Κεφάλαιο 114

Εγώ δημιούργησα τον σύμπαν κόσμο, έπλασα τα βουνά, τα ποτάμια και όλα τα πράγματα, σχημάτισα το σύμπαν και τα πέρατα της γης, οδήγησα τους υιούς Μου και τους ανθρώπους Μου, πρόσταξα όλα τα πράγματα και τα ζητήματα. Τώρα θα οδηγήσω τους πρωτότοκους υιούς Μου πίσω στο Όρος Σιών Μου, για να επιστρέψουν εκεί που διαμένω, και αυτό θα είναι το τελικό στάδιο του έργου Μου. Όλα όσα έχω κάνει (όσα έχουν γίνει από τον καιρό της δημιουργίας μέχρι τώρα) αποσκοπούσαν στο σημερινό στάδιο του έργου Μου, και ακόμα περισσότερο, στη διακυβέρνηση του αύριο, τη βασιλεία του αύριο, όπως και για να απολαμβάνουμε Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου αιώνια ευχαρίστηση. Αυτός είναι ο στόχος Μου κατά τη δημιουργία όλων των πραγμάτων, και είναι αυτό που θα επιτύχω τελικά μέσω της δημιουργίας Μου. Υπάρχει ένας σκοπός και ένα σχέδιο για όσα λέω και κάνω· τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Παρόλο που λέω ότι μαζί Μου τα πάντα είναι ελευθερία, οτιδήποτε κάνω έχει αρχές και όλα όσα κάνω είναι βασισμένα στη σοφία και τη διάθεσή Μου. Έχετε κάποια γνώση σχετικά μ’ αυτό; Από τον καιρό της δημιουργίας μέχρι σήμερα, πέραν από τους πρωτότοκους υιούς Μου, κανένας δεν Με έχει γνωρίσει, και κανένας δεν έχει δει το αληθινό Μου πρόσωπο. Η εξαίρεση που έκανα για τους πρωτότοκους υιούς Μου έγινε επειδή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπόστασής Μου.

Όταν δημιούργησα τον κόσμο, χώρισα τον άνθρωπο σε τέσσερις ταξινομημένες κατηγορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μου, οι οποίες είναι: Οι υιοί Μου, οι άνθρωποί Μου, εκείνοι που παρέχουν υπηρεσία και εκείνοι που θα καταστραφούν. Γιατί δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν τη λίστα οι πρωτότοκοι υιοί Μου; Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου δεν είναι όντα της δημιουργίας· προέρχονται από Εμένα, και όχι από τους ανθρώπους. Έκανα διευθετήσεις για τους πρωτότοκους υιούς Μου πριν ενσαρκωθώ· σε ποιο σπιτικό θα γεννηθούν και ποιοι θα είναι εκεί για να τους παρέχουν υπηρεσία. Όλα αυτά τα πράγματα σχεδιάστηκαν από Μένα. Επίσης σχεδίασα ποιοι από αυτούς θα ανακτηθούν από Μένα σε ποια χρονική στιγμή. Στο τέλος, θα επιστρέψουμε μαζί στη Σιών. Όλα αυτά είχαν σχεδιαστεί πριν από τη δημιουργία, οπότε, κανένας άνθρωπος δεν το γνωρίζει και δεν έχει καταγραφεί σε κανένα βιβλίο, επειδή εκείνα τα ζητήματα αφορούν στη Σιών. Επιπλέον, όταν ενσαρκώθηκα, δεν έδωσα στον άνθρωπο αυτήν την ικανότητα, και άρα, κανένας δεν γνώριζε αυτά τα πράγματα. Όταν επιστρέψετε στη Σιών, θα γνωρίζετε πώς ήσασταν στο παρελθόν, πώς είστε τώρα και τι έχετε κάνει σ’ αυτήν τη ζωή. Αυτήν τη στιγμή απλώς σας λέω αυτά τα πράγματα με απλό τρόπο και λίγο-λίγο, διαφορετικά δεν θα καταλαβαίνατε, ασχέτως του πόση προσπάθεια θα καταβάλατε, και θα διακόπτατε τη διαχείρισή Μου. Σήμερα, παρόλο που διαχωρίζομαι από τους περισσότερους εκ των πρωτότοκων υιών Μου όσον αφορά τη σάρκα, είμαστε από ένα Πνεύμα, και παρόλο που η εξωτερική εμφάνισή μας μπορεί να διαφέρει, είμαστε, από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα Πνεύμα. Ωστόσο, οι απόγονοι του Σατανά δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως μια ευκαιρία που θα εκμεταλλευτούν. Ασχέτως του πώς μεταμφιέζεστε, παραμένει επιφανειακό και δεν θα το εγκρίνω. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει απ’ αυτό ότι εκείνοι που εστιάζουν στο επιφανειακό και κοιτάνε να Με μιμηθούν εξωτερικά είναι εκατό τοις εκατό σίγουρο ότι είναι ο Σατανάς. Καθότι το πνεύμα τους είναι διαφορετικό και δεν είναι οι λατρευτοί Μου, ασχέτως του πώς Με μιμούνται, δεν έχουν καμία σχέση μ’ Εμένα. Επιπλέον, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι κατ’ ουσία ένα Πνεύμα μ’ Εμένα, ακόμα κι αν δεν Με μιμούνται, μιλάνε κι ενεργούν με τον ίδιο τρόπο μ’ Εμένα και είναι όλοι τους ειλικρινείς, αγνοί και ανοιχτοί (το ότι εκείνοι οι άνθρωποι δεν έχουν σοφία οφείλεται στην περιορισμένη εμπειρία τους από τον κόσμο, και άρα, η έλλειψη σοφίας δεν αποτελεί ελάττωμα των πρωτότοκων υιών Μου· όταν επιστρέψουν στο σώμα, όλα θα φτιάξουν). Έτσι, εξαιτίας του λόγου που περιγράφηκε πιο πάνω, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μην αλλάζουν την παλιά τους φύση, ανεξαρτήτως του πώς τους αντιμετωπίζω. Όμως, οι πρωτότοκοι υιοί Μου συμμορφώνονται με το θέλημά Μου, χωρίς να χρειάζεται να τους αντιμετωπίσω. Αυτό οφείλεται στο ότι είμαστε ένα Πνεύμα. Νιώθουν μέσα στο πνεύμα τους μια προθυμία να δαπανήσουν τα πάντα για Μένα. Έτσι, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου, δεν υπάρχει κανείς που να νοιάζεται γνήσια και ειλικρινά για το θέλημά Μου· μόνον αφότου κατακτώ τον Σατανά είναι πρόθυμοι να Μου παρέχουν υπηρεσία.

Η σοφία Μου και οι πρωτότοκοι υιοί Μου βρίσκονται επάνω απ’ όλα και κυριαρχούν επί των πάντων, και κανένα πράγμα ή άτομο ή ζήτημα δεν τολμά να σταθεί εμπόδιο. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα άτομο, ζήτημα ή πράγμα που να μπορεί να τους επιβληθεί· αντιθέτως, τα πάντα υποβάλλονται πειθήνια ενώπιον της υπόστασής Μου. Αυτό είναι ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια κάποιου, και είναι ένα γεγονός που έχω ήδη πετύχει. Για οποιονδήποτε επιμένει στην ανυπακοή (εκείνοι που είναι ανυπάκουοι εξακολουθούν να αναφέρονται στον Σατανά, κι εκείνοι που έχουν καταληφθεί από τον Σατανά αδιαμφισβήτητα δεν είναι άλλοι παρά ο Σατανάς), είναι σίγουρο ότι θα καταστρέψω τις ρίζες και τα κλαδιά του, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα μελλοντικά· θα πεθάνουν ακαριαία από την παίδευσή Μου. Τέτοιου είδους Σατανάς είναι εκείνοι που δεν είναι πρόθυμοι να Μου παρέχουν υπηρεσία. Αυτά τα πράγματα Μου προβάλλουν πάντοτε επίμονη εναντίωση από τον καιρό της δημιουργίας, και σήμερα επιμένουν να μη Με υπακούν. (Οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να το δουν αυτό, επειδή είναι απλούστατα ένα ζήτημα που αφορά στο πνεύμα. Αυτού τους είδους τα άτομα αντιπροσωπεύουν αυτού του είδους τον Σατανά.) Θα τους καταστρέψω πρώτους, πριν είναι έτοιμο οτιδήποτε άλλο, θα τους αφήσω να λαμβάνουν για πάντα την πειθαρχία της αυστηρής τιμωρίας. («Καταστρέφω» εδώ δεν σημαίνει «να τους οδηγήσω στο να πάψουν πια να υπάρχουν», αλλά αντιθέτως αναφέρεται στον βαθμό της αναλγησίας που θα υποστούν. Η λέξη «καταστρέφω» εδώ διαφέρει από τον όρο «καταστρέφω» που χρησιμοποιείται για εκείνους που θα καταστραφούν.) Θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια τους παντοτινά, χωρίς τέλος. Η φαντασία του ανθρώπου είναι εντελώς ανίκανη να οραματιστεί αυτή τη σκηνή. Οι άνθρωποι, με τον θνητό τρόπο σκέψης τους, δεν μπορούν να συλλάβουν τα πνευματικά ζητήματα, και συνεπώς, υπάρχουν περισσότερα πράγματα που θα καταλάβετε μόνο μετά από την επιστροφή στη Σιών.

Στον μελλοντικό οίκο Μου, δεν θα υπάρχει κανένας άλλος, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου κι Εμένα, και μόνον εκείνη τη στιγμή θα έχει επιτευχθεί ο στόχος Μου και το σχέδιό Μου θα έχει καρποφορήσει πλήρως, καθώς οι πάντες θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση και όλοι θα ταξινομηθούν σύμφωνα με το είδος τους. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα ανήκουν σ’ Εμένα, οι υιοί και ο λαός Μου θα ανήκουν στα δημιουργημένα όντα, και οι πάροχοι υπηρεσιών και οι κατεστραμμένοι θα ανήκουν στον Σατανά. Μετά από την κρίση του κόσμου, Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα ξεκινήσουμε για ακόμα μια φορά τη θεϊκή ζωή, και δεν θα Με αφήσουν ποτέ και θα είναι για πάντα μαζί Μου. Όλα τα μυστήρια που μπορούν να γίνουν κατανοητά από τον ανθρώπινο νου θα σας αποκαλυφθούν λίγο-λίγο. Σε όλη την ιστορία, υπήρξαν αμέτρητοι άνθρωποι που μαρτύρησαν για Μένα, που πρόσφεραν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους σ’ Εμένα, όμως οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα πλάσματα και, ανεξαρτήτως του πόσο καλοί είναι, δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως Θεός· αυτή είναι μια αναπόφευκτη πορεία γεγονότων και δεν μπορεί να αλλάξει από κανέναν. Εν τέλει, ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τα πάντα, ενώ οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα όντα και εν τέλει, ο Σατανάς είναι πάντοτε ο στόχος της καταστροφής Μου και ο μισητός εχθρός Μου —αυτό είναι το αληθινότατο νόημα της φράσης «μπορεί τα βουνά και τα ποτάμια να μετακινηθούν και να αλλάξουν, αλλά η φύση κάποιου δεν πρόκειται να αλλάξει». Η παρούσα κατάσταση και αυτό το στάδιο αποτελούν έναν οιωνό ότι Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα εισέλθουμε σε ανάπαυση. Αυτό ισχύει επειδή το έργο Μου στον κόσμο έχει ολοκληρωθεί πλήρως, και στο επόμενο στάδιο του έργου Μου θα πρέπει να επιστρέψω στο σώμα προκειμένου να το ολοκληρώσω. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου, τα οποία έχω σχεδιάσει πριν από πολύ καιρό. Αυτό το σημείο πρέπει να γίνει σαφές, διαφορετικά οι περισσότεροι άνθρωποι θα παραβιάσουν τα διοικητικά διατάγματά Μου.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 113

Επόμενο: Κεφάλαιο 115

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο