Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου

Στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να αναγγείλει τη νέα εποχή, να αλλάξει τα μέσα με τα οποία εργάζεται και να επιτελέσει το έργο όλης της εποχής. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Θεός εργάζεται στην Εποχή του Λόγου. Ενσαρκώθηκε για να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αληθινά τον Θεό, ο οποίος είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται, και να αντικρίσει τη σοφία και τη θαυμασιότητά Του. Τέτοιο έργο επιτελείται ώστε να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της κατάκτησης του ανθρώπου, της τελείωσης του ανθρώπου και της εξόντωσης του ανθρώπου, τα οποία αποτελούν το πραγματικό νόημα της χρήσης λόγων για την επιτέλεση του έργου στην Εποχή του Λόγου. Μέσω αυτών των λόγων, οι άνθρωποι καταφέρνουν να γνωρίσουν το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού, την ουσία του ανθρώπου και σε τι οφείλει να εισέλθει ο άνθρωπος. Μέσω των λόγων, πραγματοποιείται στο σύνολό του το έργο που επιθυμεί να επιτελέσει ο Θεός στην Εποχή του Λόγου. Μέσω αυτών των λόγων, οι άνθρωποι εκτίθενται, εξαλείφονται και δοκιμάζονται. Οι άνθρωποι έχουν δει τα λόγια του Θεού, έχουν ακούσει αυτά τα λόγια και έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη αυτών των λόγων. Ως αποτέλεσμα, έχουν φτάσει σε σημείο να πιστέψουν στην ύπαρξη του Θεού, στην παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, καθώς και στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, και στην επιθυμία Του να σώσει τον άνθρωπο. Η λέξη «λόγια» μπορεί να είναι απλή και συνηθισμένη, μα τα λόγια που εκφράστηκαν από το στόμα του ενσαρκωμένου Θεού συγκλονίζουν το σύμπαν, μεταμορφώνουν την καρδιά των ανθρώπων, μεταμορφώνουν τις αντιλήψεις και τις παλιές διαθέσεις των ανθρώπων, και μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν ολόκληρος ο κόσμος στο παρελθόν. Μέσα από τις διάφορες εποχές, μόνο ο Θεός του σήμερα έχει εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μόνο Αυτός μιλά κατ’ αυτόν τον τρόπο και έρχεται ώστε να σώσει τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Από δω και στο εξής, ο άνθρωπος ζει υπό την καθοδήγηση των λόγων του Θεού, ποιμαίνεται και εφοδιάζεται από τα λόγια Του. Οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο των λόγων του Θεού, εν μέσω των αναθεμάτων και των ευλογιών των λόγων του Θεού και υπάρχουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε σημείο να ζουν υπό την κρίση και την παίδευση των λόγων Του. Αυτά τα λόγια και αυτό το έργο είναι όλα χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου, χάριν της εκπλήρωσης του θελήματος του Θεού και χάριν της αλλαγής της αρχικής εμφάνισης του κόσμου της παλαιάς δημιουργίας. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο χρησιμοποιώντας λόγια, οδηγεί τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν χρησιμοποιώντας λόγια και τους κατακτά και τους σώζει χρησιμοποιώντας λόγια. Τελικά, θα χρησιμοποιήσει λόγια για να θέσει τέλος σε ολόκληρο τον παλαιό κόσμο, ολοκληρώνοντας έτσι στο σύνολό του το σχέδιο διαχείρισής Του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να επιτελέσει το έργο Του και να επιτύχει τα αποτελέσματα του έργου Του. Δεν κάνει τερατουργίες ούτε θαύματα, μα απλώς επιτελεί το έργο Του μέσω των λόγων. Εξαιτίας αυτών των λόγων, ο άνθρωπος τρέφεται και εφοδιάζεται και κερδίζει γνώση και αληθινή εμπειρία. Κατά την Εποχή του Λόγου, ο άνθρωπος έχει λάβει εξαιρετικές ευλογίες. Δεν υποφέρει από σωματικούς πόνους και απλώς απολαμβάνει την πλούσια παροχή των λόγων του Θεού· χωρίς να χρειάζεται να πάει να αναζητήσει στα τυφλά ή να ταξιδέψει στα τυφλά, από τη βολή του, βλέπει την εμφάνιση του Θεού, Τον ακούει να μιλάει με το ίδιο Του το στόμα, λαμβάνει ό,τι Αυτός παρέχει, και Τον παρακολουθεί προσωπικά να κάνει το έργο Του. Αυτά αποτελούν πράγματα τα οποία οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν ήταν σε θέση να τα απολαύσουν, και ευλογίες τις οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να λάβουν.

Ο Θεός είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Από όποια άποψη και αν μιλάει, είναι εξ ολοκλήρου χάριν της τελείωσης αυτών των ανθρώπων. Ο λόγος που εκφράζεται από την οπτική γωνία του Πνεύματος είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός από τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει ένα μονοπάτι προς την πράξη, επειδή ο άνθρωπος έχει περιορισμένη δεκτική ικανότητα. Το έργο του Θεού επιτυγχάνει διαφορετικά αποτελέσματα, και κάθε βήμα του έργου περιέχει τον σκοπό Του. Επιπλέον, πρέπει να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες για την τελείωση του ανθρώπου. Αν εξέφραζε τη φωνή Του μόνο από την οπτική γωνία του Πνεύματος, αυτό το στάδιο του έργου του Θεού δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Από τον τόνο της φωνής Του, μπορείς να δεις ότι είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Ως άνθρωπος που επιθυμεί να τελειωθεί από τον Θεό, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις; Πρέπει πρώτα να γνωρίσεις το έργο του Θεού. Τώρα νέοι μέθοδοι έχουν εισαχθεί στο έργο του Θεού και η εποχή έχει αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Θεός έχει επίσης αλλάξει, και ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μιλά είναι κι αυτός διαφορετικός. Επί του παρόντος, δεν έχει αλλάξει μόνο η μέθοδος του έργου Του, αλλά και η εποχή. Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Είναι, επίσης, η εποχή της αγάπης για τον Θεό. Είναι μια πρόγευση της Εποχής της Χιλιετούς Βασιλείας —η οποία είναι και η Εποχή του Λόγου δηλαδή, στην οποία ο Θεός χρησιμοποιεί πολλά μέσα ομιλίας για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και μιλά από διαφορετικές προοπτικές για να εφοδιάζει τον άνθρωπο. Μόλις ξεκινήσει η Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, ο Θεός θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τον λόγο με σκοπό την τελείωση του ανθρώπου, επιτρέποντας στον άνθρωπο να εισέλθει στην πραγματικότητα της ζωής και να οδηγήσει τον άνθρωπο στον σωστό δρόμο. Ο άνθρωπος έχει βιώσει τόσα πολλά στάδια του έργου Του και έχει δει ότι το έργο του Θεού δεν παραμένει αμετάβλητο. Αντιθέτως, εξελίσσεται και εμβαθύνει συνεχώς. Αφότου οι άνθρωποι το έχουν βιώσει για τόσο καιρό, το έργο έχει μεταστραφεί επανειλημμένα, αλλάζοντας ξανά και ξανά. Όσο κι αν αλλάζει, ωστόσο, δεν αποκλίνει ποτέ από τον στόχο του Θεού να φέρει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Ακόμη και μέσω δέκα χιλιάδων αλλαγών, δεν παρεκκλίνει ποτέ από τον αρχικό σκοπό του. Όπως κι αν αλλάζει η μέθοδος του έργου του Θεού, αυτό το έργο δεν αποκλίνει ποτέ ούτε από την αλήθεια ούτε από τη ζωή. Οι αλλαγές στα μέσα με τα οποία επιτελείται το έργο αφορούν απλώς μια αλλαγή στη μορφή του έργου και της οπτικής γωνίας της έκφρασης, όχι αλλαγή στον κεντρικό στόχο του έργου Του. Αλλαγές στον τόνο της φωνής και των μέσων του έργου πραγματοποιούνται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Αλλαγή στον τόνο της φωνής δεν σημαίνει αλλαγή του σκοπού ή της θεμελιώδους αρχής του έργου. Η ουσία του ανθρώπου που πιστεύει στον Θεό είναι να αναζητήσει τη ζωή. Αν πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν αναζητάς τη ζωή ή δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη γνώση του Θεού, τότε δεν υπάρχει πίστη στον Θεό! Είναι ρεαλιστικό να προσπαθείς ακόμα να εισέλθεις στη βασιλεία για να γίνεις βασιλιάς; Μόνο η επίτευξη της αληθινής αγάπης για τον Θεό μέσω της αναζήτησης της ζωής είναι πραγματικότητα. Η επιδίωξη και η πράξη της αλήθειας είναι όλα πραγματικότητα. Βίωσε τον λόγο του Θεού καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο Του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα συλλάβεις τη γνώση του Θεού μέσω της πραγματικής εμπειρίας. Αυτή είναι πραγματική επιδίωξη.

Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Το αν έχεις εισέλθει σε αυτήν τη νέα εποχή εξαρτάται από το αν έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, από το εάν ο λόγος Του έχει γίνει η πραγματικότητα της ζωής σου. Ο λόγος του Θεού γίνεται γνωστός σε όλους, έτσι ώστε, τελικά, όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν στον κόσμο του λόγου, και ο λόγος του Θεού να διαφωτίσει και να φωτίσει κάθε άνθρωπο εσωτερικά. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου είσαι βιαστικός και απρόσεκτος καθώς αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού, και δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για τον λόγο Του, αυτό δείχνει ότι η κατάστασή σου δεν είναι σωστή. Αν αδυνατείς να εισέλθεις στην Εποχή του Λόγου, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται εντός σου. Αν έχεις εισέλθει σε αυτήν την εποχή, Αυτός θα επιτελέσει το έργο Του. Τι μπορείς να κάνεις επί του παρόντος, στην αρχή αυτής της Εποχής του Λόγου, για να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός θα καταστήσει πραγματικότητα μεταξύ σας, ώστε κάθε άνθρωπος να βιώνει τον λόγο του Θεού, να είναι σε θέση να κάνει την αλήθεια πράξη, και να αγαπά τον Θεό με ειλικρίνεια. Όλοι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τον λόγο του Θεού ως βάση και πραγματικότητά τους, και θα έχουν καρδιά γεμάτη φόβο Θεού. Επίσης, εάν κάνει πράξη τον λόγο του Θεού, ο άνθρωπος θα μπορεί τότε να κυβερνήσει μαζί με τον Θεό. Αυτό είναι το έργο που θα επιτύχει ο Θεός. Μπορείς να πορευτείς χωρίς να αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού; Υπάρχουν πολλοί τώρα που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διάγουν ούτε μία ή δύο ημέρες χωρίς να αναγνώσουν τον λόγο του Θεού. Πρέπει να αναγιγνώσκουν τον λόγο Του καθημερινά, κι αν ο χρόνος δεν το επιτρέπει, η ακρόαση του λόγου Του αρκεί. Αυτή είναι η αίσθηση που δίνει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και πώς Αυτός αρχίζει να αγγίζει τον άνθρωπο. Κυβερνά, δηλαδή, τον άνθρωπο μέσω του λόγου, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Αν νιώθεις σκότος και δίψα μετά από μία μόνο μέρα χωρίς να φας και να πιείς τον λόγο του Θεού και το θεωρείς απαράδεκτο, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα σε έχει αγγίξει και δεν έχει απομακρυνθεί από εσένα. Τότε βρίσκεσαι σε αυτό το ρεύμα. Ωστόσο, εάν δεν έχεις αντιληφθεί ή δεν έχεις αισθανθεί δίψα μετά από μια δύο ημέρες χωρίς να φας και να πιείς τον λόγο του Θεού και δεν αισθάνεσαι συγκινημένος, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει απομακρυνθεί από εσένα. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι η κατάσταση εντός σου δεν είναι σωστή. Δεν έχεις εισέλθει στην Εποχή του Λόγου και έχεις μείνει πίσω. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κυβερνήσει τον άνθρωπο. Αισθάνεσαι καλά αν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού και εάν όχι, δεν υπάρχει οδός να ακολουθήσεις. Ο λόγος του Θεού γίνεται το φαγητό του ανθρώπου και η κινητήρια δύναμή του. Η Βίβλος αναφέρει ότι «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού». Αυτό είναι το έργο που ο Θεός θα ολοκληρώσει την σήμερον ημέρα. Θα πραγματώσει αυτή την αλήθεια μέσα σας. Γιατί ο άνθρωπος στο παρελθόν μπορούσε να διάγει πολλές ημέρες χωρίς να αναγιγνώσκει τον λόγο του Θεού, αλλά συνέχιζε να τρώει και να εργάζεται; Και γιατί δεν συμβαίνει αυτό τώρα; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τον λόγο για να κυβερνήσει τοις πάσι. Μέσω του λόγου του Θεού, ο άνθρωπος κρίνεται και τελειώνεται, και τελικά μεταφέρεται στη βασιλεία. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να εφοδιάσει τη ζωή του ανθρώπου και μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να παράσχει στον άνθρωπο το φως και την οδό της πράξης, ιδιαίτερα στην Εποχή της Βασιλείας. Εφόσον τρως και πίνεις καθημερινά τον λόγο Του και δεν εγκαταλείπεις την πραγματικότητα του λόγου του Θεού, ο Θεός θα μπορέσει να σε οδηγήσει στην τελείωσή.

Δεν μπορεί να βιάζεται κανείς να επιτύχει τον στόχο του όταν αναζητά τη ζωή. Η εξέλιξη στη ζωή δεν συντελείται μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Το έργο του Θεού είναι κανονικό και πρακτικό, και πρέπει να διέλθει από την απαραίτητη διαδικασία. Ο ενσαρκωμένος Ιησούς χρειάστηκε τριάντα τρία και μισό έτη για να ολοκληρώσει το έργο Του της σταύρωσης —πόσο απαιτείται για να εξαγνιστεί ο άνθρωπος και να μεταμορφωθεί η ζωή του, ένα έργο μεγίστης δυσκολίας; Επίσης, δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας κανονικός άνθρωπος που να φανερώνει τον Θεό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Είναι χαμηλού επιπέδου και χρειάζονται μια μακρά περίοδο λόγου και έργου του Θεού. Επομένως, μην βιάζεσαι να δεις αποτελέσματα. Πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού ενεργά και να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια επί του λόγου του Θεού. Αφού διαβάσεις τον λόγο Του, πρέπει να είσαι σε θέση να τον κάνεις πράξη στην πραγματικότητα, και με τον λόγο του Θεού, αποκτάς στη συνέχεια γνώση, διορατικότητα, ευθυκρισία και σοφία. Μέσω αυτού, θα αλλάξεις χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Αν είσαι σε θέση να δεχτείς ως αρχές σου τη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού, την ανάγνωση του λόγου Του, τη γνώση του, τη βίωση και την πράξη του, θα εξελιχθείς χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι σε θέση να κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού ακόμη και μετά την ανάγνωση του! Γιατί βιάζεσαι; Όταν φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο ανάστημα, θα είσαι σε θέση να κάνεις τον λόγο Του πράξη. Θα έλεγε ένα παιδί τεσσάρων ή πέντε ετών ότι δεν μπορεί να στηρίξει ή να τιμήσει τους γονείς του; Πρέπει να γνωρίζεις τώρα ποιο είναι το ανάστημά σου, να κάνεις πράξη ό,τι μπορείς, και να μη διαταράσσεις τη διαχείριση του Θεού. Απλώς τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού και συνέχισε να προχωράς, εφάρμοσέ το αυτό ως θεμελιώδη αρχή σου. Μην ανησυχείς ακόμα για το αν ο Θεός μπορεί να σε ολοκληρώσει. Μην το εξετάζεις αυτό ακόμα. Απλώς τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού όποτε τον συναντάς, και είναι βέβαιο ότι ο Θεός θα μπορέσει να σε ολοκληρώσει. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Μην το πράττεις αβλεπεί, αλλά, από τη μια πλευρά, αναζήτα τον λόγο που πρέπει να γνωρίσεις, δηλαδή αυτόν που σχετίζεται με το όραμα, κι από την άλλη, αναζήτα αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις αληθινή πράξη, δηλαδή αυτό στο οποίο πρέπει να εισέλθεις. Η μία πτυχή αφορά τη γνώση, και η άλλη αφορά την είσοδο. Μόλις ανακαλύψεις και τα δύο, δηλαδή, όταν συλλάβεις τι πρέπει να γνωρίζεις και τι να κάνεις πράξη, θα γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού.

Η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία μιλάς, είναι να προχωράς μπροστά και να μιλάς για τον λόγο του Θεού. Όταν συναθροίζεστε, πρέπει να συναναστρέφεστε σχετικά με τον λόγο του Θεού και να τον χρησιμοποιείτε ως το θέμα της συζήτησής σας. Μιλήστε για το τι γνωρίζετε γύρω από τον λόγο του Θεού, πώς εσείς κάνετε τον λόγο Του πράξη και πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Αν συναναστρέφεσαι σχετικά με τον λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα θα σε φωτίσει. Ο άνθρωπος πρέπει επίσης να συνεργάζεται, προκειμένου ο κόσμος αυτός να γίνει κόσμος του λόγου του Θεού. Αν δεν εισέλθεις σε αυτό, ο Θεός δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο Του. Εάν δεν μιλάς για τον λόγο Του, δεν μπορεί να σε φωτίσει. Όποτε έχεις ελεύθερο χρόνο, μίλα για τον λόγο του Θεού. Μην μιλάς άσκοπα! Άφησε τη ζωή σου να γεμίσει με τον λόγο του Θεού. Τότε θα είσαι ευσεβής πιστός. Ακόμα κι αν η συναναστροφή σου είναι επιφανειακή, δεν πειράζει. Χωρίς την επιφάνεια, δεν θα υπήρχε βάθος. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία πρέπει κάποιος να υποβληθεί. Μέσω της άσκησής σου, αποκτάς γνώση όσον αφορά την φώτισή σου από το Άγιο Πνεύμα, και πώς να τρως και να πίνεις αποτελεσματικά τον λόγο του Θεού. Μετά από μια περίοδο τέτοιας εξερεύνησης, θα εισέλθεις στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Μόνο αν είσαι αποφασισμένος να συνεργαστείς, θα λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Υπάρχουν δύο πτυχές της αρχής περί της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού: Η μία σχετίζεται με τη γνώση, και η άλλη με την είσοδο. Ποιον λόγο θα πρέπει να γνωρίσεις; Θα πρέπει να γνωρίσεις τον λόγο που σχετίζεται με το όραμα (όπως αυτόν που σχετίζεται με το σε ποια εποχή έχει εισέλθει τώρα το έργο του Θεού, τι θέλει να επιτύχει ο Θεός επί του παρόντος, τι είναι ενσάρκωση, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά σχετίζονται με το όραμα). Ποια είναι η οδός, στην οποία θα πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος; Αυτό αναφέρεται στον λόγο του Θεού, στον οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να εισέλθει και να κάνει πράξη. Αυτές είναι οι δύο πτυχές της βρώσης και της πόσης του λόγου του Θεού. Εφεξής, τρώγε και πίνε τον λόγο του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν κατανοείς σαφώς τον λόγο που αφορά το όραμα, τότε δεν χρειάζεται να συνεχίζεις να διαβάζεις συνεχώς. Πρωταρχική σημασία έχει να τρως και να πίνεις περισσότερο λόγο όσον αφορά την είσοδο, όπως πώς να στρέψεις την καρδιά σου προς τον Θεό, πώς να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού, και πώς να απαρνηθείς τη σάρκα. Αυτό πρέπει να κάνεις πράξη. Εάν δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, δεν είναι δυνατή η επίτευξη πραγματικής συναναστροφής. Μόλις γνωρίσεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Του, και έχεις πιάσει τι είναι σημαντικό, η συναναστροφή θα γίνει ελεύθερα. Όποια και αν είναι τα ζητήματα που τίθενται, μπορείς να τα συναναστροφή και να συλλαμβάνεις την πραγματικότητα. Συναναστρεφόμενος σχετικά με τον λόγο του Θεού χωρίς πραγματικότητα σημαίνει ότι αδυνατείς να συλλάβεις τι είναι σημαντικό, και αυτό δείχνει ότι δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Κάποιοι αισθάνονται κούραση όταν αναγιγνώσκουν τον λόγο του Θεού. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Πράγματι, το φυσιολογικό είναι να μην κουράζεσαι ποτέ να αναγιγνώσκεις τον λόγο του Θεού, να διψάς συνεχώς γι’ αυτόν και πάντα να σκέφτεσαι ότι ο λόγος του Θεού είναι καλός. Έτσι τρώει και πίνει τον λόγο του Θεού κάποιος που έχει πραγματικά εισέλθει. Όταν αισθάνεσαι ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινά πρακτικός και είναι ακριβώς αυτός, στον οποίο πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος, όταν αισθάνεσαι ότι ο λόγος Του είναι πολύ χρήσιμος και ωφέλιμος για τον άνθρωπο και ότι εφοδιάζει την ανθρώπινη ζωή, αυτό το συναίσθημα το λαμβάνεις από το Άγιο Πνεύμα, γιατί άγγιξε την υπάρξή σου το Άγιο Πνεύμα. Αυτό αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εντός σου, και ότι ο Θεός δεν έχει στραφεί μακριά σου. Όταν διαπιστώνουν ότι ο Θεός μιλάει συνεχώς, κάποιοι κουράζονται από τον λόγο Του και πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία το να αναγνώσουν τον λόγο Του. Αυτή η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική. Οι καρδιές τους δεν διψούν να εισέλθουν στην πραγματικότητα, και αυτοί οι άνθρωποι ούτε διψούν ούτε θεωρούν σημαντική την τελείωσή τους. Όποτε διαπιστώνεις ότι δεν διψάς για τον λόγο του Θεού, είναι ένδειξη ότι η κατάστασή σου δεν είναι φυσιολογική. Στο παρελθόν, το αν ο Θεός στράφηκε μακριά σου καθορίστηκε από το εάν είχες γαλήνη εντός σου και βίωνες την απόλαυση. Τώρα, το βασικό είναι αν διψάς για τον λόγο του Θεού, εάν ο λόγος Του είναι η πραγματικότητά σου, εάν είσαι πιστός και αν είσαι σε θέση να πράξεις ό,τι μπορείς για τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κρίνεται από την πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Ο Θεός απευθύνει τον λόγο Του σε όλους τους ανθρώπους. Εάν είσαι διατεθειμένος να τον αναγνώσεις, θα σε διαφωτίσει, αλλά εάν δεν είσαι, δεν θα το πράξει. Ο Θεός διαφωτίζει όσους πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, και όσους Τον αναζητούν. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός δεν τους διαφώτισε, ακόμη κι αφού ανάγνωσαν τον λόγο Του. Πώς αναγνώστηκε ο λόγος; Αν αναγνώσεις τον λόγο Του σαν να θαυμάζεις λουλούδια ενώ καλπάζεις πάνω σε άλογο και δεν δίνεις σημασία στην πραγματικότητα, πώς να σε διαφωτίσει ο Θεός; Πώς θα μπορούσε κάποιος που δεν λατρεύει τον Λόγο του Θεού να τελειωθεί από Αυτόν; Εάν δεν λατρεύεις τον λόγο του Θεού, τότε δεν θα κατέχεις ούτε την αλήθεια ούτε την πραγματικότητα. Αν λατρεύεις τον λόγο Του, τότε θα είσαι σε θέση να κάνεις την αλήθεια πράξη. Τότε θα κατέχεις την πραγματικότητα. Συνεπώς, πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, είτε είσαι απασχολημένος είτε όχι, είτε οι συνθήκες είναι δυσμενείς ή όχι, και είτε δοκιμάζεσαι ή όχι. Εν γένει, ο λόγος του Θεού είναι η βάση της ύπαρξης του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τον λόγο Του, αλλά πρέπει να τρώει τον λόγο Του σαν να τρώει τα τρία γεύματα της ημέρας. Θα μπορούσε τόσο εύκολα ο Θεός να κερδίσει κάποιον και να τον οδηγήσει στην τελείωση; Είτε κατανοείς είτε όχι επί του παρόντος, είτε γνωρίζεις το έργο του Θεού, πρέπει να τρως και να πίνεις περισσότερο από τον λόγο του Θεού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις ενεργητικά. Αφού αναγνώσεις τον λόγο του Θεού, βιάσου να κάνεις πράξη σε ό,τι μπορείς να εισέλθεις, και άφησε κατά μέρος για λίγο ό,τι δεν μπορείς. Ίσως αδυνατείς να κατανοήσεις ένα μεγάλο μέρος του λόγου του Θεού στην αρχή, αλλά μετά από δύο ή τρεις μήνες, ίσως κι έναν χρόνο, θα μπορέσεις. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση σε μία ή δύο ημέρες. Τις περισσότερες φορές, όταν αναγιγνώσκεις τον λόγο Του, μπορεί να μην τον κατανοείς επί του παρόντος. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να φαίνεται σαν ένα απλό κείμενο. Μόνο μετά από μια περίοδο εμπειρίας θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις. Ο Θεός έχει εκφράσει πολλά, οπότε θα πρέπει να καταβάλεις κάθε προσπάθεια να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, θα καταφέρεις να κατανοήσεις και το Άγιο Πνεύμα θα σε διαφωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει τον άνθρωπο, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτός σε διαφωτίζει και σε καθοδηγεί όταν διψάς και αναζητάς. Η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, επικεντρώνεται στον λόγο του Θεού, τον οποίο τρως και πίνεις. Όλοι όσοι δεν δίνουν σημασία στον λόγο του Θεού και επιδεικνύουν συνεχώς άλλη στάση απέναντι στον λόγο Του, η οποία χαρακτηρίζεται από επιπολαιότητα και την πεποίθηση ότι δεν έχει σημασία το αν αναγιγνώσκουν τον λόγο Του ή όχι, είναι όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα. Ούτε το έργο του Αγίου Πνεύματος ούτε η διαφώτιση από Αυτόν φαίνεται σε αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι απλώς χασομερούν και είναι απατεώνες χωρίς αληθινά προσόντα, όπως ο κ. Νανγκό της παραβολής.[α]

Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι η πραγματικότητά σου, δεν έχεις πραγματικό ανάστημα. Όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς, η πτώση σου θα είναι σίγουρη, και τότε θα φανεί το πραγματικό σου ανάστημα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, όσοι επιδιώκουν συστηματικά να εισέλθουν στην πραγματικότητα, θα κατανοήσουν τον σκοπό του έργου του Θεού. Εκείνος που κατέχει συνείδηση και διψά για τον Θεό, πρέπει να προβεί σε πράξεις για να ανταποδώσει στον Θεό την αγάπη Του. Όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα, δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι ούτε ενόψει ασήμαντων ζητημάτων. Υπάρχει απλώς μια διαφορά μεταξύ όσων διαθέτουν πραγματικό ανάστημα και όσων δεν έχουν. Γιατί, ενώ και οι δύο τρώνε και πίνουν τον λόγο του Θεού, κάποιοι είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι σε μια δοκιμασία, ενώ άλλοι τρέπονται σε φυγή; Η προφανής διαφορά είναι ότι στερούνται πραγματικού αναστήματος. Δεν κατέχουν τον λόγο του Θεού ως την πραγματικότητά τους, και ο λόγος Του δεν έχει ριζώσει μέσα τους. Μόλις δοκιμαστούν, φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους. Γιατί, λοιπόν, κάποιοι είναι σε θέση να παραμένουν ακλόνητοι εν μέσω δοκιμασιών; Αυτό συμβαίνει, επειδή κατανοούν την αλήθεια και έχουν ένα όραμα, και κατανοούν το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του, οπότε είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι εν μέσω δοκιμασιών. Αυτό είναι το πραγματικό ανάστημα, και αυτή είναι και η ζωή. Κάποιοι ενδεχομένως αναγιγνώσκουν τον λόγο του Θεού, αλλά στη συνέχεια δεν τον κάνουν ποτέ πράξη ή δεν τον αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα. Όσοι δεν επιδεικνύουν σοβαρότητα, δεν θεωρούν σημαντική την πράξη. Όσοι δεν κατέχουν τον λόγο του Θεού ως την πραγματικότητα τους, είναι όσοι δεν διαθέτουν πραγματικό ανάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι στις δοκιμασίες.

Μόλις βγαίνει ο λόγος του Θεού, θα πρέπει να τον λαμβάνεις αμέσως και να τον τρως και να τον πίνεις. Ανεξάρτητα από το πόσα κατανοείς, η άποψη στην ποία θα πρέπει να μένεις σταθερός είναι να τρως, να πίνεις, να γνωρίζεις και να κάνεις πράξη τον λόγο Του. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις. Δεν πειράζει το πόσο μπορεί να μεγαλώσει το ανάστημά σου. Απλά επικεντρώσου στο να τρως και να πίνεις τον λόγο Του. Έτσι θα πρέπει να συνεργάζεται ο άνθρωπος. Η πνευματική σου ζωή συνίσταται κυρίως στο να εισέλθεις στην πραγματικότητα, όπου τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού και τον κάνεις πράξη. Μην επικεντρώνεσαι σε τίποτα άλλο. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να οδηγήσουν όλους τους αδελφούς και τις αδελφές στο να μάθουν πώς να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού. Αυτή είναι η ευθύνη όλων των εκκλησιαστικών ηγετών. Ανεξαρτήτως από το αν είναι νέοι ή ηλικιωμένοι, όλοι πρέπει να θεωρούν τη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού σημαντική, και να φυλάσσουν τον λόγο Του στην καρδιά τους. Είσοδος σε αυτήν την πραγματικότητα σημαίνει είσοδος στην Εποχή της Βασιλείας. Σήμερα, οι περισσότεροι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να τρώνε και να πίνουν τον λόγο του Θεού, και ανεξαρτήτως χρόνου, θεωρούν ότι ο λόγος Του είναι καινοφανής. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να πορεύεται στον σωστό δρόμο. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να εργάζεται και να εφοδιάζει τον άνθρωπο. Όταν όλοι λαχταρούν και διψούν για τον λόγο του Θεού, θα εισέλθουν στον κόσμο του λόγου Του.

Ο Θεός έχει πει πολλά. Πόσα από αυτά γνωρίζεις; Σε πόσα έχεις εισέλθει; Εάν κάποιος εκκλησιαστικός ηγέτης δεν έχει οδηγήσει τους αδελφούς και τις αδελφές στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, έχει αμελήσει το καθήκον του και δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του! Είτε η κατανόησή σου είναι βαθιά είτε επιφανειακή, ανεξάρτητα από τον βαθμό της κατανόησής σου, πρέπει να ξέρεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια Του, πρέπει να δίνεις μεγάλη προσοχή στα λόγια Του, και να κατανοείς τη σημασία και την αναγκαιότητα της βρώσης και της πόσης τους. Ο Θεός έχει πει πάρα πολλά. Εάν δεν τρως και δεν πίνεις τον λόγο Του, ούτε αναζητάς ή κάνεις τον λόγο Του πράξη, δεν μπορείς να θεωρείσαι ότι πιστεύεις στον Θεό. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο Του, να βιώνεις τον λόγο Του και να κάνεις πράξη τον λόγο Του. Μόνο αυτή είναι η πίστη στον Θεό! Εάν λες ότι πιστεύεις στον Θεό με το στόμα σου, αλλά είσαι ανίκανος να κάνεις πράξη οποιονδήποτε λόγο Του ή να παράγεις κάποια πραγματικότητα, αυτό δεν σημαίνει πίστη στον Θεό. Αυτό σημαίνει «η αναζήτηση άρτου για την ικανοποίηση της πείνας». Αν μιλάς μόνο για ασήμαντη μαρτυρία, άχρηστα ζητήματα και επιφανειακά θέματα και δεν κατέχεις ούτε το παραμικρό ίχνος πραγματικότητας, αυτό δεν συνιστά πίστη στον Θεό και δεν έχεις κατανοήσει τον σωστό τρόπο που πρέπει να πιστεύεις στον Θεό. Γιατί πρέπει να τρως και να πίνεις περισσότερο από τον λόγο του Θεού; Θεωρείται άραγε πίστη αν δεν τρως και δεν πίνεις τον λόγο Του και αναζητάς μόνο να ανέλθεις στον ουρανό; Ποιο είναι το πρώτο βήμα κάποιου που πιστεύει στον Θεό; Με ποιο μονοπάτι επιτυγχάνει ο Θεός την τελείωση του ανθρώπου; Μπορείς να τελειωθείς χωρίς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού; Μπορείς να θεωρείσαι άνθρωπος της βασιλείας χωρίς να είναι ο λόγος του Θεού η πραγματικότητά σου; Τι ακριβώς είναι η πίστη στον Θεό; Όσοι πιστεύουν στον Θεό, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια καλή συμπεριφορά εξωτερικά, και είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατέχουν τον λόγο του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, δεν μπορείς ποτέ να απομακρυνθείς από τον λόγο Του. Η γνώση σου για τον Θεό και η εκπλήρωση του θελήματός Του επιτυγχάνονται μέσω του λόγου Του. Στο μέλλον, κάθε έθνος, δόγμα, θρησκεία και τομέας θα κατακτηθεί μέσω του λόγου. Ο Θεός θα μιλήσει άμεσα, και όλοι οι άνθρωποι θα κρατήσουν τον λόγο του Θεού στα χέρια τους. Μέσω αυτού, θα τελειωθούν οι άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού διεισδύει παντού: Οι άνθρωποι μιλάνε για τον λόγο του Θεού και κάνουν πράξη τον λόγο του Θεού, ενώ φυλάσσουν και μέσα τους τον λόγο του Θεού. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, είναι διαποτισμένοι με τον λόγο του Θεού, και έτσι φτάνουν στην τελείωση. Όσοι εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού και μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία Του, είναι όσοι έχουν τον λόγο του Θεού ως πραγματικότητα.

Η είσοδος στην Εποχή του Λόγου, δηλαδή στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, είναι το έργο που ολοκληρώνεται επί του παρόντος. Εφεξής, η άσκηση της συναναστροφής σχετικά με τον λόγο του Θεού. Μόνο μέσω της βρώσης και της πόσης, καθώς και της εμπειρίας του λόγου του Θεού θα είσαι σε θέση να βιώσεις τον λόγο του Θεού. Πρέπει να παράγεις κάποια πρακτική εμπειρία προκειμένου να πείσεις τους άλλους. Αν δεν μπορείς να βιώσεις την πραγματικότητα του λόγου του Θεού, κανείς δεν θα πειστεί! Όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούνται από τον Θεό μπορούν να βιώσουν την πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Αν δεν μπορείς να παράγεις αυτήν την πραγματικότητα και να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει εργαστεί μέσα σου κι εσύ δεν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του λόγου του Θεού. Η καρδιά σου διψά για τον λόγο του Θεού; Όσοι διψούν για τον λόγο του Θεού, διψούν για την αλήθεια, και μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι ευλογημένοι από τον Θεό. Στο μέλλον, υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα οποία ο Θεός θα εκφράσει σε όλες τις θρησκείες και σε όλα τα δόγματα. Πρώτα μιλά και εκφράζει τη φωνή Του ανάμεσά σας και σας καθιστά ολοκληρωμένους πριν μιλήσει και εκφράσει τη φωνή Του στα Έθνη και τα κατακτήσει. Μέσω του λόγου, όλοι θα πειστούν ειλικρινά και απόλυτα. Μέσω του λόγου του Θεού και των αποκαλύψεών Του, η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου έχει συρρικνωθεί. Όλοι έχουν την εμφάνιση του ανθρώπου και η επαναστατική διάθεση του ανθρώπου έχει επίσης μειωθεί. Ο λόγος εργάζεται επί του ανθρώπου με εξουσία και κατακτά τον άνθρωπο εντός του φωτός του Θεού. Το έργο που θα επιτελέσει ο Θεός στην παρούσα εποχή, καθώς και τα σημεία καμπής του έργου Του, βρίσκονται εντός του λόγου Του. Αν δεν αναγνώσεις τον λόγο Του, δεν θα κατανοήσεις τίποτα. Μέσω της δικής σου βρώσης και πόσης του λόγου Του, την κοινωνία με τους αδελφούς και τις αδελφές και τις πραγματικές εμπειρίες σου, η γνώση σου για τον λόγο του Θεού θα καταστεί πλήρης. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείς αληθινά να τον βιώσεις στην πραγματικότητα.

Υποσημειώσεις:

α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «της παραβολής».

Προηγούμενο: Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό

Επόμενο: Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Σχετικά με τη Βίβλο (4)

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η κατανόηση και η ικανότητα ερμηνείας της Βίβλου ισοδυναμεί με την ανακάλυψη της αληθινής οδού —στην...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο