Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του έργου της κατάκτησης είναι, πάνω απ’ όλα, να μην επαναστατεί πλέον η σάρκα του ανθρώπου· δηλαδή, το μυαλό του ανθρώπου να αποκτήσει μια νέα γνώση για τον Θεό, η καρδιά του ανθρώπου να υπακούει ολότελα τον Θεό και ο άνθρωπος να φιλοδοξεί να υπάρχει για τον Θεό. Οι άνθρωποι δεν θεωρείται ότι έχουν κατακτηθεί όταν αλλάζει η ιδιοσυγκρασία ή η σάρκα τους· όταν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, η συνείδηση και η λογική του ανθρώπου, όταν, δηλαδή, αλλάξει ολόκληρη η πνευματική σου στάση —τότε θα έχεις κατακτηθεί από τον Θεό. Όταν έχεις αποφασίσει να υπακούς και έχεις υιοθετήσει μια νέα νοοτροπία, όταν δεν εισάγεις πλέον καμία από τις αντιλήψεις ή τις προθέσεις σου στα λόγια και το έργο του Θεού, και όταν το μυαλό σου μπορεί να σκεφτεί κανονικά —δηλαδή, όταν μπορείς να υπερβάλλεις εαυτόν για τον Θεό με όλη σου την καρδιά— τότε είσαι ο τύπος ανθρώπου που έχει κατακτηθεί πλήρως. Στον κόσμο της θρησκείας, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν πάρα πολλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους: Καθυποτάσσουν το σώμα τους και κουβαλούν τον σταυρό τους, και συνεχίζουν μάλιστα να υποφέρουν κι υπομένουν όταν βρίσκονται ακόμα και στο χείλος του θανάτου! Κάποιοι εξακολουθούν να νηστεύουν το πρωί του θανάτου τους. Σε όλη τη ζωή τους απαρνούνται το καλό φαγητό και τα ωραία ρούχα κι επικεντρώνονται μόνο στον πόνο. Είναι σε θέση να καθυποτάσσουν το σώμα τους και να απαρνούνται τη σάρκα τους. Το πνεύμα της ανοχής που δείχνουν απέναντι στον πόνο είναι αξιοθαύμαστο. Όμως, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ούτε στο ελάχιστο ο τρόπος σκέψης, οι αντιλήψεις, η πνευματική στάση και, μάλιστα, η παλιά φύση τους. Στερούνται οποιασδήποτε αληθινής γνώσης για τον εαυτό τους. Η πνευματική εικόνα που έχουν για τον Θεό είναι η παραδοσιακή εικόνα ενός αόριστου Θεού. Η αποφασιστικότητά τους να υποφέρουν για τον Θεό προέρχεται από τον ζήλο και τον καλό χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης τους. Παρόλο που πιστεύουν στον Θεό, ούτε Τον κατανοούν ούτε γνωρίζουν το θέλημά Του. Μόνο εργάζονται και υποφέρουν στα τυφλά για τον Θεό. Δεν θεωρούν ότι έχει οποιαδήποτε αξία η διακριτική ικανότητα, δεν νοιάζονται καθόλου να βεβαιωθούν ότι η υπηρεσία που παρέχουν εκπληρώνει πραγματικά το θέλημα του Θεού, και ακόμα λιγότερο δεν γνωρίζουν πώς να επιτύχουν τη γνώση για τον Θεό. Ο Θεός που υπηρετούν δεν είναι ο Θεός στην έμφυτή Του εικόνα, αλλά ένας Θεός που έχουν φανταστεί, ένας Θεός τον οποίον έχουν μόνο ακούσει ή για τον οποίο έχουν μόνο διαβάσει θρύλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη ζωηρή φαντασία και την ευλάβειά τους για να υποφέρουν για χάρη του Θεού και να αναλάβουν το έργο που θέλει να κάνει ο Θεός. Η υπηρεσία που παρέχουν είναι υπερβολικά ανακριβής, σε σημείο που ουσιαστικά κανείς τους δεν είναι πραγματικά σε θέση να υπηρετεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ανεξαρτήτως του πόσο πρόθυμα υποφέρουν, η αρχική τους προοπτική για την υπηρεσία που παρέχουν και η πνευματική τους εικόνα για τον Θεό παραμένουν αμετάβλητες, επειδή δεν έχουν υποβληθεί στην κρίση, την παίδευση, τον εξευγενισμό και την τελείωση του Θεού, κι ούτε τους έχει καθοδηγήσει κανείς μέσω της αλήθειας. Ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού τον Σωτήρα, κανένας τους δεν έχει δει ποτέ τον Σωτήρα. Τον γνωρίζουν μόνο μέσα από θρύλους και φήμες. Ως αποτέλεσμα αυτού, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αξίζει περισσότερο από το να υπηρετούν στην τύχη, με τα μάτια κλειστά, σαν ένας τυφλός που υπηρετεί τον ίδιο του τον πατέρα. Τι μπορεί να επιτευχθεί, τελικά, από αυτού του είδους την υπηρεσία; Και ποιος θα την ενέκρινε; Από την αρχή μέχρι το τέλος, η υπηρεσία που παρέχουν παραμένει ίδια κι απαράλλαχτη· λαμβάνουν μόνο διδάγματα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο και βασίζουν την υπηρεσία τους μόνο στη φυσικότητά τους και στις δικές τους προτιμήσεις. Τι ανταμοιβή θα μπορούσε να αποφέρει αυτό; Ούτε καν ο Πέτρος, ο οποίος είδε τον Ιησού, δεν ήξερε πώς να υπηρετήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού· δεν κατάφερε να το μάθει αυτό παρά μόνο στο τέλος, στα βαθιά του γεράματα. Τι λέει αυτό για εκείνους τους τυφλούς που δεν έχουν βιώσει την παραμικρή αντιμετώπιση ή κλάδεμα και δεν έχουν κανέναν να τους καθοδηγεί; Η υπηρεσία πολλών από εσάς την οποία προσφέρετε σήμερα δεν μοιάζει μ’ εκείνη αυτών των τυφλών ανθρώπων; Όλοι όσοι δεν έχουν λάβει την κρίση, δεν έχουν δεχθεί κλάδεμα και αντιμετώπιση και δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν όλοι τους κατακτηθεί ημιτελώς; Σε τι χρησιμεύουν αυτού του είδους οι άνθρωποι; Αν ο τρόπος σκέψης, η γνώση σου για τη ζωή και η γνώση σου για τον Θεό δεν δείχνουν καμία καινούρια αλλαγή κι εσύ δεν έχεις κερδίσει πραγματικά τίποτα, τότε δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα αξιόλογο στην υπηρεσία σου! Χωρίς όραμα και χωρίς νέα γνώση για το έργο του Θεού, δεν θα κατακτηθείς. Ο τρόπος που ακολουθείς τον Θεό θα είναι, τότε, σαν εκείνων που υποφέρουν και νηστεύουν: μηδαμινής αξίας! Ακριβώς επειδή υπάρχει ελάχιστη μαρτυρία σ’ ό,τι κάνουν, λέω ότι η υπηρεσία τους είναι ανώφελη! Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και περνούν χρόνο στη φυλακή· είναι πάντοτε ανεκτικοί, στοργικοί, και κουβαλούν μάλιστα τον σταυρό, ο κόσμος τούς χλευάζει και τους απορρίπτει, βιώνουν κάθε ταλαιπωρία και, παρά το γεγονός ότι είναι υπάκουοι μέχρι τέλους, εξακολουθούν να μην έχουν κατακτηθεί και δεν μπορούν να δώσουν καμία μαρτυρία περί της κατάκτησής τους. Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, όμως μέσα τους δεν γνωρίζουν καθόλου τον Θεό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου ο παλιός τρόπος σκέψης τους, οι παλιές αντιλήψεις, οι θρησκευτικές πρακτικές, η κατασκευασμένη από τον άνθρωπο γνώση και οι ανθρώπινες ιδέες τους. Δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό ίχνος νέας γνώσης μέσα τους. Ούτε η παραμικρή γνώση τους για τον Θεό δεν είναι αληθής ή ακριβής. Έχουν παρανοήσει το θέλημα του Θεού. Υπηρετεί αυτό τον Θεό; Όποια κι αν είναι η γνώση σου για τον Θεό στο παρελθόν, αν παραμένει η ίδια σήμερα και συνεχίζεις να βασίζεις τη γνώση σου για τον Θεό στις δικές σου αντιλήψεις και ιδέες, ασχέτως του τι κάνει ο Θεός, δηλαδή, αν δεν κατέχεις καμία νέα, αληθινή γνώση για τον Θεό και αν αδυνατείς να γνωρίσεις την αληθινή εικόνα και διάθεση του Θεού, αν η γνώση σου για τον Θεό εξακολουθεί να καθοδηγείται από έναν φεουδαρχικό, δεισιδαιμονικό τρόπο σκέψης και είναι ακόμα αποκύημα της ανθρώπινης φαντασίας και αντιλήψεων, τότε δεν έχεις κατακτηθεί. Όλα αυτά τα πολλά λόγια που σου λέω τώρα αποσκοπούν στο να σου επιτρέψω να γνωρίσεις, να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση ως οδηγό σε μια νεότερη, ακριβή γνώση· αποσκοπούν, επίσης, να απαλείψουν τις παλιές αντιλήψεις και την παλιά γνώση που κουβαλάς μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις νέα γνώση. Αν πραγματικά τρως και πίνεις τον λόγο Μου, τότε η γνώση σου θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Εφόσον τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού με υπάκουη καρδιά, τότε η προοπτική σου θα αντιστραφεί. Εφόσον είσαι σε θέση να αποδεχτείς την επαναλαμβανόμενη παίδευση, η παλιά σου νοοτροπία σταδιακά θα αλλάξει. Εφόσον η παλιά σου νοοτροπία αντικατασταθεί πλήρως από μια νέα, η πρακτική σου θα αλλάξει κι αυτή αναλόγως. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία που παρέχεις θα κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς τον στόχο και θα γίνεται ολοένα πιο ικανή να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Αν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, τη γνώση σου σχετικά με την ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις πολλές αντιλήψεις που έχεις για τον Θεό, τότε, η φυσικότητά σου σταδιακά θα μειωθεί. Αυτό και μόνο αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν ο Θεός κατακτά τους ανθρώπους, είναι η αλλαγή που επιτελείται μέσα στους ανθρώπους. Αν, κατά την πίστη σου στον Θεό, το μόνο που ξέρεις είναι να καθυποτάσσεις το σώμα σου, να υπομένεις και να υποφέρεις, και δεν ξέρεις το αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος, πόσο μάλλον για χάρη τίνος γίνεται, τότε, πώς μπορεί μια τέτοιου είδους πρακτική να οδηγήσει σε αλλαγή;

Καταλάβετε ότι αυτό που ζητώ από εσάς δεν είναι να έχετε το σώμα σας σε δεσμά ή να εμποδίζετε το μυαλό σας από το να κάνει αυθαίρετες σκέψεις. Αυτός δεν είναι ούτε ο στόχος του έργου ούτε το έργο που πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Αυτήν τη στιγμή, πρέπει να έχετε μια γνώση από θετική άποψη, ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε. Η πιο αναγκαία πράξη είναι να εφοδιαστείτε με τα λόγια του Θεού, δηλαδή, να εφοδιαστείτε πλήρως με την αλήθεια και το όραμα του παρόντος, και μετά να προχωρήσετε και να τα κάνετε πράξη. Αυτή είναι η ευθύνη σας. Δεν σας ζητάω να αναζητήσετε και να αποκτήσετε ακόμα μεγαλύτερη φώτιση. Επί του παρόντος, απλώς δεν έχετε το ανάστημα για να το κάνετε. Αυτό που ζητείται από εσάς είναι να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τρώτε και να πίνετε τον λόγο του Θεού. Πρέπει να κατανοήσετε το έργο του Θεού και να γνωρίζετε τη φύση σας, την ουσία και τον παλιό τρόπο ζωής σας. Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζετε αυτές τις παλιές, εσφαλμένες και παράλογες πρακτικές σας και αυτές τις ανθρώπινες πράξεις στις οποίες προβαίνετε. Για να αλλάξετε, πρέπει να αρχίσετε αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης σας. Πρώτα, αντικαταστήστε τον παλιό τρόπο σκέψης με τον καινούργιο και αφήστε τον νέο τρόπο σκέψης να διέπει τα λόγια, τις ενέργειες και τον τρόπο ζωής σας. Αυτό είναι το ζητούμενο για καθέναν από εσάς σήμερα. Μην κάνετε πράξη και μην ακολουθείτε τυφλά. Θα πρέπει να έχετε μια βάση κι έναν στόχο. Μη γελιέστε. Θα πρέπει να γνωρίζετε πού αποσκοπεί ακριβώς η πίστη σας στον Θεό, τι θα πρέπει να κερδηθεί απ’ αυτήν και σε τι θα πρέπει να εισέλθετε εδώ και τώρα. Είναι επιτακτικό να τα γνωρίζεις όλα αυτά.

Αυτό στο οποίο θα πρέπει να εισέλθετε, επί του παρόντος, είναι η ανύψωση του τρόπου ζωής σας και η βελτίωση του επιπέδου σας. Επιπλέον, πρέπει να αλλάξετε εκείνες τις παλιές προοπτικές από το παρελθόν σας, να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας και τις αντιλήψεις σας. Ολόκληρος ο τρόπος ζωής σας χρειάζεται ανανέωση. Όταν αλλάξει η γνώση σου για τις πράξεις του Θεού, όταν έχεις μια νέα γνώση για την αλήθεια των όσων λέει ο Θεός, και όταν ανυψωθεί μέσα σου η γνώση, τότε ο τρόπος ζωής σου θα αρχίσει να γίνεται καλύτερος. Όλα τα πράγματα που λένε και κάνουν τώρα οι άνθρωποι είναι πρακτικά. Δεν είναι δόγματα, αλλά τα πράγματα που οι άνθρωποι χρειάζονται για τη ζωή τους και αυτά που θα πρέπει να κατέχουν. Αυτή είναι η αλλαγή που συντελείται στους ανθρώπους κατά το έργο της κατάκτησης, η αλλαγή που θα πρέπει να βιώσουν οι άνθρωποι, και είναι το αποτέλεσμα αφού κατακτηθούν. Όταν αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου, υιοθετήσεις μια νέα πνευματική στάση, ανατρέψεις τις αντιλήψεις, τις προθέσεις και τους παλιότερους λογικούς συλλογισμούς σου, όταν ξεφορτωθείς εκείνα τα βαθιά ριζωμένα στοιχεία από μέσα σου και αποκτήσεις μια νέα γνώση της πίστης στον Θεό, τότε οι μαρτυρίες που παρέχεις θα είναι ανυψωμένες και όλο σου το είναι θα έχει όντως αλλάξει. Όλα αυτά είναι τα πιο πρακτικά, τα πιο ρεαλιστικά και τα πιο θεμελιώδη ζητήματα —ζητήματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα συλλάβουν οι άνθρωποι στο παρελθόν και με τα οποία ήταν ανίκανοι να ασχοληθούν. Αποτελούν το πραγματικό έργο του Πνεύματος. Πώς ακριβώς καταλάβαινες τη Βίβλο στο παρελθόν; Υπόβαλλέ το σε σύγκριση σήμερα και θα το μάθεις. Κατά το παρελθόν, ανύψωνες πνευματικά τον Μωυσή, τον Πέτρο, τον Παύλο, ή όλες εκείνες τις βιβλικές δηλώσεις και προοπτικές, και τις έβαζες πάνω σε ένα βάθρο. Αν σου ζητούσε κάποιος σήμερα να βάλεις τη Βίβλο επάνω σ’ ένα βάθρο, θα το έκανες; Θα έβλεπες ότι η Βίβλος περιέχει υπερβολικά πολλές καταγραφές που έγιναν από τον άνθρωπο, καθώς και ότι η Βίβλος δεν είναι παρά οι αφηγήσεις του ανθρώπου για τα δύο στάδια του έργου του Θεού. Είναι ένα βιβλίο ιστορίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γνώση σου για τη Βίβλο έχει αλλάξει; Αν κοίταζες, σήμερα, το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, όπως αυτό δίδεται μέσα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα έλεγες: «Το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού; Ανοησίες! Αυτό είναι το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ, όχι του Ιησού. Δεν υπάρχει καμία συγγένεια μεταξύ του Ιησού και του Ιωσήφ». Όταν κοιτάζεις τώρα τη Βίβλο, η γνώση σου γι’ αυτήν είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι έχει αλλάξει η προοπτική σου και έχεις ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσης απ’ ό,τι οι πρεσβύτεροι θρησκευτικοί λόγιοι. Αν κάποιος έλεγε ότι υπάρχει κάτι σ’ αυτό το γενεαλογικό δέντρο, εσύ θα απαντούσες: «Τι υπάρχει; Εξήγησέ το μου. Ο Ιησούς και ο Ιωσήφ δεν ήταν συγγενείς. Δεν το γνωρίζεις αυτό; Μπορεί ο Ιησούς να έχει γενεαλογικό δέντρο; Πώς είναι δυνατόν να έχει προγόνους ο Ιησούς; Πώς είναι δυνατόν να είναι απόγονος του ανθρώπου; Η σάρκα Του γεννήθηκε από τη Μαρία· το Πνεύμα Του είναι το Πνεύμα του Θεού, όχι το πνεύμα ενός ανθρώπου. Ο Ιησούς είναι ο λατρευτός Υιός του Θεού, άρα, μπορεί να έχει γενεαλογικό δέντρο; Ενόσω Εκείνος ήταν στη γη δεν ήταν μέλος του ανθρώπινου γένους, άρα πώς μπορεί να έχει γενεαλογικό δέντρο;» Όταν αναλύσεις το γενεαλογικό δέντρο και εξηγήσεις με σαφή τρόπο τα πραγματικά γεγονότα, όταν μοιραστείς αυτά που κατάλαβες, εκείνο το άτομο θα μείνει άφωνο. Ορισμένοι θα επικαλεστούν τη Βίβλο και θα σε ρωτήσουν: «Ο Ιησούς είχε γενεαλογικό δέντρο. Ο σημερινός Θεός σου έχει γενεαλογικό δέντρο;» Εσύ, τότε, θα τους πεις την πιο ρεαλιστική σου γνώση και μ’ αυτόν τον τρόπο, η γνώση σου θα έχει αποφέρει αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς δεν είχε καμία συγγένεια με τον Ιωσήφ, κι ακόμα λιγότερο με τον Αβραάμ· απλώς γεννήθηκε στο Ισραήλ. Ο Θεός, ωστόσο, δεν είναι Ισραηλίτης ή απόγονος των Ισραηλιτών. Το ότι γεννήθηκε στο Ισραήλ δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι Θεός μόνο των Ισραηλιτών. Πραγματοποίησε το έργο της ενσάρκωσης μόνο για χάρη του έργου Του. Ο Θεός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας κατά μήκος του σύμπαντος. Απλώς πραγματοποίησε ένα στάδιο του έργου Του στο Ισραήλ πρώτα, κατόπιν του οποίου ξεκίνησε να εργάζεται ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Οι άνθρωποι, ωστόσο, θεωρούσαν τον Ιησού τον Θεό των Ισραηλιτών και, πέραν αυτού, Τον κατέτασσαν ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους απογόνους του Δαβίδ. Η Βίβλος λέει ότι στο τέλος των ημερών, το όνομα του Ιεχωβά θα είναι σπουδαίο στα έθνη των εθνικών, εννοώντας ότι ο Θεός θα εργαστεί ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών κατά τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Ιουδαία δεν υποδηλώνει ότι ο Θεός αγαπάει μόνο τους Ιουδαίους. Αυτό συνέβη μόνο επειδή το απαιτούσε το έργο· δεν σημαίνει ότι ο Θεός μπορούσε να ενσαρκωθεί μόνο στο Ισραήλ (επειδή οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός Του λαός). Δεν υπάρχουν εκλεκτοί του Θεού και ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών; Αφότου ο Ιησούς τελείωσε το έργο Του στην Ιουδαία, το έργο επεκτάθηκε και στα έθνη των Εθνικών. (Οι Ισραηλίτες αποκαλούσαν όλα τα έθνη εκτός του Ισραήλ «έθνη των Εθνικών».) Στην πραγματικότητα, υπήρχαν εκλεκτοί του Θεού και σ’ αυτά τα έθνη των Εθνικών. Απλώς, εκείνον τον καιρό, δεν είχε γίνει εκεί ακόμα κάποιο έργο. Οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη έμφαση στο Ισραήλ, επειδή τα δύο πρώτα στάδια του έργου έλαβαν χώρα στο Ισραήλ, ενώ δεν γινόταν καθόλου έργο στα έθνη των Εθνικών. Το έργο ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών ξεκινάει μόλις σήμερα, και γι’ αυτό οι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να το αποδεχτούν. Αν μπορείς να τα καταλάβεις καλά όλα αυτά, αν είσαι σε θέση να τα αφομοιώσεις και να τα στοχάζεσαι σωστά, τότε θα έχεις μια ακριβή γνώση για τον Θεό του παρόντος και του παρελθόντος, και αυτή η νέα γνώση θα είναι ανώτερη από τη γνώση για τον Θεό που κατείχαν όλοι οι άγιοι ανά τους αιώνες. Αν βιώσεις το σημερινό έργο και ακούσεις τις προσωπικές ομιλίες του Θεού σήμερα, αλλά δεν έχεις καμία γνώση για την ολότητα του Θεού, και η επιδίωξή σου παραμένει πάντοτε η ίδια και δεν αντικαθίσταται με τίποτα καινούργιο, ειδικά αν βιώνεις όλο αυτό το έργο της κατάκτησης, αλλά τελικά δεν φαίνεται να έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή μέσα σου, τότε η πίστη σου δεν είναι σαν εκείνων που μόνο αναζητούν ψωμί για να κορέσουν την πείνα τους; Σε αυτήν την περίπτωση, το έργο της κατάκτησης δεν θα έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσμα μέσα σου. Δεν θα έχεις γίνει, τότε, ένας από αυτούς που θα αποκλειστούν;

Όταν έρθει εις πέρας όλο το έργο της κατάκτησης, είναι επιτακτικό να καταλάβετε όλοι σας ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, αλλά όλης της δημιουργίας. Εκείνος δημιούργησε όλο το ανθρώπινο γένος, όχι μόνο τους Ισραηλίτες. Αν ισχυρίζεσαι ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών ή ότι είναι αδύνατον ο Θεός να ενσαρκωθεί σε οποιοδήποτε έθνος εκτός του Ισραήλ, τότε δεν έχεις αποκτήσει ακόμα καμία γνώση κατά την πορεία του έργου της κατάκτησης και δεν αναγνωρίζεις ούτε στο παραμικρό ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου· αναγνωρίζεις μόνο ότι ο Θεός μεταφέρθηκε από το Ισραήλ στην Κίνα και ότι αναγκαστικά γίνεται Θεός σου. Αν εξακολουθείς να βλέπεις έτσι τα πράγματα, τότε το έργο Μου έχει αποβεί άκαρπο μέσα σου και δεν έχεις καταλάβει τίποτα απ’ όσα έχω πει. Αν, τελικά, ξαναγράψεις το γενεαλογικό μου δέντρο, όπως ο Ματθαίος, εντοπίζοντας έναν κατάλληλο πρόγονο για Μένα και βρίσκοντας τους σωστούς Μου προγόνους —έτσι που ο Θεός να έχει δύο γενεαλογικά δέντρα, ένα για κάθε ενσάρκωσή Του— αυτό δεν θα ήταν το μεγαλύτερο αστείο στον κόσμο; Δεν θα είχες γίνει εσύ, ο «καλοπροαίρετος άνθρωπος», ο οποίος Μου βρήκε το γενεαλογικό δέντρο, κάποιος που διαίρεσε τον Θεό; Είσαι σε θέση να σηκώσεις το φορτίο αυτής της αμαρτίας; Μετά απ’ όλο αυτό το έργο της κατάκτησης, αν εξακολουθείς να μην πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας, αν εξακολουθείς να νομίζεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών, δεν είσαι κάποιος που αντιστέκεται ανοιχτά στον Θεό; Ο σκοπός της κατάκτησής σου σήμερα είναι να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου αλλά και ο Θεός των άλλων και, το πιο σημαντικό, είναι ο Θεός όλων όσοι Τον αγαπούν και ο Θεός όλης της δημιουργίας. Είναι ο Θεός των Ισραηλιτών και ο Θεός των Αιγυπτίων. Είναι ο Θεός των Βρετανών και ο Θεός των Αμερικανών. Δεν είναι μόνο ο Θεός του Αδάμ και της Εύας, αλλά και ο Θεός όλων των απογόνων τους. Είναι ο Θεός των πάντων στους ουρανούς κι επί της γης. Όλες οι οικογένειες, είτε είναι Ισραηλίτες είτε Εθνικοί, βρίσκονται όλες στα χέρια του ενός Θεού. Όχι μόνο επιτέλεσε έργο στο Ισραήλ για πολλές χιλιάδες χρόνια και γεννήθηκε κάποτε στην Ιουδαία, αλλά σήμερα κατέρχεται στην Κίνα, στον τόπο όπου βρίσκεται κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Αν το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ιουδαία Τον καθιστά Βασιλέα των Ιουδαίων, τότε το ότι σήμερα κατέρχεται ανάμεσά σας, δεν Τον καθιστά Θεό όλων σας; Οδήγησε τους Ισραηλίτες και γεννήθηκε στην Ιουδαία, αλλά γεννήθηκε και σε μία χώρα Εθνικών. Δεν επιτελείται όλο το έργο Του για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος που Εκείνος δημιούργησε; Αγαπάει τους Ισραηλίτες εκατό φορές και απεχθάνεται τους Εθνικούς χίλιες φορές; Δεν είναι δική σας αντίληψη αυτή; Δεν είναι ότι ο Θεός δεν ήταν ποτέ ο Θεός σας, αλλά απλώς εσείς δεν Τον αναγνωρίζετε· δεν είναι ότι ο Θεός δεν είναι διατεθειμένος να είναι Θεός σας, αλλά απλώς εσείς Τον απορρίπτετε. Ποιος ανάμεσα στα δημιουργήματα δεν βρίσκεται στα χέρια του Παντοδύναμου; Κατά τη διαδικασία της κατάκτησής σας σήμερα, ο στόχος δεν είναι να αναγνωρίσετε ότι ο Θεός δεν είναι άλλος από τον Θεό σας; Αν εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών και εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι ο οίκος του Δαβίδ στο Ισραήλ είναι ο τόπος γέννησης του Θεού, κι ότι κανένα άλλο έθνος, εκτός του Ισραήλ, δεν έχει τα προσόντα να «παράγει» Θεό, κι ότι, ακόμα λιγότερο, καμία οικογένεια Εθνικών δεν είναι σε θέση να λάβει προσωπικά το έργο του Ιεχωβά —αν εξακολουθείς να σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε δεν είσαι μια επίμονη τροχοπέδη; Μην εμμένεις στο Ισραήλ. Ο Θεός είναι εδώ σήμερα, ανάμεσά σας. Ούτε θα πρέπει να συνεχίσεις να κοιτάς προς τον ουρανό. Σταμάτα να μαραζώνεις για τον Θεό στον ουρανό! Ο Θεός έχει έρθει ανάμεσά σας, οπότε, πώς θα μπορούσε να είναι στον ουρανό; Δεν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολύ καιρό, όμως έχεις πολλές αντιλήψεις για Εκείνον, σε βαθμό που δεν τολμάς ούτε για ένα λεπτό να σκεφτείς ότι ο Θεός των Ισραηλιτών θα καταδεχόταν να σας τιμήσει με την παρουσία Του. Ακόμα λιγότερο τολμάτε να σκεφτείτε το πώς θα μπορούσατε να δείτε τον Θεό να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, δεδομένου του πόσο αφόρητα ακάθαρτοι είστε. Ούτε έχετε σκεφτεί ποτέ πώς θα μπορούσε να κατέλθει ο Θεός αυτοπροσώπως σε μια χώρα Εθνικών. Οφείλει να κατέλθει στο Όρος Σινά ή στο Όρος των Ελαιών και να εμφανιστεί στους Ισραηλίτες. Δεν είναι οι Εθνικοί (δηλαδή, οι λαοί εκτός του Ισραήλ) όλοι αντικείμενα της αποστροφής Του; Πώς θα μπορούσε Εκείνος να εργαστεί αυτοπροσώπως ανάμεσά τους; Όλα αυτά είναι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις οποίες έχετε αναπτύξει με την πάροδο πολλών ετών. Ο σκοπός της κατάκτησής σας σήμερα, είναι να συντριβούν αυτές οι αντιλήψεις σας. Ως εκ τούτου, αντικρίζετε την ίδια την εμφάνιση του Θεού ανάμεσά σας —όχι στο Όρος Σινά ή στο Όρος των Ελαιών, αλλά ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχε ποτέ πριν καθοδηγήσει. Αφότου ο Θεός πραγματοποίησε τα δύο στάδια του έργου Του στο Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, καθώς και όλοι οι Εθνικοί, έτρεφαν τελικά την αντίληψη ότι παρόλο που είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, είναι πρόθυμος μόνο να είναι ο Θεός των Ισραηλιτών, όχι ο Θεός των Εθνικών. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν το εξής: Ο Θεός μπορεί να είναι μόνο ο Θεός μας, όχι ο δικός σας Θεός των Εθνικών, κι επειδή δεν σέβεστε τον Ιεχωβά, ο Ιεχωβά —ο Θεός μας— σας αποστρέφεται. Αυτός ο ιουδαϊκός λαός πιστεύει, επιπλέον, το εξής: Ο Κύριος Ιησούς πήρε τη δική μας εικόνα, την εικόνα των Ιουδαίων, και είναι ένας Θεός που φέρει το σημάδι των Ιουδαίων. Ο Θεός εργάζεται ανάμεσά μας. Η εικόνα του Θεού και η δική μας είναι παρόμοιες· η εικόνα μας πλησιάζει εκείνη του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Βασιλέας μας, ο Βασιλέας των Ιουδαίων· οι Εθνικοί δεν έχουν τα προσόντα να λάβουν μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Ο Κύριος Ιησούς είναι η προσφορά περί αμαρτίας για εμάς, τους Ιουδαίους. Απλώς και μόνο βάσει αυτών των δύο σταδίων του έργου, οι Ισραηλίτες και οι Ιουδαίοι διαμόρφωσαν όλες αυτές τις αντιλήψεις. Με αυταρχικό τρόπο διεκδικούν τον Θεό για τον εαυτό τους και δεν επιτρέπουν ο Θεός να είναι και ο Θεός των Εθνικών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Θεός έγινε ένα κενό στην καρδιά των Εθνικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι τελικά πιστεύουν ότι ο Θεός δεν θέλει να είναι ο Θεός των Εθνικών και ότι Του αρέσουν μόνο οι Ισραηλίτες —ο εκλεκτός λαός Του— και οι Ιουδαίοι, ειδικά οι μαθητές που Τον ακολούθησαν. Δεν γνωρίζεις ότι το έργο που έκαναν ο Ιεχωβά και ο Ιησούς αποσκοπούσε στην επιβίωση όλου του ανθρώπινου γένους; Αναγνωρίζεις τώρα ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλων εσάς που γεννηθήκατε εκτός του Ισραήλ; Δεν είναι ο Θεός εδώ ακριβώς, ανάμεσά σας, σήμερα; Δεν μπορεί να είναι όνειρο, σωστά; Δεν αποδέχεστε αυτήν την πραγματικότητα; Δεν τολμάτε να το πιστεύετε ή να το σκέφτεστε. Ανεξαρτήτως του πώς το βλέπετε, δεν είναι ο Θεός ακριβώς εδώ, ανάμεσά σας; Φοβάστε ακόμα να πιστέψετε αυτά τα λόγια; Από τώρα και στο εξής, δεν είναι όλοι οι κατακτημένοι και όλοι όσοι επιθυμούν να είναι ακόλουθοι του Θεού ο εκλεκτός Του λαός; Δεν είστε όλοι εσείς, οι ακόλουθοι του σήμερα, ο εκλεκτός λαός έξω από το Ισραήλ; Η θέση σας δεν είναι η ίδια με αυτή των Ισραηλιτών; Δεν είναι όλα αυτά όσα θα πρέπει να αναγνωρίζετε; Αυτός δεν είναι ο στόχος του έργου της κατάκτησής σας; Από τη στιγμή που μπορείτε να δείτε τον Θεό, Εκείνος θα είναι ο Θεός σας για πάντα, από τις απαρχές ως το μέλλον. Δεν θα σας εγκαταλείψει, εφόσον όλοι σας είστε διατεθειμένοι να Τον ακολουθήσετε και να είστε τα αφοσιωμένα, υπάκουα πλάσματά Του.

Ανεξαρτήτως του πόσο πολύ φιλοδοξούν οι άνθρωποι να αγαπούν τον Θεό, έχουν γίνει γενικά υπάκουοι με το να Τον ακολουθούν μέχρι σήμερα. Πριν φτάσει το τέλος, όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου, θα έχουν μετανοήσει πλήρως. Τότε οι άνθρωποι θα έχουν πραγματικά κατακτηθεί. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή, βρίσκονται μόνο στη διαδικασία της κατάκτησης. Τη στιγμή που περατωθεί το έργο, θα έχουν πλήρως κατακτηθεί, αλλά αυτό δεν ισχύει αυτήν τη στιγμή! Ακόμα κι αν έχουν πειστεί όλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί πλήρως. Αυτό συμβαίνει επειδή, επί του παρόντος, οι άνθρωποι έχουν δει μόνο λόγια, κι όχι πραγματικά συμβάντα, και παραμένουν αβέβαιοι, ασχέτως του πόσο βαθιά είναι η πίστη τους. Γι’ αυτό, μόνο με αυτό το τελευταίο πραγματικό γεγονός, όπου τα λόγια γίνονται πραγματικότητα, οι άνθρωποι θα κατακτηθούν πλήρως. Αυτήν ακριβώς τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι κατακτώνται επειδή ακούνε πολλά μυστήρια που δεν είχαν ακούσει ποτέ πριν. Όμως, μέσα του ο καθένας, προσμένει και αναμένει κάποια πραγματικά συμβάντα, τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα να δει τον κάθε λόγο του Θεού να υλοποιείται. Μόνο τότε θα έχουν πειστεί πλήρως. Μόνο τότε, στο τέλος, όταν θα έχουν δει όλοι τους τα υλοποιημένα, βάσιμα αληθινά γεγονότα, και αυτά τα αληθινά γεγονότα θα τους έχουν κάνει να νιώθουν σιγουριά, θα επιδείξουν πίστη στην καρδιά, στην ομιλία και στα μάτια τους, και θα έχουν πειστεί πλήρως από τα βάθη της καρδιάς τους. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου: Πρέπει να δείτε να γίνονται πραγματικότητα όλα αυτά τα λόγια, πρέπει να δείτε να συμβαίνουν κάποια πραγματικά συμβάντα και να δείτε να πέφτουν συμφορές σε ορισμένους ανθρώπους, προκειμένου να πειστείτε πλήρως βαθιά μέσα σας. Σαν τους Ιουδαίους, σας απασχολεί η εμφάνιση σημείων και τεράτων. Ωστόσο, αδυνατείτε συνεχώς να δείτε ότι υπάρχουν σημεία και τέρατα και ότι συμβαίνουν αληθινά συμβάντα, τα οποία αποσκοπούν να σας ανοίξουν διάπλατα τα μάτια. Είτε πρόκειται για κάποιον που κατέρχεται από τον ουρανό, είτε για στήλη νεφέλης που σας μιλά, ή για κάποιον εξορκισμό που πραγματοποιώ σε κάποιον από εσάς, ή για τη φωνή Μου που βοά σαν βροντή ανάμεσά σας, εσείς ανέκαθεν θέλατε, και θα συνεχίσετε να θέλετε, να βλέπετε τέτοιου είδους συμβάντα. Μπορεί κάποιος να πει ότι, όταν πιστεύετε στον Θεό, η μεγαλύτερή σας επιθυμία είναι να δείτε τον Θεό να έρχεται και να σας δείχνει ο ίδιος κάποιο σημείο. Τότε θα ικανοποιηθείτε. Για να σας κατακτήσω, πρέπει να εκτελέσω ένα έργο παρόμοιο με αυτό της δημιουργίας των ουρανών και της γης, και μετά, να σας δείξω, επιπλέον, κάποιο είδος σημείου. Τότε οι καρδιές σας θα έχουν κατακτηθεί πλήρως.

Προηγούμενο: Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)

Επόμενο: Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο