Άσκηση (3)

Πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να ζείτε ανεξάρτητα, να μπορείτε να τρώτε και να πίνετε τα λόγια του Θεού από μόνοι σας, να βιώνετε τα λόγια του Θεού μόνοι σας και να διάγετε μια κανονική πνευματική ζωή χωρίς την ηγεσία των άλλων. Πρέπει να είστε σε θέση να εξαρτάστε από τα λόγια που εκφέρει σήμερα ο Θεός για να ζείτε, να εισέρχεστε σε μία αληθινή εμπειρία και να αποκτάτε πραγματικές γνώσεις. Μόνον αν το κάνετε αυτό θα είστε σε θέση να παραμείνετε σταθεροί. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν πλήρως τα μελλοντικά δεινά και τις δοκιμασίες. Στο μέλλον, μερικοί άνθρωποι θα βιώσουν δεινά και μερικοί θα βιώσουν τιμωρία. Η τιμωρία αυτή θα είναι πιο σοβαρή· θα είναι η έλευση των γεγονότων. Σήμερα, όλα όσα βιώνεις, κάνεις πράξη και εκδηλώνεις, θέτουν τα θεμέλια για τις δοκιμασίες του μέλλοντος και, τουλάχιστον, πρέπει να είσαι σε θέση να ζεις ανεξάρτητα. Σήμερα, η κατάσταση για πολλούς στην εκκλησία είναι γενικά ως εξής: Εάν υπάρχουν επικεφαλής και εργάτες για να κάνουν το έργο, είναι ευτυχείς, κι αν δεν υπάρχουν, είναι δυσαρεστημένοι· δεν δίνουν προσοχή στο έργο της εκκλησίας ούτε στις ίδιες τις πνευματικές ζωές τους και δεν νιώθουν το παραμικρό βάρος —πορεύονται άσκοπα, όπως το πουλί Χαν Χάο[α]. Ειλικρινά, σε πολλούς ανθρώπους, το έργο που έχω κάνει είναι απλώς το έργο της κατάκτησης, επειδή πολλοί είναι θεμελιωδώς ανάξιοι να οδηγηθούν στην τελείωση. Μόνο μια μικρή μερίδα ανθρώπων μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση. Εάν, έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια, πιστεύεις ότι το έργο που εκτελεί ο Θεός είναι μόνο για να κατακτήσει τους ανθρώπους κι έτσι ακολουθείς μόνο τυπικά, πώς θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μια τέτοια στάση; Εάν έχεις πραγματικά συνείδηση, τότε πρέπει να αισθάνεσαι ένα βάρος και να έχεις ένα αίσθημα ευθύνης. Πρέπει να πεις: «Ανεξάρτητα από το αν θα κατακτηθώ ή θα οδηγηθώ στην τελείωση, θα πρέπει να αναλάβω σωστά αυτό το βήμα της μαρτυρίας». Ως πλάσμα του Θεού, μπορεί κανείς να κατακτηθεί εντελώς από τον Θεό και, τελικά, να φτάσει στο σημείο να ευχαριστήσει τον Θεό, ανταμείβοντας την αγάπη του Θεού με την αγάπη στην καρδιά του και με την πλήρη αφοσίωσή του στον Θεό. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου, είναι το καθήκον που θα έπρεπε να εκτελείται από τον άνθρωπο και το βάρος που οφείλει να φέρει ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την αποστολή. Μόνο τότε πιστεύει πραγματικά στον Θεό. Σήμερα, αποτελεί ό,τι κάνεις στην εκκλησία εκπλήρωση της ευθύνης σου; Αυτό εξαρτάται από το αν φέρεις φορτίο και εξαρτάται από τη δική σου γνώση. Βιώνοντας αυτό το έργο, εάν ο άνθρωπος έχει κατακτηθεί και έχει αληθινή γνώση, τότε θα είναι σε θέση να υπακούσει ανεξάρτητα από τις δικές του προοπτικές ή τη μοίρα του. Με αυτόν τον τρόπο, το σπουδαίο έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του, επειδή εσείς δεν είστε ικανοί για τίποτε περισσότερο από αυτό και είστε ανίκανοι να εκπληρώσετε τυχόν υψηλότερες απαιτήσεις. Ωστόσο, στο μέλλον, μερικοί άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Το επίπεδό τους θα βελτιωθεί, το πνεύμα τους θα έχει βαθύτερη γνώση και η ζωή τους θα αναπτυχθεί… Ωστόσο, ορισμένοι είναι εντελώς ανίκανοι να το επιτύχουν αυτό κι έτσι δεν μπορούν να σωθούν. Υπάρχει λόγος για τον οποίο λέω ότι δεν μπορούν να σωθούν. Στο μέλλον, μερικοί θα κατακτηθούν, μερικοί θα αποκλειστούν, μερικοί θα οδηγηθούν στην τελείωση και μερικοί θα χρησιμοποιηθούν —κι έτσι μερικοί θα βιώσουν δεινά, μερικοί θα βιώσουν τιμωρία (και φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κακοτυχίες), μερικοί θα αποκλειστούν και μερικοί θα επιβιώσουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο καθένας θα ταξινομηθεί ανάλογα με το είδος του, με κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει έναν τύπο ατόμου. Δεν θα αποκλειστούν όλοι οι άνθρωποι, ούτε όλοι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Αυτό συμβαίνει επειδή το επίπεδο του κινεζικού λαού είναι τόσο φτωχό, και υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός μεταξύ αυτών που κατέχουν το είδος της αυτογνωσίας που είχε ο Παύλος. Λίγοι από εσάς έχουν την ίδια αποφασιστικότητα να αγαπήσουν τον Θεό που είχε ο Πέτρος ή την ίδια πίστη που είχε ο Ιώβ. Μόλις και μετά βίας κάποιος από εσάς έχει φόβο του Ιεχωβά και Τον υπηρετεί όπως ο Δαβίδ, κι έχει το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης. Πόσο αξιοθρήνητοι είστε!

Σήμερα, το να μιλάμε για την τελείωση δεν αποτελεί παρά μόνο μία πτυχή. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, θα πρέπει να αναλάβετε αυτό το βήμα της μαρτυρίας σωστά. Εάν σας ζητούσαν να υπηρετήσετε τον Θεό στον ναό, πώς θα το κάνατε; Εάν δεν ήσουν ιερέας και δεν είχες την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού ή των υιών του Θεού, θα ήσουν ακόμη σε θέση να δείχνεις αφοσίωση; Θα μπορούσες ακόμα να καταβάλεις κάθε προσπάθεια στο έργο της εξάπλωσης της βασιλείας; Θα εξακολουθούσες να είσαι σε θέση να εκτελείς σωστά το έργο της αποστολής του Θεού; Ανεξάρτητα από το πόσο έχει αναπτυχθεί η ζωή σου, το σημερινό έργο θα σε κάνει να είσαι απόλυτα πεπεισμένος μέσα σου και να αφήσεις κατά μέρος όλες τις αντιλήψεις σου. Είτε έχεις είτε δεν έχεις ό,τι χρειάζεται για να επιδιώξεις τη ζωή, το έργο του Θεού θα σε καταστήσει πλήρως πεπεισμένο. Κάποιοι λένε: «Απλώς πιστεύω στον Θεό και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει να επιδιώκω τη ζωή». Και μερικοί λένε: «Είμαι συγκεχυμένος στην πίστη μου στον Θεό. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να οδηγηθώ στην τελείωση, κι έτσι είμαι έτοιμος να παιδευτώ». Ακόμα και άνθρωποι όπως αυτοί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παιδευτούν ή να καταστραφούν, πρέπει επίσης να φτάσουν στο σημείο να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό έργο διεξάγεται από τον Θεό. Μερικοί άνθρωποι λένε επίσης: «Δεν ζητώ να οδηγηθώ στην τελείωση, αλλά σήμερα είμαι πρόθυμος να δεχτώ όλη τη μαθητεία του Θεού και είμαι πρόθυμος να βιώσω την κανονική ανθρώπινη φύση, να βελτιώσω το επίπεδό μου και να υπακούσω σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού…» Σε αυτό, έχουν επίσης κατακτηθεί και έχουν γίνει μάρτυρες, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια γνώση για το έργο του Θεού μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό το στάδιο του έργου έχει πραγματοποιηθεί εξαιρετικά γρήγορα, και στο μέλλον, θα διεξαχθεί ακόμη πιο γρήγορα στο εξωτερικό. Σήμερα, οι άνθρωποι στο εξωτερικό δεν κρατιούνται, όλοι σπεύδουν προς την Κίνα —κι έτσι, αν δεν μπορείτε να ολοκληρωθείτε, θα καθυστερήσετε τους ανθρώπους στο εξωτερικό. Εκείνη τη στιγμή, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχετε εισέλθει ή το πώς είστε, όταν έρθει η ώρα, το έργο Μου θα τελειώσει και θα ολοκληρωθεί. Δεν θα καθυστερήσετε το έργο Μου. Εγώ κάνω το έργο όλης της ανθρωπότητας και δεν είναι ανάγκη να δαπανώ περισσότερο χρόνο σε σας! Δεν έχετε κανένα απολύτως κίνητρο, υστερείτε πάρα πολύ σε αυτογνωσία! Δεν είστε άξιοι να οδηγηθείτε στην τελείωση, μόλις και μετά βίας έχετε δυνατότητες! Στο μέλλον, ακόμα κι αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι τόσο χαλαροί και απρόσεκτοι, και παραμένουν ανίκανοι να βελτιώσουν το επίπεδό τους, αυτό δεν θα εμποδίσει το έργο ολόκληρου του σύμπαντος. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει το έργο του Θεού, θα τελειώσει, και όταν έρθει η ώρα να αποκλειστούν οι άνθρωποι, θα αποκλειστούν. Φυσικά, αυτοί που θα έπρεπε να οδηγηθούν στην τελείωση και αξίζουν να οδηγηθούν στην τελείωση, θα τελειωθούν επίσης, αλλά αν πραγματικά δεν έχετε καμία ελπίδα, τότε το έργο του Θεού δεν θα σας περιμένει! Τελικά, αν κατακτηθείς, μπορεί και αυτό επίσης να θεωρηθεί ότι γίνεσαι μάρτυρας· υπάρχουν όρια σε αυτό που ο Θεός σάς ζητάει. Όσο υψηλό είναι το ανάστημα που μπορεί να επιτύχει κανείς, τόσο είναι και το ύψος της μαρτυρίας που απαιτείται από εκείνον. Δεν είναι όπως ο άνθρωπος φαντάζεται, ότι αυτή η μαρτυρία θα φτάσει στα πολύ υψηλά όρια και ότι θα είναι ηχηρή —δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να επιτευχθεί σε σας τους Κινέζους. Έχω ασχοληθεί μαζί σας για όλο αυτό το διάστημα και εσείς οι ίδιοι το έχετε δει αυτό: Σας έχω πει να μην αντιστέκεστε, να μην είστε ανυπότακτοι, να μην κάνετε πράξεις που προκαλούν διακοπές ή διαταράξεις πίσω από την πλάτη Μου. Έχω επικρίνει ευθέως τους ανθρώπους πολλές φορές όσον αφορά αυτό το θέμα, αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι αρκετό. Μόλις γυρίσουν από την άλλη, αλλάζουν, ενώ κάποιοι μυστικά αντιστέκονται, χωρίς καμία ενοχή. Νομίζεις ότι δεν τα ξέρω αυτά; Νομίζεις ότι μπορείς να Μου δημιουργείς προβλήματα χωρίς να τρέχει τίποτα; Νομίζεις ότι δεν το ξέρω όταν προσπαθείς να γκρεμίσεις το έργο Μου πίσω από την πλάτη Μου; Νομίζεις ότι τα κολπάκια σου μπορούν να αντισταθμίσουν τον χαρακτήρα σου; Είσαι πάντοτε φαινομενικά υπάκουος, αλλά μυστικά προδότης, κρύβεις μοχθηρές σκέψεις στην καρδιά σου και ακόμη κι ο θάνατος δεν είναι αρκετή τιμωρία για ανθρώπους σαν κι εσένα! Πιστεύεις ότι κάποιο μικρό έργο από το Άγιο Πνεύμα μέσα σου μπορεί να πάρει τη θέση του σεβασμού σου προς Εμένα; Νομίζεις ότι έχεις κερδίσει τη διαφώτιση μέσω επικλήσεων στον Ουρανό; Είσαι ξεδιάντροπος! Είσαι τόσο ανάξιος! Νομίζεις ότι οι «καλές πράξεις» σου συγκίνησαν τον Ουρανό και ότι, κατόπιν, Εκείνος έκανε μια εξαίρεση και σου έδωσε κάποιο ψήγμα ταλέντου, καθιστώντας σε ευφραδή, επιτρέποντάς σου να εξαπατάς τόσο τους άλλους όσο κι Εμένα; Πόσο παράλογος είσαι! Γνωρίζεις από πού προέρχεται η διαφώτισή σου; Δεν γνωρίζεις τίνος το φαγητό έτρωγες μεγαλώνοντας; Πόσο ασυνείδητος είσαι! Κάποιοι ανάμεσά σας δεν έχουν αλλάξει ακόμη και μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια αντιμετώπισης, και είστε σαφείς σχετικά με αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να είστε σαφείς σχετικά με τη φύση σας, κι εσύ να μη φέρεις αντιρρήσεις όταν, μια μέρα, εγκαταλειφθείς. Κάποιοι, που εξαπατούν τόσο τους ανωτέρους όσο και τους κατωτέρους τους στην υπηρεσία τους, έχουν υποβληθεί σε πολλή αντιμετώπιση· κάποιοι, επειδή είναι άπληστοι για χρήματα, έχουν επίσης αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό· κάποιοι, επειδή δεν διατηρούν σαφή όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών, έχουν επίσης αντιμετωπιστεί πολλάκις· κάποιοι, επειδή είναι τεμπέληδες, επειδή σκέφτονται μόνο τη σάρκα και επειδή δεν ενεργούν βάσει αρχών όταν επισκέπτονται τις εκκλησίες, έχουν υποβληθεί σε πολλή αντιμετώπιση· κάποιοι, επειδή δεν καταφέρνουν να γίνονται μάρτυρες οπουδήποτε πηγαίνουν, επειδή ενεργούν αλόγιστα και επιπόλαια, και επειδή διαπράττουν, μάλιστα, αμαρτίες εν γνώσει τους, έχουν δεχθεί προειδοποιήσεις γι’ αυτό πολλές φορές· κάποιοι, που μιλούν απλώς για λόγια και δόγματα κατά τη διάρκεια των συναθροίσεων, που ενεργούν σαν να είναι ανώτεροι από όλους τους άλλους, που δεν έχουν την παραμικρή πραγματικότητα της αλήθειας και που συνωμοτούν ενάντια στους αδελφούς και τις αδελφές και τους ανταγωνίζονται, έχουν εκτεθεί πολλάκις εξαιτίας αυτού. Σας έχω πει αυτά τα λόγια τόσο πολλές φορές, και σήμερα δεν θα μιλήσω περισσότερο περί τούτου —κάντε ό,τι θέλετε! Πάρτε τις δικές σας αποφάσεις! Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν υποβληθεί σε τέτοια αντιμετώπιση μόνο για ένα ή δύο χρόνια, για κάποιους έχουν περάσει τρία ή τέσσερα χρόνια, ενώ κάποιοι το έχουν βιώσει αυτό για πάνω από μια δεκαετία, έχοντας υποβληθεί σε αντιμετώπιση όταν έγιναν πιστοί, αλλά μέχρι σήμερα ελάχιστη αλλαγή έχει λάβει χώρα μέσα τους. Τι λες, δεν είσαι σαν τα γουρούνια; Μήπως ο Θεός είναι άδικος απέναντί σου; Μη νομίζετε ότι το έργο του Θεού δεν θα τελειώσει εάν δεν είστε σε θέση να φτάσετε ένα ορισμένο επίπεδο. Άραγε ο Θεός θα σας περιμένει ακόμα κι αν δεν είστε σε θέση να εκπληρώσετε τις απαιτήσεις Του; Σου το λέω απλά —δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Μην έχεις τόσο ρόδινη άποψη για τα πράγματα! Υπάρχει χρονικό όριο για το έργο του σήμερα, και ο Θεός δεν παίζει απλώς μαζί σου! Παλαιότερα, όσον αφορά τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι για να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους στον Θεό και να κατακτηθούν από Εκείνον, έπρεπε να φτάσουν σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο —έπρεπε να παρέχουν υπηρεσίες εκούσια και πρόθυμα, και έπρεπε να δοξάζουν τον Θεό κάθε μέρα και να μην είναι στο παραμικρό αχαλίνωτοι ή τσαπατσούληδες. Νόμιζαν ότι τότε μόνο θα ήταν πραγματικά πάροχοι υπηρεσιών, αλλά είναι όντως έτσι; Εκείνη την εποχή, αποκαλύφθηκαν διάφορα είδη ανθρώπων· εκείνοι εκδήλωσαν κάθε λογής συμπεριφορές. Κάποιοι διατύπωσαν παράπονα, κάποιοι διέδωσαν αντιλήψεις, κάποιοι σταμάτησαν να παρευρίσκονται σε συναθροίσεις και κάποιοι μοίρασαν, μάλιστα, τα χρήματα της εκκλησίας. Οι αδελφοί και οι αδελφές συνωμοτούσαν ο ένας εναντίον του άλλου. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη χειραφέτηση, αλλά υπήρχε κι ένα καλό πράγμα σ’ αυτό: Κανείς δεν οπισθοχώρησε. Αυτό ήταν το πιο δυνατό σημείο. Λόγω αυτού, κατέθεσαν κάποια μαρτυρία ενώπιον του Σατανά και, αργότερα, απέκτησαν την ταυτότητα του λαού του Θεού κι έχουν φτάσει μέχρι το σήμερα. Το έργο του Θεού δεν διεξάγεται όπως φαντάζεσαι. Αντιθέτως, όταν έρθει η ώρα, το έργο θα τελειώσει, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο έχεις φτάσει. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πουν: «Ενεργώντας έτσι, δεν σώζεις τους ανθρώπους ούτε τους αγαπάς. Δεν είσαι ο δίκαιος Θεός». Σου το λέω απλά: Η καρδιά του έργου Μου σήμερα είναι η κατάκτησή σου, είναι το να γίνεις μάρτυρας. Η σωτηρία σου είναι απλώς ένα παρεπόμενο· το κατά πόσο μπορείς να σωθείς ή όχι εξαρτάται από τη δική σου επιδίωξη και δεν συνδέεται μ’ Εμένα. Ωστόσο, πρέπει να σε κατακτήσω· μην προσπαθείς να Με σέρνεις πάντα από τη μύτη. Σήμερα, Εγώ εργάζομαι και σώζω εσένα, όχι το αντίστροφο!

Σήμερα, αυτά που έχετε καταφέρει να κατανοήσετε είναι ανώτερα από εκείνα που κατανόησε οποιοδήποτε άτομο στην ιστορία, το οποίο δεν οδηγήθηκε στην τελείωση. Είτε πρόκειται για τη γνώση σας για τις δοκιμασίες είτε για την πίστη στον Θεό, είναι όλα ανώτερα από τα αντίστοιχα κάθε πιστού στον Θεό. Τα πράγματα που κατανοείτε είναι αυτά που καταφέρνετε να γνωρίσετε προτού υποβληθείτε στις δοκιμασίες του περιβάλλοντος, αλλά το πραγματικό σας ανάστημα είναι εντελώς ασύμβατο με αυτά. Αυτό που γνωρίζετε είναι ανώτερο από αυτό που κάνετε πράξη. Παρόλο που λέτε ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό θα πρέπει να αγαπούν τον Θεό και ότι δεν θα πρέπει να πασχίζουν για ευλογίες, παρά μόνο να ανταποκρίνονται στο θέλημα του Θεού, αυτό που εκδηλώνεται στη ζωή σας απέχει παρασάγγας από αυτό κι έχει κηλιδωθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό για χάρη της γαλήνης και για άλλα οφέλη. Αν δεν είναι προς όφελός σου, τότε δεν πιστεύεις στον Θεό, κι αν δεν μπορείς να λάβεις τις χάρες του Θεού, τότε πέφτεις σε μελαγχολία. Πώς θα μπορούσε αυτό που έχεις πει να είναι το πραγματικό σου ανάστημα; Όσον αφορά τα αναπόφευκτα οικογενειακά περιστατικά, όπως τις αρρώστιες των παιδιών, τη νοσηλεία αγαπημένων προσώπων, τη φτωχή απόδοση των καλλιεργειών και την καταδίωξη από μέλη της οικογένειας, ακόμη κι αυτά τα ζητήματα, που είναι συχνά και καθημερινά, είναι πολλά για να τ’ αντέξεις. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πανικοβάλλεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις και, συνήθως, διαμαρτύρεσαι για τον Θεό. Διαμαρτύρεσαι ότι τα λόγια του Θεού σε ξεγέλασαν, ότι το έργο του Θεού σε γελοιοποίησε. Δεν κάνετε τέτοιες σκέψεις; Πιστεύεις ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν ανάμεσα σας μόνο σπάνια; Περνάτε την κάθε μέρα ζώντας εν μέσω τέτοιων γεγονότων. Δεν αφιερώνετε την παραμικρή σκέψη στην επιτυχία της πίστης σας στον Θεό και στο πώς θα ανταποκριθείτε στο θέλημα του Θεού. Το πραγματικό σας ανάστημα είναι πάρα πολύ μικρό, μικρότερο ακόμα κι από εκείνο ενός κλωσόπουλου. Όταν η οικογενειακή σας επιχείρηση χάνει χρήματα, παραπονιέστε για τον Θεό· όταν βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον χωρίς την προστασία του Θεού, και πάλι παραπονιέστε για τον Θεό, ενώ διαμαρτύρεστε ακόμα και όταν πεθαίνει κάποιος από τους νεοσσούς σας ή αρρωσταίνει μια γέρικη αγελάδα στον στάβλο. Παραπονιέστε όταν είναι ώρα να παντρευτεί ο γιος σας, αλλά η οικογένειά σας δεν έχει αρκετά χρήματα· θέλεις να εκτελέσεις το καθήκον της φιλοξενίας μα δεν το αντέχεις οικονομικά, και τότε παραπονιέσαι και πάλι. Ξεχειλίζεις από παράπονα και, κάποιες φορές, εξαιτίας αυτού, δεν παρευρίσκεσαι σε συναθροίσεις ούτε τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, ενώ, κάποιες φορές, γίνεσαι αρνητικός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τίποτα από ό,τι σου συμβαίνει σήμερα δεν έχει σχέση με τις προοπτικές σου ή τη μοίρα σου. Αυτά τα πράγματα θα συνέβαιναν ακόμα κι αν δεν πίστευες στον Θεό, ωστόσο σήμερα μεταβιβάζεις την ευθύνη γι’ αυτά στον Θεό και επιμένεις να λες ότι ο Θεός σ’ έχει αποκλείσει. Τι γίνεται με την πίστη σου στον Θεό; Έχεις προσφέρει πραγματικά τη ζωή σου; Αν υποβαλλόσασταν στις ίδιες δοκιμασίες με τον Ιώβ, κανένας από εσάς που ακολουθείτε σήμερα τον Θεό δεν θα μπορούσε να παραμείνει σταθερός, θα πέφτατε όλοι. Και υπάρχει, πολύ απλά, τεράστια διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τον Ιώβ. Σήμερα, αν κατάσχονταν τα μισά σας περιουσιακά στοιχεία, θα τολμούσατε να αρνηθείτε την ύπαρξη του Θεού· αν άρπαζαν τον γιο ή την κόρη σας, θα παίρνατε τους δρόμους διαμαρτυρόμενοι εντόνως· αν ο μοναδικός τρόπος να βγάζεις τα προς το ζην έφτανε σε αδιέξοδο, θα προσπαθούσες να τα βρεις με τον Θεό· θα ρωτούσες γιατί είπα τόσα λόγια στην αρχή για να σε τρομάξω. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα τολμούσατε να κάνετε τέτοιες στιγμές. Αυτό δείχνει ότι δεν έχετε αποκτήσει καμία πραγματική γνώση και ότι δεν έχετε πραγματικό ανάστημα. Έτσι, οι δοκιμασίες μέσα σας είναι πάρα πολύ μεγάλες, διότι γνωρίζετε πάρα πολλά, αλλά αυτό που καταλαβαίνετε αληθινά δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό από αυτά που αντιλαμβάνεστε. Μη σταματάτε στην απλή κατανόηση και γνώση· καλά θα κάνατε να δείτε πόσα μπορείτε να κάνετε πραγματικά πράξη, πόση από τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος κερδήθηκε με τον ιδρώτα της σκληρής σας δουλειάς και σε πόσες από τις ασκήσεις σας έχετε υλοποιήσει την αποφασιστικότητά σας. Θα πρέπει να παίρνεις στα σοβαρά το ανάστημα και την άσκησή σου. Στην πίστη σου στον Θεό, δεν θα πρέπει να προσπαθείς απλώς να λειτουργείς μηχανικά για οποιονδήποτε —το κατά πόσο μπορείς, εν τέλει, να κερδίσεις ή όχι την αλήθεια και τη ζωή, εξαρτάται από τη δική σου επιδίωξη.

Υποσημειώσεις:

α. Η ιστορία του πουλιού Χαν Χάο είναι πολύ παρόμοια με τον μύθο του Αισώπου για τον τζίτζικα και τον μέρμηγκα. Το πουλί Χαν Χάο προτιμά να κοιμάται, αντί να χτίζει τη φωλιά του όταν ο καιρός είναι ζεστός, παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις από τη γειτόνισσά του, την καρακάξα. Όταν φτάνει ο χειμώνας, το πουλί πεθαίνει από το κρύο.

Προηγούμενο: Υπάρχει η Αγία Τριάδα;

Επόμενο: Άσκηση (4)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο