Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)

Τι σημαίνει να οδηγείται κανείς στην τελείωση; Τι σημαίνει να έχει κατακτηθεί; Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κανείς, προκειμένου να κατακτηθεί; Και ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κανείς, προκειμένου να οδηγηθεί στην τελείωση; Η κατάκτηση και η τελείωση εξυπηρετούν και τα δύο τον σκοπό της κατεργασίας του ανθρώπου, ούτως ώστε αυτός να επιστρέψει στην αρχική του εικόνα και να απελευθερωθεί από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση του και την επιρροή του Σατανά. Η κατάκτηση λαμβάνει χώρα στην αρχή της διαδικασίας της κατεργασίας του ανθρώπου, δηλαδή είναι το πρώτο στάδιο του έργου. Η τελείωση είναι το δεύτερο στάδιο ή το καταληκτικό έργο. Κάθε ανθρώπινο ον οφείλει να περάσει από το στάδιο της κατάκτησης, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να γνωρίσει τον Θεό και δεν θα ξέρει ότι υπάρχει Θεός, δηλαδή, δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό. Αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τον Θεό, τότε θα του είναι αδύνατον να οδηγηθεί στην ολοκλήρωση από τον Θεό, επειδή δεν θα πληροί τα κριτήρια γι’ αυτήν την ολοκλήρωση. Αν δεν αναγνωρίζεις καν τον Θεό, πώς θα μπορέσεις να Τον γνωρίσεις; Και πώς θα Τον αναζητήσεις; Δεν θα μπορείς, επίσης, να γίνεις μάρτυρας για Εκείνον, πόσο μάλλον να έχεις μια πίστη που να Τον ικανοποιεί. Συνεπώς, όποιος θέλει να φτάσει στην ολοκλήρωση, το πρώτο στάδιο θα είναι να περάσει πρώτα από το έργο της κατάκτησης. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Όμως, είτε πρόκειται για την κατάκτηση είτε για την τελείωση, και τα δύο έχουν ως στόχο την κατεργασία του ανθρώπου και την αλλαγή του, και καθένα από τα δύο αποτελεί ένα στοιχείο του έργου για τη διαχείριση του ανθρώπου. Αυτά τα δύο στάδια είναι απαραίτητα για τη μετατροπή του οποιουδήποτε σε ένα ολοκληρωμένο άτομο· κανένα στάδιο δεν μπορεί να παραληφθεί. Είναι αλήθεια ότι το «να κατακτηθείς» δεν ακούγεται ωραία, όμως στην πραγματικότητα, η κατάκτηση ενός ατόμου είναι η διαδικασία της αλλαγής του. Αφότου κατακτηθείς, μπορεί να μην έχεις απαλλαχτεί πλήρως από τη διεφθαρμένη διάθεσή σου, όμως θα την έχεις γνωρίσει. Μέσα από το έργο της κατάκτησης θα γνωρίσεις την άθλια ανθρώπινη φύση σου, καθώς και το πόση ανυπακοή επιδεικνύεις. Παρόλο που δεν θα είσαι ικανός να τα απορρίψεις ή να τα αλλάξεις, εντός της σύντομης χρονικής περιόδου του έργου της κατάκτησης, τουλάχιστον θα τα γνωρίσεις. Αυτό θα θέσει τα θεμέλια της τελείωσής σου. Οπότε, η κατάκτηση και η τελείωση γίνονται και οι δύο με σκοπό την αλλαγή του ανθρώπου, γίνονται για να απαλλαχτεί ο άνθρωπος από τη διεφθαρμένη σατανική του διάθεση, ώστε να μπορέσει να δώσει πλήρως τον εαυτό του στον Θεό. Η κατάκτηση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή της ανθρώπινης διάθεσης, καθώς και το πρώτο βήμα για να δώσει ο άνθρωπος πλήρως τον εαυτό του στον Θεό, είναι ένα βήμα πιο χαμηλά από την τελείωση. Η διάθεση της ζωής ενός κατακτημένου ατόμου αλλάζει κατά πολύ λιγότερο, απ’ ότι ενός ατόμου που έχει οδηγηθεί στην τελείωση. Το να κατακτηθείς και το να τελειωθείς είναι δύο πράγματα εννοιολογικά διαφορετικά μεταξύ τους, επειδή είναι διαφορετικές φάσεις του έργου και επειδή διατηρούν τους ανθρώπους σε διαφορετικά πρότυπα· η κατάκτηση τούς διατηρεί σε χαμηλότερα πρότυπα και η τελείωση σε υψηλότερα. Όσοι έχουν οδηγηθεί στην τελείωση είναι δίκαιοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν γίνει άγιοι και αγνοί· αποτελούν την αποκρυστάλλωση του έργου της διαχείρισης της ανθρωπότητας ή τελικά προϊόντα. Παρόλο που δεν είναι τέλειοι άνθρωποι που αναζητούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη νόημα. Όμως, οι κατακτημένοι μόνο στα λόγια αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού· αναγνωρίζουν ότι ο ίδιος ο Θεός έχει ενσαρκωθεί, ότι ο Λόγος εμφανίζεται μέσα από τη σάρκα και ότι ο Θεός έχει έρθει στη γη για να κάνει το έργο της κρίσεως και της παίδευσης. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η κρίση και η παίδευση του Θεού, καθώς και η πάταξη και ο εξευγενισμός είναι όλα επωφελή για τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι μόλις κι έχουν αρχίσει να παίρνουν ανθρώπινη μορφή και να έχουν κάποια κατανόηση για τη ζωή, αλλά ακόμα πολύ ομιχλώδη. Με άλλα λόγια, μόλις που αρχίζουν να κατέχουν ανθρώπινη φύση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατάκτησης. Όταν οι άνθρωποι βαδίζουν το μονοπάτι της τελείωσης, η παλιά τους διάθεση είναι δυνατόν να αλλάξει. Επιπροσθέτως, η ζωή τους συνεχίζει να εξελίσσεται και εισέρχονται σταδιακά όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια. Έχουν την ικανότητα να απεχθάνονται τον κόσμο και όλους εκείνους που δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Απεχθάνονται ειδικά τους ίδιους τους εαυτούς τους, αλλά ακόμα περισσότερο, γνωρίζουν ξεκάθαρα τους εαυτούς τους. Είναι πρόθυμοι να ζήσουν με βάση την αλήθεια και θέτουν ως στόχο τους την επιδίωξη της αλήθειας. Δεν είναι πρόθυμοι να ζήσουν με τις σκέψεις που παράγει το ίδιο τους το μυαλό και νιώθουν απέχθεια για την αυταρέσκεια, την ξιπασιά και την υπεροψία του ανθρώπου. Ομιλούν με μια έντονη αίσθηση της ευπρέπειας, χειρίζονται τα όποια θέματα με διάκριση και σοφία, και είναι πιστοί και υπάκουοι στον Θεό. Αν βιώσουν μια περίπτωση παίδευσης και κρίσης, όχι μόνο δεν καθίστανται παθητικοί και αδύναμοι, αλλά αντιθέτως είναι ευγνώμονες για την παίδευση και την κρίση από τον Θεό. Πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την παίδευση και την κρίση του Θεού· μέσα από αυτά τα στοιχεία μπορούν και έχουν την προστασία Του. Δεν επιδιώκουν μια πίστη ειρήνης και χαράς ή αναζήτησης του άρτου του επιούσιου. Ούτε και κυνηγάνε τις προσωρινές σαρκικές απολαύσεις. Αυτά χαρακτηρίζουν εκείνους που έχουν οδηγηθεί στην τελείωση. Αφότου οι άνθρωποι κατακτηθούν, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός. Όμως, όποιες κι αν είναι οι ενέργειες που συνοδεύουν την αναγνώριση της ύπαρξης του Θεού, αυτές οι ενέργειες είναι περιορισμένες. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο Λόγος εμφανίζεται μέσα από τη σάρκα; Τι σημαίνει ενσάρκωση; Τι έχει κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός; Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία του έργου Του; Αφότου βίωσες τόσο από το έργο Του, βίωσες τις πράξεις Του ως ενσαρκωμένου, τι έχεις αποκομίσει; Μόνο αφότου κατανοήσεις όλα αυτά τα πράγματα θα είσαι ένα κατακτημένο άτομο. Αν απλώς λες ότι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν εγκαταλείπεις ό,τι πρέπει να εγκαταλείψεις και δεν μπορείς να παρατήσεις τις σαρκικές απολαύσεις που θα έπρεπε να παρατήσεις, αλλά αντιθέτως εξακολουθείς να επιθυμείς σαρκικές ανέσεις, όπως κάνεις πάντα, τότε δεν έχεις την ικανότητα να απαλλαχτείς από τις προκαταλήψεις σου απέναντι στους αδελφούς και τις αδελφές, ενώ για πολλές απλές πρακτικές δεν μπορείς να κάνεις το καθήκον σου και να εκπληρώσεις τις ενέργειες· έτσι, αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα δεν έχεις κατακτηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα κι αν καταλαβαίνεις πολλά, δεν θα αξίζουν τίποτα. Οι κατακτημένοι είναι άνθρωποι που έχουν πετύχει κάποιες αρχικές αλλαγές και κάποια αρχική είσοδο. Η εμπειρία από την κρίση και την παίδευση του Θεού τούς κάνει να αποκτήσουν μια αρχική γνώση για τον Θεό και μια αρχική κατανόηση της αλήθειας. Παρόλο που δεν έχεις την ικανότητα να εισέλθεις πλήρως στην πραγματικότητα πιο βαθιών, πιο λεπτομερών αληθειών, μπορείς να κάνεις πράξη πολλές στοιχειώδεις αλήθειες στην καθημερινότητά σου, όπως αυτές που περιλαμβάνουν τις σαρκικές απολαύσεις σου ή την προσωπική κατάστασή σου. Όλα αυτά, φυσικά, είναι όσα επιτυγχάνονται σε αυτούς που περνάνε μέσα από τη διαδικασία της κατάκτησης. Κάποιες αλλαγές στη διάθεση μπορούν επίσης να φανούν στους κατακτημένους. Για παράδειγμα, το ντύσιμο, ο καλλωπισμός και ο τρόπος ζωής τους, αυτά μπορούν να αλλάξουν. Η προοπτική της πίστης τους στον Θεό αλλάζει, αποκτούν διαύγεια σχετικά με το αντικείμενο της επιδίωξής τους, ενώ αυξάνονται οι προσδοκίες τους. Κατά την πορεία της κατάκτησής τους, η διάθεση της ζωής τους μπορεί επίσης να αλλάξει αντιστοίχως. Δεν είναι ότι δεν αλλάζουν καθόλου. Είναι απλώς ότι η αλλαγή τους είναι ρηχή, αρχική και πολύ μικρότερη από την αλλαγή στη διάθεση και στο αντικείμενο της επιδίωξης που θα δει κάποιος αφότου φτάσει στην τελείωση. Αν, κατά την πορεία της κατάκτησης, δεν αλλάξει καθόλου η διάθεση ενός ατόμου και το μόνο που θα αποκτήσει θα είναι ένα μικρό μέρος της αλήθειας, τότε αυτού του είδους το άτομο γίνεται απλώς ένα απόβλητο και είναι παντελώς άχρηστο! Οι άνθρωποι που δεν έχουν κατακτηθεί δεν μπορούν να φτάσουν στην τελείωση! Και αν κάποιος απλώς επιζητά να κατακτηθεί, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως, ακόμα κι αν η διάθεσή του επιδεικνύει κάποιες αντίστοιχες αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης. Θα απολέσει, επίσης, τις αρχικές αλήθειες που απέκτησε. Υπάρχει μια απέραντη διαφορά ανάμεσα στο πόσο αλλάζει η διάθεση ενός κατακτημένου και ενός ατόμου που έχει φτάσει στην τελείωση. Ωστόσο, το να κατακτηθεί κανείς είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή· αυτό είναι το θεμέλιο. Η απουσία αυτής της αρχικής αλλαγής αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος δεν γνωρίζει πραγματικά καθόλου τον Θεό, επειδή αυτή η γνώση προέρχεται από την κρίση, και αυτή η κρίση είναι το κύριο στοιχείο του έργου της κατάκτησης. Έτσι, κάθε άτομο που έχει φτάσει στην τελείωση έχει περάσει από το στάδιο της κατάκτησης. Διαφορετικά, δεν θα ήταν δυνατόν να φτάσει στην τελείωση.

Λες ότι αναγνωρίζεις τον ενσαρκωμένο Θεό και ότι αναγνωρίζεις τον Λόγο που εμφανίζεται μέσα από τη σάρκα, όμως κάνεις κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη Του και δεν ενεργείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις Του, ενώ δεν Τον σέβεσαι. Είναι αυτή αναγνώριση του Θεού; Αναγνωρίζεις τα όσα Εκείνος λέει, αλλά αρνείσαι να κάνεις πράξη ακόμα κι εκείνα που μπορείς να κάνεις, ενώ δεν συμμορφώνεσαι με την οδό Του. Είναι αυτή αναγνώριση; Τον αναγνωρίζεις, αλλά το μόνο που σκέφτεσαι είναι πώς να φυλάγεσαι από Εκείνον, χωρίς ποτέ να έχεις φόβο Θεού. Αν έχεις δει και έχεις αναγνωρίσει το έργο Του και γνωρίζεις ότι είναι Θεός, αλλά παραμένεις αδιάφορος και εντελώς αμετάβλητος, τότε είσαι ακόμα ένα μη κατακτημένο άτομο. Ένα κατακτημένο άτομο πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Θέλει να εισέλθει και να φτάσει σε υψηλότερες αλήθειες, παρόλο που δεν είναι ακόμα ικανός για κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι οι πράξεις του είναι δεσμευμένες και περιορισμένες οφείλεται μόνο στο ότι έχει περιορισμούς σε αυτά που μπορεί να εισπράξει. Όμως, πρέπει να κάνει τουλάχιστον ό,τι περνάει από το χέρι του, σύμφωνα με τις ικανότητές του. Αν μπορέσεις να κάνεις αυτά τα πράγματα, αυτό θα οφείλεται στο έργο της κατάκτησης. Ας υποθέσουμε ότι λες, «δεδομένου ότι Εκείνος μπορεί να εκφέρει τόσα πολλά λόγια που ο άνθρωπος δεν μπορεί, αν δεν είναι ο Θεός, τότε ποιος είναι;» Το ότι έχεις αυτού του είδους το σκεπτικό δεν σημαίνει κι ότι αναγνωρίζεις τον Θεό. Αν αναγνωρίζεις τον Θεό, θα πρέπει να το δείχνεις μέσα από τις πραγματικές ενέργειές σου. Είσαι επικεφαλής μιας εκκλησίας, αλλά δεν μπορείς να αποδώσεις δικαιοσύνη, εποφθαλμιάς τα χρήματα της εκκλησίας και συνεχώς τα διοχετεύεις στην τσέπη σου. Είναι αυτή αναγνώριση ότι υπάρχει Θεός; Ο Θεός είναι παντοδύναμος και πρέπει κανείς να Τον σέβεται. Πώς μπορείς να μη φοβάσαι, αν αναγνωρίζεις πραγματικά ότι υπάρχει Θεός; Αν είσαι ικανός να κάνεις τόσο ποταπά πράγματα, αυτό δείχνει ότι πραγματικά Τον αναγνωρίζεις; Είναι ο Θεός αυτό στο οποίο πιστεύεις; Αυτό στο οποίο πιστεύεις είναι ένας αόριστος Θεός, γι’ αυτό δεν φοβάσαι! Εκείνοι που αναγνωρίζουν πραγματικά και γνωρίζουν τον Θεό έχουν τον φόβο Του και φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε Του αντιτίθεται ή δεν συμβαδίζει με τη συνείδησή τους. Ειδικότερα, φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε γνωρίζουν ότι αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Μόνο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της ύπαρξης του Θεού. Τι θα πρέπει να κάνεις όταν οι γονείς σου σε αποτρέπουν από το να πιστεύεις στον Θεό; Πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό όταν ο άντρας σου, οποίος δεν πιστεύει, σου φέρεται καλά; Και πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό όταν οι αδελφοί και οι αδελφές σου σε απεχθάνονται; Αν Τον αναγνωρίζεις, τότε θα ενέργειες καταλλήλως και θα βιώνεις της πραγματικότητα σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Αν οι ενέργειές σου δεν αποτελούν χειροπιαστή απόδειξη, και απλώς λες ότι αναγνωρίζεις την ύπαρξη του Θεού, τότε είσαι απλώς ένας φαφλατάς! Λες ότι πιστεύεις σ’ Εκείνον και ότι Τον αναγνωρίζεις. Όμως, με ποιον τρόπο Τον αναγνωρίζεις; Με ποιον τρόπο πιστεύεις σ’ Εκείνον; Τον σέβεσαι; Έχεις φόβο Θεού; Τον αγαπάς βαθιά μέσα σου; Όταν είσαι δυστυχισμένος και δεν έχεις κανέναν να στηριχθείς, νιώθεις ότι πρέπει να αγαπάς τον Θεό, και μετά ξεχνάς τα πάντα. Αυτό δεν είναι αγάπη για τον Θεό ή πίστη στον Θεό! Τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός, εν τέλει, να επιτύχει ο άνθρωπος; Όλες οι καταστάσεις που ανέφερα, όπως η σκέψη ότι είσαι σπουδαίος, η αίσθηση ότι μπορείς να τα πιάνεις γρήγορα, να ελέγχεις τους άλλους, να κοιτάς αφ’ υψηλού τους άλλους, να κρίνεις τους άλλους βάσει της εμφάνισής τους, να εκφοβίζεις τίμιους ανθρώπους, να εποφθαλμιάς τα χρήματα της εκκλησίας και ούτω καθεξής - αυτό που πρέπει να φανεί σ’ εσένα, αφότου κατακτηθείς, είναι ότι έχεις απαλλαχτεί από ένας μέρος αυτών των διεφθαρμένων σατανικών διαθέσεων.

Το έργο της κατάκτησης που γίνεται σε εσάς έχει βαθύτατη σημασία. Πρώτον, ο σκοπός αυτού του έργου είναι να οδηγήσει στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων, δηλαδή, να τους οδηγήσει στην τελείωση δημιουργώντας μια ομάδα νικητών, ως την πρώτη ομάδα ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση, δηλαδή τα πρωτοκάρπια. Δεύτερον, είναι να επιτρέψει στα δημιουργημένα πλάσματα να απολαύσουν την αγάπη του Θεού, να λάβουν τη σπουδαιότερη σωτηρία του Θεού και να λάβουν την πλήρη σωτηρία του Θεού, να επιτρέψει στον άνθρωπο να απολαύσει, όχι μόνο έλεος, αγάπη και τρυφερότητα, αλλά, πάνω απ’ όλα, παίδευση και κρίση. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, όλα όσα έχει κάνει ο Θεός στο έργο Του είναι αγάπη, χωρίς κανένα μίσος για τον άνθρωπο. Ακόμα και η παίδευση και η κρίση που έχετε δει, είναι επίσης αγάπη, μια πιο αληθινή και πιο πραγματική αγάπη: αυτή η αγάπη οδηγεί τον άνθρωπο στη σωστή οδό της ανθρώπινης ζωής. Τρίτον, είναι να γίνει μάρτυρας ενώπιον του Σατανά. Τέταρτον, είναι να θέσει τα θεμέλια για τη διάδοση του μελλοντικού ευαγγελικού έργου. Όλο το έργο που έχει κάνει αποσκοπεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωστή οδό της ανθρώπινης ζωής, ώστε να μπορούν να έχουν την κανονική ζωή του ανθρώπινου είδους, επειδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς να ζήσει τη ζωή του. Χωρίς μια τέτοια καθοδήγηση, το μόνο που θα μπορέσεις να κάνεις θα είναι να ζεις μια κενή ζωή, μια άχρηστη και χωρίς νόημα ζωή, και δεν θα γνωρίζεις καθόλου πώς να είσαι ένα φυσιολογικό άτομο. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία της κατάκτησης του ανθρώπου. Όλοι εσείς είστε απόγονοι του Μωάβ. Η πραγματοποίηση του έργου της κατάκτησης επάνω σας είναι η μεγάλη σωτηρία σας. Όλοι σας ζείτε σε έναν τόπο αμαρτίας και ακολασίας· είστε όλοι ακόλαστοι και αμαρτωλοί. Σήμερα, όχι μόνο μπορείτε να δείτε τον Θεό, αλλά, πάνω απ’ όλα, έχετε λάβει παίδευση και κρίση, έχετε λάβει τόσο βαθιά σωτηρία, δηλαδή, έχετε λάβει τη μέγιστη αγάπη του Θεού. Όλα όσα Εκείνος κάνει είναι πραγματική αγάπη για εσάς. Εκείνος δεν έχει καμία κακή πρόθεση. Σας κρίνει λόγω των αμαρτιών σας, ώστε να μπορέσετε να εξετάσετε τον εαυτό σας και να λάβετε αυτήν τη φοβερή σωτηρία. Όλα αυτά γίνονται για να κατεργαστεί τον άνθρωπο. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Θεός κάνει τα μέγιστα για να σώσει τον άνθρωπο, και σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθυμος να καταστρέψει ολοσχερώς τους ανθρώπους που Εκείνος δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια. Τώρα έχει έρθει ανάμεσά σας για να κάνει έργο· δεν αποτελεί αυτό ακόμα μεγαλύτερη σωτηρία; Αν σας μισούσε, θα έκανε ένα έργο τέτοιου μεγέθους για να σας καθοδηγήσει προσωπικά; Γιατί να υποφέρει τόσο; Ο Θεός δεν σας μισεί ούτε έχει κακές προθέσεις απέναντί σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγάπη του Θεού είναι η πιο αληθινή αγάπη. Μόνο λόγω της ανυπακοής των ανθρώπων, πρέπει Εκείνος να τους σώσει μέσω της κρίσης· διαφορετικά, δεν θα σώζονταν. Καθότι δεν γνωρίζετε πώς να ζήσετε τη ζωή σας ή πώς να ζείτε, και ζείτε σε αυτόν τον ακόλαστο και αμαρτωλό τόπο και είστε ακόλαστοι και αισχροί διάβολοι, Εκείνος δεν αντέχει να σας αφήσει να γίνετε ακόμα πιο διεφθαρμένοι, αλλά και ούτε αντέχει να σας βλέπει να ζείτε σε ένα βρομερό τόπο σαν κι αυτόν, όπου ο Σατανάς σας ποδοπατά κατά βούληση ή να σάς αφήνει να πέσετε στον Άδη. Το μόνο που θέλει Εκείνος είναι να αποκτήσει αυτήν την ομάδα από εσάς και να σας σώσει τελείως. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός για τον οποίον επιτελεί το έργο της κατάκτησης σε εσάς· είναι μόνο για τη σωτηρία. Αν δεν μπορείς να δεις ότι όλα όσα γίνονται επάνω σου είναι αγάπη και σωτηρία, αν νομίζεις ότι είναι απλώς μια μέθοδος, ένας τρόπος βασανισμού του ανθρώπου και κάτι αναξιόπιστο, τότε μπορείς κάλλιστα να επιστρέψεις στον κόσμο σου και να υποφέρεις από τους πόνους και τις κακουχίες! Αν είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις αυτό το ρεύμα και να απολαύσεις αυτήν την κρίση και αυτήν την τεράστια λύτρωση, να απολαύσεις όλη αυτήν την ευλογία, η οποία δεν μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στον κόσμο των ανθρώπων, και να απολαύσεις αυτήν την αγάπη, τότε να παραμείνεις υποταγμένος σε αυτό το ρεύμα για να αποδεχθείς το έργο της κατάκτησης, ώστε να φτάσεις στην τελείωση. Παρόλο που τώρα υποφέρεις από τον πόνο και τον εξευγενισμό λόγω της κρίσης, αυτός ο πόνος είναι πολύτιμος και γεμάτος νόημα. Αν και η παίδευση και η κρίση αποτελούν εξευγενισμό και ανηλεείς αποκαλύψεις στον άνθρωπο, γίνονται για να τον τιμωρήσουν για τις αμαρτίες του και να τιμωρήσουν τη σάρκα του, κανένα κομμάτι αυτού του έργου δεν προορίζεται για να καταδικάσει και να εξοντώσει τη σάρκα του. Οι βαριές αποκαλύψεις του λόγου αποσκοπούν όλες να σε οδηγήσουν στο σωστό μονοπάτι. Έχετε βιώσει προσωπικά τόσο πολύ από αυτό το έργο και, είναι ξεκάθαρο, ότι δεν σας έχει οδηγήσει σε κάποιο κακό μονοπάτι! Όλα αυτά γίνονται για να μπορέσετε να βιώσετε μια κανονική ανθρώπινη φύση, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία η κανονική ανθρώπινη φύση σας μπορεί να πετύχει. Κάθε στάδιο αυτού του έργου γίνεται βάσει των αναγκών σου, σύμφωνα με τις αδυναμίες σου και σύμφωνα με το πραγματικό ανάστημά σου, και κανένα αφόρητο βάρος δεν σας επιβάλλεται. Παρόλο που δεν μπορείς να το δεις αυτό ξεκάθαρα τώρα και νιώθεις ότι είμαι σκληρός μαζί σου, παρόλο που σκέφτεσαι συνεχώς ότι ο λόγος που σε παιδεύω και σε κρίνω καθημερινά και σε επιπλήττω καθημερινά είναι επειδή σε μισώ, και παρόλο που αυτό που λαμβάνεις είναι παίδευση και κρίση, στην πραγματικότητα είναι όλα αγάπη για εσένα, αλλά και μεγάλη προστασία για εσένα. Αν δεν μπορείς να αντιληφθείς το βαθύτερο νόημα αυτού του έργου, τότε απλώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση για εσένα να συνεχίσεις την εμπειρία σου. Πρέπει να νιώσεις παρηγορημένος για μια τέτοιου είδους σωτηρία. Μην αρνείσαι να επανακτήσεις τις αισθήσεις σου. Εφόσον έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα πρέπει να βλέπεις ξεκάθαρα τη σημασία αυτού του έργου της κατάκτησης. Δεν θα πρέπει να έχεις πλέον τέτοιου είδους απόψεις!

Προηγούμενο:Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)

Επόμενο:Άσκηση (6)

Σχετικό περιεχόμενο