518 Η κατανόηση της αλήθειας δεν είναι απλό θέμα

1 Μόλις οι άνθρωποι κατανοήσουν πραγματικά την αλήθεια, θα μπορέσουν να διακρίνουν τις καταστάσεις της υπόστασής τους, να φτάσουν ως τον πυρήνα πολύπλοκων ζητημάτων και να μάθουν πώς να ασκούνται σωστά. Αν δεν κατανοείς την αλήθεια, δεν θα είσαι σε θέση να διακρίνεις την κατάσταση της υπόστασής σου. Θα θέλεις να επαναστατήσεις ενάντια στον ίδιο σου τον εαυτό αλλά δεν θα έχεις ιδέα πώς να το κάνεις ή ενάντια σε τι επαναστατείς. Θα θέλεις να εγκαταλείψεις την ισχυρογνωμοσύνη σου, αλλά αν θεωρείς ότι η ισχυρογνωμοσύνη σου συνάδει με την αλήθεια, τότε πώς θα μπορέσεις να την εγκαταλείψεις; Συνεπώς, όταν οι άνθρωποι δεν κατέχουν την αλήθεια, είναι πολύ πιθανόν να νομίζουν ότι οτιδήποτε προκύπτει από την ισχυρογνωμοσύνη τους, τις ανθρώπινες ακαθαρσίες και τις καλές προθέσεις τους, την ανθρώπινη συγκεχυμένη αγάπη και τις ανθρώπινες πρακτικές τους είναι σωστά, και ότι συνάδουν με την αλήθεια. Πώς θα μπορέσεις, λοιπόν, να επαναστατήσεις ενάντια σ’ αυτά τα πράγματα;

2 Αν δεν κατανοείς την αλήθεια ούτε γνωρίζεις τι σημαίνει να κάνεις την αλήθεια πράξη, και αν η όρασή σου είναι θολή και δεν έχεις ιδέα πού να στραφείς και μπορείς, ως εκ τούτου, να ενεργείς μόνο βάσει αυτού που νομίζεις ότι είναι σωστό, τότε θα διαπράξεις κάποιες ενέργειες που θα είναι παρεκκλίνουσες και εσφαλμένες. Κάποιες από αυτές τις πράξεις θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες, κάποιες θα προκύπτουν από ενθουσιασμό και κάποιες θα έχουν προέλθει από τον Σατανά και θα προκαλούν αναστατώσεις. Οι άνθρωποι που δεν κατέχουν την αλήθεια, ενεργούν ως εξής: πάνε λίγο προς τα αριστερά, και μετά λίγο προς τα δεξιά. Τη μια είναι σωστοί, και την άλλη παρεκκλίνουν· δεν τους χαρακτηρίζει καμία απολύτως συνέπεια. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια έχουν παράλογη άποψη για τα πράγματα. Ως εκ τούτου, πώς να μπορέσουν να χειριστούν σωστά τα διάφορα ζητήματα; Πώς να μπορέσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε προβλήματα;

3 Η κατανόηση της αλήθειας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το κατά πόσο είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει τα λόγια του Θεού εξαρτάται από το αν κατανοεί την αλήθεια, και η αλήθεια την οποία οι άνθρωποι είναι ικανοί να κατανοήσουν έχει όρια. Ακόμα κι αν πιστεύουν στον Θεό όλη τους τη ζωή, και πάλι θα κατανοούν τα λόγια Του σε περιορισμένο βαθμό. Ακόμα και όσοι είναι σχετικά έμπειροι μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, να φτάσουν στο σημείο όπου μπορούν να πάψουν να κάνουν πράγματα που εναντιώνονται φανερά στον Θεό, να πάψουν να κάνουν πράγματα που είναι καταφανώς μοχθηρά και να πάψουν να κάνουν πράγματα που δεν ωφελούν κανέναν. Δεν δύνανται να επιτύχουν μια κατάσταση στην οποία δεν αναμειγνύεται καθόλου η ισχυρογνωμοσύνη τους. Εντούτοις, το βασικό είναι να διακρίνει κανείς ποια από τα στοιχεία της ισχυρογνωμοσύνης αντιβαίνουν στα λόγια του Θεού, στην αλήθεια και στον διαφωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς, πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια να γνωρίσεις τα λόγια του Θεού, και μόνο μέσω της κατανόησης της αλήθειας μπορείς να αναπτύξεις διακριτική ικανότητα.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μόνο αναζητώντας την αλήθεια, μπορεί να επιτύχει κανείς αλλαγή στη διάθεσή του

Προηγούμενο: 517 Να αναζητάς την αλήθεια σε όλα τα πράγματα για να σημειώσεις πρόοδο

Επόμενο: 519 Τι σημαίνει να αποκτάς την αλήθεια;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο