Κεφάλαιο 107

Όταν τα λόγια Μου φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αυστηρότητας, οι περισσότεροι άνθρωποι αποτραβιούνται εξαιτίας τους —και εκείνη ακριβώς τη στιγμή αποκαλύπτονται οι πρωτότοκοι υιοί Μου. Έχω πει ότι δεν θα κουνήσω ούτε το δαχτυλάκι Μου, παρά θα χρησιμοποιήσω μόνο τα λόγια Μου για να καταφέρω τα πάντα. Χρησιμοποιώ τα λόγια Μου για να καταστρέψω όλα εκείνα που μισώ, και χρησιμοποιώ, επίσης, τα λόγια Μου για να οδηγήσω στην τελείωση τους πρωτότοκους υιούς Μου. (Όταν ειπωθούν τα λόγια Μου, θα ακουστούν οι επτά βροντές κι εκείνη τη στιγμή οι πρωτότοκοι υιοί Μου κι Εγώ θα αλλάξουμε μορφή και θα εισέλθουμε στον πνευματικό κόσμο.) Όταν είπα ότι το Πνεύμα Μου εργάζεται προσωπικά, αυτό που εννοούσα είναι ότι τα λόγια Μου πετυχαίνουν τα πάντα, και από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είμαι παντοδύναμος. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια τον στόχο και τον σκοπό της καθεμιάς πρότασής Μου. Όπως έχω ξαναπεί, οτιδήποτε λέω μέσω της ανθρώπινης φύσης Μου αποτελεί μια πτυχή της φανέρωσής Μου. Άρα, εκείνοι που δεν μπορούν να είναι σίγουροι και δεν πιστεύουν πραγματικά σ’ αυτά που λέω μέσω της ανθρώπινης φύσης Μου, πρέπει να εξαλειφθούν! Έχω τονίσει επανειλημμένως ότι η κανονική ανθρώπινη φύση Μου αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της πλήρους θεϊκής φύσης Μου· παρόλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί που εξακολουθούν να εστιάζουν στην πλήρη θεϊκή φύση Μου, ενώ αγνοούν την ανθρώπινη φύση Μου. Είστε τυφλοί! Λες ότι είμαι ασύμβατος με τις αντιλήψεις σου, και ότι η ανθρώπινη μορφή Μου είναι ασύμβατη με τον Θεό σου. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στη βασιλεία Μου; Θα σε λιώσω κάτω από τα πόδια Μου! Σε προκαλώ να επαναστατήσεις κι άλλο εναντίον Μου! Σε προκαλώ να συνεχίσεις να είσαι τόσο απείθαρχος! Το χαμόγελό Μου δεν ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις που έχεις, η ομιλία Μου δεν ακούγεται ευχάριστα στ’ αυτιά σου και οι ενέργειές Μου δεν είναι επωφελείς για σένα, σωστά; Όλα αυτά πρέπει να είναι της αρεσκείας σου. Έτσι είναι ο Θεός; Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στον οίκο Μου και να λαμβάνουν ευλογίες στη βασιλεία Μου; Δεν είσαι ονειροπαρμένος; Πώς θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τόσο υπέροχο! Θέλεις να Με παρακούς, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνεις και τις ευλογίες Μου. Ένα έχω να σου πω: Ξέχνα το! Εκείνοι που εισέρχονται στη βασιλεία Μου και λαμβάνουν ευλογίες πρέπει να είναι άνθρωποι που αγαπώ, όπως έχω πει πολλές φορές. Γιατί δίνω έμφαση σ’ αυτά τα λόγια; Ξέρω και καταλαβαίνω τι σκέφτεται ο καθένας ενδόμυχα, δεν χρειάζεται να επισημάνω όλες τις σκέψεις τους. Η πραγματική τους μορφή θα αποκαλυφθεί μέσα από τα λόγια της κρίσης Μου, και όλοι θα κλαίνε γοερά ενώπιον του θρόνου της κρίσεώς Μου. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που κανένας δεν μπορεί να αλλάξει! Στο τέλος, θα τους βάλω όλους, έναν προς έναν, να εισέλθουν στο πηγάδι της αβύσσου. Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της κρίσης Μου απέναντι στον διαβολικό Σατανά. Πρέπει να χρησιμοποιώ κρίση και διοικητικά διατάγματα για να αντιμετωπίζω τον καθένα ξεχωριστά, κι αυτή είναι η μέθοδός Μου για την παίδευση. Έχετε πραγματική ενορατικότητα σχετικά μ’ αυτό; Δεν χρειάζεται να δώσω κάποιον λόγο στον Σατανά· απλώς χρησιμοποιώ τη σιδερένια ράβδο Μου για να τον χτυπήσω σχεδόν μέχρι θανάτου, σε σημείο που να αρχίσει να ικετεύει επανειλημμένα για έλεος. Συνεπώς, όταν οι άνθρωποι διαβάζουν τα λόγια της κρίσης Μου, δεν μπορούν να καταλάβουν το παραμικρό, όμως, από τη δική Μου σκοπιά, κάθε γραμμή και κάθε πρόταση αποτελεί την υλοποίηση των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Αυτό το γεγονός είναι πασιφανές.

Από τη στιγμή που σήμερα επιφέρω την κρίση, σ’ αυτήν περιλαμβάνεται ο θρόνος της κρίσεως. Έχετε πει συχνά στο παρελθόν ότι θα κριθείτε ενώπιον του θρόνου του Χριστού. Έχετε κάποια κατανόηση σχετικά με την κρίση, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τον θρόνο της κρίσεως. Ίσως κάποιοι να νομίζουν ότι ο θρόνος της κρίσεως είναι ένα υλικό αντικείμενο, μπορεί να τον φαντάζονται σαν ένα μεγάλο τραπέζι ή ίσως να τον φαντάζονται σαν έναν θρόνο της κρίσεως του επίγειου κόσμου. Φυσικά, κατά την επεξήγησή Μου αυτήν τη φορά, δεν θα φέρω αντίρρηση σ’ αυτά που έχετε πει, όμως για Μένα, τα πράγματα στην ανθρώπινη φαντασία εξακολουθούν να έχουν συμβολική σημασία. Συνεπώς, το χάσμα ανάμεσα στην ανθρώπινη φαντασία και σ’ αυτό που Εγώ εννοούσα αρχικά, είναι ακόμα τόσο μεγάλο όσο η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, υπάρχουν πολλοί που προσπέφτουν ενώπιον του θρόνου της κρίσεως, κλαίγοντας γοερά και ικετεύοντας για έλεος. Αυτό είναι ήδη το απόγειο της ανθρώπινης φαντασίας και κανένας δεν μπορεί να φανταστεί κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Τι είναι, λοιπόν, ο θρόνος της κρίσεως; Πριν αποκαλύψω τα μυστήρια, πρέπει να απορρίψετε όλα όσα έχετε σκεφτεί στο παρελθόν· μόνον τότε θα επιτευχθεί ο στόχος Μου. Μόνον έτσι θα μπορέσουν να διαλυθούν οι αντιλήψεις και οι σκέψεις σας επάνω σ’ αυτό το θέμα. Πρέπει να δίνετε συνεχώς προσοχή, όταν μιλάω. Δεν πρέπει να είστε απρόσεκτοι. Ο θρόνος της κρίσεώς Μου έχει καθιερωθεί από δημιουργίας του κόσμου. Ανά τις εποχές και τις γενεές που έχουν περάσει, πολλοί άνθρωποι πέθαναν ενώπιον του θρόνου της κρίσεώς Μου, και πολλοί αναστήθηκαν ενώπιόν του και επέστρεψαν στη ζωή. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι από την αρχή μέχρι το τέλος η κρίση Μου δεν σταματά ποτέ, έτσι και ο θρόνος της κρίσεώς Μου υπάρχει πάντοτε. Όταν γίνεται αναφορά στον θρόνο της κρίσεως, όλοι οι άνθρωποι κυριεύονται από κάποιο ίχνος φόβου. Φυσικά, σύμφωνα με αυτά που είπα πιο πάνω, δεν γνωρίζετε τίποτα σχετικά με το τι είναι ο θρόνος της κρίσεως. Ο θρόνος της κρίσεως και η κρίση συνυπάρχουν, αλλά είναι δύο διαφορετικά υλικά. (Το υλικό δεν είναι ένα φυσικό αντικείμενο, αλλά αναφέρεται στα λόγια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δουν καθόλου.) Η κρίση αναφέρεται στα λόγια Μου. (Ανεξαρτήτως από το αν είναι αυστηρά ή απαλά, περιλαμβάνονται όλα στην κρίση Μου. Συνεπώς, οτιδήποτε εκστομίζω είναι κρίση.) Παλιότερα, οι άνθρωποι διαχώριζαν τα λόγια Μου σε πολλούς διαφορετικούς τύπους, όπως λόγια κρίσεως, ήπια λόγια και λόγια που δίνουν ζωή. Σήμερα, θα σας διευκρινίσω ότι η κρίση και τα λόγια Μου συνδέονται μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, κρίση είναι τα λόγια Μου και τα λόγια Μου είναι κρίση. Δεν πρέπει να μιλάτε γι’ αυτά τα δύο ξεχωριστά. Με το μυαλό τους οι άνθρωποι νομίζουν ότι τα αυστηρά λόγια είναι κρίση, όμως οι άνθρωποι έχουν μόνο μερική κατανόηση. Οτιδήποτε λέω είναι κρίση. Η αρχή της κρίσης, η οποία ειπώθηκε προηγουμένως, αναφέρεται στην επίσημη έναρξη του έργου του Πνεύματός Μου σε κάθε τόπο και στην υλοποίηση των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Σ’ αυτήν την πρόταση, η «κρίση» αναφέρεται στην υπάρχουσα πραγματικότητα. Τώρα θα εξηγήσω τον θρόνο της κρίσεως: Γιατί λέω ότι ο θρόνος της κρίσεως υπάρχει σε όλη την αιωνιότητα και συμβαδίζει με την κρίση Μου; Το καταλαβαίνετε από την επεξήγησή Μου για την κρίση; Ο θρόνος της κρίσεως αναφέρεται στο ανθρώπινο ον το οποίο είμαι Εγώ. Σε όλη την αιωνιότητα, εκφωνώ λόγους και μιλάω διαρκώς. Εγώ είμαι αιώνιος, οπότε ο θρόνος της κρίσεως Μου και η κρίση Μου θα συνυπάρχουν για πάντα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές τώρα! Οι άνθρωποι με το μυαλό τους με φαντάζονται σαν ένα αντικείμενο, αλλά απ’ αυτήν την άποψη δεν σας κατηγορώ και δεν σας καταδικάζω. Το μόνο που εύχομαι είναι να έχετε μια υπάκουη καρδιά και να αποδέχεστε την αποκάλυψή Μου, καθώς και να γνωρίζετε απ’ αυτήν ότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός που περικλείει τα πάντα.

Τα λόγια Μου είναι εντελώς ακατανόητα για τους ανθρώπους, είναι αδύνατον γι’ αυτούς να βρουν τα βήματά Μου και τους είναι αδύνατον να αντιληφθούν το θέλημά Μου. Έτσι, η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα (το ότι μπορείτε να λαμβάνετε την αποκάλυψή Μου, να αντιλαμβάνεστε το θέλημά Μου σ’ αυτήν και να ακολουθείτε τα βήματά Μου μέσω αυτής) είναι εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα των θαυμαστών ενεργειών Μου, της χάρης Μου και της συμπόνιας Μου. Μια μέρα θα σας επιτρέψω ακόμα και να αντικρίσετε τη σοφία Μου, να δείτε τι έχω κάνει με τα χέρια Μου και να δείτε το θαύμα του έργου Μου. Τότε, θα αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια σας ο σχεδιασμός ολόκληρου του σχεδίου διαχείρισής Μου. Σε όλον τον συμπαντικό κόσμο και καθημερινά υπάρχουν εκδηλώσεις των θαυμαστών ενεργειών Μου, οι οποίες όλες εξυπηρετούν την επίτευξη του σχεδίου διαχείρισής Μου. Όταν αυτό αποκαλυφθεί πλήρως, θα δείτε τι είδους ανθρώπους έχω κανονίσει για να παρέχουν υπηρεσία, τι είδους ανθρώπους έχω κανονίσει για να εκπληρώνουν το θέλημά Μου, τι έχω πετύχει μέσα από την εκμετάλλευση του Σατανά, τι έχω καταφέρει από μόνος Μου, τι είδους άνθρωποι κλαίνε, τι είδους άνθρωποι τρίζουν τα δόντια τους, τι είδους άνθρωποι θα υποστούν καταστροφή και τι είδους άνθρωποι θα δεχθούν την αιώνια καταδίκη. Με τον όρο «καταστροφή» αναφέρομαι σε εκείνους που θα ριχθούν στη λίμνη του πυρός και του θείου και θα απανθρακωθούν· με τον όρο «απώλεια» εννοώ εκείνους που θα ριχθούν στο πηγάδι της αβύσσου για να σαπίσουν εκεί εις τον αιώνα τον άπαντα. Συνεπώς, μη συγχέετε την καταστροφή με την αιώνια καταδίκη. Αντιθέτως, είναι δύο έννοιες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών που εγκαταλείπουν σήμερα το όνομά Μου θα υποστούν αιώνια καταδίκη, ενώ εκείνοι που δεν ανήκουν στο όνομά Μου θα οδηγηθούν στην καταστροφή. Γι’ αυτό λέω ότι εκείνοι που θα υποστούν την αιώνια καταδίκη θα Με δοξάζουν για πάντα, μετά από την κρίση Μου, όμως δεν θα απαλλαχτούν ποτέ από την παίδευσή Μου και θα αποδέχονται πάντοτε την εξουσία Μου. Γι’ αυτό λέω ότι το πηγάδι της αβύσσου είναι το χέρι που χρησιμοποιώ για την παίδευση των ανθρώπων. Λέω, επίσης, ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου. Παρόλο που έχω πει ότι «το πηγάδι της αβύσσου» αναφέρεται στην επιρροή του Σατανά, είναι, επίσης, στα χέρια Μου, για να το χρησιμοποιώ για την παίδευση των ανθρώπων. Έτσι, όταν λέω ότι τα πάντα βρίσκονται στα χέρια Μου, δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Τα λόγια Μου δεν είναι ανεύθυνα. Είναι ορθά και συνεπή. Δεν είναι επινοημένα ή χωρίς νόημα και οι πάντες θα πρέπει να πιστεύουν σ’ αυτά. Στο μέλλον, θα υποφέρετε εξαιτίας αυτού. Εξαιτίας των λόγων Μου, πολλοί άνθρωποι γίνονται ψυχροί ή απελπίζονται ή απογοητεύονται ή κλαίνε ή θρηνούν. Θα υπάρξουν κάθε είδους αντιδράσεις. Μια μέρα, όταν αποτραβηχτούν όλοι οι άνθρωποι που μισώ, το έργο Μου θα ολοκληρωθεί. Στο μέλλον, πολλοί άνθρωποι θα εκπέσουν λόγω των πρωτότοκων υιών, και στο τέλος θα φύγουν κάνοντας το ένα βήμα μετά το άλλο. Με άλλα λόγια, ο οίκος Μου θα γίνει σταδιακά άγιος και κάθε είδος δαίμονα θα οπισθοχωρήσει από δίπλα Μου, ήσυχα, υποτακτικά και αδιαμαρτύρητα. Μετά απ’ αυτό, όλοι οι πρωτότοκοι υιοί Μου θα αποκαλυφθούν κι Εγώ θα ξεκινήσω το επόμενο στάδιο του έργου Μου. Μόνον τότε οι πρωτότοκοι υιοί θα βασιλεύουν μαζί Μου και θα εξουσιάζουν ολόκληρο το σύμπαν. Αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του έργου διαχείρισής Μου. Μην το παραβλέψετε αυτό, γιατί θα σφάλετε.

Η στιγμή που θα σας αποκαλυφθούν τα λόγια Μου θα είναι η στιγμή που θα ξεκινήσω το έργο Μου. Κανένα από τα λόγια Μου δεν θα μείνει ανεκπλήρωτο. Για Μένα, μία ημέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια είναι σαν μία ημέρα. Πώς το βλέπετε αυτό; Ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε τον χρόνο είναι πολύ διαφορετικός από τον δικό Μου, επειδή Εγώ ελέγχω τον συμπαντικό κόσμο και φέρω τα πάντα εις πέρας. Το έργο Μου πραγματοποιείται μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα και στάδιο-στάδιο, και, επιπλέον, ο ρυθμός του έργου Μου δεν σταματά ούτε λεπτό, συνεχίζεται κάθε στιγμή που περνά. Από τη δημιουργία του κόσμου, τα λόγια Μου δεν έχουν διακοπεί. Εξακολουθώ να μιλάω και να εκφωνώ λόγους, ακόμα και σήμερα, και αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο και στο μέλλον. Ωστόσο, ο χρόνος Μου είναι επιμελώς διευθετημένος και οργανωμένος, και σε πλήρη τάξη. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και όταν πρέπει να το κάνω (μ’ Εμένα, όλα θα αποδεσμευτούν, όλα θα απελευθερωθούν), και δεν θα Με διακόψει το παραμικρό όσον αφορά την επιτέλεση των σταδίων του έργου Μου. Μπορώ να διευθετήσω τους πάντες εντός του οίκου Μου, μπορώ να διευθετήσω τους πάντες εντός του κόσμου, αλλά δεν είμαι καθόλου πολυάσχολος, καθότι το Πνεύμα Μου εργάζεται, το Πνεύμα Μου είναι τα πάντα πληρών, καθότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός, και ολόκληρος ο συμπαντικός κόσμος βρίσκεται στα χέρια Μου. Συνεπώς, μπορεί κανείς να δει ότι είμαι παντοδύναμος, είμαι σοφός και η δόξα Μου πληροί κάθε γωνιά του σύμπαντος.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 106

Επόμενο: Κεφάλαιο 108

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο