Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;

Ως πιστοί στον Θεό, καθένας σας θα πρέπει να εκτιμήσει πως έχει κερδίσει πραγματικά την υπέρτατη εξύψωση και σωτηρία λαμβάνοντας το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες και το έργο του σχεδίου Του το οποίο επιτελεί μέσα σου σήμερα. Ο Θεός έχει κάνει αυτήν την ομάδα ανθρώπων το μοναδικό επίκεντρο του έργου Του σε ολόκληρο το σύμπαν. Έχει θυσιάσει όλο το αίμα της καρδιάς Του για εσάς· έχει ανακτήσει και σας έχει δώσει όλο το έργο του Πνεύματος σε ολόκληρο το σύμπαν. Για αυτόν τον λόγο, εσείς είστε οι τυχεροί. Επιπλέον, έχει μεταφέρει τη δόξα Του από το Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό Του, πάνω σας, και θα εκδηλώσει πλήρως τον σκοπό του σχεδίου Του μέσω αυτής της ομάδας ανθρώπων. Επομένως, εσείς είστε εκείνοι που θα λάβουν την κληρονομιά του Θεού και, επιπλέον, είστε οι κληρονόμοι της δόξας του Θεού. Ίσως όλοι σας θυμάστε αυτά τα λόγια: «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς καθ’ υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης». Όλοι σας έχετε ακούσει αυτά τα λόγια παλιότερα, όμως κανείς σας δεν κατάλαβε το αληθινό τους νόημα. Σήμερα, γνωρίζετε πολύ καλά την αληθινή τους σημασία. Αυτά τα λόγια θα τα εκπληρώσει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες, και θα εκπληρωθούν μέσα σε εκείνους που έχουν εκδιωχθεί βάναυσα από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα στη χώρα όπου βρίσκεται κουλουριασμένος. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας διώκει τον Θεό και είναι εχθρός Του, οπότε, σε αυτήν τη χώρα, όσοι πιστεύουν στον Θεό υπόκεινται σε εξευτελισμό και καταπίεση, και ως αποτέλεσμα, τα λόγια αυτά εκπληρώνονται μέσα σας, σ’ αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Επειδή το έργο ξεκινάει σε μια χώρα που εναντιώνεται στον Θεό, όλο το έργο του Θεού έρχεται αντιμέτωπο με φοβερά εμπόδια, και πολλά από τα λόγια Του χρειάζονται χρόνο για να πραγματοποιηθούν· συνεπώς, οι άνθρωποι ραφινάρονται ως αποτέλεσμα των λόγων του Θεού, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί μέρος των δεινών. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον Θεό να πραγματοποιήσει το έργο Του στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα —αλλά μέσω αυτής της δυσκολίας ο Θεός πραγματοποιεί ένα στάδιο του έργου Του, εκδηλώνοντας τη σοφία Του και τις θαυμαστές πράξεις Του, και χρησιμοποιώντας αυτήν την ευκαιρία για να ολοκληρώσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Μέσω του πόνου των ανθρώπων, μέσω του επιπέδου τους και μέσω όλων των σατανικών διαθέσεων του λαού αυτής της ακάθαρτης χώρας, ο Θεός πραγματοποιεί το έργο του εξαγνισμού και της κατάκτησης, έτσι ώστε μέσω αυτού να κερδίσει δόξα και έτσι ώστε να μπορέσει να κερδίσει εκείνους που θα καταθέσουν μαρτυρία για τις πράξεις Του. Αυτή είναι ολόκληρη η σημασία όλων των θυσιών που έχει κάνει ο Θεός για αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Δηλαδή, ο Θεός κάνει το έργο της κατάκτησης μέσω εκείνων που Του εναντιώνονται, και μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκδηλωθεί η μεγάλη δύναμη του Θεού. Με άλλα λόγια, μόνο εκείνοι στην ακάθαρτη χώρα είναι άξιοι να κληρονομήσουν τη δόξα του Θεού, και μόνο αυτό μπορεί να υπογραμμίσει τη μεγάλη δύναμη του Θεού. Για αυτόν το λόγο, η δόξα του Θεού κερδίζεται από την ακάθαρτη χώρα και από εκείνους που ζουν στην ακάθαρτη χώρα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το στάδιο του έργου του Ιησού ήταν το ίδιο: Εκείνος μπορούσε να κερδίσει δόξα μονάχα ανάμεσα στους Φαρισαίους που Τον εκδίωξαν· αν δεν είχε υποστεί τέτοιον διωγμό από τους Φαρισαίους και την προδοσία του Ιούδα, ο Ιησούς δεν θα είχε χλευαστεί ή συκοφαντηθεί, πόσο μάλλον να σταυρωθεί, και έτσι ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει κερδίσει δόξα. Όπου ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του σε κάθε εποχή και όπου κάνει το έργο Του ενσαρκωμένος, εκεί κερδίζει δόξα και εκεί κερδίζει όσους σκοπεύει να κερδίσει. Αυτό είναι το σχέδιο του έργου του Θεού κι αυτή είναι η διαχείρισή Του.

Στο διάρκειας αρκετών χιλιάδων χρόνων σχέδιο του Θεού, δύο μέρη του έργου πραγματοποιούνται εν σαρκί: Πρώτο είναι το έργο της σταύρωσης, για το οποίο κερδίζει δόξα· το άλλο είναι το έργο της κατάκτησης και της τελείωσης στις έσχατες ημέρες, μέσω του οποίου κερδίζει και πάλι δόξα. Αυτή είναι η διαχείριση του Θεού. Γι’ αυτό, μη θεωρείτε το έργο του Θεού ή την αποστολή Του προς εσάς ως απλό ζήτημα. Είστε όλοι κληρονόμοι του πολύ μεγαλύτερου και αιώνιου βάρους της δόξας του Θεού, και αυτό καθορίστηκε ειδικά από Εκείνον. Από τα δύο μέρη της δόξας Του, το ένα εκδηλώνεται μέσα σας· το σύνολο του ενός μέρους της δόξας του Θεού σάς έχει απονεμηθεί, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κληρονομιά σας. Αυτή είναι η εξύψωσή σας από τον Θεό, και είναι και το σχέδιο που Αυτός έχει προκαθορίσει εδώ και πολύ καιρό. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλείο του έργου που έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στη χώρα όπου διαμένει ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, αν το έργο αυτό μεταφερόταν αλλού, θα είχε ευδοκιμήσει εδώ και πολύ καιρό και ο άνθρωπος θα το είχε αποδεχτεί με προθυμία. Επιπλέον, αυτό το έργο θα ήταν εξαιρετικά εύκολο να γίνει αποδεκτό από τον κλήρο της Δύσης που πιστεύει στον Θεό, διότι το στάδιο του έργου του Ιησού χρησιμεύει ως προηγούμενο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός δεν είναι σε θέση να επιτύχει αυτό το στάδιο του έργου τού να κερδίσει δόξα αλλού· όταν το έργο έχει την υποστήριξη των ανθρώπων και την αναγνώριση των εθνών, η δόξα του Θεού δεν μπορεί να εδραιωθεί. Αυτή ακριβώς είναι η εξαιρετική σημασία που έχει αυτό το στάδιο του έργου σε αυτήν τη χώρα. Δεν υπάρχει ούτε ένας ανάμεσά σας που να τον προστατεύει ο νόμος —αντιθέτως, δέχεστε κυρώσεις από τον νόμο. Πιο προβληματικό ακόμα είναι πως οι άνθρωποι δεν σας καταλαβαίνουν: Είτε είναι συγγενείς σας, είτε γονείς, φίλοι ή συνάδελφοί σας, κανείς τους δεν σας καταλαβαίνει. Όταν ο Θεός σάς εγκαταλείψει, είναι αδύνατο να συνεχίσετε να ζείτε στη γη, αλλά, ακόμα κι έτσι, οι άνθρωποι δεν αντέχουν να είναι μακριά από τον Θεό, το οποίο είναι η σημασία της κατάκτησης των ανθρώπων από τον Θεό και είναι η δόξα του Θεού. Αυτό που έχετε κληρονομήσει σήμερα υπερβαίνει εκείνο όλων των αποστόλων και των προφητών όλων των εποχών και είναι μεγαλύτερο ακόμα και από εκείνο του Μωυσή και του Πέτρου. Οι ευλογίες δεν μπορούν να αποκτηθούν σε μία-δύο ημέρες· πρέπει να αποκτηθούν μέσω μεγάλης θυσίας. Τουτέστιν, πρέπει να διακατέχεστε από μια αγάπη που έχει υποστεί εξευγενισμό, πρέπει να έχετε μεγάλη πίστη και πρέπει να διαθέτετε τις πολλές αλήθειες που ο Θεός απαιτεί να κατακτήσετε· επιπροσθέτως, πρέπει να στραφείτε στη δικαιοσύνη, χωρίς να δειλιάζετε ή να υπεκφεύγετε, και πρέπει να έχετε μια καρδιά που αγαπά τον Θεό, η οποία διαρκεί μέχρι θανάτου. Πρέπει να έχετε αποφασιστικότητα, πρέπει να γίνουν αλλαγές στη διάθεση της ζωής σας, η διαφθορά σας πρέπει να θεραπευτεί, πρέπει να δεχτείτε όλες τις ενορχηστρώσεις του Θεού χωρίς διαμαρτυρία, και πρέπει να είστε υποτακτικοί ακόμα και μέχρι τον θάνατο. Αυτό οφείλετε να επιτύχετε, αυτός είναι ο τελικός στόχος του έργου του Θεού και αυτό που ζητάει ο Θεός από αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Εφόσον Εκείνος σας παρέχει, έτσι θα σας ζητήσει σίγουρα αντάλλαγμα και θα σας θέσει σίγουρα ανάλογες απαιτήσεις. Επομένως, υπάρχει λογική σε όλο το έργο που κάνει ο Θεός, κάτι το οποίο δείχνει γιατί ξανά και ξανά ο Θεός πραγματοποιεί έργο με υψηλά πρότυπα και αυστηρές απαιτήσεις. Για αυτό ακριβώς θα πρέπει να είστε γεμάτοι με πίστη στον Θεό. Εν συντομία, όλο το έργο του Θεού γίνεται για χάρη σας, έτσι ώστε να καταστείτε άξιοι να λάβετε την κληρονομιά Του. Αυτό δεν γίνεται τόσο για χάρη της ίδιας της δόξας του Θεού, αλλά για χάρη της σωτηρίας σας και για την τελείωση αυτής της ομάδας ανθρώπων που έχουν υποφέρει τόσο βαθιά στην ακάθαρτη χώρα. Θα πρέπει να καταλάβετε το θέλημα του Θεού. Και γι’ αυτό, παροτρύνω τους πολλούς αδαείς ανθρώπους που δεν έχουν καμία διορατικότητα ή σύνεση: Μη δοκιμάζετε τον Θεό και μην αντιστέκεστε πλέον. Ο Θεός έχει υπομείνει ήδη δεινά που ο άνθρωπος ποτέ δεν υπέμεινε, και καιρό πριν υπέμεινε ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση αντί του ανθρώπου. Τι άλλο δεν μπορείτε να αφήσετε; Τι μπορεί να είναι σημαντικότερο από το θέλημα του Θεού; Τι μπορεί να είναι υψηλότερο από την αγάπη του Θεού; Είναι ήδη δύσκολο να πραγματοποιήσει ο Θεός το έργο Του σ’ αυτήν την ακάθαρτη χώρα· αν, επιπροσθέτως, ο άνθρωπος εν γνώσει του κάνει σκόπιμα παραβάσεις, το έργο του Θεού θα πρέπει να πάρει παράταση. Εν ολίγοις, αυτό δεν συμφέρει κανέναν, δεν ωφελεί κανέναν. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από τον χρόνο· το έργο και η δόξα Του προέχουν. Επομένως, θα πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για το έργο Του, όσο καιρό κι αν πάρει. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού: Δεν θα αναπαυτεί μέχρι να επιτελεστεί το έργο Του. Το έργο Του θα τελειώσει μονάχα όταν αποκτήσει το δεύτερο μέρος της δόξας Του. Εάν, σε όλο το σύμπαν, ο Θεός δεν τελειώσει το δεύτερο μέρος του έργου Του που αφορά την απόκτηση δόξας, η μέρα Του δεν θα έρθει ποτέ, το χέρι Του δεν θα αφήσει ποτέ τον εκλεκτό λαό Του, η δόξα Του δεν θα κατέλθει ποτέστο Ισραήλ και το έργο Του δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Θα πρέπει να είστε σε θέση να διακρίνετε το θέλημα του Θεού και θα πρέπει να βλέπετε ότι το έργο του Θεού δεν είναι τόσο απλό όσο η δημιουργία των ουρανών, της γης και όλων των πραγμάτων. Κι αυτό γιατί το σημερινό έργο είναι η μεταμόρφωση όσων έχουν διαφθαρεί, όσων είναι αναίσθητοι σε υπέρτατο βαθμό, έχει στόχο να εξαγνίσει όσους δημιουργήθηκαν αλλά έχουν τύχει της επεξεργασίας του Σατανά. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, πόσο δε μάλλον για τη δημιουργία του φωτός, ή τη δημιουργία κάθε φυτού και ζώου. Ο Θεός εξαγνίζει τα πράγματα που έχει διαφθείρει ο Σατανάς και στη συνέχεια τα κερδίζει εκ νέου· τα πράγματα καθίστανται κτήση Του και αποτελούν τη δόξα Του. Αυτό δεν είναι όπως το φαντάζεται ο άνθρωπος, δεν είναι τόσο απλό όσο η δημιουργία των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων μέσα τους, ή το έργο της καταδίκης του Σατανά στο πηγάδι της αβύσσου· αντίθετα, είναι το έργο της μεταμόρφωσης του ανθρώπου, της μετατροπής των πραγμάτων που είναι αρνητικά, και δεν Του ανήκουν, σε πράγματα που είναι θετικά και όντως Του ανήκουν. Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα πίσω από αυτό το στάδιο του έργου του Θεού. Πρέπει να το κατανοήσετε αυτό και να μην υπεραπλουστεύετε τα ζητήματα. Το έργο του Θεού διαφέρει από κάθε συνηθισμένο έργο. Το θαύμα και η σοφία του υπερβαίνουν τον ανθρώπινο νου. Ο Θεός δεν δημιουργεί τα πάντα κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του έργου, αλλά ούτε και τα καταστρέφει. Αντιθέτως, μεταμορφώνει όλα τα πράγματα που δημιούργησε και εξαγνίζει όλα τα πράγματα που έχει μολύνει ο Σατανάς. Επομένως, ο Θεός ξεκινάει ένα μεγάλο εγχείρημα, το οποίο περικλείει ολόκληρη τη σημασία του έργου Του. Βλέπεις από αυτά τα λόγια πως το έργο του Θεού είναι πράγματι τόσο απλό;

Προηγούμενο: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα

Επόμενο: Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο