Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην πράξη μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση

Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε προκειμένου να επιτελέσει το έργο που έπρεπε να επιτελέσει και να εκτελέσει τη διακονία του λόγου Του. Ήρθε Αυτοπροσώπως για να εργαστεί ανάμεσα στα ανθρώπινα πλάσματα, με στόχο να οδηγήσει στην τελείωση όσους επιθυμεί η καρδιά Του. Από τη δημιουργία μέχρι σήμερα, επιτελεί το έργο αυτό αποκλειστικά κατά τις έσχατες μέρες. Ο Θεός ενσαρκώθηκε μόνο κατά τις έσχατες μέρες, προκειμένου να επιτελέσει ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο. Παρόλο που υπομένει κακουχίες που οι άνθρωποι θα δυσκολεύονταν να αντέξουν, παρόλο που, ως μέγας Θεός, έχει την ταπεινοφροσύνη να γίνει ένας συνηθισμένος άνθρωπος, καμία πτυχή του έργου Του δεν έχει καθυστερήσει, και το σχέδιό Του δεν έχει περιέλθει ούτε στο ελάχιστο σε σύγχυση. Επιτελεί το έργο σύμφωνα με το αρχικό Του σχέδιο. Ένας από τους σκοπούς της ενσάρκωσης αυτής είναι η κατάκτηση των ανθρώπων. Ένας άλλος, είναι να οδηγήσει στην τελείωση τους ανθρώπους που αγαπά. Επιθυμεί να βλέπει με τα ίδια Του τα μάτια τους ανθρώπους που οδηγεί στην τελείωση, και θέλει να βλέπει ο ίδιος πώς οι άνθρωποι που οδηγεί στην τελείωση, γίνονται μάρτυρές Του. Δεν είναι μόνο ένας ή δύο εκείνοι που οδηγούνται στην τελείωση. Ωστόσο, πρόκειται για μια ομάδα ελάχιστων ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου και από διάφορες εθνικότητες. Σκοπός του μεγάλου αυτού έργου είναι να κερδίσει ο Θεός τη συγκεκριμένη ομάδα, να την καταστήσει μάρτυρά Του και να δοξαστεί μέσα από αυτήν. Δεν επιτελεί έργα άνευ σημασίας ή άνευ αξίας. Μπορεί να λεχθεί ότι, επιτελώντας ένα τόσο μεγάλο έργο, σκοπός του Θεού είναι να οδηγήσει στην τελείωση όλους όσους επιθυμεί. Στον ελεύθερο χρόνο που Του απομένει, θα εξαλείψει τους κακούς. Μάθε ότι δεν επιτελεί το σπουδαίο αυτό έργο εξαιτίας των κακών· αντίθετα, δίνει όλον Του τον Εαυτό προς χάριν αυτού του ελάχιστου αριθμού ανθρώπων που πρέπει να οδηγήσει στην τελείωση. Το έργο που επιτελεί, τα λόγια που κηρύττει, τα μυστήρια που αποκαλύπτει, και η κρίση και η παίδευσή Του είναι όλα προς χάριν αυτού του ελάχιστου αριθμού ανθρώπων. Δεν ενσαρκώθηκε εξαιτίας των κακών· αυτοί ούτε καν προκαλούν τη μεγάλη Του οργή. Λέει την αλήθεια και μιλά για είσοδο, προς χάριν εκείνων που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση˙ για δική τους χάρη ενσαρκώθηκε και για χάρη τους δίνει τις υποσχέσεις και τις ευλογίες Του. Η αλήθεια, η είσοδος και η ζωή στην ανθρώπινη φύση, για τις οποίες μιλά, δεν είναι προς χάριν των κακών. Επιθυμεί να αποφεύγει να μιλά στους κακούς και επιθυμεί να παραχωρήσει όλες τις αλήθειες σε όσους πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση. Ωστόσο, το έργο Του απαιτεί, προς το παρόν, να επιτραπεί στους κακούς να απολαύσουν λίγα από τα πλούτη Του. Όσοι δεν πραγματοποιούν την αλήθεια, δεν ικανοποιούν τον Θεό και διακόπτουν το έργο Του είναι όλοι τους κακοί. Δεν μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση, και ο Θεός τους αποστρέφεται και τους απορρίπτει. Αντίθετα, όσοι κάνουν την αλήθεια πράξη, μπορούν να ικανοποιούν τον Θεό και αναλώνουν ολόκληρο τον εαυτό τους στο έργο του Θεού, εκείνοι είναι οι άνθρωποι που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση από Αυτόν. Αυτοί που ο Θεός επιθυμεί να καταστήσει ολοκληρωμένους, δεν είναι άλλοι από αυτή την ομάδα ανθρώπων, και το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι προς χάριν τους. Η αλήθεια για την οποία μιλά, απευθύνεται προς τους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να την κάνουν πράξη. Δεν μιλά στους ανθρώπους που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη. Η αύξηση της ενόρασης και η ανάπτυξη της διάκρισης, για τις οποίες μιλά, στοχεύουν στους ανθρώπους που μπορούν να εφαρμόσουν την αλήθεια στην πράξη. Όταν μιλά για εκείνους που πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, εννοεί ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος απευθύνεται στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν την αλήθεια πράξη. Πράγματα, όπως η κατοχή της σοφίας και της ανθρώπινης φύσης, απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια πράξη. Όσοι δεν εφαρμόζουν την αλήθεια στην πράξη, ίσως να ακούσουν και να κατανοήσουν πολλές αλήθειες, αλλά επειδή βρίσκονται ανάμεσα στους κακούς, η αλήθεια που καταλαβαίνουν καθίσταται απλώς δόγματα και λόγια, και δεν έχει σπουδαιότητα για την αλλαγή της διάθεσής τους ή για τη ζωή τους. Κανείς από αυτούς δεν είναι πιστός στον Θεό˙ όλοι τους είναι άνθρωποι που βλέπουν τον Θεό, αλλά δεν μπορούν να Τον αποκτήσουν, και όλοι καταδικάζονται από Αυτόν.

Το Άγιο Πνεύμα έχει ένα μονοπάτι που πρέπει να περπατήσει μέσα σε κάθε άνθρωπο, και δίνει σε κάθε άνθρωπο ευκαιρίες για να οδηγηθεί στην τελείωση. Η αρνητικότητά σου σε ωθεί να γνωρίσεις την προσωπική σου διαφθορά και, στη συνέχεια, αποτινάσσοντας την αρνητικότητα, θα ανακαλύψεις ένα μονοπάτι προς την πράξη, και τούτη είναι η δική σου τελείωση. Επιπλέον, μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση και τη φώτιση ορισμένων θετικών στοιχείων μέσα σου, θα εκπληρώσεις το καθήκον σου εκ των προτέρων, ενώ θα αναπτυχθείς σε ενόραση και θα αποκτήσεις διάκριση. Όταν οι συνθήκες της ζωής σου είναι καλές, είσαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαβάζεις τον λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι σε Αυτόν, ενώ μπορείς και συσχετίζεις τα κηρύγματα που ακούς με την προσωπική σου κατάσταση. Σε τέτοιες στιγμές, ο Θεός σε διαφωτίζει και σε φωτίζει μέσα σου, κάνοντάς σε να συνειδητοποιείς κάποια στοιχεία της θετικής πλευράς. Τούτη είναι η τελείωσή σου από θετικής πλευράς. Σε αρνητικές καταστάσεις, είσαι αδύναμος και αρνητικός, και νιώθεις ότι δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου· κι όμως, ο Θεός σε φωτίζει, βοηθώντας σε να ανακαλύψεις ένα μονοπάτι προς την πράξη. Η έξοδος από αυτό αποτελεί επίτευξη της τελείωσης από αρνητικής πλευράς. Ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, τόσο από θετικής, όσο και από αρνητικής πλευράς. Εξαρτάται από το αν είσαι ικανός να βιώνεις, κι από το αν επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν πραγματικά επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η αρνητική πλευρά δεν μπορεί να σου κοστίσει κάποια απώλεια, αλλά μπορεί να σου φέρει πράγματα πιο αληθινά, ενώ μπορεί να σε καταστήσει ικανότερο να γνωρίζεις αυτό που λείπει από μέσα σου, ικανότερο να αντιμετωπίζεις τις πραγματικές καταστάσεις σου και να αντιληφθείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα και δεν είναι τίποτα. Αν δεν βιώσεις δοκιμασίες, δεν μαθαίνεις, και πάντα θα νιώθεις ανώτερος από τους άλλους, καλύτερος από όλους. Μέσα από όλα αυτά, θα κατανοήσεις ότι όλα όσα προηγήθηκαν, επιτελέστηκαν από τον Θεό και είχαν τη δική Του προστασία. Η είσοδος στις δοκιμασίες σε αφήνει χωρίς αγάπη ή πίστη, δεν προσεύχεσαι και είσαι ανίκανος να ψάλλεις ύμνους – και, χωρίς να το συνειδητοποιείς, στο μέσον αυτού, τελικά, γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ο Θεός έχει πολλά μέσα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Χρησιμοποιεί όλα τα περιβάλλοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να ξεγυμνώσει τον άνθρωπο˙ από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, από μια άλλη, τον ξεγυμνώνει και, από μια τρίτη, τον αποκαλύπτει, σκάβοντας και αποκαλύπτοντας τα «μυστήρια» στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και δείχνοντας στον άνθρωπο τη φύση του, με την αποκάλυψη πολλών από τις καταστάσεις του. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσω πολλών μεθόδων – αποκάλυψη, αντιμετώπιση, εξευγενισμό και παίδευση – έτσι ώστε ο άνθρωπος να μάθει ότι ο Θεός είναι πρακτικός.

Τι είναι αυτό που ψάχνετε τώρα; Ίσως να σας οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, να Τον γνωρίσετε, να Τον αποκτήσετε ή ίσως το ύφος ενός ενενηντάχρονου Πέτρου ή να έχετε πίστη μεγαλύτερη από του Ιώβ. Μπορεί να αναζητάτε πολλά, είτε γυρεύοντας να σας αποκαλέσει δίκαιους ο Θεός και να φτάσετε μπροστά στον θρόνο Του είτε να είστε ικανοί να φανερώνετε τον Θεό πάνω στη γη και να γίνετε ισχυροί και αδιαφιλονίκητοι μάρτυρές Του. Ανεξάρτητα από το τι αναζητάτε, είναι, συνολικά, προς χάριν του σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Δεν έχει σημασία αν επιδιώκεις να είσαι δίκαιος άνθρωπος ή αναζητάς το ύφος του Πέτρου ή την πίστη του Ιώβ ή να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός – ό,τι επιδιώκεις, είναι, συνοπτικά, όλο το έργο του Θεού. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το τι αναζητάς, όλα είναι προς χάριν της τελείωσης από τον Θεό, της βίωσης του λόγου του Θεού, για την ικανοποίηση της καρδιάς Του˙ όλα είναι προς χάριν της ανακάλυψης της ομορφιάς του Θεού, όλα γίνονται για την αναζήτηση ενός μονοπατιού προς την πράξη σε πραγματική εμπειρία, με στόχο να καταστείς ικανός να αποτινάξεις την ίδια σου την επαναστατική διάθεση, να επιτύχεις μια κανονική κατάσταση μέσα σου, να καταστείς ικανός να συμμορφώνεσαι ολοκληρωτικά με το θέλημα του Θεού, να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος, και να έχεις σωστά κίνητρα σε ό,τι κάνεις. Ο λόγος για τον οποίο βιώνεις όλα τούτα, είναι να φτάσεις να γνωρίσεις τον Θεό και να επιτύχεις ανάπτυξη της ζωής. Παρόλο που αυτά που βιώνεις είναι ο λόγος του Θεού και είναι πραγματικά γεγονότα, άνθρωποι, θέματα και πράγματα από το περιβάλλον σου, τελικά είσαι ικανός να γνωρίσεις τον Θεό και να οδηγηθείς στην τελείωση από Αυτόν. Το να επιδιώκεις να περπατάς στο μονοπάτι ενός δίκαιου ανθρώπου ή να επιδιώκεις να κάνεις τον λόγο του Θεού πράξη – όλα αυτά είναι ο δρόμος. Η γνώση του Θεού και η τελείωση από Αυτόν είναι ο προορισμός. Συνολικά, είτε αναζητάς τώρα την τελείωση από τον Θεό, ή να γίνεις μάρτυρας του Θεού, τελικά το πράττεις προκειμένου να γνωρίσεις τον Θεό˙ προκειμένου να μην καταστεί μάταιο το έργο που επιτελεί μέσα σου, έτσι ώστε τελικά να γνωρίσεις την πραγματικότητα του Θεού, το μεγαλείο Του, και, ακόμα περισσότερο, να γνωρίσεις την ταπεινότητα και την απόκρυψή Του, και να γνωρίσεις το μέγα έργο που επιτελεί μέσα σου. Ο Θεός ταπείνωσε τον εαυτό Του μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο, προκειμένου να επιτελέσει το έργο Του μέσα σε αυτούς τους ρυπαρούς και διεφθαρμένους ανθρώπους και να οδηγήσει στην τελείωση αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός δεν ενσαρκώθηκε μόνο για να ζει και να τρώει ανάμεσα στους ανθρώπους, να τους καθοδηγεί και να τους παράσχει αυτό που χρειάζονται. Το πιο σημαντικό είναι ότι επιτελεί το τεράστιο έργο Του για σωτηρία και κατάκτηση πάνω σε αυτούς τους αφόρητα διεφθαρμένους ανθρώπους. Ήρθε στην καρδιά του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, για να σώσει τους πιο διεφθαρμένους από τους ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να αλλάξουν και να καταστούν καινούριοι. Η τεράστια δυσκολία που υπομένει ο Θεός δεν είναι μόνο η κακουχία που υπομένει ο ενσαρκωμένος Θεός, αλλά είναι κυρίως το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού υφίσταται ακραία ταπείνωση – Εκείνος ταπεινώνει και κρύβει τον εαυτό Του τόσο πολύ, ώστε γίνεται ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ο Θεός ενσαρκώθηκε και έλαβε την ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν ότι διάγει μια κανονική ανθρώπινη ζωή, και ότι έχει κανονικές ανθρώπινες ανάγκες. Τούτο αρκεί, για να αποδείξει ότι ο Θεός έχει ταπεινώσει τον εαυτό Του έως ένα ορισμένο επίπεδο. Το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώνεται. Ενώ το Πνεύμα Του είναι ύψιστο και μέγα, Εκείνος παίρνει τη μορφή ενός κοινού, ασήμαντου ανθρώπου, προκειμένου να επιτελέσει το έργο του Πνεύματός Του. Το επίπεδο, η διορατικότητα, η λογική, η ανθρώπινη φύση και η ζωή του καθενός από εσάς δείχνουν ότι είστε πραγματικά ανάξιοι να δεχτείτε αυτό το είδος του έργου του Θεού. Είστε πραγματικά ανάξιοι που αφήνετε τον Θεό να υπομένει τέτοιες κακουχίες για χάρη σας. Ο Θεός είναι μέγας. Εκείνος είναι υπέρτατος, και οι άνθρωποι, κακοί και ευτελείς – κι όμως, εξακολουθεί να τους κατεργάζεται. Δεν ενσαρκώθηκε απλά για να προνοεί για τους ανθρώπους και να τους μιλά, αλλά ζει και μαζί τους. Ο Θεός είναι ταπεινός και άξιος της αγάπης σου. Αν, στο άκουσμα της αγάπης και της χάριτος του, εσύ χύνεις δάκρυα καθώς εκφωνείς μέγα εγκώμιο, αν φτάνεις σε αυτήν την κατάσταση, τότε έχεις πραγματική γνώση του Θεού.

Στις μέρες μας, υπάρχει μια παρέκκλιση στην αναζήτηση των ανθρώπων˙ το μόνο που επιδιώκουν είναι να αγαπούν και να ικανοποιούν τον Θεό, αλλά δεν έχουν καμία γνώση Του, ενώ έχουν παραμελήσει τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος μέσα τους. Δεν έχουν αληθινή γνώση του Θεού ως θεμέλιο. Με αυτόν τον τρόπο, και καθώς η εμπειρία τους εξελίσσεται, εκείνοι χάνουν ενέργεια. Όλοι όσοι επιδιώκουν να έχουν αληθινή γνώση του Θεού, ακόμα και αν στο παρελθόν δεν βρίσκονταν σε καλές καταστάσεις, έρεπαν προς την αρνητικότητα και την αδυναμία, και συχνά έχυναν δάκρυα και περιέπεσαν σε απελπισία και απογοητεύτηκαν, τώρα η κατάστασή τους βελτιώνεται όλο και περισσότερο, καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία. Αφού βίωσαν μια εμπειρία, κατά την οποία τους αντιμετώπισαν και τους έσπασαν, ή πέρασαν από ένα στάδιο εξευγενισμού, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Τέτοιες καταστάσεις δεν πρόκειται να τους ξαναβρούν, η διάθεσή τους έχει αλλάξει και η αγάπη του Θεού βιώνεται μέσα τους. Υπάρχει ένας κανόνας στην τελείωση των ανθρώπων από τον Θεό, που είναι ο εξής: σε διαφωτίζει χρησιμοποιώντας μια επιθυμητή πλευρά σου, έτσι ώστε να έχεις ένα μονοπάτι προς την πράξη και να μπορέσεις να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από όλες τις αρνητικές καταστάσεις, βοηθώντας το πνεύμα σου να φτάσει στην απελευθέρωση, και καθιστώντας σε ικανότερο να Τον αγαπάς. Έτσι, είσαι ικανός να αποτινάξεις τη διεφθαρμένη διάθεση του Σατανά. Είσαι άδολος και ανοιχτός, πρόθυμος να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να κάνεις την αλήθεια πράξη. Ο Θεός βλέπει ότι είσαι πρόθυμος να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να κάνεις την αλήθεια πράξη, οπότε, όταν είσαι αδύναμος και αρνητικός, Εκείνος σε διαφωτίζει διπλά, βοηθώντας σε να γνωρίσεις περισσότερο τον εαυτό σου, να είσαι πιο πρόθυμος να μετανοήσεις, και πιο ικανός να κάνεις πράξη τα πράγματα που πρέπει. Μόνο έτσι η καρδιά σου είναι γαλήνια και ήσυχη. Ένας άνθρωπος που συνήθως φροντίζει να γνωρίζει τον Θεό και τον εαυτό του, που δίνει σημασία στην πράξη του, θα είναι και ικανός να δέχεται συχνά το έργο του Θεού, να λαμβάνει συχνά καθοδήγηση και διαφώτιση από τον Θεό. Αν και ευρισκόμενος σε αρνητική κατάσταση, είναι ικανός να κάνει αμέσως στροφή, είτε χάρη στη δράση της συνείδησης, είτε χάρη στη διαφώτιση από τον λόγο του Θεού. Πάντοτε, η αλλαγή της διάθεσης ενός ανθρώπου επιτυγχάνεται όταν αυτός γνωρίζει την πραγματική του κατάσταση, καθώς και τη διάθεση και το έργο του Θεού. Ένας άνθρωπος, πρόθυμος να γνωρίσει και να ανοίξει τον εαυτό του, θα είναι ικανός να πραγματοποιήσει την αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι πιστός στον Θεό, και όποιος είναι πιστός στον Θεό, έχει κατανόηση του Θεού, είτε αυτή είναι βαθιά ή ρηχή, πενιχρή ή άφθονη. Τούτη είναι η δικαιοσύνη του Θεού, και είναι κάτι που οι άνθρωποι κατορθώνουν, είναι το κέρδος τους. Ο άνθρωπος που έχει γνώση του Θεού, έχει μια βάση, ένα όραμα. Ο άνθρωπος αυτός είναι βέβαιος για τη σάρκα του Θεού και βέβαιος για τον λόγο του Θεού και για το έργο του Θεού. Ανεξάρτητα από το πώς εργάζεται ή μιλά ο Θεός ή το πώς οι άλλοι άνθρωποι προκαλούν αναταραχή, αυτός μπορεί να σταθεί στο ύψος του και να γίνει μάρτυρας του Θεού. Όσο πιο πολύ είναι έτσι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να εκτελεί την αλήθεια που κατανοεί. Επειδή κάνει πάντοτε πράξη τον λόγο του Θεού, αποκτά περισσότερη κατανόηση του Θεού και διαθέτει την αποφασιστικότητα να παραμείνει για πάντα μάρτυράς Του.

Το να έχεις διάκριση, υποταγή και δυνατότητα εξέτασης των πραγμάτων ώστε να έχεις οξύνοια, σημαίνει ότι τα λόγια του Θεού σε φωτίζουν και σε διαφωτίζουν μέσα σου, αμέσως μόλις συναντήσεις κάτι. Αυτό σημαίνει να έχεις οξύνοια. Όλα όσα κάνει ο Θεός, είναι για να βοηθήσει στην αναζωογόνηση του πνεύματος των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός λέει πάντοτε ότι οι άνθρωποι είναι μουδιασμένοι και αποβλακωμένοι; Επειδή το πνεύμα των ανθρώπων έχει πεθάνει και αυτοί έχουν νεκρωθεί σε τέτοιο βαθμό, που αγνοούν εντελώς τα σχετικά με το πνεύμα. Το έργο του Θεού είναι να κάνει τη ζωή των ανθρώπων να προοδεύσει και να βοηθά το πνεύμα των ανθρώπων να ζωντανέψει, ώστε εκείνοι να μπορούν να διακρίνουν τα σχετικά με το πνεύμα, και να είναι πάντα ικανοί να αγαπούν τον Θεό στις καρδιές τους και να ικανοποιούν τον Θεό. Η άφιξη σε τούτο το σημείο δείχνει ότι το πνεύμα του ανθρώπου έχει αναβιώσει και, την επόμενη φορά που αυτός θα συναντήσει κάτι, θα μπορέσει να αντιδράσει αμέσως. Ανταποκρίνεται στα κηρύγματα και αντιδρά γρήγορα σε καταστάσεις. Αυτό σημαίνει επίτευξη οξύνοιας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν γρήγορες αντιδράσεις στα εξωτερικά γεγονότα, αλλά μόλις γίνει αναφορά στην είσοδο στην πραγματικότητα ή στα λεπτομερή πνευματικά πράγματα, μουδιάζουν και αποβλακώνονται. Η μοναδική περίπτωση να κατανοήσουν κάτι, είναι αν αυτό το κάτι τους κοιτάζει κατά πρόσωπο. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι κάποιος είναι πνευματικά μουδιασμένος και αποβλακωμένος, ότι έχει μικρή εμπειρία από τα σχετικά με το πνεύμα. Μερικοί άνθρωποι διαθέτουν οξύνοια και διάκριση. Μόλις ακούν κάτι που απευθύνεται στην κατάστασή τους, το καταγράφουν αμέσως. Το εφαρμόζουν στις επακόλουθες εμπειρίες τους, καθώς και στην προσπάθεια αλλαγή τους. Τούτος είναι ο οξύνους άνθρωπος. Και γιατί είναι ικανός να αντιδρά τόσο γρήγορα; Επειδή επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες πτυχές της καθημερινής ζωής, και μόλις γίνεται αναφορά σε μία από αυτές τις πτυχές, τυχαίνει να ταιριάζει με την εσωτερική του κατάσταση, και είναι ικανός να την αποδεχτεί αμέσως. Είναι παρόμοιο με το να δίνεις φαγητό σε κάποιον πεινασμένο˙ είναι ικανός να το φάει αμέσως. Εάν δώσεις φαγητό σε κάποιον που δεν πεινά, δεν θα αντιδράσει τόσο γρήγορα. Συχνά, μετά την προσευχή, είσαι ικανός να αντιδράσεις αμέσως όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με κάτι: τι απαιτεί ο Θεός στο συγκεκριμένο θέμα, και πώς πρέπει να ενεργήσεις. Ο Θεός σε καθοδήγησε στο θέμα αυτό την τελευταία φορά˙ συναντώντας το ίδιο ζήτημα σήμερα, ξέρεις πώς να εισέλθεις στην κατάσταση αυτή για να ικανοποιήσεις την καρδιά του Θεού. Εάν πάντα ασκείσαι και βιώνεις με αυτόν τον τρόπο, κάποια στιγμή θα καταστείς δεξιοτέχνης. Διαβάζοντας τον λόγο του Θεού, γνωρίζεις σε ποιους ανθρώπους αναφέρεται ο Θεός και ποιες πνευματικές συνθήκες εννοεί, και είσαι ικανός να κατανοήσεις το σημείο-κλειδί και να το κάνεις πράξη˙ τούτο δείχνει ότι είσαι ικανός να βιώσεις την εμπειρία. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι υπολείπονται ως προς την άποψη αυτή; Επειδή δεν καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια στην πλευρά της πράξης. Αν και είναι πρόθυμοι να κάνουν την αλήθεια πράξη, δεν έχουν πραγματική επίγνωση των λεπτομερειών της υπηρεσίας, των λεπτομερειών της αλήθειας στη ζωή τους. Και όταν συμβαίνει κάτι, μπερδεύονται. Έτσι, όταν κάνει την εμφάνισή του ένας ψευδοπροφήτης ή ένας ψευδο-απόστολος, εσύ μπορεί να παρασυρθείς. Είναι απαράδεκτο να αγνοούμε την διάκριση. Πρέπει πάντοτε να προσέχεις τα σχετικά με το πνεύμα: τι κηρύσσει ο Θεός, πώς εργάζεται ο Θεός, ποιες είναι οι απαιτήσεις Του προς τους ανθρώπους, με τι ανθρώπους πρέπει να έρχεσαι σε επαφή και ποιους να αποφεύγεις. Πρέπει να δίνεις έμφαση σ’ αυτά τα θέματα όταν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού και κατά τη διάρκεια των πραγματικών εμπειριών. Αν πάντα βιώνεις τον λόγο του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα κατανοείς την αλήθεια και θα κατανοείς πολλά πράγματα απόλυτα, ενώ θα διαθέτεις και διάκριση. Τι σημαίνει πειθαρχία από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει μομφή που γεννιέται από ανθρώπινη πρόθεση, καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα, διευθέτηση περιβάλλοντος, λόγια του Θεού που διαφωτίζουν μέσα μας – αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τις παραπάνω έννοιες, δεν θα έχεις διάκριση. Πρέπει να γνωρίζεις τι προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει επαναστατική διάθεση, πώς να υπακούς στον λόγο του Θεού και πώς να αποτινάσσεις την επαναστατικότητά σου˙ πρέπει να κατανοήσεις τις λεπτομέρειες όλων αυτών των αληθειών, έτσι ώστε όταν συμβαίνει κάτι, να έχεις μια ταιριαστή αλήθεια ως μέτρο σύγκρισης, να έχεις τα κατάλληλα οράματα ως θεμέλια, να έχεις αρχές σε καθετί που κάνεις και να είσαι ικανός να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια. Τότε, η ζωή σου θα είναι γεμάτη από τη διαφώτιση του Θεού, γεμάτη από τις ευλογίες Του. Ο Θεός δεν πρόκειται να κακομεταχειριστεί όποιον Τον αναζητά ειλικρινά. Δεν θα κακομεταχειριστεί κανέναν άνθρωπο που Τον βιώνει και γίνεται μάρτυράς Του, και δεν θα καταραστεί κανέναν άνθρωπο που είναι ικανός να διψά ειλικρινά για την αλήθεια. Εάν, καθώς τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, μπορείς παράλληλα να δίνεις προσοχή στη δική σου αληθινή κατάσταση, στη δική σου πράξη και στη δική σου κατανόηση, τότε, όταν συναντήσεις κάποιο πρόβλημα, θα λάβεις διαφώτιση και θα αποκτήσεις πρακτική κατανόηση. Τότε, θα έχεις ένα μονοπάτι για πράξη, και θα διαθέτεις διάκριση για τα πάντα. Ο άνθρωπος που κατέχει την αλήθεια, είναι απίθανο να εξαπατηθεί, και είναι απίθανο να συμπεριφερθεί διασπαστικά ή να ενεργήσει υπερβολικά. Τον προστατεύει η αλήθεια και, επίσης, χάρη σε αυτήν, αποκτά περισσότερη κατανόηση. Χάρη στην αλήθεια, έχει περισσότερα μονοπάτια προς την πράξη, περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα, και περισσότερες ευκαιρίες για να οδηγηθεί στην τελείωση.

Προηγούμενο:Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του

Επόμενο:Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά

Σχετικό περιεχόμενο