Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό

Το έργο του Αγίου Πνεύματος αλλάζει καθημερινά. Ανέρχεται όλο και πιο ψηλά με κάθε βήμα, η αποκάλυψη της αυριανής ημέρας υψηλότερη από τη σημερινή, αναρριχόμενη όλο και υψηλότερα με κάθε βήμα. Αυτό είναι το έργο, με το οποίο ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση. Εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμβαδίσουν, τότε θα μπορούσαν να εξαλειφθούν ανά πάσα στιγμή. Αν δεν διαθέτουν μια καρδιά γεμάτη υπακοή, τότε δεν θα είναι σε θέση να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. Η προηγούμενη εποχή έχει περάσει· τούτη είναι μια νέα εποχή. Και σε μια νέα εποχή, νέο έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα στην τελική εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι τελειώνονται, ο Θεός θα εκτελεί νεότερο έργο, ταχύτερα, άρα, χωρίς υπακοή στην καρδιά τους, οι άνθρωποι θα δυσκολευτούν να ακολουθήσουν τα βήματα του Θεού. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, ούτε αντιμετωπίζει οποιοδήποτε στάδιο του έργου Του ως αμετάβλητο. Αντ’ αυτού, το έργο Του γίνεται ολοένα και πιο καινούριο, ολοένα και υψηλότερο. Με κάθε στάδιο, το έργο Του γίνεται όλο και πιο πρακτικό, εναρμονίζεται όλο και περισσότερο με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου. Μόνο αφού βιώσουν ένα τέτοιο έργο, μπορούν οι άνθρωποι να επιτύχουν την τελική μεταμόρφωση της διάθεσής τους. Όπως η γνώση του ανθρώπου για τη ζωή αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα, έτσι και το έργο του Θεού αγγίζει ολοένα και υψηλότερα επίπεδα. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην τελείωση και να είναι έτοιμος προς χρήσιν του Θεού. Ο Θεός εργάζεται έτσι, αφενός για να αντιμετωπίσει και να αντιστρέψει τις αντιλήψεις του ανθρώπου και, αφετέρου, για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια υψηλότερη και πιο αληθινή κατάσταση, στο υψηλότερο επίπεδο πίστης στον Θεό, έτσι ώστε στο τέλος, το θέλημα του Θεού να δύναται να πραγματοποιηθεί. Όλοι εκείνοι με ανυπάκουη φύση, που εσκεμμένα εναντιώνονται, θα εξαλειφθούν σ’ αυτό το στάδιο από το ταχύ και ξέφρενα προελαύνον έργο του Θεού· μόνον εκείνοι που υπακούουν πρόθυμα κι οι οποίοι με χαρά ταπεινώνουν εαυτόν μπορούν να προχωρήσουν στο τέλος του δρόμου. Σε αυτό το έργο, όλοι εσείς θα πρέπει να μάθετε πώς να υποτάσσεστε και πώς να παραμερίζετε τις αντιλήψεις σας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σε κάθε βήμα που κάνετε. Αν είστε απρόσεκτοι, σίγουρα θα απορριφθείτε από το Άγιο Πνεύμα, θα γίνετε εκείνοι που διακόπτουν το έργο του Θεού. Προτού υποβληθούν στο συγκεκριμένο στάδιο του έργου, οι κανόνες κι οι παλαιοί νόμοι του ανθρώπου ήταν τόσο αναρίθμητοι που εκείνος παρασύρθηκε και, ως εκ τούτου, κατέστη επηρμένος και ξεχάστηκε. Όλα τούτα αποτελούν προσκόμματα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να δεχτεί το νέο έργο του Θεού· είναι οι εχθροί της γνώσης του ανθρώπου για τον Θεό. Είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους να μην έχουν ούτε υπακοή στην καρδιά τους ούτε λαχτάρα για την αλήθεια. Εάν υποτάσσεσαι μόνο σε έργα και λόγια απλοϊκά και είσαι ανίκανος να δεχτείς οτιδήποτε βαθύτερο, τότε είσαι κάποιος που προσκολλάται στους παλαιούς τρόπους και δεν μπορείς να συμβαδίσεις με το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το έργο που επιτελεί ο Θεός διαφέρει από περίοδο σε περίοδο. Αν είσαι πολύ υπάκουος στο έργο του Θεού σε μία φάση, μα στην επόμενη η υπακοή σου προς το έργο Του είναι ανεπαρκής, ή δεν είσαι ικανός να υπακούσεις, τότε ο Θεός θα σε εγκαταλείψει. Εάν συμβαδίζεις με τον Θεό καθώς Εκείνος κάνει αυτό το βήμα, τότε πρέπει να συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό, όταν Εκείνος ανέβει στο επόμενο· μόνον τότε θα είσαι ένας άνθρωπος υπάκουος στο Άγιο Πνεύμα. Από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να παραμείνεις σταθερός στην υπακοή σου. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπάκουος όποτε το επιθυμείς και ανυπάκουος όποτε δεν το επιθυμείς. Αυτό το είδος υπακοής δεν επαινείται από τον Θεό. Εάν δεν μπορείς να συμβαδίσεις με το νέο έργο που Εγώ χορηγώ και συνεχίζεις να εμμένεις στις παρελθούσες ρήσεις, τότε πώς μπορεί να υπάρξει πρόοδος στη ζωή σου; Το έργο του Θεού είναι να σε εξοπλίσει μέσω των λόγων Του. Όταν υπακούς και δέχεσαι τα λόγια Του, σίγουρα το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται ακριβώς όπως Εγώ λέω· κάνε όσα Εγώ έχω πει, και αμέσως το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί μέσα σου. Εγώ απελευθερώνω ένα καινούργιο φως για να το αντικρύσετε, φέρνοντάς σας στο φως του παρόντος, και όταν περπατήσεις μέσα σε αυτό το φως, το Άγιο Πνεύμα θα εργαστεί αμέσως μέσα σου. Υπάρχουν μερικοί που μπορεί να είναι απρόθυμοι, λέγοντας: «Δεν εκτελώ αυτό που λες». Στην οποία περίπτωση, Εγώ σου λέω ότι έχεις φτάσει πλέον στο τέλος του δρόμου· έχεις στερέψει και δεν έχεις άλλη ζωή. Συνεπώς, την ώρα που βιώνετε τη μεταμόρφωση της διάθεσής σας, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να συμβαδίζετε με το παρόν φως. Το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται μονάχα μέσα σε ορισμένους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά, επιπλέον, μέσα στην εκκλησία. Εκείνος θα μπορούσε να εργάζεται μέσα στον οποιονδήποτε. Μπορεί να εργάζεται μέσα σε εσένα επί του παρόντος, κι εσύ θα βιώσεις αυτό το έργο. Κατά την επόμενη περίοδο, Εκείνος μπορεί να εργαστεί μέσα σε κάποιον άλλον, στην οποία περίπτωση πρέπει να βιαστείς να ακολουθήσεις· όσο πιο στενά ακολουθείτε το παρόν φως, τόσο περισσότερο δύναται να αναπτυχθεί η ζωή σας. Ό,τι είδος ανθρώπου κι αν είναι κανείς, αν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα του, τότε πρέπει να ακολουθήσεις. Δέξου τις εμπειρίες του μέσα από τις δικές σου και θα λάβεις ακόμη υψηλότερα πράγματα. Έτσι, η πρόοδός σου θα είναι ταχύτερη. Τούτο είναι το μονοπάτι της τελείωσης για τον άνθρωπο, καθώς και το μέσο με το οποίο αναπτύσσεται η ζωή. Το μονοπάτι προς την τελείωση επιτυγχάνεται μέσω της υπακοής σου στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Εσύ δεν γνωρίζεις μέσω τίνος ανθρώπου ο Θεός θα εργαστεί για την τελείωσή σου, ούτε μέσα από ποιο άτομο, περιστατικό ή πράγμα θα σου επιτρέψει Εκείνος να αποκτήσεις ή να δεις πράγματα. Εάν μπορείς να βαδίσεις σε αυτόν τον σωστό δρόμο, τούτο δείχνει ότι έχεις πολλές ελπίδες να τελειωθείς από τον Θεό. Εάν δεν μπορείς, τούτο δείχνει ότι το μέλλον σου είναι ζοφερό, στερούμενο φωτός. Από τη στιγμή που θα μπεις στον σωστό δρόμο, θα σου αποκαλυφθούν τα πάντα. Ανεξάρτητα από το τι αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα σε άλλους, αν εσύ προχωράς με βάση τη γνώση τους προκειμένου να βιώσεις πράγματα αφ’ εαυτού σου, τότε αυτή η εμπειρία θα καταστεί μέρος της ζωής σου και θα είσαι ικανός να εξοπλίσεις άλλους μέσα από αυτή την εμπειρία. Εκείνοι που εξοπλίζουν άλλους παπαγαλίζοντας λόγια, είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία εμπειρία· πρέπει να μάθεις να ανακαλύπτεις, μέσα από τη διαφώτιση και τη φώτιση των άλλων, έναν τρόπο εξάσκησης, προτού να μπορέσεις να αρχίσεις να μιλάς για τη δική σου προσωπική εμπειρία και γνώση. Αυτό θα έχει και το μεγαλύτερο όφελος στη ζωή σου. Θα πρέπει να βιώνεις με τέτοιον τρόπο, υπακούοντας σε όλα όσα προέρχονται από τον Θεό. Θα πρέπει να αναζητάς το θέλημα του Θεού παντού και να παίρνεις κάποιο μάθημα από όλα τα πράγματα, ώστε η ζωή σου να δύναται να αναπτυχθεί. Μια τέτοια πρακτική παρέχει την ταχύτερη πρόοδο.

Το Άγιο Πνεύμα σε διαφωτίζει μέσα από τα πρακτικά σου βιώματα και σε τελειώνει μέσα από την πίστη σου. Θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς; Αν θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς από τον Θεό, τότε θα έχεις και το θάρρος να παραμερίσεις τη σάρκα σου, θα είσαι ικανός να εκτελέσεις τα λόγια του Θεού και δεν θα είσαι παθητικός ή αδύναμος. Θα είσαι σε θέση να υπακούς σε όλα όσα προέρχονται από τον Θεό και όλες οι ενέργειές σου, δημόσιες ή ιδιωτικές, θα δύνανται να παρουσιαστούν στον Θεό. Εάν είσαι έντιμος άνθρωπος και ασκείς την αλήθεια σε όλα τα πράγματα, τότε θα τελειωθείς. Αυτοί οι δόλιοι άνθρωποι, που ενεργούν με έναν τρόπο μπροστά στους άλλους και με άλλον πίσω από την πλάτη τους, δεν επιθυμούν να τελειωθούν. Είναι όλοι τους παιδιά της απωλείας και της καταστροφής· δεν ανήκουν στον Θεό, αλλά στον Σατανά. Δεν είναι το είδος ανθρώπων που έχει επιλέξει ο Θεός! Εάν οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού ή να εξεταστούν από το Πνεύμα του Θεού, τούτο αποτελεί απόδειξη ότι κάτι κακό συμβαίνει με εσένα. Μόνον αν αποδέχεσαι την κρίση και το παίδεμα του Θεού και ενδιαφέρεσαι για τη μεταμόρφωση της διάθεσής σου, θα είσαι ικανός να βαδίσεις στο μονοπάτι προς την τελείωση. Αν θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς από τον Θεό και να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε πρέπει να είσαι υπάκουος στο έργο του Θεού καθ’ ολοκληρίαν, χωρίς το παραμικρό παράπονο, χωρίς να αποτολμάς να αξιολογείς ή να κρίνεις το έργο του Θεού. Αυτές είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις προκειμένου να τελειωθείς από τον Θεό. Η απαραίτητη υποχρέωση για εκείνους που επιδιώκουν να τελειωθούν από τον Θεό, είναι η εξής: πράττετε με καρδιά που αγαπά τον Θεό στα πάντα. Τι σημαίνει να πράττετε με καρδιά που αγαπά τον Θεό; Σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού. Κι επειδή έχεις τις ορθές προθέσεις, είτε οι πράξεις σου είναι σωστές είτε λανθασμένες, δεν φοβάσαι να τις δείξεις στον Θεό ή στους αδελφούς και τις αδελφές σου, και τολμάς να δώσεις όρκο ενώπιον του Θεού. Πρέπει να παρουσιάζετε την κάθε πρόθεση, σκέψη και ιδέα σας ενώπιον του Θεού για να τις ελέγχει εξονυχιστικά· εάν πράττεις και μετέχεις με αυτόν τον τρόπο, τότε η πρόοδος στη ζωή σου θα είναι ταχεία.

Από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να αποθέσεις την πίστη σου στα λόγια και το έργο του Θεού καθ’ ολοκληρίαν. Δηλαδή, από τη στιγμή που πιστεύεις στον Θεό, πρέπει και να Τον υπακούς. Εάν είσαι ανίκανος να το πράξεις, τότε δεν έχει σημασία αν πιστεύεις στον Θεό ή όχι. Αν πιστεύεις στον Θεό εδώ και πολλά χρόνια και, παρόλα αυτά, ποτέ δεν Τον έχεις υπακούσει και δεν αποδέχεσαι τα λόγια Του καθ’ ολοκληρίαν, και αντ’ αυτού, ζητάς ο Θεός να υποταχθεί σε εσένα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις δικές σου αντιλήψεις, τότε είσαι ο πλέον ανυπότακτος απ’ όλους και είσαι μη πιστός. Πώς θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι να υπακούσουν στο έργο και τα λόγια του Θεού που δεν συμμορφώνονται με τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Οι πιο ανυπότακτοι απ’ όλους είναι εκείνοι που σκοπίμως αψηφούν τον Θεό και Του αντιστέκονται. Είναι οι εχθροί του Θεού και οι αντίχριστοι. Διατηρούν μονίμως εχθρική στάση απέναντι στο νέο έργο του Θεού· δεν έχουν ποτέ την παραμικρή τάση να υποταχθούν, ούτε έχουν ποτέ υποταχθεί ούτε έχουν δείξει ταπεινότητα ευχαρίστως. Εξυψώνουν εαυτόν ενώπιον των άλλων και ποτέ δεν υποτάσσονται σε κανέναν. Ενώπιον του Θεού, θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους καλύτερους στην κήρυξη του λόγου, καθώς και τους πλέον επιδέξιους στο να εργάζονται πάνω σε άλλους. Ποτέ δεν απορρίπτουν τους «θησαυρούς» που έχουν στην κατοχή τους, αλλά τους αντιμετωπίζουν ως οικογενειακά κειμήλια για λατρεία και κήρυγμα προς άλλους, ενώ τους χρησιμοποιούν για να κατηχούν στους ανόητους εκείνους που τους θαυμάζουν. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους της εκκλησίας. Δύναται να λεχθεί ότι πρόκειται για «ακατάβλητους ήρωες» που, γενιά τη γενιά, παραμένουν στον οίκο του Θεού. Εκλαμβάνουν την κήρυξη του λόγου (δόγμα) ως το υψηλότερο καθήκον τους. Χρόνο με τον χρόνο, γενιά με τη γενιά, τριγυρνούν εδώ κι εκεί, υποστηρίζοντας σθεναρά το «ιερό και απαραβίαστο» καθήκον τους. Κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει· ούτε ένας δεν τολμά να τους κατηγορήσει ανοιχτά. Με την πάροδο των ετών, γίνονται «βασιλείς» μέσα στον οίκο του Θεού, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτα την τυραννία τους σε άλλους κάθε εποχή. Η συμμορία αυτή των δαιμόνων επιδιώκει να ενωθεί μαζί και να γκρεμίσει το έργο Μου· πώς μπορώ να επιτρέψω σε αυτούς τους ζωντανούς διαβόλους να υπάρχουν ενώπιόν Μου; Ακόμη και εκείνοι που είναι κατά το ήμισυ υπάκουοι αδυνατούν να συνεχίσουν μέχρι το τέλος, πόσο μάλλον αυτοί οι τύραννοι, που δεν έχουν την παραμικρή υπακοή στις καρδιές τους! Το έργο του Θεού δεν κερδίζεται εύκολα από τον άνθρωπο. Ακόμη κι αν χρησιμοποιήσουν όλη τη δύναμη που διαθέτουν, οι άνθρωποι μπορούν μόνο να κερδίσουν ένα απλό μερίδιο από αυτό, κάτι που τους επιτρέπει τελικά να τελειωθούν. Τι γίνεται, λοιπόν, με τα παιδιά του αρχαγγέλου, που επιδιώκουν να καταστρέψουν το έργο του Θεού; Δεν έχουν ακόμα λιγότερες ελπίδες να κερδηθούν από τον Θεό; Επιτελώντας το έργο της κατάκτησης, σκοπός Μου δεν είναι μόνο να κατακτήσω προς χάριν της κατάκτησης, αλλά να κατακτήσω έτσι ώστε να αποκαλύψω τη δικαιοσύνη και την αδικία, να αποκτήσω αποδείξεις για την τιμωρία του ανθρώπου, να καταδικάσω τους κακούς και, επιπλέον, να κατακτήσω προς χάριν της τελείωσης εκείνων που υπακούν πρόθυμα. Τελικά, όλοι θα χωριστούν ανάλογα με το είδος, και αυτοί που θα τελειωθούν θα είναι εκείνοι των οποίων οι σκέψεις και οι ιδέες είναι γεμάτες με υπακοή. Αυτό είναι το έργο που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος. Στο μεταξύ, εκείνοι των οποίων η κάθε πράξη είναι επαναστατική, θα τιμωρούνται και θα στέλνονται να καούν στη φωτιά, τα αντικείμενα αιώνιου αναθέματος. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, αυτοί οι «σπουδαίοι και ακατάβλητοι ήρωες» των παλαιότερων χρόνων θα γίνουν οι χαμηλότεροι και οι πλέον απευκταίοι «αδύναμοι και ανίκανοι δειλοί». Μόνον τούτο δύναται να απεικονίσει κάθε πτυχή της δικαιοσύνης του Θεού και τη διάθεσή Του, η οποία είναι απρόσβλητη από τον άνθρωπο, και μόνον τούτο δύναται να κατευνάσει το μίσος μέσα στην καρδιά Μου. Δε συμφωνείτε ότι είναι κάτι απολύτως λογικό;

Δεν δύνανται να κερδίσουν τη ζωή όλοι εκείνοι που βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, ούτε και όσοι βρίσκονται σε αυτό το ρεύμα. Η ζωή δεν αποτελεί κοινή ιδιοκτησία, την οποία μοιράζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα, και οι αλλαγές στη διάθεση δεν επιτυγχάνονται εύκολα από όλους τους ανθρώπους. Η υποταγή στο έργο του Θεού πρέπει να είναι αληθινή και πραγματική και πρέπει να βιώνεται. Η επιφανειακή υποταγή και μόνο δεν δύναται να λάβει τον έπαινο του Θεού, ενώ η απλή υπακοή στις επιφανειακές πτυχές του λόγου του Θεού, χωρίς την επιδίωξη αλλαγής στη διάθεση κάποιου, δεν είναι αυτό που επιθυμεί η καρδιά του Θεού. Η υπακοή στον Θεό και η υποταγή στο έργο Του είναι ένα και το αυτό. Αυτοί που υποτάσσονται μονάχα στον Θεό αλλά όχι και στο έργο Του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπάκουοι, πόσο μάλλον, εκείνοι που δεν υποτάσσονται αληθινά, αλλά είναι καταφανώς συκοφαντικοί. Όλοι εκείνοι που υποτάσσονται αληθινά στον Θεό, είναι ικανοί να ωφεληθούν από το έργο και να αποκτήσουν κατανόηση της διάθεσης και του έργου του Θεού. Μόνον αυτού του είδους οι άνθρωποι υποτάσσονται αληθινά στον Θεό. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να κερδίσουν νέες γνώσεις και να υποβληθούν σε νέες αλλαγές, από νέο έργο. Μόνον αυτοί οι άνθρωποι επαινούνται από τον Θεό, μόνον αυτοί οι άνθρωποι τελειώνονται και μόνον εκείνων των ανθρώπων οι διαθέσεις έχουν αλλάξει. Εκείνοι που επαινούνται από τον Θεό είναι αυτοί που ευχαρίστως υποτάσσονται σ’ Αυτόν και στον λόγο και στο έργο Του. Μόνον αυτού του είδους οι άνθρωποι βρίσκονται στον σωστό δρόμο, μόνον αυτού του είδους οι άνθρωποι επιθυμούν και αναζητούν ειλικρινά τον Θεό. Όσο για εκείνους, οι οποίοι μιλούν για την πίστη τους στον Θεό μόνο με το στόμα τους αλλά στην ουσία Τον υβρίζουν, είναι άνθρωποι που φορούν προσωπείο, που φέρουν το δηλητήριο του φιδιού· είναι οι πιο ύπουλοι απ’ όλους. Αργά ή γρήγορα, οι απατεώνες αυτοί θα δουν τα άθλια προσωπεία τους εντελώς κατεστραμμένα. Αυτό δεν είναι το έργο που πραγματοποιείται σήμερα; Οι κακοί άνθρωποι θα είναι πάντοτε κακοί και ποτέ δεν θα αποδράσουν από την ημέρα της τιμωρίας. Οι καλοί άνθρωποι θα είναι πάντοτε καλοί και θα αποκαλυφθούν όταν το έργο του Θεού φθάσει στο τέλος του. Ούτε ένας από τους κακούς δεν πρόκειται να θεωρηθεί δίκαιος, αλλά ούτε και κανείς από τους δίκαιους θα θεωρηθεί κακός. Θα άφηνα Εγώ οποιονδήποτε να κατηγορηθεί άδικα;

Καθώς η ζωή σας εξελίσσεται, πρέπει πάντα να έχετε νέα είσοδο και νέα, υψηλότερη γνώση, η οποία καθίσταται βαθύτερη σε κάθε βήμα. Σε τούτο είναι που πρέπει να εισέλθει όλη η ανθρωπότητα. Μέσα από την επικοινωνία, την ακρόαση κηρυγμάτων, την ανάγνωση του λόγου του Θεού ή τον χειρισμό κάποιου ζητήματος, θα αποκτήσεις νέα γνώση και καινούρια διαφώτιση, και δεν θα ζεις σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες και τις παλιές εποχές· θα ζεις πάντοτε μέσα στο νέο φως και δεν θα απομακρύνεσαι από τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι το νόημα του να μπει κανείς στον σωστό δρόμο. Η πληρωμή ενός τιμήματος σε επιφανειακό επίπεδο δεν πρόκειται να ωφελήσει σε τίποτε· μέρα με τη μέρα, ο λόγος του Θεού εισέρχεται σε υψηλότερα επίπεδα, και νέα πράγματα εμφανίζονται καθημερινά, και ο άνθρωπος, επίσης, πρέπει να κάνει μια νέα είσοδο κάθε μέρα. Καθώς ο Θεός ομιλεί, ταυτόχρονα υλοποιεί όλα εκείνα για τα οποία έχει μιλήσει, και εάν αδυνατείς να συμβαδίσεις, τότε θα μείνεις πίσω. Πρέπει να εμβαθύνεις περισσότερο στις προσευχές σου· η βρώση και η πόση σου του λόγου του Θεού δεν μπορεί να γίνεται διακεκομμένα. Να εμβαθύνετε στη διαφώτιση και τη φώτιση που λαμβάνετε, και οι αντιλήψεις και η φαντασία σας πρέπει σταδιακά να υποχωρήσουν. Πρέπει επίσης να ενισχύσετε την κρίση σας και, για ό,τι κι αν συναντήσετε, πρέπει να έχετε τις δικές σας σκέψεις και τις δικές σας απόψεις. Κατανοώντας κάποια πράγματα στο πνεύμα, πρέπει να αποκτήσετε γνώση των εξωτερικών πραγμάτων και να καταλάβετε την ουσία οποιουδήποτε θέματος. Εάν δεν είσαι εξοπλισμένος με αυτά τα πράγματα, πώς θα είσαι ικανός να καθοδηγήσεις την εκκλησία; Εάν μιλάς για γράμματα και δόγματα μονάχα θεωρητικά και χωρίς κανέναν τρόπο να τα κάνεις πράξη, θα καταφέρεις να προχωρήσεις μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι οριακά αποδεκτό όταν μιλάς σε νέους πιστούς, αλλά, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι νέοι πιστοί θα έχουν αποκτήσει πραγματική εμπειρία, δεν θα είσαι πλέον ικανός να τους εξοπλίσεις. Πώς είσαι, λοιπόν, έτοιμος προς χρήσιν του Θεού; Χωρίς νέα διαφώτιση, η εργασία σου καθίσταται αδύνατη. Αυτοί που δεν έχουν λάβει νέα διαφώτιση, είναι εκείνοι που δεν ξέρουν πώς να βιώνουν και τέτοιοι άνθρωποι δεν αποκτούν ποτέ νέες γνώσεις ή εμπειρίες. Και, όσον αφορά την παροχή ζωής, είναι απολύτως αδύνατον να επιτελέσουν το καθήκον τους, ούτε είναι δυνατόν να καταστούν έτοιμοι προς χρήσιν του Θεού. Αυτού του είδους ο άνθρωπος δεν είναι άξιος για τίποτα, ένας ανεπρόκοπος. Στην πραγματικότητα, τέτοιοι άνθρωποι είναι εντελώς ανίκανοι να επιτελέσουν το καθήκον τους στο έργο, δεν είναι άξιοι για τίποτα. Όχι μόνον αποτυγχάνουν στην επιτέλεση του καθήκοντός τους, αλλά, επί πραγματικού, θέτουν και πολύ περιττή πίεση στην εκκλησία. Παροτρύνω αυτούς τους «σεβάσμιους ηλικιωμένους» να βιαστούν να εγκαταλείψουν την εκκλησία, έτσι ώστε οι άλλοι να μην είναι πλέον υποχρεωμένοι να έρχονται σε επαφή μαζί σου. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία κατανόηση του νέου έργου και είναι γεμάτοι με ατελείωτες αντιλήψεις. Δεν υπηρετούν κανέναν απολύτως σκοπό μέσα στην εκκλησία· αντίθετα, προκαλούν διχόνοιες και εξαπλώνουν αρνητικότητα παντού, μέχρι του σημείου να διαπράττουν κάθε είδους παραπτώματα και οχλήσεις μέσα στην εκκλησία, προξενώντας, έτσι, σε εκείνους που στερούνται κρίσεως, σύγχυση και αναστάτωση. Αυτοί οι ζωντανοί διάβολοι, αυτά τα κακά πνεύματα πρέπει να εγκαταλείψουν την εκκλησία το συντομότερο δυνατό, για να μην συναντήσει εμπόδια η εκκλησία για λογαριασμό σου. Μπορεί να μη φοβάσαι το έργο της σημερινής ημέρας, αλλά δεν φοβάσαι τη δίκαιη τιμωρία της αυριανής; Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι παράσιτα, και ένας μεγάλος αριθμός λύκων, οι οποίοι προσπαθούν να διαταράξουν το κανονικό έργο του Θεού. Αυτά τα πράγματα είναι όλα δαίμονες σταλμένοι από τον δαίμονα βασιλιά, άγριοι λύκοι που επιδιώκουν να καταβροχθίσουν τους ανυποψίαστους αμνούς. Εάν δεν εκδιωχθούν αυτοί οι επονομαζόμενοι άνθρωποι, θα καταστούν παράσιτα της εκκλησίας, σκόροι που καταβροχθίζουν τις προσφορές. Αργά ή γρήγορα, θα έρθει η μέρα που αυτά τα άξια περιφρόνησης, αμαθή, κατώτερα και απωθητικά σκουλήκια θα τιμωρηθούν!

Προηγούμενο: Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του

Επόμενο: Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο