Κεφάλαιο 113

Η σοφία Μου εμπεριέχεται σε κάθε ενέργεια που κάνω, όμως ο άνθρωπος είναι θεμελιωδώς ανίκανος να συλλάβει αυτήν τη σοφία. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να δει τις ενέργειες και τα λόγια Μου, όχι τη δόξα Μου ή την εμφάνιση της υπόστασής Μου, καθώς ο άνθρωπος στερείται παντελώς αυτήν την ικανότητα. Οπότε, χωρίς Εγώ να κάνω αλλαγές στον άνθρωπο, οι πρωτότοκοι υιοί Μου και Εγώ θα επιστρέψουμε στη Σιών και θα αλλάξουμε μορφή, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να δει τη σοφία και την παντοδυναμία Μου. Η σοφία και η παντοδυναμία Μου, τις οποίες βλέπει τώρα ο άνθρωπος, είναι απλώς ένα μικρό μέρος της δόξας Μου —δεν είναι καν άξιες λόγου. Εξ αυτού, φαίνεται πως η σοφία και η παντοδυναμία Μου είναι ατέρμονες —έχουν απίστευτο βάθος— και ο νους του ανθρώπου είναι θεμελιωδώς ανίκανος να τις αντιληφθεί ή να τις κατανοήσει. Η οικοδόμηση της βασιλείας αποτελεί καθήκον των πρωτότοκων υιών, καθώς και το δικό Μου έργο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα στοιχείο του σχεδίου διαχείρισής Μου. Η οικοδόμηση της βασιλείας δεν είναι το ίδιο με την οικοδόμηση της εκκλησίας. Από τη στιγμή που οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ είμαστε η υπόστασή Μου και η βασιλεία, όταν οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ εισέλθουμε στο Όρος Σιών, θα έχει επιτευχθεί η οικοδόμηση της βασιλείας. Για να το θέσουμε διαφορετικά, η οικοδόμηση της βασιλείας αποτελεί ένα στάδιο στο έργο —το στάδιο της εισόδου στον πνευματικό κόσμο. (Ωστόσο, όλα όσα έχω κάνει από τη δημιουργία του κόσμου τα έκανα για χάρη αυτού του σταδίου. Παρόλο που λέω ότι είναι ένα στάδιο, στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά στάδιο είναι.) Συνεπώς, χρησιμοποιώ όλους τους παρόχους υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση αυτού του σταδίου και, ακολούθως, κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα οπισθοχωρήσει· όλοι τους παρέχουν υπηρεσία στους πρωτότοκους υιούς. Οποιοσδήποτε δείχνει καλοσύνη σ’ αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών θα πεθάνει από τις κατάρες Μου. (Οι πάροχοι υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν όλοι τις πλεκτάνες του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και είναι όλοι λακέδες του Σατανά, οπότε αυτοί που τους δείχνουν καλοσύνη είναι συνένοχοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και ανήκουν στον Σατανά.) Αγαπώ όλα αυτά που αγαπώ και απεχθάνομαι όλα όσα βρίσκονται στο στόχαστρο των κατάρων και της φωτιάς Μου. Μπορείτε κι εσείς να το κάνετε αυτό; Ασφαλώς και δεν θα συγχωρήσω οποιονδήποτε Μου εναντιώνεται, ούτε θα του τη χαρίσω! Όταν προβαίνω σε κάθε πράξη, κανονίζω να Με υπηρετεί ένας μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φαίνεται ότι στο διάβα της ιστορίας, όλοι οι προφήτες και οι απόστολοι παρείχαν υπηρεσία για χάρη του σημερινού σταδίου, και ότι δεν τους επιθυμεί η καρδιά Μου, δεν προέρχονται από Μένα. (Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς Μου είναι αφοσιωμένοι, κανένας τους δεν ανήκει σ’ Εμένα. Έτσι, το ότι τρέχουν εδώ κι εκεί έχει σκοπό να βάλει τα θεμέλια γι’ αυτό το τελικό στάδιο για χάρη Μου, αλλά όλες οι προσπάθειές τους είναι μάταιες κατά τη γνώμη τους.) Συνεπώς, ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών θα υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα οπισθοχωρήσει. (Ο λόγος που λέω «ένας μεγάλος αριθμός» είναι επειδή το σχέδιο διαχείρισής Μου έχει φτάσει στο τέλος του, η οικοδόμηση της βασιλείας Μου έχει επιτευχθεί, και οι πρωτότοκοι υιοί έχουν καθίσει στον θρόνο.) Αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στην εμφάνιση των πρωτότοκων υιών. Επειδή έχουν εμφανιστεί οι πρωτότοκοι υιοί, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας δοκιμάζει κάθε πιθανό μέσο για να προκαλέσει ζημιά και εξαντλεί κάθε οδό. Στέλνει κάθε είδους μοχθηρά πνεύματα τα οποία έρχονται για να Μου παρέχουν υπηρεσία, τα οποία έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο στην τρέχουσα περίοδο και τα οποία έχουν προσπαθήσει να διακόψουν τη διαχείρισή Μου. Αυτά δεν φαίνονται με γυμνό οφθαλμό· είναι όλα πράγματα του πνευματικού κόσμου. Έτσι, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα οπισθοχωρήσουν, όμως Εγώ ξέρω τι κάνω, κατανοώ τη διαχείρισή Μου· αυτός είναι ο λόγος που δεν αφήνω τον άνθρωπο να παρέμβει. (Θα έρθει μια μέρα που κάθε είδους αισχρό μοχθηρό πνεύμα θα αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό και όλοι οι άνθρωποι θα πειστούν ειλικρινά.)

Αγαπώ τους πρωτότοκους υιούς Μου, όμως δεν αγαπώ καθόλου εκείνους που είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και Με αγαπούν με μεγάλη ειλικρίνεια· στην πραγματικότητα, τους απεχθάνομαι ακόμη περισσότερο. (Αυτοί οι άνθρωποι δεν προέρχονται από Μένα, και παρόλο που δείχνουν καλές προθέσεις και λένε ευχάριστα λόγια, όλα αυτά αποτελούν μηχανορραφία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, κι έτσι τους μισώ μέχρι το μεδούλι.) Αυτή είναι η διάθεσή Μου και αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου στην ολότητά της. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε στο ελάχιστο. Γιατί αποκαλύπτεται εδώ η ολότητα της δικαιοσύνης Μου; Απ’ αυτό, μπορεί κανείς να αντιληφθεί την άγια διάθεσή Μου που δεν ανέχεται καμία προσβολή. Μπορώ να αγαπώ τους πρωτότοκους υιούς Μου και να απεχθάνομαι όλους εκείνους που δεν είναι πρωτότοκοι υιοί Μου (ακόμη κι αν είναι αφοσιωμένοι). Αυτή είναι η διάθεσή Μου. Δεν το βλέπετε; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, Εγώ είμαι πάντοτε ένας ελεήμων Θεός και αγαπώ όλους όσοι Με αγαπάνε. Αυτή η ερμηνεία δεν αποτελεί βλασφημία απέναντί Μου; Μπορώ να αγαπώ ζώα και θηρία; Μπορώ να έχω τον Σατανά ως πρωτότοκο υιό Μου και να τον απολαμβάνω; Ανοησίες! Το έργο Μου επιτελείται στους πρωτότοκους υιούς Μου, και πέρα από τους πρωτότοκους υιούς Μου δεν έχω τίποτα άλλο για να αγαπήσω. (Οι υιοί και οι άνθρωποι είναι μια προσθήκη, αλλά δεν είναι σημαντικοί.) Οι άνθρωποι λένε ότι στο παρελθόν έκανα πολύ έργο που ήταν άχρηστο, όμως, κατά τη δική Μου άποψη, εκείνο το έργο στην πραγματικότητα ήταν το πιο πολύτιμο και το πιο ουσιαστικό. (Αυτό αναφέρεται εξολοκλήρου στο έργο που έγινε κατά τις δύο ενσαρκώσεις· επειδή θέλω να αποκαλύψω τη δύναμή Μου, πρέπει να ενσαρκωθώ για να ολοκληρώσω το έργο Μου.) Ο λόγος που λέω ότι το Πνεύμα Μου έρχεται για να εργαστεί προσωπικά είναι επειδή το έργο Μου ολοκληρώνεται εν σαρκί. Αυτό σημαίνει ότι οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ αρχίζουμε να εισερχόμαστε σε ανάπαυση. Ο πόλεμος με τον Σατανά εν σαρκί είναι πιο άγριος από τον πόλεμο με τον Σατανά στον πνευματικό κόσμο· είναι ορατός σε όλους τους ανθρώπους, οπότε ακόμα και οι απόγονοι του Σατανά μπορούν να γίνουν υπέροχοι μάρτυρές Μου και είναι απρόθυμοι να φύγουν. Αυτή καθαυτή είναι η σημασία του έργου Μου εν σαρκί. Γίνεται κυρίως για να κάνει τους απόγονους του διαβόλου να ατιμάσουν τον ίδιο τον διάβολο. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ντροπή που μπορεί να επιβληθεί στον διάβολο Σατανά —τόσο μεγάλη που δεν έχει πού να κρύψει την ντροπή του και ικετεύει ενώπιόν Μου επανειλημμένως για έλεος. Έχω νικήσει, έχω υπερισχύσει των πάντων, έχω διασπάσει τον τρίτο ουρανό κι έχω φτάσει στο Όρος Σιών για να απολαύσω οικογενειακή ευτυχία με τους πρωτότοκους υιούς Μου, για να είμαι για πάντα βυθισμένος στο μεγάλο φαγοπότι της βασιλείας των ουρανών!

Για τους πρωτότοκους υιούς, έχω πληρώσει κάθε τίμημα και έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. (Ο άνθρωπος απλούστατα δεν γνωρίζει ότι όλα όσα έχω κάνει, όλα όσα έχω πει, το γεγονός ότι δεν Με ξεγελά κανένα είδος μοχθηρού πνεύματος και το γεγονός ότι έχω εκδιώξει κάθε είδους πάροχο υπηρεσιών —όλα έχουν γίνει για χάρη των πρωτότοκων υιών.) Όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του έργου Μου, η διευθέτησή Μου είναι σε τάξη· το έργο δεν γίνεται σε καμία περίπτωση στα τυφλά. Μέσα στα λόγια Μου κάθε μέρα, θα πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε τη μέθοδο του έργου Μου και τα στάδιά του· μέσα στις ενέργειές Μου κάθε μέρα, θα πρέπει να μπορείτε να διακρίνετε τη σοφία Μου και τις αρχές Μου στην αντιμετώπιση ζητημάτων. Όπως έχω πει, ο Σατανάς έχει στείλει αυτούς που Μου παρέχουν υπηρεσία με σκοπό να διακόψουν τη διαχείρισή Μου. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών είναι ζιζάνια, όμως η λέξη «σίτος» δεν αναφέρεται στους πρωτότοκους υιούς, αλλά σε όλους τους υιούς και τους ανθρώπους που δεν είναι οι πρωτότοκοι υιοί. «Ο σίτος θα είναι πάντοτε σίτος, τα ζιζάνια θα είναι πάντοτε ζιζάνια»· αυτό σημαίνει ότι η φύση εκείνων που ανήκουν στον Σατανά δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει. Οπότε, εν συντομία, παραμένουν Σατανάς. Ο «σίτος» αναφέρεται στους υιούς και στους ανθρώπους, επειδή ενστάλαξα την ιδιότητά Μου σε αυτούς τους ανθρώπους πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Έχω ήδη πει ότι η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει, και αυτός είναι ο λόγος που ο σίτος θα είναι πάντοτε σίτος. Τότε, λοιπόν, τι είναι οι πρωτότοκοι υιοί; Οι πρωτότοκοι υιοί προέρχονται από Μένα· δεν έχουν δημιουργηθεί από Μένα, οπότε δεν μπορούν να αποκαλούνται σίτος (επειδή κάθε αναφορά στον σίτο συνδέεται πάντα με τη λέξη «σπορά», και «σπορά» σημαίνει «δημιουργία». Όλα τα ζιζάνια σπέρνονται στα κρυφά από τον Σατανά, προκειμένου να λειτουργήσουν ως πάροχοι υπηρεσιών). Μπορεί κανείς να πει ότι οι πρωτότοκοι υιοί είναι η πλήρης και πλουσιοπάροχη εκδήλωση της υπόστασής Μου· θα πρέπει να αναπαρίστανται με χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους. Αυτό αφορά στο γεγονός ότι έρχομαι σαν τον κλέφτη, κι έχω έρθει για να κλέψω χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους (επειδή αυτός ο χρυσός, αυτό το ασήμι και αυτοί οι πολύτιμοι λίθοι ανήκαν αρχικά σ’ Εμένα και θέλω να τα πάρω πίσω στον οίκο Μου). Όταν οι πρωτότοκοι υιοί κι Εγώ επιστρέψουμε μαζί στη Σιών, Εγώ θα έχω κλέψει αυτόν τον χρυσό, αυτό το ασήμι και αυτούς τους πολύτιμους λίθους. Κατά τον καιρό εκείνο, θα υπάρχουν τα εμπόδια και οι παρενοχλήσεις του Σατανά, οπότε θα πάρω τον χρυσό, το ασήμι και τους πολύτιμους λίθους και θα ξεκινήσω μια αποφασιστική μάχη εναντίον του Σατανά. (Σε αυτό το σημείο, ασφαλώς και δεν διηγούμαι κάποια ιστορία· πρόκειται για ένα γεγονός στον πνευματικό κόσμο, οπότε οι άνθρωποι δεν το κατανοούν ξεκάθαρα και μπορούν μόνο να το ακούν ως μια ιστορία. Όμως, μπορείτε να δείτε από τα λόγια Μου ποιο είναι το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισής Μου και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το εκλάβετε σαν αστείο. Διαφορετικά, το Πνεύμα Μου θα αποχωρήσει από όλους τους ανθρώπους.) Σήμερα, αυτή η μάχη έχει τελειώσει για τα καλά κι Εγώ θα πάρω τους πρωτότοκους υιούς Μου (φέρνοντας τον χρυσό, το ασήμι και τους πολύτιμους λίθους που ανήκουν σ’ Εμένα) μαζί Μου πίσω στο Όρος Σιών Μου. Λόγω της σπανιότητας του χρυσού, του ασημιού και των πολύτιμων λίθων, και λόγω της αξίας τους, ο Σατανάς προσπαθεί με κάθε πιθανό μέσο να τα αποσπάσει· όμως, Εγώ λέω ξανά και ξανά πως ό,τι προέρχεται από Μένα πρέπει να επιστρέψει σ’ Εμένα, το νόημα του οποίου αναφέρεται πιο πάνω. Το γεγονός ότι λέω πως οι πρωτότοκοι υιοί προέρχονται από Μένα και ανήκουν σ’ Εμένα αποτελεί μια διακήρυξη προς τον Σατανά. Κανένας δεν το καταλαβαίνει αυτό και είναι εξολοκλήρου ένα γεγονός του πνευματικού κόσμου. Συνεπώς, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει γιατί τονίζω επανειλημμένως ότι οι πρωτότοκοι υιοί ανήκουν σ’ Εμένα. Σήμερα θα έπρεπε να καταλαβαίνετε! Έχω πει ότι τα λόγια Μου έχουν σκοπό και σοφία, όμως εσείς το καταλαβαίνετε αυτό μόνο εξωτερικά —κανένας δεν μπορεί να το δει ξεκάθαρα μέσα στο πνεύμα.

Μιλάω ολοένα και πιο πολύ, και όσο περισσότερο μιλάω τόσο πιο αυστηρά γίνονται τα λόγια Μου. Όταν φτάσουν σ’ ένα ορισμένο σημείο, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια Μου για να κατεργαστώ τους ανθρώπους ως έναν βαθμό, για να τους κάνω να πειστούν όχι μόνο στην καρδιά και στα λόγια, αλλά, ακόμη περισσότερο, να τους κάνω να σχοινοβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυτή είναι η μέθοδος του έργου Μου και ο τρόπος που προχωρά το έργο Μου κατά τα στάδιά του. Έτσι πρέπει να είναι· μόνο έτσι θα ντροπιάσει τον Σατανά και θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση τους πρωτότοκους υιούς (κάνοντας χρήση των λόγων Μου για να οδηγηθούν επιτέλους στην τελείωση οι πρωτότοκοι υιοί Μου, για να τους δοθεί η δυνατότητα να απελευθερωθούν από τη σάρκα και να εισέλθουν στον πνευματικό κόσμο). Ο άνθρωπος δεν κατανοεί τη μέθοδο και τον τόνο των λόγων Μου. Από την επεξήγησή Μου θα πρέπει να έχετε αποκτήσει όλοι κάποια γνώση και θα πρέπει όλοι να ακολουθείτε τα λόγια Μου προκειμένου να ολοκληρώσετε το έργο που πρέπει να κάνετε. Αυτό σας έχω εμπιστευτεί. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε, και μάλιστα όχι μόνο από τον εξωτερικό κόσμο, αλλά κυρίως από τον πνευματικό κόσμο.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 112

Επόμενο: Κεφάλαιο 114

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο