Κεφάλαιο 110

Η στιγμή που θα αναπαυτώ θα είναι όταν τα πάντα θα αποκαλυφθούν και, επιπλέον, όταν τα πάντα θα βρίσκονται σε τάξη. Πραγματοποιώ αυτοπροσώπως το δικό Μου έργο· ενορχηστρώνω και διευθετώ τα πάντα ο ίδιος. Όταν εξέλθω από τη Σιών και όταν επιστρέψω, και όταν οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα έχουν ολοκληρωθεί από Εμένα, θα έχω τελειώσει το σπουδαίο έργο Μου. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, κάτι που έχει γίνει πρέπει να είναι ορατό και απτό, όμως όπως το βλέπω Εγώ, τα πάντα ολοκληρώνονται τη στιγμή που τα σχεδιάζω. Η Σιών είναι το σπίτι Μου και είναι, επίσης, ο προορισμός Μου· εκεί αποκαλύπτω την παντοδυναμία Μου και εκεί οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ θα μοιραστούμε την ευτυχία μας ως οικογένεια. Εκεί θα ζήσω μαζί τους για όλη την αιωνιότητα. Η Σιών, εκείνος ο πανέμορφος τόπος που λαχταρούν οι άνθρωποι. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν λαχταρήσει τη Σιών ανά τους αιώνες, όμως, από την αρχή, ούτε ένας δεν έχει εισέλθει σε αυτήν. (Ούτε καν κάποιος από τους αγίους και τους προφήτες των παρελθόντων εποχών δεν έχει εισέλθει στη Σιών· αυτό συμβαίνει επειδή επιλέγω τους πρωτότοκους υιούς Μου κατά τις έσχατες ημέρες, και όλοι τους γεννιούνται μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα· μέσω αυτού, το έλεός Μου και η χάρη Μου, για τα οποία έχω μιλήσει, γίνονται πιο εμφανή.) Όλοι όσοι είναι τώρα πρωτότοκοι υιοί θα εισέλθουν μαζί Μου στη Σιών και θα απολαύσουν αυτήν την ευλογία. Εξυψώνω τους πρωτότοκους υιούς Μου σε έναν ορισμένο βαθμό, επειδή κατέχουν το επίπεδό Μου και την ένδοξη εικόνα Μου, και επειδή μπορούν να γίνουν μάρτυρές Μου, να Με εξυμνήσουν και να Με βιώσουν. Επιπλέον, είναι ικανοί να νικήσουν τον Σατανά και να ταπεινώσουν τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρωτότοκοι υιοί Μου είναι αγνοί παρθένοι· είναι αυτοί που αγαπώ και αυτοί που έχω επιλέξει και ευνοήσει. Ο λόγος που τους εξυψώνω είναι επειδή μπορούν να μείνουν στη θέση τους και μπορούν να Με υπηρετούν ταπεινά και αφανώς, και να γίνονται ισχυροί μάρτυρές Μου. Έχω δαπανήσει όλη Μου την ενέργεια στους πρωτότοκους υιούς Μου και έχω διευθετήσει προσεκτικά κάθε είδους ανθρώπους, συμβάντα και πράγματα για την υπηρεσία τους. Στο τέλος, θα κάνω τους πάντες να δούνε την πλήρη δόξα Μου μέσα από τους πρωτότοκους υιούς Μου, και θα κάνω τους πάντες να πειστούν για Μένα, χάρη σε εκείνους. Δεν θα εξαναγκάσω κανέναν δαίμονα, και δεν φοβάμαι την ανεξέλεγκτη δράση ή την απερισκεψία τους, διότι έχω μάρτυρες κι έχω εξουσία στα χέρια Μου. Ακούστε Με τώρα, εσείς που ανήκετε στο γένος του Σατανά! Ο σκοπός πίσω από κάθε λέξη που λέω και καθετί που κάνω είναι να οδηγήσω στην τελείωση τους πρωτότοκους υιούς Μου. Πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνεις υπόψη τις εντολές Μου και να υπακούς τους πρωτότοκους υιούς Μου· διαφορετικά, θα σε αντιμετωπίσω κάνοντάς σε να υποστείς άμεση απώλεια! Οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν ήδη ξεκινήσει να φέρουν εις πέρας τα διοικητικά διατάγματά Μου, επειδή μόνο αυτοί είναι άξιοι να στηρίξουν τον θρόνο Μου· τους έχω δώσει ήδη το χρίσμα. Εκείνοι που δεν υποτάσσονται στους πρωτότοκους υιούς Μου είναι αδιαμφισβήτητα άχρηστοι και, πέραν κάθε αμφιβολίας, έχουν αποσταλεί από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα για να αναστατώσουν το σχέδιο διαχείρισής Μου. Τέτοια αποβράσματα θα εκδιωχθούν αμέσως από τον οίκο Μου. Δεν θέλω ένα τέτοιο πράγμα να Μου παρέχει υπηρεσία. Θα αντιμετωπίσουν αιώνια καταστροφή και, μάλιστα, πολύ σύντομα, χωρίς καμία καθυστέρηση! Όσοι βρίσκονται στην υπηρεσία Μου πρέπει να έχουν ήδη λάβει την έγκρισή Μου· πρέπει να είναι υπάκουοι, χωρίς να ανησυχούν για το τίμημα που μπορεί να χρειαστεί να καταβάλουν. Αν είναι επαναστατικοί, τότε δεν αξίζουν να Μου παρέχουν υπηρεσία· δεν χρειάζομαι τέτοια πλάσματα. Θα πρέπει να σπεύσουν να φύγουν από εδώ· δεν τους θέλω με τίποτα! Πρέπει να σας είναι σαφές αυτό τώρα! Όσοι Μου παρέχουν υπηρεσία πρέπει να το κάνουν καλά και να μη δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Αν νιώθεις απελπισμένος και αρχίσεις να δημιουργείς προβλήματα, τότε θα σε τελειώσω χωρίς δισταγμό! Εσείς που βρίσκεστε στην υπηρεσία Μου, το έχετε κατανοήσει αυτό με σαφήνεια; Αυτό είναι το διοικητικό διάταγμά Μου.

Η κατάθεση μαρτυρίας για Μένα αποτελεί το καθήκον των πρωτότοκων υιών Μου, οπότε δεν απαιτώ από εσάς να κάνετε κάτι για Μένα. Θα είμαι ικανοποιημένος εφόσον εκτελείτε σωστά τα καθήκοντά σας και απολαμβάνετε τις ευλογίες που σας δίνω. Όταν ταξίδεψα μέσα από ολόκληρο το σύμπαν και ως τα πέρατα της γης, επέλεξα τους πρωτότοκους υιούς Μου και τους οδήγησα στην ολοκλήρωση. Αυτό είναι κάτι που τελείωσα προτού δημιουργήσω τον κόσμο. Κανένας από τους ανθρώπους δεν το γνωρίζει αυτό, όμως το έργο Μου επιτεύχθηκε αθόρυβα. Αυτό το γεγονός δεν συνάδει με τις αντιλήψεις των ανθρώπων! Ωστόσο, τα γεγονότα είναι αυτά, και κανένας δεν μπορεί να τα αλλάξει. Οι δαίμονες, τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί, έχουν αποκαλύψει, μέσα από τις προφάσεις τους, την πραγματική τους μορφή, κι έχουν γίνει υποκείμενα της παίδευσής Μου σε διάφορους βαθμούς. Το έργο Μου έχει στάδια και τα λόγια Μου έχουν σοφία. Από τις πράξεις και τα λόγια Μου, έχετε δει τίποτα; Απλώς κάνω και λέω πράγματα; Είναι τα λόγια Μου απλώς σκληρά, επικριτικά ή παρηγορητικά; Αυτό είναι εξαιρετικά απλοϊκό, όμως για τους ανθρώπους, το να το βλέπουν αυτό, κάθε άλλο παρά απλό είναι. Δεν υπάρχει μόνο σοφία, κρίση, δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια και παρηγοριά στα λόγια Μου, αλλά, ακόμα περισσότερο, εμπεριέχουν αυτό που έχω και είμαι. Κάθε ένας από τους λόγους Μου αποτελεί ένα μυστήριο που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί από τους ανθρώπους. Τα λόγια Μου είναι εντελώς ανεξιχνίαστα και, παρόλο που τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί, εξακολουθούν να βρίσκονται πέραν του πεδίου της φαντασίας και της κατανόησης των ανθρώπων, βάσει των ικανοτήτων των ανθρώπων. Η πιο ευκολονόητη λέξη για Μένα είναι το πιο δυσκολονόητο πράγμα για τους ανθρώπους, οπότε η διαφορά ανάμεσα σ’ Εμένα και τους ανθρώπους είναι σαν τη διαφορά ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να αλλάξω ολότελα τη μορφή των πρωτότοκων υιών Μου και να τους κάνω να εισέλθουν πλήρως στο σώμα. Στο μέλλον, όχι μόνο θα εισέλθουν στο σώμα από τη σάρκα, αλλά θα αλλάξουν και τη μορφή τους σε διάφορους βαθμούς ενώ βρίσκονται μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν· δεν έχουν κανέναν απολύτως τρόπο να το κάνουν. Συνεπώς, ακόμα κι αν σας το εξηγούσα με κάθε λεπτομέρεια, και πάλι δεν θα καταλαβαίνατε. Θα μπορούσατε να εισέλθετε μόνο σε μια αίσθηση του υπερφυσικού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι ο ίδιος ο σοφός Θεός.

Όταν αντικρίζετε μυστήρια, όλοι σας αντιδράτε με κάποιον τρόπο. Παρόλο που, βαθιά μέσα σας, δεν αποδέχεστε ούτε αναγνωρίζετε αυτά τα μυστήρια, τα αναγνωρίζετε στα λόγια. Αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι οι πιο δόλιοι, και όταν αποκαλύψω μυστήρια, θα τους αποκλείσω και θα τους απαρνηθώ έναν προς έναν. Ωστόσο, όλα όσα κάνω γίνονται σε στάδια. Δεν κάνω τίποτα βιαστικά ούτε καταλήγω τυφλά σε συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή κατέχω θεϊκή διάθεση. Οι άνθρωποι είναι εντελώς ανίκανοι να δουν ξεκάθαρα τι κάνω επί του παρόντος ή τι θα κάνω στο επόμενο στάδιό Μου. Μόνο όταν μιλώ για τα λόγια ενός σταδίου, ο τρόπος εργασίας Μου κάνει ένα βήμα μπροστά μαζί Μου. Τα πάντα γίνονται μέσα στα λόγια Μου, και τα πάντα αποκαλύπτονται μέσα στα λόγια Μου, συνεπώς, κανένας δεν θα πρέπει να είναι ανυπόμονος. Αρκεί το να Μου παρέχει σωστή υπηρεσία. Πριν από τις εποχές, έδωσα μια προφητεία για ένα δέντρο συκής, όμως δια μέσου των αιώνων κανένας δεν είδε ένα δέντρο συκής και κανένας δεν μπορούσε να το εξηγήσει, και παρόλο που αυτά τα λόγια είχαν αναφερθεί σε παλιότερους αίνους, κανένας δεν γνώριζε το πραγματικό τους νόημα. Αυτά τα λόγια μπέρδευαν τους ανθρώπους, όπως έκανε και η φράση «η μεγάλη καταστροφή», και αυτό ήταν ένα μυστήριο που δεν αποκάλυψα ποτέ στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι το δέντρο συκής ήταν πιθανόν ένα καλό είδος οπωροφόρου δέντρου ή ότι, ίσως, πηγαίνοντάς το ένα βήμα παραπέρα, ήταν αναφορά στους αγίους —ωστόσο, και πάλι απείχαν πολύ από το πραγματικό νόημα αυτών των λόγων. Θα σας το πω όταν ανοίξω το βιβλίο Μου κατά τις έσχατες ημέρες. («Το βιβλίο» αναφέρεται σε όλα τα λόγια που έχω πει —τα λόγια Μου κατά τις έσχατες ημέρες· τα εμπεριέχει όλα.) Το «δέντρο συκής» αναφέρεται στα διοικητικά διατάγματά Μου —σε κάθε ένα από αυτά. Αλλά αυτό είναι απλώς ένα μέρος του νοήματος. Η ανάπτυξη του δέντρου συκής αναφέρεται στο ότι αρχίζω να εργάζομαι και να μιλάω ως ενσαρκωμένος, όμως τα διοικητικά διατάγματά Μου δεν είχαν γίνει ακόμα γνωστά (κι αυτό επειδή τότε, δεν είχε υπάρξει ακόμα κάποια κατάθεση μαρτυρίας στο όνομά Μου και κανένας δεν γνώριζε για τα διοικητικά διατάγματά Μου). Όταν κατατεθεί μαρτυρία στο όνομά Μου και το όνομά Μου διαδοθεί, όταν δοξαστεί απ’ όλους τους λαούς, και όταν τα διοικητικά διατάγματά Μου φέρουν αποτελέσματα, τότε θα καρποφορήσει το δέντρο συκής. Αυτή είναι η πλήρης εξήγηση, χωρίς παραλειπόμενα· τα πάντα αποκαλύπτονται εδώ. (Το λέω αυτό επειδή στα προηγούμενα λόγια Μου, υπήρχε ένα κομμάτι που δεν είχα αποκαλύψει ακόμη πλήρως· έπρεπε, επομένως, να περιμένετε και να αναζητείτε υπομονετικά.)

Όταν καταστήσω ολοκληρωμένους τους πρωτότοκους υιούς Μου, θα αποκαλύψω την πλήρη δόξα Μου και ολόκληρη την εμφάνισή Μου στον σύμπαν κόσμο. Αυτό θα γίνει εν σώματι, και θα είναι πάνω απ’ όλους τους ανθρώπους, μέσα στην ίδια την υπόστασή Μου. Θα είναι επάνω στο Όρος Σιών και μέσα στη δόξα Μου και, συγκεκριμένα, θα γίνει εν μέσω ομοβροντίας από αίνους. Επιπλέον, οι εχθροί Μου θα οπισθοχωρήσουν από γύρω Μου, πέφτοντας στο πηγάδι της αβύσσου και στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού. Αυτό που μπορούν να φανταστούν σήμερα οι άνθρωποι είναι περιορισμένο και δεν συνάδει με την αρχική Μου πρόθεση· αυτός είναι ο λόγος που στοχεύω καθημερινά στις αντιλήψεις και τις σκέψεις των ανθρώπων όταν μιλάω. Θα έλθει η μέρα (η μέρα της εισόδου στο σώμα) που ό,τι λέω θα σας αρμόζει απολύτως, και δεν θα προβάλλετε καμία απολύτως αντίσταση. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα έχετε πλέον τις δικές σας σκέψεις, και τότε Εγώ θα πάψω να εκφέρω ομιλίες. Καθώς δεν θα έχετε πλέον το δικό σας σκεπτικό, απλώς θα σας διαφωτίζω απευθείας —αυτή είναι η ευλογία που θα απολαμβάνουν οι πρωτότοκοι υιοί, και θα συμβεί όταν θα βασιλεύουν στο πλάι Μου σαν βασιλιάδες. Τα ανθρώπινα όντα δεν πιστεύουν σε πράγματα που δεν μπορούν να φανταστούν, κι ακόμη κι αν κάποιοι πιστεύουν, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην ειδική διαφώτιση που έχουν λάβει από Εμένα. Διαφορετικά, κανένας δεν θα πίστευε, και αυτό είναι κάτι που πρέπει κανείς να βιώσει. (Αν κάποιος δεν περνούσε από αυτό το στάδιο, η μεγάλη δύναμή Μου δεν θα μπορούσε να αποκαλυφθεί, κι αυτό σημαίνει ότι με την απλή εκφορά των λόγων Μου, απαλλάσσω τους ανθρώπους από τις αντιλήψεις τους. Κανένας άλλος δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο και κανένας δεν μπορεί να Με αντικαταστήσει. Μόνο Εγώ μπορώ να το ολοκληρώσω· ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο. Πρέπει να πραγματοποιήσω αυτό το έργο μέσω των ανθρώπων.) Οι άνθρωποι νιώθουν γεμάτοι ενέργεια αφότου ακούσουν τα λόγια Μου, αλλά, στο τέλος, όλοι οπισθοχωρούν. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν μυστήρια που οι άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί, κι Εγώ θα σας επιτρέψω να το δείτε αυτό μέσα απ’ αυτά που αποκαλύπτω. Μέσα απ’ αυτό, θα φανεί το πραγματικό νόημα αυτών των λόγων Μου: «Θα ξεριζώσω όλους εκείνους που δεν είναι κατάλληλοι για τη χρήση Μου». Οι πρωτότοκοι υιοί Μου έχουν μια πλειάδα φανερώσεων, όπως και οι εχθροί Μου. Θα σας αποκαλυφθούν όλοι, ένας προς έναν. Θυμηθείτε! Όλοι εκτός από τους πρωτότοκους υιούς Μου έχουν το έργο των μοχθηρών πνευμάτων. Είναι όλοι λακέδες του Σατανά. (Σύντομα θα αποκαλυφθούν, ένας-ένας, όμως υπάρχουν ορισμένοι που πρέπει να παρέχουν υπηρεσία μέχρι τέλους, και ορισμένοι που πρέπει να παρέχουν υπηρεσία για κάποιο χρονικό διάστημα.) Υπό το έργο των λόγων Μου, όλοι θα δείξουν την πραγματική τους μορφή.

Κάθε έθνος, κάθε τόπος και κάθε δόγμα απολαμβάνει τα πλούτη του ονόματός Μου. Επειδή η καταστροφή ετοιμάζεται επί του παρόντος, και είναι στα χέρια Μου, και ετοιμάζομαι να την αφήσω σταδιακά να πέσει σαν βροχή, όλοι γυρεύουν επειγόντως την αληθινή οδό, η οποία πρέπει να αναζητηθεί, ακόμα κι αν το τίμημα τούτου είναι να εγκαταλείψει κανείς τα πάντα. Σε όλα τα πράγματα, έχω το δικό Μου χρονοδιάγραμμα. Όποτε πω ότι θα ολοκληρωθεί, θα ολοκληρωθεί ακριβώς τότε, με ακρίβεια λεπτού και, μάλιστα, με ακρίβεια δευτερολέπτου. Κανένας δεν μπορεί να το καθυστερήσει ή να το σταματήσει. Εξάλλου, ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας είναι ο εχθρός Μου που έχει νικηθεί κατά κράτος. Είναι ένας πάροχος υπηρεσιών για Μένα και κάνει ό,τι του λέω, χωρίς να προβάλλει την παραμικρή αντίσταση. Είναι πραγματικά το υποζύγιό Μου. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο Μου, θα τον πετάξω στο πηγάδι της αβύσσου και στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού (αναφέρομαι στους κατεστραμμένους). Οι κατεστραμμένοι δεν θα γευτούν απλώς τον θάνατο, αλλά θα τιμωρηθούν και σκληρά για τους διωγμούς που εξαπέλυσαν εναντίον Μου. Αυτό είναι έργο που θα συνεχίσω να κάνω μέσω των παρόχων υπηρεσιών. Θα κάνω τον Σατανά να σφαγιάσει και να καταστρέψει τον εαυτό του, εξολοθρεύοντας ολότελα του απόγονους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Αυτό είναι ένα μέρος του έργου Μου· κατόπιν, θα στραφώ προς τα έθνη των Εθνικών. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 109

Επόμενο: Κεφάλαιο 111

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο