Κεφάλαιο 112

Το γεγονός ότι «λόγια και πραγματικότητα προχωράνε χέρι-χέρι» αποτελεί μέρος της δίκαιης διάθεσής Μου και, από αυτά τα λόγια, θα επιτρέψω σίγουρα στους πάντες να δουν όλη τη διάθεσή Μου. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, όμως για Μένα είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο, και δεν απαιτεί καμία προσπάθεια. Όταν τα λόγια Μου εκστομίζονται, αποτελούν αμέσως μια πραγματικότητα που ο καθένας μπορεί να δει. Αυτή είναι η διάθεσή Μου. Από τη στιγμή που λέω κάτι, αυτό κατ’ ανάγκη επιτυγχάνεται, διαφορετικά δεν θα μιλούσα. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, η λέξη «σωτηρία» λέγεται για όλους τους ανθρώπους, όμως αυτό δεν συνάδει με την πρόθεσή Μου. Παλιότερα είπα «Εγώ σώζω πάντοτε εκείνους που είναι αδαείς και αναζητούν με ζήλο», όπου η λέξη «σώζω» αναφερόταν σ’ εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία και σήμαινε ότι αυτού του είδους οι πάροχοι υπηρεσιών θα τύχαιναν ειδικής αντιμετώπισης από Μένα. Με άλλο λόγια, θα μείωνα την ποινή αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτοί οι διεστραμμένοι και δόλιοι πάροχοι υπηρεσιών θα είναι ανάμεσα στα αντικείμενα της καταστροφής, που σημαίνει ότι θα τους υποβάλλω σε αυστηρή τιμωρία. (Παρόλο που είναι ανάμεσα στα αντικείμενα της καταστροφής, είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους που καταστρέφονται: Θα λάβουν αιώνια αυστηρή τιμωρία, και η τιμωρία που θα λάβουν αυτοί οι άνθρωποι είναι η τιμωρία του διαβόλου, του Σατανά. Αυτό είναι επίσης το αληθινό νόημα αυτού που είπα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.) Όμως, δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους λόγια για τους πρωτότοκους υιούς Μου. Αντιθέτως, λέω ότι θα ανακτήσω τους πρωτότοκους υιούς Μου και θα επιστρέψουν στη Σιών. Γι’ αυτό λέω πάντοτε ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι οι προκαθορισμένοι και οι εκλεκτοί Μου. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αρχικά ανήκαν σ’ Εμένα, προέρχονται από Μένα, οπότε πρέπει να επιστρέψουν εδώ, σ’ Εμένα. Και αν συγκρίνουμε τους υιούς και τους ανθρώπους με τους πρωτότοκους υιούς, η διαφορά μεταξύ τους είναι πραγματικά η ίδια μ’ αυτή μεταξύ ουρανού και γης: Παρόλο που οι υιοί και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από τους παρόχους υπηρεσιών, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτοί που ανήκουν σ’ Εμένα. Μπορεί, επίσης, να ειπωθεί ότι οι υιοί και οι άνθρωποι έχουν επιλεχθεί επιπροσθέτως ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό ανέκαθεν εστίαζα την ενέργειά Μου στους πρωτότοκους υιούς, και, στη συνέχεια, θα αφήσω τους πρωτότοκους υιούς να οδηγήσουν αυτούς του υιούς και ανθρώπους στην ολοκλήρωση. Αυτά είναι στάδια του μελλοντικού έργου Μου. Τώρα, δεν έχει κανένα νόημα να σας μιλήσω γι’ αυτό, οπότε το έχω αναφέρει σπανίως στους υιούς και τους ανθρώπους, παρά μόνο στους πρωτότοκους υιούς έχω μιλήσει επανειλημμένως και έχω επανειλημμένως αναφέρει αυτά τα θέματα. Αυτός είναι ο τρόπος που μιλάω και εργάζομαι. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μόνον Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο για τα πάντα.

Καθημερινά αντιμάχομαι τις αντιλήψεις σας, μέρα με τη μέρα αναλύω τον κάθε έναν από εσάς. Όταν έχω μιλήσει μέχρι ενός σημείου, εσείς υποτροπιάζετε και διαχωρίζετε ξανά την ανθρώπινη φύση Μου από τη θεϊκή φύση Μου. Σε αυτό το σημείο, έχει έρθει η ώρα να αποκαλυφθούν οι άνθρωποι: Οι άνθρωποι νομίζουν ότι Εγώ εξακολουθώ να ζω ενσαρκωμένος και δεν είμαι καθόλου ο ίδιος ο Θεός, ότι εξακολουθώ να είμαι άνθρωπος και ότι ο Θεός εξακολουθεί να είναι Θεός, και ότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη δική Μου υπόσταση. Πόσο διεφθαρμένη είναι αυτή η ανθρωπότητα! Έχω πει τόσα λόγια στο παρελθόν, τα οποία εσείς από καιρό τα αντιμετωπίζετε σαν να μην υπάρχουν. Αυτό Με κάνει να σας μισώ ολόψυχα, Με κάνει να σας σιχαίνομαι! Εμένα, τον ίδιο τον ολοκληρωμένο Θεό, την ανθρώπινη φύση Μου και την πλήρη θεϊκή φύση Μου, ποιος τολμά να Με υβρίζει έτσι, ανέμελα; Ποιος τολμά να Μου αντιστέκεται μέσα στις σκέψεις του; Αφότου αρχίσει την κάθοδό της η καταστροφική συμφορά Μου, θα τους τιμωρήσω όλους, έναν προς έναν, δεν θα αφήσω κανέναν, παρά θα τους τιμωρήσω όλους αυστηρά. Το Πνεύμα Μου εργάζεται αυτοπροσώπως, κάτι που δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ο ίδιος ο Θεός, τουναντίον, σημαίνει ακόμα περισσότερο ότι είμαι ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός. Οι άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν, όλοι Μου αντιστέκονται και δεν βλέπουν την παντοδυναμία Μου από τα λόγια Μου. Αντιθέτως, προσπαθούν να βρουν κάτι στα λόγια Μου που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν εναντίον Μου και να Μου προσάψουν σφάλματα. Όταν μια μέρα εμφανιστώ με τους πρωτότοκους υιούς Μου στη Σιών, θα ξεκινήσω να αντιμετωπίζω αυτού του είδους τα πράγματα. Σ’ αυτήν την περίοδο πραγματοποιώ κυρίως αυτό το έργο. Όταν θα έχω μιλήσει μέχρι ενός σημείου, ένας μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσιών θα έχει οπισθοχωρήσει και οι πρωτότοκοι υιοί θα έχουν ήδη υποστεί κάθε είδους κακουχίες. Κατά την εξέλιξη αυτών των δύο σταδίων του έργου, το έργο Μου θα φτάσει στο τέλος του. Ταυτοχρόνως, θα πάρω τους πρωτότοκους υιούς Μου πίσω στη Σιών. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου.

Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της βασιλείας Μου, από το οποίο μπορεί να φανεί ότι η υπόστασή Μου είναι η βασιλεία Μου. Η βασιλεία Μου γεννήθηκε με τη γέννηση των πρωτότοκων υιών Μου. Με άλλα λόγια, η βασιλεία Μου υπάρχει από τη δημιουργία του κόσμου, και η απόκτηση των πρωτότοκων υιών Μου (δηλαδή η ανάκτηση των πρωτότοκων υιών Μου) σημαίνει την αποκατάσταση της βασιλείας Μου. Από αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι οι πρωτότοκοι υιοί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μόνο αν υπάρχουν οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα υπάρχει και βασιλεία. Τότε θα υλοποιηθεί η πραγματικότητα της βασιλικής εξουσίας, τότε θα υπάρξει νέα ζωή και τότε θα μπορέσει να λήξει ολόκληρη η παλιά εποχή. Αυτή η τάση είναι αναπόφευκτη. Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί είναι σ’ αυτήν τη θέση —επειδή οι πρωτότοκοι υιοί σηματοδοτούν την καταστροφή του κόσμου, τη συντριβή του Σατανά, την αποκάλυψη της πραγματικής όψης των παρόχων υπηρεσιών, του ότι ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας δεν θα έχει πλέον απογόνους και θα κατέλθει στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού— εκείνοι που ασκούν εξουσία και όλοι εκείνοι που είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα επανειλημμένως παρεμποδίζουν, αντιστέκονται και καταστρέφουν. Όμως Εγώ επανειλημμένως προάγω, καταθέτω μαρτυρία και αποκαλύπτω τους πρωτότοκους υιούς Μου. Καθότι μόνον εκείνοι που προέρχονται από Μένα είναι κατάλληλοι για να καταθέσουν μαρτυρία για Μένα, μόνον εκείνοι έχουν τα προσόντα να Με βιώσουν, και μόνον εκείνοι έχουν τις βάσεις για να πολεμήσουν και να πάρουν την πανέμορφη νίκη για Μένα. Εκείνοι που βρίσκονται χώρια από Μένα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά λίγος πηλός στο χέρι Μου, και όλοι τους είναι δημιουργημένα πράγματα. Εκείνοι που είναι οι υιοί και οι άνθρωποι, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τους καλύτερους που έχουν επιλεχθεί ανάμεσα στα δημιουργημένα πλάσματα, αλλά δεν ανήκουν σ’ Εμένα. Οπότε, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στους πρωτότοκους υιούς και στους υιούς. Οι υιοί δεν έχουν σε καμία περίπτωση τα προσόντα για να συγκριθούν με τους πρωτότοκους υιούς, διέπονται και εξουσιάζονται από τους πρωτότοκους υιούς. Αυτό θα πρέπει να σας είναι πλέον πασιφανές! Κάθε λέξη που έχω πει είναι αληθής και σε καμία περίπτωση ψευδής. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της έκφρασης της υπόστασής Μου και είναι η ομιλία Μου.

Έχω πει ότι δεν λέω λόγια κενά περιεχομένου και ότι δεν κάνω λάθη, το οποίο είναι αρκετό για να φανεί η μεγαλοπρέπειά Μου. Όμως οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό και μόνο όταν τους βρίσκει η παίδευσή Μου πείθονται ολότελα, διαφορετικά παραμένουν επαναστατικοί και ξεροκέφαλοι, γι’ αυτό χρησιμοποιώ παίδευση για να αντεπιτεθώ σ’ όλη την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ο ίδιος ο Θεός, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί πρωτότοκοι υιοί που προέρχονται από Μένα; Μπορώ να το θέσω ως εξής: Όσον αφορά τις δικές Μου υποθέσεις, λέω αυτό που είμαι διατεθειμένος να πω, οπότε τι μπορούν να Μου κάνουν οι άνθρωποι; Μπορώ, επίσης, να το θέσω ως εξής: Παρόλο που οι πρωτότοκοι υιοί κι Εγώ δεν έχουμε την ίδια εικόνα, είμαστε από το ίδιο Πνεύμα, οπότε μπορούν όλοι τους να εργάζονται σε αρμονία μαζί Μου. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα, ούτως ώστε να δώσω τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να δουν κάθε κομμάτι της υπόστασής Μου τόσο εξαιρετικά ξεκάθαρα. Γι’ αυτό επιτρέπω στους πρωτότοκους υιούς Μου να έχουν δικαιοδοσία μαζί Μου σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Αυτό είναι το κλείσιμο των διοικητικών διαταγμάτων Μου (το κλείσιμο για το οποίο μιλάω θέλει να πει ότι ο τόνος Μου είναι ήπιος και αρχίζω να μιλάω στους υιούς και τους ανθρώπους). Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες σχετικά μ’ αυτήν την πτυχή, όμως δεν θα έπρεπε να αμφιβάλουν τόσο. Θα εκθέσω όλες τις αντιλήψεις των ανθρώπων, μία προς μία, προκειμένου να τους κάνω να νιώσουν ντροπή και να μην έχουν πουθενά να κρυφτούν. Ταξιδεύω απ’ άκρη σ’ άκρη στο σύμπαν και ως τα πέρατα της γης, και παρατηρώ τη συνολική εικόνα του σύμπαντος. Εξετάζω κάθε είδος ατόμου, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό Μου. Συμμετέχω σε κάθε είδους πράγματα και δεν υπάρχει τίποτα που να μη χειρίζομαι προσωπικά. Ποιος τολμά να αρνηθεί την παντοδυναμία Μου; Ποιος τολμά να μην πειστεί ολότελα για Μένα; Ποιος τολμά να μην πέσει ενώπιόν Μου και να Με προσκυνήσει πλήρως; Όλοι οι ουρανοί θα αλλάξουν χάρη στους πρωτότοκους υιούς Μου και, ακόμη περισσότερο, όλη η γη θα σείεται βίαια χάρη σ’ Εμένα και τους πρωτότοκους υιούς Μου. Όλοι οι άνθρωποι θα γονατίσουν ενώπιον της υπόστασής Μου, και όλα τα πράγματα θα έρθουν ασφαλώς υπό τον έλεγχο των χεριών Μου —χωρίς το παραμικρό σφάλμα. Οι πάντες πρέπει να πειστούν ολότελα και τα πάντα θα έρθουν στον οίκο Μου και θα Μου παρέχουν υπηρεσία. Αυτό είναι το τελευταίο μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Από τώρα και στο εξής, κάθε άρθρο των διοικητικών διαταγμάτων Μου, το οποίο στοχεύει σε διαφορετικούς ανθρώπους, θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα (καθότι τα διοικητικά διατάγματά Μου έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρως και έχουν γίνει κατάλληλες διευθετήσεις για κάθε είδος ατόμου και κάθε ένα πράγμα ξεχωριστά. Χάρη στα διοικητικά διατάγματά Μου, όλοι οι άνθρωποι θα είναι στη σωστή θέση τους και θα εκτεθεί η πραγματική όψη κάθε είδους ανθρώπου). Αυτή είναι η άφιξη των αληθινών, πραγματικών διοικητικών διαταγμάτων.

Τώρα, σύμφωνα με τα στάδια του έργου Μου, λέω αυτό που θέλω να πω, και ο καθένας πρέπει να τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη του. Ανά τους αιώνες, κάθε άγιος ανέφερε με το στόμα του τη «Νέα Ιερουσαλήμ» και όλοι το γνωρίζουν, όμως κανένας δεν καταλαβαίνει το αληθινό νόημα αυτού του όρου. Καθώς το σημερινό έργο έχει φτάσει σ’ αυτό το στάδιο, θα σας αποκαλύψω το αληθινό νόημα αυτού του όρου, ώστε να σας αφήσω να το καταλάβετε. Όμως υπάρχει ένα όριο. Ανεξαρτήτως του πώς θα το εξηγήσω και ανεξαρτήτως του πόσο ξεκάθαρα θα το πω, εσείς δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε πλήρως, επειδή κανένας δεν μπορεί να φτάσει στην πραγματικότητα αυτού του όρου. Κατά το παρελθόν, αυτό στο οποίο αναφερόταν η Ιερουσαλήμ ήταν ο τόπος διαμονής Μου στη γη, δηλαδή, το μέρος όπου περπατούσα και μετακινούμουν. Όμως η λέξη «νέα» αλλάζει αυτόν τον όρο και δεν είναι καθόλου ο ίδιος. Οι άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να το συλλάβουν. Κάποιοι νομίζουν ότι αναφέρεται στη βασιλεία Μου, άλλοι ότι είναι ο άνθρωπος που είμαι, κάποιοι νομίζουν ότι είναι ένας νέος ουρανός και μια νέα γη, ενώ κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι είναι ο νέος κόσμος που θα προκύψει, αφότου καταστρέψω τον υπάρχοντα. Ακόμα κι αν κάποιοι έχουν έντονη φαντασία, ακόμα κι αν το μυαλό κάποιων είναι άκρως περίπλοκο, και πάλι δεν μπορούν να καταλάβουν το παραμικρό σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Ανά τους αιώνες, οι άνθρωποι ήλπιζαν να γνωρίσουν ή να δουν το αληθινό νόημα αυτού του όρου, όμως δεν κατάφεραν να δουν τις ευχές τους να πραγματοποιούνται. Έμειναν όλοι τους απογοητευμένοι και πέθαναν, αφήνοντας πίσω τις προσδοκίες τους. Επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα Μου, δεν μπορούσα να το πω εύκολα σε κανέναν. Εφόσον το έργο Μου έχει προχωρήσει έως αυτό το στάδιο, θα σας πω τα πάντα. Η Νέα Ιερουσαλήμ περικλείει τέσσερα πράγματα: Την οργή Μου, τα διοικητικά διατάγματά Μου, τη βασιλεία Μου και τις ατελείωτες ευλογίες που δίνω στους πρωτότοκους υιούς Μου. Ο λόγος που χρησιμοποιώ τον όρο «νέα» είναι επειδή αυτά τα τέσσερα μέρη είναι τα κρυφά μέρη. Επειδή κανένας δεν γνωρίζει την οργή Μου, κανένας δεν γνωρίζει τα διοικητικά διατάγματά Μου, κανένας δεν έχει δει τη βασιλεία Μου και κανένας δεν έχει απολαύσει τις ευλογίες Μου, ο όρος «νέα» αναφέρεται σ’ αυτό που είναι κρυφό. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως αυτά που έχω πει, επειδή η Νέα Ιερουσαλήμ έχει κατέλθει στη γη, όμως κανένας δεν έχει βιώσει προσωπικά την πραγματικότητα της Νέας Ιερουσαλήμ. Ανεξαρτήτως του πόσο πλήρως μιλάω γι’ αυτό, οι άνθρωποι δεν θα το καταλάβουν πλήρως. Ακόμα κι αν κάποιος καταλάβει, είναι τα λόγια του, είναι το μυαλό του και είναι οι αντιλήψεις του. Αυτή είναι μια αναπόφευκτη τάση, αυτή είναι η μοναδική πορεία, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 111

Επόμενο: Κεφάλαιο 113

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο