Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να είναι ξεκάθαρο ότι έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τότε έχει χαθεί το νόημα της πίστης στον Θεό. Για να υπάρχει μια κανονική σχέση με τον Θεό, πρέπει να ηρεμεί η καρδιά ενώπιον του Θεού. Μια κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να μην αμφιβάλλει ούτε να απορρίπτει το έργο του Θεού και να υποτάσσεται σε αυτό και επιπλέον σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις ενώπιον του Θεού, να μην σκέφτεται τον εαυτό του, να έχει πάντα ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού, οτιδήποτε και αν κάνει, να δέχεται να τον παρατηρεί ο Θεός, και να πειθαρχεί στους κανόνες του Θεού. Η καρδιά σου μπορεί και ηρεμεί όταν είσαι με τον Θεό, όποτε πας να κάνεις κάτι. Ακόμα και αν δεν αντιλαμβάνεσαι το θέλημα του Θεού, πρέπει να εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου και τις υποχρεώσεις σου όσο καλύτερα μπορείς. Δεν είναι πολύ αργά για να περιμένεις το θέλημα του Θεού να αποκαλυφθεί και να το κάνεις πράξη. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα γίνει κανονική και η σχέση σου με τους ανθρώπους. Όλα λειτουργούν με βάση τον λόγο του Θεού. Όταν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και μην κάνεις πράγματα που αντιτίθενται στον Θεό ή ενοχλούν την εκκλησία. Μην κάνεις πράγματα που δεν ωφελούν τις ζωές των αδελφών, μη λες πράγματα που δεν βοηθούν τους άλλους, μην κάνεις επαίσχυντα πράγματα. Να είσαι δίκαιος και έντιμος ό,τι και αν κάνεις και κάνε τα όλα ευπαρουσίαστα ενώπιον του Θεού. Παρότι κάποιες φορές η σάρκα είναι αδύναμη, είσαι πάντα ικανός να δίνεις προτεραιότητα στην ωφέλεια της οικογένειας του Θεού, να μην εποφθαλμιάς το προσωπικό σου όφελος, και να πράττεις δίκαια. Εάν μπορείς να πράττεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

Οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει πάντα να εξετάζεις αν τα κίνητρά σου είναι σωστά. Εάν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Εάν, εξετάζοντας τα κίνητρά σου, δεις εκείνα που δεν είναι σωστά και κατορθώσεις να τα αγνοήσεις και να πράξεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τότε θα είσαι σωστός ενώπιον του Θεού, πράγμα που θα δείξει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, και πως ό,τι κάνεις είναι για τον Θεό και όχι για τον εαυτό σου. Όποτε κάνεις ή λες κάτι, πρέπει να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος, να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου ή να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές με τις όποιες πορεύονται οι πιστοί στον Θεό. Τα κίνητρα και το ανάστημα ενός ανθρώπου μπορεί να φανούν μέσα από μικρά πράγματα, και, συνεπώς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Θεού που θα τους οδηγήσει στην τελείωση, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρά τους και τη σχέση τους με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, και μόνο τότε με την αντιμετώπιση, το κλάδεμα, την πειθαρχία και το ραφινάρισμα από τον Θεό είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους, να μην επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, να μην αποσκοπούν στο προσωπικό τους μέλλον, (αναφερόμενοι στις σκέψεις της σάρκας), αλλά, αντίθετα, να επωμιστούν το βάρος να εισέλθουν στη ζωή, να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδιώκουν την αλήθεια, και να υποταχτούν στο έργο του Θεού. Έτσι, οι στόχοι σου θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική. Μπορούμε να πούμε ότι η αποκατάσταση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα για την είσοδο στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού, έχει προκαθοριστεί από τον Θεό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αλλάξει, το κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση ή να τον κερδίσει ο Θεός εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση του με τον Θεό. Ίσως υπάρχουν κάποιες πλευρές σου που είναι αδύναμες ή ανυπάκουες, αλλά εφόσον η στάση σου είναι σωστή και τα κίνητρά σου είναι σωστά, και εφόσον έχεις φτιάξει τη σχέση σου με τον Θεό και η σχέση είναι κανονική, τότε θα έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Εάν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ έχεις προσπαθήσει, όλα αυτά θα είναι ανώφελα. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα βρουν τη σειρά τους. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, αλλά μόνο για το αν είναι σωστές οι απόψεις σου για την πίστη στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να διορθώσεις τις απόψεις σου και την πράξη σου, τότε η ζωή σου θα προχωρήσει και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τότε θα οδεύεις στον σωστό δρόμο. Εάν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη στον Θεό παρεκκλίνουν, τότε αυτό θα αποκλείσει όλα τα άλλα. Όπως και να πιστεύεις στον Θεό, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μόνο αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα σε εγκρίνει ο Θεός, όταν θα αγνοήσεις τη σάρκα, θα προσεύχεσαι, θα υποφέρεις, θα υπομένεις, θα υπακούς, θα βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, θα αφιερώνεις περισσότερη προσπάθεια στον Θεό και ούτω καθεξής. Το κατά πόσο έχει αξία και σημασία αυτό που κάνεις εξαρτάται από το αν οι προθέσεις σου είναι σωστές και αν οι απόψεις σου είναι ορθές. Την σήμερον ημέρα, η πίστη πολλών ανθρώπων στον Θεό είναι σαν να κοιτάς ένα ρολόι με το κεφάλι γυρισμένο στη μια πλευρά — οι απόψεις τους παρεκκλίνουν. Όλα θα φτιάξουν αν εδώ μπορεί να γίνει μια εντυπωσιακή αλλαγή, όλα θα είναι εντάξει αν αυτό τακτοποιηθεί, ενώ όλα θα αποτύχουν αν αυτό δεν τακτοποιηθεί. Κάποιοι άνθρωποι συμπεριφέρονται καλά όταν Εγώ είμαι παρών, αλλά πίσω από την πλάτη Μου το μόνο που κάνουν είναι να αντιστέκονται. Αυτές οι συμπεριφορές είναι δόλιες και παραπλανητικές και αυτοί οι άνθρωποι είναι υπηρέτες του Σατανά, είναι η κλασική ενσάρκωση του Σατανά για να βάλουν τον Θεό σε πειρασμό. Είσαι σωστός μόνο αν μπορείς να υποταχθείς στο έργο Μου και στον λόγο Μου. Εφόσον μπορείς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού, εφόσον ό,τι κάνεις είναι ευπαρουσίαστο ενώπιον του Θεού, οι πράξεις σου είναι δίκαιες και έντιμες και δεν κάνεις πράγματα που ντροπιάζουν, δεν κάνεις πράγματα που βλάπτουν τη ζωή των ανθρώπων, εφόσον ζεις στο φως και δεν σε εκμεταλλεύεται ο Σατανάς, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα διορθωθεί.

Πιστεύοντας στον Θεό, οι προθέσεις σου και οι απόψεις σου πρέπει να είναι σωστές. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και να διαχειρίζεσαι σωστά τον λόγο του Θεού, το έργο του Θεού, το περιβάλλον που ορίζεται από τον Θεό, τον άνθρωπο όπως τον έχει καταμαρτυρήσει ο Θεός, καθώς και τον πρακτικό Θεό. Δεν πρέπει να πράττεις σύμφωνα με τις προσωπικές σου σκέψεις ή να κάνεις τα δικά σου μικρά σχέδια. Πρέπει να μπορείς να αναζητάς την αλήθεια στα πάντα, να στέκεις στη θέση σου ως ένα δημιούργημα του Θεού και να υποτάσσεσαι στο σύνολο του έργου του Θεού. Αν θέλεις να επιδιώξεις να τελειωθείς από τον Θεό και να εισέλθεις στον σωστό δρόμο της ζωής, τότε η καρδιά σου πρέπει να ζει πάντοτε ενώπιον του Θεού, να μην είσαι ακόλαστος, να μην ακολουθείς τον Σατανά, να μην δίνεις καμία ευκαιρία στο έργο του Σατανά και να μην επιτρέπεις στον Σατανά να σε χρησιμοποιεί. Πρέπει να παραδώσεις τον εαυτό σου ολότελα στον Θεό και να αφήσεις τον Θεό να σε κυβερνά.

Έχεις πρόθεση να γίνεις υπηρέτης του Σατανά; Θα επιτρέψεις στο Σατανά να σε εκμεταλλευτεί; Πιστεύεις στον Θεό και αναζητάς τον Θεό για να τελειωθείς απ’ Αυτόν ή θα είσαι ένα αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού; Προτίθεσαι να σε κερδίσει ο Θεός και να ζήσεις μια ζωή γεμάτη νόημα ή θέλεις να ζήσεις μια κενή ζωή χωρίς αξία; Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός ή να σε εκμεταλλευτεί ο Σατανάς; Είσαι πρόθυμος να επιτρέψεις στον λόγο και στην αλήθεια του Θεού να σε γεμίσουν ή θα επιτρέψεις στην αμαρτία και στον Σατανά να σε γεμίσουν; Σκέψου τα αυτά και ζύγισέ τα. Στην καθημερινή σου ζωή, θα πρέπει να αντιληφθείς εκείνα τα λόγια που λες και εκείνα που κάνεις που έχουν σαν αποτέλεσμα να μην είναι η σχέση σου με τον Θεό κανονική. Μετά να διορθώσεις τον εαυτό σου και να εισέλθεις στον σωστό τρόπο. Εξέτασε τα λόγια σου και τις πράξεις σου, την κάθε σου κίνηση, τις σκέψεις και τις ιδέες σου ανά πάσα στιγμή. Κατάλαβε την αληθινή σου κατάσταση και μπες στον τρόπο του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εξετάζοντας αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, θα μπορέσεις να διορθώσεις τις προθέσεις σου, να κατανοήσεις τη φύση και την ουσία του ανθρώπου, να καταλάβεις πραγματικά τον εαυτό σου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσεις να εισέλθεις στις αληθινές εμπειρίες, να απαρνηθείς πραγματικά τον εαυτό σου και να αποκτήσεις την επιθυμία για υποταγή. Σε περιπτώσεις όπως αυτή που αναζητάς αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, θα είσαι σε θέση να βρεις ευκαιρίες να τελειωθείς από τον Θεό, θα μπορέσεις να κατανοήσεις πολλές περιπτώσεις υπό τις οποίες εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και να καταλάβεις πολλά από τα κόλπα και τις μηχανορραφίες του Σατανά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τελειωθείς από τον Θεό. Διορθώνεις τη σχέση σου με τον Θεό και έτσι θα υποταχθείς σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού. Έτσι, θα εισέλθεις πιο βαθιά σε αληθινές εμπειρίες και θα αποκτήσεις περισσότερο έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν βρίσκεσαι σε κανονική σχέση με τον Θεό, τις πιο πολλές φορές το επιτυγχάνεις αυτό όταν απαρνιέσαι τη σάρκα και μέσω της αληθινής συνεργασίας με τον Θεό. Πρέπει να καταλάβεις ότι «χωρίς μια συνεργάσιμη καρδιά, είναι δύσκολο να δεχτείς το έργο του Θεού. Αν η σάρκα δεν υπομένει κακουχίες, δεν υπάρχουν ευλογίες από τον Θεό. Αν το πνεύμα δεν αγωνίζεται, ο Σατανάς δεν θα ντροπιαστεί». Εάν κάνεις πράξη και πλήρως κατανοήσεις αυτές τις αρχές, οι απόψεις σου πάνω στη πίστη του Θεού θα διορθωθούν. Στις καθημερινές σας πρακτικές θα πρέπει να αποβάλλετε την άποψη του «αναζητώ ψωμί για να κατευνάσω την πείνα», πρέπει να αποβάλλετε την άποψη του «όλα γίνονται από το Άγιο Πνεύμα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να επέμβουν». Όλοι οι άνθρωποι που μιλούν κατ’ αυτόν τον τρόπο σκέφτονται: «Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και, όταν έρθει η ώρα, το Άγιο Πνεύμα θα επιτελέσει το έργο του και οι άνθρωποι δεν θα χρειαστεί να νικήσουν τη σάρκα, δεν θα χρειαστεί να συνεργαστούν, και το μόνο που χρειάζονται είναι να τους συγκινήσει το Άγιο Πνεύμα». Όλες αυτές οι απόψεις είναι γελοίες. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να εργαστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και είναι ακριβώς αυτές οι απόψεις που συνιστούν το μεγάλο εμπόδιο στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Συχνά, το έργο του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται με τη συνεργασία των ανθρώπων. Αν οι άνθρωποι δεν συνεργάζονται και δεν έχουν αποφασιστικότητα, και θέλουν να αλλάξουν τη διάθεσή τους, να αποκτήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και τη διαφώτιση και τη φώτιση του Θεού, όλα αυτά είναι παράλογες σκέψεις. Αυτό θα πει «να χαρίζεται κανείς στον εαυτό του και να συγχωρεί τον Σατανά». Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική σχέση με τον Θεό. Έχεις δει πολλές εκφράσεις του Σατανά μέσα σου και μέσα στις προηγούμενες πράξεις σου, υπάρχουν πολλά πράγματα που εναντιώνονται στις σημερινές απαιτήσεις του Θεού. Μπορείς να τα απαρνηθείς τώρα; Φτιάξε μια κανονική σχέση με τον Θεό, πράξε σύμφωνα με τις προθέσεις Του, γίνε ένας νέος άνθρωπος και ζήσε μια καινούργια ζωή, μην κοιτάζεις πίσω στις παραβάσεις του παρελθόντος, μην υπερβάλεις στη μεταμέλειά σου, να στέκεσαι στο ύψος σου και να συνεργάζεσαι με τον Θεό και να εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό.

Αν αφού έχεις διαβάσει αυτά τα λόγια, τα έχεις αποδεχτεί λεκτικά, αλλά δεν έχουν συγκινήσει την καρδιά σου και δεν θέλεις σοβαρά να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, αυτό αποδεικνύει ότι δεν δίνεις μεγάλη σημασία στη σχέση σου με τον Θεό, οι απόψεις σου δεν είναι ακόμα σωστές, οι προθέσεις σου δεν είναι ακόμα στην κατεύθυνση που να επιτρέπουν στον Θεό να σε αποκτήσει, και που να αναγνωρίζουν τη δόξα του Θεού, αλλά μάλλον προσανατολίζονται στο να επιτρέπουν στις συνομωσίες του Σατανά να κυριαρχήσουν και στο να εξυπηρετηθούν οι προσωπικοί σου σκοποί. Αυτό το είδος ανθρώπου έχει εσφαλμένες προθέσεις και απόψεις. Ανεξάρτητα από το τι έχει πει ο Θεός και πως το έχει πει, δεν ενδιαφέρονται και δεν είναι ορατή καμιά μεταβολή. Οι καρδιές τους δεν αισθάνονται κανέναν φόβο και δεν ντρέπονται. Αυτό το είδος του ανθρώπου είναι ένας μπερδεμένος άνθρωπος χωρίς πνεύμα. Για κάθε ομιλία του Θεού, μετά την ανάγνωση και κατανόηση της, θα πρέπει να την κάνεις πράξη. Ανεξάρτητα από πώς συμπεριφερόσουν πριν —ίσως στο παρελθόν η σάρκα σου να ήταν αδύναμη, να ήσουν επαναστάτης και να αντιστεκόσουν— αυτό δεν έχει σημασία, και δεν εμποδίζει τη ζωή σου να αναπτυχθεί σήμερα. Εφόσον κατορθώσεις να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό σήμερα, τότε υπάρχει ελπίδα. Αν κάθε φορά που διαβάζεις τον λόγο του Θεού αλλάζεις και αφήνεις τους άλλους ανθρώπους να δουν ότι η ζωή σου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, αυτό δείχνει ότι έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό που έχει διορθωθεί. Ο Θεός δεν φέρεται στους ανθρώπους σύμφωνα με τις παραβάσεις τους. Εφόσον μπορέσεις να μην επαναστατήσεις ξανά και να μην αντισταθείς ξανά, αφότου έχεις καταλάβει και συνειδητοποιήσει, τότε ο Θεός θα σου δείξει έλεος. Όταν έχεις καταλάβει και έχεις τη διάθεση να επιδιώξεις την τελείωση από τον Θεό, τότε η κατάστασή σου κατά την παρουσία του Θεού θα είναι κανονική. Ό,τι και αν κάνεις, σκέψου: Τι θα σκεφτεί ο Θεός αν το κάνω αυτό; Θα ωφελήσει τους αδελφούς μου και τις αδελφές μου; Θα είναι ωφέλιμο για το έργο του οίκου του Θεού; Εξέτασε τις προθέσεις σου στις προσευχές σου, στις συναναστροφές σου, στον λόγο σου, στα έργα σου και στην επαφή σου με τους ανθρώπους και εξέτασε αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική ή όχι. Αν δεν δύνασαι να διαχωρίσεις τις προθέσεις σου και τις σκέψεις σου, τότε δεν διαθέτεις κριτική σκέψη, πράγμα που αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεσαι πολύ λίγα πράγματα για την αλήθεια. Αν είσαι ικανός να έχεις μια ξεκάθαρη κατανόηση όλων των ενεργειών του Θεού, να βλέπεις τα πράγματα σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και να τα βλέπεις όταν στέκεσαι στο πλευρό του Θεού, τότε οι απόψεις σου θα είναι σωστές. Συνεπώς, για όποιον πιστεύει στον Θεό αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα να κτίσει μια καλή σχέση με τον Θεό. Αυτό πρέπει όλοι να το αντιμετωπίζουν ως το πιο σημαντικό καθήκον και το πρωταρχικό γεγονός στη ζωή τους. Ό,τι κάνεις θα πρέπει να κρίνεται ανάλογα με το αν έχεις ή όχι κανονική σχέση με τον Θεό. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και οι προθέσεις σου είναι σωστές, τότε κάνε το. Για να διατηρήσεις την κανονική σου σχέση με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβάσαι μη βλάπτονται τα προσωπικά σου συμφέροντα, δεν πρέπει να επιτρέπεις στον Σατανά να βρει οτιδήποτε εναντίον σου, δεν πρέπει να επιτρέπεις στον Σατανά να σε χειρίζεται και να σε κάνει περίγελο. Μια τέτοια πρόθεση είναι η απόδειξη ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Δεν είναι για τη σάρκα, είναι για την ηρεμία του πνεύματος, είναι για να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος και για να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Αν πρόκειται να εισέλθεις σε μια σωστή κατάσταση, πρέπει να δημιουργήσεις μια καλή σχέση με τον Θεό, πρέπει να διορθώσεις τις απόψεις σου για την πίστη στον Θεό. Πρέπει να επιτρέψεις στον Θεό να σε κερδίσει και να Tου επιτρέψεις να σου αποκαλύψει τους καρπούς του λόγου Του σ’ εσένα, και να σε διαφωτίσει και να σε φωτίσει ακόμα περισσότερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις στον σωστό τρόπο. Τρώγε και πίνε αδιάκοπα τον σημερινό λόγο του Θεού, μπες στον σημερινό τρόπο του έργου του Αγίου Πνεύματος, πράξε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του Θεού, μην ακολουθείς πεπαλαιωμένες πρακτικές, μην προσκολλάσαι σε παλιούς τρόπους ζωής και πέρασε γρήγορα στον τρόπο του σημερινού έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα είναι απολύτως κανονική και θα είσαι στον σωστό δρόμο όσον αφορά την πίστη στον Θεό.

Προηγούμενο:Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει

Επόμενο:Να εστιάζετε περισσότερο στην πραγματικότητα

Σχετικό περιεχόμενο

 • Μια μάχη

  Τ’ όνομά μου είναι Ζανγκ Χούι, και το 1993 όλη η οικογένειά μου άρχισε να πιστεύει στον Κύριο Ιησού. Ήμουν ένας ενθουσιώδης αναζητητής, έτσι γρήγορα έγινα κήρυκας. Συχνά, γύριζα σε διάφορες εκκλησίες για να εργάζομαι και να κηρύττω.

 • Ο Θεός είναι δίπλα μου

  Γεννήθηκα μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, κι όταν ήμουν ενός έτους, η μαμά μου δέχτηκε το νέο έργο του Κυρίου Ιησού που επέστρεψε —του Παντοδύναμου Θεού— αλλά η γιαγιά μου ήταν κάθετα αντίθετη.

 • Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Γ'

  Οι διάφορες αυτές συναναστροφές είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε κάθε άνθρωπο. Πλέον, οι άνθρωποι μπορούν επιτέλους να νιώσουν πραγματικά την αληθινή ύπαρξη …

 • Οι τρεις νουθεσίες

  Ως πιστός στον Θεό, δεν πρέπει να είσαι πιστός σε κανέναν άλλον παρά σε Εκείνον στα πάντα και να είσαι ικανός να συμμορφώνεσαι με το θέλημά Του στο κα…