Σχετικά με τα στάδια του έργου του Θεού

Από μια εξωτερική οπτική γωνία, φαίνεται ότι τα στάδια του τρέχοντος έργου του Θεού έχουν ήδη τελειώσει και ότι ο άνθρωπος έχει ήδη βιώσει την κρίση, την παίδευση, την πάταξη και τον εξευγενισμό των λόγων του Θεού, κι έχει υποβληθεί σε στάδια όπως τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών, τον εξευγενισμό του καιρού της παίδευσης, τη δοκιμασία του θανάτου, τη δοκιμασία των αντιθετικών στοιχείων και τον καιρό της αγάπης προς τον Θεό. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι βίωσαν τεράστιες κακουχίες κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου, εξακολουθούν να έχουν άγνοια του θελήματος του Θεού. Πάρτε, για παράδειγμα, τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών: Ακόμη δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα τι κέρδισαν, τι κατάφεραν να μάθουν, καθώς και το αποτέλεσμα που επιθυμούσε να επιτύχει ο Θεός. Κοιτάζοντας την ταχύτητα του έργου του Θεού, ο άνθρωπος φαίνεται παντελώς ανίκανος να συμβαδίσει με τη σημερινή ταχύτητα. Διαπιστώνεται πως ο Θεός αποκαλύπτει πρώτα αυτά τα στάδια του έργου Του στον άνθρωπο και πως, αντί να επιτύχει οπωσδήποτε ένα επίπεδο που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε από τα στάδια, Εκείνος διασαφηνίζει ένα ζήτημα. Ο Θεός πρέπει να επιτελέσει όλα τα παραπάνω στάδια προκειμένου να οδηγήσει κάποιον στην τελείωση, έτσι ώστε να μπορέσει εκείνος να αποκτηθεί πραγματικά από Αυτόν. Ο στόχος της επιτέλεσης αυτού του έργου είναι να καταδείξει τα στάδια, τα οποία πρέπει να επιτελέσει ο Θεός για να οδηγήσει μια ομάδα ανθρώπων στην τελείωση. Συνεπώς, εξετάζοντας το ζήτημα από μια εξωτερική οπτική γωνία, τα στάδια του έργου του Θεού έχουν ολοκληρωθεί —στην ουσία, όμως, Εκείνος έχει μόλις ξεκινήσει επισήμως να οδηγεί στην τελείωση την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια το εξής: Τα στάδια του έργου Του έχουν μεν ολοκληρωθεί, αλλά το ίδιο το έργο δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Στις αντιλήψεις τους, ωστόσο, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι όλα τα στάδια του έργου του Θεού έχουν αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, κι έτσι δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο του Θεού έχει τελειώσει. Αυτός ο τρόπος θεώρησης των πραγμάτων είναι τελείως λανθασμένος. Το έργο του Θεού αντίκειται στις αντιλήψεις του ανθρώπου και αντεπιτίθεται στις εν λόγω αντιλήψεις από κάθε άποψη· τα στάδια του έργου του Θεού είναι αυτά που βρίσκονται, ιδίως, σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Όλα αυτά καταδεικνύουν τη σοφία του Θεού. Διαπιστώνεται πως οι αντιλήψεις του ανθρώπου προκαλούν διαρκώς διατάραξη, και ο Θεός αντεπιτίθεται σε οτιδήποτε φαντάζεται ο άνθρωπος —κάτι που καθίσταται προφανές κατά τη διάρκεια των πραγματικών εμπειριών. Όλοι νομίζουν ότι ο Θεός εργάζεται πολύ γρήγορα, καθώς και ότι το έργο του Θεού φτάνει στο τέλος του προτού το πάρουν είδηση, προτού αποκτήσουν κάποια κατανόηση και ενόσω παραμένουν σε μια κατάσταση σύγχυσης. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά κάθε στάδιο του έργου Του. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Θεός παίζει με τους ανθρώπους —αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεση του έργου Του. Η μέθοδος εργασίας Του είναι μια μέθοδος στοχασμού: πρώτα είναι σαν να ρίχνει κανείς μια γρήγορη ματιά στα λουλούδια ενώ καλπάζει πάνω σ’ ένα άλογο, έπειτα υπεισέρχεται στις λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, εξευγενίζει πλήρως αυτές τις λεπτομέρειες —γεγονός που πιάνει τους ανθρώπους εξαπίνης. Οι άνθρωποι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον Θεό, νομίζοντας πως ο Θεός θα ικανοποιηθεί αν μπορέσουν μονάχα να τα κουτσοκαταφέρουν μέχρι να φτάσουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Στην πραγματικότητα, πώς θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν ποτέ τον Θεό οι απόπειρες του ανθρώπου να τα κουτσοκαταφέρει; Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ο Θεός εργάζεται αιφνιδιάζοντας τους ανθρώπους, χτυπώντας όταν είναι ανύποπτοι· αυτό τούς δίνει μεγαλύτερη γνώση της σοφίας Του, καθώς και μεγαλύτερη κατανόηση της δικαιοσύνης, της μεγαλοπρέπειας και της απρόσβλητης διάθεσής Του.

Τη σήμερον ημέρα, ο Θεός έχει ξεκινήσει επισήμως την τελείωση του ανθρώπου. Προκειμένου να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν στην αποκάλυψη, την κρίση και την παίδευση των λόγων Του, πρέπει να βιώσουν τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό των λόγων Του (όπως τη δοκιμασία των παρόχων υπηρεσιών), όπως και πρέπει να είναι σε θέση να αντέξουν στη δοκιμασία του θανάτου. Αυτό σημαίνει ότι, εν μέσω της κρίσεως, της παίδευσης και των δοκιμασιών του Θεού, εκείνοι που συμμορφώνονται πραγματικά με το θέλημα του Θεού είναι σε θέση να δοξάσουν τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς τους, καθώς και να υπακούσουν απόλυτα στον Θεό και να απαρνηθούν τον εαυτό τους, αγαπώντας, έτσι, τον Θεό με μια καρδιά ειλικρινή, αδιαίρετη και αγνή· έτσι είναι ένας άνθρωπος που έχει τελειωθεί, κι αυτό ακριβώς είναι το έργο που προτίθεται να κάνει ο Θεός, καθώς και το έργο που Εκείνος θα επιτελέσει. Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τη μέθοδο με την οποία εργάζεται ο Θεός. Θα πρέπει να επιδιώκουν μόνο την είσοδο στη ζωή. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας. Μην εξετάζεις συνεχώς εξονυχιστικά τη μέθοδο του έργου του Θεού· αυτό θα παρεμποδίσει απλώς τις μελλοντικές σου προοπτικές. Πόσα έχεις δει αναφορικά με τη μέθοδο με την οποία εργάζεται ο Θεός; Πόσο υπάκουος υπήρξες; Πόσα έχεις αποκομίσει από κάθε μέθοδο του έργου Του; Είσαι πρόθυμος να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό; Επιθυμείς να οδηγηθείς στην τελείωση; Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να κατανοήσετε ξεκάθαρα και στα οποία θα πρέπει να εισέλθετε.

Προηγούμενο: Τι στάση οφείλουν να κρατούν οι πιστοί

Επόμενο: Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο