Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό

Ο άνθρωπος πάντα ζούσε κάτω από το πέπλο της επιρροής του σκότους, δέσμιος στην επιρροή του Σατανά, ανίκανος να διαφύγει, και η διάθεσή του, έχοντας μεταποιηθεί από τον Σατανά, γίνεται ολοένα και πιο διεφθαρμένη. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο άνθρωπος πάντοτε ζούσε εν μέσω της διεφθαρμένης, σατανικής διάθεσής του και είναι ανίκανος να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό. Έτσι, αν ο άνθρωπος επιθυμεί να αγαπήσει τον Θεό, πρέπει να απεκδυθεί την αυταρέσκειά του, την υπεροψία, την αλαζονεία, την έπαρση και τα συναφή, όλα όσα είναι πράγματα της διάθεσης του Σατανά. Αν δεν το κάνει, η αγάπη του είναι μια ακάθαρτη αγάπη, μια σατανική αγάπη, και μια αγάπη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λάβει την έγκριση του Θεού. Χωρίς να τελειωθεί απευθείας, να αντιμετωπιστεί, να σπάσει, να κλαδευτεί, να πειθαρχηθεί, να παιδευτεί και να εξευγενιστεί από το Άγιο Πνεύμα, κανείς δεν είναι πραγματικά ικανός να αγαπήσει τον Θεό. Αν λες ότι μέρος της διάθεσής σου αντιπροσωπεύει τον Θεό και γι’ αυτό είσαι πραγματικά ικανός να αγαπάς τον Θεό, τότε είσαι κάποιος που τα λόγια του είναι αλαζονικά και είσαι παράλογος. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ο αρχάγγελος! Η εγγενής φύση του ανθρώπου είναι ανίκανη να αντιπροσωπεύσει απευθείας τον Θεό· πρέπει να απεκδυθεί την έμφυτη φύση του μέσω της τελείωσης του Θεού και μόνο τότε —μόνο με το να ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού, το να εκπληρώνει τις προθέσεις του Θεού και επιπλέον, να υφίσταται το έργο του Αγίου Πνεύματος— μπορούν αυτά που βιώνει να εγκριθούν από τον Θεό. Κανείς που ζει στη σάρκα δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει άμεσα τον Θεό, εκτός κι αν είναι άνθρωπος που χρησιμοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, ακόμη και για έναν άνθρωπο σαν αυτόν, δεν μπορεί να ειπωθεί πως η διάθεσή του και ό,τι βιώνει αντιπροσωπεύουν εξ ολοκλήρου τον Θεό· μπορεί μόνο να ειπωθεί ότι ο αυτά που βιώνει καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα. Η διάθεση ενός τέτοιου ανθρώπου δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον Θεό.

Παρόλο που η διάθεση του ανθρώπου ορίζεται από τον Θεό —αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και μπορεί να θεωρηθεί θετικό— έχει υποστεί μεταποίηση από τον Σατανά, κι έτσι όλη η διάθεση του ανθρώπου είναι η διάθεση του Σατανά. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι η διάθεση του Θεού είναι να είναι ευθύς όταν ενεργεί, και ότι αυτό φανερώνεται και σ’ αυτούς, ότι και ο δικός τους χαρακτήρας είναι έτσι, κι έτσι, λένε ότι η διάθεσή τους αντιπροσωπεύει τον Θεό. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί; Είναι η διεφθαρμένη, σατανική διάθεση ικανή να αντιπροσωπεύσει τον Θεό; Όποιος δηλώνει ότι η διάθεσή του είναι αντιπροσωπευτική του Θεού, ο άνθρωπος αυτός βλασφημεί τον Θεό και προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα! Η μέθοδος με την οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα δείχνει ότι το έργο του Θεού στη γη είναι μόνο το έργο της κατάκτησης. Ως εκ τούτου, οι πολλές διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις του ανθρώπου δεν έχουν ακόμη εξαγνιστεί, και αυτά που βιώνει ο άνθρωπος είναι ακόμη η εικόνα του Σατανά. Είναι αυτό που θεωρεί καλό ο άνθρωπος και αντιπροσωπεύει τις πράξεις της σάρκας του ανθρώπου· για να το θέσουμε ακριβέστερα, αντιπροσωπεύει τον Σατανά και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιπροσωπεύει τον Θεό. Ακόμη κι αν κάποιος αγαπά ήδη τον Θεό σε σημείο που μπορεί να απολαύσει μία παραδείσια ζωή επί γης, αν μπορεί να κάνει δηλώσεις όπως: «Ω, Θεέ μου, Δεν μπορώ να Σε αγαπήσω επαρκώς», και έχει φτάσει στο υψηλότερο βασίλειο, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι βιώνει τον Θεό ή αντιπροσωπεύει τον Θεό, διότι η ουσία του ανθρώπου είναι διαφορετική από εκείνη του Θεού και ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να βιώσει τον Θεό, πόσο μάλλον να γίνει ο Θεός. Όσα έχει ορίσει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο να βιώνει, βρίσκονται μόνο σε συμφωνία με όσα ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο.

Όλες οι πράξεις και οι ενέργειες του Σατανά εκδηλώνονται στον άνθρωπο. Σήμερα όλες οι πράξεις και οι ενέργειες του ανθρώπου αποτελούν μία έκφραση του Σατανά κι έτσι, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι η ενσάρκωση του Σατανά και η διάθεση του ανθρώπου είναι ανίκανη να αντιπροσωπεύσει την διάθεση του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι έχουν καλό χαρακτήρα. Ο Θεός ίσως εργαστεί μέσα από το χαρακτήρα τέτοιων ανθρώπων και το έργο που επιτελούν καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, η διάθεσή τους είναι ανίκανη να αντιπροσωπεύσει τον Θεό. Το έργο που κάνει ο Θεός σε αυτούς δεν είναι τίποτε παραπάνω από το να εργάζεται και να επεκτείνει όσα ήδη υπάρχουν εγγενώς. Είτε είναι προφήτες από τις περασμένες εποχές είτε εκείνοι που χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό, κανείς δεν μπορεί άμεσα να Τον αντιπροσωπεύσει. Οι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό μόνο υπό την πίεση των καταστάσεων και κανείς δεν προσπαθεί να συνεργαστεί με την δική του θέληση. Ποια είναι τα θετικά πράγματα; Όλα όσα προέρχονται απευθείας απ’ τον Θεό είναι θετικά· ωστόσο, η διάθεση του ανθρώπου έχει υποστεί μεταποίηση από τον Σατανά και δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον Θεό. Μόνο η αγάπη, η θέλησή να υποφέρει, η δικαιοσύνη, η υποταγή και η ταπεινοφροσύνη και η απόκρυψη του ενσαρκωμένου Θεού αντιπροσωπεύουν απευθείας τον Θεό. Αυτό γίνεται διότι όταν ήρθε, ήρθε χωρίς αμαρτωλή φύση και ήρθε κατευθείαν απ’ τον Θεό, χωρίς να έχει υποστεί επεξεργασία από τον Σατανά. Ο Ιησούς είναι μόνο όμοιος με την αμαρτωλή σάρκα και δεν αντιπροσωπεύει την αμαρτία. Γι’ αυτό, οι πράξεις, οι ενέργειες και τα λόγια Του, μέχρι την στιγμή πριν επιτύχει το έργο Του μέσω της σταύρωσης (συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της σταύρωσης Του) είναι όλα άμεσα αντιπροσωπευτικά του Θεού. Το παράδειγμα του Ιησού είναι επαρκές για να αποδείξει ότι οποιοσδήποτε με αμαρτωλή φύση δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον Θεό και ότι η αμαρτία του ανθρώπου αντιπροσωπεύει τον Σατανά. Πράγμα που σημαίνει ότι η αμαρτία δεν αντιπροσωπεύει τον Θεό και ο Θεός είναι αναμάρτητος. Ακόμη και το έργο που γίνεται στον άνθρωπο από το Άγιο Πνεύμα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει καθοδηγηθεί μόνο απ’ το Άγιο Πνεύμα και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει από τον άνθρωπο εκ μέρους του Θεού. Αλλά, όσον αφορά τον άνθρωπο, ούτε η αμαρτία του ούτε η διάθεσή του αντιπροσωπεύουν τον Θεό. Αν κοιτάξει κανείς το έργο που έχει κάνει το Άγιο Πνεύμα πάνω στον άνθρωπο από το παρελθόν μέχρι σήμερα, βλέπει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει αυτά τα οποία βιώνει μόνο και μόνο επειδή το Άγιο Πνεύμα έχει κάνει έργο πάνω του. Ελάχιστοι είναι σε θέση να βιώσουν την αλήθεια αφότου έχουν αντιμετωπιστεί και πειθαρχηθεί από το Άγιο Πνεύμα. Πράγμα που σημαίνει ότι μόνο το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι παρόν· η συνεργασία από την πλευρά του ανθρώπου απουσιάζει. Το βλέπεις τώρα καθαρά; Δεδομένης αυτής της κατάστασης, πώς θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να συνεργαστείς μαζί Του και να εκπληρώνεις το καθήκον σου όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα;

Προηγούμενο: Σχετικά με τα στάδια του έργου του Θεού

Επόμενο: Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο