Κεφάλαιο 112

Το γεγονός ότι «τα λόγια και η πραγματικότητα προχωράνε χέρι-χέρι» αποτελεί μέρος της δίκαιης διάθεσής Μου. Από αυτά τα λόγια, θα επιτρέψω σίγουρα στους πάντες να δουν τη διάθεσή Μου στην ολότητά της. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, όμως για Μένα είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο, και δεν απαιτεί καμία προσπάθεια. Τη στιγμή που τα λόγια Μου βγαίνουν από το στόμα Μου, αποτελούν αμέσως ένα γεγονός που ο καθένας μπορεί να δει. Αυτή είναι η διάθεσή Μου. Από τη στιγμή που έχω μιλήσει για ορισμένα πράγματα, αυτά τα πράγματα είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν. Διαφορετικά, δεν θα μιλούσα. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, η λέξη «σωτηρία» λέγεται για όλους τους ανθρώπους, όμως αυτό δεν συνάδει με την πρόθεσή Μου. Παλιότερα είπα «Εγώ σώζω πάντοτε εκείνους που είναι αδαείς και αναζητούν με ζήλο». Εδώ, η λέξη «σώζω» αναφερόταν σ’ εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία και σήμαινε ότι αυτού του είδους οι πάροχοι υπηρεσιών θα τύχαιναν ειδικής αντιμετώπισης από Μένα. Με άλλα λόγια, θα μείωνα την ποινή αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, εκείνοι οι πάροχοι υπηρεσιών που είναι διεστραμμένοι και δόλιοι θα ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα της καταστροφής, που σημαίνει ότι θα τους υπέβαλλα σε αυστηρή τιμωρία. (Παρόλο που είναι ανάμεσα στα αντικείμενα της καταστροφής, είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους που πρόκειται να καταστραφούν: Θα λάβουν αιώνια αυστηρή τιμωρία, και η τιμωρία που θα λάβουν αυτοί οι άνθρωποι είναι η τιμωρία των διαβόλων και του Σατανά. Αυτό είναι επίσης το αληθινό νόημα στο οποίο αποσκοπούσα όταν είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.) Όμως, δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους λόγια για τους πρωτότοκους υιούς Μου· γι’ αυτούς λέω ότι θα ανακτήσω τους πρωτότοκους υιούς Μου και ότι θα επιστρέψουν και πάλι στη Σιών. Γι’ αυτό λέω πάντοτε ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι οι προκαθορισμένοι και οι εκλεκτοί Μου. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αρχικά ανήκαν σ’ Εμένα και προέρχονται από Μένα, οπότε πρέπει να επιστρέψουν εδώ, σ’ Εμένα. Αν συγκρίνουμε τους υιούς και τους ανθρώπους με τους πρωτότοκους υιούς, η διαφορά μεταξύ τους είναι πραγματικά σαν τη διαφορά μεταξύ ουρανού και γης: Παρόλο που οι υιοί και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από τους παρόχους υπηρεσιών, δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτοί που ανήκουν σ’ Εμένα. Μπορεί, επίσης, να ειπωθεί ότι οι υιοί και οι άνθρωποι έχουν επιλεχθεί επιπροσθέτως ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό ανέκαθεν εστίαζα την ενέργειά Μου στους πρωτότοκους υιούς και, στη συνέχεια, θα αφήσω τους πρωτότοκους υιούς να οδηγήσουν αυτούς του υιούς και ανθρώπους στην ολοκλήρωση. Αυτά είναι στάδια του μελλοντικού έργου Μου. Τώρα, δεν έχει κανένα νόημα να σας μιλήσω γι’ αυτό, οπότε το έχω αναφέρει σπανίως στους υιούς και τους ανθρώπους, και μόνο στους πρωτότοκους υιούς έχω μιλήσει επανειλημμένως και έχω αναφέρει επανειλημμένως αυτά τα θέματα. Αυτός είναι ο τρόπος που μιλάω και εργάζομαι. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μόνον Εγώ έχω τον τελευταίο λόγο για τα πάντα.

Καθημερινά, αντιμάχομαι τις αντιλήψεις σας και, μέρα με τη μέρα, αναλύω τον κάθε έναν από εσάς. Όταν έχω μιλήσει μέχρι ενός σημείου, εσείς υποτροπιάζετε και διαχωρίζετε ξανά την ανθρώπινη φύση Μου από τη θεϊκή φύση Μου. Σε αυτό το σημείο, έχει έρθει η ώρα να αποκαλυφθούν οι άνθρωποι: Οι άνθρωποι νομίζουν ότι Εγώ εξακολουθώ να ζω ενσαρκωμένος και δεν είμαι καθόλου ο ίδιος ο Θεός, ότι εξακολουθώ να είμαι άνθρωπος και ότι ο Θεός εξακολουθεί να είναι Θεός, και ότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τη δική Μου υπόσταση. Πόσο διεφθαρμένη είναι αυτή η ανθρωπότητα! Έχω πει τόσα λόγια στο παρελθόν, μα εσείς από καιρό τα αντιμετωπίζετε σαν να μην υπάρχουν και αυτό Με γεμίζει με μίσος για εσάς μέχρι το μεδούλι! Πραγματικά, αυτό Με κάνει να σας σιχαίνομαι! Ποιος τολμά να Με προσβάλει αδιάφορα, Εμένα, τον ίδιο τον ολοκληρωμένο Θεό, Εμένα που έχω και ανθρώπινη φύση και πλήρη θεϊκή φύση; Ποιος τολμά να Μου αντιστέκεται μέσα στις σκέψεις του; Αφότου αρχίσει την κάθοδό της η καταστροφική συμφορά Μου, θα τους τιμωρήσω όλους έναν προς έναν, δεν θα αφήσω κανέναν, μα θα τους τιμωρήσω όλους αυστηρά. Το Πνεύμα Μου εργάζεται αυτοπροσώπως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ο ίδιος ο Θεός· τουναντίον, σημαίνει ακόμα περισσότερο ότι είμαι ο ίδιος ο παντοδύναμος Θεός. Οι άνθρωποι δεν Με γνωρίζουν, όλοι Μου αντιστέκονται και δεν βλέπουν την παντοδυναμία Μου από τα λόγια Μου. Αντιθέτως, προσπαθούν να βρουν κάτι στα λόγια Μου που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν εναντίον Μου και να Μου προσάψουν σφάλματα. Όταν μια μέρα εμφανιστώ με τους πρωτότοκους υιούς Μου στη Σιών, θα ξεκινήσω να αντιμετωπίζω αυτά τα άθλια πλάσματα. Σ’ αυτήν την περίοδο, πραγματοποιώ κυρίως αυτό το έργο. Όταν θα έχω μιλήσει μέχρι ενός σημείου, ένας μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσιών θα έχει οπισθοχωρήσει και οι πρωτότοκοι υιοί θα έχουν ήδη υποστεί κάθε είδους κακουχίες. Κατά την εξέλιξη αυτών των δύο σταδίων του έργου, μία φάση του έργου Μου θα φτάσει στο τέλος της. Ταυτοχρόνως, θα πάρω τους πρωτότοκους υιούς Μου πίσω στη Σιών. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου.

Οι πρωτότοκοι υιοί Μου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της βασιλείας Μου, από το οποίο μπορεί να φανεί ότι η υπόστασή Μου είναι η στην πραγματικότητα η βασιλεία Μου. Η γέννηση της βασιλείας Μου έπεται της γέννησης των πρωτότοκων υιών Μου. Με άλλα λόγια, η βασιλεία Μου υπάρχει από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου, και η απόκτηση των πρωτότοκων υιών Μου (δηλαδή η ανάκτηση των πρωτότοκων υιών Μου) σημαίνει την αποκατάσταση της βασιλείας Μου. Από αυτό, μπορείτε να καταλάβετε ότι οι πρωτότοκοι υιοί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μόνο όταν υπάρξουν οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα αρχίσει να υπάρχει η βασιλεία, θα υλοποιηθεί η πραγματικότητα της βασιλικής εξουσίας, θα υπάρξει νέα ζωή και η παλιά εποχή θα μπορέσει να λήξει εξολοκλήρου. Αυτή είναι η αναπόφευκτη τάση. Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί είναι σ’ αυτήν τη θέση, συμβολίζουν την καταστροφή του κόσμου, τη συντριβή του Σατανά, την αποκάλυψη της πραγματικής όψης των παρόχων υπηρεσιών, και το γεγονός ότι ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας δεν θα έχει πλέον απογόνους και θα κατέλθει στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού· επομένως, εκείνοι που ασκούν εξουσία και όλοι εκείνοι που είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα επιδίδονται συνεχώς σε παρεμπόδιση, αντίσταση και καταστροφή. Στο μεταξύ, Εγώ συνεχώς εξυψώνω, και αποκαλύπτω τους πρωτότοκους υιούς Μου και καταθέτω μαρτυρία γι’ αυτούς. Καθότι μόνον εκείνοι που προέρχονται από Μένα είναι κατάλληλοι για να καταθέσουν μαρτυρία για Μένα· μόνον εκείνοι έχουν τα προσόντα να Με βιώσουν, και μόνον εκείνοι έχουν τις βάσεις για να πολεμήσουν και να πετύχουν την πανέμορφη νίκη για Μένα. Εκείνοι που βρίσκονται χώρια από Μένα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά λίγος πηλός στο χέρι Μου —κάθε ένας από αυτούς είναι δημιούργημα. Εκείνοι που είναι οι υιοί και οι άνθρωποι, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τους καλύτερους που έχουν επιλεχθεί από τα δημιουργήματα, αλλά δεν ανήκουν σ’ Εμένα. Οπότε, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στους πρωτότοκους υιούς και στους υιούς. Οι υιοί δεν έχουν σε καμία περίπτωση τα προσόντα για να συγκριθούν με τους πρωτότοκους υιούς, διέπονται και εξουσιάζονται από τους πρωτότοκους υιούς. Αυτό θα πρέπει να σας είναι πλέον πασιφανές! Κάθε λέξη που έχω πει είναι αληθής και σε καμία περίπτωση ψευδής. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της έκφρασης της υπόστασής Μου και είναι η ομιλία Μου.

Έχω πει ότι δεν λέω λόγια κενά και ότι δεν κάνω λάθη· αυτό αρκεί για να φανεί η μεγαλοπρέπειά Μου. Όμως οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό, και μόνο όταν τους πλήττει η παίδευσή Μου πείθονται ολότελα· διαφορετικά, παραμένουν επαναστατικοί και ξεροκέφαλοι. Γι’ αυτό χρησιμοποιώ την παίδευση για να αντεπιτεθώ σ’ όλη την ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ο ίδιος ο Θεός, γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί πρωτότοκοι υιοί που προέρχονται από Μένα; Θα μπορούσα να το θέσω ως εξής: Όσον αφορά τις δικές Μου υποθέσεις, μιλώ για αυτές με όποιον τρόπο θέλω. Τι μπορεί να Μου κάνει ο άνθρωπος; Θα μπορούσα, επίσης, να το θέσω ως εξής: Παρόλο που οι πρωτότοκοι υιοί κι Εγώ δεν έχουμε την ίδια εικόνα, είμαστε από το ίδιο Πνεύμα, οπότε μπορούν όλοι τους να είναι σε σύμπνοια με Εμένα καθώς συνεργάζονται μαζί Μου. Ο λόγος που δεν έχουμε την ίδια εικόνα είναι ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να δουν κάθε κομμάτι της υπόστασής Μου απολύτως ξεκάθαρα. Γι’ αυτό και επιτρέπω στους πρωτότοκους υιούς Μου να έχουν εξουσία μαζί Μου σε όλα τα έθνη και όλους τους λαούς. Αυτή είναι η τελευταία σημείωση των διοικητικών διαταγμάτων Μου (αυτή η «τελευταία σημείωση» για την οποία μιλώ σημαίνει ότι ο τόνος Μου είναι ήπιος και ότι έχω αρχίσει να μιλώ στους υιούς και τους ανθρώπους). Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες σχετικά μ’ αυτήν την πτυχή, όμως δεν υπάρχει λόγος να γεμίζουν με τόσο πολλές αμφιβολίες. Θα εκθέσω τις αντιλήψεις όλων των ανθρώπων, μία προς μία, προκειμένου να τους κάνω να νιώσουν ντροπή και να μην έχουν πουθενά να κρυφτούν. Ταξιδεύω απ’ άκρη σ’ άκρη στο σύμπαν και ως τα πέρατα της γης, και παρατηρώ τη συνολική όψη του σύμπαντος. Εξετάζω κάθε είδος ατόμου, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ξεφύγει από το χέρι Μου. Συμμετέχω σε κάθε είδους πράγματα και δεν υπάρχει τίποτα που να μη χειρίζομαι προσωπικά. Ποιος τολμά να αρνηθεί την παντοδυναμία Μου; Ποιος τολμά να μην πειστεί ολότελα για Μένα; Ποιος τολμά να μην πέσει ενώπιόν Μου και να Με προσκυνήσει πλήρως; Όλοι οι ουρανοί θα αλλάξουν χάρη στους πρωτότοκους υιούς Μου και, ακόμη περισσότερο, όλη η γη θα σείεται βίαια χάρη σ’ Εμένα και τους πρωτότοκους υιούς Μου. Όλοι οι άνθρωποι θα γονατίσουν ενώπιον της υπόστασής Μου και όλα τα πράγματα θα έρθουν ασφαλώς υπό τον έλεγχο των χεριών Μου —χωρίς το παραμικρό σφάλμα. Οι πάντες πρέπει να πειστούν ολότελα και κάθε ένα αντικείμενο θα έρθει στον οίκο Μου και θα Μου παρέχει υπηρεσία. Αυτό είναι το τελευταίο μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Από τώρα και στο εξής, όλα τα διάφορα άρθρα των διοικητικών διαταγμάτων Μου, τα οποία στοχεύουν σε διαφορετικούς ανθρώπους, θα αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα (καθότι τα διοικητικά διατάγματά Μου γνωστοποιούνται πλήρως, και έχουν γίνει κατάλληλες διευθετήσεις για κάθε είδος ατόμου και κάθε ένα πράγμα ξεχωριστά. Χάρη στα διοικητικά διατάγματά Μου, όλοι οι άνθρωποι θα είναι στη σωστή θέση τους και θα εκτεθεί η πραγματική όψη κάθε είδους ανθρώπου). Έτσι θα γίνει η άφιξη των αληθινών, πραγματικών διοικητικών διαταγμάτων.

Τώρα, σύμφωνα με τα στάδια του έργου Μου, λέω αυτό που θέλω να πω, και όλοι πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα λόγια Μου. Ανά τους αιώνες, κάθε άγιος έχει μιλήσει για τη «Νέα Ιερουσαλήμ» και όλοι τη γνωρίζουν, όμως κανένας δεν καταλαβαίνει το αληθινό νόημα αυτού του όρου. Καθώς το σημερινό έργο έχει φτάσει σ’ αυτό το στάδιο, θα σας αποκαλύψω το αληθινό νόημα αυτού του όρου, ώστε να μπορέσετε να τον καταλάβετε. Όμως υπάρχει ένα όριο στην αποκάλυψή Μου. Όπως κι αν το εξηγήσω και όσο ξεκάθαρα κι αν το πω, εσείς δεν θα μπορέσετε ποτέ να καταλάβετε πλήρως, επειδή κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θίξει την πραγματικότητα αυτού του όρου. Κατά το παρελθόν, η Ιερουσαλήμ αναφερόταν στον τόπο διαμονής Μου στη γη, δηλαδή, στο μέρος όπου περπατούσα και κινούμουν. Όμως η λέξη «νέα» αλλάζει αυτόν τον όρο και τώρα δεν έχει καμία σχέση με πριν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να τον συλλάβουν ούτε στο ελάχιστο. Κάποιοι νομίζουν ότι αναφέρεται στη βασιλεία Μου, άλλοι ότι είναι η υπόστασή Μου· κάποιοι νομίζουν ότι είναι ένας νέος ουρανός και μια νέα γη, ενώ κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι είναι ο νέος κόσμος που θα έρθει αφότου καταστρέψω τον υπάρχοντα. Ακόμα κι αν κάποιος έχει περίπλοκη σκέψη και ζωηρή φαντασία, και πάλι δεν μπορεί να καταλάβει το παραμικρό σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Ανά τους αιώνες, οι άνθρωποι ήλπιζαν να γνωρίσουν ή να δουν το αληθινό νόημα αυτού του όρου, όμως δεν κατάφεραν να δουν τις ευχές τους να πραγματοποιούνται. Έμειναν όλοι τους απογοητευμένοι και πέθαναν, αφήνοντας πίσω τις προσδοκίες τους. Επειδή δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα Μου, δεν μπορούσα να το πω εύκολα σε κανέναν. Εφόσον το έργο Μου έχει προχωρήσει έως αυτό το στάδιο, θα σας πω τα πάντα. Η Νέα Ιερουσαλήμ περικλείει τέσσερα πράγματα: Την οργή Μου, τα διοικητικά διατάγματά Μου, τη βασιλεία Μου και τις ατελείωτες ευλογίες που δίνω στους πρωτότοκους υιούς Μου. Ο λόγος που χρησιμοποιώ τον όρο «νέα» είναι επειδή αυτά τα τέσσερα μέρη είναι κρυφά. Επειδή κανένας δεν γνωρίζει την οργή Μου, κανένας δεν γνωρίζει τα διοικητικά διατάγματά Μου, κανένας δεν έχει δει τη βασιλεία Μου και κανένας δεν έχει απολαύσει τις ευλογίες Μου, ο όρος «νέα» αναφέρεται σ’ αυτό που είναι κρυφό. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως αυτά που έχω πει, επειδή η Νέα Ιερουσαλήμ έχει κατέλθει στη γη, όμως κανένας δεν έχει βιώσει προσωπικά την πραγματικότητα της Νέας Ιερουσαλήμ. Ανεξαρτήτως του πόσο πλήρως μιλάω γι’ αυτήν, οι άνθρωποι δεν θα τ καταλάβουν πλήρως. Ακόμα κι αν κάποιος καταλάβει, αυτή η κατανόηση είναι μόνο τα λόγια του, το μυαλό του και οι αντιλήψεις του. Αυτή είναι η αναπόφευκτη τάση· είναι ο μοναδικός δρόμος προς τα εμπρός και κανένας δεν μπορεί να απελευθερωθεί από αυτόν.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 111

Επόμενο: Κεφάλαιο 113

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο