Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό

Ποια είναι η επιρροή του σκότους; Η «επιρροή του σκότους» είναι η επιρροή του Σατανά που εξαπατά, διαφθείρει, δεσμεύει και ελέγχει τους ανθρώπους· η επιρροή του Σατανά είναι μια επιρροή που την περιβάλλει μια αύρα θανάτου. Όλοι όσοι ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά είναι καταδικασμένοι να αφανιστούν.

Πώς μπορείς να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους αφού αποκτήσεις πίστη στον Θεό; Όταν έχεις προσευχηθεί στον Θεό με ειλικρίνεια, στρέφεις την καρδιά σου εξ ολοκλήρου προς Αυτόν. Εκείνη τη στιγμή, η καρδιά σου αγγίζεται από το Πνεύμα του Θεού, είσαι πρόθυμος να δοθείς ολοκληρωτικά, ενώ, τη στιγμή εκείνη, έχεις ξεφύγει από την επιρροή του σκότους. Αν όλα όσα κάνει ο άνθρωπος ευχαριστούν τον Θεό και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις Του, τότε είναι κάποιος που ζει μέσα στον λόγο του Θεού και κάποιος που ζει υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού. Αν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, αν Τον κοροϊδεύουν συνεχώς, αν Τον αντιμετωπίζουν επιπόλαια και αν δεν πιστεύουν στην ύπαρξή Του, τότε οι άνθρωποι αυτοί ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δεχτεί τη σωτηρία του Θεού, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, δηλαδή ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ακόμη κι αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, δεν ζουν απαραιτήτως υπό το φως του Θεού, γιατί αυτοί που πιστεύουν σ’ Αυτόν δεν ζουν απαραιτήτως μέσα στον λόγο Του και δεν είναι απαραίτητα άνθρωποι ικανοί να υπακούσουν στον Θεό. Ο άνθρωπος απλώς πιστεύει στον Θεό και, χάρη στην αποτυχία του να γνωρίσει τον Θεό, ζει ακόμη σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες, ζει μέσα σε λόγο νεκρό, ζει μια ζωή σκοτεινή και αβέβαιη και δεν έχει εξαγνιστεί πλήρως ή αποκτηθεί ολοκληρωτικά από τον Θεό. Επομένως, ενώ είναι αυτονόητο πως αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό ζουν υπό την επιρροή του σκότους, ακόμη κι αυτοί που πιστεύουν στον Θεό μπορεί να ζουν υπό την επιρροή του, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει εκτελέσει έργο πάνω τους. Όσοι δεν έχουν δεχτεί τη χάρη του Θεού ή το έλεος του Θεού και όσοι δεν μπορούν να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, ζουν υπό την επιρροή του σκότους, ενώ όσοι απλώς απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού χωρίς, ωστόσο, να Τον γνωρίζουν, ζουν επίσης, ως επί το πλείστον, υπό την επιρροή του σκότους. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, ωστόσο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπό την επιρροή του σκότους, τότε η ύπαρξη του ανθρώπου αυτού έχει χάσει το νόημα της, για να μην αναφερθούμε σε όσους δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού.

Όλοι όσοι δεν μπορούν να δεχτούν το έργο του Θεού ή δέχονται το έργο του Θεού αλλά δεν είναι ικανοί να ικανοποιήσουν τα αιτήματά Του, ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Μόνο όσοι επιδιώκουν την αλήθεια και είναι ικανοί να ικανοποιούν τα αιτήματα του Θεού, θα δεχτούν τις ευλογίες Του και μόνο αυτοί θα ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν απελευθερωθεί, που ελέγχονται πάντοτε από κάτι και αδυνατούν να δώσουν τις καρδιές τους στον Θεό, είναι άνθρωποι που βρίσκονται υπό τα δεσμά του Σατανά και ζουν υπό την αύρα του θανάτου. Όσοι δεν είναι πιστοί στα ίδια τους τα καθήκοντα, δεν είναι πιστοί στην αποστολή από τον Θεό και δεν επιτελούν τη λειτουργία τους στην εκκλησία, ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι σκοπίμως διαταράσσουν την εκκλησιαστική ζωή, σκοπίμως καταστρέφουν τις σχέσεις ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές ή συγκροτούν δικές τους ομάδες, ζουν ακόμη πιο βαθιά υπό την επιρροή του σκότους· ζουν μέσα στα δεσμά του Σατανά. Όσοι έχουν ακατάλληλη σχέση με τον Θεό, έχουν πάντα υπερβολικές επιθυμίες, θέλουν πάντα να αποκομίζουν κάποιο πλεονέκτημα και δεν αναζητούν ποτέ τη μετατροπή της διάθεσής τους, είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όσοι ενεργούν πάντα με προχειρότητα, δεν κάνουν πράξη την αλήθεια με σοβαρότητα και δεν αναζητούν να εκπληρώσουν τις επιθυμίες του Θεού, παρά μόνο να ικανοποιήσουν τη δική τους σάρκα, είναι επίσης άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους και καλύπτονται από θάνατο. Όσοι χρησιμοποιούν ατιμία και δόλο όταν εκτελούν έργο για τον Θεό, αντιμετωπίζουν τον Θεό επιπόλαια, εξαπατούν τον Θεό και πάντα σκέφτονται αυτόνομα, είναι άνθρωποι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Όλοι όσοι δεν μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό ειλικρινά, δεν επιδιώκουν την αλήθεια και δεν εστιάζουν στη μετατροπή της διάθεσής τους, ζουν υπό την επιρροή του σκότους.

Εάν θέλεις να σε επαινεί ο Θεός, πρώτα πρέπει να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους του Σατανά, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Θεό και να τη στρέψεις εξ ολοκλήρου προς Αυτόν. Όσα κάνεις τώρα, επαινούνται από τον Θεό; Έχεις στρέψει την καρδιά σου στον Θεό; Τα πράγματα που έχεις κάνει είναι αυτά που έχει απαιτήσει από εσένα ο Θεός; Είναι σε συμφωνία με την αλήθεια; Πρέπει να εξετάζεις τον εαυτό σου συνεχώς, να εστιάζεις στο να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, να παραθέτεις την καρδιά σου ενώπιον Του, να Τον αγαπάς ειλικρινά και να δαπανάς τον εαυτό σου για τον Θεό με αφοσίωση. Τέτοιοι άνθρωποι θα λάβουν σίγουρα τον έπαινο του Θεού.

Όλοι όσοι πιστεύουν στον Θεό αλλά δεν επιδιώκουν την αλήθεια, δεν έχουν τρόπο διαφυγής από την επιρροή του Σατανά. Όλοι όσοι δεν ζουν τη ζωή τους με ειλικρίνεια, συμπεριφέρονται με έναν τρόπο μπροστά στους άλλους και διαφορετικά πίσω από την πλάτη τους, δίνουν την εντύπωση ταπεινότητας, υπομονής και αγάπης, ενώ στην ουσία είναι δόλιοι, πανούργοι και δεν αφοσιώνονται στον Θεό, είναι οι τυπικοί εκπρόσωποι όσων ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Ανήκουν στο είδος του όφεως. Αυτοί των οποίων η πίστη στον Θεό αποσκοπεί πάντα στο δικό τους κέρδος, που είναι αυτάρεσκοι και υπερόπτες, που επιδεικνύονται και προστατεύουν το δικό τους κύρος, είναι αυτοί που αγαπούν τον Σατανά και αντιτίθενται στην αλήθεια. Αντιστέκονται στον Θεό και ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Σατανά. Όσοι δεν μεριμνούν για τα φορτία του Θεού, δεν υπηρετούν τον Θεό ολόψυχα, είναι πάντα απασχολημένοι με τα δικά τους συμφέροντα και με αυτά των οικογενειών τους, δεν είναι ικανοί να τα εγκαταλείψουν όλα και να δαπανήσουν τον εαυτό τους για τον Θεό και δεν ζουν ποτέ σύμφωνα με τον λόγο Του, ζουν έξω από τον λόγο του Θεού. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν δύνανται να λάβουν τον έπαινο του Θεού.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, το έκανε για να απολαύσει ο άνθρωπος τον πλούτο Του και για να Τον αγαπήσει ειλικρινά. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος θα ζούσε υπό τον φως Του. Σήμερα, όλοι όσοι δεν είναι ικανοί να αγαπήσουν τον Θεό, δεν μεριμνούν για τα φορτία Του, δεν είναι ικανοί να δώσουν ολοκληρωτικά τις καρδιές τους στον Θεό, δεν είναι ικανοί να δεχτούν την καρδιά του Θεού ως δική τους και δεν είναι ικανοί να επωμιστούν τα φορτία του Θεού σαν να ήταν δικά τους, δεν φωτίζονται από το φως του Θεού και, επομένως, ζουν όλοι τους υπό την επιρροή του σκότους. Βρίσκονται σε μονοπάτι διαμετρικά αντίθετο προς το θέλημα του Θεού και όλα όσα κάνουν δεν περιέχουν ίχνος αλήθειας. Κυλιούνται στον βούρκο με τον Σατανά και είναι εκείνοι που ζουν υπό την επιρροή του σκότους. Αν μπορείς πάντοτε να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, να μεριμνείς για το θέλημά Του και να κάνεις πράξη τον λόγο Του, τότε ανήκεις στον Θεό και είσαι κάποιος που ζει μέσα στον λόγο του Θεού. Είσαι διατεθειμένος να ξεφύγεις από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να ζήσεις υπό το φως του Θεού; Αν ζεις μέσα στον λόγο του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει το έργο Του· αν ζεις υπό την επιρροή του Σατανά, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει κάποιο έργο. Το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους, το φως που τους φωτίζει και η αυτοπεποίθηση που δίνει Αυτός στους ανθρώπους διαρκούν μονάχα για μια στιγμή· αν δεν είναι προσεκτικοί και δεν δώσουν βάση, το έργο που εκτελείται από το Άγιο Πνεύμα θα τους προσπεράσει. Αν οι άνθρωποι ζουν μέσα στον λόγο του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα είναι μαζί τους και θα εκτελεί έργο πάνω τους· αν οι άνθρωποι δεν ζουν μέσα στον λόγο του Θεού, τότε ζουν υπό τα δεσμά του Σατανά. Οι άνθρωποι που ζουν σε μια διεφθαρμένη διάθεση, στερούνται της παρουσίας ή του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αν ζεις υπό το πρίσμα του λόγου του Θεού και την κατάσταση που απαιτεί ο Θεός, τότε ανήκεις σε Αυτόν και το έργο Του θα εκτελεστεί πάνω σου· αν δεν ζεις υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του Θεού, αλλά υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, τότε αναμφίβολα ζεις υπό τη διαφθορά του Σατανά. Μόνο αν ζεις μέσα στον λόγο του Θεού και δίνεις την καρδιά σου σε Αυτόν, μπορείς να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις Του. Πρέπει να κάνεις αυτό που λέει ο Θεός και να χρησιμοποιήσεις τον λόγο του Θεού ως το θεμέλιο της ύπαρξής σου και την πραγματικότητα της ζωής σου· μόνο τότε θα ανήκεις στον Θεό. Αν πραγματικά πράττεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε Αυτός θα εκτελέσει έργο πάνω σου και θα ζεις υπό τις ευλογίες του Θεού, υπό το φως της όψης του Θεού, θα κατανοείς το έργο που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα και θα νιώθεις τη χαρά της παρουσίας του Θεού.

Για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους, πρέπει πρώτα να είσαι αφοσιωμένος στον Θεό και να έχεις τον ζήλο να επιδιώκεις την αλήθεια· μόνο τότε θα είναι σωστή η κατάστασή σου. Το να ζεις στη σωστή κατάσταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Το να μην έχεις τη σωστή κατάσταση σημαίνει πως δεν είσαι αφοσιωμένος στον Θεό και δεν έχεις τον ζήλο να αναζητήσεις την αλήθεια. Τότε, αποκλείεται να ξεφύγεις από την επιρροή του σκότους. Η διαφυγή του ανθρώπου από την επιρροή του σκότους βασίζεται στον δικό Μου λόγο, και αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πράττει σύμφωνα με τον δικό Μου λόγο, τότε ο άνθρωπος δεν θα ξεφύγει από τα δεσμά της επιρροής του σκότους. Το να ζεις στη σωστή κατάσταση σημαίνει να ζεις υπό την καθοδήγηση του λόγου του Θεού, να ζεις στην κατάσταση του να είσαι αφοσιωμένος στον Θεό, να ζεις στην κατάσταση του να αναζητάς την αλήθεια, να ζεις στην πραγματικότητα του να δαπανάς ειλικρινά τον εαυτό σου για τον Θεό και να ζεις στην κατάσταση του να αγαπάς αληθινά τον Θεό. Όσοι ζουν στις καταστάσεις αυτές και σε αυτήν την πραγματικότητα, σιγά-σιγά θα μεταμορφώνονται όσο εισέρχονται πιο βαθιά στην αλήθεια και με την εμβάθυνση του έργου, έως ότου αποκτηθούν σίγουρα από τον Θεό και φτάσουν στο σημείο να αγαπούν αληθινά τον Θεό. Όσοι έχουν ξεφύγει από την επιρροή του σκότους, θα μπορούν σταδιακά να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, να καταλάβουν σταδιακά το θέλημα του Θεού και να γίνουν τελικά έμπιστοι του Θεού. Όχι μόνο δεν θα έχουν έννοιες για τον Θεό και δεν θα επαναστατούν απέναντί Του, αλλά θα φτάσουν στο σημείο να απεχθάνονται ακόμα πιο πολύ τις έννοιες και την παρακοή που είχαν πριν, γεννώντας έτσι αληθινή αγάπη για τον Θεό στις καρδιές τους. Όσοι αδυνατούν να ξεφύγουν από την επιρροή του σκότους, είναι απασχολημένοι με τη σάρκα τους και βρίθουν από παρακοή· οι καρδιές τους είναι γεμάτες με ανθρώπινες έννοιες και φιλοσοφίες για τη ζωή, όπως και με τις δικές τους προθέσεις και σκέψεις. Ο Θεός απαιτεί την ατομική αγάπη του ανθρώπου, όπως και απαιτεί ο άνθρωπος να καταλαμβάνεται από τον λόγο Του και να Τον αγαπά. Να ζει μέσα στον λόγο του Θεού, να ανακαλύπτει αυτό που πρέπει να αναζητά ο άνθρωπος μέσα από τον λόγο Του, να αγαπά τον Θεό ως αποτέλεσμα του λόγου Του, να τρέχει για χάρη του λόγου του Θεού, να ζει για τον λόγο του Θεού — όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να επιτύχει ο άνθρωπος. Τα πάντα πρέπει να χτίζονται πάνω στον λόγο του Θεού και μόνο τότε θα μπορεί ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν είναι εφοδιασμένος με τον λόγο του Θεού, δεν είναι παρά ένα σκουλήκι κυριευμένο από τον Σατανά. Ζύγισέ το στην καρδιά σου — πόσος από τον λόγο του Θεού έχει ριζώσει μέσα σου; Σε ποια πράγματα ζεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού; Σε ποια πράγματα δεν ζεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού; Αν δεν σε έχει καταλάβει πλήρως, τότε σε τι βαθμό σε έχει καταλάβει; Στην καθημερινότητά σου, ελέγχεσαι από τον Σατανά ή καθοδηγείσαι από τον λόγο του Θεού; Οι προσευχές σου έχουν ως αφετηρία τον λόγο Του; Έχεις βγει από την αρνητική σου κατάσταση χάρη στη διαφώτιση του λόγου του Θεού; Να κάνεις τον λόγο του Θεού το θεμέλιο της ύπαρξής σου· σε αυτό πρέπει να εισέλθουν όλοι. Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι παρών στη ζωή σου, τότε ζεις υπό την επιρροή του σκότους, επαναστατείς απέναντι στον Θεό, αντιστέκεσαι στον Θεό και ατιμάζεις το όνομα Του. Η πίστη αυτών των ανθρώπων στον Θεό χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από πονηριά και αναταραχή. Πόση από τη ζωή σου έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόση από τη ζωή σου δεν έχεις ζήσει σύμφωνα με τον λόγο Του; Πόσο από αυτό που απαιτεί από εσένα ο λόγος του Θεού έχει εκπληρωθεί μέσα σου; Πόσο έχει χαθεί μέσα σου; Έχεις εξετάσει προσεκτικά αυτά τα πράγματα;

Η διαφυγή από την επιρροή του σκότους προϋποθέτει, από τη μία, το έργο του Αγίου Πνεύματος και, από την άλλη, την αφοσιωμένη συνεργασία του ανθρώπου. Γιατί λέω πως ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στον σωστό δρόμο; Πρώτα απ' όλα, όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται στον σωστό δρόμο, είναι ικανός να δώσει την καρδιά του στον Θεό, μια αποστολή που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εισέλθεις, γιατί η ανθρωπότητα ανέκαθεν ζούσε υπό την επιρροή του σκότους και βρισκόταν υπό τα δεσμά του Σατανά για χιλιάδες χρόνια. Επομένως, η είσοδος αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μια-δυο μέρες. Αναφέρθηκα στο ζήτημα αυτό σήμερα, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν την ίδια τους την κατάσταση. Όσον αφορά το ποια είναι η επιρροή του σκότους και πώς είναι να ζεις μέσα στο φως, η είσοδος γίνεται εφικτή όταν ο άνθρωπος είναι ικανός να ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι η επιρροή του Σατανά πριν μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτήν, ενώ μόνο τότε θα αποκτήσεις το μονοπάτι που θα σε οδηγήσει στο να απαλλαγείς σταδιακά από αυτήν. Όσον αφορά το τι πρέπει να κάνεις από εκεί και πέρα, αυτό είναι θέμα των ίδιων των ανθρώπων. Πρέπει πάντα να εισέρχεσαι από μια θετική πλευρά και ποτέ να μην περιμένεις παθητικά. Μόνο έτσι μπορέσεις να αποκτηθείς από τον Θεό.

Προηγούμενο:Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός

Επόμενο:Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά

Σχετικό περιεχόμενο