Κεφάλαιο 111

Όλα τα έθνη σίγουρα θα είναι ευλογημένα χάρη σ’ Εσένα· όλοι οι λαοί θα Με επιδοκιμάζουν και θα με δοξάζουν χάρη σ’ Εσένα. Η βασιλεία Μου θα ανθίσει και θα αναπτυχθεί, και θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα. Σε κανέναν δεν θα επιτραπεί να την τσαλαπατήσει και δεν θα επιτραπεί σε οτιδήποτε που δεν συμμορφώνεται μ’ Εμένα να υπάρχει, καθότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο μεγαλοπρεπής Θεός που δεν ανέχεται καμία προσβολή. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να Με κρίνει και δεν επιτρέπω σε κανέναν να μην είναι συμβατός μ’ Εμένα. Αυτό αρκεί για να αποδείξω τη διάθεση και το μεγαλείο Μου. Όταν οποιοσδήποτε Μου αντιστέκεται, τον τιμωρώ εν ευθέτω χρόνω. Γιατί δεν Με έχει δει κανένας να τιμωρώ κάποιον; Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα Μου και το χέρι Μου δεν έχει ακόμα ενεργήσει πραγματικά. Παρόλο που οι μεγάλες συμφορές έχουν πέσει βροχή, συνίστανται μόνο από ομιλίες για το τι συνεπάγονται οι μεγάλες συμφορές, ενώ η πραγματικότητα των μεγάλων συμφορών δεν έχει πλήξει κανέναν άνθρωπο. Έχετε καταλάβει οτιδήποτε από τα λόγια Μου; Σήμερα, θα ξεκινήσω να απελευθερώνω την πραγματικότητα των μεγάλων συμφορών. Μετά απ’ αυτό, οποιοσδήποτε Μου αντιστέκεται θα χτυπηθεί από το χέρι Μου. Στο παρελθόν, το μόνο που έκανα ήταν να αποκαλύψω ορισμένους ανθρώπους· καμία μεγάλη συμφορά δεν έχει έρθει ακόμα. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά από το παρελθόν. Από τη στιγμή που σας έχω πει τα πάντα όσον αφορά το τι συνεπάγονται οι μεγάλες συμφορές, θα ανακοινώσω δημοσίως, σε μια καθορισμένη χρονική στιγμή, την πραγματικότητα των μεγάλων συμφορών. Πριν από αυτό, κανένας δεν είχε αγγιχτεί από κάποια μεγάλη συμφορά, οπότε, οι περισσότεροι άνθρωποι (δηλαδή οι υιοί του μεγάλου κόκκινου δράκοντα) συνέχισαν να δρουν ανεξέλεγκτα και αυθαίρετα. Όταν έρθει η πραγματικότητα, αυτά τα άθλια πλάσματα θα πειστούν απόλυτα. Διαφορετικά, οι πάντες θα ήταν αβέβαιοι για Μένα και κανένας δεν θα ήταν βέβαιος για Μένα. Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου. Από αυτό, μπορεί να φανεί ότι ο τρόπος εργασίας Μου (αναφέρομαι στον τρόπο εργασίας Μου σε όλους τους ανθρώπους) έχει αρχίσει να αλλάζει: Δείχνω την οργή Μου, την κρίση Μου και την κατάρα Μου μέσω των απογόνων του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, και το χέρι Μου έχει αρχίσει να παιδεύει όλους εκείνους που Μου αντιστέκονται. Δείχνω το έλεος και τη στοργική αγάπη Μου μέσω των πρωτότοκων υιών. Ακόμα περισσότερο, μέσω των πρωτότοκων υιών, δείχνω την άγια διάθεσή Μου που δεν ανέχεται καμία προσβολή· δείχνω την εξουσία Μου και δείχνω την υπόστασή Μου. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν κατασταλάξει στο να Μου παρέχουν υπηρεσία, ενώ οι πρωτότοκοι υιοί Μου γίνονται ολοένα πιο γνωστοί. Κατατροπώνοντας εκείνους που Μου αντιστέκονται, αφήνω τους παρόχους υπηρεσιών να δουν το ανηλεές χέρι Μου, ώστε να Μου παρέχουν υπηρεσία με σεβασμό και τρέμουλο. Επίσης, αφήνω τους πρωτότοκους υιούς Μου να δουν την εξουσία Μου και να Με κατανοήσουν καλύτερα ώστε να εξελιχθούν στη ζωή. Τα λόγια που είπα κατά την τελευταία περίοδο (όπως τα διοικητικά διατάγματα, η προφητεία και η κρίση όλων των ειδών των ανθρώπων) αρχίζουν να εκπληρώνονται με τη σειρά· δηλαδή, οι άνθρωποι θα δουν τα λόγια Μου να υλοποιούνται μπροστά στα μάτια τους, θα δουν ότι κανένα από τα λόγια Μου δεν είναι ατελέσφορο, μα ότι κάθε ένα από αυτά είναι πρακτικό. Πριν εκπληρωθούν τα λόγια Μου, πολλοί άνθρωποι θα φύγουν επειδή δεν θα έχουν εκπληρωθεί. Αυτός είναι ο τρόπος που εργάζομαι. Δεν είναι μόνο η λειτουργία της σιδερένιας ράβδου Μου, μα ακόμα περισσότερο είναι η σοφία των λόγων Μου. Μέσα απ’ αυτά μπορεί κανείς να δει την παντοδυναμία Μου και το μίσος Μου για τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. (Αυτό μπορεί να γίνει ορατό μόνο αφότου ξεκινήσω το έργο Μου. Για την ώρα αποκαλύπτονται ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της παίδευσής Μου, αλλά δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις μεγάλες συμφορές. Αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό. Συνεπώς, μπορεί να γίνει εμφανές ότι, από τώρα και στο εξής, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να καταλάβουν τον τρόπο εργασίας Μου. Σήμερα σας λέω ότι δεν θα είστε αδύναμοι εξαιτίας αυτού, όταν έρθει η ώρα. Αυτό είναι που σας εμπιστεύομαι, καθότι θα συμβούν πράγματα που οι άνθρωποι έχουν να δουν από τον καιρό της αρχαιότητας, και πράγματα που θα δυσκολέψουν τους ανθρώπους να αφήσουν κατά μέρος τα συναισθήματα και την αυταρέσκειά τους.) Ο λόγος που χρησιμοποιώ διαφορετικά μέσα για να τιμωρήσω τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα είναι επειδή είναι ο εχθρός Μου και ο αντίπαλός Μου. Πρέπει να καταστρέψω όλους τους απογόνους του. Μόνον τότε θα μπορέσω να βγάλω το μίσος από την καρδιά Μου και μόνον τότε θα μπορέσω να ταπεινώσω καταλλήλως τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Μόνον αυτό σημαίνει την πλήρη καταστροφή του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και τη ρίψη του στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, στο πηγάδι της αβύσσου.

Δεν άφησα μόνο εχθές τους πρωτότοκους υιούς Μου να βασιλέψουν μαζί Μου και να συμμετάσχουν μαζί Μου στη διακυβέρνηση όλων των εθνών και στην απόλαυση ευλογιών. Το ίδιο κάνω και σήμερα και, το σημαντικότερο, το ίδιο θα κάνω και αύριο. Έχω φέρει εις πέρας το έργο Μου επιτυχώς. Αυτό το λέω ανέκαθεν και μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι άρχισα να το λέω από τον καιρό της αρχής της δημιουργίας, όμως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Από τον καιρό της δημιουργίας μέχρι τώρα, δεν έχω κάνει προσωπικά έργο. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα Μου δεν έχει ποτέ κατέλθει πλήρως στους ανθρώπους για να μιλήσει και να εργαστεί. Όμως σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά από το παρελθόν: Το Πνεύμα Μου εργάζεται προσωπικά παντού στον σύμπαν κόσμο. Επειδή κατά τις έσχατες ημέρες θέλω να αποκτήσω μια ομάδα ανθρώπων που θα μοιραστούν την εξουσία μαζί Μου, πρώτα θα αποκτήσω ένα άτομο που θα είναι σε σύμπνοια μ’ Εμένα, που θα μπορεί να νοιάζεται για το βάρος που κουβαλώ. Στη συνέχεια, το Πνεύμα Μου θα κατέλθει πλήρως σ’ Αυτόν για να εκφράσει τη φωνή Μου, να εκδώσει τα διοικητικά διατάγματά Μου και να αποκαλύψει τα μυστήριά Μου στον σύμπαν κόσμο. Το Πνεύμα Μου θα τον οδηγήσει προσωπικά στην τελείωση, το Πνεύμα Μου θα Τον πειθαρχήσει προσωπικά. Επειδή Εκείνος ζει σε κανονική ανθρώπινη φύση, κανένας δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα. Όταν οι πρωτότοκοι υιοί Μου εισέλθουν στο σώμα, θα καταστεί εντελώς σαφές το αν αυτό που Εγώ κάνω τώρα αποτελεί πραγματικότητα. Όπως είναι φυσικό, στα μάτια των ανθρώπων, στις αντιλήψεις των ανθρώπων, κανένας δεν πιστεύει και κανένας δεν μπορεί να είναι υπάκουος. Όμως τέτοια είναι η ανεκτικότητά Μου απέναντι στους ανθρώπους. Επειδή δεν έχει έρθει ακόμα η πραγματικότητα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν ούτε να καταλάβουν. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κανείς που, εν μέσω των ανθρώπινων αντιλήψεών του, θα πίστευε τα λόγια Μου. Όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι: Είτε πιστεύουν μόνο αυτά που λέει ο ενσαρκωμένος εαυτός Μου είτε πιστεύουν μόνο τη φωνή του Πνεύματός Μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κανείς να αντιμετωπίσει στους ανθρώπους. Αν δεν δουν να συμβαίνει κάτι με τα ίδια τους τα μάτια, κανένας δεν εγκαταλείπει τις αντιλήψεις του και κανένας δεν πιστεύει αυτά που λέω. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιώ τα διοικητικά διατάγματά Μου για να τιμωρήσω αυτούς τους υιούς της επανάστασης.

Έχω πει και προηγουμένως τέτοια πράγματα: Εγώ είμαι ο Πρώτος και ο Τελευταίος, καθώς και Αυτός που είναι υπεύθυνος για τα πάντα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατά τις έσχατες ημέρες θα αποκτήσω 144.000 νικηφόρα αρσενικά παιδιά. Έχετε μια κάποια κυριολεκτική κατανόηση της φράσης «νικηφόρα αρσενικά παιδιά», αλλά δεν καταλαβαίνετε σαφώς τον αριθμό 144.000. Σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ένας αριθμός πρέπει να αναφέρεται σ’ έναν αριθμό ανθρώπων ή σ’ έναν αριθμό πραγμάτων. Όσον αφορά τον αριθμό «144.000» που προσδιορίζει τα «νικηφόρα αρσενικά παιδιά» —«144.000 νικηφόρα αρσενικά παιδιά»— οι άνθρωποι νομίζουν ότι υπάρχουν 144.000 νικηφόρα αρσενικά παιδιά. Επιπλέον, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο αριθμός αυτός έχει κάποια συμβολική σημασία και εκλαμβάνουν το 140.000 και το 4.000 ως ξεχωριστά μέρη. Όμως αυτές οι δύο ερμηνείες είναι λανθασμένες. Δεν αναφέρεται σ’ έναν πραγματικό αριθμό και ακόμα λιγότερο σε κάποια συμβολική σημασία. Μέσα στο ανθρώπινο είδος, δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να διεισδύσει σ’ αυτό. Οι άνθρωποι των παλιότερων γενεών νόμιζαν όλοι τους ότι μπορεί να έχει κάποια συμβολική σημασία. Ο αριθμός «144.000» σχετίζεται με τα νικηφόρα αρσενικά παιδιά. Συνεπώς, το 144.000 αναφέρεται σ’ εκείνη την ομάδα των ανθρώπων κατά τις έσχατες ημέρες που θα βασιλέψουν και τους οποίους αγαπώ. Δηλαδή, το 144.000 θα πρέπει να ερμηνεύεται ως η ομάδα των ανθρώπων που ήρθαν από τη Σιών και θα επιστρέψουν στη Σιών. Η πλήρης επεξήγηση των 144.000 νικηφόρων αρσενικών παιδιών έχει ως εξής: Είναι οι άνθρωποι που ήρθαν στον κόσμο από τη Σιών και διεφθάρησαν από τον Σατανά, και είναι αυτοί οι οποίοι θα ανακτηθούν από Μένα και θα επιστρέψουν μαζί Μου στη Σιών. Από τα λόγια Μου, μπορεί κανείς να δει τα στάδια του έργου Μου, που σημαίνει ότι ο καιρός κατά τον οποίο θα εισέλθετε στο σώμα δεν αργεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας έχω εξηγήσει επανειλημμένως αυτήν την πτυχή και σας έχω υπενθυμίσει αυτό το θέμα. Θα δείτε καθαρά και από τα λόγια Μου θα ανακαλύψετε την οδό προς την πράξη, από τα λόγια Μου θα ανακαλύψετε τον ρυθμό του έργου Μου. Για να ανακαλύψετε τον ρυθμό του έργου του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να το διακρίνετε από τα μυστήρια που αποκαλύπτω (καθότι κανένας δεν μπορεί να δει και κανένας δεν μπορεί να διεισδύσει στο έργο του Αγίου Πνεύματος). Γι’ αυτό αποκαλύπτω τα μυστήρια κατά τις έσχατες ημέρες.

Στον οίκο Μου, δεν θα υπάρχει τίποτα που να μη συμμορφώνεται μ’ Εμένα, και από τώρα και στο εξής θα αρχίσω σιγά-σιγά να εξιλεώνω και να καθαίρω. Κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να παρέμβει και κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο. Αυτό αποκαλύπτει γιατί εργάζομαι αυτοπροσώπως κατά τις έσχατες ημέρες. Και γι’ αυτό σας έχω πει πολλές φορές ότι το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι απλώς να απολαμβάνετε και δεν χρειάζεται να κουνήσετε το δακτυλάκι σας. Μέσω αυτού αποκαλύπτεται η δύναμή Μου, αποκαλύπτονται η δικαιοσύνη και η μεγαλοπρέπειά Μου, και αποκαλύπτονται όλα τα μυστήριά Μου που δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν οι άνθρωποι. (Αποκαλούνται «μυστήρια» επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ τους την οποιαδήποτε γνώση για το σχέδιο διαχείρισής Μου ή την οποιαδήποτε κατανόηση για τα στάδια του έργου Μου.) Το τι θα αποκτήσω και το τι θα κάνω κατά τις έσχατες ημέρες αποτελεί μυστήριο. Πριν από τον καιρό που δημιούργησα τον κόσμο, δεν έκανα ποτέ αυτά που κάνω σήμερα και δεν έδειξα ποτέ στους ανθρώπους το ένδοξο πρόσωπό Μου ή οποιοδήποτε μέρος της υπόστασής Μου· μόνο το Πνεύμα Μου εργάστηκε επάνω σε ορισμένους ανθρώπους. (Διότι, από τον καιρό της δημιουργίας, κανένας δεν έχει μπορέσει να Με διακηρύξει και κανένας δεν έχει μπορέσει να Με εκφράσει, δεν έχω επιτρέψει ποτέ στους ανθρώπους να δουν την υπόστασή Μου, ενώ το Πνεύμα Μου έχει εργαστεί επάνω σε ορισμένους ανθρώπους.) Μόνο σήμερα έχω αποκαλύψει την ένδοξη εικόνα Μου και την υπόστασή Μου στα ανθρώπινα όντα, και μόνον τώρα έχουν δει αυτά τα πράγματα. Όμως αυτό που βλέπετε σήμερα είναι ακόμα ημιτελές, και δεν είναι ακόμα αυτό που θέλω να δείτε. Αυτό που θέλω να δείτε είναι μόνο εν σώματι, και αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα κανένας που να πληροί αυτήν την προϋπόθεση. Με άλλα λόγια, κανένας δεν μπορεί να δει την υπόστασή Μου, πριν εισέλθει στο σώμα. Γι’ αυτό λέω ότι θα αποκαλύψω την υπόστασή Μου στον σύμπαν κόσμο επάνω στο Όρος Σιών. Απ’ αυτό μπορεί να γίνει εμφανές ότι η είσοδος στο Όρος Σιών είναι το τελικό μέρος του σχεδίου Μου. Κατά τη στιγμή της εισόδου στο Όρος Σιών, η βασιλεία Μου θα έχει οικοδομηθεί με επιτυχία. Με άλλα λόγια, η υπόστασή Μου είναι η βασιλεία. Η στιγμή που οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα εισέλθουν στο σώμα θα είναι ακριβώς η στιγμή της υλοποίησης της βασιλείας Μου, και γι’ αυτό έχω επανειλημμένως μιλήσει σχετικά με το θέμα της εισόδου των πρωτότοκων υιών στο Όρος Σιών. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Μου, το οποίο κανένας στο παρελθόν δεν κατάφερε ποτέ να συλλάβει.

Μόλις αλλάξω τον τρόπο εργασίας Μου, θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα πράγματα που δεν θα μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, οπότε να είστε προσεκτικοί σχετικά μ’ αυτό. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που λέω είναι λανθασμένα. Απλώς καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο για τους ανθρώπους να υποφέρουν, και καθίσταται ακόμα πιο αναγκαίο για τους ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί Μου. Μην είστε αλόγιστα ανήθικοι και μην ακολουθείτε απλώς τις δικές σας αντιλήψεις. Καθότι οι περισσότεροι από εκείνους που Μου παρέχουν υπηρεσία αποτυγχάνουν σ’ αυτό το θέμα. Χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να ξεμπροστιάσω την ανθρώπινη φύση και για να αποκαλύψω τις ανθρώπινες αντιλήψεις. (Όμως εκείνοι που Μου παρέχουν υπηρεσία, καθότι δεν αλλάζω τις αντιλήψεις τους, απλώς αποτυγχάνουν, ενώ αλλάζω τις αντιλήψεις εκείνων που είναι οι πρωτότοκοι υιοί Μου και μέσω αυτού εξαλείφω τον τρόπο σκέψης τους.) Έτσι, στο τέλος, οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα οδηγηθούν όλοι στην τελείωση χάρη στα μυστήρια που έχω αποκαλύψει.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 110

Επόμενο: Κεφάλαιο 112

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο