Κεφάλαιο 108

Μέσα Μου, οι πάντες μπορούν να αναπαυτούν και να αποκτήσουν ελευθερία. Όσοι βρίσκονται έξω από Μένα δεν μπορούν να αποκτήσουν ούτε ελευθερία ούτε ευτυχία, επειδή το Πνεύμα Μου δεν είναι μαζί τους. Αυτού του είδους οι άνθρωποι αποκαλούνται νεκροί χωρίς πνεύμα, ενώ αυτούς που βρίσκονται μέσα Μου τους αποκαλώ «έμβια όντα που διακατέχονται από πνεύμα». Ανήκουν σ’ Εμένα και σίγουρα θα επιστρέψουν στον θρόνο Μου. Εκείνοι που παρέχουν υπηρεσία κι εκείνοι που ανήκουν στους διαβόλους είναι οι νεκροί χωρίς πνεύμα και πρέπει όλοι να εξαλειφθούν και να περάσουν στην ανυπαρξία. Αυτό είναι ένα μυστήριο του σχεδίου διαχείρισής Μου και συνιστά μέρος του σχεδίου διαχείρισής Μου, το οποίο δεν μπορούν να συλλάβουν οι άνθρωποι· εντούτοις, την ίδια στιγμή, το έχω γνωστοποιήσει σε όλους. Εκείνοι που δεν ανήκουν σ’ Εμένα είναι εναντίον Μου· εκείνοι που ανήκουν σ’ Εμένα είναι σε σύμπνοια μαζί Μου. Αυτό είναι απολύτως αναμφισβήτητο και είναι η θεμελιώδης αρχή που διέπει την κρίση Μου για τον Σατανά. Αυτή η αρχή θα πρέπει να γίνει γνωστή σε όλους, ώστε να δουν τη δικαιοσύνη και την αμεροληψία Μου. Όλοι όσοι προέρχονται από τον Σατανά θα κριθούν, θα καούν και θα γίνουν στάχτη. Αυτή είναι, επίσης, η οργή Μου και έτσι φανερώνεται περαιτέρω η διάθεσή Μου. Εφεξής, η διάθεσή Μου θα ανακοινώνεται ανοιχτά· θα αποκαλυφθεί σταδιακά σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη, σε όλες τις θρησκείες, σε όλα τα δόγματα και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τίποτα δεν θα είναι κρυμμένο· θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Πρέπει να το κάνω αυτό επειδή η διάθεσή Μου και η αρχή που διέπει τις ενέργειές Μου αποτελούν τα πιο κρυμμένα μυστήρια για τους ανθρώπους (έτσι ώστε οι πρωτότοκοι υιοί να μην παραβιάζουν τα διοικητικά διατάγματά Μου, αλλά και ώστε να χρησιμοποιούν την αποκαλυφθείσα διάθεσή Μου για να κρίνουν όλους τους λαούς και όλα τα έθνη). Αυτό είναι το σχέδιο διαχείρισής Μου και αυτά είναι τα στάδια του έργου Μου. Κανένας δεν θα το αλλάξει εύκολα αυτό. Έχω ήδη βιώσει την πλήρη διάθεση της θεϊκής φύσης Μου μέσα στην ανθρώπινη φύση Μου, οπότε δεν επιτρέπω σε κανέναν να υβρίζει την ανθρώπινη φύση Μου. (Όλα όσα βιώνω είναι η θεϊκή διάθεση· γι’ αυτό κι έχω πει στο παρελθόν ότι είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έχει υπερβεί την κανονική ανθρώπινη φύση.) Σε καμιά περίπτωση δεν θα συγχωρήσω οποιονδήποτε Με υβρίζει, αλλά θα τον αφήσω να χαθεί στην αιωνιότητα! Θυμηθείτε! Αυτό έχω αποφασίσει. Με άλλα λόγια, αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διοικητικών διαταγμάτων Μου. Θα πρέπει οι πάντες να αντιληφθούν το εξής: Το άτομο το οποίο είμαι είναι ο Θεός και, επιπλέον, Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει σαφές έως τώρα! Δεν μιλάω ποτέ απερίσκεπτα. Λέω και επισημαίνω τα πάντα με σαφήνεια, μέχρι να αποκτήσετε πλήρη κατανόηση.

Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Όχι μόνο στον οίκο Μου, αλλά πολύ περισσότερο εκτός του οίκου Μου, σας ζητώ να γίνετε μάρτυρες του ονόματός Μου, να Με βιώσετε και να γίνετε μάρτυρές Μου απ’ όλες τις απόψεις. Επειδή διανύουμε τους έσχατους καιρούς, τα πάντα είναι πλέον έτοιμα και διατηρούν την αρχική τους εμφάνιση, και τίποτα απ’ αυτά δεν θα αλλάξει ποτέ. Εκείνοι που θα πρέπει να αποβληθούν θα αποβληθούν κι εκείνοι που θα πρέπει να παραμείνουν θα παραμείνουν. Μην προσπαθήσετε να παραμείνετε ή να απομακρυνθείτε με τη βία· μην επιχειρήσετε να διαταράξετε τη διαχείρισή Μου ή να καταστρέψετε το σχέδιό Μου. Από την οπτική των ανθρώπων, Εγώ είμαι πάντοτε στοργικός και συμπονετικός απέναντι στην ανθρωπότητα, όμως από τη δική Μου οπτική, η διάθεσή Μου διαφέρει ανάλογα με τα στάδια του έργου Μου, καθότι είμαι ο ίδιος ο πρακτικός Θεός· είμαι ο ίδιος ο μοναδικός Θεός! Είμαι ταυτόχρονα αμετάβλητος και διαρκώς μεταβαλλόμενος. Αυτό είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να συλλάβει. Μόνο όταν σας το πω και όταν σας το εξηγήσω θα σας καταστεί σαφές και θα είστε σε θέση να καταλάβετε. Απέναντι στους υιούς Μου είμαι στοργικός, συμπονετικός, δίκαιος και τους πειθαρχώ, αλλά δεν τους κρίνω (αυτό σημαίνει ότι δεν καταστρέφω τους πρωτότοκους υιούς). Απέναντι στους άλλους ανθρώπους, εκτός των υιών Μου, αλλάζω ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την αλλαγή των εποχών: Μπορώ να είμαι στοργικός, συμπονετικός, δίκαιος, μεγαλοπρεπής, να απονέμω κρίση, να δείχνω οργή, να αποστέλλω κατάρες, να καίω και, τέλος, να καταστρέφω τη σάρκα τους. Αυτοί που καταστρέφονται θα χαθούν μαζί με το πνεύμα και την ψυχή τους. Από εκείνους, όμως, που παρέχουν υπηρεσία, μόνο το πνεύμα και η ψυχή τους θα διατηρηθούν (θα σας μιλήσω αργότερα για τις λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς θα το κάνω αυτό πράξη, ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε). Ωστόσο, δεν θα έχουν ποτέ τους ελευθερία και δεν θα αποδεσμευτούν ποτέ, επειδή είναι κατώτεροι από τον λαό Μου και βρίσκονται υπό τον έλεγχο του λαού Μου. Ο λόγος για τον οποίο απεχθάνομαι τόσο τους παρόχους υπηρεσιών είναι ότι όλοι τους είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, κι εκείνοι που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών είναι επίσης απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Με άλλα λόγια, όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι πρωτότοκοι υιοί είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Όταν λέω ότι εκείνοι που βιώνουν την αιώνια απώλεια Μου προσφέρουν αιώνιο αίνο, εννοώ ότι θα Μου παρέχουν υπηρεσία για πάντα. Αυτό είναι απαράβατο. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντοτε δούλοι, βόδια και άλογα. Μπορώ να τους σφαγιάσω ανά πάσα στιγμή και μπορώ να τους επιβάλλω την κυριαρχία Μου κατά βούληση, επειδή είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα και δεν έχουν τη διάθεσή Μου. Επίσης λόγω του ότι είναι απόγονοι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έχουν τη δική του διάθεση, δηλαδή, έχουν τη διάθεση ενός θηρίου. Αυτό είναι απολύτως αληθές και αιωνίως αμετάβλητο! Αυτό συμβαίνει επειδή όλα αυτά έχουν προκαθοριστεί από Μένα. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό (εννοώ ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παραβεί αυτόν τον κανόνα)· αν το επιχειρήσεις, θα σε πατάξω!

Θα πρέπει να προσφεύγετε στα μυστήρια τα οποία έχω αποκαλύψει για να βλέπετε σε ποιο στάδιο έχουν φτάσει το σχέδιο διαχείρισής Μου και το έργο Μου. Να βλέπετε τι κάνω με τα χέρια Μου, καθώς και πάνω σε τι ανθρώπους πέφτουν οι κρίσεις και η οργή Μου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη Μου. Με βάση τα μυστήρια τα οποία έχω αποκαλύψει, εκτυλίσσω το έργο Μου και διαχειρίζομαι το σχέδιό Μου. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό· πρέπει να γίνει βήμα-βήμα, όπως Εγώ επιθυμώ. Τα μυστήρια είναι το μονοπάτι κατά μήκος του οποίου εκτυλίσσεται το έργο Μου και είναι τα σημεία που σηματοδοτούν τα στάδια του σχεδίου διαχείρισής Μου. Κανένας δεν θα προσθέσει ούτε θα αφαιρέσει οτιδήποτε από τα μυστήριά Μου, γιατί αν το μυστήριο είναι λανθασμένο, τότε το μονοπάτι είναι λανθασμένο. Γιατί σας αποκαλύπτω τα μυστήριά Μου; Ποιος είναι ο λόγος; Ποιος από εσάς μπορεί να το πει ξεκάθαρα; Επιπλέον, έχω πει ότι τα μυστήρια είναι το μονοπάτι, οπότε τι είναι αυτό το μονοπάτι; Είναι η διαδικασία κατά την οποία εισέρχεστε μέσα στο σώμα από τη σάρκα, κι αυτό είναι ένα σημαντικό στάδιο. Αφότου αποκαλύψω τα μυστήριά Μου, οι αντιλήψεις των ανθρώπων σταδιακά εξαλείφονται και οι σκέψεις τους σταδιακά εξασθενούν. Αυτή είναι η διαδικασία της εισόδου στο πνευματικό βασίλειο. Γι’ αυτό λέω ότι το έργο Μου λαμβάνει χώρα σε στάδια, κι αυτό δεν είναι κάτι αόριστο· είναι η πραγματικότητα κι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζομαι. Κανένας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό και κανένας άλλος δεν μπορεί να το επιτύχει, διότι Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός! Το έργο Μου ολοκληρώνεται από Εμένα προσωπικά. Ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος ελέγχεται και διευθετείται από Μένα και μόνο από Μένα. Ποιος τολμά να μη Με ακούει; (Όταν λέω «μόνο από Μένα» εννοώ τον ίδιο τον Θεό, καθότι η υπόστασή Μου είναι ο ίδιος ο Θεός —άρα μην προσκολλάστε τόσο στις δικές σας αντιλήψεις.) Ποιος τολμά να Μου εναντιωθεί; Θα τιμωρηθεί σκληρά! Έχετε δει την κατάληξη του μεγάλου κόκκινου δράκοντα! Αυτό είναι το τέλος του, αλλά και κάτι αναπόφευκτο. Το έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί από Μένα τον ίδιο, έτσι ώστε να εξευτελιστεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας. Δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να σηκώσει κεφάλι και θα καταστραφεί για όλη την αιωνιότητα! Τώρα ξεκινώ να αποκαλύπτω μυστήρια. (Θυμηθείτε! Τα περισσότερα από τα μυστήρια που αποκαλύπτονται είναι πράγματα που λέτε συχνά με το στόμα σας, αλλά κανένας δεν τα καταλαβαίνει.) Έχω πει ότι όλα τα πράγματα που βλέπουν οι άνθρωποι ως ημιτελή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα δικά Μου μάτια, και τα πράγματα που Εγώ βλέπω ότι μόλις ξεκινάνε, φαίνονται ήδη ολοκληρωμένα στους ανθρώπους. Είναι αυτό παράδοξο; Όχι. Οι άνθρωποι σκέφτονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή έχουν τις δικές τους αντιλήψεις και σκέψεις. Τα πράγματα που σχεδιάζω ολοκληρώνονται μέσα από τα λόγια Μου (καθιερώνονται όταν το πω Εγώ και ολοκληρώνονται όταν το πω Εγώ). Εντούτοις, δεν Μου φαίνεται ότι τα πράγματα που έχω πει έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει κάποιο χρονικό όριο στα πράγματα που κάνω. Συνεπώς, βλέπω αυτά τα πράγματα ως ανολοκλήρωτα, παρόλο που στα σαρκικά μάτια των ανθρώπων (λόγω των διαφορών που υπάρχουν στο πώς αντιλαμβάνονται τον χρόνο), τα συγκεκριμένα πράγματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καχύποπτοι απέναντί Μου, λόγω των μυστηρίων που αποκαλύπτω. Λόγω της έλευσης της πραγματικότητας, κι επειδή οι προθέσεις Μου δεν συμβαδίζουν με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, οι άνθρωποι προβάλλουν αντίσταση απέναντί Μου και Με αρνιούνται. Αυτό είναι η πτώση του Σατανά στην παγίδα των δικών του μηχανορραφιών. (Θέλουν να λαμβάνουν ευλογίες, αλλά δεν περίμεναν ότι ο Θεός θα παρέκκλινε σε τέτοιον βαθμό από τις δικές τους αντιλήψεις, οπότε υποχωρούν.) Αυτό είναι άλλο ένα αποτέλεσμα του έργου Μου. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να Με αινούν, να Με επευφημούν και να Με δοξάζουν. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μη βρίσκεται στα χέρια Μου και τα πάντα ανεξαιρέτως εμπίπτουν στην κρίση Μου. Όταν όλοι οι λαοί συρρεύσουν στο όρος Μου και όταν οι πρωτότοκοι υιοί επιστρέψουν νικητές, αυτό θα είναι το καταληκτικό σημείο του σχεδίου διαχείρισής Μου. Θα είναι η στιγμή της ολοκλήρωσης του σχεδίου διαχείρισής Μου των έξι χιλιάδων ετών. Τα πάντα διευθετούνται από Μένα προσωπικά· το έχω ήδη πει αυτό πολλές φορές. Από τη στιγμή που εξακολουθείτε να ζείτε μέσα στις αντιλήψεις σας, Εγώ πρέπει να το τονίζω αυτό επανειλημμένως, ώστε να μην κάνετε σφάλματα σ’ αυτό το σημείο που θα διατάρασσαν το σχέδιό Μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να Με συνδράμουν ούτε να συμμετάσχουν στο σχέδιο διαχείρισής Μου, επειδή εξακολουθείτε να αποτελείστε σήμερα από σάρκα και οστά (παρόλο που ανήκετε σ’ Εμένα, εξακολουθείτε να ζείτε εν σαρκί). Συνεπώς, λέω ότι εκείνοι που αποτελούνται από σάρκα και οστά δεν μπορούν να λάβουν την κληρονομιά Μου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο εισέρχεστε στο πνευματικό βασίλειο.

Στον κόσμο, οι σεισμοί είναι η απαρχή της καταστροφής. Πρώτα θα κάνω τον κόσμο, δηλαδή τη γη, να αλλάξει και θα επακολουθήσουν επιδημίες και λιμοί. Αυτό είναι το σχέδιό Μου, αυτά είναι τα στάδιά Μου και θα κινητοποιήσω τα πάντα για να Με υπηρετήσουν, προκειμένου να ολοκληρώσω το σχέδιο διαχείρισής Μου. Έτσι, ολόκληρος ο σύμπαν κόσμος θα καταστραφεί, ακόμα και χωρίς την άμεση παρέμβασή Μου. Όταν ενσαρκώθηκα για πρώτη φορά και σταυρώθηκα, η γη σείστηκε σε τρομακτικό βαθμό, και το ίδιο θα γίνει όταν έρθει το τέλος. Οι σεισμοί θα ξεκινήσουν την ίδια τη στιγμή κατά την οποία θα εισέρχομαι στο πνευματικό βασίλειο από τη σάρκα. Συνεπώς, οι πρωτότοκοι υιοί δεν θα υποφέρουν καθόλου από τη συμφορά, ενώ όσοι δεν είναι πρωτότοκοι υιοί θα υποφέρουν εν μέσω συμφορών. Έτσι, από την οπτική των ανθρώπων, όλοι είναι πρόθυμοι να είναι πρωτότοκοι υιοί. Οι άνθρωποι προαισθάνονται ότι αυτό δεν γίνεται για να απολαμβάνουν ευλογίες, αλλά για να γλιτώσουν τα δεινά των συμφορών. Αυτή είναι η σκευωρία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Εντούτοις, δεν πρόκειται να τον αφήσω ποτέ να ξεφύγει· θα τον κάνω να υποστεί την αυστηρή τιμωρία Μου και, στη συνέχεια, να σηκωθεί και να Μου παράσχει υπηρεσία (αυτό αναφέρεται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης των υιών και του λαού Μου), κάνοντάς τον να πέφτει αιωνίως θύμα των δικών του μηχανορραφιών, να δέχεται αιωνίως την κρίση Μου, και να καίγεται αιωνίως από τις φλόγες Μου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του να Με αινούν οι πάροχοι υπηρεσιών (τουτέστιν, τους χρησιμοποιώ για να αποκαλύψω τη μεγάλη δύναμή Μου). Δεν θα επιτρέψω στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα να τρυπώσει στη βασιλεία Μου ούτε θα του δώσω το δικαίωμα να Με αινέσει! (Επειδή δεν είναι άξιος· ποτέ δεν θα είναι άξιος!) Θα τον κάνω μόνο να Μου παρέχει υπηρεσία για όλη την αιωνιότητα. Θα τον αφήσω μόνο να προσπέσει ενώπιόν Μου. (Εκείνοι που καταστρέφονται είναι σε καλύτερη μοίρα από εκείνους που βιώνουν την αιώνια απώλεια· η καταστροφή είναι μόνο μια παροδική μορφή βαριάς τιμωρίας, ενώ οι άνθρωποι που βιώνουν την αιώνια απώλεια θα υφίστανται βαριές τιμωρίες αιωνίως. Γι’ αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιώ τη λέξη «προσπέσει». Επειδή αυτοί οι άνθρωποι τρυπώνουν στον οίκο Μου, απολαμβάνουν πολλή από τη χάρη Μου και κατέχουν κάποιες γνώσεις για Μένα, χρησιμοποιώ βαριές τιμωρίες. Όσο γι’ αυτούς που βρίσκονται εκτός του οίκου Μου, μπορεί να ειπωθεί ότι οι αδαείς δεν θα υποφέρουν.) Οι άνθρωποι, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, νομίζουν ότι εκείνοι που καταστρέφονται είναι σε χειρότερη μοίρα από εκείνους που βιώνουν την αιώνια απώλεια, αλλά αντιθέτως, οι τελευταίοι πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά για πάντα, ενώ εκείνοι που καταστρέφονται θα επιστρέψουν στην αιώνια ανυπαρξία.

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 107

Επόμενο: Κεφάλαιο 109

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο