί τους, και αυτό είναι όλο. Η σημασία αυτού είναι απίστευτα βαθιά και μεγάλη! Το να αφιερώσεις ολόκληρη τη ζωή σου στο να δαπανάς τον εαυτό σου για τον Θεό χωρίς να αναζητήσεις σύντροφο ή να επιστρέψεις στο σπίτι σου έχει νόημα. Αν ακολουθήσεις το ορθό μονοπάτι και επιδιώξεις τα σωστά πράγματα, τότε τελικά θα λάβεις περισσότερα από όσα έλαβαν όλοι οι άγιοι σε όλες τις εποχές και θα λάβεις ακόμη μεγαλύτερες υποσχέσεις. Κάποιοι άνθρωποι τώρα αναρωτιούνται διαρκώς: «Θα με μνημονεύσει ο Θεός επειδή υπέμεινα αυτές τις δυσκολίες; Κι αν δεν υπάρχει κανείς να με βοηθά όταν γεράσω; Ποιος θα με φροντίσει αν αρρωστήσω; Νοιάζεται ο Θεός; Πότε θα τελειώσουν αυτά τα βάσανα; Πότε επιτέλους θα δω το φως της ημέρας;» Αυτοί οι άνθρωποι προσβλέπουν πάντα σ’ αυτά τα πράγματα, ελπίζοντας ότι ο Θεός θα αλλάξει μορφή και θα τους απαλλάξει από τα βάσανα, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τις ευλογίες της βασιλείας των ουρανών. Δεν αναλογίζονται ποια είναι η σημασία του να ακολουθούν τον Θεό και να υπομένουν τα βάσανα ή γιατί πρέπει να υπομείνουν αυτά τα βάσανα για να κερδίσουν την αλήθεια. Η πίστη τους είναι στ’ αλήθεια τόσο αδύναμη! Όταν πρόκειται για την πίστη τους στον Θεό, ο καθένας έχει τους δικούς του εγωιστικούς υπολογισμούς. Με βάση αυτό, είναι στη φύση του ανθρώπου να προδίδει τον Θεό. Κανείς δεν αγαπάει πραγματικά τον Θεό, κανείς δεν μπορεί πραγματικά να δείξει εκτίμηση για το θέλημα του Θεού ή να έχει ομοθυμία με τον Θεό όσον αφορά την επέκταση του ευαγγελικού έργου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν να φύγει ο Θεός από τη γη και να αλλάξει μορφή, ώστε να μπορέσει να τους λυτρώσει από τα βάσανα και να τους επιτρέψει να απολαύσουν τη ζωή στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι που ελπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται μέσα τους: «Αν ο Θεός φύγει από εμάς και καταρρεύσει ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, τότε μπορούμε να πάρουμε την εξουσία και δεν θα χρειάζεται πλέον να υποφέρουμε. Θα κυβερνήσουμε όλα τα έθνη και τους λαούς με σιδερένια ράβδο —δεν θα βλέπουμε τότε το φως της ημέρας; Εκείνη τη στιγμή, ο Θεός θα εμφανιστεί ανοιχτά και θα τιμωρήσει και θα καταστρέψει κάθε σατανά και διάβολο, η βασιλεία του Χριστού θα πραγματωθεί στη γη και δεν θα χρειάζεται πλέον να μας διώκουν οι σατανάδες και οι διάβολοι». Παρόλο που δεν είναι λάθος να έχει κανείς αυτήν την ελπίδα, υπάρχουν κάποιες λανθασμένες καταστάσεις μέσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Η συνεχής επιθυμία να αποφεύγουν τα βάσανα και να απολαμβάνουν ανέσεις δείχνει ότι λαμβάνουν υπόψη τους το θέλημα του Θεού; Ικανοποιεί τον Θεό; Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν πλήρως τη σημασία του να βιώνει κανείς βάσανα.

Κανείς δεν σκοπεύει να βαδίσει στο μονοπάτι του να ακολουθεί τον Θεό σε όλη του τη ζωή, να επιδιώκει την αλήθεια για να κερδίσει τη ζωή, να επιτύχει τη γνώση του Θεού, να είναι σε θέση να καταθέσει μαρτυρία γι’ Αυτόν ή να ζήσει τελικά μια ζωή με νόημα όπως ο Πέτρος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να υποφέρουν και δεν αποδέχονται καθόλου την αλήθεια, όμως επιθυμούν να απολαύσουν τις ευλογίες της βασιλείας των ουρανών το συντομότερο δυνατό και λατρεύουν να αναζητούν το γόητρο, το κέρδος και τα οφέλη της θέσης. Αυτό είναι ικανό να τους οδηγήσει στην πλάνη. Όταν αντιμετωπίζουν πόνο, αναποδιές ή αποτυχίες, είναι πιθανό να γίνουν αρνητικοί και αδύναμοι, και να μην έχουν θέση για τον Θεό στην καρδιά τους. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα εργάζεται μέσα τους, και κάποιοι θα θέλουν ακόμη και να γυρίσουν πίσω. Αν κάποιος πιστεύει στον Θεό για πολλά χρόνια, αλλά δεν διαθέτει την παραμικρή πραγματικότητα της αλήθειας, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο! Τι κρίμα που όλα τα βάσανά του, τα αμέτρητα κηρύγματα που άκουσε και τα χρόνια που πέρασε ακολουθώντας τον Θεό, ήταν όλα μάταια! Είναι εύκολο να πάρουν οι άνθρωποι τον κατήφορο, και είναι, πράγματι, δύσκολο να βαδίσουν στο ορθό μονοπάτι και να επιλέξουν το μονοπάτι του Πέτρου. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ασαφές σκεπτικό. Δεν μπορούν να διακρίνουν ξεκάθαρα ποιο μονοπάτι είναι το ορθό και ποιο αποτελεί παρέκκλιση από αυτό. Όσα κηρύγματα κι αν ακούσουν και όσα λόγια του Θεού κι αν διαβάσουν, παρόλο που γνωρίζουν μέσα τους ότι έχει έρθει ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου, εξακολουθούν να μην πιστεύουν πλήρως σ’ Αυτόν. Γνωρίζουν ότι αυτή είναι η αληθινή οδός, αλλά δεν μπορούν να την ακολουθήσουν. Πόσο δύσκολο είναι να σωθούν οι άνθρωποι όταν δεν αγαπούν την αλήθεια! Γνωρίζεις ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορείς να τον αποδεχτείς. Ας μη μιλήσουμε για την ποιότητα της πίστης σου και ας μιλήσουμε μόνο για το γιατί δεν έχεις αγάπη για την αλήθεια και γιατί δεν μπορείς να αποδεχτείς την αλήθεια. Είσαι ανίκανος να βαδίσεις στην αληθινή οδό, απρόθυμος να επιδιώξεις την αλήθεια και ανίκανος να κάνεις πράξη τις αλήθειες που καταλαβαίνεις. Δεν είσαι όμοιος του Σατανά; Άνθρωποι σαν κι αυτούς δεν έχουν στόχους ή κατεύθυνση στη ζωή, είναι χωρίς ανθρώπινη φύση, σαν ζώα. Ως εκ τούτου, ορισμένοι άνθρωποι χάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, όχι επειδή το Άγιο Πνεύμα σκοπίμως δεν εργάζεται μέσα τους και τους εκθέτει εσκεμμένα, αλλά επειδή δεν είναι σε θέση να εργαστεί μέσα τους. Οι άνθρωποι είναι τόσο διεφθαρμένοι εσωτερικά και είναι τόσο δύσκολοι στον χειρισμό. Αν δεν επιδιώκουν την αλήθεια ή δεν επιλέγουν το ορθό μονοπάτι, τότε πώς μπορεί να εργαστεί μέσα τους το Άγιο Πνεύμα; Κάθε φορά που εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, δίνει πάντα στους ανθρώπους μια επιλογή, ποτέ δεν εξαναγκάζει κανέναν. Αλλά το σκεπτικό των ανθρώπων είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν αγαπούν την αλήθεια ούτε την αποδέχονται καθόλου, και είναι ακόμη λιγότερο πρόθυμοι να υποφέρουν για να την αποκτήσουν. Αν και θέλουν να ευλογηθούν, δεν είναι πρόθυμοι να καταβάλουν προσπάθεια ή να πληρώσουν τίμημα. Ο εγωισμός τους είναι πολύ μεγάλος. Ενδιαφέρονται μόνο για τα άμεσα συμφέροντά τους· επιδιώκουν και πασχίζουν για όσα είναι μπροστά στα μάτια τους, τα οποία μπορούν να δουν και να απολαύσουν, και αγνοούν όσα δεν βλέπουν ή στα οποία δεν βρίσκουν νόημα. Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκονται οι περισσότεροι άνθρωποι, και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι λένε: «Έχω πολλά προβλήματα που δεν μπορώ να λύσω. Αν κάποιος συναναστρεφόταν μαζί μου και με βοηθούσε να κατανοήσω την αλήθεια, δεν θα είχα πια προβλήματα». Μπορούν όμως στ’ αλήθεια να λύσουν τα προβλήματά τους μόνο με την κατανόηση της αλήθειας; Είναι σε θέση να κάνουν πράξη την αλήθεια; Όλα αυτά είναι άγνωστα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ακούσει πολλά κηρύγματα και έχουν κατανοήσει αρκετές αλήθειες, αλλά δεν είναι σε θέση να κάνουν πράξη καμία από αυτές τις αλήθειες. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματά τους, λένε: «Καταλαβαίνω όλη την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να την κάνω πράξη. Πώς μπορώ να λύσω αυτό το πρόβλημα;» Ποια είναι η χρησιμότητα της πίστης στον Θεό, αν δεν μπορείς να κάνεις πράξη καμία από τις αλήθειες; Γύρνα γρήγορα στο σπίτι σου και συνέχισε τη ζωή σου. Τι νόημα έχει η συναναστροφή μαζί σου πάνω στην αλήθεια; Είσαι ανάξιος να ακούσεις την αλήθεια και ανάξιος να πιστέψεις στον Θεό, γι’ αυτό πρέπει απλώς να περιμένεις την καταστροφή σου! Επειδή έχεις επιλέξει το άσχημο, ποταπό και δαιμονικό μονοπάτι, όσο κι αν γίνει συναναστροφή μαζί σου πάνω στην αλήθεια, εσύ δεν θα τη δεχτείς. Γι’ αυτό, πρέπει να απομακρυνθείς! Τίποτα δεν χρειάζεται να ειπωθεί σε τέτοιους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί που έχουν πει στο παρελθόν: «Καταλαβαίνω όλη την αλήθεια, αλλά απλά δεν μπορώ να την κάνω πράξη». Αυτή και μόνο η δήλωση είναι αρκετή για να αποδείξει ότι ένα τέτοιο άτομο είναι διάβολος και ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στο σινάφι του Σατανά. Αν κάποιος δεν αγαπάει την αλήθεια, τότε είναι σίγουρα κακός. Η φύση ενός ατόμου αντιπροσωπεύεται πλήρως από αυτά που αγαπάει, αυτά που ελπίζει, αυτά που επιδιώκει και αυτά που λαχταράει. Αν δεν αγαπάς την αλήθεια, τότε είσαι του διαβόλου και θα χαθείς. Αν όμως αγαπάς την αλήθεια, τότε είσαι προκαθορισμένος και επιλεγμένος από τον Θεό. Δεν είναι αυτό προφανές; Το μονοπάτι που θα επιλέξεις είναι υψίστης σημασίας. Μπορείς να ηρεμήσεις και να το συλλογιστείς σοβαρά· αν έχεις παραστρατήσει, δεν είναι αργά να επιστρέψεις. Αν έχεις τη θέληση να κάνεις πράξη την αλήθεια, αυτό είναι κάτι καλό. Επιπλέον, χρειάζεσαι ένα μονοπάτι για το πώς θα πετύχεις αυτήν τη θέλησή σου και θα εκπληρώσεις την επιθυμία σου. Πρώτον, πρέπει να κατανοήσεις την αλήθεια, να γνωρίσεις τον μελλοντικό προορισμό της ανθρωπότητας, το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει η ανθρωπότητα και τους στόχους που πρέπει να επιτύχει. Στο παρελθόν, συχνά λεγόταν ότι: «Όλα τα πράγματα και τα συμβάντα βρίσκονται στα χέρια Του». Αυτό είναι κάτι που πρέπει να βιώσεις σε βάθος. Σε κάθε τι, πρέπει να εξετάζεις αν το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Αν σου είναι στ’ αλήθεια ξεκάθαρο ότι όλα τα πράγματα και τα συμβάντα βρίσκονται στα χέρια του Θεού, τότε έχεις πραγματικά πίστη. Εάν πιστεύεις στον Θεό, θα πρέπει να υποταχθείς σ’ Αυτόν; Ποια είναι η σημασία της πίστης στον Θεό; Είναι ο σκοπός της πίστης στον Θεό μόνο το να λάβει κανείς τις ευλογίες Του; Τώρα, στην πίστη σου στον Θεό, ακολουθείς τον Χριστό, αλλά θα μπορέσεις να παραμείνεις στην ίδια πορεία μέχρι το τέλος; Πώς θα πρέπει να συνεχίσεις, όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με εμπόδια και δεινά στην πορεία σου στο μέλλον; Πρέπει να πάρεις τα καίρια λόγια του Θεού ως συνθήματα για να ενθαρρύνεις τον εαυτό σου, ώστε να μην καταρρεύσεις, να μην είσαι αδύναμος ή αρνητικός, να μην κατηγορείς τον Θεό, να μην παρεκκλίνεις από το μονοπάτι ούτε να προδώσεις τον Θεό φεύγοντας στα μισά του δρόμου. Πρέπει να τα καταλάβεις όλα αυτά, να τα ξεκαθαρίσεις και να τα κατανοήσεις σε βάθος, προκειμένου να ακολουθήσεις τον Θεό μέχρι τέλους.

Το μονοπάτι του να ακολουθεί κανείς τον Θεό έχει τα σκαμπανεβάσματά του, μπορεί να είναι πικρό και μπορεί να είναι γλυκό. Όταν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, όλοι μπορούν να πουν: «Είμαι πρόθυμος να δαπανήσω τον εαυτό μου για τον Θεό, θα δαπανώ γι’ Αυτόν όλη μου τη ζωή». Ωστόσο, κάποια στιγμή βιώνουν αναποδιές και γίνονται αρνητικοί. Μέσα στην καρδιά τους αναρωτιούνται: «Πού είναι ο Θεός; Δεν μπορώ να συνεχίσω να πιστεύω πια, αυτό το μονοπάτι είναι πολύ δύσκολο να το βαδίσω!» Στη συνέχεια, προσεύχονται και νιώθουν να επιπλήττονται, θεωρώντας ότι έχουν χρέος προς τον Θεό. Θα πρέπει να σταματήσουν να συμπεριφέρονται έτσι, αφού γνωρίζουν ότι έχουν χρέος προς τον Θεό. Ωστόσο, κάποια μέρα ίσως τα πράγματα να μην πάνε όπως τα θέλουν, και για άλλη μια φορά γίνονται αρνητικοί και παραπονιούνται για τον Θεό, λέγοντας: «Πώς μπόρεσε ο Θεός να ενορχηστρώσει αυτήν την κατάσταση για μένα; Γιατί με κάνει πάντα να υποφέρω; Δεν μπορεί να με απαλλάξει από τα βάσανα;» Οι άνθρωποι παραπονιούνται πάντοτε, και στη συνέχεια λένε πάντα ότι χρωστάνε στον Θεό. Ωστόσο, δεν αλλάζουν ποτέ· όταν βιώνουν μια μικρή αναποδιά ή όταν το παραμικρό δεν πάει όπως θέλουν, θυμώνουν και παραπονιούνται. Στις χειρότερες περιπτώσεις, ορισμένοι άνθρωποι εκστομίζουν ακόμη και μερικά λόγια κρίσης και βλασφημίας. Αργότερα, συνειδητοποιούν ότι αυτά που είπαν ήταν λανθασμένα και νιώθουν άσχημα γι’ αυτό, οπότε σπεύδουν να εκτελέσουν ένα μέρος των καθηκόντων τους και να κάνουν μερικές καλές πράξεις για να εξιλεωθούν. Τι μας λένε αυτές οι εκδηλώσεις; Ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να αντιπαθεί την αλήθεια ή ακόμη και να βαριέται την αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι πολύ κακός, άσχημος και στερείται κοινής λογικής και σωφροσύνης. Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό σαν να κάνουν μια συναλλαγή· προσεύχονται στον Θεό μόνο όταν Τον χρειάζονται και απομακρύνονται απ’ Αυτόν όταν δεν Τον χρειάζονται. Δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους και ενεργούν όπως τους ευχαριστεί. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ αλαζόνες και αχαλίνωτοι· δεν έχουν φόβο Θεού ούτε σιχαίνονται πραγματικά τα αρνητικά πράγματα. Τους λείπει η πραγματική αγάπη για την αλήθεια και δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας. Δεν έχουν όρια, δεν έχουν στόχους και στερούνται ακόμη περισσότερο αρχών και μετριοπάθειας σε ό,τι κάνουν. Οι καρδιές τους είναι αρκετά αποτρόπαιες, και σ’ αυτό το πλαίσιο, εξακολουθούν να προσβλέπουν στο πόσο μεγάλη υπόσχεση και πόσες ευλογίες θα μπορέσουν να λάβουν και να αποκτήσουν στο μέλλον ή στο πώς θα διακριθούν αργότερα και στα όσα θα μπορέσουν να απολαύσουν. Μόνο όταν σκέφτονται τέτοια πράγματα αισθάνονται μέσα τους το εξής: «Πόσο υπέροχος είναι ο Θεός! Πρέπει να ανταποδώσω την αγάπη του Θεού!» Γιατί λένε ότι ο Θεός είναι υπέροχος; Από πού πηγάζει η επιθυμία τους να ανταποδώσουν στον Θεό; Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση πίσω από αυτές τις δηλώσεις; Λένε απλώς κάτι συναισθηματικό λόγω μιας φευγαλέας προτίμησης και μιας στιγμιαίας έξαρσης χαράς —είναι αυτή η αληθινή κατανόηση; Είναι αυτή αληθινή αγάπη; Προέρχεται από τα βάθη της καρδιάς τους; Αν έχεις πραγματικά μια τέτοια κατανόηση, γιατί έχεις ακόμα παράπονα; Αν αισθάνεσαι πραγματικά υποχρεωμένος στον Θεό, γιατί εξακολουθείς να γκρινιάζεις; Θεωρείς ότι ο Θεός δεν είναι καλός μαζί σου, γι’ αυτό και Τον αγνοείς. Αν δεν σε χρησιμοποιεί ο Θεός, δεν θέλεις να κάνεις το καθήκον σου. Πόση δυσαρέσκεια πρέπει να κρύβεις μέσα σου! Παρ’ όλα αυτά, πιστεύεις ότι αγαπάς τον Θεό περισσότερο απ’ ό,τι οι άλλοι. Κατά πόσο αυτή είναι η πραγματικότητα της αγάπης προς τον Θεό; Το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να εκτοξεύει τέτοια παράπονα αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να μην κατανοεί την ίδια του τη φύση. Ακόμα δεν γνωρίζει τι είναι, από τι είναι φτιαγμένος και ποια είναι η αληθινή του αξία. Στην πραγματικότητα, είναι στη φύση κάθε ανθρώπου να αντιστέκεται στον Θεό και να Τον προδίδει. Αυτό είναι κάτι καθολικό και το μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι. Κανείς δεν αγαπά πραγματικά την αλήθεια και τα θετικά πράγματα, όπως κανείς δεν μισεί πραγματικά τον Σατανά και ό,τι είναι κακό. Δεν υπάρχουν αρχές ούτε όρια στην αγάπη και το μίσος του ανθρώπου, και ακόµα λιγότερο βασίζεται η αγάπη και το μίσος του ανθρώπου στην αλήθεια. Στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ δικαιοσύνης και αδικίας, μεταξύ άσπρου και μαύρου, πόσο μάλλον διάκριση μεταξύ αληθειών και δογμάτων ή αιρέσεων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις διακρίσεις. Δεν έχουν σαφή εικόνα για το τι αξίζει να αγαπούν και να επιδιώκουν, τι πρέπει να μισούν και τι πρέπει να απορρίπτουν, και απέχουν πολύ από το να διαθέτουν οποιοδήποτε είδος διάκρισης. Μερικοί άνθρωποι εκτελούν τα καθήκοντά τους, και όταν ακούνε το κοσμικό τραγούδι «Γύρνα πιο συχνά στο σπίτι», τους πιάνει νοσταλγία και δεν έχουν διάθεση να κάνουν τα καθήκοντά τους. Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός; Έχει έστω και ένα ίχνος από την πραγματικότητα της αλήθειας; Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν λίγο έργο και ότι έχουν κάποια προσόντα. Μπορεί να τους φαίνεται ότι διαθέτουν την αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν τίποτα και είναι ένα τίποτα. Παρόλο που τώρα είσαι σε θέση να κηρύξεις μερικά δόγματα στους άλλους, μια μέρα μπορεί να χρειαστεί να σε ενθαρρύνουν οι άλλοι, και η πτώση σου θα είναι πιο τραγική από εκείνη οποιουδήποτε άλλου ατόμου, και θα γίνεις ακόμα πιο αρνητικός από οποιονδήποτε άλλον. Πιστεύετε κάτι τέτοιο; Είσαι πεπεισμένοι γι’ αυτό; Ίσως να μην έχετε βιώσει ακόμη μια σκληρή πτώση ή να μην έχετε γίνει ιδιαίτερα αρνητικοί. Θεωρείτε ότι είστε σχετικά δυνατοί, και επειδή δεν έχετε βιώσει τέτοια πράγματα, πιστεύετε ότι διαθέτετε αρκετό ανάστημα. Ίσως μια μέρα, όταν αποκαλυφθείτε, δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό σας καθώς θα φωνάζετε: «Τελείωσε. Τελείωσα!» Τότε είναι που θα αρχίσετε να πηγαίνετε από το ένα άκρο στο άλλο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι γεμάτοι σθένος όταν αρχίζουν να πιστεύουν στον Θεό, αλλά όταν τους συμβαίνουν πράγματα, μπορεί ξαφνικά να χάσουν το κίνητρό τους και να μην είναι σε θέση να ξανασηκωθούν. Παρατηρείτε κάποια προβλήματα σε ανθρώπους σαν κι αυτούς; Κανένας άνθρωπος δεν έχει κυριαρχία επί της δικής του αδυναμίας και δύναμης· τα διεφθαρμένα πράγματα που κρύβονται μέσα στους ανθρώπους μπορούν να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Δεν λείπουν οι δοσοληψίες και η βρομιά εντός του ανθρώπου, τέτοια πράγματα αναδύονται ατελείωτα μέσα στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, η φύση του ανθρώπου είναι η φύση του Σατανά, και αυτό είναι απολύτως ακριβές. Διαφέρει ριζικά από την ουσία του Θεού. Στο παρελθόν, ο Θεός έλεγε: «Μπορώ να αγαπώ τον άνθρωπο αιωνίως, και μπορώ επίσης να τον μισώ αιωνίως». Δηλαδή, ο Θεός έχει ένα πρότυπο με το οποίο αξιολογεί τους ανθρώπους. Έχει τις κρίσεις Του και έχει αρχές για τις βάσεις πάνω στις οποίες εκδίδει κρίσεις για τα πράγματα. Έχει τα δικά Του πρότυπα και τις δικές Του αρχές για το τι αγαπά και μισεί, ποιον περιφρονεί και ποιον ευλογεί. Οι άνθρωποι στερούνται της αλήθειας και των αρχών, γι’ αυτό και είναι επιρρεπείς στο να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο. Είναι ιδιότροποι και ανίκανοι να ακολουθήσουν το ορθό μονοπάτι χωρίς την καθοδήγηση του Θεού.

Κάποιοι άνθρωποι αναρωτιούνται διαρκώς: «Πότε θα φύγει ο Θεός από τη γη; Πότε θα τελειώσει το έργο του Θεού; Δεν είμαι πια τόσο νέος· πώς θα ζήσω όταν γεράσω;» Έχει πίστη ένα τέτοιο άτομο; Τι θα κάνει αν όντως δεν υπάρχει κανείς να τον βοηθά όταν γεράσει; Δεν θα ρίξει το φταίξιμο στον Θεό; Πολλοί πιστοί στον Θεό δεν έχουν ιδέα για το τι πρέπει να κερδίσουν ακολουθώντας Τον ή για το ποια πράγματα είναι τα πιο πολύτιμα. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν πραγματικά ξεκαθαρίσει αυτά τα ζητήματα. Χωρίς το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, ο λαός της Κίνας θα είχε εξοντωθεί εδώ και πολύ καιρό. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην το πιστεύουν αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή δεν βλέπουν την κατάσταση καθαρά, καθώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι πιστεύουν επίσης το εξής: «Μπορούμε ακόμα να προχωρήσουμε χωρίς την ηγεσία του Θεού· αρκεί να έχουμε τον λόγο του Θεού για να μας καθοδηγεί. Όλοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο “Ο Λόγος ενσαρκώνεται”, έχουμε μια γενική ιδέα γι’ αυτό μέσα μας και κατανοούμε τις αρχές του. Τώρα, μπορούμε να πάρουμε το τιμόνι». Αλλά μπορείς πραγματικά να πάρεις το τιμόνι; Δεν μπορείς να ακολουθήσεις το ορθό μονοπάτι —καθώς περπατάς, θα παρεκκλίνεις, άρα μπορείς να εισέλθεις στην πραγματικότητα; Ακόμα και τώρα, δεν έχεις πειστεί ακόμα. Μπορεί να ειπωθεί ότι όποιος δεν έχει την ηγεσία του Θεού θα παραστρατήσει. Το Άγιο Πνεύμα στην Εποχή της Χάριτος εργαζόταν συνεχώς μέσα σε ορισμένους ανθρώπους, αλλά γιατί οι περισσότεροι από αυτούς επέμεναν να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο; Είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς ακριβώς πόσα δόγματα υπάρχουν σε ολόκληρο τον θρησκευτικό κόσμο· υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορεί να μην έχεις ιδέα ή των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζεις —ποιο είναι το πρόβλημα εδώ; Ότι οι άνθρωποι είναι πολύ περίπλοκοι, και δεν είναι εύκολο να διακρίνουν τα όσα υπάρχουν στη φύση τους. Σήμερα, ο Θεός έχει πει πολλά λόγια που αποκαλύπτουν τη φύση του ανθρώπου, και απαιτεί από τους ανθρώπους να διακρίνουν αυτά που βρίσκονται στη φύση τους και να δουν καθαρά την ουσία τους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να μάθουν να διακρίνουν τους άλλους και να αποφεύγουν να εξαπατώνται από τους άλλους ή να τους λατρεύουν, να τους θαυμάζουν ή να τους ακολουθούν. Αν ένα άτομο δεν έχει κατανόηση της αλήθειας, τότε δεν θα είναι σε θέση να δει το αληθινό πρόσωπο των ανθρώπων και είναι πιθανό να τον εξαπατήσουν και να τον περιορίσουν. Επομένως, οι πιστοί στον Θεό πρέπει να κατανοούν την αλήθεια, πρέπει να διαβάζουν περισσότερο τα λόγια του Θεού, και να γνωρίσουν τη φύση του ανθρώπου και να διακρίνουν την ουσία του ανθρώπου μέσω των αποκαλύψεων του Θεού. Η αποκάλυψη του λόγου του Θεού εκθέτει τη φύση του ανθρώπου, μαθαίνει στους ανθρώπους ποια είναι η ουσία τους και τους επιτρέπει να διακρίνουν την ουσία της διαφθοράς τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Σατανάς είναι ένα μπερδεμένο πράγμα, και τα διαβολικά λόγια που λέει είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Ο Θεός τον ρώτησε: «Πόθεν έρχεσαι;» Και σ’ αυτό ο Σατανάς απάντησε: «Περιελθών την γην και εμπεριπατήσας εν αυτή πάρειμι» (Ιώβ 1:7). Σκεφτείτε προσεκτικά την απάντησή του. Έρχεται ή φεύγει; Το νόημά της είναι δύσκολο να το διακρίνει κανείς, γι’ αυτό και λέω ότι αυτά τα λόγια είναι μπερδεμένα. Με βάση αυτά τα λόγια, μπορεί να φανεί ότι ο Σατανάς είναι μπερδεμένος. Όταν οι άνθρωποι διαφθείρονται από τον Σατανά, μπερδεύονται κι αυτοί. Δεν έχουν κανένα μέτρο, κανένα πρότυπο και καμία αρχή σε οτιδήποτε κάνουν. Ως εκ τούτου, κάθε άτομο μπορεί εύκολα να παραστρατήσει. Ο Σατανάς παρέσυρε την Εύα λέγοντας: «Γιατί δεν τρως τον καρπό αυτού του δέντρου;» Στο οποίο η Εύα απάντησε: «Ο Θεός μάς είπε ότι αν φάμε από αυτό το δέντρο, θα πεθάνουμε». Τότε ο Σατανάς είπε: «Δεν θα πεθάνετε απαραίτητα αν φάτε τον καρπό αυτού του δέντρου». Μέσα σ’ αυτά τα λόγια υπήρχε η πρόθεση να βάλει σε πειρασμό την Εύα. Αντί να πει με βεβαιότητα ότι δεν θα πεθάνει αν φάει τον καρπό από εκείνο το δέντρο, είπε απλώς ότι δεν θα πεθάνει απαραίτητα, γεγονός που την οδήγησε να σκεφτεί: «Αφού δεν θα πεθάνω απαραίτητα, τότε μπορώ να το φάω!» Μη μπορώντας να αντισταθεί στον πειρασμό, έφαγε από τον καρπό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σατανάς πέτυχε τον στόχο του να παρασύρει την Εύα στην αμαρτία. Δεν ανέλαβε την ευθύνη γι’ αυτό, διότι δεν την ανάγκασε να τον φάει. Μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μια σατανική διάθεση· η καρδιά του καθενός περιέχει τα μυριάδες δηλητήρια με τα οποία ο Σατανάς βάσει σε πειρασμό τον Θεό και δελεάζει τον άνθρωπο. Μερικές φορές, η ομιλία τους είναι διανθισμένη με τη φωνή και τον τόνο του Σατανά και με την πρόθεση να δελεάσει και να παρασύρει. Οι ιδέες και οι σκέψεις του ανθρώπου είναι γεμάτες με τα δηλητήρια του Σατανά και αναδίδουν τη δυσωδία του. Μερικές φορές, τα βλέμματα ή οι πράξεις των ανθρώπων φέρουν την ίδια δυσωδία του πειρασμού και της σαγήνης. Κάποιοι άνθρωποι λένε: «Αν ακολουθήσω έτσι, θα το κερδίσω εγγυημένα. Μπορώ να ακολουθήσω τον Θεό μέχρι το τέλος, ακόμη κι αν δεν επιδιώκω την αλήθεια. Απαρνούμαι πράγματα και δαπανώ εαυτόν για τον Θεό με ειλικρίνεια. Έχω τη δύναμη να επιμείνω μέχρι τέλους. Ακόμη και αν έχω παραστρατήσει λίγο, ο Θεός θα με λυπηθεί και δεν θα με εγκαταλείψει». Δεν γνωρίζουν καν τι είναι αυτό που λένε. Υπάρχουν τόσα διεφθαρμένα πράγματα μέσα στους ανθρώπους —αν δεν επιδιώκουν την αλήθεια, πώς μπορούν να αλλάξουν; Με βάση τον βαθμό της διαφθοράς τους, αν ο Θεός δεν παρακολουθεί τους ανθρώπους, μπορεί να πέσουν και να προδώσουν τον Θεό ανά πάσα στιγμή. Το πιστεύεις αυτό; Ακόμα κι αν εξαναγκάσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να τα καταφέρεις μέχρι το τέλος, επειδή αυτό το τελικό στάδιο του έργου του Θεού είναι να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών. Είναι αυτό όντως τόσο εύκολο όσο νομίζεις; Αυτή η τελική μεταστροφή δεν απαιτεί από ένα άτομο να αλλάξει κατά 100 τοις εκατό ή ακόμη και κατά 80 τοις εκατό, αλλά τουλάχιστον κατά 30 ή 40 τοις εκατό. Τουλάχιστον, πρέπει να ανασύρεις, να καθάρεις και να μεταστρέψεις αυτά που υπάρχουν μέσα σου και αντιστέκονται στον Θεό, τα οποία έχουν ριζώσει στα βάθη της καρδιάς σου. Μόνο τότε θα επιτύχεις τη σωτηρία. Μόνο όταν έχεις μεταστραφεί κατά 30%-40%, όπως απαιτεί ο Θεός, ή κατά προτίμηση κατά 60%-70%, θα αποδειχθεί ότι έχεις φθάσει στην αλήθεια και ότι είσαι ουσιαστικά συμβατός με τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα σου συμβεί κάτι, δεν θα είναι πιθανόν να αντισταθείς στον Θεό ή να προσβάλεις τη διάθεσή Του. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση και να κερδίσεις την έγκριση του Θεού.

Μερικοί άνθρωποι βλέπουν το θέμα της πίστης στον Θεό με πολύ απλοϊκά κριτήρια. Νομίζουν το εξής: «Πίστη στον Θεό σημαίνει να παρακολουθείς συναθροίσεις, να προσεύχεσαι, να ακούς κηρύγματα, να συναναστρέφεσαι, να τραγουδάς και να δοξάζεις τον Θεό, και να εκτελείς κάποια καθήκοντα. Αυτό δεν αφορά στην ουσία η πίστη στον Θεό;» Αυτήν τη στιγμή, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια πιστεύετε στον Θεό, και πάλι δεν έχετε κατανοήσει πλήρως τη σημασία της πίστης στον Θεό. Στην πραγματικότητα, το νόημα της πίστης στον Θεό είναι τοσο βαθύ, που αν οι εμπειρίες ενός ατόμου είναι πολύ ρηχές, δεν θα μπορέσει να το κατανοήσει. Όταν βιώσει μέχρι τέλους, πρέπει να καθαρθούν και να μεταμορφωθούν η διάθεση του Σατανά και τα σατανικά δηλητήρια μέσα του. Οι άνθρωποι πρέπει να εξοπλίζονται με πολλές αλήθειες, να ανταποκρίνονται στα πρότυπα που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο, και να είναι σε θέση να υπακούν πραγματικά στον Θεό και να Τον λατρεύουν. Μόνο τότε επιτυγχάνουν πραγματικά τη σωτηρία. Αν είσαι ακόμα όπως ήσουν πριν, όταν ήσουν μέλος μιας θρησκείας, απαγγέλλοντας απλώς κάποια λόγια δόγματος και ψάλλοντας κάποια συνθήματα, εκτελώντας μερικές καλές συμπεριφορές και πράξεις, και απέχοντας από ορισμένα αμαρτωλά πράγματα —τουλάχιστον τα προφανή— αυτό δεν αντιπροσωπεύει ότι έχεις μπει στον σωστό δρόμο στην πίστη σου στον Θεό. Το να ακολουθείς κανόνες σημαίνει ότι βρίσκεσαι στο ορθό μονοπάτι; Σημαίνει ότι έκανες τη σωστή επιλογή; Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα που βρίσκονται στη φύση σου, τότε μπορεί να εξακολουθήσεις να αντιστέκεσαι στον Θεό και στο τέλος να Τον προσβάλεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν δεν επιλύσεις αυτό το πρόβλημα στην πίστη σου στον Θεό, μπορεί να ειπωθεί ότι έχεις επιτύχει πραγματικά τη σωτηρία; Τι ακριβώς εννοώ μ’ αυτό; Θέλω να καταλάβετε μέσα σας ότι η πίστη στον Θεό δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον λόγο Του ούτε μπορεί να διαχωριστεί από τον ίδιο τον Θεό ή την αλήθεια. Πρέπει να επιλέξεις το ορθό μονοπάτι, και να καταβάλεις προσπάθεια για την αλήθεια και τον λόγο του Θεού. Δεν μπορείς απλώς να επιτύχεις μερική ή πρόχειρη κατανόηση, και τέρμα. Αν κοροϊδέψεις τον εαυτό σου, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να κάνεις ζημιά σ’ εσένα. Δεν είναι καλό να βασίζεις την πίστη σου στις φαντασιοκοπίες σου. Αν πιστεύεις μέχρι τέλους και ο Θεός δεν είναι στην καρδιά σου, αν απλώς ξεφυλλίζεις γρήγορα τα λόγια Του και μετά δεν μπορείς να τα θυμηθείς, και αν ο Θεός δεν έχει θέση στην καρδιά σου, τότε έχεις τελειώσει. Τι σημαίνει «η πίστη στον Θεό δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον λόγο Του»; Το καταλαβαίνετε αυτό; Αντιφάσκει με τη δήλωση, «η πίστη στον Θεό δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον ίδιο τον Θεό»; Πώς μπορείς να έχεις τον Θεό στην καρδιά σου αν τα λόγια Του δεν είναι μέσα στην καρδιά σου; Αν πιστεύεις στον Θεό, μα η καρδιά σου στερείται του Θεού, του λόγου Του και της καθοδήγησής Του, τότε είσαι εντελώς τελειωμένος. Αν δεν μπορείς να χειριστείς ακόμη κι ένα μικρό ζήτημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε θα υπολείπεσαι πολύ περισσότερο από τις απαιτήσεις του Θεού μπροστά σε ένα μείζον θέμα αρχής. Τότε, δεν θα έχεις καμία μαρτυρία, και αυτό αποτελεί πρόβλημα· αποδεικνύει ότι δεν διαθέτεις τίποτα και ότι δεν έχεις κερδίσει κανένα μέρος της αλήθειας.

Υπάρχουν ορισμένα ειδικότερα ζητήματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Θα μπορέσετε να τα κατανοήσετε πλήρως μόνο όταν σας διαφωτίσει μια μέρα το Άγιο Πνεύμα. Προς το παρόν, μπορώ μόνο να τα εκφράσω με λίγα λόγια που μπορεί να φαίνονται πολύ συνηθισμένα ή ακόμα και παράλογα στους ανθρώπους, και αυτό είναι όλο. Ξέρετε τι πιστεύουν οι ξένοι για τον εκλεκτό λαό του Θεού στην Κίνα; Όταν σας βλέπουν να πιστεύετε στον Θεό και να ακολουθείτε τον Χριστό στην Κίνα, να υποφέρετε τόσες διώξεις και δεινά, να απολαμβάνετε τον λόγο του Θεού και το έργο Του, και να κερδίζετε τόσα πράγματα, σας ζηλεύουν τόσο πολύ! Οι ξένοι έχουν μια επιθυμία —σκέφτονται μέσα τους: «Θέλω κι εγώ να βιώσω το έργο του Θεού. Δεν έχει σημασία τι πρέπει να υποστώ, θέλω κι εγώ να κερδίσω την αλήθεια! Θέλω κι εγώ να αναπτυχθώ σε γνώση και ανάστημα, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκομαι στο κατάλληλο περιβάλλον». Θεωρούν ότι οι Κινέζοι είναι τόσο ευλογημένοι, αλλά παρ’ όλα αυτά, εσείς εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτοί είναι οι ευλογημένοι και τους ζηλεύετε. Πράγματι, θεωρείτε την καλή σας τύχη δεδομένη. Ο Θεός ολοκληρώνει αυτήν την ομάδα ανθρώπων στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και τους επιτρέπει να αντέξουν τα βάσανα αυτά. Αυτό μπορεί να ειπωθεί πως είναι η μεγάλη εξύψωση του Θεού. Στο παρελθόν, ο Θεός είπε: «Εδώ και πολύ καιρό έχω φέρει τη δόξα Μου από το Ισραήλ στην Ανατολή». Τώρα, καταλαβαίνετε το νόημα αυτής της φράσης; Πώς θα πρέπει να βαδίζετε στο μέλλον στο μονοπάτι σας; Πώς θα πρέπει να επιδιώκετε την αλήθεια; Πώς μπορείτε να λάβετε το έργο του Αγίου Πνεύματος χωρίς να επιδιώξετε την αλήθεια; Αν το Άγιο Πνεύμα σταματήσει να εργάζεται μέσα σας, βρίσκεστε σε πολύ επικίνδυνη θέση. Με τι ισοδυναμούν τα μικρά βάσανα που βιώνετε αυτήν τη στιγμή; Ξέρετε τι θα πετύχετε μ’ αυτό; Είναι δυνατόν να επιδιώξετε την αλήθεια χωρίς να υποφέρετε; Μπορείτε να αποκτήσετε την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο; Μπορείτε να δώσετε αληθινή μαρτυρία; Αν μπορείτε να κατανοήσετε τέτοια πράγματα, δεν θα νιώθετε ότι υποφέρετε. Ακόμη κι αν αυξηθούν τα βάσανά σας, θα σας φαίνονται ασήμαντα.

Φθινόπωρο 1999

Προηγούμενο: Μόνο αναζητώντας την αλήθεια, μπορεί να επιτύχει κανείς αλλαγή στη διάθεσή του

Επόμενο: Γνωρίζεις την αγάπη του Θεού για την ανθρωπότητα;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα

Κοιτάξτε τους εαυτούς σας για να δείτε αν κάνετε πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνετε κι αν όλες οι πράξεις σας παρατηρούνται από τον Θεό:...

Οι τρεις νουθεσίες

Ως πιστός στον Θεό, δεν πρέπει να είσαι πιστός σε κανέναν άλλον παρά σε Εκείνον στα πάντα και να είσαι ικανός να συμμορφώνεσαι με το θέλημά...

Το έργο την Εποχή του Νόμου

Το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον επίγειο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσης το ιερό...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο