Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Η΄

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα (Β΄)

Θα συνεχίσουμε τη συναναστροφή πάνω στο προηγούμενό μας θέμα. Μπορείτε να θυμηθείτε ποιο ήταν το θέμα την προηγούμενη φορά κατά την οποία συναναστραφήκαμε; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Είναι το θέμα αυτό, «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα», ένα θέμα που το αισθάνεσθε πολύ μακρινό σε σχέση μ’ εσάς; Ή έχετε ήδη μια πρόχειρη ιδέα για το θέμα αυτό στην καρδιά σας; Μπορεί κάποιος να μιλήσει για μια στιγμή για το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τελευταίας μας συναναστροφής επ’ αυτού του θέματος; (Μέσα από τη δημιουργία των πάντων από τον Θεό, βλέπω ότι Εκείνος τρέφει όλα τα πράγματα και τρέφει την ανθρωπότητα. Στο παρελθόν, πάντα πίστευα ότι, όταν ο Θεός προνοεί για τον άνθρωπο, παρέχει τον λόγο Του μόνο στον εκλεκτό λαό Του· ποτέ δεν είδα, μέσα από τους νόμους που κυβερνούν όλα τα πράγματα, ότι ο Θεός τρέφει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μόνο μέσα από την επικοινωνία του Θεού σχετικά με αυτήν την αλήθεια, απέκτησα επίγνωση του ότι Εκείνος αποτελεί την πηγή όλων των πραγμάτων, ότι οι ζωές όλων των πραγμάτων παρέχονται από Εκείνον, ότι ο Θεός κανονίζει αυτούς τους νόμους και τρέφει όλα τα πράγματα. Μέσα από τη δημιουργία όλων των πραγμάτων από τον Θεό, βλέπω την αγάπη Του.) Την τελευταία φορά, συναναστραφήκαμε πρωτίστως για τη δημιουργία όλων των πραγμάτων από τον Θεό και για το πώς Εκείνος καθιέρωσε τους νόμους και τις αρχές που τα διέπουν. Υπό τέτοιους νόμους και τέτοιες αρχές, όλα τα πράγματα ζουν και πεθαίνουν και συνυπάρχουν με τον άνθρωπο υπό το κράτος του Θεού και εντός του οπτικού πεδίου του Θεού. Μιλήσαμε πρώτα για το ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και χρησιμοποίησε τις δικές Του μεθόδους για να καθορίσει τους νόμους βάσει των οποίων αναπτύσσονται, καθώς και τις τροχιές και τα μοτίβα της ανάπτυξής τους. Καθόρισε, επίσης, τους τρόπους με τους οποίους επιβιώνουν τα πάντα σ’ αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται και να επιβιώνουν μέσω της αλληλεξάρτησής τους. Με τέτοιες μεθόδους και νόμους, όλα τα πράγματα είναι ικανά να υπάρχουν και να αναπτύσσονται πάνω σε τούτη τη γη αβίαστα και ειρηνικά, και μόνο με ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορεί η ανθρωπότητα να έχει ένα σταθερό σπίτι και μια σταθερή κατάσταση μέσα στην οποία να ζει, προχωρώντας πάντα εμπρός υπό την καθοδήγηση του Θεού —πάντοτε εμπρός.

Την τελευταία φορά, συζητήσαμε μια βασική έννοια της μέριμνας του Θεού για όλα τα πράγματα: Ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε όλα τα πράγματα να μπορούν να υπάρχουν και να ζουν προς όφελος της ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, ένα τέτοιο περιβάλλον υπάρχει χάρη στους νόμους που έθεσε ο Θεός. Η ανθρωπότητα οφείλει το τωρινό περιβάλλον διαβίωσής της αποκλειστικά στη συντήρηση και τη διαχείριση τέτοιων νόμων από τον Θεό. Πρόκειται για ένα μεγάλο άλμα μεταξύ αυτών για τα οποία συζητήσαμε την τελευταία φορά και της γνώση του Θεού για την οποία μιλήσαμε στο παρελθόν. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου άλματος; Είναι πως, όταν μιλήσαμε στο παρελθόν για τη γνώση του Θεού, συζητούσαμε εντός του πεδίου της σωτηρίας και της διαχείρισης της ανθρωπότητας από τον Θεό —δηλαδή, της σωτηρίας και της διαχείρισης του εκλεκτού λαού του Θεού— και εντός του πεδίου αυτού, μιλήσαμε για τη γνώση του Θεού, των έργων του Θεού, της διάθεσής Του, αυτού που Εκείνος έχει και είναι, των προθέσεών Του και για το πώς παρέχει στον άνθρωπο την αλήθεια και τη ζωή. Αλλά την τελευταία φορά, το θέμα που ξεκινήσαμε δεν περιορίζεται στα περιεχόμενα της Βίβλου και στο πεδίο της σωτηρίας του εκλεκτού λαού του Θεού από Εκείνον. Αντίθετα, το θέμα επεκτείνεται πέρα από αυτό το πεδίο, εκτός των ορίων της Βίβλου και των τριών σταδίων του έργου που εκτελεί ο Θεός πάνω στον εκλεκτό λαό Του, συζητώντας αντ’ αυτών τον ίδιο τον Θεό. Έτσι, ακούγοντας το συγκεκριμένο μέρος της συναναστροφής Μου, δεν πρέπει να περιορίσεις τη γνώση σου για τον Θεό στη Βίβλο και στα τρία στάδια του έργου του Θεού. Αντίθετα, πρέπει να διατηρήσεις την οπτική σου ανοιχτή· πρέπει να δεις τις πράξεις του Θεού και αυτό που Εκείνος έχει και είναι εντός όλων των πραγμάτων, καθώς και το πώς ο Θεός προστάζει και διαχειρίζεται τα πάντα. Μέσα από αυτήν τη μέθοδο και επί αυτής της βάσεως, μπορείς να κατανοήσεις πώς ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα, το οποίο επιτρέπει στην ανθρωπότητα να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αληθινή πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, ότι αυτή είναι, στην πραγματικότητα, η αληθινή ταυτότητα του ίδιου του Θεού. Δηλαδή, η ταυτότητα, η θέση και η εξουσία του Θεού, το άπαν Του, δεν προορίζονται μόνο για όσους Τον ακολουθούν αυτήν τη στιγμή —δεν προορίζονται μόνο για εσάς, αυτήν την ομάδα ανθρώπων— αλλά προορίζονται για όλα τα πράγματα. Συνεπώς, το πεδίο όλων των πραγμάτων είναι εξαιρετικά ευρύ. Χρησιμοποιώ τον όρο «όλα τα πράγματα» για να περιγράψω το πεδίο της διακυβέρνησης του Θεού πάνω στα πάντα, επειδή θέλω να σας πω ότι τα πράγματα τα οποία πρόσταξε ο Θεός δεν είναι μόνο όσα βλέπετε με τα μάτια σας —περιλαμβάνουν όχι μόνο τον υλικό κόσμο τον οποίο μπορούν να βλέπουν όλοι, αλλά και έναν άλλο κόσμο, πέραν του υλικού κόσμου, τον οποίο τα ανθρώπινα μάτια αδυνατούν να δουν και, ακόμη πιο πέρα, τους πλανήτες και το διάστημα, στα οποία η ανθρωπότητα δεν μπορεί να κατοικήσει. Αυτό είναι το πεδίο του κράτους του Θεού πάνω σε όλα τα πράγματα. Το πεδίο του κράτους Του είναι πολύ ευρύ· από την πλευρά σας, ο καθένας από εσάς χρειάζεται και πρέπει να κατανοήσει, να δει και να έχει σαφήνεια σχετικά με το τι θα πρέπει να καταλάβετε, τι θα πρέπει να δείτε και ποια πράγματα θα πρέπει να γνωρίζετε. Αν και το πεδίο του όρου «όλα τα πράγματα» είναι πράγματι πολύ ευρύ, δεν θα σας πω για τα πράγματα εντός του πεδίου αυτού τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε ή με τα οποία δεν μπορείτε να έρθετε προσωπικά σε επαφή. Θα σας μιλήσω μόνο για τα πράγματα εντός του πεδίου αυτού, με τα οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή τα ανθρώπινα όντα και τα οποία μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν, ώστε όλοι να μπορέσουν να αντιληφθούν το πραγματικό νόημα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα». Με αυτόν τον τρόπο, κανένα από τα λόγια της συναναστροφής Μου προς εσάς δεν θα είναι κενό.

Την προηγούμενη φορά, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο αφήγησης παραμυθιών, προκειμένου να δώσουμε μια απλή επισκόπηση του θέματος «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα», ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να αποκτήσουν μια βασική κατανόηση του πώς ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα. Ποιος είναι ο σκοπός της διδασκαλίας αυτής της βασικής έννοιας σε εσάς; Είναι το να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι το έργο του Θεού επεκτείνεται πέραν της Βίβλου και των τριών σταδίων του έργου Του. Επιτελεί πολύ περισσότερο έργο, το οποίο οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν και με το οποίο αδυνατούν να έρθουν σε επαφή, έργο με το οποίο ασχολείται προσωπικά Εκείνος. Αν ο Θεός εργαζόταν αποκλειστικά πάνω στη διαχείρισή Του και στην καθοδήγηση του εκλεκτού λαού Του προς τα εμπρός, και δεν επιδιδόταν καθόλου στο υπόλοιπο αυτό έργο, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο για αυτήν την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων εσάς, να συνεχίσει να προχωρά εμπρός. Αυτή η ανθρωπότητα και αυτός ο κόσμος θα ήταν ανίκανα να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Εκεί βρίσκεται η σπουδαιότητα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα», η οποία είναι το θέμα της συναναστροφής που θα έχω μαζί σας σήμερα.

Το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που δημιουργεί ο Θεός για την ανθρωπότητα

Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα και πολύ περιεχόμενο σχετικά με τα λόγια «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα», αλλά γνωρίζετε μέσα στην καρδιά σας τι πράγματα παραχωρεί ο Θεός στην ανθρωπότητα, πέρα από την παροχή του λόγου Του σε εσάς και την εκτέλεση του έργου της παίδευσης και της κρίσης Του πάνω σας; Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πουν: «Ο Θεός μού παραχωρεί χάρη και ευλογίες· μου δίνει πειθαρχία και παρηγοριά, όπως και μου δίνει φροντίδα και προστασία με κάθε δυνατό τρόπο». Άλλοι θα πουν: «Ο Θεός μού παραχωρεί καθημερινά φαγητό και ποτό», ενώ κάποιοι θα πουν ακόμη: «Ο Θεός μού έχει παραχωρήσει τα πάντα». Μπορεί να ανταποκριθείτε σε εκείνα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους με τρόπο που σχετίζεται με το πεδίο της δικής σας σαρκικής εμπειρίας ζωής. Ο Θεός παραχωρεί πολλά πράγματα στον κάθε άνθρωπο, αν και αυτό που συζητάμε εδώ δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων, αλλά αποσκοπεί στο να επεκτείνει το οπτικό πεδίο κάθε ανθρώπου και να σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε τα πράγματα από μια μακρο-οπτική. Εφόσον ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, πώς διατηρεί τη ζωή όλων των πραγμάτων; Με άλλα λόγια, τι δίνει ο Θεός σε όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του προκειμένου να διατηρήσει την ύπαρξή τους και τους νόμους στους οποίους στηρίζεται αυτή, ώστε να συνεχίσουν εκείνα να υπάρχουν; Αυτό είναι το κύριο σημείο της συζήτησής μας σήμερα. Καταλαβαίνετε όσα έχω πει; Αυτό το θέμα μπορεί να μη σας είναι καθόλου οικείο, αλλά δεν θα μιλήσω για κανένα υπερβολικά εμβριθές δόγμα. Θα πασχίσω να βεβαιωθώ πως μπορείτε να ακούσετε τα λόγια Μου και να αποκτήσετε κατανόηση από αυτά. Δε χρειάζεται να αισθανθείτε καμία επιβάρυνση —το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονίσω για άλλη μια φορά: Για ποιο θέμα μιλάω; Πείτε Μου. (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Πώς μεριμνά, λοιπόν, ο Θεός για όλα τα πράγματα; Τι παρέχει σε όλα τα πράγματα, ώστε να είναι δυνατόν να λεχθεί ότι «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα»; Έχετε καμιά ιδέα ή σκέψη πάνω σε αυτό; Φαίνεται ότι συζητώ ένα θέμα, το οποίο σας είναι ουσιαστικά παντελώς άγνωστο, στις καρδιές και το μυαλό σας. Ελπίζω, όμως, να μπορέσετε να συνδέσετε αυτό το θέμα και αυτά που θα πω με τις πράξεις του Θεού, και όχι με κάποια γνώση, ανθρώπινη κουλτούρα ή έρευνα. Μιλώ μόνο για τον Θεό, για τον ίδιο τον Θεό. Τούτη είναι η πρότασή Μου προς εσάς. Είμαι σίγουρος πως καταλαβαίνετε, σωστά;

Ο Θεός έχει παραχωρήσει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Θα ξεκινήσω μιλώντας για όσα οι άνθρωποι μπορούν να δουν, δηλαδή, αυτά που μπορούν να αισθανθούν. Πρόκειται για πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να συλλάβουν και να καταλάβουν μέσα στην καρδιά τους. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, μιλώντας για το τι έχει παράσχει ο Θεός στην ανθρωπότητα με μια συζήτηση για τον υλικό κόσμο.

α. Ο αέρας

Πρώτον, ο Θεός δημιούργησε τον αέρα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί αναπνέει. Ο αέρας είναι μια ουσία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται σε καθημερινή επαφή και κάτι στο οποίο βασίζονται οι άνθρωποι την κάθε στιγμή, ακόμα και στον ύπνο τους. Ο αέρας που δημιούργησε ο Θεός είναι μνημειωδώς σημαντικός για την ανθρωπότητα: Είναι ουσιώδης για την κάθε τους ανάσα και για την ίδια τη ζωή. Αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να γίνει μόνο αισθητή αλλά όχι ορατή, υπήρξε το πρώτο δώρο του Θεού σε όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του. Όμως, μετά τη δημιουργία του αέρα, σταμάτησε ο Θεός, θεωρώντας το έργο Του τελειωμένο; Ή σκέφτηκε πόσο πυκνός θα ήταν ο αέρας; Σκέφτηκε τι θα περιείχε ο αέρας; Τι σκεπτόταν ο Θεός όταν έφτιαχνε τον αέρα; Γιατί έφτιαξε ο Θεός τον αέρα και ποια ήταν η συλλογιστική Του; Οι άνθρωποι χρειάζονται τον αέρα —έχουν ανάγκη να αναπνέουν. Πρώτον, η πυκνότητα του αέρα θα έπρεπε να είναι κατάλληλη για τους ανθρώπινους πνεύμονες. Ξέρει κανείς ποια είναι η πυκνότητα του αέρα; Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να γνωρίζουν οι άνθρωποι την απάντηση σε αυτό το ερώτημα με αριθμούς ή δεδομένα, και πράγματι, είναι εντελώς περιττό να γνωρίζουν την απάντηση —είναι απολύτως επαρκές να έχουν μόνο μια γενική ιδέα. Ο Θεός έφτιαξε τον αέρα με την απολύτως κατάλληλη πυκνότητα για την αναπνοή των ανθρώπινων πνευμόνων. Δηλαδή, έφτιαξε τον αέρα έτσι ώστε να μπορεί να εισέρχεται εύκολα στο ανθρώπινο σώμα μέσω της αναπνοής του, και ώστε να μην κάνει κακό στο σώμα καθώς αναπνέει. Αυτά έλαβε υπόψιν Του ο Θεός όταν έφτιαξε τον αέρα. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για το τι περιέχει ο αέρας. Το περιεχόμενο του αέρα δεν είναι δηλητηριώδες για τους ανθρώπους και δεν πρόκειται να βλάψει τους πνεύμονες ούτε κανένα μέρος του σώματος. Ο Θεός έπρεπε να τα σκεφτεί όλα αυτά. Ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να σκεφτεί ότι ο αέρας που αναπνέουν οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται ομαλά από το σώμα, και ότι, μετά την εισπνοή, η φύση και η ποσότητα των ουσιών μέσα στον αέρα θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε το αίμα, καθώς και ο άχρηστος αέρας στους πνεύμονες και το σώμα ως σύνολο, να μεταβολίζονται σωστά. Επιπλέον, έπρεπε να σκεφτεί ότι ο αέρας δεν θα πρέπει να περιέχει καμία δηλητηριώδη ουσία. Στόχος Μου όταν σας λέω για αυτά τα δύο πρότυπα για τον αέρα δεν είναι να σας τροφοδοτήσω με κάποια συγκεκριμένη γνώση, αλλά, να σας δείξω ότι ο Θεός δημιούργησε το κάθε ένα πράγμα μέσα στη δημιουργία Του σύμφωνα με τις δικές Του σκέψεις, και ό,τι δημιούργησε είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να είναι. Επιπλέον, όσο για την ποσότητα σκόνης στον αέρα· και την ποσότητα σκόνης, άμμου και χώματος στη γη· καθώς και για την ποσότητα σκόνης που πέφτει από τον ουρανό στη γη —ο Θεός έχει τους τρόπους Του να διαχειρίζεται και αυτά πράγματα, τρόπους να τα εκκαθαρίζει ή να τα κάνει να αποσυντίθενται. Παρά την ύπαρξη ορισμένης ποσότητας σκόνης, ο Θεός το κανόνισε έτσι, ώστε να μη βλάπτει το σώμα του ανθρώπου ούτε να θέτει σε κίνδυνο την αναπνοή του ανθρώπου, και έκανε τα μόρια σκόνης να έχουν μέγεθος αβλαβές για το σώμα. Δεν ήταν ένα μυστήριο η δημιουργία του αέρα από τον Θεό; Ήταν ένα απλό πράγμα, σαν μια απλή πνοή αέρα από το στόμα Του; (Όχι.) Το μυστήριο του Θεού, οι λειτουργίες του μυαλού Του, ο τρόπος σκέψης Του και η σοφία Του είναι όλα εμφανή, ακόμη και στη δημιουργία των απλούστερων πραγμάτων. Δεν είναι πρακτικός ο Θεός; (Ναι, είναι.) Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τη δημιουργία απλών πραγμάτων, ο Θεός σκεπτόταν την ανθρωπότητα. Πρώτον, ο αέρας που αναπνέουν οι άνθρωποι είναι καθαρός και το περιεχόμενό του είναι κατάλληλο για να το αναπνέουν οι άνθρωποι, δεν είναι δηλητηριώδες ούτε προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους· κατά τον ίδιο τρόπο, η πυκνότητα του αέρα είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη αναπνοή. Ο αέρας αυτός, τον οποίο εισπνέουν και εκπνέουν οι άνθρωποι διαρκώς, είναι ουσιώδης για το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη σάρκα. Για τον λόγο αυτόν, οι άνθρωποι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς ή ανησυχίες. Μπορούν έτσι να αναπνέουν κανονικά. Ο αέρας είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός στην αρχή και που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αναπνοή.

β. Η θερμοκρασία

Το δεύτερο που θα συζητήσουμε είναι η θερμοκρασία. Όλοι γνωρίζουν τι είναι η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι κάτι το απαραίτητο για ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανθρώπινη επιβίωση. Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή —για παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη των σαράντα βαθμών Κελσίου— δεν θα ήταν αυτό πολύ εξαντλητικό για τους ανθρώπους; Δεν θα ήταν εξουθενωτικό να ζουν οι άνθρωποι σε τέτοιες συνθήκες; Και θα συνέβαινε αν η θερμοκρασία ήταν υπερβολικά χαμηλή; Ας υποθέσουμε πως η θερμοκρασία έφθανε τους μείον σαράντα βαθμούς Κελσίου —ούτε αυτές τις συνθήκες θα ήταν ικανοί να αντέξουν οι άνθρωποι. Ως εκ τούτου, ο Θεός ήταν εξαιρετικά συγκεκριμένος στον καθορισμό του εύρους θερμοκρασιών, δηλαδή του εύρους θερμοκρασιών στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα, το οποίο κυμαίνεται λίγο πολύ, μεταξύ των μείον τριάντα και των σαράντα βαθμών Κελσίου. Οι θερμοκρασίες στις περιοχές από τον Βορρά μέχρι τον Νότο εμπίπτουν ουσιαστικά σε αυτό το εύρος. Στις ψυχρές περιοχές, οι θερμοκρασίες πιθανόν να πέφτουν στους μείον πενήντα ή μείον εξήντα βαθμούς Κελσίου. Ο Θεός δεν θα ήθελε οι άνθρωποι να ζουν σε τέτοιες περιοχές. Γιατί, άρα, υπάρχουν αυτές οι ψυχρές περιοχές; Ο Θεός έχει τη δική Του σοφία και τις δικές Του προθέσεις γι’ αυτό. Δεν θα σε άφηνε να πλησιάσεις σε αυτά τα μέρη. Τα μέρη που είναι υπερβολικά ζεστά και υπερβολικά κρύα προστατεύονται από τον Θεό, που σημαίνει πως Εκείνος δεν σχεδίασε να ζήσει εκεί ο άνθρωπος. Αυτά τα μέρη δεν είναι για την ανθρωπότητα. Γιατί, όμως, να θέλει ο Θεός να υπάρχουν τέτοια μέρη στη γη; Αν αυτά είναι μέρη όπου δεν θα ήθελε ο Θεός να κατοικήσει ή ούτε καν να επιβιώσει ο άνθρωπος, τότε γιατί να τα δημιουργήσει ο Θεός; Σ’ αυτό έγκειται η σοφία του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός έχει διαβαθμίσει λογικά το εύρος της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στο οποίο επιβιώνουν οι άνθρωποι. Στο σημείο αυτό δρα, επίσης, και ένας φυσικός νόμος. Ο Θεός δημιούργησε ορισμένα πράγματα για να διατηρεί και να ελέγχει τη θερμοκρασία. Ποια είναι αυτά; Πρώτα απ’ όλα, ο ήλιος μπορεί να δώσει στους ανθρώπους ζεστασιά, είναι, όμως, οι άνθρωποι ικανοί να αντέξουν αυτήν τη ζεστασιά όταν είναι υπερβολική; Υπάρχει κάποιος που τολμά να πλησιάσει τον ήλιο; Υπάρχει κάποιο επιστημονικό εργαλείο στη γη που μπορεί να πλησιάσει στον ήλιο; (Όχι.) Γιατί όχι; Ο ήλιος είναι υπερβολικά καυτός. Οτιδήποτε τον πλησιάζει υπερβολικά θα λιώσει. Ως εκ τούτου, ο Θεός εργάστηκε ειδικά για να ορίσει το ύψος του ήλιου πάνω από την ανθρωπότητα και την απόστασή του από αυτήν σύμφωνα με τους σχολαστικούς υπολογισμούς Του και με τα πρότυπά Του. Έπειτα, υπάρχουν οι δύο πόλοι της γης, ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος. Οι περιοχές αυτές είναι εξ ολοκλήρου παγωμένες και παγετώδεις. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει σε παγετώδεις περιοχές; Είναι τέτοια μέρη κατάλληλα για την επιβίωση των ανθρώπων; Όχι, γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη. Αφού οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, οι παγετώνες τους διατηρούνται και είναι ικανοί να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους, ο οποίος είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Καταλαβαίνεις, έτσι; Αν δεν υπήρχε Βόρειος και Νότιος Πόλος, τότε η συνεχής θερμότητα του ήλιου θα προκαλούσε τον χαμό των ανθρώπων στη γη. Διατηρεί όμως ο Θεός τη θερμοκρασία σε ένα εύρος κατάλληλο για την ανθρώπινη επιβίωση μόνο με αυτά τα δύο πράγματα; Όχι. Υπάρχουν επίσης κάθε είδους έμβια όντα, όπως το γρασίδι στους αγρούς, τα διάφορα είδη δέντρων και όλων των ειδών τα φυτά στα δάση, τα οποία απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου και, κάνοντάς το αυτό, εξουδετερώνουν τη θερμική ενέργεια του ήλιου με τρόπο που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζει η ανθρώπινη φυλή. Υπάρχουν επίσης πηγές νερού, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει την έκταση που καλύπτουν τα ποτάμια και οι λίμνες. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πόσο νερό υπάρχει στη γη ούτε πού ρέει το νερό αυτό, την κατεύθυνσή της ροής του, τον όγκο της ή την ταχύτητά της. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αυτές οι διάφορες πηγές νερού, από τα υπόγεια ύδατα έως και τα ορατά ποτάμια και λίμνες πάνω από το έδαφος, μπορούν επίσης να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Πέρα από τις πηγές νερού, υπάρχουν επίσης και κάθε είδους γεωγραφικοί σχηματισμοί, όπως βουνά, πεδιάδες, φαράγγια και υγρότοποι̇, τα οποία όλα ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες σε βαθμό ανάλογο προς το γεωγραφικό πεδίο και την περιοχή τους. Για παράδειγμα, αν ένα βουνό έχει περίμετρο εκατό χιλιομέτρων, τότε αυτά τα εκατό χιλιόμετρα θα συνεισφέρουν χρησιμότητα αξίας εκατό χιλιομέτρων. Όσο για το πόσες ακριβώς τέτοιες οροσειρές και πόσα τέτοια φαράγγια έχει δημιουργήσει ο Θεός πάνω στη γη, αυτός είναι ένας αριθμός που ο Θεός έχει μελετήσει. Με άλλα λόγια, πίσω από την ύπαρξη του παραμικρού πράγματος που δημιουργήθηκε από τον Θεό, υπάρχει και μια ιστορία, και κάθε πράγμα περιέχει επίσης τη σοφία και τα σχέδιά του Θεού. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τα δάση και όλα τα διάφορα είδη βλάστησης —η έκταση και το εύρος της περιοχής στην οποία υπάρχουν και αναπτύσσονται είναι πέραν του ελέγχου κάθε ανθρώπου, και κανείς δεν έχει λόγο αναφορικά με αυτά τα πράγματα. Παρομοίως, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει την ποσότητα του νερού που απορροφούν ούτε και την ποσότητα της θερμικής ενέργειας που απορροφούν από τον ήλιο. Όλα αυτά τα πράγματα εμπίπτουν στο πεδίο του σχεδίου που κατέστρωσε ο Θεός όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα.

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει σε ένα περιβάλλον με τόσο κατάλληλη θερμοκρασία οφείλεται αποκλειστικά στον προσεκτικό σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διευθέτηση του Θεού ως προς όλες τις πλευρές. Επομένως, το κάθε τι που βλέπει ο άνθρωπος με τα μάτια του, όπως ο ήλιος, ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος, για τους οποίους ακούει τόσο συχνά, καθώς και τα διάφορα έμβια όντα πάνω και κάτω από το έδαφος και μέσα στο νερό, και η έκταση του χώρου που καλύπτεται από δάση και άλλα είδη βλάστησης, και οι πηγές νερού, τα διάφορα υδάτινα συστήματα, οι ποσότητες του θαλασσινού και του γλυκού νερού, καθώς και τα διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα —όλα αυτά είναι πράγματα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να διατηρεί κανονικές θερμοκρασίες για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτό είναι απόλυτο. Ο άνθρωπος είναι ικανός να ζει σε ένα περιβάλλον με τέτοιες κατάλληλες θερμοκρασίες, αποκλειστικά επειδή ο Θεός τα έχει σκεφτεί όλα αυτά εις βάθος. Δεν πρέπει να κάνει ούτε πολύ κρύο ούτε πολλή ζέστη: Μέρη που είναι υπερβολικά ζεστά, όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν αυτές στις οποίες δύναται να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα, σίγουρα ο Θεός δεν τα έχει φυλάξει για εσένα. Μέρη που είναι υπερβολικά κρύα, όπου οι θερμοκρασίες είναι υπέρμετρα χαμηλές, όπου, αφού φτάσουν σ’ αυτά, οι άνθρωποι θα πάγωναν εντελώς μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ώστε θα αδυνατούσαν να μιλήσουν, ο εγκέφαλός τους θα πάγωνε, θα ήταν ανίκανοι να σκεφτούν και σύντομα θα πάθαιναν ασφυξία —ούτε τέτοια μέρη έχει φυλάξει ο Θεός για την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από το τι είδους έρευνα θέλουν να διεξάγουν οι άνθρωποι ή από το αν θέλουν να καινοτομήσουν ή να ξεπεράσουν τέτοιους περιορισμούς —ό,τι σκέψεις κι αν έχουν οι άνθρωποι, ποτέ δεν θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τα όρια αυτού στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα. Δεν θα είναι ποτέ ικανοί να απαλλαγούν από τους περιορισμούς που δημιούργησε ο Θεός για τον άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα και ο Θεός ξέρει καλύτερα σε ποιες θερμοκρασίες μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα. Όμως, οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Γιατί λέω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν; Τι ανόητα πράγματα έχουν κάνει οι άνθρωποι; Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να προκαλέσουν τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο; Τέτοιοι άνθρωποι ήθελαν ανέκαθεν να πάνε σε εκείνα τα μέρη για να καταλάβουν τη γη, ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν εκεί. Αυτό θα αποτελούσε παράλογη πράξη. Ακόμη κι αν εξερευνήσεις διεξοδικά τους πόλους, μετά τι γίνεται; Ακόμα κι αν καταφέρεις να προσαρμοστείς στις θερμοκρασίες και μπορέσεις να ζήσεις εκεί, αν «βελτίωνες» το τωρινό περιβάλλον ζωής στον Νότιο και τον Βόρειο Πόλο, θα ωφελούσε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρωπότητα; Η ανθρωπότητα έχει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιβιώσει, κι όμως οι άνθρωποι δεν παραμένουν εκεί ήσυχα και πειθήνια, μα αντ’ αυτού επιμένουν να τολμούν να πηγαίνουν σε μέρη όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ποια είναι η σημασία αυτού; Έχουν αρχίσει να βαριούνται και να μην αντέχουν τη ζωή σε αυτήν την κατάλληλη θερμοκρασία και έχουν απολαύσει υπερβολικά πολλές ευλογίες. Εκτός αυτού, αυτό το κοινό περιβάλλον διαβίωσης έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς από την ανθρωπότητα, οπότε τώρα πιστεύουν πως μπορούν κάλλιστα να πάνε στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο για να προξενήσουν περισσότερη ζημιά ή να επιδιώξουν κάποιου είδους «σκοπό», ώστε να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να «χαράξουν ένα νέο μονοπάτι». Δεν είναι ανόητο αυτό; Δηλαδή, υπό την ηγεσία του προγόνου τους, του Σατανά, αυτή η ανθρωπότητα συνεχίζει να κάνει τον ένα παραλογισμό μετά τον άλλο, καταστρέφοντας απερίσκεπτα και ασύστολα το όμορφο σπίτι που δημιούργησε ο Θεός για εκείνη. Αυτό είναι κατόρθωμα του Σατανά. Περαιτέρω, βλέποντας ότι η επιβίωση της ανθρωπότητας πάνω στη γη απειλείται σε κάποιον βαθμό, πολλοί άνθρωποι αναζητούν τρόπους να επισκεφθούν τη σελήνη, θέλοντας να εξασφαλίσουν έναν τρόπο επιβίωσης εκεί. Μα στην τελική, δεν υπάρχει οξυγόνο στη σελήνη. Μπορούν τα ανθρώπινα όντα να επιβιώσουν χωρίς οξυγόνο; Δεδομένου ότι στη σελήνη δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν είναι τόπος όπου μπορεί να παραμείνει ο άνθρωπος, κι όμως, αυτός επιμένει στην επιθυμία του να πάει εκεί. Πώς θα πρέπει να αποκληθεί αυτή η συμπεριφορά; Πρόκειται, επίσης, για αυτοκαταστροφή. Η σελήνη είναι ένας τόπος χωρίς αέρα και η θερμοκρασία της δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπινη επιβίωση —συνεπώς, δεν πρόκειται για μέρος που έχει φυλάξει ο Θεός για τον άνθρωπο.

Το τρέχον θέμα μας, η θερμοκρασία, είναι κάτι το οποίο συναντούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Η θερμοκρασία είναι κάτι που όλα τα ανθρώπινα σώματα μπορούν να νιώσουν, αλλά κανείς δεν σκέφτεται πώς διαμορφώθηκε η θερμοκρασία ή ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτήν και την ελέγχει έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη επιβίωση. Αυτό μαθαίνουμε τώρα. Βρίσκεται σ’ αυτό η σοφία του Θεού; Βρίσκεται σ’ αυτό η ενέργεια του Θεού; (Ναι.) Δεδομένου ότι ο Θεός δημιούργησε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία κατάλληλη για την ανθρώπινη επιβίωση, μήπως αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα; Πράγματι, είναι.

γ. Ο ήχος

Ποιο είναι το τρίτο πράγμα; Είναι κι αυτό ένα ουσιώδες μέρος του κανονικού περιβάλλοντος της ανθρώπινης ύπαρξης, κάτι για το οποίο έπρεπε ο Θεός να προβεί σε διευθετήσεις, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για τον Θεό, αλλά και για κάθε ένα ανθρώπινο ον. Αν ο Θεός δεν είχε φροντίσει αυτό το πράγμα, θα είχε παρέμβει σημαντικά στην επιβίωση της ανθρωπότητας, δηλαδή θα είχε τόσο σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή του ανθρώπου και στο σαρκικό του σώμα, που η ανθρωπότητα δεν θα ήταν ικανή να επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κανένα έμβιο ον δεν θα μπορούσε να είχε επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ποιο είναι, λοιπόν, αυτό το πράγμα για το οποίο μιλώ; Μιλώ για τον ήχο. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, και όλα ζουν μέσα στα χέρια του Θεού. Όλα τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού ζουν και περιστρέφονται σε συνεχή κίνηση εντός του οπτικού Του πεδίου. Αυτό που εννοώ με αυτό είναι ότι κάθε πράγμα που δημιούργησε ο Θεός έχει νόημα και αξία στην ύπαρξή του· δηλαδή, υπάρχει κάτι ουσιώδες στην ύπαρξη του κάθε πράγματος ξεχωριστά. Στα μάτια του Θεού, κάθε πράγμα είναι ζωντανό και, αφού όλα τα πράγματα είναι ζωντανά, κάθε ένα από αυτά παράγει ήχο. Για παράδειγμα, η γη περιστρέφεται συνεχώς και ο ήλιος περιστρέφεται συνεχώς, και η σελήνη, επίσης, περιστρέφεται συνεχώς. Καθώς όλα τα πράγματα διαδίδονται, αναπτύσσονται και κινούνται, εκπέμπουν συνεχώς ήχο. Όλα τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού που υπάρχουν στη γη βρίσκονται σε συνεχή διάδοση, ανάπτυξη και κίνηση. Για παράδειγμα, οι πρόποδες των βουνών κινούνται και μετατοπίζονται, και όλα τα έμβια όντα στα βάθη των θαλασσών κολυμπούν και μετακινούνται. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω έμβια όντα, όλα τα πράγματα στα μάτια του Θεού, βρίσκονται σε μια μόνιμη, τακτική κίνηση, σύμφωνα με τα καθιερωμένα μοτίβα. Τι είναι, λοιπόν, αυτό που φέρνουν στη ζωή όλα αυτά τα πράγματα που διαδίδονται και αναπτύσσονται στο σκοτάδι και κινούνται με μυστικότητα; Ήχοι —δυνατοί, ισχυροί ήχοι. Πέρα από τον πλανήτη Γη, όλα τα είδη πλανητών βρίσκονται επίσης σε συνεχή κίνηση, και τα έμβια όντα και οι οργανισμοί σε αυτούς τους πλανήτες επίσης διαδίδονται, αναπτύσσονται και μετακινούνται συνεχώς. Δηλαδή, όλα τα έμβια και τα άβια κινούνται συνεχώς προς τα εμπρός στα μάτια του Θεού, και, καθώς το κάνουν, το καθένα από αυτά εκπέμπει επίσης ήχο. Ο Θεός έχει επίσης προβεί σε διευθετήσεις σχετικά με αυτούς τους ήχους, και πιστεύω πως γνωρίζετε ήδη τον λόγο που έχει γι’ αυτό, έτσι δεν είναι; Όταν πλησιάζεις σε ένα αεροπλάνο, τι επίδραση έχει πάνω σου ο θόρυβος του κινητήρα του; Αν μείνεις κοντά του για υπερβολικά μεγάλο διάστημα, τα αυτιά σου θα κουφαθούν. Και η καρδιά σου —θα είναι σε θέση να αντέξει τέτοια ταλαιπωρία; Κάποιοι άνθρωποι με ασθενικές καρδιές δεν θα το άντεχαν. Φυσικά, ακόμα κι εκείνοι που έχουν δυνατή καρδιά δεν θα είναι ικανοί να το αντέξουν για πάρα πολύ. Δηλαδή, η επίδραση του ήχου στο ανθρώπινο σώμα, είτε πρόκειται για τα αυτιά είτε για την καρδιά, είναι εξαιρετικά σημαντική για κάθε ανθρώπινο ον, και οι υπερβολικά δυνατοί ήχοι θα βλάψουν τους ανθρώπους. Επομένως, όταν ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, και αφού αυτά άρχισαν να λειτουργούν κανονικά, ο Θεός προέβη στις κατάλληλες διευθετήσεις γι’ αυτούς τους ήχους, τους ήχους όλων των εν κινήσει πραγμάτων. Είναι, και αυτό, ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να σκεφτεί ο Θεός όταν δημιουργούσε ένα περιβάλλον για την ανθρωπότητα.

Πρώτον, το ύψος της ατμόσφαιρας πάνω από την επιφάνεια της γης έχει κάποια επίδραση στον ήχο. Επιπλέον, το μέγεθος των κενών στο έδαφος θα παραποιήσει και αυτό, και θα επηρεάσει τον ήχο. Στη συνέχεια, υπάρχουν διάφορα γεωγραφικά περιβάλλοντα, η συμβολή των οποίων επηρεάζει επίσης τον ήχο. Δηλαδή, ο Θεός χρησιμοποιεί ορισμένες μεθόδους για να εξαλείψει κάποιους ήχους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον, το οποίο τα αυτιά και οι καρδιές τους δύνανται να αντέχουν. Ειδάλλως, οι ήχοι θα δημιουργούσαν τεράστιο εμπόδιο στην επιβίωση των ανθρώπων, αποτελώντας μεγάλη ενόχληση στη ζωή τους και θέτοντας ένα σοβαρό πρόβλημα γι’ αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός υπήρξε πολύ προσεκτικός κατά τη δημιουργία του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των διαφόρων ειδών γεωγραφικού περιβάλλοντος και μέσα σε όλα αυτά περιέχεται η σοφία του Θεού. Η ανθρωπότητα δε χρειάζεται να έχει πολύ λεπτομερή κατανόηση αυτού —αρκεί να ξέρουν οι άνθρωποι ότι σ’ αυτό περιέχονται οι ενέργειες του Θεού. Για πείτε Μου τώρα, αυτό το έργο που έκανε ο Θεός —η ακριβής βαθμονόμηση του ήχου, προκειμένου να διατηρήσει το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας και την κανονική της ζωή— ήταν απαραίτητο; (Ναι.) Εφόσον αυτό το έργο ήταν απαραίτητο, τότε από αυτήν την οπτική, μπορεί να λεχθεί ότι ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό το έργο ως τρόπο για να μεριμνήσει για όλα τα πράγματα; Ο Θεός δημιούργησε ένα τέτοιο ήσυχο περιβάλλον προνοώντας για την ανθρωπότητα, έτσι ώστε το ανθρώπινο σώμα να μπορούσε να ζει ιδιαίτερα κανονικά μέσα του, χωρίς να υπόκειται καμία παρεμβολή, και ώστε η ανθρωπότητα να ήταν ικανή να υπάρχει και να ζει κανονικά. Μήπως πρόκειται, τότε, για έναν από τους τρόπους, με τους οποίους ο Θεός μεριμνά για την ανθρωπότητα; Δεν ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έπραξε ο Θεός; (Ναι.) Ήταν υπερβολικά αναγκαίο. Πώς, λοιπόν, το εκτιμάτε εσείς; Αν και αδυνατείτε να αισθανθείτε ότι αυτή ήταν ενέργεια του Θεού ούτε γνωρίζετε πώς εκτέλεσε ο Θεός αυτήν την ενέργεια τότε, μπορείτε, παρ’ όλα αυτά, να διαισθανθείτε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πράξης του Θεού; Μπορείτε να νιώσετε τη σοφία του Θεού και τη φροντίδα και τη σκέψη που έβαλε μέσα σε αυτήν την πράξη; (Ναι, μπορούμε.) Αν είστε σε θέση να το νιώσετε αυτό, τότε αυτό αρκεί. Υπάρχουν πολλές ενέργειες που έχει εκτελέσει ο Θεός ανάμεσα σε όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του, τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να αισθανθούν ούτε να δουν. Το αναφέρω αυτό απλώς για να σας ενημερώσω για τις ενέργειες του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσετε να Τον γνωρίσετε. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να σας δώσουν μεγαλύτερη δυνατότητα να γνωρίσετε και να κατανοήσετε τον Θεό.

δ. Το φως

Το τέταρτο πράγμα αφορά τα μάτια των ανθρώπων: το φως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν κοιτάς ένα λαμπερό φως και η φωτεινότητά του φτάνει σε συγκεκριμένη ένταση, αυτό είναι ικανό να τυφλώσει τα ανθρώπινα μάτια. Εξάλλου, τα ανθρώπινα μάτια είναι τα μάτια της σάρκας. Δεν αντέχουν τον ερεθισμό. Τολμά κανείς να κοιτάξει απευθείας τον ήλιο; Μερικοί άνθρωποι το έχουν επιχειρήσει, και αν φορούν γυαλιά ηλίου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα —μα αυτό απαιτεί τη χρήση ενός εργαλείου. Χωρίς εργαλεία, τα γυμνά ανθρώπινα μάτια είναι ανίκανα να στραφούν στον ήλιο και να τον κοιτάξουν απευθείας. Ωστόσο, ο Θεός δημιούργησε τον ήλιο για να φέρει φως στην ανθρωπότητα, και το φως αυτό είναι, επίσης, κάτι για το οποίο φρόντισε Εκείνος. Ο Θεός δεν ολοκλήρωσε απλώς τη δημιουργία του ήλιου, τον τοποθέτησε κάπου κι έπειτα τον αγνόησε· δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Είναι πολύ προσεκτικός στις ενέργειές Του και τις σκέφτεται διεξοδικά. Ο Θεός δημιούργησε μάτια για την ανθρωπότητα, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν, κι επίσης καθόρισε εκ των προτέρων τις παραμέτρους του φωτός με τις οποίες ο άνθρωπος βλέπει τα πράγματα. Δεν θα είχε νόημα αν το φως ήταν πολύ αμυδρό. Όταν είναι τόσο σκοτεινά, ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να δουν ούτε τα δάχτυλά τους, τότε τα μάτια τους έχουν χάσει τη λειτουργία τους και δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Αλλά το πολύ φωτεινό φως καθιστά τα ανθρώπινα μάτια εξίσου ανίκανα να δουν πράγματα, επειδή η φωτεινότητα είναι ανυπόφορη. Ως εκ τούτου, ο Θεός εξόπλισε το περιβάλλον της ύπαρξης της ανθρωπότητας με την κατάλληλη ποσότητα φωτός για τα ανθρώπινα μάτια —μια ποσότητα που δεν πρόκειται να βλάψει ούτε να τραυματίσει τα μάτια των ανθρώπων, πόσο μάλλον να τα κάνει να χάσουν τη λειτουργία τους. Γι’ αυτό ο Θεός πρόσθεσε στρώσεις από σύννεφα γύρω από τον ήλιο και τη γη, και γι’ αυτό η πυκνότητα του αέρα είναι ικανή να φιλτράρει κατάλληλα τα είδη φωτός που μπορούν να βλάψουν τα μάτια ή το δέρμα των ανθρώπων —αυτά είναι ανάλογα. Επιπροσθέτως, τα χρώματα της γης που δημιούργησε ο Θεός αντανακλούν το φως του ήλιου και όλα τα άλλα είδη φωτός, και είναι ικανά να εξαλείψουν τα είδη φωτός που είναι υπερβολικά φωτεινά για να προσαρμοστούν τα ανθρώπινα μάτια. Συνεπώς, οι άνθρωποι είναι ικανοί να περπατούν έξω και να διάγουν τον βίο τους χωρίς να χρειάζεται να φορούν συνεχώς πολύ σκοτεινά γυαλιά ηλίου. Υπό κανονικές συνθήκες, τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να βλέπουν τα πράγματα μέσα στο πεδίο της όρασής τους, χωρίς να ενοχλούνται από το φως. Δηλαδή, δεν θα είχε κανένα νόημα αν το φως ήταν υπερβολικά διαπεραστικό ούτε αν ήταν υπερβολικά αμυδρό. Αν ήταν υπερβολικά αμυδρό, τα ανθρώπινα μάτια θα βλάπτονταν και μετά από λίγη χρήση, θα καταστρέφονταν· αν ήταν υπερβολικά λαμπερό, τα μάτια των ανθρώπων θα ήταν ανίκανα να το αντέξουν. Το φως αυτό που έχουν οι άνθρωποι πρέπει να είναι κατάλληλο για να το βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια, και ο Θεός, μέσω διαφόρων μεθόδων, έχει ελαχιστοποιήσει τη βλάβη που προκαλεί το φως στα ανθρώπινα μάτια· και παρόλο που αυτό το φως μπορεί να ωφελήσει ή να πλήξει τα ανθρώπινα μάτια, είναι αρκετό για να αφήσει τους ανθρώπους να φτάσουν στο τέλος της ζωής τους διατηρώντας τη χρήση των ματιών τους. Δεν ήταν ο Θεός σχολαστικός ως προς την εξέταση αυτού; Ωστόσο, ο διάβολος, ο Σατανάς, ενεργεί χωρίς να περάσουν ποτέ από το μυαλό του τέτοιες σκέψεις. Με τον Σατανά, το φως είτε είναι πάντα πολύ λαμπερό είτε πολύ αμυδρό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Σατανάς.

Ο Θεός επιτέλεσε αυτά τα πράγματα σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου σώματος —στην όραση, την ακοή, τη γεύση, την αναπνοή, τα αισθήματά του, και ούτω καθεξής— για να μεγιστοποιήσει την προσαρμοστικότητα επιβίωσης της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν κανονικά και να συνεχίσουν να το πράττουν. Με άλλα λόγια, το παρόν περιβάλλον διαβίωσης, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Θεό, είναι το πλέον κατάλληλο και επωφελές περιβάλλον για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει μεγάλη σημασία, ότι είναι ένα πολύ συνηθισμένο πράγμα. Ο ήχος, το φως και ο αέρας είναι πράγματα που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι κληρονομικό τους δικαίωμα, το οποίο απολαμβάνουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν. Αλλά πίσω από αυτά τα πράγματα που είσαι σε θέση να απολαύσεις, ο Θεός έχει εργαστεί· αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, κάτι που πρέπει να γνωρίζουν. Ασχέτως του αν εσύ νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να κατανοήσεις τα πράγματα αυτά ή να τα μάθεις, εν συντομία, όταν ο Θεός τα δημιουργούσε, είχε αφιερώσει πολλή σκέψη σ’ αυτά, είχε ένα σχέδιο, είχε συγκεκριμένες ιδέες. Δεν τοποθέτησε την ανθρωπότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον διαβίωσης επιπόλαια ή έτσι απλά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Εσείς μπορεί να σκέπτεστε ότι έχω μιλήσει με πολύ στόμφο για το κάθε ένα από αυτά τα μικροπράγματα, αλλά κατά τη δική Μου άποψη, κάθε πράγμα που παρείχε ο Θεός στην ανθρωπότητα είναι απαραίτητο για την επιβίωσή της. Μέσα του ενέχεται η ενέργεια του Θεού.

ε. Η ροή του αέρα

Ποιο είναι το πέμπτο πράγμα; Πρόκειται για κάτι στενά συνδεδεμένο με την κάθε μέρα της ζωής ενός ανθρώπου. Τόσο στενή είναι η σχέση του με την ανθρώπινη ζωή που το ανθρώπινο σώμα δεν θα μπορούσε να ζήσει στον υλικό κόσμο χωρίς αυτήν. Αυτό το κάτι είναι η ροή του αέρα. Ο καθένας θα μπορούσε πιθανόν να κατανοήσει το ουσιαστικό «ροή του αέρα» έχοντας το μόλις ακούσει. Τι είναι, λοιπόν η ροή του αέρα; Θα μπορούσατε να πείτε ότι «ροή του αέρα» είναι απλώς η ρέουσα κίνηση του αέρα. Η ροή του αέρα είναι άνεμος που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να δει. Είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο κινούνται τα αέρια. Αλλά, σε αυτήν την ομιλία, σε τι αναφέρεται κυρίως η «ροή του αέρα»; Αμέσως μόλις το πω, θα καταλάβετε. Η γη φέρει πάνω της τα βουνά, τις θάλασσες, και όλα τα πράγματα της δημιουργίας καθώς περιστρέφεται και, όταν περιστρέφεται, περιστρέφεται με ταχύτητα. Παρόλο που εσύ δεν μπορείς να νιώσεις καθόλου ότι περιστρέφεται, η περιστροφή της γης παρ’ όλα αυτά υπάρχει. Τι δημιουργεί η περιστροφή της; Όταν τρέχεις, δεν σηκώνεται αέρας και δεν περνάει γρήγορα από τα αυτιά σου; Αν μπορεί να δημιουργείται άνεμος την ώρα που τρέχεις, πώς μπορεί να μην υπάρχει άνεμος όταν περιστρέφεται η γη; Όταν η γη περιστρέφεται, τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση. Η γη από μόνη της είναι εν κινήσει και περιστρέφεται με συγκεκριμένη ταχύτητα, ενώ όλα τα πράγματα πάνω της επίσης διαδίδονται και αναπτύσσονται συνεχώς. Επομένως, η κίνηση με συγκεκριμένη ταχύτητα φυσικά θα προκαλέσει ροή του αέρα. Αυτό εννοώ με τη «ροή του αέρα». Η ροή αυτή του αέρα δεν επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το ανθρώπινο σώμα; Σκέψου τους τυφώνες: Οι συνηθισμένοι τυφώνες δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, αλλά όποτε χτυπούν, οι άνθρωποι αδυνατούν μέχρι και να σταθούν σταθεροί και δυσκολεύονται να περπατήσουν ενώ φυσά. Ακόμη και ένα μόνο βήμα είναι κουραστικό, και μερικοί άνθρωποι μπορεί ακόμη και να δέχονται ώθηση από τον άνεμο, χωρίς να μπορούν να κινηθούν. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους η ροή του αέρα μπορεί να επηρεάσει την ανθρωπότητα. Αν ολόκληρη η γη ήταν καλυμμένη από πεδιάδες, τότε, όταν η γη και όλα τα πράγματα περιστρέφονταν, θα ήταν απολύτως αδύνατον για το ανθρώπινο σώμα να αντισταθεί στη ροή αέρα που θα δημιουργούταν από αυτό. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Αν πράγματι συνέβαινε αυτό, μια τέτοια ροή του αέρα δεν θα έβλαπτε απλώς την ανθρωπότητα, αλλά θα την κατέστρεφε ολοσχερώς. Οι άνθρωποι θα ήταν ανίκανοι να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Γι’ αυτό και ο Θεός έφτιαξε διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα για να επιλύσει τέτοιες ροές αέρα —σε διαφορετικά περιβάλλοντα, οι ροές αέρα αποδυναμώνονται, αλλάζουν την κατεύθυνσή τους, αλλάζουν την ταχύτητα και τη δύναμή τους. Γι’ αυτό οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως βουνά, μεγάλες οροσειρές, πεδιάδες, λόφους, λεκανοπέδια, κοιλάδες, οροπέδια και μεγάλα ποτάμια. Με τα διαφορετικά αυτά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ο Θεός αλλάζει την ταχύτητα, την κατεύθυνση και τη δύναμη της ροής του αέρα. Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιεί προκειμένου να μειώσει ή να παραποιήσει τη ροή του αέρα σε άνεμο του οποίου η ταχύτητα, η κατεύθυνση και δύναμη είναι κατάλληλες, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν ένα κανονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ζουν. Είναι αυτό αναγκαίο; (Ναι.) Μια τέτοια ενέργεια φαίνεται δύσκολη για τους ανθρώπους, αλλά είναι εύκολη για τον Θεό, επειδή Εκείνος παρατηρεί τα πάντα. Για Εκείνον, δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη ή πιο εύκολη η δημιουργία ενός περιβάλλοντος με την κατάλληλη ροή αέρα για την ανθρωπότητα. Επομένως, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δημιουργημένο από τον Θεό, το κάθε πράγμα μέσα σε όλη τη δημιουργία Του είναι απαραίτητο. Υπάρχει αξία και αναγκαιότητα στην ύπαρξη του καθενός πράγματος ξεχωριστά. Παρ’ όλα αυτά, την αρχή αυτή δεν την κατανοεί μήτε ο Σατανάς μήτε και η ανθρωπότητα, η οποία έχει διαφθαρεί. Συνεχίζουν να καταστρέφουν και να εξελίσσονται, και να εκμεταλλεύονται, με μάταια όνειρα να ισοπεδώνουν τα βουνά, να προσχώνουν τα φαράγγια και να χτίζουν ουρανοξύστες πάνω σε ισιώματα, για να δημιουργήσουν ζούγκλες από τσιμέντο. Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να ζει, να αναπτύσσεται και να περνά την κάθε μέρα ευτυχισμένα, σε αυτό το πλέον κατάλληλο περιβάλλον, το οποίο Εκείνος έχει προετοιμάσει για αυτήν. Γι’ αυτό και ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ απρόσεκτος σχετικά με το μεταχειρίζεται το περιβάλλον στο οποίο ζει η ανθρωπότητα. Από τη θερμοκρασία έως τον αέρα, από τον ήχο έως το φως, ο Θεός έχει καταστρώσει πολύπλοκα σχέδια και διευθετήσεις, ώστε τα σώματα των ανθρώπων και το περιβάλλον διαβίωσής τους να μην υπόκεινται σε παρεμβολές από φυσικές συνθήκες και ώστε, αντίθετα, η ανθρωπότητα να μπορεί να ζει και να πολλαπλασιάζεται κανονικά, και να ζει κανονικά μαζί με όλα τα πράγματα σε αρμονική συνύπαρξη. Όλα αυτά παρέχονται από τον Θεό σε όλα τα πράγματα και την ανθρωπότητα.

Μέσα από τον τρόπο με τον οποίον διευθέτησε ο Θεός αυτές τις πέντε βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση, μπορείτε να διακρίνετε πώς μεριμνά Εκείνος για την ανθρωπότητα; (Ναι.) Δηλαδή, ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των πλέον βασικών προϋποθέσεων για την ανθρώπινη επιβίωση και ο Θεός επίσης διαχειρίζεται και ελέγχει αυτά τα πράγματα· ακόμα και τώρα, μετά από χιλιάδες έτη ανθρώπινης ύπαρξης, ο Θεός εξακολουθεί να κάνει συνεχώς μεταβολές στο περιβάλλον διαβίωσής τους, παρέχοντάς τους το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιβάλλον, ώστε οι ζωές τους να μπορούν να διατηρούνται με τρόπο κανονικό. Για πόσο καιρό μπορεί να διατηρηθεί μια τέτοια κατάσταση; Με άλλα λόγια, για πόσο καιρό θα συνεχίσει ο Θεός να παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον; Θα διαρκέσει μέχρις ότου ο Θεός ολοκληρώσει πλήρως το έργο διαχείρισής Του. Τότε, ο Θεός θα αλλάξει το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Μπορεί να κάνει αυτές τις αλλαγές με τις ίδιες μεθόδους ή και με διαφορετικές. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουν τώρα οι άνθρωποι είναι ότι ο Θεός μεριμνά συνεχώς για τις ανάγκες της ανθρωπότητας· διαχειριζόμενος το περιβάλλον στο οποίο ζει η ανθρωπότητα· και συντηρώντας, προστατεύοντας και διατηρώντας το περιβάλλον αυτό. Χάρη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο εκλεκτός λαός του Θεού είναι ικανός να ζει με τρόπο κανονικό και να δέχεται τη σωτηρία, την παίδευση και την κρίση του Θεού. Όλα τα πράγματα συνεχίζουν να επιβιώνουν χάρη στην κυριαρχία του Θεού, ενώ ολόκληρη η ανθρωπότητα συνεχίζει να προχωρά προς τα εμπρός χάρη σε τέτοιες προνοήσεις του Θεού.

Το τελευταίο αυτό κομμάτι της συναναστροφής μας σας δημιούργησε καθόλου νέες σκέψεις; Έχετε αντιληφθεί, τώρα, τη μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και του ανθρώπινου γένους; Τελικά, ποιος είναι ο κύριος όλων των πραγμάτων; Ο άνθρωπος; (Όχι.) Τότε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους μεταχειρίζονται ο Θεός και οι άνθρωποι όλη τη δημιουργία; (Ο Θεός κυβερνά και διευθετεί όλα τα πράγματα, ενώ ο άνθρωπος τα απολαμβάνει.) Συμφωνείτε με αυτό; Η μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας είναι ότι ο Θεός κυβερνά όλη τη δημιουργία και μεριμνά για αυτήν. Είναι η πηγή των πάντων, και ενώ ο Θεός μεριμνά για όλη τη δημιουργία, η ανθρωπότητα την απολαμβάνει. Δηλαδή, ο άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα πράγματα της δημιουργίας όταν δέχεται τη ζωή που παραχωρεί ο Θεός σε όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος και η ανθρωπότητα απολαμβάνει τους καρπούς της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Ποια, λοιπόν, είναι η διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας από τη σκοπιά όλων των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού; Ο Θεός μπορεί να βλέπει ξεκάθαρα τους νόμους της ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, και ελέγχει και κυριαρχεί επί αυτών των νόμων. Δηλαδή, όλα τα πράγματα βρίσκονται μέσα στο οπτικό πεδίο του Θεού και μέσα στο πεδίο της σχολαστικής Του εξέτασης. Μπορεί η ανθρωπότητα να δει όλα τα πράγματα; Αυτά που μπορεί να δει η ανθρωπότητα περιορίζονται σ’ αυτά που βλέπει ακριβώς μπροστά της. Αν αναρριχάσαι σε κάποιο βουνό, τότε αυτό που βλέπεις είναι απλώς το εν λόγω βουνό. Δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του βουνού. Αν πας στην ακτή, τότε αυτό που μπορείς να δεις είναι μόνο η μία πλευρά του ωκεανού, και δεν μπορείς να ξέρεις πώς είναι η άλλη πλευρά του. Αν πας σε κάποιο δάσος, μπορείς να δεις τη βλάστηση μπροστά και γύρω σου, αλλά δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται πιο πέρα. Οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν μέρη που βρίσκονται πιο ψηλά, πιο μακριά, πιο βαθιά. Το μόνο που μπορούν να δουν είναι ό,τι βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους, εντός του οπτικού πεδίου τους. Ακόμη και αν οι άνθρωποι γνωρίζουν τον νόμο που ορίζει τις τέσσερις εποχές του χρόνου ή τους νόμους του πώς αναπτύσσονται όλα τα πράγματα, είναι και πάλι ανίκανοι να τα διαχειριστούν ή να προστάξουν όλα τα πράγματα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίον ο Θεός βλέπει όλη τη δημιουργία είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν με τον οποίον θα κοίταζε ένα μηχάνημα που κατασκεύασε ο ίδιος. Είναι βαθιά εξοικειωμένος με κάθε συστατικό και κάθε σύνδεση, με το ποιες είναι οι αρχές τους, ποια είναι τα μοτίβα τους και ποιοι είναι οι σκοποί τους —ο Θεός τα γνωρίζει όλα αυτά με τον ύψιστο βαθμό σαφήνειας. Ως εκ τούτου, ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος, άνθρωπος! Παρόλο που ο άνθρωπος μπορεί να εμβαθύνει στην έρευνά του για την επιστήμη και τους νόμους που διέπουν όλα τα πράγματα, η έρευνα αυτή είναι περιορισμένης εμβέλειας, ενώ ο Θεός ελέγχει τα πάντα, κάτι που για τον άνθρωπο είναι ένας άπειρος έλεγχος. Ένας άνθρωπος θα μπορούσε να περάσει και ολόκληρη τη ζωή του ερευνώντας τις μικρότερες πράξεις του Θεού, χωρίς να επιτύχει κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, αν χρησιμοποιείς μόνο τη γνώση και όσα έχεις μάθει προκειμένου να μελετήσεις τον Θεό, δεν θα είσαι ποτέ ικανός να γνωρίσεις τον Θεό ή να Τον κατανοήσεις. Αλλά αν επιλέξεις τον τρόπο της αναζήτησης της αλήθειας και του Θεού, και κοιτάς τον Θεό με την προοπτική να καταφέρεις να Τον γνωρίσεις, τότε, κάποια ημέρα, θα αναγνωρίσεις ότι οι ενέργειες και η σοφία Του βρίσκονται παντού ταυτόχρονα, και θα μάθεις γιατί ο Θεός αποκαλείται Κυρίαρχος όλων των πραγμάτων και πηγή ζωής για όλα τα πράγματα. Όσο περισσότερο αποκτάς μια τέτοια κατανόηση, τόσο περισσότερο θα κατανοείς γιατί ο Θεός αποκαλείται Κυρίαρχος όλων των πραγμάτων. Όλα τα πράγματα και τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, λαμβάνουν συνεχώς τη σταθερή ροή της παροχής του Θεού. Θα είσαι επίσης ικανός να νιώσεις ξεκάθαρα ότι, σε αυτόν τον κόσμο και μέσα σε αυτήν την ανθρωπότητα, δεν υπάρχει κανείς πέραν του Θεού που να μπορούσε να έχει την ικανότητα και την ουσία με τις οποίες κυβερνά, διαχειρίζεται και διατηρεί την ύπαρξη όλων των πραγμάτων. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια κατανόηση, θα αναγνωρίσεις αληθινά ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, θα έχεις πραγματικά αποδεχτεί τον Θεό και θα Του έχεις επιτρέψει να είναι ο Θεός και ο Κυρίαρχός σου. Όταν έχεις αποκτήσει μια τέτοια κατανόηση και η ζωή σου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, ο Θεός δεν θα σε δοκιμάζει πια και δεν θα σε κρίνει ούτε θα απαιτεί πράγματα από εσένα, επειδή εσύ θα Τον κατανοείς, θα γνωρίζεις την καρδιά Του και θα Τον έχεις πραγματικά δεχτεί μέσα στην καρδιά σου. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για να συναναστρεφόμαστε σχετικά με αυτά τα θέματα της κυριαρχίας και της διαχείρισης όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Αυτό γίνεται προκειμένου να δοθεί στους ανθρώπους περισσότερη γνώση και κατανόηση̇ —όχι απλώς για να αναγκαστείς να αναγνωρίσεις, αλλά και για να γνωρίσεις και να κατανοήσεις τις ενέργειες του Θεού με έναν πιο πρακτικό τρόπο.

Η καθημερινή βρώση και πόση που προετοιμάζει ο Θεός για την ανθρωπότητα

Μόλις τώρα, μιλήσαμε για ένα τμήμα του περιβάλλοντος στο σύνολό του, συγκεκριμένα, για τις απαραίτητες συνθήκες για την ανθρώπινη επιβίωση, τις οποίες προετοίμασε ο Θεός όταν δημιούργησε τον κόσμο. Μιλήσαμε για πέντε πράγματα, πέντε στοιχεία του περιβάλλοντος. Το επόμενο θέμα μας σχετίζεται στενά με τη φυσική ζωή κάθε ανθρώπου, και είναι πιο σχετικό με αυτήν τη ζωή και μεγαλύτερη εκπλήρωση των απαιτούμενων όρων της από ό,τι τα προηγούμενα πέντε. Δηλαδή, είναι η τροφή που τρώνε οι άνθρωποι. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε σε ένα κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης· στη συνέχεια, ο άνθρωπος χρειαζόταν τροφή και νερό. Ο άνθρωπος είχε αυτήν την ανάγκη, οπότε και ο Θεός έκανε τις αντίστοιχες προετοιμασίες για εκείνον. Επομένως, κάθε βήμα του έργου του Θεού και κάθε ενέργειά Του δεν είναι μόνο κενά λόγια που διατυπώνονται, αλλά αληθινή, πρακτική δράση που αναλαμβάνεται. Δεν είναι απαραίτητη η τροφή στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων; Μήπως η τροφή είναι σημαντικότερη από τον αέρα; Είναι εξίσου σημαντικά. Και τα δύο αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις και ουσίες για την επιβίωση της ανθρωπότητας και τη διαφύλαξη της συνέχισης της ανθρώπινης ζωής. Ποιο είναι πιο σημαντικό —ο αέρας ή το νερό; Η θερμοκρασία ή η τροφή; Όλα τους είναι εξίσου σημαντικά. Οι άνθρωποι αδυνατούν να επιλέξουν ανάμεσά τους, επειδή δεν μπορούν να στερηθούν κανένα τους. Αυτό είναι ένα πραγματικό, πρακτικό ζήτημα, και όχι ένα ζήτημα της δικής σου επιλογής μεταξύ πραγμάτων. Εσύ δεν γνωρίζεις, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Βλέποντας τροφή, σκέφτεσαι: «Δεν μπορώ να στερηθώ την τροφή!» Αλλά αμέσως μετά τη δημιουργία σου, ήξερες ότι χρειαζόσουν τροφή; Δεν το ήξερες, αλλά ο Θεός το ήξερε. Μόνο όταν πείνασες και είδες καρπούς στα δέντρα και σπόρους στο έδαφος για να φας, συνειδητοποίησες ότι χρειάζεσαι τροφή. Μόνο όταν δίψασες και παρατήρησες μια πηγή νερού —μόνο όταν ήπιες, συνειδητοποίησες ότι χρειάζεσαι νερό. Ο Θεός ετοίμασε το νερό για την ανθρωπότητα εκ των προτέρων. Η τροφή, ανεξάρτητα από το αν τρώει κανείς τρία γεύματα την ημέρα ή δύο, ή και ακόμα περισσότερα, είναι, εν συντομία, κάτι απαραίτητο για τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή. Είναι ένα από τα πράγματα που απαιτούνται για τη διατήρηση της κανονικής, συνεχόμενης επιβίωσης του ανθρώπινου σώματος. Από πού, λοιπόν, προέρχεται η περισσότερη τροφή; Πρώτον, προέρχεται από το έδαφος. Το έδαφος το ετοίμασε ο Θεός εκ των προτέρων για την ανθρωπότητα και είναι κατάλληλο για την επιβίωση πολλών ειδών φυτών, όχι μόνο δέντρων ή γρασιδιού. Ο Θεός ετοίμασε για την ανθρωπότητα τους σπόρους κάθε είδους σιτηρών και τους σπόρους διαφόρων άλλων τροφών, και έδωσε στην ανθρωπότητα το κατάλληλο έδαφος και τη γη για σπορά και, με αυτά τα πράγματα, η ανθρωπότητα αποκτά τροφή. Ποια είναι τα διάφορα είδη τροφής; Πιθανόν να γνωρίζετε ήδη. Πρώτον, υπάρχουν οι διάφοροι τύποι σιτηρών. Τι διαφορετικά είδη σιτηρών υπάρχουν; Το σιτάρι, το ιταλικό κεχρί, το κολλώδες κεχρί, το κοινό κεχρί και άλλα είδη αποφλοιωμένων σιτηρών. Αλλά και τα δημητριακά συναντώνται σε πολλά είδη, με διαφορετικές ποικιλίες από τον Βορρά έως τον Νότο: κριθάρι, σιτάρι, βρώμη, φαγόπυρο και ούτω καθεξής. Σε διαφορετικές περιοχές διαφορετικά είδη είναι κατάλληλα προς καλλιέργεια. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη ρυζιού. Ο Νότος έχει τις δικές του ποικιλίες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο μήκος κόκκου και είναι κατάλληλες για τους ανθρώπους του Νότου, επειδή το κλίμα είναι θερμότερο εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι ντόπιοι πρέπει να τρώνε ποικιλίες όπως το ρύζι indica, το οποίο δεν είναι πολύ κολλώδες. Το ρύζι τους δεν μπορεί να είναι πολύ κολλώδες, αλλιώς θα έχαναν την όρεξή τους και θα ήταν ανίκανοι να το χωνέψουν. Οι βόρειοι καταναλώνουν πιο κολλώδες ρύζι, καθώς ο Βορράς είναι πάντοτε ψυχρός, άρα οι άνθρωποι εκεί πρέπει να τρώνε πιο κολλώδη πράγματα. Έπειτα, υπάρχουν επίσης πολλές ποικιλίες φασολιών, οι οποίες φυτρώνουν πάνω από το έδαφος και ριζώδη λαχανικά, τα οποία φυτρώνουν κάτω από το έδαφος, όπως πατάτες, γλυκοπατάτες, κολοκάσι και πολλά άλλα. Οι πατάτες καλλιεργούνται στον Βορρά, όπου η ποιότητά τους είναι πολύ υψηλή. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου σιτηρά να φάνε, οι πατάτες μπορούν, ως βασική τροφή, να τους διατηρήσουν στο να τρώνε τρία γεύματα ημερησίως. Οι πατάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως απόθεμα τροφής. Η ποιότητα των γλυκοπατατών είναι κάπως χειρότερη από εκείνη των πατατών, αλλά, και πάλι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασική τροφή για να συμπληρώσουν τρία ημερήσια γεύματα. Όταν είναι δύσκολο να βρει κανείς σιτηρά, οι άνθρωποι μπορούν να κατευνάσουν την πείνα τους με γλυκοπατάτες. Το κολοκάσι, το οποίο καταναλώνεται συχνά από τους ανθρώπους του Νότου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και μπορεί να λειτουργήσει, κι αυτό, ως βασική τροφή. Τέτοιες είναι οι πολλές και ποικίλες καλλιέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητα συστατικά της καθημερινής βρώσης και πόσης των ανθρώπων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορα δημητριακά για να φτιάξουν ψωμί, αχνιστά ψωμάκια, νουντλς, ρύζι, νούντλς ρυζιού και άλλα πράγματα. Ο Θεός έχει παραχωρήσει άφθονα στην ανθρωπότητα αυτά τα διάφορα είδη σιτηρών. Το γιατί υπάρχουν τόσο πολλές ποικιλίες είναι θέμα του θελήματος του Θεού: Είναι κατάλληλες για καλλιέργεια στα διαφορετικά εδάφη και κλίματα του Βορρά, του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης· ενώ, οι διάφορες συστάσεις και το περιεχόμενό τους αντιστοιχούν στις διάφορες συστάσεις και το περιεχόμενο του ανθρώπινου σώματος. Μόνο τρώγοντας αυτά τα σιτηρά, μπορούν οι άνθρωποι να διατηρούν τα διάφορα θρεπτικά συστατικά και τις ουσίες που απαιτεί το σώμα τους. Η βόρεια τροφή διαφέρει από τη νότια, αλλά έχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες από διαφορές. Και οι δύο μπορούν να ικανοποιήσουν τις κοινές ανάγκες του ανθρώπινου σώματος και να υποστηρίξουν την κανονική επιβίωσή του. Άρα, υπάρχει μια αφθονία ειδών που παράγονται σε κάθε περιοχή, επειδή τα φυσικά σώματα των ανθρώπων χρειάζονται όσα παρέχουν οι εν λόγω διαφορετικές τροφές —χρειάζονται να εφοδιάζονται με αυτές τις διάφορες τροφές που φυτρώνουν στο έδαφος, προκειμένου να διατηρήσουν την κανονική ύπαρξη του σώματος, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Εν ολίγοις, ο Θεός έχει υπάρξει πολύ προσεκτικός απέναντι στην ανθρωπότητα. Οι διάφορες τροφές που ο Θεός παραχώρησε στους ανθρώπους δεν στερούνται ποικιλίας —αντιθέτως, είναι ιδιαίτερα εκλεκτικές. Αν οι άνθρωποι θέλουν να τρώνε δημητριακά, μπορούν να τρώνε δημητριακά. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν το ρύζι από το σιτάρι και, αφού δεν τους αρέσει το σιτάρι, μπορούν να τρώνε ρύζι. Υπάρχουν ένα σωρό είδη ρυζιού —μακρόσπερμο, κοντόσπερμο— και το καθένα μπορεί να ικανοποιήσει την όρεξη των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, αν οι άνθρωποι τρώνε τα σιτηρά αυτά —εφόσον δεν είναι υπερβολικά ιδιότροποι με το φαγητό τους— δεν πρόκειται να στερηθούν την τροφή και είναι εγγυημένο ότι θα ζήσουν υγιείς μέχρι να πεθάνουν. Αυτή ήταν η ιδέα του Θεού όταν παραχώρησε την τροφή στην ανθρωπότητα. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτά τα πράγματα —αυτή δεν είναι η πραγματικότητα; Πρόκειται για πρακτικά προβλήματα τα οποία ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να λύσει μόνος του, αλλά ο Θεός ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτά: Τα σκέφτηκε εκ των προτέρων και έκανε προετοιμασίες για την ανθρωπότητα.

Αλλά δεν έδωσε μόνο αυτό ο Θεός στην ανθρωπότητα —έδωσε, επίσης, στην ανθρωπότητα τα λαχανικά! Με το ρύζι, αν τρως μόνο αυτό, τίποτα άλλο, ίσως να μην λαμβάνεις αρκετά θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη, αν τηγανίσεις μερικά λαχανικά ή ανακατέψεις λίγη σαλάτα για να φας μαζί με τα γεύματά σου, τότε οι βιταμίνες των λαχανικών και τα διάφορα ιχνοστοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν θα είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του σώματός σου φυσικά. Και οι άνθρωποι μπορούν να φάνε και μερικά φρούτα ανάμεσα στα γεύματα. Μερικές φορές, οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερα υγρά ή άλλα θρεπτικά συστατικά ή διαφορετικές γεύσεις, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι εκεί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Καθώς ο Βορράς, ο Νότος, η Ανατολή και η Δύση έχουν διαφορετικά εδάφη και κλίματα, παράγουν διαφορετικές ποικιλίες λαχανικών και φρούτων. Αφού το κλίμα στον Νότο είναι υπέρμετρα ζεστό, τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά εκεί είναι δροσιστικά, τα οποία, μόλις καταναλωθούν, μπορούν να εξισορροπήσουν το κρύο και τη ζέστη στο ανθρώπινο σώμα. Αντιθέτως, υπάρχουν λιγότερες ποικιλίες λαχανικών και φρούτων στον Βορρά, που όμως αρκούν για την απόλαυση των ντόπιων ανθρώπων. Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων στην κοινωνία τα τελευταία χρόνια και της υποτιθέμενης κοινωνικής προόδου, καθώς και των βελτιώσεων στις επικοινωνίες και τις μεταφορές που συνδέουν μεταξύ τους Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση, οι άνθρωποι στον Βορρά μπορούν και εκείνοι να τρώνε κάποια φρούτα και λαχανικά του Νότου ή τοπικά προϊόντα από τον Νότο, και μπορούν να το κάνουν και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Παρόλο που αυτό είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ορέξεις και τις υλικές επιθυμίες των ανθρώπων, τα σώματά τους υποβάλλονται ακουσίως σε ποικίλους βαθμούς βλάβης. Αυτό οφείλεται στο ότι μεταξύ των τροφών που προετοίμασε ο Θεός για την ανθρωπότητα, υπάρχουν τροφές, φρούτα και λαχανικά που προορίζονται για τους ανθρώπους του Νότου, καθώς και τροφές, φρούτα και λαχανικά που προορίζονται για τους ανθρώπους του Βορρά. Δηλαδή, αν έχεις γεννηθεί στον Νότο, είναι ενδεδειγμένο για εσένα να τρως προϊόντα από τον Νότο. Ο Θεός προετοίμασε συγκεκριμένα αυτές τις τροφές, τα φρούτα και τα λαχανικά επειδή το κλίμα του Νότου είναι ιδιαίτερο. Ο Βορράς έχει την τροφή που είναι απαραίτητη για τα σώματα των ανθρώπων του Βορρά. Ωστόσο, επειδή οι άνθρωποι είναι λαίμαργοι στις ορέξεις τους, έχουν εν αγνοία τους επιτρέψει στον εαυτό τους να παρασυρθεί από το ρεύμα των νέων κοινωνικών τάσεων και παραβιάζουν ασυνείδητα αυτούς τους νόμους. Αν και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ζωή τους είναι καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, αυτό το είδος κοινωνικής προόδου προκαλεί ύπουλη βλάβη στα σώματα ολοένα και περισσότερων ανθρώπων. Δεν είναι αυτό που θέλει να δει ο Θεός ούτε είναι αυτό που επεδίωκε όταν παρείχε στην ανθρωπότητα αυτές τις τροφές, αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά. Την παρούσα κατάσταση την έχουν προκαλέσει οι ίδιοι οι άνθρωποι παραβιάζοντας τους νόμους του Θεού.

Ακόμη και πέρα από όλα αυτά, η γενναιοδωρία που έχει παραχωρήσει ο Θεός στην ανθρωπότητα είναι πραγματικά πλούσια σε αφθονία, και κάθε τόπος έχει το τοπικό του προϊόν. Για παράδειγμα, κάποια μέρη είναι πλούσια σε κόκκινους χουρμάδες (γνωστούς επίσης και ως τζίτζιφα), άλλα είναι πλούσια σε καρύδια και άλλα είναι πλούσια σε φιστίκια ή διάφορους άλλους ξηρούς καρπούς. Όλα αυτά τα υλικά πράγματα παρέχουν τα θρεπτικά συστατικά που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα. Αλλά ο Θεός εφοδιάζει την ανθρωπότητα με πράγματα στη σωστή ποσότητα και τη σωστή στιγμή, ανάλογα με την εποχή και την περίοδο του έτους. Η ανθρωπότητα εποφθαλμιά τη σωματική απόλαυση και είναι λαίμαργη, κάνοντας εύκολη την παραβίαση και ζημία των φυσικών νόμων της ανθρώπινης ανάπτυξης που θέσπισε Εκείνος όταν δημιούργησε την ανθρωπότητα. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τα κεράσια. Ωριμάζουν γύρω στον Ιούνιο. Υπό κανονικές συνθήκες, μέχρι τον Αύγουστο δεν έχουν μείνει άλλα κεράσια. Μπορούν να διατηρηθούν φρέσκα μόνο για δύο μήνες, αλλά με τη χρήση επιστημονικών τεχνικών, οι άνθρωποι είναι πλέον ικανοί να παρατείνουν το διάστημα αυτό στους δώδεκα μήνες, ακόμα και μέχρι την εποχή των κερασιών του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κεράσια όλον τον χρόνο. Είναι κανονικό αυτό το φαινόμενο; (Όχι.) Τότε ποια είναι η καλύτερη εποχή για να τρώει κανείς κεράσια; Θα ήταν η περίοδος από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο. Μετά από αυτήν την περίοδο, όσο φρέσκα κι αν τα κρατάς, δεν έχουν την ίδια γεύση ούτε παρέχουν αυτό που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα. Από τη στιγμή που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως, όποιες χημικές ουσίες κι αν χρησιμοποιήσεις, δεν θα είσαι σε θέση να τα διαποτίσεις με όλα όσα έχουν όταν έχουν καλλιεργηθεί φυσικά. Επιπλέον, η βλάβη που προκαλούν τα χημικά στον άνθρωπο είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να επιλύσει ή να αλλάξει, όσο κι αν προσπαθήσει. Οπότε, τι φέρνει η σημερινή οικονομία της αγοράς στους ανθρώπους; Η ζωή των ανθρώπων μοιάζει καλύτερη, η μεταφορά μεταξύ περιοχών έχει γίνει ιδιαίτερα βολική, και οι άνθρωποι μπορούν να τρώνε όλα τα είδη των φρούτων σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις εποχές. Οι άνθρωποι του Βορρά είναι ικανοί να τρώνε μπανάνες τακτικά, καθώς και οποιεσδήποτε τοπικές λιχουδιές, φρούτα ή άλλες τροφές από τον Νότο. Αλλά δεν είναι αυτή η ζωή που θέλει να δώσει ο Θεός στην ανθρωπότητα. Το συγκεκριμένο είδος οικονομίας της αγοράς ίσως να φέρνει κάποιο όφελος στη ζωή των ανθρώπων, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει και βλάβη. Λόγω της αφθονίας στην αγορά, πολλοί άνθρωποι τρώνε χωρίς να σκέπτονται τι βάζουν στο στόμα τους. Αυτή η συμπεριφορά συνιστά παράβαση των νόμων της φύσης και είναι επιβλαβής για την υγεία των ανθρώπων. Άρα, η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να φέρει στους ανθρώπους πραγματική ευτυχία. Δείτε και μόνοι σας. Τα σταφύλια δεν πωλούνται στην αγορά και τις τέσσερις εποχές; Στην πραγματικότητα, τα σταφύλια μένουν φρέσκα μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά τη συλλογή τους. Αν διατηρηθούν μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους, μπορούν ακόμα να αποκαλούνται σταφύλια; Ή μήπως η ονομασία «σκουπίδια» θα ήταν καλύτερη γι’ αυτά; Δεν στερούνται απλώς της ουσίας ενός φρέσκου σταφυλιού —περιέχουν, επίσης, και περισσότερα χημικά προϊόντα. Μετά από έναν χρόνο, δεν είναι πια φρέσκα, και ό,τι θρεπτικά συστατικά είχαν έχουν χαθεί εδώ και πολύ καιρό. Όταν οι άνθρωποι τρώνε σταφύλια, έχουν αυτό το συναίσθημα: «Πόσο τυχεροί είμαστε! Πριν από τριάντα χρόνια, θα μπορούσαμε, άραγε, να φάμε σταφύλια αυτήν την εποχή; Δεν θα μπορούσες, ακόμα και αν το ήθελες. Η ζωή είναι τόσο καλή τώρα!» Είναι αυτό πραγματική ευτυχία; Αν ενδιαφέρεσαι, μπορείς να κάνεις τη δική σου έρευνα για τα χημικά διατηρημένα σταφύλια και να δεις από τι είναι φτιαγμένα και αν αυτές οι ουσίες μπορούν να ωφελήσουν καθόλου τους ανθρώπους. Κατά την Εποχή του Νόμου, όταν οι Ισραηλίτες είχαν εγκαταλείψει την Αίγυπτο και ταξίδευαν, ο Θεός τους έδωσε ορτύκια και μάννα. Επέτρεψε, όμως, ο Θεός στους ανθρώπους να διατηρήσουν αυτές τις τροφές; Μερικοί από αυτούς ήταν κοντόφθαλμοι και φοβήθηκαν ότι δεν θα υπήρχαν άλλα την επόμενη μέρα, έτσι έβαλαν μερικά στην άκρη για αργότερα. Τι έγινε μετά; Την επομένη μέρα, σάπισαν. Ο Θεός δεν σε αφήνει να βάλεις κάτι στην άκρη, γιατί έχει κάνει προετοιμασίες που εγγυώνται ότι δεν θα πεινάσεις. Όμως, η ανθρωπότητα δεν έχει αυτήν την εμπιστοσύνη ούτε έχει πραγματική πίστη στον Θεό. Οι άνθρωποι θέλουν πάντα να δίνουν στον εαυτό τους περιθώρια ελιγμών και ποτέ δεν είναι ικανοί να δουν όλη τη φροντίδα και τη σκέψη πίσω από τις προετοιμασίες του Θεού για την ανθρωπότητα. Δεν μπορούν να το νιώσουν, οπότε δεν μπορούν να εναποθέσουν πλήρως την πίστη τους στον Θεό, σκεπτόμενοι διαρκώς: «Οι ενέργειες του Θεού είναι αναξιόπιστες! Ποιος ξέρει αν ο Θεός θα μας δώσει όσα χρειαζόμαστε ή πότε θα μας τα δώσει! Αν πεθαίνω της πείνας και ο Θεός δεν μεριμνήσει, τότε δεν θα λιμοκτονήσω; Δεν θα μου λείψει τροφή;» Κοιτάξτε πόσο σαθρή είναι η εμπιστοσύνη του ανθρώπου!

Τα σιτηρά, τα φρούτα και τα λαχανικά, και όλα τα είδη ξηρών καρπών —όλα αυτά είναι χορτοφαγικές τροφές. Περιέχουν επαρκή θρεπτικά συστατικά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος, παρόλο που είναι χορτοφαγικές τροφές. Ωστόσο, ο Θεός δεν είπε: «Θα δώσω μόνο αυτές τις τροφές στους ανθρώπους. Ας φάνε μόνο αυτά τα πράγματα!» Ο Θεός δεν σταμάτησε εκεί, αλλά προχώρησε στο να προετοιμάσει πολλές ακόμη τροφές για την ανθρωπότητα, οι οποίες είναι ακόμα πιο νόστιμες. Ποιες είναι αυτές οι τροφές; Είναι τα διάφορα είδη κρέατος και ψαριών που οι περισσότεροι από εσάς είναι σε θέση να βλέπουν και να τρώνε. Προετοίμασε για τον άνθρωπο πάρα πολλά είδη και κρέατος και ψαριών. Τα ψάρια ζουν στο νερό και η σάρκα των ψαριών του νερού είναι διαφορετική σε ουσία από τη σάρκα των ζώων που ζουν στη στεριά, και μπορεί να παρέχει στον άνθρωπο διάφορα θρεπτικά συστατικά. Τα ψάρια έχουν επίσης ιδιότητες που μπορούν να ρυθμίσουν το κρύο και τη ζέστη στο ανθρώπινο σώμα, γεγονός που ωφελεί πολύ τον άνθρωπο. Αλλά το νόστιμο φαγητό δεν πρέπει να τρώγεται σε υπερβολικό βαθμό. Όπως έχω ήδη πει, ο Θεός παραχωρεί στην ανθρωπότητα τη σωστή ποσότητα τη σωστή στιγμή, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν όπως πρέπει την παραχώρησή Του με κανονικό τρόπο και σύμφωνα με την εποχή και τον χρόνο. Τώρα, ποια είδη τροφών περιλαμβάνονται στην κατηγορία των πουλερικών; Το κοτόπουλο, το ορτύκι, τα περιστέρια και ούτω καθεξής. Πολλοί τρώνε επίσης πάπιες και χήνες. Παρόλο που ο Θεός έχει παράσχει όλα αυτά τα είδη κρέατος, διατύπωσε ορισμένες απαιτήσεις από τον εκλεκτό λαό Του και έθεσε συγκεκριμένους περιορισμούς στη διατροφή τους κατά την Εποχή του Νόμου. Αυτές τις ημέρες, οι περιορισμοί αυτοί στηρίζονται στο γούστο του καθενός και την προσωπική ερμηνεία. Τα διάφορα κρέατα παρέχουν στο ανθρώπινο σώμα ποικίλα θρεπτικά συστατικά, αναπληρώνοντας πρωτεΐνες και σίδηρο, εμπλουτίζοντας το αίμα, ενισχύοντας τους μυς και τα οστά και χτίζοντας σωματική δύναμη. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο τα μαγειρεύουν ή τα τρώνε οι άνθρωποι, αυτά τα κρέατα μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη γεύση της τροφής τους και να ενισχύσουν την όρεξή τους, ικανοποιώντας επίσης το στομάχι τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι τροφές μπορούν να εφοδιάσουν το ανθρώπινο σώμα με τις καθημερινές διατροφικές του ανάγκες. Αυτή ήταν η σκέψη του Θεού όταν ετοίμασε τροφή για την ανθρωπότητα. Υπάρχουν λαχανικά, υπάρχει κρέας —δεν αποτελεί αυτό αφθονία; Αλλά οι άνθρωποι θα πρέπει να κατανοήσουν ποια ήταν η πρόθεση του Θεού όταν προετοίμασε όλες τις τροφές για την ανθρωπότητα. Ήταν, μήπως, το να κάνει την ανθρωπότητα να απολαμβάνει υπέρμετρα αυτές τις τροφές; Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει αυτές τις υλικές επιθυμίες; Δεν καταντά υπερτροφικός; Η υπερτροφία δεν πλήττει ανθρώπινο σώμα με πολλούς τρόπους; (Ναι.) Γι’ αυτό και ο Θεός κατανέμει τη σωστή ποσότητα στη σωστή στιγμή και κάνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν διαφορετικές τροφές σύμφωνα με τις διαφορετικές χρονικές περιόδους και εποχές. Για παράδειγμα, μετά από ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, οι άνθρωποι συγκεντρώνουν πολλή θερμότητα στο σώμα τους, καθώς επίσης και παθογενή ξηρότητα και υγρασία. Πολλά είδη φρούτων ωριμάζουν με την άφιξη του φθινοπώρου και, όταν οι άνθρωποι τρώνε αυτά τα φρούτα, η υγρασία στο σώμα τους αποβάλλεται. Εκείνη τη στιγμή, τα βοοειδή και τα πρόβατα έχουν επίσης μεγαλώσει, και τότε είναι που οι άνθρωποι θα πρέπει να τρώνε περισσότερο κρέας για να διατραφούν. Καταναλώνοντας διάφορα είδη κρέατος, τα σώματα των ανθρώπων αποκτούν ενέργεια και θερμότητα που θα τους βοηθήσουν να αντέξουν το κρύο του χειμώνα και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να περάσουν τον χειμώνα ασφαλείς και υγιείς. Με απόλυτη προσοχή και ακρίβεια, ο Θεός ελέγχει και συντονίζει τι θα παράσχει στην ανθρωπότητα και πότε· και πότε θα φροντίσει να καλλιεργηθούν, να καρποφορήσουν και να ωριμάσουν διάφορα πράγματα. Αυτό σχετίζεται με το «πώς ο Θεός προετοιμάζει την τροφή που χρειάζεται ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή». Εκτός από πολλά είδη τροφής, ο Θεός παρέχει επίσης στην ανθρωπότητα πηγές νερού. Αφού φάνε, οι άνθρωποι χρειάζονται ακόμη να πίνουν λίγο νερό. Θα αρκούσαν μόνο τα φρούτα; Οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν τρώγοντας μόνο φρούτα, και, επιπλέον, κάποιες εποχές δεν υπάρχουν φρούτα. Πώς, λοιπόν, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της ανθρωπότητας σχετικά με το νερό; Ο Θεός το έχει λύσει προετοιμάζοντας πολλές πηγές νερού πάνω και κάτω από το έδαφος, συμπεριλαμβανομένων λιμνών, ποταμών και πηγών. Αυτές οι πηγές νερού είναι πόσιμες εφόσον δεν υπάρχει μόλυνση και εφόσον οι άνθρωποι δεν τις έχουν παραποιήσει ή καταστρέψει. Με άλλα λόγια, όσον αφορά στις πηγές τροφής που συντηρούν τη ζωή των φυσικών σωμάτων της ανθρωπότητας, ο Θεός έχει πραγματοποιήσει πολύ λεπτομερείς, πολύ ακριβείς και απολύτως κατάλληλες προετοιμασίες, ώστε οι ζωές των ανθρώπων να είναι πλούσιες και εν αφθονία και να μην τους λείπει τίποτα. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν και να δουν.

Επιπροσθέτως, ο Θεός, μεταξύ όλων των πραγμάτων, δημιούργησε κάποια φυτά, ζώα και διάφορα βότανα τα οποία προορίζονται συγκεκριμένα για την επούλωση τραυμάτων ή τη θεραπεία ασθενειών στο ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα, τι θα πρέπει να κάνει κανείς αν καεί ή αν κατά λάθος ζεματιστεί με καυτό νερό; Μπορείς να ξεπλύνεις απλώς το έγκαυμα με νερό; Μπορείς απλώς να το τυλίξεις με ένα οποιοδήποτε κομμάτι πανί; Αν το κάνεις αυτό, η πληγή μπορεί να γεμίσει πύον ή να μολυνθεί. Αν, για παράδειγμα, κάποιος ανεβάσει πυρετό ή κρυολογήσει· αν τραυματιστεί καθώς εργάζεται· αν εκδηλώσει κάποια στομαχική πάθηση επειδή έφαγε κάτι που δεν έπρεπε· ή αν αναπτύξει ορισμένες ασθένειες που οφείλονται σε παράγοντες του τρόπου ζωής ή σε συναισθηματικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αγγειακές παθήσεις, ψυχολογικά νοσήματα ή ασθένειες των εσωτερικών οργάνων, τότε υπάρχουν αντίστοιχα φυτά που θεραπεύουν την κατάστασή του. Υπάρχουν φυτά που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και απομακρύνουν τη στασιμότητα, ανακουφίζουν τον πόνο, σταματούν την αιμορραγία, προκαλούν αναισθησία, βοηθούν στην επούλωση του δέρματος και το επαναφέρουν σε μια κανονική κατάσταση, και διαλύουν το στάσιμο αίμα και αφαιρέσουν τοξίνες από το σώμα —εν ολίγοις, αυτά τα φυτά είναι χρήσιμα στην καθημερινή ζωή. Οι άνθρωποι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και έχουν προετοιμαστεί από τον Θεό για το ανθρώπινο σώμα σε περιπτώσεις ανάγκης. Ο Θεός επέτρεψε στον άνθρωπο να ανακαλύψει κάποια από αυτά κατά τύχη, ενώ άλλα ανακαλύφθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι επιλέχτηκαν από τον Θεό να το κάνουν ή ως αποτέλεσμα εξαιρετικών φαινομένων τα οποία Εκείνος ενορχήστρωσε. Μετά την ανακάλυψη αυτών των φυτών, η ανθρωπότητα τα μεταλαμπάδευσε από τη μια γενιά στην άλλη, και έγιναν γνωστά σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι, η δημιουργία αυτών των φυτών από τον Θεό έχει αξία και νόημα. Συνοπτικά, αυτά τα πράγματα προέρχονται όλα από τον Θεό, προετοιμάστηκαν και φυτεύτηκαν από Εκείνον όταν δημιούργησε το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Είναι απολύτως αναγκαία. Είναι οι συλλογιστικές διεργασίες του Θεού πιο διεξοδικές από εκείνες της ανθρωπότητας; Όταν βλέπεις όλα όσα έχει κάνει ο Θεός, έχεις κάποια αίσθηση της πρακτικής Του πλευρά; Ο Θεός εργάζεται μυστικά. Ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά όταν ο άνθρωπος δεν είχε έρθει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, όταν δεν είχε καμία επαφή με την ανθρωπότητα. Όλα έγιναν έχοντας στον νου την ανθρωπότητα, προς χάριν της ύπαρξης του ανθρώπου και σκεπτόμενος την επιβίωσή του, ώστε να μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει ευτυχής σε αυτόν τον πλούσιο και άφθονο υλικό κόσμο που προετοίμασε για αυτήν ο Θεός, απαλλαγμένη από ανησυχίες για την τροφή ή τα ρούχα, χωρίς να της λείπει τίποτα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να αναπαράγεται και να επιβιώνει.

Μεταξύ όλων των πράξεων του Θεού, μεγάλων και μικρών, υπάρχει καμία χωρίς αξία ή νόημα; Όλα όσα πράττει Εκείνος έχουν αξία και νόημα. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα κοινό θέμα. Οι άνθρωποι ρωτούν συχνά: Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; (Η κότα έκανε το αυγό.) Η κότα έκανε το αυγό, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό! Γιατί, όμως η κότα έκανε το αυγό; Γιατί δεν γινόταν να κάνει το αυγό την κότα; Η κότα δεν εκκολάπτεται από το αυγό; Μετά από είκοσι μία ημέρες, η κότα εκκολάπτεται, και η εν λόγω κότα γεννά περισσότερα αυγά και περισσότερες κότες εκκολάπτονται από τα αυγά εκείνα. Οπότε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Εσείς απαντάτε «η κότα έκανε το αυγό» με απόλυτη βεβαιότητα. Μα γιατί είναι αυτή η απάντησή σας; (Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πτηνά και τα κτήνη.) Άρα, η απάντησή σας βασίζεται στη Βίβλο. Μα Εγώ θέλω να μιλήσετε για τη δική σας κατανόηση, ώστε να μπορέσω να καταλάβω αν έχετε οποιαδήποτε πραγματική γνώση των ενεργειών του Θεού. Τώρα, είστε σίγουροι για την απάντησή σας ή όχι; (Ο Θεός δημιούργησε την κότα, και μετά της έδωσε την ικανότητα να αναπαράγεται, που σημαίνει την ικανότητα της επώασης των αυγών.) Αυτή η ερμηνεία είναι πάνω κάτω σωστή. Η κότα έκανε το αυγό και όχι το αυγό την κότα. Είναι βέβαιο. Δεν πρόκειται για κάποιο ιδιαίτερα βαθύ μυστήριο, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου το βλέπουν παρ’ όλα αυτά έτσι και προσπαθούν να το επιλύσουν με φιλοσοφικές θεωρίες, χωρίς ποτέ να καταλήγουν σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι όπως ακριβώς όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Δεν γνωρίζουν αυτήν τη θεμελιώδη αρχή ούτε έχουν ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το αν η κότα θα έπρεπε να κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Αγνοούν ποιο θα έπρεπε να υπάρξει πρώτο, οπότε δεν είναι ποτέ ικανοί να βρουν την απάντηση. Είναι αρκετά φυσιολογικό η κότα να κάνει το αυγό. Αν υπήρχε ένα αυγό πριν από την κότα, αυτό θα ήταν αφύσικο! Είναι τόσο απλό —σίγουρα η κότα έκανε το αυγό. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απαιτεί προχωρημένες γνώσεις. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, με την πρόθεσή ο άνθρωπος να τα απολαύσει. Από τη στιγμή που υπάρχει η κότα, όπως είναι φυσικό, ακολουθεί το αυγό. Δεν πρόκειται για έτοιμη λύση; Αν είχε δημιουργηθεί πρώτα το αυγό, δεν θα χρειαζόταν και πάλι την κότα για να το κλωσήσει; Η απευθείας δημιουργία της κότας είναι μια πολύ πιο έτοιμη λύση. Με αυτόν τον τρόπο, η κότα θα μπορούσε να κάνει αυγά και να εκκολάψει τα κλωσόπουλα που βρίσκονται μέσα τους, και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φάνε κοτόπουλο. Πόσο βολικό! Ο τρόπος με τον οποίο πράττει ο Θεός είναι προσεγμένος και σαφής, και καθόλου περίπλοκος. Από πού προέρχεται το αυγό; Προέρχεται από την κότα. Δεν υπάρχει αυγό χωρίς κότα. Ο Θεός δημιούργησε κάτι έμβιο! Η ανθρωπότητα είναι παράλογη και γελοία, και μπλέκεται πάντοτε σε τέτοια απλά πράγματα και καταλήγει να επινοεί ένα σωρό παράλογα σοφίσματα. Πόσο παιδαριώδης είναι ο άνθρωπος! Η σχέση μεταξύ του αυγού και της κότας είναι ξεκάθαρη: Η κότα έκανε το αυγό. Αυτή είναι η πιο ακριβής εξήγηση, ο πιο ακριβής τρόπος για να γίνει κατανοητό και η πιο ακριβής απάντηση. Αυτό είναι το σωστό.

Τι θέματα έχουμε μόλις συζητήσει; Ξεκινήσαμε μιλώντας για το περιβάλλον στο οποίο κατοικεί η ανθρωπότητα και για το τι έκανε ο Θεός γι’ αυτό το περιβάλλον και για τις προετοιμασίες που έκανε. Συζητήσαμε για το τι διευθέτησε· τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα πράγματα της δημιουργίας, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για την ανθρωπότητα· και για το πώς διευθέτησε ο Θεός αυτές τις σχέσεις, προκειμένου να αποτρέψει όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του από το να βλάψουν την ανθρωπότητα. Ο Θεός μετρίασε επίσης τη βλάβη που μπορεί να προκαλούσαν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες μέσα στη δημιουργία Του στο περιβάλλον της ανθρωπότητας, επιτρέποντας σε όλα τα πράγματα να εξυπηρετήσουν τον ύψιστο σκοπό τους και να φέρουν στην ανθρωπότητα ένα ευεργετικό περιβάλλον με ευεργετικά στοιχεία, επιτρέποντας έτσι στην ανθρωπότητα να προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να συνεχίσει σταθερά τον κύκλο της ζωής και της αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, μιλήσαμε για την τροφή που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα —την καθημερινή βρώση και πόση της ανθρωπότητας. Αυτή είναι μια εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Τουτέστιν, το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να ζήσει μόνο με την αναπνοή, μόνο με το φως του ήλιου για θρέψη ή τον άνεμο, ή τις κατάλληλες θερμοκρασίες. Τα ανθρώπινα όντα πρέπει επίσης να γεμίσουν το στομάχι τους και ο Θεός προετοίμασε για την ανθρωπότητα, χωρίς να παραβλέψει τίποτε, τις πηγές των πραγμάτων με τα οποία θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, δηλαδή τις πηγές της τροφής της ανθρωπότητας. Έχοντας δει τόσο πλούσια και άφθονα προϊόντα —τις πηγές βρώσης και πόσης της ανθρωπότητας— μπορείτε να πείτε ότι ο Θεός είναι η πηγή εφοδιασμού για την ανθρωπότητα και για όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του; Αν, κατά τον καιρό της δημιουργίας, ο Θεός είχε δημιουργήσει μόνο δέντρα και γρασίδι ή απλώς έναν αριθμό άλλων έμβιων όντων, και αν αυτά τα διάφορα έμβια όντα και τα φυτά ήταν όλα για τη βρώση των αγελάδων και των προβάτων ή των ζέβρων, των ελαφιών και διαφόρων άλλων ζώων, για παράδειγμα, τα λιοντάρια να έτρωγαν ζέβρες και ελάφια, και οι τίγρεις να έτρωγαν πρόβατα και χοίρους —αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα πράγμα κατάλληλο για να φάνε οι άνθρωποι, θα είχε λειτουργήσει κάτι τέτοιο; Όχι βέβαια. Η ανθρωπότητα δεν θα ήταν ικανή να επιβιώσει για τόσο καιρό. Τι θα γινόταν, αν οι άνθρωποι έτρωγαν μόνο φύλλα; Θα είχε λειτουργήσει αυτό; Θα μπορούσαν οι άνθρωποι να τρώνε το γρασίδι που προοριζόταν για τα πρόβατα; Ίσως και να μην πάθαιναν τίποτε αν δοκίμαζαν λίγο, αλλά αν έτρωγαν τέτοια πράγματα για πολύ καιρό, τα στομάχια τους δεν θα ήταν σε θέση να το αντέξουν και οι άνθρωποι δεν θα είχαν ζήσει για πολύ. Υπάρχουν ακόμη και πράγματα τα οποία μπορούν να φάνε τα ζώα, αλλά είναι δηλητηριώδη για τους ανθρώπους —τα ζώα τα τρώνε χωρίς συνέπειες, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τους ανθρώπους. Τουτέστιν, ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα, οπότε ο Θεός γνωρίζει καλύτερα τις αρχές και τη δομή του ανθρώπινου σώματος και το τι χρειάζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός γνωρίζει με απόλυτη σαφήνεια τη σύνθεση και το περιεχόμενό του σώματος, τις ανάγκες του και τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά απορροφούν, αποβάλλουν και μεταβολίζουν τις διάφορες ουσίες. Οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν αυτά· μερικές φορές, τρώνε απερίσκεπτα ή επιδίδονται σε απερίσκεπτη αυτοφροντίδα, η οποία σε υπερβολικό βαθμό προκαλεί ανισορροπία. Αν τρως και απολαμβάνεις τα πράγματα που ο Θεός προετοίμασε για εσένα με κανονικό τρόπο, τότε δεν θα έχεις καθόλου προβλήματα υγείας. Ακόμα κι αν μερικές φορές έχεις κακή διάθεση και έχεις στασιμότητα του αίματος, αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Απλώς πρέπει να φας ένα συγκεκριμένο είδος φυτού και η στασιμότητα θα εξαλειφθεί. Ο Θεός έχει κάνει προετοιμασίες για όλα αυτά. Έτσι, στα μάτια του Θεού, η ανθρωπότητα είναι πολύ ανώτερη από κάθε άλλο έμβιο ον. Ο Θεός προετοίμασε ένα περιβάλλον για κάθε είδος φυτού, και προετοίμασε τροφή και περιβάλλον για κάθε είδος ζώου, αλλά η ανθρωπότητα έχει τις πιο αυστηρές ανάγκες για το περιβάλλον της, και αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να παραβλεφθούν ούτε στο ελάχιστο· αν συνέβαινε αυτό, η ανθρωπότητα δεν θα ήταν ικανή να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ζει και να αναπαράγεται με κανονικό τρόπο. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό καλύτερα, μέσα στην καρδιά Του. Όταν ο Θεός το έπραξε αυτό, έδωσε περισσότερη σημασία σε αυτό από ό,τι σε οτιδήποτε άλλο. Ίσως εσύ δεν είσαι σε θέση να διαισθανθείς τη σημασία κάποιου συνηθισμένου πράγματος που μπορείς να δεις και να απολαύσεις στη ζωή σου ή κάποιου πράγματος που βλέπεις και απολαμβάνεις, και το οποίο είχες από γεννησιμιού σου, αλλά ο Θεός έχει ήδη κάνει προετοιμασίες για σένα προ πολλού ή στα κρυφά. Ο Θεός έχει απομακρύνει και μετριάσει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλα τα αρνητικά στοιχεία που είναι δυσμενή για την ανθρωπότητα και μπορεί να βλάψουν το ανθρώπινο σώμα. Τι δείχνει αυτό; Μήπως δείχνει τη στάση που είχε ο Θεός απέναντι στην ανθρωπότητα όταν τη δημιούργησε τούτη τη φορά; Ποια ήταν αυτή η στάση; Η στάση του Θεού ήταν προσεκτική και σοβαρή, και δεν ανεχόταν καμία παρέμβαση από οποιεσδήποτε εχθρικές δυνάμεις ή εξωτερικούς παράγοντες ή συνθήκες που δεν ήταν δικές Του. Από αυτό, μπορεί να γίνει αντιληπτή η στάση του Θεού κατά τη δημιουργία και τη διαχείριση της ανθρωπότητας τούτη τη φορά. Και ποια είναι η στάση του Θεού; Μέσα από το περιβάλλον για την επιβίωση και τη ζωή που απολαμβάνει η ανθρωπότητα, καθώς και στην καθημερινή της βρώση και πόση και τις καθημερινές της ανάγκες, μπορούμε να δούμε τη στάση ευθύνης του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα, την οποία έχει διατηρήσει από τότε που δημιούργησε τον άνθρωπο, καθώς και την αποφασιστικότητά Του να σώσει αυτήν τη φορά το ανθρώπινο γένος. Είναι η αυθεντικότητα του Θεού ορατή μέσα σε αυτά τα πράγματα; Είναι η θαυμασιότητά Του; Η ασυλληπτότητά Του; Η παντοδυναμία Του; Ο Θεός χρησιμοποιεί τους σοφούς και παντοδύναμους τρόπους Του για να μεριμνήσει για όλη την ανθρωπότητα, καθώς και για να εφοδιάσει όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του. Τώρα που έχω πει τόσο πολλά σ’ εσάς, μπορείτε να πείτε ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα; (Ναι.) Αυτό είναι βέβαιο. Μήπως έχετε κάποιες αμφιβολίες; (Όχι.) Η παροχή του Θεού για όλα τα πράγματα αρκεί για να δείξει ότι Αυτός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, επειδή είναι η πηγή της παροχής που έχει επιτρέψει σε όλα τα πράγματα να υπάρχουν, να ζουν, να αναπαράγονται και να συνεχίζουν, και δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή πέραν του ίδιου του Θεού. Ο Θεός μεριμνά για όλες τις ανάγκες όλων των πραγμάτων και για όλες τις ανάγκες της ανθρωπότητας, είτε πρόκειται για τις πλέον βασικές περιβαλλοντικές ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους ή την ανάγκη για την αλήθεια την οποία παρέχει στο πνεύμα των ανθρώπων. Από κάθε άποψη, η ταυτότητα και η θέση του Θεού έχουν τεράστια σημασία για την ανθρωπότητα· μόνο ο ίδιος ο Θεός αποτελεί την πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα. Τουτέστιν, ο Θεός είναι ο Κυβερνήτης, ο Κυρίαρχος και ο Πάροχος αυτού του κόσμου, του κόσμου που οι άνθρωποι μπορούν να δουν και να αισθανθούν. Αυτή δεν είναι η ταυτότητα του Θεού για την ανθρωπότητα; Δεν υπάρχει τίποτα το ψευδές σε αυτό. Όταν, λοιπόν, βλέπεις πουλιά που πετούν στον ουρανό, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ο Θεός δημιούργησε όλα όσα μπορούν να πετάξουν. Υπάρχουν έμβια όντα που κολυμπούν στο νερό και αυτά έχουν τους δικούς τους τρόπους επιβίωσης. Τα δέντρα και τα φυτά που ζουν στο έδαφος ανθίζουν και βλασταίνουν την άνοιξη και καρποφορούν και ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο και, μέχρι να έρθει ο χειμώνας, όλα τα φύλλα έχουν πέσει καθώς αυτά τα φυτά προετοιμάζονται να αντέξουν τον χειμώνα. Αυτός είναι ο δικός τους τρόπος επιβίωσης. Ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και καθένα ζει σε διαφορετικές μορφές και διαφορετικούς τρόπους και χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να επιδείξει τη ζωτική του δύναμη και τη μορφή στην οποία ζει. Ανεξάρτητα από το πώς ζουν τα πράγματα, όλα βρίσκονται υπό τη διακυβέρνηση του Θεού. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού μέσα από τη διακυβέρνηση όλων των διαφορετικών μορφών ζωής και των έμβιων όντων; Είναι προς χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας; Ελέγχει όλους τους νόμους της ζωής, όλα προς χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η επιβίωση της ανθρωπότητας για τον Θεό.

Η ικανότητα της ανθρωπότητας να επιβιώνει και να αναπαράγεται κανονικά είναι ύψιστης σημασίας για τον Θεό. Ως εκ τούτου, ο Θεός μεριμνά συνέχεια για την ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του. Μεριμνά για όλα τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους και, διατηρώντας την επιβίωση όλων των πραγμάτων, επιτρέπει στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να προχωρά προς τα εμπρός, διατηρώντας την κανονική επιβίωση της ανθρωπότητας. Τούτες είναι οι δύο πτυχές της συναναστροφής μας σήμερα. Ποιες είναι αυτές οι δύο πτυχές; (Από μια μακρο-οπτική, ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Ο Θεός, επίσης, προετοίμασε τα υλικά πράγματα που χρειάζεται και μπορεί να δει και να αγγίξει η ανθρωπότητα.) Έχουμε συναναστραφεί σχετικά με το κύριο θέμα μας μέσα από τις δύο αυτές πτυχές. Ποιο είναι το κύριο θέμα μας; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Τώρα θα πρέπει να έχει γίνει σε κάποιον βαθμό κατανοητός σ’ εσάς ο λόγος για τον οποίο η συναναστροφή Μου σχετικά με αυτό το θέμα είχε τέτοιο περιεχόμενο. Υπήρξε κάποια συζήτηση άσχετη προς το κύριο θέμα; Καμία απολύτως! Ίσως, μετά την ακρόαση των πραγμάτων αυτών, ορισμένοι από εσάς να έχουν αποκτήσει κάποια κατανόηση και να νιώθουν τώρα ότι τα λόγια αυτά έχουν βαρύτητα, ότι είναι πολύ σημαντικά, αλλά άλλοι ίσως να έχουν μόνο κάποια επί λέξει κατανόηση και να νιώθουν ότι αυτά τα λόγια είναι ασήμαντα από μόνα τους. Ασχέτως από το πώς το κατανοείτε αυτό την παρούσα στιγμή, όταν η εμπειρία σας φτάσει σε μια ορισμένη μέρα, κατά την οποία η κατανόησή σας θα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή, όταν η γνώση σας για τις ενέργειες του Θεού και για τον ίδιο τον Θεό φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, τότε θα χρησιμοποιήσετε τα δικά σας λόγια, τα οποία είναι πρακτικά, για να δώσετε μια βαθιά και ειλικρινή μαρτυρία για τις ενέργειες του Θεού.

Νομίζω ότι η τωρινή κατανόησή σας είναι ακόμα αρκετά επιφανειακή και κυριολεκτική, αλλά, έχοντας ακούσει αυτές τις δύο πτυχές της συναναστροφής Μου, μπορείτε τουλάχιστον να αναγνωρίσετε ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο Θεός για να μεριμνήσει για την ανθρωπότητα ή ποια πράγματα παρέχει ο Θεός στο ανθρώπινο γένος; Έχετε κάποια βασική ιδέα, κάποια βασική κατανόηση; (Ναι.) Αλλά σχετίζονται οι δύο αυτές πτυχές σχετικά με τις οποίες συναναστράφηκα με τη Βίβλο; Μήπως σχετίζονται με την κρίση και την παίδευση του Θεού κατά την Εποχή της Βασιλείας; (Όχι.) Τότε γιατί συναναστράφηκα πάνω σ’ αυτές; Μήπως επειδή οι άνθρωποι πρέπει να τις κατανοήσουν προκειμένου να γνωρίσουν τον Θεό; (Ναι.) Είναι απολύτως αναγκαίο να είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και είναι επίσης αναγκαίο να είναι κατανοητά. Καθώς επιζητάτε να κατανοήσετε τον Θεό στην ολότητά Του, μην περιορίζεστε απλώς στη Βίβλο και μην περιορίζεστε στην κρίση και την παίδευση του ανθρώπου. Ποιος είναι ο σκοπός Μου όταν τα λέω αυτά; Είναι να επιτρέψω στους ανθρώπους να μάθουν ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός του εκλεκτού λαού Του. Εσύ σήμερα ακολουθείς τον Θεό και είναι ο Θεός σου, αλλά είναι ο Θεός εκείνων που δεν Τον ακολουθούν; Ο Θεός είναι ο Θεός όλων εκείνων των ανθρώπων που δεν Τον ακολουθούν; Ο Θεός είναι ο Θεός όλων των πραγμάτων; (Ναι.) Άρα, περιορίζονται το έργο και οι ενέργειές του Θεού μόνο στο πεδίο εκείνων που Τον ακολουθούν; (Όχι.) Ποιο είναι το πεδίο του έργου και των ενεργειών Του; Στο μικρότερο επίπεδο, το πεδίο του έργου και των ενεργειών Του περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα της δημιουργίας. Στο μεγαλύτερο επίπεδο, περιλαμβάνει ολόκληρο το σύμπαν, το οποίο δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός επιτελεί το έργο και εκτελεί τις ενέργειές Του μεταξύ όλων των ανθρώπων και αυτό αρκεί για να επιτραπεί στους ανθρώπους να καταφέρουν να γνωρίσουν τον ίδιο τον Θεό στην ολότητά Του. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, να Τον γνωρίσεις πραγματικά, να Τον καταλάβεις πραγματικά, τότε μην περιορίζεσαι μόνο στα τρία στάδια του έργου Του ούτε στις ιστορίες για το έργο που είχε εκτελέσει στο παρελθόν. Αν προσπαθείς να Τον γνωρίσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε θέτεις όρια στον Θεό, περιορίζοντάς Τον. Βλέπεις τον Θεό ως κάτι πολύ μικρό. Πώς θα επηρέαζε αυτό τους ανθρώπους; Δεν θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις τη θαυμασιότητα και την υπεροχή του Θεού, ούτε και τη δύναμη και την παντοδυναμία Του και την έκταση της εξουσίας Του. Μια τέτοια κατανόηση θα είχε αντίκτυπο στην ικανότητά σου να αποδεχτείς την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο Κυρίαρχος όλων των πραγμάτων, καθώς και στη γνώση σου σχετικά με την πραγματική ταυτότητα και τη θέση του Θεού. Με άλλα λόγια, αν η κατανόησή σου για τον Θεό είναι περιορισμένου πεδίου, τότε αυτό που μπορείς να λάβεις είναι, κι αυτό, περιορισμένο. Γι’ αυτό και πρέπει να διευρύνεις το πεδίο σου και να επεκτείνεις τους ορίζοντές σου. Θα πρέπει να επιζητήσεις να κατανοήσεις τα πάντα —το πεδίο του έργου του Θεού, τη διαχείρισή Του, τη διακυβέρνησή Του και όλα τα πράγματα τα οποία διαχειρίζεται και κυβερνά. Μέσα από αυτά τα πράγματα θα πρέπει να καταφέρεις να κατανοήσεις τις ενέργειες του Θεού. Με μια τέτοια κατανόηση, θα αισθανθείς, χωρίς να το αντιληφθείς, ότι ο Θεός κυβερνά, διαχειρίζεται και μεριμνά για όλα τα πράγματα ανάμεσά τους, και, επίσης, θα νιώσεις ότι πραγματικά αποτελείς μέρος και μέλος όλων των πραγμάτων. Καθώς ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα, αποδέχεσαι και εσύ τη διακυβέρνηση και την παροχή Του. Πρόκειται για γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Όλα τα πράγματα υπόκεινται στους δικούς τους νόμους υπό τη διακυβέρνηση του Θεού, και υπό τη διακυβέρνηση του Θεού όλα τα πράγματα έχουν τους δικούς τους κανόνες επιβίωσης. Η μοίρα της ανθρωπότητας και οι ανάγκες της είναι επίσης στενά συνδεδεμένες με τη διακυβέρνηση του Θεού και την παροχή Του. Γι’ αυτό και στο κράτος και τη διακυβέρνηση του Θεού, η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και συνυφασμένα. Αυτός είναι ο σκοπός και η αξία της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό.

2 Φεβρουαρίου 2014

Προηγούμενο: Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ζ΄

Επόμενο: Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Θ΄

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Χριστιανική ταινία | Όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα αλλάξουμε μορφή και θα αρπαγούμε αυτοστιγμεί στη βασιλεία των ουρανών; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

Μερικοί άνθρωποι ακολουθούν τον λόγο του Παύλου ως προς το ότι αναμένουν τον Κύριο να τους εξυψώσει στη βασιλεία των ουρανών: «εν μιά...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο