ΙΑ) Κλασικά λόγια σχετικά με την είσοδο στην πραγματικότητα της αλήθειας

104. Ως μέλη του ανθρώπινου γένους και πιστοί Χριστιανοί, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων μας να προσφέρουμε ως θυσία τον νου και το σώμα μας για την εκπλήρωση της αποστολής του Θεού, διότι ολόκληρη η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό, και υπάρχει χάρη στην κυριαρχία του Θεού. Αν ο νους και το σώμα μας δεν είναι για την αποστολή από τον Θεό και για τον δίκαιο σκοπό της ανθρωπότητας, τότε οι ψυχές μας θα είναι ανάξιες αυτών που μαρτύρησαν για την αποστολή του Θεού, πολύ πιο ανάξιες του Θεού, που μας τα παρείχε όλα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

105. Το πώς αντιμετωπίζεις την αποστολή από τον Θεό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα! Αν αδυνατείς να ολοκληρώσεις όσα σου εμπιστεύεται ο Θεός, τότε δεν είσαι κατάλληλος να ζεις στην παρουσία του Θεού και θα πρέπει να τιμωρηθείς. Είναι νόμος του Ουρανού και αρχή της γης οι άνθρωποι να ολοκληρώνουν αυτό που τους εμπιστεύεται ο Θεός· τούτη είναι η ύψιστη ευθύνη τους, τόσο σημαντική όσο και η ζωή τους. Αν δεν πάρεις στα σοβαρά την αποστολή από τον Θεό, τότε προδίδεις τον Θεό με τον πλέον σοβαρό τρόπο· τούτο είναι πιο θλιβερό κι από τον Ιούδα, και σε καθιστά άξιο κατάρας. Οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν σε βάθος το πώς πρέπει να βλέπουν αυτό που τους εμπιστεύεται ο Θεός και πρέπει τουλάχιστον να κατανοούν ότι ο Θεός επιφορτίζει την ανθρωπότητα: Πρόκειται για εξύψωση και ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό, κάτι το εξαιρετικά ένδοξο. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να εγκαταλειφθεί, ακόμα κι αν κάποιος υποχρεωθεί να θυσιάσει τη ζωή του, πρέπει να εκπληρώσει την αποστολή από τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

106. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του καθήκοντος του ανθρώπου και του αν αυτός είναι ευλογημένος ή καταραμένος. Καθήκον είναι αυτό που ο άνθρωπος οφείλει να εκπληρώσει. Είναι δεσμευτικό καθήκον του και δεν πρέπει να εξαρτάται από την ανταμοιβή, τους όρους ή την αιτία. Μόνο τότε κάνει το καθήκον του. Ένας άνθρωπος που είναι ευλογημένος, απολαμβάνει την ευεργεσία τού να οδηγηθεί στην τελείωση αφότου κριθεί. Ένας άνθρωπος που είναι καταραμένος, δέχεται τιμωρία όταν η διάθεσή του παραμένει αμετάβλητη αφότου παιδευτεί και κριθεί, δηλαδή δεν έχει τελειωθεί. Ως δημιουργημένο ον, ο άνθρωπος θα ‘πρεπε να εκπληρώνει το καθήκον του, να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει και να κάνει αυτό που είναι ικανός να κάνει, ανεξαρτήτως απ’ το αν θα είναι ευλογημένος ή καταραμένος. Αυτή είναι η πιο βασική προϋπόθεση για τον άνθρωπο που αναζητά τον Θεό. Δεν θα έπρεπε να κάνεις το καθήκον σου μόνο για να είσαι ευλογημένος, και δεν θα έπρεπε να αρνείσαι να ενεργήσεις από φόβο μην γίνεις καταραμένος. Επιτρέψτε Μου να σας πω το εξής: Αν ο άνθρωπος είναι σε θέση να κάνει το καθήκον του, αυτό σημαίνει ότι εκτελεί αυτό που οφείλει να κάνει. Αν ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να κάνει το καθήκον του, αυτό δείχνει την επαναστατικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πάντοτε αλλάζει σταδιακά μέσα από τη διαδικασία της εκτέλεσης του καθήκοντός του, και μέσω αυτής της διαδικασίας επιδεικνύει την αφοσίωσή του. Ως εκ τούτου, όσο περισσότερο είσαι σε θέση να κάνεις το καθήκον σου, τόσο περισσότερες αλήθειες θα λαμβάνεις και η έκφρασή σου θα γίνεται πιο πραγματική. Αυτοί που απλώς προσποιούνται ότι κάνουν το καθήκον τους και δεν αναζητούν την αλήθεια, θα εξαλειφθούν στο τέλος, καθώς τέτοιοι άνθρωποι δεν κάνουν το καθήκον τους κατά την πράξη της αλήθειας, και δεν κάνουν πράξη την αλήθεια κατά την εκπλήρωση του καθήκοντός τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί που παραμένουν αμετάβλητοι και θα είναι καταραμένοι. Όχι μόνον οι τρόποι έκφρασής τους είναι ακάθαρτοι, αλλά κι ό,τι εκφράζουν δεν είναι τίποτε άλλο από πονηρία.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

107. Όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να κατανοούν το θέλημά Του. Μόνο εκείνοι που εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους μπορούν να ικανοποιήσουν τον Θεό και μόνο με την ολοκλήρωση των εργασιών που ο Θεός εμπιστεύεται σε αυτούς θα είναι ικανοποιητική η εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Κατά την ολοκλήρωση μιας εργασίας, όταν οι άνθρωποι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη ούτε αναζητούν την αλήθεια, όταν δεν αφιερώνουν την καρδιά τους στην αλήθεια, όταν χρησιμοποιούν το μυαλό τους απλώς για αποστήθιση, χρησιμοποιούν τα χέρια τους μόνο για πράξεις και χρησιμοποιούν τα πόδια τους μόνο για τρέξιμο, τότε δεν έχουν φέρει πραγματικά εις πέρας την αποστολή του Θεού. Υπάρχουν πρότυπα για την επίτευξη της αποστολής του Θεού. Ποια είναι τα πρότυπα; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου». Η αγάπη για τον Θεό είναι μία πτυχή αυτού που απαιτεί ο Θεός από τους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, όταν ο Θεός αναθέτει στους ανθρώπους μια αποστολή, όταν εκτελούν το καθήκον τους από πίστεως, τα πρότυπα που θέτει Εκείνος σ’ αυτούς είναι τα εξής: με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή, με όλο σας τον νου και με όλη τη δύναμη σας. Αν εσύ είσαι παρών αλλά η καρδιά σου δεν είναι, αν σκέφτεσαι τις εργασίες με το μυαλό σου και τις κάνεις από μνήμης, χωρίς να βάζεις την καρδιά σου για την ολοκλήρωσή τους, και αν πετυχαίνεις πράγματα χρησιμοποιώντας τις ικανότητές σου, είναι αυτό ολοκλήρωση της αποστολής του Θεού; Οπότε, τι είδους πρότυπο πρέπει να επιτευχθεί προκειμένου να εκτελείς το καθήκον σου σωστά, να φέρνεις εις πέρας αυτό που σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός και να εκτελείς το καθήκον σου με αφοσίωση; Με το να κάνεις το καθήκον σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο σου τον νου και με όλη σου τη δύναμη. Αν δεν έχεις μια καρδιά που να αγαπά τον Θεό, τότε το να προσπαθείς να εκπληρώσεις το καθήκον σου όπως πρέπει δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αν η αγάπη σου για τον Θεό γίνει πιο δυνατή και πιο γνήσια από ποτέ, τότε φυσικά θα μπορείς να εκτελείς το καθήκον σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλο σου το νου και με όλη σου τη δύναμη.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Σύμφωνα με τι ακριβώς ζουν οι άνθρωποι» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

108. Ό,τι κι αν κάνεις, θα πρέπει να καταλάβεις πρώτα γιατί το κάνεις, ποια είναι η πρόθεση που σε ωθεί να το κάνεις, ποια είναι η σημασία του να το κάνεις, ποια είναι η φύση του ζητήματος, και αν αυτό που κάνεις είναι θετικό ή αρνητικό. Πρέπει να κατανοείς με σαφήνεια όλα αυτά τα θέματα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορεί κανείς να ενεργεί βάσει αρχών. Εάν κάνεις κάτι προκειμένου να εκπληρώσεις το καθήκον σου, τότε οφείλεις να αναλογιστείς: Πώς θα πρέπει να το κάνω; Πώς θα πρέπει να εκπληρώνω το καθήκον μου καλά, ώστε να μην το επιτελώ μηχανικά; Θα πρέπει να πλησιάσεις τον Θεό σε αυτό το θέμα. Το να πλησιάζει κανείς τον Θεό σημαίνει να αναζητά την αλήθεια επ’ αυτού του θέματος, να αναζητά τον τρόπο να ασκείται, να αναζητά το θέλημα του Θεού και να αναζητά πώς να ικανοποιεί τον Θεό. Έτσι πλησιάζεις τον Θεό σε οτιδήποτε κάνεις. Δεν αφορά τη διεξαγωγή θρησκευτικής τελετής ή εξωτερικής δράσης· γίνεται με σκοπό να ασκείται κανείς σύμφωνα με την αλήθεια αφού αναζητήσει το θέλημα του Θεού. Αν λες συνεχώς «Ευχαριστώ τον Θεό» όταν εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, και όταν κάνεις κάτι, συνεχίζεις να το κάνεις όπως θέλεις εσύ, τότε αυτό το είδος ευχαριστιών είναι απλώς μια εξωτερική δράση. Όταν εκπληρώνεις το καθήκον σου ή εργάζεσαι πάνω σε κάτι, θα πρέπει να σκέφτεσαι διαρκώς: Πώς θα πρέπει να εκπληρώσω αυτό το καθήκον; Ποια είναι η πρόθεση του Θεού; Πλησίασε τον Θεό μέσω αυτού που κάνεις· κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναζητάς τις αρχές και την αλήθεια πίσω από τις ενέργειές σου, καθώς και την πρόθεση του Θεού, και δεν θα απομακρυνθείς από τον Θεό σε οτιδήποτε κάνεις. Μόνο ένα τέτοιο άτομο πιστεύει αληθινά στον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η αναζήτηση του θελήματος του Θεού είναι για χάρη της εφαρμογής της αλήθειας» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

109. Όποιο καθήκον κι αν εκπληρώνεις, πρέπει πάντα να αναζητάς να κατανοείς το θέλημα του Θεού και να καταλαβαίνεις τις απαιτήσεις Του σχετικά με το καθήκον σου· μόνο τότε θα είσαι σε θέση να χειρίζεσαι τα ζητήματα με τρόπο που βασίζεται σε αρχές. Κατά την εκτέλεση του καθήκοντός σου, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να ακολουθείς τις προσωπικές σου προτιμήσεις με το να κάνεις μόνο ό,τι θα σου άρεσε, ό,τι θα σε ευχαριστούσε ή θα σου ήταν βολικό ή ό,τι θα σε έκανε να φαίνεσαι καλός. Αν επιβάλλεις δια της βίας τις προσωπικές σου προτιμήσεις στον Θεό ή τις κάνεις πράξη σαν να ήταν η αλήθεια, τις τηρείς σαν να ήταν οι αρχές της αλήθειας, τότε αυτό δεν συνιστά εκπλήρωση του καθήκοντός σου, και την εκτέλεση του καθήκοντός σου κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα τη θυμάται ο Θεός. Ορισμένοι δεν κατανοούν την αλήθεια και δεν ξέρουν τι σημαίνει να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Θεωρούν, από τη στιγμή που έχουν επενδύσει την καρδιά και τον κόπο τους, και υπέφεραν επειδή απαρνήθηκαν τη σάρκα, ότι εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σε ικανοποιητικό βαθμό —γιατί, όμως, τότε ο Θεός είναι πάντα δυσαρεστημένος; Πού έχουν σφάλει αυτοί οι άνθρωποι; Το σφάλμα τους ήταν ότι δεν αναζήτησαν τις απαιτήσεις του Θεού και, αντ’ αυτού, ενήργησαν σύμφωνα με τις δικές τους προθέσεις· αντιμετώπισαν τις δικές τους επιθυμίες, προτιμήσεις και εγωιστικά κίνητρα ως την αλήθεια, όπως και τις αντιμετώπισαν σαν να ήταν οι προτιμήσεις του Θεού, σαν να πληρούσαν τα πρότυπα και τις απαιτήσεις Του. Θεώρησαν ως την αλήθεια αυτά που πίστευαν ότι ήταν σωστά, καλά και όμορφα. Αυτό είναι σφάλμα. Παρόλο που μπορεί να νομίζεις ότι κάτι είναι σωστό, πρέπει να εξακολουθείς να αναζητείς τις αρχές και να βλέπεις κατά πόσο αυτό που σκέφτεσαι πληροί τις απαιτήσεις του Θεού. Εάν έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις Του, τότε είναι σφάλμα ακόμα κι αν νομίζεις ότι είναι σωστό, διότι πρόκειται για ανθρώπινη σκέψη, και πρέπει να την εγκαταλείψεις. Τι είναι καθήκον; Είναι μια αποστολή που εμπιστεύεται ο Θεός σε κάποιον. Άρα πώς οφείλεις να εκπληρώνεις το καθήκον σου; Ενεργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του Θεού και βασίζοντας τη συμπεριφορά σου στις αρχές της αλήθειας και όχι στις ανθρώπινες υποκειμενικές επιθυμίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εκπλήρωση των καθηκόντων σου θα πληροί τις προδιαγραφές.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο αν αναζητάς τις αρχές της αλήθειας μπορείς να εκτελέσεις καλά το καθήκον σου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

110. Για καθέναν από εσάς που εκπληρώνετε το καθήκον σας, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά κατανοείς την αλήθεια, αν θέλεις να εισέλθεις στην πραγματικότητα της αλήθειας, τότε ο απλούστερος τρόπος να το κάνεις πράξη είναι να αναλογιστείς τα συμφέροντα του οίκου του Θεού σε ό,τι κάνεις και να εγκαταλείψεις τις εγωιστικές επιθυμίες σου, τις προσωπικές προθέσεις, τα κίνητρα, την υπόληψη και το κύρος σου. Βάλε σε πρώτη μοίρα τα συμφέροντα του οίκου του Θεού —αυτό είναι το λιγότερο που οφείλεις να κάνεις. Εάν ένα άτομο που εκτελεί το καθήκον του δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό, τότε πώς μπορεί να ειπωθεί ότι εκτελεί το καθήκον του; Δεν εκτελεί το καθήκον του κατ’ αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει πρώτα να λάβεις υπόψη τα συμφέροντα του οίκου του Θεού, να λάβεις υπόψη τα συμφέροντα του ίδιου του Θεού και να λάβεις υπόψη το έργο Του, και να θέσεις αυτά τα πράγματα σε πρώτη προτεραιότητα· μόνο κατόπιν αυτού μπορείς να σκεφτείς τη σταθερότητα του κύρους σου ή τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Δεν νιώθετε άραγε ότι γίνεται λίγο πιο εύκολο όταν το διαχωρίζετε σε αυτά τα στάδια και κάνετε ορισμένους συμβιβασμούς; Εάν το κάνεις αυτό για λίγο, θα νιώσεις ότι η ικανοποίηση του Θεού δεν είναι κάτι δύσκολο. Επιπροσθέτως, αν μπορείς να εκπληρώνεις τις αρμοδιότητές σου, να εκτελείς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σου, να παραμερίζεις τις εγωιστικές σου επιθυμίες, αλλά και τις ίδιες σου τις προθέσεις και τα κίνητρα, να υπολογίζεις το θέλημα του Θεού και να δίνεις προτεραιότητα στα συμφέροντα του Θεού και του οίκου Του, τότε, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα τέτοιων εμπειριών, θα αισθανθείς ότι είναι ωραία να ζεις έτσι: Να ζεις απλά και ειλικρινά, χωρίς να είσαι ποταπός ή άχρηστος άνθρωπος, και να ζεις δίκαια και έντιμα, αντί να είσαι στενόμυαλος ή κακός. Θα νοιώσεις ότι έτσι πρέπει να ζει και να ενεργεί κάποιος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μπορείς να αποκτήσεις αλήθεια αφότου στρέψεις την αληθινή καρδιά σου στον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

111. Εάν επιθυμείς να ανταποκρίνεσαι με αφοσίωση το θέλημα του Θεού σε ό,τι κάνεις, τότε δεν μπορείς απλά να εκτελείς ένα καθήκον· πρέπει να αποδεχτείς οποιαδήποτε αποστολή σού αναθέσει ο Θεός. Το αν ανταποκρίνεται ή όχι στις προτιμήσεις σου, εμπίπτει στα ενδιαφέροντά σου, είναι κάτι που δεν απολαμβάνεις ή δεν έχεις κάνει ποτέ πριν, ή είναι κάτι δύσκολο, πρέπει και πάλι να την αποδεχτείς και να υποταχθείς. Όχι μόνο πρέπει να την αποδεχτείς, αλλά πρέπει να συνεργαστείς ενεργά, να ενημερωθείς γι’ αυτήν και να εισέλθεις σ’ αυτήν. Ακόμη και αν υποφέρεις και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να λάμψεις, πρέπει και πάλι να συνεχίσεις με αφοσίωση. Πρέπει να τη θεωρείς ως καθήκον που πρέπει να εκπληρώσεις: όχι ως προσωπική υπόθεση, αλλά ως καθήκον σου. Πώς οφείλουν οι άνθρωποι να κατανοούν τα καθήκοντά τους; Όταν ο Δημιουργός —ο Θεός— δίνει σε κάποιον να κάνει μια εργασία, τότε προκύπτει το καθήκον του ατόμου αυτού. Οι εργασίες που σου δίνει ο Θεός, οι αποστολές που σου δίνει ο Θεός —αυτά είναι τα καθήκοντά σου. Όταν τα επιδιώκεις ως δικούς σου στόχους, και η καρδιά σου αγαπάει πραγματικά τον Θεό, θα αρνηθείς την αποστολή του Θεού; (Όχι.) Δεν έχει να κάνει με το αν μπορείς ή όχι· έχει να κάνει με το ότι δεν θα πρέπει να αρνηθείς. Οφείλεις να τη δεχτείς, σωστά; Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να κάνεις πράξη. Ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να κάνεις πράξη; (Να αφιερώνεσαι ολοκληρωτικά στα πάντα.) Να αφοσιώνεσαι στα πάντα για να ανταποκρίνεσαι στο θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το καίριο σημείο εδώ; Είναι η φράση «στα πάντα». «Τα πάντα» δεν σημαίνει απαραιτήτως τα πράγματα που σου αρέσουν ή αυτά στα οποία είσαι καλός, πολύ δε λιγότερο τα πράγματα με τα οποία είσαι εξοικειωμένος. Κάποιες φορές θα πρέπει να τα μάθεις, κάποιες φορές θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες και κάποιες φορές θα πρέπει να υποφέρεις. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ποια είναι η εργασία, εφόσον ανατεθεί ως αποστολή από τον Θεό, πρέπει να τη δεχτείς από Αυτόν, να τη θεωρήσεις ως καθήκον σου, να αφοσιωθείς στην εκπλήρωσή της και να ανταποκριθείς στο θέλημα του Θεού: Αυτό είναι το μονοπάτι που πρέπει να κάνεις πράξη.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο αν είναι κανείς ειλικρινής, θα είναι αληθινά ευτυχής» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

112. Πρέπει να επιτελείτε το καθήκον σας όσο καλύτερα μπορείτε με ανοιχτή και τίμια καρδιά, και να είστε πρόθυμοι να πράττετε ό,τι χρειάζεται. Όπως έχετε πει, όταν έρθει εκείνη η ημέρα, ο Θεός δεν θα κακομεταχειριστεί κανέναν από εκείνους που υπέφεραν ή πλήρωσαν κάποιο τίμημα γι’ Αυτόν. Αυτό το είδος της πεποίθησης αξίζει να διατηρηθεί, και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάτε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δύναμαι να νοιώσω ήσυχος για λογαριασμό σας. Ειδάλλως, ποτέ δεν θα καταφέρω να είμαι ήσυχος με σας, και θα αποτελείτε πάντα το αντικείμενο της αποστροφής Μου. Εάν όλοι μπορείτε να ακολουθείτε τη συνείδησή σας και να δίνετε ολόκληρο το είναι σας για Μένα, χωρίς να λυπάστε καμία προσπάθεια για το έργο Μου, και αφιερώνετε μια ολόκληρη ζωή κόπων στο έργο του ευαγγελίου Μου, τότε δεν θα σπαρταρά η καρδιά μου συχνά από χαρά για σας; Δεν θα μπορώ να αισθάνομαι απολύτως ήσυχος σχετικά με εσάς;

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Προς τον προορισμό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

113. Τώρα θα σας μιλήσω για μια αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει να πράττετε: Με ό,τι κι αν έρθεις αντιμέτωπος, είτε είναι κάτι που σε δοκιμάζει και σε εξετάζει ή μια κατάσταση όπου δέχεσαι αντιμετώπιση, και ανεξάρτητα από το πώς οι άλλοι σού συμπεριφέρονται, πρέπει πρώτα να το θέσεις κατά μέρος και να προσευχηθείς ενώπιον του Θεού. Πρέπει να επιστρέψεις στο πνεύμα, να αποκαταστήσεις την αρμονία στο πνεύμα σου και να αναπροσαρμόσεις την κατάστασή σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να επιλυθεί: «Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα, ο κόσμος να χαλάσει, πρέπει να εκτελέσω καλά το καθήκον μου· όσο ζω, δεν μπορώ να παραιτηθώ από το καθήκον μου». Πώς, λοιπόν, μπορείς να εκτελείς το καθήκον σου καλά; Δεν σημαίνει να το κάνεις απλώς μηχανικά, ούτε να είσαι παρών σωματικά αλλά απών νοητικά. Πρέπει να εκπληρώνεις το καθήκον σου με την καρδιά σου. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, πρέπει να το αφήσεις κατά μέρος και να επιστρέψεις στον Θεό, και να αναζητήσεις πώς να εκτελέσεις το καθήκον σου καλά για να ικανοποιήσεις τον Θεό. Οφείλεις να σκεφτείς: «Αντιμετωπίζοντας αυτό το ζήτημα σήμερα, τι οφείλω να κάνω για να εκπληρώσω το καθήκον μου; Παλαιότερα, ενεργούσα μόνο μηχανικά, αλλά σήμερα πρέπει να αλλάξω την προσέγγισή μου και να προσπαθήσω να κάνω το καθήκον μου καλύτερα, ώστε να είναι εντελώς άψογο. Το βασικό είναι να μην απογοητεύσω τον Θεό. Πρέπει να Τον καθησυχάσω και να Τον αφήσω να δει ότι ενώ εκτελώ το καθήκον μου, όχι μόνο συμπεριφέρομαι καλά και υπακούω, αλλά το κάνω με αφοσίωση». Αν ασκείσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο και εάν καταβάλλεις προσπάθεια πάνω σ’ αυτό, τότε το καθήκον σου δεν θα επηρεαστεί και θα είσαι σε θέση να το εκτελέσεις καλά. Και καθώς συνεχίζεις να προσεύχεσαι και να κάνεις προσαρμογές, η κατάστασή σου θα γίνεται όλο και πιο κανονική, και κατόπιν θα γίνεσαι όλο και πιο ικανός κατά την εκπλήρωση του καθήκοντός σου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η είσοδος στη ζωή πρέπει να ξεκινά από την εκπλήρωση των καθηκόντων» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

114. Ασχέτως του τι σας ζητά ο Θεός, εσείς πρέπει απλώς να δίνετε τα πάντα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είσαι ικανός να δείξεις την αφοσίωσή σου ενώπιον του Θεού στο τέλος, και εφόσον θα μπορέσεις να δεις το χαμόγελο ικανοποίησης του Θεού επάνω στον θρόνο Του, ακόμα κι αν είναι η στιγμή του θανάτου σου, θα πρέπει να μπορείς να γελάς και να χαμογελάς, καθώς τα μάτια σου θα κλείνουν. Πρέπει να εκτελέσεις το τελευταίο σου καθήκον για τον Θεό κατά το χρονικό σου διάστημα στη γη. Στο παρελθόν, ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα για τον Θεό. Ωστόσο, εσύ πρέπει να ικανοποιήσεις τον Θεό στο τέλος και να εξαντλήσεις όλη σου την ενέργεια για τον Θεό. Τι μπορεί να κάνει ένα πλάσμα για τον Θεό; Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου στο έλεος του Θεού, το συντομότερο δυνατό. Αρκεί να είναι ο Θεός ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, κι ας κάνει ό,τι Εκείνος επιθυμεί. Τι δικαίωμα έχουν οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται;

Απόσπασμα από το «Κεφάλαιο 41» του «Ερμηνείες των μυστηρίων των λόγων του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

115. Σήμερα, αυτό που πρέπει να επιτύχετε δεν είναι οι πρόσθετες απαιτήσεις, αλλά το καθήκον του ανθρώπου και αυτό που πρέπει να γίνει από όλους. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε ακόμη και αυτό το καθήκον σας, ή να το κάνετε καλά, τότε δεν βάζετε τους εαυτούς σας σε μπελάδες; Δεν φλερτάρετε με τον θάνατο; Πώς θα μπορούσατε ακόμα να περιμένετε να υπάρχει μέλλον και προοπτικές; Το έργο του Θεού γίνεται για χάρη της ανθρωπότητας και η συνεργασία του ανθρώπου είναι για χάρη της διαχείρισης του Θεού. Αφότου ο Θεός έχει κάνει όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει, ο άνθρωπος πρέπει να είναι γενναιόδωρος στις πράξεις του και να συνεργάζεται με τον Θεό. Στο έργο του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, πρέπει να προσφέρει την αφοσίωσή του, και δεν πρέπει να επιδοθεί σε πολυάριθμες συλλήψεις ή να καθίσει παθητικά και να περιμένει τον θάνατο. Ο Θεός μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό Του για τον άνθρωπο, οπότε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει την αφοσίωσή του στον Θεό; Ο Θεός έχει ενωμένη την καρδιά και το μυαλό για τον άνθρωπο, οπότε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει λίγη συνεργασία; Ο Θεός εργάζεται για την ανθρωπότητα, οπότε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκπληρώσει κάποιο από τα καθήκοντά του για χάρη της διαχείρισης του Θεού; Το έργο του Θεού έχει φτάσει μέχρι εδώ, κι όμως εξακολουθείτε να βλέπετε αλλά να μην ενεργείτε, να ακούτε αλλά να μην κινείστε. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι αντικείμενα καταδίκης; Ο Θεός έχει ήδη αφιερώσει όλο Του το Είναι στον άνθρωπο, οπότε γιατί σήμερα ο άνθρωπος είναι ανίκανος να επιτελέσει σοβαρά το καθήκον του; Για τον Θεό, το έργο Του είναι η πρώτη προτεραιότητά Του και το έργο της διαχείρισής Του είναι υψίστης σημασίας. Για τον άνθρωπο, το να κάνει τα λόγια του Θεού πράξη και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις Του είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Αυτό όλοι πρέπει να το καταλάβετε.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: (Η) Λόγια σχετικά με το πώς να υπακούς στον Θεό

Επόμενο: (Ι) Λόγια σχετικά με τον σεβασμό στον Θεό και την αποφυγή του κακού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Κεφάλαιο 35

Επτά βροντές εξαπολύονται από τον θρόνο, κάνουν το σύμπαν να σείεται, ανατρέπουν τον ουρανό και τη γη και αντηχούν στους ουρανούς! Ο ήχος...

Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη

Όλοι σας χαίρεστε να λαμβάνετε ανταμοιβές ενώπιον του Θεού και να γίνεστε αντικείμενο της εύνοιας Του στα μάτια Του. Αυτό είναι ευχή όλων,...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο