Το όραμα του έργου του Θεού (1)

Ο Ιωάννης εργάστηκε επί επτά έτη για τον Ιησού και είχε ήδη προετοιμάσει τον δρόμο όταν έφτασε ο Ιησούς. Πρωτύτερα, το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών που κήρυξε ο Ιωάννης ακουγόταν σε όλη τη χώρα, κι έτσι εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ιουδαία, και όλοι τον αποκαλούσαν προφήτη. Εκείνη την εποχή, ο Βασιλιάς Ηρώδης ήθελε να σκοτώσει τον Ιωάννη, όμως δεν τολμούσε, διότι ο λαός είχε τον Ιωάννη σε μεγάλη εκτίμηση και ο Ηρώδης φοβόταν ότι εάν σκότωνε τον Ιωάννη, θα εξεγειρόταν εναντίον του. Το έργο που επιτελούσε ο Ιωάννης είχε ριζοβολήσει μεταξύ των κοινών ανθρώπων, κι εκείνος έκανε τους Ιουδαίους να πιστέψουν. Επί επτά έτη προετοίμαζε τον δρόμο για τον Ιησού, μέχρι τη στιγμή που ο Ιησούς άρχισε να εκτελεί τη διακονία Του. Για τον λόγο αυτόν, ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιησούς άρχισε το επίσημο έργο Του μόνο αφότου φυλακίστηκε ο Ιωάννης. Πριν από τον Ιωάννη, δεν είχε υπάρξει ποτέ κάποιος προφήτης που να προετοίμασε τον δρόμο για τον Θεό γιατί, πριν από τον Ιησού, ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί ποτέ. Επομένως, από όλους τους προφήτες μέχρι τον Ιωάννη, εκείνος ήταν ο μόνος που προετοίμασε το έδαφος για τον ενσαρκωμένο Θεό και, με αυτόν τον τρόπο, ο Ιωάννης έγινε ο μεγαλύτερος προφήτης της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης άρχισε να διαδίδει το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών επτά έτη πριν από τη βάπτιση του Ιησού. Στον λαό, το έργο που επιτελούσε έμοιαζε να είναι ανώτερο από το μετέπειτα έργο του Ιησού, αλλά, παρόλα αυτά, παρέμενε απλώς ένας προφήτης. Δεν μιλούσε και δεν εργαζόταν εντός του ναού, αλλά στις πόλεις και τα χωριά εκτός του ναού. Αυτό το έκανε, βέβαια, μεταξύ των ανθρώπων του ιουδαϊκού έθνους, ιδιαίτερα μεταξύ των εξαθλιωμένων. Σπανίως ερχόταν ο Ιωάννης σε επαφή με ανθρώπους από τις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας, και διέδιδε το ευαγγέλιο μόνο στους συνηθισμένους ανθρώπους της Ιουδαίας. Το έκανε αυτό για να προετοιμάσει τους σωστούς ανθρώπους για τον Κύριο Ιησού και για να προετοιμάσει κατάλληλους χώρους για να εργαστεί Αυτός. Με έναν προφήτη όπως τον Ιωάννη να ανοίγει τον δρόμο, ο Κύριος Ιησούς μπόρεσε, αμέσως μόλις κατέφθασε, να ξεκινήσει άμεσα την οδό του σταυρού. Όταν ενσαρκώθηκε ο Θεός για να επιτελέσει το έργο Του, δεν χρειαζόταν να επιτελέσει το έργο της επιλογής ανθρώπων και δεν χρειάστηκε να αναζητήσει ο ίδιος ανθρώπους ή ένα μέρος για να εργαστεί. Δεν επιτέλεσε τέτοιο έργο όταν ήλθε. Το σωστό άτομο είχε ήδη προετοιμάσει αυτά τα πράγματα για Εκείνον προτού φτάσει Αυτός. Ο Ιωάννης είχε ήδη ολοκληρώσει αυτό το έργο προτού ξεκινήσει ο Ιησούς το έργο Του, διότι όταν έφτασε ο ενσαρκωμένος Θεός για να επιτελέσει το έργο Του, άρχισε κατευθείαν να εργάζεται επί αυτών που Τον προσδοκούσαν για πολύ καιρό. Ο Ιησούς δεν είχε έλθει για να επιτελέσει το έργο της διόρθωσης, που ήταν χρέος του ανθρώπου. Είχε έλθει μόνο για να επιτελέσει τη διακονία που έπρεπε να επιτελέσει ο ίδιος· καθετί άλλο ουδεμία σχέση είχε μ’ Αυτόν. Όταν ήλθε ο Ιωάννης, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να βγάλει από τον ναό και από τους Ιουδαίους μια ομάδα με όσους δέχτηκαν το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών, ώστε να μπορέσουν εκείνοι να αποτελέσουν τα αντικείμενα του έργου του Κυρίου Ιησού. Ο Ιωάννης εργάστηκε επί επτά έτη, τουτέστιν διέδιδε το ευαγγέλιο επί επτά έτη. Κατά τη διάρκεια του έργου του, ο Ιωάννης δεν έκανε πολλά θαύματα, επειδή το έργο του ήταν να ανοίξει τον δρόμο· το έργο του ήταν το έργο της προετοιμασίας. Οποιοδήποτε άλλο έργο, το έργο που επρόκειτο να επιτελέσει ο Ιησούς, δεν σχετιζόταν με τον Ιωάννη· εκείνος ζήτησε απλώς από τους ανθρώπους να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους και να μετανοήσουν, και τους βάπτισε, ώστε να μπορέσουν να σωθούν. Αν και επιτέλεσε νέο έργο και άνοιξε ένα μονοπάτι στο οποίο ο άνθρωπος δεν είχε πορευτεί ποτέ πριν, μολαταύτα, προετοίμασε απλώς τον δρόμο για τον Ιησού. Ήταν απλώς ένας προφήτης που επιτέλεσε το έργο της προετοιμασίας και δεν ήταν ικανός να επιτελέσει το έργο του Ιησού. Παρόλο που ο Ιησούς δεν ήταν ο πρώτος που κήρυξε το ευαγγέλιο της βασιλείας των ουρανών και παρόλο που συνέχισε στο μονοπάτι που είχε ανοίξει ο Ιωάννης, και πάλι δεν υπήρχε κανείς άλλος που θα μπορούσε να επιτελέσει το έργο Του, το οποίο ήταν ανώτερο από το έργο του Ιωάννη. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να προετοιμάσει τον δικό Του δρόμο· το έργο Του επιτελείτο άμεσα για λογαριασμό του Θεού. Συνεπώς, ανεξάρτητα από το πόσα έτη εργάστηκε ο Ιωάννης, παρέμενε προφήτης, παρέμενε αυτός που προετοίμασε τον δρόμο. Τα τρία έτη έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς ξεπερνούσαν τα επτά έτη του έργου του Ιωάννη, επειδή η ουσία του έργου Του διέφερε. Όταν άρχισε ο Ιησούς να εκτελεί τη διακονία Του, την ίδια στιγμή που έληξε και το έργο του Ιωάννη, ο Ιωάννης είχε προετοιμάσει αρκετούς ανθρώπους και μέρη για να χρησιμοποιήσει ο Κύριος Ιησούς και αρκούσαν για να ξεκινήσει ο Κύριος Ιησούς τρία χρόνια έργου. Επομένως, μόλις τελείωσε το έργο του Ιωάννη, ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε επίσημα το δικό Του έργο, και τα λόγια που είπε ο Ιωάννης παραμερίστηκαν. Αυτό συνέβη επειδή το έργο του Ιωάννη επιτελέστηκε μόνο χάριν της μετάβασης, και τα λόγια του δεν ήταν τα λόγια ζωής που θα οδηγούσαν τον άνθρωπο σε νέα ανάπτυξη. Εν τέλει, τα λόγια του ήταν μόνο για προσωρινή χρήση.

Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς δεν ήταν υπερφυσικό. Υπήρχε μια διαδικασία που το διείπε, και το σύνολό του εκτυλίχθηκε σύμφωνα με τους κανονικούς νόμους των πραγμάτων. Τους τελευταίους έξι μήνες της ζωής Του, ο Ιησούς γνώριζε με βεβαιότητα ότι είχε έλθει για να επιτελέσει αυτό το έργο και γνώριζε ότι είχε έλθει για να καρφωθεί στον σταυρό. Προτού σταυρωθεί, ο Ιησούς προσευχόταν συνεχώς στον Θεό Πατέρα, όπως ακριβώς προσευχήθηκε τρεις φορές στον κήπο της Γεθσημανής. Αφού βαπτίστηκε, ο Ιησούς εκτέλεσε τη διακονία Του επί τριάμισι έτη και το επίσημο έργο Του διήρκεσε δυόμισι έτη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, κατηγορήθηκε από τον Σατανά, δέχθηκε παρενόχληση από τον άνθρωπο και υποβλήθηκε στους πειρασμούς του ανθρώπου. Υπερνίκησε πολλούς πειρασμούς ενώ επιτελούσε το έργο Του. Τους τελευταίους έξι μήνες, όταν ο Ιησούς επρόκειτο σύντομα να σταυρωθεί, από το στόμα του Πέτρου ακούστηκαν τα λόγια ότι ήταν ο Υιός του ζώντος Θεού, ότι ήταν ο Χριστός. Μόνο τότε έγινε γνωστό σε όλους το έργο Του και μόνο τότε αποκαλύφθηκε δημόσια η ταυτότητά Του. Κατόπιν τούτου, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι επρόκειτο να σταυρωθεί για χάρη του ανθρώπου και ότι τρεις ημέρες αργότερα θα ανασταινόταν και πάλι, ότι είχε έλθει για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης και ότι ήταν ο Σωτήρας. Μόνο τους τελευταίους έξι μήνες αποκάλυψε την ταυτότητά Του και το έργο που σκόπευε να επιτελέσει. Αυτή ήταν και η ώρα του Θεού και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο έπρεπε να επιτελεστεί το έργο. Τον καιρό εκείνο, μέρος του έργου του Ιησού συμφωνούσε με την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και με τους νόμους του Μωυσή και τα λόγια του Ιεχωβά κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου. Ο Ιησούς τα χρησιμοποίησε όλα αυτά προκειμένου να επιτελέσει μέρος του έργου Του. Κήρυξε στους ανθρώπους και τους δίδαξε στις συναγωγές και χρησιμοποίησε τις προβλέψεις των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη για να επιπλήξει τους Φαρισαίους που Τον εχθρεύονταν, και χρησιμοποίησε τα λόγια των Γραφών για να αποκαλύψει την ανυπακοή τους και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να τους καταδικάσει. Διότι εκείνοι σιχαίνονταν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς· ειδικότερα, μεγάλο μέρος του έργου του Ιησού δεν είχε επιτελεστεί σύμφωνα με τους νόμους των Γραφών και, επιπλέον, αυτό που δίδασκε ήταν ανώτερο από τα δικά τους λόγια και πολύ ανώτερο από αυτό που είχαν προαναγγείλει οι προφήτες στις Γραφές. Το έργο του Ιησού επιτελέστηκε μόνο χάριν της λύτρωσης του ανθρώπου και της σταύρωσης, κι έτσι δεν υπήρχε ανάγκη να πει Εκείνος περισσότερα λόγια για να κατακτήσει οποιονδήποτε άνθρωπο. Άντλησε πολλά από όσα δίδαξε τον άνθρωπο από τα λεγόμενα των Γραφών και, ακόμα κι αν το έργο Του δεν ξεπερνούσε τις Γραφές, Αυτός ήταν και πάλι σε θέση να πραγματοποιήσει το έργο της σταύρωσης. Το έργο που έκανε δεν ήταν το έργο του λόγου ούτε το έργο που επιτελέστηκε προς κατάκτηση της ανθρωπότητας, αλλά το έργο που έγινε για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Ενήργησε απλώς ως η προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα και δεν ενήργησε ως πηγή του λόγου για την ανθρωπότητα. Δεν επιτέλεσε το έργο των Εθνικών, το οποίο ήταν το έργο της κατάκτησης του ανθρώπου, αλλά το έργο της σταύρωσης —έργο που έγινε μεταξύ όσων πίστευαν ότι υπήρχε Θεός. Παρόλο που το έργο Του επιτελέστηκε επί τη βάσει των Γραφών και παρόλο που χρησιμοποίησε ό,τι προανήγγειλαν οι παλαιοί προφήτες για να καταδικάσει τους Φαρισαίους, αυτό αρκούσε για να ολοκληρώσει το έργο της σταύρωσης. Εάν το σημερινό έργο εξακολουθούσε να επιτελείται επί τη βάσει των προβλέψεων των παλαιών προφητών στις Γραφές, τότε η κατάκτησή σας θα ήταν αδύνατη, γιατί η Παλαιά Διαθήκη δεν περιέχει καμία καταγραφή για την ανυπακοή και τις αμαρτίες σας —του κινεζικού λαού— και δεν υπάρχει ιστορικό των αμαρτιών σας. Επομένως, εάν αυτό το έργο ενέμενε ακόμα στη Βίβλο, δεν θα παραδινόσασταν ποτέ. Η Βίβλος καταγράφει μόνο μια περιορισμένη ιστορία των Ισραηλιτών, από την οποία είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εάν είστε κακοί ή καλοί, και η οποία είναι αδύνατο να σας κρίνει. Φανταστείτε να σας έκρινα σύμφωνα με την ιστορία των Ισραηλιτών —θα εξακολουθούσατε να Με ακολουθείτε όπως κάνετε σήμερα; Ξέρετε πόσο δύσκολοι είστε; Εάν δεν εκφέρονταν λόγια κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τότε θα ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί το έργο της κατάκτησης. Επειδή δεν έχω έλθει για να σταυρωθώ, πρέπει να εκφέρω λόγια που δεν σχετίζονται με τη Βίβλο, έτσι ώστε να μπορέσετε να κατακτηθείτε. Το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς ήταν απλώς ένα στάδιο ανώτερο από την Παλαιά Διαθήκη· χρησιμοποιήθηκε για να ξεκινήσει μια εποχή και για να καθοδηγήσει αυτήν την εποχή. Γιατί είπε: «Δεν έχω έλθει για να καταλύσω τον νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσω»; Ωστόσο, στο έργο Του υπήρχαν πολλά που διέφεραν από τους νόμους που εφαρμόζονταν και τις εντολές που ακολουθούσαν οι Ισραηλίτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι Εκείνος δεν είχε έλθει για να υπακούσει στον νόμο, αλλά για να τον εκπληρώσει. Η διαδικασία της εκπλήρωσης περιλάμβανε πολλά πρακτικά στοιχεία: Το έργο Του ήταν πιο πρακτικό και αληθινό και, επιπλέον, ήταν πιο ζωντανό και δεν συνιστούσε τυφλή προσκόλληση στους κανόνες. Δεν τηρούσαν οι Ισραηλίτες το Σάββατο; Όταν ήλθε ο Ιησούς, δεν τηρούσε το Σάββατο, γιατί είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου ήταν ο Κύριος του Σαββάτου και ότι όταν έφτανε ο Κύριος του Σαββάτου, θα έπραττε κατά τη βούλησή Του. Είχε έλθει για να εκπληρώσει τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και για να αλλάξει τους νόμους. Ό,τι επιτελείται σήμερα βασίζεται στο παρόν, αλλά εξακολουθεί να στηρίζεται επί τη βάσει του έργου του Ιεχωβά στην Εποχή του Νόμου και δεν παραβαίνει αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, το να προσέχει κανείς τα λόγια του και να μη διαπράττει μοιχεία, δεν συνιστούν νόμους της Παλαιάς Διαθήκης; Σήμερα, αυτό που απαιτείται από εσάς δεν περιορίζεται μόνο στις Δέκα Εντολές, αλλά συνίσταται από εντολές και νόμους ανώτερης τάξης από εκείνους που προηγήθηκαν. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ό,τι έχει προηγηθεί έχει καταργηθεί, διότι κάθε στάδιο του έργου του Θεού επιτελείται επί τη βάσει του σταδίου που προηγήθηκε. Όσο για το έργο που έκανε τότε ο Ιεχωβά στο Ισραήλ, όπως το να απαιτεί από τους ανθρώπους να προσφέρουν θυσίες, να τιμούν τον πατέρα και τη μητέρα τους, να μη λατρεύουν είδωλα, να μην επιτίθενται και να μην καταριούνται τους άλλους, να μη μοιχεύουν, να μην καπνίζουν και να μην πίνουν, να μην τρέφονται με πράγματα νεκρά και να μην πίνουν αίμα —αυτά δεν αποτελούν τη βάση της άσκησής σας ακόμη και σήμερα; Επί τη βάσει του παρελθόντος έχει επιτελεστεί το έργο μέχρι σήμερα. Παρόλο που οι νόμοι του παρελθόντος δεν αναφέρονται πλέον και έχουν διατυπωθεί νέες απαιτήσεις από εσένα, αυτοί οι νόμοι απέχουν πολύ από το να καταργηθούν και, αντ’ αυτού, έχουν ανέλθει υψηλότερα. Το να πει κανείς ότι έχουν καταργηθεί θα σήμαινε ότι η προηγούμενη εποχή είναι ξεπερασμένη, ενώ υπάρχουν κάποιες εντολές που πρέπει να τιμάς για όλη την αιωνιότητα. Οι εντολές του παρελθόντος έχουν ήδη γίνει πράξη, έχουν ήδη γίνει το είναι του ανθρώπου και δεν χρειάζεται να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε εντολές όπως «Μην καπνίζεις» και «Μην πίνεις» και ούτω καθεξής. Επί τη βάσει αυτή, θεσπίζονται νέες εντολές σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες σας, σύμφωνα με το ανάστημά σας και σύμφωνα με το σημερινό έργο. Η θέσπιση εντολών για τη νέα εποχή δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι εντολές της παλαιάς εποχής, αλλά ότι ανυψώνονται περαιτέρω επ’ αυτής της βάσεως, για να καταστούν οι πράξεις του ανθρώπου πιο ολοκληρωμένες και να συνάδουν περισσότερο με την πραγματικότητα. Αν, σήμερα, το μόνο που απαιτείτο από εσάς ήταν να ακολουθείτε τις εντολές και να συμμορφώνεστε με τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης όπως έκαναν και οι Ισραηλίτες, και αν απαιτείτο, μάλιστα, να απομνημονεύσετε τους νόμους που θέσπισε ο Ιεχωβά, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορέσετε να αλλάξετε. Αν έπρεπε μόνο να συμμορφώνεστε με αυτές τις λίγες περιορισμένες εντολές ή να απομνημονεύσετε αναρίθμητους νόμους, η παλιά διάθεσή σας θα παρέμενε βαθιά ριζωμένη και δεν θα υπήρχε τρόπος να ξεριζωθεί. Έτσι, θα εκφυλιζόσαστε όλο και περισσότερο και κανείς σας δεν θα γινόταν υπάκουος. Τουτέστιν, λίγες απλές εντολές ή αμέτρητοι νόμοι αδυνατούν να σας βοηθήσουν να γνωρίσετε τις πράξεις του Ιεχωβά. Δεν είστε ίδιοι με τους Ισραηλίτες: Ακολουθώντας τους νόμους και απομνημονεύοντας τις εντολές, εκείνοι μπόρεσαν να γίνουν μάρτυρες των πράξεων του Ιεχωβά και να προσφέρουν την αφοσίωσή τους σε Αυτόν και μόνο. Εντούτοις, εσείς δεν μπορείτε να το πετύχετε αυτό, και μερικές εντολές της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης όχι μόνο δεν μπορούν να σας κάνουν να παραδώσετε την καρδιά σας ή να σας προστατέψουν, αλλά, αντιθέτως, θα σας κάνουν να επαναπαυτείτε και θα σας οδηγήσουν στον Άδη. Διότι το έργο Μου είναι το έργο της κατάκτησης και στοχεύει στην ανυπακοή και την παλιά διάθεσή σας. Τα ευγενικά λόγια του Ιεχωβά και του Ιησού απέχουν κατά πολύ από τα σημερινά αυστηρά λόγια της κρίσης. Χωρίς αυτά τα αυστηρά λόγια, θα ήταν αδύνατο να κατακτηθείτε εσείς οι «επαΐοντες», οι οποίοι υπήρξατε ανυπάκουοι επί χιλιάδες έτη. Οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης έχασαν τη δύναμή τους πάνω σας εδώ και πολύ καιρό και η σημερινή κρίση είναι πολύ πιο τρομερή από τους παλαιούς νόμους. Το πιο κατάλληλο για εσάς είναι η κρίση, και όχι οι ασήμαντοι περιορισμοί των νόμων, γιατί δεν είστε η ανθρωπότητα που υπήρχε στην αρχή, αλλά μια ανθρωπότητα που είναι διεφθαρμένη επί χιλιάδες έτη. Αυτό που πρέπει να επιτύχει τώρα ο άνθρωπος συνάδει με την αληθινή κατάσταση του ανθρώπου σήμερα, σύμφωνα με το επίπεδο και το πραγματικό ανάστημα του ανθρώπου της σημερινής εποχής, και δεν απαιτεί να ακολουθείς κανόνες. Αυτό συμβαίνει έτσι ώστε να επιτευχθούν αλλαγές στην παλιά σου διάθεση και να μπορέσεις να παραμερίσεις τις αντιλήψεις σου. Πιστεύεις ότι οι εντολές είναι κανόνες; Μπορεί να ειπωθεί πως είναι οι συνήθεις απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Δεν είναι κανόνες που πρέπει να ακολουθείς. Η απαγόρευση του καπνίσματος, παραδείγματος χάριν —συνιστά άραγε κανόνα; Δεν είναι κανόνας! Απαιτείται από την κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν είναι κανόνας, αλλά κάτι που καθορίζεται για το σύνολο της ανθρωπότητας. Σήμερα, οι περίπου δώδεκα εντολές που έχουν θεσπιστεί δεν αποτελούν ούτε κι αυτές κανόνες· συνιστούν αυτό που απαιτείται για να επιτευχθεί η κανονική ανθρώπινη φύση. Οι άνθρωποι δεν κατείχαν ούτε γνώριζαν αυτά τα πράγματα στο παρελθόν, κι έτσι είναι υποχρεωμένοι να τα επιτύχουν σήμερα, και τέτοια πράγματα δεν θεωρούνται κανόνες. Οι νόμοι διαφέρουν από τους κανόνες. Οι κανόνες για τους οποίους μιλώ αναφέρονται σε τελετές, τυπικότητες ή στις αποκλίνουσες και λανθασμένες ασκήσεις του ανθρώπου· είναι οι κανονισμοί που δεν βοηθούν καθόλου τον άνθρωπο, δεν τον ωφελούν καθόλου· συστήνουν μια μορφή δράσης που δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι η επιτομή των κανόνων, και τέτοιοι κανόνες πρέπει να απορριφθούν, διότι δεν προσφέρουν κανένα όφελος στον άνθρωπο. Αυτό που πρέπει να γίνεται πράξη είναι αυτό που ωφελεί τον άνθρωπο.

Προηγούμενο: Έργο και είσοδος (10)

Επόμενο: Το όραμα του έργου του Θεού (2)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο