139 Η διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου

Το έργο του Θεού

σχετίζεται μ’ όλων των ανθρώπων

κι εκπροσωπεί το έργο όλης της εποχής.

Αυτό σημαίνει πως το έργο Του

κάθε τάση εκπροσωπεί

και δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος.


Το έργο των αποστόλων

έρχεται μετά του Θεού, το ακολουθεί,

δεν καθοδηγεί την εποχή

ούτε εκπροσωπεί, καμία από τις τάσεις

του έργου του Πνεύματος σ’ όλη την εποχή.


Κάνουν μόνο το έργο που οι άνθρωποι οφείλουν.

Καμιά σχέση δεν έχει αυτό

με του Θεού τη διαχείριση.


Το έργο που κάνει ο Θεός

κομμάτι είν’ του έργου διαχείρισης.

Το έργο των ανθρώπων είναι καθήκον

όσων χρησιμοποιούνται,

κι όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού,

όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού.


Παρότι και τα δύο

του Αγίου Πνεύματος είν’ το έργο,

εξαιτίας διαφορών ταυτότητας,

στο τι το καθένα εκπροσωπεί,

το έργο του ίδιου του Θεού

και του ανθρώπου απέχουν παρασάγγας.


Η έκταση του έργου του Αγίου Πνεύματος

διαφέρει σ’ αντικείμενα με ταυτότητες αλλιώτικες.

Αυτές είν’ το πεδίο κι οι βασικές αρχές

του έργου του Αγίου Πνεύματος.


Το έργο που κάνει ο Θεός

κομμάτι είν’ του έργου διαχείρισης.

Το έργο των ανθρώπων είναι καθήκον

όσων χρησιμοποιούνται,

κι όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού,

όχι μέρος του έργου διαχείρισης του Θεού.


Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Προηγούμενο: 138 Ο άνθρωπος πρέπει να καταθέσει μαρτυρία για τον Θεό σε κάθε στάδιο του έργου Του

Επόμενο: 140 Ο Θεός υιοθετεί διαφορετικά ονόματα για να αντιπροσωπεύσει διαφορετικές εποχές

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο