Κεφάλαιο 114

Εγώ δημιούργησα τον σύμπαν κόσμο, έπλασα τα βουνά, τα ποτάμια και όλα τα πράγματα, σχημάτισα το σύμπαν και τα πέρατα της γης, οδήγησα τους υιούς Μου και τους ανθρώπους Μου, πρόσταξα όλα τα πράγματα και τα ζητήματα. Τώρα θα οδηγήσω τους πρωτότοκους υιούς Μου πίσω στο Όρος Σιών Μου, για να επιστρέψουν εκεί που διαμένω, το οποίο θα είναι το τελικό στάδιο του έργου Μου. Όλα όσα έχω κάνει (όσα έχουν γίνει από τη δημιουργία μέχρι τώρα) αποσκοπούσαν στο σημερινό στάδιο του έργου Μου, καθώς και για την εξουσία του αύριο, τη βασιλεία του αύριο, όπως και για να απολαμβάνουμε Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου αιώνια ευχαρίστηση. Αυτός ήταν ο στόχος Μου κατά τη δημιουργία όλων των πραγμάτων και θα είναι το υπέρτατο επίτευγμα της δημιουργίας Μου. Υπάρχει ένας σκοπός και ένα σχέδιο για όσα λέω και κάνω· τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Παρόλο που λέω ότι μαζί Μου τα πάντα είναι ελευθερία, οτιδήποτε κάνω έχει αρχές και όλα όσα κάνω είναι βασισμένα στη σοφία και τη διάθεσή Μου. Έχετε δει κάτι σχετικά μ’ αυτό; Από τη δημιουργία μέχρι σήμερα, πέραν από τους πρωτότοκους υιούς Μου, κανένας δεν Με έχει γνωρίσει και κανένας δεν έχει δει το αληθινό Μου πρόσωπο. Η εξαίρεση που έκανα για τους πρωτότοκους υιούς Μου έγινε επειδή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπόστασής Μου.

Όταν δημιούργησα τον κόσμο, έπλασα τον άνθρωπο σε τέσσερις ταξινομημένες κατηγορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μου, οι οποίες είναι: Οι υιοί Μου, οι άνθρωποί Μου, εκείνοι που παρέχουν υπηρεσία και εκείνοι που θα καταστραφούν. Γιατί δεν βρίσκονται σ’ αυτήν τη λίστα οι πρωτότοκοι υιοί Μου; Επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου δεν είναι όντα της δημιουργίας, προέρχονται από Εμένα και όχι από τους ανθρώπους. Έκανα διευθετήσεις για τους πρωτότοκους υιούς Μου πριν ενσαρκωθώ· σε ποιο σπιτικό θα γεννηθούν και ποιοι θα είναι εκεί για να τους παρέχουν υπηρεσία. Όλα αυτά τα πράγματα σχεδιάστηκαν από Μένα. Επίσης σχεδίασα τη στιγμή που κάθε ένας από αυτούς θα ανακτηθεί από Μένα, και στο τέλος θα επιστρέψουμε μαζί στη Σιών. Όλα αυτά είχαν σχεδιαστεί πριν από τη δημιουργία, οπότε, κανένας άνθρωπος δεν το γνωρίζει και δεν έχει καταγραφεί σε κανένα βιβλίο, επειδή αυτά τα ζητήματα αφορούν στη Σιών. Επιπλέον, όταν ενσαρκώθηκα, δεν έδωσα στον άνθρωπο αυτήν την ικανότητα, οπότε, κανένας δεν γνώριζε αυτά τα πράγματα. Όταν γίνει η επιστροφή στη Σιών, θα γνωρίζετε πώς ήσασταν στο παρελθόν, πώς είστε τώρα και τι έχετε κάνει σ’ αυτήν τη ζωή. Αυτήν τη στιγμή απλώς σας λέω αυτά τα πράγματα με απλό τρόπο και λίγο-λίγο, διαφορετικά δεν θα καταλαβαίνατε, ασχέτως πόση προσπάθεια θα καταβάλατε, και θα διακόπτατε τη διαχείρισή Μου. Σήμερα, παρόλο που διαχωρίζομαι από τους περισσότερους εκ των πρωτότοκων υιών Μου όσον αφορά τη σάρκα, είμαστε από ένα Πνεύμα, και παρόλο που η εξωτερική εμφάνισή μας μπορεί να διαφέρει, είμαστε, από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα Πνεύμα. Ωστόσο, οι απόγονοι του Σατανά δεν θα το χρησιμοποιήσουν αυτό ως μια ευκαιρία που θα εκμεταλλευτούν. Ασχέτως του πώς μεταμφιέζεστε, παραμένει επιφανειακό και δεν θα το εγκρίνω. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει απ’ αυτό ότι εκείνοι που εστιάζουν στο επιφανειακό και κοιτάνε να Με μιμηθούν εξωτερικά είναι εκατό τοις εκατό σίγουρο ότι είναι ο Σατανάς. Καθότι το πνεύμα τους είναι διαφορετικό και δεν είναι οι λατρευτοί Μου, ασχέτως του πώς Με μιμούνται, δεν είναι ίδιοι μ’ Εμένα. Επιπλέον, επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι κατ’ ουσία ένα Πνεύμα μ’ Εμένα, ακόμα κι αν δεν Με μιμούνται, μιλάνε κι ενεργούν με τον ίδιο τρόπο μ’ Εμένα και είναι όλοι τους ειλικρινείς, αγνοί και ανοιχτοί (το ότι κάποιοι δεν έχουν σοφία οφείλεται στην περιορισμένη εμπειρία τους από τον κόσμο, οπότε, η έλλειψη σοφίας δεν αποτελεί ελάττωμα των πρωτότοκων υιών Μου· όταν επιστρέψουν στο σώμα όλα θα πάνε καλά). Έτσι, εξαιτίας του λόγου που περιγράφηκε πιο πάνω, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να μην αλλάζουν την παλιά τους φύση, ανεξαρτήτως του πώς τους αντιμετωπίζω. Όμως, όσον αφορά τους πρωτότοκους υιούς Μου, αυτοί συμμορφώνονται με τις προθέσεις Μου, χωρίς να χρειάζεται να τους αντιμετωπίσω, κι αυτό επειδή είμαστε ένα Πνεύμα. Νιώθουν μέσα στο πνεύμα τους μια προθυμία να δαπανήσουν τα πάντα για Μένα. Έτσι, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να νοιάζεται γνήσια και ειλικρινά για τις προθέσεις Μου. Μόνον αφότου κατακτώ τον Σατανά είναι πρόθυμοι να Μου παρέχουν υπηρεσία.

Η σοφία Μου και οι πρωτότοκοι υιοί Μου βρίσκονται επάνω απ’ όλα, κυριαρχούν επί των πάντων και κανένα πράγμα ή άτομο ή ζήτημα δεν τολμά να σταθεί εμπόδιο. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα άτομο, ζήτημα ή πράγμα που να μπορεί να τους επιβληθεί· αντιθέτως, τα πάντα υποβάλλονται πειθήνια ενώπιον της υπόστασής Μου. Αυτό είναι ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια κάποιου και είναι ένα γεγονός που έχω ήδη πετύχει. Για οποιονδήποτε επιμένει στην ανυπακοή (εκείνοι που είναι ανυπάκουοι εξακολουθούν να αναφέρονται στον Σατανά κι εκείνοι που έχουν καταληφθεί από τον Σατανά είναι αδιαμφισβήτητα ο Σατανάς), είναι σίγουρο ότι θα καταστρέψω τις ρίζες και τα κλαδιά του, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα μελλοντικά· θα πεθάνουν ακαριαία από την παίδευσή Μου. Τέτοιου είδους Σατανάς είναι εκείνοι που δεν είναι πρόθυμοι να Μου παρέχουν υπηρεσία, κι αυτά τα πράγματα Μου προβάλλουν πάντοτε επίμονη εναντίωση από τον καιρό της δημιουργίας, και σήμερα επιμένουν να μη Με υπακούν (οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν αυτό, επειδή είναι απλούστατα ένα ζήτημα που αφορά στο πνεύμα. Αυτού τους είδους τα άτομα αντιπροσωπεύουν αυτού του είδους τον Σατανά). Θα τους καταστρέψω πρώτους, πριν είναι έτοιμο οτιδήποτε άλλο, θα τους αφήσω να λαμβάνουν για πάντα την πειθαρχία της αυστηρής τιμωρίας («καταστρέφω» εδώ δεν σημαίνει την κατάργηση της ύπαρξης, παρά αντιθέτως αναφέρεται στον βαθμό της αναλγησίας που θα υποστούν, και η λέξη «καταστρέφω» εδώ διαφέρει από τον όρο «καταστρέφω» που χρησιμοποιείται για εκείνους που θα καταστραφούν) και θα θρηνούν και θα τρίζουν τα δόντια τους παντοτινά, χωρίς τέλος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί καθόλου να φανταστεί αυτό το σκηνικό. Οι άνθρωποι, με τον θνητό τρόπο σκέψης τους, δεν μπορούν να συλλάβουν τα πνευματικά ζητήματα, συνεπώς, θα καταλάβετε περισσότερα μόνο μετά από την επιστροφή στη Σιών.

Στον μελλοντικό οίκο Μου δεν θα υπάρχει κανένας άλλος, εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου κι Εμένα, και μόνον εκείνη τη στιγμή θα έχει επιτευχθεί ο στόχος Μου και το σχέδιό Μου θα έχει καρποφορήσει πλήρως, καθώς οι πάντες θα επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση και ο καθένας θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το είδος του. Οι πρωτότοκοι υιοί Μου ανήκουν σ’ Εμένα, οι υιοί και ο λαός Μου θα ανήκουν στα δημιουργημένα όντα, και οι πάροχοι υπηρεσιών και οι κατεστραμμένοι θα ανήκουν στον Σατανά. Μετά από την κρίση του κόσμου, Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα ξεκινήσουμε για ακόμα μια φορά τη θεϊκή ζωή και δεν θα Με αφήσουν ποτέ, θα είναι για πάντα μαζί Μου. Όλα τα μυστήρια που μπορούν να γίνουν κατανοητά από τον ανθρώπινο νου θα σας αποκαλυφθούν λίγο-λίγο. Σε όλη την ιστορία, υπήρξαν αμέτρητοι άνθρωποι που μαρτύρησαν για Μένα, που πρόσφεραν ολοκληρωτικά τον εαυτό τους σ’ Εμένα, όμως οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα πλάσματα και, ανεξαρτήτως του πόσο καλοί είναι, δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως Θεός. Αυτή είναι μια αναπόφευκτη τάση και δεν μπορεί να αλλάξει από κανέναν. Εν τέλει, ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τα πάντα και οι άνθρωποι είναι δημιουργημένα όντα, ενώ ο Σατανάς είναι πάντοτε στο στόχαστρό Μου για καταστροφή και ο μισητός εχθρός Μου —αυτό είναι το αληθινότατο νόημα της φράσης «μπορεί τα βουνά και τα ποτάμια να μετακινηθούν και να αλλάξουν, αλλά η φύση κάποιου δεν πρόκειται να αλλάξει». Η παρούσα κατάσταση και αυτό το στάδιο αποτελούν έναν οιωνό ότι Εγώ και οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα εισέλθουμε σε ανάπαυση. Αυτό ισχύει επειδή το έργο Μου στον κόσμο έχει ολοκληρωθεί πλήρως και στο επόμενο στάδιο του έργου Μου θα πρέπει να επιστρέψω στο σώμα για να ολοκληρώσω. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και τα έχω σχεδιάσει πριν από πολύ καιρό. Αυτό το σημείο πρέπει να γίνει σαφές, διαφορετικά οι περισσότεροι άνθρωποι θα παραβιάσουν τα διοικητικά διατάγματά Μου.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 113

Επόμενο: Κεφάλαιο 115

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Κεφάλαιο 12

Όταν η αστραπή εξέρχεται από την Ανατολή —ακριβώς τη στιγμή που αρχίζω να μιλάω— τη στιγμή που η αστραπή εξέρχεται, ολόκληρα τα ουράνια...

Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα

Κοιτάξτε τους εαυτούς σας για να δείτε αν κάνετε πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνετε κι αν όλες οι πράξεις σας παρατηρούνται από τον Θεό:...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο