Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)

Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί κυρίως από το έργο της κατάκτησης είναι να σταματήσει η σάρκα του ανθρώπου να επαναστατεί, δηλαδή, το μυαλό του ανθρώπου να αποκτήσει μια νέα κατανόηση για τον Θεό, η καρδιά του να υπακούει ολότελα στον Θεό και ο ίδιος να είναι αποφασισμένος να υπάρχει για τον Θεό. Το πώς αλλάζει η ιδιοσυγκρασία ή η σάρκα του ανθρώπου δεν καθορίζει το αν έχει κατακτηθεί. Αντιθέτως, όταν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, η συνείδηση και η λογική του ανθρώπου, όταν, δηλαδή, αλλάξει ολόκληρη η πνευματική σου στάση, τότε θα έχεις κατακτηθεί από τον Θεό. Όταν έχεις την αποφασιστικότητα να υπακούς και έχεις υιοθετήσει μια νέα νοοτροπία, όταν δεν εισάγεις πλέον καμία από τις αντιλήψεις ή τις προθέσεις σου στα λόγια και το έργο του Θεού, και όταν το μυαλό σου μπορεί να σκεφτεί κανονικά, δηλαδή, όταν μπορείς να υπερβάλλεις εαυτόν για τον Θεό με όλη σου την καρδιά, τότε θα ανήκεις σ’ αυτό το είδος ανθρώπου που έχει κατακτηθεί πλήρως. Στον κόσμο της θρησκείας, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σημαντικά σε όλη τους τη ζωή, καθυποτάσσοντας το σώμα τους ή κουβαλώντας τον σταυρό τους, υποφέροντας και υπομένοντας ακόμα και μέχρι την τελευταία τους πνοή! Κάποιοι εξακολουθούν να νηστεύουν μέχρι το πρωί του θανάτου τους. Σε όλη τη ζωή τους στερούνται το καλό φαγητό και τα ωραία ρούχα, δίνοντας έμφαση μόνο στον πόνο. Έχουν την ικανότητα να καθυποτάσσουν το σώμα τους και να απαρνούνται τη σάρκα τους. Το πνεύμα της υπομονής που δείχνουν απέναντι στον πόνο είναι αξιοθαύμαστο. Όμως, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ούτε στο ελάχιστο ο τρόπος σκέψης, οι αντιλήψεις, η πνευματική στάση και, μάλιστα, η παλιά φύση τους. Δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τον εαυτό τους. Η πνευματική εικόνα που έχουν για τον Θεό είναι η παραδοσιακή, αυτή ενός αφηρημένου, αόριστου Θεού. Η αποφασιστικότητα τους να υποφέρουν για τον Θεό προέρχεται από τον ζήλο και τη θετική φύση τους. Παρόλο που πιστεύουν στον Θεό, ούτε Τον κατανοούν ούτε γνωρίζουν το θέλημά Του. Μόνο εργάζονται και υποφέρουν στα τυφλά για Εκείνον. Θεωρούν πως είναι εντελώς ανάξιο λόγου να μπορούν να κάνουν διάκριση και δεν νοιάζονται ούτε στο ελάχιστο για να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν ότι η υπηρεσία που παρέχουν εκπληρώνει πραγματικά το θέλημα του Θεού. Ακόμα λιγότερο γνωρίζουν πώς να φτάσουν στην κατανόηση του Θεού. Ο Θεός που υπηρετούν δεν είναι ο Θεός στην αρχική Του εικόνα, παρά ένας Θεός που έχουν επινοήσει οι ίδιοι, ένας Θεός για τον οποίον έχουν ακούσει ή ένας θρυλικός Θεός που βρίσκεται στις γραφές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη ζωηρή φαντασία τους και τη θεοσεβούμενη καρδιά τους για να υποφέρουν για χάρη του Θεού και να αναλάβουν το έργο που θέλει να κάνει ο Θεός. Η υπηρεσία που παρέχουν είναι υπερβολικά ανακριβής, σε σημείο που ουσιαστικά κανείς τους δεν είναι πραγματικά σε θέση να υπηρετεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ανεξαρτήτως του πόσο διατεθειμένοι είναι να υποφέρουν, η αρχική τους προοπτική για την υπηρεσία που παρέχουν και η πνευματική τους εικόνα για τον Θεό παραμένουν αμετάβλητες, επειδή δεν έχουν περάσει από την κρίση και την παίδευση του Θεού, από τον εξευγενισμό και την τελείωσή Του, κι επειδή κανένας δεν τους έχει οδηγήσει με την αλήθεια. Ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού τον Σωτήρα, κανένας τους δεν έχει δει ποτέ τον Σωτήρα. Τον γνωρίζουν μόνο μέσα από θρύλους και διαδόσεις. Συνεπώς, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αξίζει περισσότερο από το να υπηρετείς στην τύχη, με τα μάτια κλειστά, σαν ένας τυφλός που υπηρετεί τον ίδιο του τον πατέρα. Τι μπορεί να επιτευχθεί, τελικά, μέσα από αυτού του είδους την υπηρεσία; Και ποιος θα την ενέκρινε; Από την αρχή μέχρι το τέλος, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αλλάζει ποτέ καθόλου. Λαμβάνουν μόνο μαθήματα που προέρχονται από τον άνθρωπο και βασίζουν την υπηρεσία τους μόνο στη φυσικότητά τους και σ’ αυτά που αρέσουν στους ίδιους. Τι καρπούς θα μπορούσε αυτό να δρέψει; Ούτε καν ο Πέτρος, ο οποίος είδε τον Ιησού, δεν ήξερε πώς να υπηρετήσει, με τρόπο που να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Μόνο στο τέλος, στα βαθιά του γεράματα, άρχισε να καταλαβαίνει. Τι λέει αυτό για εκείνους τους τυφλούς που δεν έχουν βιώσει καμία αντιμετώπιση ή κανένα κλάδεμα και δεν έχουν κανέναν να τους καθοδηγεί; Η υπηρεσία πολλών από εσάς την οποία προσφέρετε σήμερα δεν μοιάζει μ’ εκείνη αυτών των τυφλών ανθρώπων; Όλοι εκείνοι που δεν έχουν λάβει την κρίση, που δεν έχουν δεχθεί κλάδεμα και αντιμετώπιση και δεν έχουν αλλάξει, δεν είναι οι ημιτελώς κατακτημένοι; Σε τι χρησιμεύουν αυτού τους είδους οι άνθρωποι; Αν ο τρόπος σκέψης, η κατανόησή σου για τη ζωή και η κατανόησή σου για τον Θεό δεν δείχνουν καμία καινούρια αλλαγή και κανένα αποτέλεσμα, ούτε έστω και λίγο αληθινό κέρδος, δεν πετυχαίνεις ποτέ κάτι αξιόλογο στην υπηρεσία σου! Χωρίς όραμα και χωρίς νέα κατανόηση για το έργο του Θεού, δεν μπορείς να είσαι ένα κατακτημένο άτομο. Ο τρόπος που ακολουθείς τον Θεό θα είναι, τότε, σαν εκείνων που υποφέρουν και νηστεύουν, θα έχει μηδαμινή αξία! Ακριβώς επειδή υπάρχει ελάχιστη μαρτυρία σ’ ό,τι κάνουν, λέω ότι η υπηρεσία τους είναι ανώφελη! Περνούν τη ζωή τους υποφέροντας καθισμένοι στη φυλακή· είναι πάντοτε ανεκτικοί, στοργικοί, και κουβαλούν μάλιστα τον σταυρό, ο κόσμος τούς χλευάζει και τους απορρίπτει, βιώνουν κάθε ταλαιπωρία και, παρά το γεγονός ότι είναι υπάκουοι μέχρι τέλους, εξακολουθούν να μην έχουν κατακτηθεί και δεν μπορούν να δώσουν καμία μαρτυρία περί της κατάκτησής τους. Ο βαθμός στον οποίον έχουν υποφέρει δεν είναι αμελητέος, όμως μέσα τους δεν γνωρίζουν καθόλου τον Θεό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου ο παλιός τρόπος σκέψης τους, οι παλιές αντιλήψεις, οι θρησκευτικές πρακτικές, η κατασκευασμένη από τον άνθρωπο κατανόηση και οι ανθρώπινες ιδέες τους. Δεν υπάρχει καμία νέα κατανόηση μέσα τους. Ούτε ελάχιστη από την κατανόησή τους για τον Θεό δεν είναι αληθής ή ακριβής. Έχουν παρανοήσει το θέλημα του Θεού. Μπορούν να υπηρετήσουν έτσι τον Θεό; Όπως κι αν κατανόησες τον Θεό στο παρελθόν, ας υποτεθεί ότι διατηρείς αυτήν την κατανόηση μέχρι σήμερα και συνεχίζεις να βασίζεις την κατανόησή σου για τον Θεό στις δικές σου αντιλήψεις και ιδέες, ασχέτως του τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, ας υποτεθεί ότι δεν κατέχεις καμία νέα, αληθινή κατανόηση για τον Θεό και δεν καταφέρνεις να γνωρίσεις την αληθινή εικόνα και διάθεση του Θεού. Ας υποτεθεί ότι η κατανόησή σου για τον Θεό εξακολουθεί να καθοδηγείται από έναν φεουδαρχικό, δεισιδαιμονικό τρόπο σκέψης και είναι ακόμα αποκύημα της ανθρώπινης φαντασίας και των ανθρώπινων αντιλήψεων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε δεν έχεις κατακτηθεί. Ο λόγος που σου λέω όλα τα λόγια τώρα, είναι για να σου δώσω τη δυνατότητα να καταλάβεις και να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση ως οδηγό για μια ακριβή και νέα κατανόηση. Ο σκοπός είναι, επίσης, να απαλλαχτείς από όλες εκείνες τις παλιές αντιλήψεις και την παλιά γνώση που κουβαλάς μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις μια νέα κατανόηση. Αν πραγματικά τρως και πίνεις τον λόγο Μου, τότε η κατανόησή σου θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Εφόσον διατηρείς μια υπάκουη καρδιά, καθώς τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, η προοπτική σου θα ανθίσει. Εφόσον μπορείς να αποδέχεσαι την επαναλαμβανόμενη παίδευση, η παλιά σου νοοτροπία σταδιακά θα αλλάξει. Εφόσον η παλιά σου νοοτροπία αντικατασταθεί πλήρως με μια νέα, η πράξη σου θα αλλάξει κι αυτή αναλόγως. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία που παρέχεις θα κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς τον στόχο και θα γίνεται ολοένα πιο ικανή να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Αν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, τη γνώση σου σχετικά με την ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις πολλές αντιλήψεις που έχεις για τον Θεό, τότε, η φυσικότητά σου σταδιακά θα ελαττωθεί. Αυτό και μόνο αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από την κατάκτηση του ανθρώπου από τον Θεό· αυτή είναι η αλλαγή που θα γίνει εμφανής στον άνθρωπο. Αν όταν πιστεύεις στον Θεό, το μόνο που ξέρεις είναι να καθυποτάσσεις το σώμα σου, να υπομένεις και να υποφέρεις, και δεν σου είναι ξεκάθαρο το αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος, πόσο μάλλον για ποιον το κάνεις, τότε, πώς μπορεί μια τέτοιου είδους πράξη να οδηγήσει σε αλλαγή;

Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό που απαιτώ από εσάς δεν είναι να έχετε το σώμα σας σε δεσμά ή να ελέγχετε το μυαλό σας και να το αποτρέπετε να κάνει αυθαίρετες σκέψεις. Αυτός δεν είναι ούτε ο στόχος του έργου ούτε το έργο που πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Αυτό που χρειάζεται, εδώ και τώρα, είναι να έχετε μια κατανόηση από τη θετική οπτική γωνία, ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε περισσότερο είναι να εφοδιαστείτε με τα λόγια του Θεού, δηλαδή, να εφοδιαστείτε πλήρως με την αλήθεια και το όραμα που έχετε μπροστά σας αυτήν τη στιγμή, και μετά να προχωρήσετε και να τα κάνετε πράξη. Αυτή είναι η ευθύνη σας. Δεν σας ζητάω να αναζητήσετε και να αποκτήσετε ακόμα μεγαλύτερη φώτιση. Επί του παρόντος, απλώς δεν έχετε το ανάστημα για να το κάνετε. Αυτό που χρειάζεται από εσάς είναι να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τρώτε και να πίνετε τον λόγο του Θεού. Πρέπει να κατανοήσετε το έργο του Θεού και να γνωρίζετε τη φύση σας, την ουσία και τον παλιό τρόπο ζωής σας. Ειδικότερα, πρέπει να γνωρίζετε αυτές τις παλιές, εσφαλμένες πρακτικές σας και τις ανθρώπινες πράξεις σας. Για να αλλάξετε, θα πρέπει να αρχίσετε αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης σας. Πρώτα, αντικαταστήστε τον παλιό τρόπο σκέψης με τον καινούργιο και αφήστε τον νέο τρόπο σκέψης να διέπει τα λόγια, τις ενέργειες και τη ζωή σας. Αυτό είναι το ζητούμενο για καθέναν από εσάς. Μην πράττετε και μην ακολουθείτε τυφλά. Πρέπει να έχετε μια βάση κι έναν στόχο. Μη γελιέστε. Πρέπει να γνωρίζετε για ποιο πράγμα ακριβώς είναι η πίστη σας στον Θεό, τι πρέπει να κερδηθεί απ’ αυτήν και σε τι θα πρέπει να εισέλθετε εδώ και τώρα. Είναι επιτακτικό να τα γνωρίζεις ολ’ αυτά.

Αυτό στο οποίο θα πρέπει να εισέλθετε, επί του παρόντος, είναι η ανύψωση της ζωή σας και η βελτίωση του επιπέδου σας. Επιπλέον, θα πρέπει να αλλάξετε εκείνες τις παλιές προοπτικές από το παρελθόν σας, να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας και τις αντιλήψεις σας. Ολόκληρη η ζωή σας χρειάζεται ανανέωση. Όταν αλλάξει η κατανόησή σου για τις πράξεις του Θεού, όταν έχεις μια νέα κατανόηση για την αλήθεια των όσων λέει ο Θεός, και όταν ανυψωθεί η εσωτερική σου κατανόηση, τότε η ζωή σου θα στραφεί προς το καλύτερο. Όλα όσα λένε και κάνουν τώρα οι άνθρωποι είναι πρακτικά. Αυτά δεν είναι δόγματα, παρά αυτά που οι άνθρωποι χρειάζονται για τη ζωή τους και αυτά που πρέπει να κατέχουν. Αυτή είναι η αλλαγή που συντελείται στον άνθρωπο κατά το έργο της κατάκτησης, η αλλαγή που πρέπει να βιώσει ο άνθρωπος, και είναι το αποτέλεσμα της κατάκτησης του ανθρώπου. Όταν αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου, υιοθετήσεις μια νέα πνευματική στάση, ανατρέψεις τις αντιλήψεις, τις προθέσεις και τους περασμένους λογικούς συλλογισμούς, όταν ξεφορτωθείς εκείνα τα βαθιά ριζωμένα στοιχεία από μέσα σου και αποκτήσεις μια νέα κατανόηση της πίστης στον Θεό, τότε οι μαρτυρίες που παρέχεις θα είναι ανυψωμένες και όλο σου το είναι θα έχει όντως αλλάξει. Όλα αυτά είναι τα πιο πρακτικά, τα πιο ρεαλιστικά και τα πιο θεμελιώδη ζητήματα· ζητήματα τα οποία ήταν δύσκολο να τα συλλάβουν οι άνθρωποι στο παρελθόν και με τα οποία δεν μπορούσαν να ασχοληθούν. Αποτελούν το πραγματικό έργο του Πνεύματος. Πώς ακριβώς κατάλαβες τη Βίβλο στο παρελθόν; Μια σύντομη σύγκριση σήμερα θα σου πει. Κατά το παρελθόν, έβαζες τον Μωυσή, τον Πέτρο, τον Παύλο, ή όλες εκείνες τις βιβλικές δηλώσεις και προοπτικές, επάνω σ’ ένα βάθρο. Αν σου ζητούσε κάποιος σήμερα να βάλεις τη Βίβλο επάνω σ’ ένα βάθρο, θα το έκανες; Θα έβλεπες ότι η Βίβλος περιέχει υπερβολικά πολλές καταγραφές που έγιναν από τον άνθρωπο, καθώς και ότι η Βίβλος δεν είναι παρά αφηγήσεις ανθρώπων για δύο στάδια από το έργο του Θεού. Είναι ένα βιβλίο ιστορίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατανόησή σου για τη Βίβλο έχει αλλάξει; Αν κοιτάξεις, τώρα, το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, όπως αυτό δίδεται μέσα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα πεις: «Το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού; Ανοησίες! Αυτό είναι το γενεαλογικό δέντρο του Ιωσήφ, όχι του Ιησού. Δεν υπάρχει καμία συγγένεια μεταξύ του Ιησού και του Ιωσήφ». Όταν κοιτάζεις τώρα τη Βίβλο, η κατανόησή σου είναι διαφορετική, που σημαίνει ότι έχει αλλάξει η προοπτική σου και έχει ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης γι’ αυτήν, απ’ ό,τι οι θρησκευτικοί λόγιοι του παρελθόντος. Αν κάποιος σου έλεγε ότι υπάρχει κάτι σ’ αυτό το γενεαλογικό δέντρο, εσύ θα απαντούσες: «Τι υπάρχει; Εξήγησέ το μου. Ο Ιησούς και ο Ιωσήφ δεν ήταν συγγενείς. Το γνωρίζεις αυτό; Μπορεί ο Ιησούς να έχει γενεαλογικό δέντρο; Πώς είναι δυνατόν να έχει προγόνους ο Ιησούς; Πώς είναι δυνατόν να είναι απόγονος του ανθρώπου; Η σάρκα Του γεννήθηκε από τη Μαρία, το Πνεύμα Του είναι το Πνεύμα του Θεού, όχι το πνεύμα ενός ανθρώπου. Ο Ιησούς είναι ο λατρευτός Υιός του Θεού, άρα, μπορεί να έχει γενεαλογικό δέντρο; Εφόσον όταν Εκείνος ήταν στη γη δεν αποτελούσε μέλος της ανθρωπότητας, πώς θα μπορούσε να έχει γενεαλογικό δέντρο;» Όταν αναλύσεις το γενεαλογικό δέντρο και εξηγήσεις με σαφή τρόπο την αλήθεια, όταν μοιραστείς αυτά που κατάλαβες, εκείνος που έλεγε ότι κάτι υπάρχει θα μείνει άφωνος. Ορισμένοι θα επικαλεστούν τη Βίβλο και θα σε ρωτήσουν: «Ο Ιησούς είχε γενεαλογικό δέντρο. Ο σημερινός Θεός σου έχει γενεαλογικό δέντρο;» Εσύ τότε θα τους πεις την πιο ρεαλιστική σου κατανόηση. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανόησή σου θα έχει αποτέλεσμα. Αληθεύει ότι ο Ιησούς δεν έχει καμία συγγένεια με τον Ιωσήφ, κι ακόμα λιγότερη με τον Αβραάμ. Το μόνο που ισχύει είναι ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στο Ισραήλ. Όμως, ο Θεός δεν είναι Ισραηλίτης ή απόγονος των Ισραηλιτών. Το ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στο Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι Θεός μόνο των Ισραηλιτών. Έκανε αυτό το βήμα και ενσαρκώθηκε, αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου Του. Ο Θεός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας στο σύμπαν. Απλώς πραγματοποίησε πρώτα ένα στάδιο του έργου Του στο Ισραήλ και μετά, ξεκίνησε το έργο στα έθνη των εθνικών. Ωστόσο, οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι η Ιησούς ήταν ο Θεός των Ισραηλιτών και, πέραν αυτού, Τον κατέτασσαν ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους απόγονους του Δαβίδ. Η Βίβλος λέει ότι στο τέλος των ημερών, το όνομα του Ιεχωβά θα είναι μεγάλο στα έθνη των εθνικών, εννοώντας ότι ο Θεός θα πραγματοποιεί έργο στα έθνη των εθνικών κατά τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Ιουδαία δεν υποδηλώνει ότι ο Θεός αγαπάει μόνο τους Ιουδαίους. Αυτό συνέβη μόνο επειδή το απαιτούσε το έργο. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Θεός όφειλε να ενσαρκωθεί στο Ισραήλ (επειδή οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός Του λαός). Δεν υπάρχουν εκλεκτοί του Θεού και στα έθνη των εθνικών; Αφότου ο Ιησούς τελείωσε το έργο Του στην Ιουδαία, το έργο επεκτάθηκε και στα έθνη των Εθνικών. (Οι Ισραηλίτες αποκαλούσαν όλα τα έθνη εκτός του Ισραήλ «έθνη των Εθνικών».) Στην πραγματικότητα, αυτά τα έθνη των εθνικών αποτελούνταν επίσης από εκλεκτούς του Θεού. Απλώς, εκείνον τον καιρό, δεν είχε γίνει εκεί ακόμα κάποιο έργο. Οι άνθρωποι δίνουν μεγάλη έμφαση στον Ισραήλ, επειδή τα δύο πρώτα στάδια από το έργο έλαβαν χώρα στο Ισραήλ, ενώ δεν γινόταν καθόλου έργο στα έθνη των εθνικών. Το έργο στα έθνη των εθνικών ξεκίνησε μόλις σήμερα, και γι’ αυτό οι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να το αποδεχτούν. Αν μπορείς να τα καταλάβεις καλά όλα αυτά, να τα εισπράξεις με ακρίβεια και να θεωρείς σωστά όλα αυτά τα ζητήματα, θα έχεις μια ακριβή κατανόηση του Θεού του παρόντος και του παρελθόντος, και η κατανόησή σου για τον Θεό θα είναι μεγαλύτερη, απ’ αυτήν που κατείχαν οι άγιοι ανά τους αιώνες. Αν βιώσεις το σημερινό έργο και ακούσεις τις προσωπικές ομιλίες του Θεού σήμερα, αλλά δεν κατανοείς διόλου την ολότητα του Θεού, αν η επιδίωξή σου παραμένει πάντοτε η ίδια και δεν αντικαθίσταται με τίποτα καινούργιο, και ειδικά αν βιώνεις όλο αυτό το έργο της κατάκτησης, αλλά τελικά δεν φαίνεται να έχει γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή σ’ εσένα, τότε η πίστη σου δεν είναι σαν εκείνων που μόνο ψάχνουν ψωμιά για να κορέσουν την πείνα τους; Σε αυτήν την περίπτωση, το έργο της κατάκτησης δεν θα έχει πετύχει κανένα αποτέλεσμα μέσα σου. Θα έχεις γίνει, τότε, κάποιος που πρέπει να εξοντωθεί;

Κατά την ολοκλήρωση όλου του έργου της κατάκτησης, είναι επιτακτικό να έχετε όλοι σας καταλάβει ότι ο Θεός δεν είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών, αλλά ο Θεός όλης της δημιουργίας. Εκείνος δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο τους Ισραηλίτες. Αν ισχυρίζεσαι ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών ή ότι είναι αδύνατον ο Θεός να ενσαρκωθεί σε οποιοδήποτε έθνος εκτός του Ισραήλ, τότε δεν έχεις φτάσει ακόμα σε οποιοδήποτε επίπεδο κατανόησης, κατά την πορεία του έργου της κατάκτησης και δεν αναγνωρίζεις καθόλου ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου. Το μόνο που αναγνωρίζεις είναι ότι ο Θεός μεταφέρθηκε από το Ισραήλ στην Κίνα και ότι αναγκαστικά είναι ο Θεός σου. Αν εξακολουθείς να βλέπεις έτσι τα πράγματα, τότε το έργο Μου σ’ εσένα έχει αποβεί άκαρπο και δεν έχεις καταλάβει τίποτα απ’ όσα έχω πει. Αν στο τέλος, γράψεις κι εσύ, όπως ο Ματθαίος, για το γενεαλογικό Μου δέντρο, αν Μου βρεις κατάλληλους προγόνους και σωστές ρίζες —όπως ότι ο Θεός έχει δύο γενεαλογικά δέντρα, ένα για κάθε ενσάρκωσή Του— αυτό δεν θα ήταν το μεγαλύτερο αστείο στον κόσμο; Σε μια τέτοια περίπτωση, εσύ, ο «καλοπροαίρετος άνθρωπος», ο οποίος Μου βρήκε ένα γενεαλογικό δέντρο, δεν θα είχες γίνει κάποιος που διαίρεσε τον Θεό; Μπορείς να σηκώσεις το βάρος αυτής της αμαρτίας; Μετά απ’ όλο αυτό το έργο της κατάκτησης, αν εξακολουθείς να μην πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας, αν εξακολουθείς να πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών, δεν είσαι κάποιος που ανοιχτά αντιστέκεται στον Θεό; Ο σκοπός της κατάκτησής σου σήμερα είναι να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου, και ο Θεός όλων των άλλων και, πάνω απ’ όλα, ο Θεός όλων όσων Τον αγαπούν και ο Θεός όλης της δημιουργίας. Είναι ο Θεός των Ισραηλιτών και ο Θεός του λαού της Αιγύπτου. Είναι ο Θεός των Βρετανών και ο Θεός των Αμερικανών. Δεν είναι μόνο ο Θεός του Αδάμ και της Εύας, αλλά επίσης ο Θεός όλων των απογόνων του Αδάμ και της Εύας. Είναι ο Θεός των πάντων στους ουρανούς κι επί της γης. Η οικογένεια των Ισραηλιτών καθώς και οι οικογένειες όλων των εθνικών βρίσκονται στα χέρια του ενός Θεού. Εκτός από το ότι έκανε έργο στο Ισραήλ για πολλές χιλιάδες χρόνια και γεννήθηκε κάποτε στην Ιουδαία, σήμερα κατέβηκε στην Κίνα, στον τόπο όπου βρίσκεται κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Αν το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ιουδαία Τον καθιστά Βασιλέα των Ιουδαίων, το ότι σήμερα κατέβηκε ανάμεσά σας, δεν Τον καθιστά Θεό σας; Οδήγησε τους Ισραηλίτες και γεννήθηκε στην Ιουδαία, αλλά γεννήθηκε επίσης σε έναν τόπο εθνικών. Το έργο που κάνει δεν είναι για όλη την ανθρωπότητα που Εκείνος δημιούργησε; Αγαπάει τους Ισραηλίτες εκατό φορές και απεχθάνεται τους εθνικούς χίλιες φορές; Δεν είναι αυτή η αντίληψή σας; Εσείς είστε που δεν αναγνωρίζετε τον Θεό, κι όχι ότι ο Θεός δεν ήταν ποτέ ο Θεός σας. Εσείς είστε που απορρίπτετε τον Θεό, κι όχι ότι ο Θεός δεν είναι πρόθυμος να είναι ο Θεός σας. Ποιος από τους δημιουργημένους δεν βρίσκεται στα χέρια του Παντοδύναμου; Κατά τη διαδικασία της κατάκτησής σας σήμερα, ο στόχος δεν είναι να αναγνωρίσετε ότι ο Θεός δεν είναι άλλος από τον Θεό σας; Αν εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι ο Θεός είναι ο Θεός μόνο των Ισραηλιτών και εξακολουθείς να θεωρείς ότι ο οίκος του Δαβίδ στο Ισραήλ είναι ο τόπος γέννησης του Θεού, κι ότι κανένα άλλο έθνος, εκτός από το Ισραήλ, δεν έχει τα προσόντα να «παράγει» Θεό, κι ότι, ακόμα λιγότερο, καμία οικογένεια εθνικών δεν μπορεί να λάβει προσωπικά το έργο του Ιεχωβά, αν εξακολουθείς να σκέφτεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε δεν είσαι μια επίμονη τροχοπέδη; Μην προσηλώνεσαι συνεχώς στο Ισραήλ. Ο Θεός είναι εδώ σήμερα, ανάμεσά σας. Μην κοιτάς ούτε προς τον ουρανό. Σταμάτα να μαραζώνεις για τον Θεό στον ουρανό! Ο Θεός έχει έρθει ανάμεσά σας, οπότε, πώς θα μπορούσε να είναι στον ουρανό; Δεν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολύ καιρό, όμως έχεις πολλές αντιλήψεις για Εκείνον, σε βαθμό που δεν τολμάς ούτε για ένα λεπτό να σκεφτείς ότι ο Θεός των Ισραηλιτών θα καταδεχόταν να σας τιμήσει με την παρουσία Του. Ακόμα λιγότερο τολμάτε να σκεφτείτε το πώς θα μπορούσατε να δείτε τον Θεό να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, δεδομένου του πόσο αφόρητα διεφθαρμένοι είστε. Επίσης, ποτέ σας δεν σκεφτήκατε πώς θα μπορούσε να κατέλθει ο ίδιος ο Θεός σ’ έναν τόπο εθνικών. Οφείλει να κατέλθει στο Όρος Σινά ή στο Όρος των Ελαιών και να εμφανιστεί στους Ισραηλίτες. Οι εθνικοί (δηλαδή, οι λαοί εκτός του Ισραήλ) δεν είναι όλοι τα αντικείμενα της απέχθειας Του; Πώς θα μπορούσε Εκείνος να εργαστεί προσωπικά ανάμεσά τους; Όλα αυτά είναι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις οποίες έχετε αναπτύξει με την πάροδο πολλών ετών. Ο σκοπός της κατάκτησής σας σήμερα, είναι να διαλυθούν αυτές οι αντιλήψεις σας. Ως εκ τούτου, έχετε δει τον Θεό να εμφανίζεται ο ίδιος ανάμεσά σας, όχι στο Όρος Σινά ή στο Όρος των Ελαιών, αλλά ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν είχε ποτέ καθοδηγήσει στο παρελθόν. Αφότου ο Θεός πραγματοποίησε δύο στάδια του έργου Του στο Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, καθώς και όλοι οι εθνικοί, υιοθέτησαν την εξής αντίληψη: Παρόλο που είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, είναι πρόθυμος να είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, όχι ο Θεός των εθνικών. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν το εξής: Ο Θεός μπορεί να είναι μόνο ο Θεός μας, όχι ο Θεός εσάς των εθνικών, κι επειδή δεν έχετε φόβο του Ιεχωβά, ο Ιεχωβά —ο Θεός μας— σας απεχθάνεται. Οι Ιουδαίοι πιστεύουν, περαιτέρω, το εξής: Ο Κύριος Ιησούς πήρε τη δική μας μορφή, τη μορφή των Ιουδαίων, και είναι ένας Θεός που φέρει το σημάδι των Ιουδαίων. Ο Θεός εργάζεται ανάμεσά μας. Η εικόνα του Θεού και η δική μας είναι παρόμοιες, η εικόνα μας είναι κοντά μ’ εκείνη του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Βασιλέας μας, ο Βασιλέας των Ιουδαίων, δεν αξίζει στους εθνικούς να λάβουν μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Ο Κύριος Ιησούς είναι η προσφορά περί αμαρτίας για εμάς, τους Ιουδαίους. Απλώς και μόνο βάσει αυτών των δύο σταδίων του έργου, οι Ισραηλίτες και οι Ιουδαίοι διαμόρφωσαν τόσες πολλές αντιλήψεις. Με αυταρχικό τρόπο διεκδικούν τον Θεό για τον εαυτό τους, και δεν επιτρέπουν ο Θεός να είναι επίσης ο Θεός των εθνικών. Εξ αυτού, ο Θεός έγινε ένα κενό στην καρδιά των εθνικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι έμαθαν να πιστεύουν ότι ο Θεός δεν θέλει να είναι ο Θεός των εθνικών και ότι Του αρέσουν μόνο οι Ισραηλίτες —ο εκλεκτός λαός Του— και οι Ιουδαίοι, ειδικά οι μαθητές που Τον ακολούθησαν. Δεν γνωρίζεις ότι το έργο που έκαναν ο Ιεχωβά και ο Ιησούς ήταν για την επιβίωση όλης της ανθρωπότητας; Αναγνωρίζεις ότι ο Θεός είναι ο Θεός όλων εσάς που γεννηθήκατε εκτός του Ισραήλ; Δεν είναι ο Θεός εδώ, ανάμεσά σας, σήμερα; Δεν μπορεί να είναι όνειρο, σωστά; Δεν αποδέχεστε αυτήν την πραγματικότητα; Δεν τολμάτε να το πιστεύετε ή να το σκέφτεστε. Ανεξαρτήτως του πώς το βλέπετε, δεν είναι ο Θεός εδώ, ανάμεσά σας; Φοβάστε ακόμα να πιστέψετε αυτά τα λόγια; Από τώρα και στο εξής, δεν είναι όλοι οι κατακτημένοι και όλοι όσοι θέλουν να είναι ακόλουθοι του Θεού ο εκλεκτός Του λαός; Δεν είστε όλοι εσείς, οι ακόλουθοι του σήμερα, ο εκλεκτός λαός έξω από το Ισραήλ; Η θέση σας δεν είναι η ίδια με αυτή των Ισραηλιτών; Όλα αυτά δεν είναι τα όσα θα πρέπει να αναγνωρίσετε; Αυτός δεν είναι ο στόχος του έργου της κατάκτησής σας; Από τη στιγμή που μπορείτε να δείτε τον Θεό, Εκείνος θα είναι ο Θεός σας για πάντα, από την αρχή και στο μέλλον. Δεν θα σας εγκαταλείψει, εφόσον όλοι σας είστε διατεθειμένοι να Τον ακολουθήσετε και να Του είστε αφοσιωμένοι, υπάκουες δημιουργίες.

Ανεξαρτήτως του πόσο ισχυρή είναι η τωρινή αποφασιστικότητα του ανθρώπου να αγαπά τον Θεό, ο άνθρωπος γενικά έχει γίνει υπάκουος και ακολουθεί μέχρι σήμερα. Πριν φτάσει το τέλος, όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου, ο άνθρωπος θα έχει μετανοήσει πλήρως. Αυτό θα συμβεί όταν οι άνθρωποι θα έχουν πράγματι κατακτηθεί. Επί του παρόντος βρίσκονται μόνο στη διαδικασία της κατάκτησης. Τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου, θα είναι πλήρως κατακτημένοι, αλλά όχι αμέσως τώρα! Ακόμα κι αν έχουν πειστεί όλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί τελείως. Αυτό συμβαίνει επειδή μέχρι τώρα οι άνθρωποι έχουν δει μόνο λόγια, κι όχι πραγματικά συμβάντα, και ακόμα νιώθουν αβεβαιότητα, ασχέτως του πόσο βαθιά είναι η πίστη τους. Γι’ αυτό, μόνο με αυτό το τελευταίο πραγματικό γεγονός, που τα λόγια θα γίνουν πραγματικότητα, οι άνθρωποι θα κατακτηθούν τελείως. Επί του παρόντος, αυτοί οι άνθρωποι κατακτώνται επειδή ακούνε για πολλά μυστήρια που δεν είχαν ακούσει ποτέ πριν. Όμως μέσα του ο καθένας, αναμένει και περιμένει κάποια πραγματικά συμβάντα, τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα να δει τον κάθε λόγο του Θεού να υλοποιείται. Μόνο τότε θα έχουν πειστεί πλήρως. Μόνο τότε, στο τέλος, όταν θα έχουν δει όλοι τους τα υλοποιημένα, πραγματολογικά αληθινά γεγονότα, και αυτά τα αληθινά γεγονότα θα τους έχουν κάνει να νιώθουν σιγουριά, θα επιδείξουν πεποίθηση στην καρδιά, την ομιλία και τα μάτια τους, και θα έχουν πειστεί εντελώς από τα βάθη της καρδιάς τους. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Πρέπει να δείτε να γίνονται πραγματικότητα όλα αυτά τα λόγια, πρέπει να δείτε να συμβαίνουν κάποια πραγματικά συμβάντα και να δείτε να πέφτουν συμφορές σε ορισμένους ανθρώπους, προκειμένου να πειστείτε πλήρως βαθιά μέσα σας. Σαν τους Ιουδαίους, συνεχίζετε να δίνετε μεγάλη σημασία στην εμφάνιση σημείων και τεράτων. Ωστόσο, εξακολουθείτε να μη βλέπετε ότι υπάρχουν σημεία και τέρατα και ότι συμβαίνουν αληθινά συμβάντα, τα οποία αποσκοπούν να σας ανοίξουν διάπλατα τα μάτια. Είτε πρόκειται για κάποιον που κατεβαίνει από τον ουρανό, είτε για στήλη νεφέλης που σας μιλά, ή για κάποιον εξορκισμό που πραγματοποιώ σε έναν από εσάς, ή για τη φωνή Μου που βοά σαν βροντή, εσείς ανέκαθεν θέλατε, και θα συνεχίσετε να θέλετε, να βλέπετε τέτοιου είδους συμβάντα. Μπορεί κάποιος να πει ότι, όταν πιστεύετε στον Θεό, η μεγαλύτερή σας επιθυμία είναι να δείτε τον Θεό να έρχεται και να σας δείχνει ο ίδιος κάποιο σημείο. Τότε θα ικανοποιηθείτε. Για να σας κατακτήσω, θα πρέπει να πραγματοποιήσω ένα έργο παρόμοιο με αυτό της δημιουργίας του κόσμου, και μετά να προσθέσω ένα σημείο. Τότε οι καρδιές σας θα έχουν κατακτηθεί τελείως.

Προηγούμενο: Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)

Επόμενο: Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Οι τρεις νουθεσίες

Ως πιστός στον Θεό, δεν πρέπει να είσαι πιστός σε κανέναν άλλον παρά σε Εκείνον στα πάντα και να είσαι ικανός να συμμορφώνεσαι με το θέλημά...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο