Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Η'

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα (Β')

Ας συνεχίσουμε το θέμα επικοινωνίας της τελευταίας φοράς. Μπορείτε να θυμηθείτε ποιο θέμα επικοινωνήσαμε την τελευταία φορά; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα.) Είναι το «Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα» ένα θέμα που το αισθάνεσθε πολύ μακρινό προς εσάς; Ή έχετε ήδη μια γενική ιδέα για το θέμα αυτό στην καρδιά σας; Μπορεί κάποιος να μιλήσει για μια στιγμή για το κύριο σημείο της τελευταίας μας συναναστροφής επ’ αυτού του θέματος; (Μέσα από τη δημιουργία των πάντων από τον Θεό, βλέπω ότι ο Θεός καλλιεργεί όλα τα πράγματα και καλλιεργεί την ανθρωπότητα. Στο παρελθόν, πάντα πίστευα ότι, όταν ο Θεός παρέχει στον άνθρωπο, παρέχει τον λόγο Του μόνο στους εκλεκτούς Του, αλλά ποτέ δεν είδα, μέσα από τους νόμους όλων των πραγμάτων, ότι ο Θεός τρέφει την ανθρωπότητα. Μόνο μέσα από την επικοινωνία του Θεού σχετικά με αυτήν την πτυχή της αλήθειας, ένιωσα ότι ο Θεός αποτελεί την πηγή όλων των πραγμάτων και ότι τη ζωή όλων των πραγμάτων την παρέχει ο Θεός, ότι ο Θεός χειρίζεται αυτούς τους νόμους και ότι τρέφει όλα τα πράγματα. Μέσα από το γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, βλέπω την αγάπη Του.) Την τελευταία φορά, επικοινωνήσαμε πρωτίστως για τη δημιουργία όλων των πραγμάτων από τον Θεό και για το πώς Εκείνος καθιέρωσε τους νόμους και τις αρχές που τα διέπουν. Κάτω από τέτοιους νόμους και υπό τέτοιες αρχές, όλα τα πράγματα ζουν και πεθαίνουν μαζί με τον άνθρωπο και συνυπάρχουν με τον άνθρωπο υπό το κράτος του Θεού και μπροστά στα μάτια Του. Μιλήσαμε πρώτα για το ότι ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και χρησιμοποίησε τις δικές Του μεθόδους για να καθορίσει τους νόμους για την ανάπτυξή τους, καθώς και τις τροχιές και τα μοτίβα για την ανάπτυξή τους. Όρισε, επίσης, τους τρόπους με τους οποίους επιβιώνουν τα πάντα σ’ αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται και να βασίζονται το ένα στο άλλο για την επιβίωσή τους. Με τέτοιες μεθόδους και νόμους, όλα τα πράγματα είναι ικανά να ζουν και να αναπτύσσονται με επιτυχία και ειρηνικά πάνω σε τούτη τη γη. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο άνθρωπος είναι ικανός να έχει σταθερό σπίτι και περιβάλλον διαβίωσης και, υπό την καθοδήγηση του Θεού, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προχωρά, να εξελίσσεται και να προχωρά.

Την τελευταία φορά συζητήσαμε μια βασική έννοια της μέριμνας του Θεού για όλα τα πράγματα: Ο Θεός μεριμνά για όλα τα πράγματα κατ’ αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε όλα τα πράγματα να υπάρχουν και να ζουν για την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, αυτό το περιβάλλον υπάρχει χάρη στους νόμους που έθεσε ο Θεός. Η ανθρωπότητα οφείλει το σημερινό περιβάλλον διαβίωσής της αποκλειστικά στο ότι ο Θεός διατηρεί και διαχειρίζεται τέτοιους νόμους. Αυτά που είπαμε την τελευταία φορά αποτελούν μεγάλο άλμα από τη γνώση του Θεού, για την οποία μιλούσαμε πριν. Γιατί, όμως, υπάρχει ένα τέτοιο άλμα; Διότι, μιλώντας στο παρελθόν για την απόκτηση γνώσης του Θεού, συζητούσαμε στα πλαίσια της σωτηρίας και διαχείρισης της ανθρωπότητας από τον Θεό —δηλαδή της σωτηρίας και της διαχείρισης των εκλεκτών του Θεού— για τη γνώση του Θεού, των έργων Του, της διάθεσής Του, αυτού που Εκείνος έχει και είναι, των προθέσεών Του και για το πώς παρέχει στον άνθρωπο την αλήθεια και τη ζωή. Αλλά το θέμα για το οποίο μιλήσαμε την τελευταία φορά, δεν περιοριζόταν πια απλώς στη Βίβλο και στο πεδίο της σωτηρίας των εκλεκτών του Θεού από τον Ίδιο. Αντίθετα, πήδησε έξω από το πεδίο αυτό, τη Βίβλο, και έξω από τα όρια των τριών σταδίων του έργου που επιτελεί ο Θεός πάνω στους εκλεκτούς Του, προκειμένου να συζητηθεί ο ίδιος ο Θεός. Έτσι, ακούγοντας το συγκεκριμένο μέρος της επικοινωνίας Μου, δεν πρέπει να περιορίσετε τη γνώση σας για τον Θεό στη Βίβλο και στα τρία στάδια του έργου του Θεού. Αντίθετα, πρέπει να διατηρήσετε την οπτική σας ανοιχτή̇ πρέπει να δείτε τις πράξεις του Θεού και αυτό που Εκείνος έχει και είναι μεταξύ όλων των πραγμάτων, και το πώς ο Θεός είναι ο κυρίαρχος και διαχειριστής των πάντων. Μέσα από αυτή τη μέθοδο και επί αυτής της βάσεως, μπορείς να κατανοήσεις πώς ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα. Τούτο επιτρέπει στην ανθρωπότητα να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι η αληθινή πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, και ότι αυτή είναι η πραγματική ταυτότητα του Ίδιου του Θεού. Δηλαδή, η ταυτότητα, η θέση, η εξουσία και το άπαν του Θεού δεν στοχεύουν μόνο όσους Τον ακολουθούν αυτή τη στιγμή —όχι μόνο εσάς, τη συγκεκριμένη ομάδα των ανθρώπων— αλλά όλα τα πράγματα. Τότε, το πεδίο όλων των πραγμάτων είναι εξαιρετικά ευρύ. Χρησιμοποιώ την έκφραση «όλα τα πράγματα» για να περιγράψω το πεδίο της εξουσίας του Θεού πάνω στα πάντα, επειδή θέλω να σας πω ότι τα πράγματα πάνω στα οποία κυριαρχεί ο Θεός, δεν είναι μόνο όσα βλέπετε με τα μάτια σας, αλλά συμπεριλαμβάνουν τον υλικό κόσμο που μπορούν να βλέπουν όλοι οι άνθρωποι, καθώς και έναν άλλο κόσμο, εκτός του υλικού, που τα ανθρώπινα μάτια αδυνατούν να δουν και, επιπλέον, περιλαμβάνουν το διάστημα και τους πλανήτες, έξω από τα οποία υπάρχει σήμερα η ανθρωπότητα. Τούτο είναι το πεδίο του κράτους του Θεού πάνω σε όλα τα πράγματα. Το πεδίο του κράτους του Θεού επί των πάντων είναι πολύ ευρύ. Όσο για εσάς, όσα πρέπει να καταλάβετε και να δείτε, και τα πράγματα από τα οποία πρέπει να αποκτήσετε γνώση, είναι όσα ο καθένας από εσάς χρειάζεται και πρέπει να κατανοήσει, να δει και να ξεκαθαρίσει. Αν και το πεδίο αυτού του «όλα τα πράγματα» είναι πολύ ευρύ, δεν θα σας πω για το πεδίο το οποίο δεν μπορείτε να δείτε καθόλου ή με το οποίο δεν μπορείτε να έρθετε σε επαφή. Θα σας μιλήσω μόνο για τα πράγματα εντός του πεδίου εκείνου με το οποίο μπορούν να έρθουν σε επαφή τα ανθρώπινα όντα και το οποίο μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν, ώστε όλοι να αντιληφθούν το πραγματικό νόημα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα». Έτσι, οτιδήποτε σας επικοινωνήσω, δεν θα είναι κενές λέξεις.

Την προηγούμενη φορά, χρησιμοποιήσαμε μεθόδους αφήγησης παραμυθιών, προκειμένου να δώσουμε μια απλή επισκόπηση του θέματος «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα», ώστε να αποκτηθεί μια βασική κατανόηση του πώς ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα. Ποιος ο σκοπός της ενστάλαξης αυτής της βασικής έννοιας σε εσάς; Είναι για να ενημερωθείτε ότι, εκτός της Βίβλου και των τριών σταδίων του έργου Του, ο Θεός επιτελεί ακόμα περισσότερο έργο, που οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν ή να έρθουν σε επαφή μαζί του. Ένα τέτοιο έργο επιτελείται από τον Θεό προσωπικά. Αν ο Θεός οδηγούσε προς τα εμπρός αποκλειστικά τους εκλεκτούς Του, χωρίς το έργο πέρα από το έργο διαχείρισής Του, τότε θα ήταν πολύ δύσκολο για την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων υμών, να συνεχίσει να κινείται μπροστά, και αυτή η ανθρωπότητα και αυτός ο κόσμος δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Τούτη είναι η σπουδαιότητα της φράσης «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα» που σας επικοινωνώ σήμερα.

Το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που δημιουργεί ο Θεός για την ανθρωπότητα

Έχουμε συζητήσει πολλά θέματα και περιεχόμενα σχετικά με τη φράση «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα», αλλά γνωρίζετε μέσα στην καρδιά σας τι πράγματα ο Θεός παραχωρεί στην ανθρωπότητα, πέρα από την παροχή σε εσάς του λόγου Του και την εκτέλεση του έργου του παιδέματος και της κρίσης Του πάνω σας; Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πουν: «Ο Θεός μού παραχωρεί χάρη και ευλογίες· μου δίνει πειθαρχία και παρηγοριά, όπως και μου δίνει φροντίδα και προστασία με κάθε δυνατό τρόπο». Άλλοι θα πουν: «Ο Θεός μου παραχωρεί καθημερινά φαγητό και ποτό», ενώ κάποιοι θα πουν ακόμη: «Ο Θεός μού έχει δώσει τα πάντα». Μπορεί να ανταποκριθείτε σε εκείνα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους με τρόπο που σχετίζεται με το πεδίο της δικής σας σαρκικής εμπειρίας ζωής. Ο Θεός δίνει πολλά πράγματα στον κάθε άνθρωπο, αν και αυτό που συζητάμε εδώ δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων, αλλά αποσκοπεί να επεκτείνει το οπτικό πεδίο κάθε ανθρώπου και να σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε τα πράγματα από μια μακρο-οπτική. Εφόσον ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, πώς διατηρεί τη ζωή όλων των πραγμάτων; Με άλλα λόγια, τι δίνει ο Θεός σε όλα τα πράγματα της δημιουργίας Του προκειμένου να διατηρήσει την ύπαρξή τους και τους νόμους στους οποίους στηρίζεται αυτή, ώστε να συνεχίσουν εκείνα να υπάρχουν; Τούτο είναι το κύριο σημείο αυτού που συζητάμε σήμερα. Καταλάβατε αυτό που είπα; Αυτό το θέμα μπορεί να μη σας είναι καθόλου οικείο, αλλά δεν θα μιλήσω για υπερβολικά εμβριθείς θεωρίες. Θα προσπαθήσω ώστε, μετά την ακρόαση, να έχετε καταλάβει όλοι. Δε χρειάζεται να αισθανθείτε καμία επιβάρυνση —το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να ακούσετε προσεκτικά. Ωστόσο, πρέπει να το τονίσω λίγο ακόμα: Για ποιο θέμα μιλάω; Πείτε Μου. (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα.) Και πώς παρέχει όλα τα πράγματα ο Θεός; Τι παρέχει σε όλα τα πράγματα, ώστε να είναι δυνατόν να λεχθεί ότι «ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα»; Έχετε καμιά ιδέα ή σκέψη πάνω σε αυτό; Φαίνεται ότι το θέμα, για το οποίο μιλάω, βασικά προκαλεί το απόλυτο κενό στις καρδιές και το μυαλό σας. Ελπίζω, όμως, να μπορέσετε να συνδέσετε το θέμα και τα πράγματα, για τα οποία πρόκειται να μιλήσω, με τις πράξεις του Θεού, και να μην τα συσχετίσετε με κάποια γνώση ούτε να τα εντάξετε σε κάποια ανθρώπινη κουλτούρα ή έρευνα. Μιλώ μόνο και αποκλειστικά για τον Θεό. Τούτη είναι η πρότασή Μου προς εσάς. Καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι;

Ο Θεός έχει δώσει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Θα αρχίσω μιλώντας για όσα οι άνθρωποι μπορούν να δουν, δηλαδή, αυτά που μπορούν να αισθανθούν. Πρόκειται για πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν μέσα τους και να τα αποδεχτούν. Ας αρχίσουμε, λοιπόν, πρώτα με τον υλικό κόσμο, για να συζητήσουμε το τι έχει παράσχει ο Θεός στην ανθρωπότητα.

1. Ο αέρας

Πρώτον, ο Θεός δημιούργησε τον αέρα, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί αναπνέει. Ο αέρας είναι μια ουσία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται σε καθημερινή επαφή και κάτι στο οποίο οι άνθρωποι βασίζονται την κάθε στιγμή, ακόμα και στον ύπνο τους. Ο αέρας που δημιούργησε ο Θεός, είναι μνημειωδώς σημαντικός για την ανθρωπότητα: Είναι το ουσιώδες συστατικό της κάθε ανάσας τους και της ίδιας της ζωής. Αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να γίνει μόνο αισθητή αλλά όχι ορατή, υπήρξε το πρώτο δώρο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Μήπως, μετά τη δημιουργία του αέρα, ο Θεός τα παράτησε; Έχοντας δημιουργήσει τον αέρα, ο Θεός σκέφτηκε καθόλου την πυκνότητά του; Μήπως σκέφτηκε το περιεχόμενό του; Τι είχε ο Θεός στο μυαλό Του, όταν έφτιαχνε τον αέρα; Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον αέρα και ποια ήταν η συλλογιστική Του; Οι άνθρωποι χρειάζονται τον αέρα και έχουν ανάγκη να αναπνέουν. Πρώτα απ’ όλα, η πυκνότητα του αέρα έπρεπε να είναι κατάλληλη για τους ανθρώπινους πνεύμονες. Ξέρει κανείς ποια είναι η πυκνότητα του αέρα; Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να γνωρίζουν οι άνθρωποι η γνώση αυτή δεν είναι αναγκαία. Δεν χρειαζόμαστε έναν ακριβή αριθμό σε σχέση με την πυκνότητα του αέρα, μια γενική ιδέα είναι αρκετή. Ο Θεός έφτιαξε τον αέρα με την απολύτως κατάλληλη πυκνότητα για την αναπνοή των ανθρώπινων πνευμόνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι νοιώθουν άνετα και η αναπνοή τους δεν πρόκειται να βλάψει το σώμα. Τούτο είναι το σκεπτικό πίσω από την πυκνότητα του αέρα. Στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο του αέρα. Πρώτον, το περιεχόμενο του αέρα δεν είναι δηλητηριώδες για τον άνθρωπο, οπότε δεν πρόκειται να βλάψει τους πνεύμονες και το σώμα. Ο Θεός έπρεπε να τα μελετήσει όλα αυτά. Ο Θεός ήταν υποχρεωμένος να σκεφτεί ότι ο αέρας που αναπνέει ο άνθρωπος πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται ομαλά, και ότι, μετά την εισπνοή, το περιεχόμενο και η ποσότητα του αέρα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε το αίμα, καθώς και ο άχρηστος αέρας στους πνεύμονες και το σώμα να μεταβολίζονται σωστά και, επίσης, ότι ο αέρας δεν πρέπει να περιέχει κανένα δηλητηριώδες συστατικό. Όσον αφορά σε αυτά τα δύο πρότυπα, δεν θέλω να σας κατακλίσω με όγκο γνώσεων, αλλά, μάλλον, να σας ενημερώσω απλώς ότι ο Θεός, όταν δημιουργούσε το κάθε ένα πράγμα, είχε μια συγκεκριμένη διαδικασία σκέψης —την καλύτερη. Επιπλέον, όσο για την ποσότητα σκόνης στον αέρα, την ποσότητα σκόνης, άμμου και ρύπων στη γη, καθώς και για την ποσότητα σκόνης που πέφτει από τον ουρανό στη γη —ο Θεός έχει τους τρόπους Του να διαχειρίζεται και αυτά πράγματα, τρόπους να τα απομακρύνει ή να τα κάνει να αποσυντίθενται. Παρά την ύπαρξη σκόνης, ο Θεός το κανόνισε έτσι, ώστε να μη βλάπτει το σώμα και την αναπνοή του ανθρώπου, και τα θραύσματα σκόνης να έχουν μέγεθος αβλαβές για το σώμα. Δεν ήταν μυστηριώδης η δημιουργία του αέρα από τον Θεό; Ήταν τόσο απλή, όσο μια απλή πνοή από το στόμα Του; (Όχι.) Το μυστήριο του Θεού, το μυαλό Του, οι σκέψεις και η σοφία Του είναι όλα εμφανή ακόμη και στη δημιουργία των απλούστερων πραγμάτων. Δεν είναι πρακτικός ο Θεός; (Ναι, είναι.) Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και κατά τη δημιουργία απλών πραγμάτων, ο Θεός σκεπτόταν την ανθρωπότητα. Πρώτον, ο αέρας που αναπνέουν οι άνθρωποι είναι καθαρός, το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη αναπνοή, δεν είναι τοξικό ούτε προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους, και η πυκνότητα είναι βαθμονομημένη για την ανθρώπινη αναπνοή. Ο αέρας που εισπνέουν και εκπνέουν οι άνθρωποι είναι ουσιώδης για το σώμα τους, τη σάρκα τους. Άρα, οι άνθρωποι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς ή ανησυχίες. Μπορούν να αναπνέουν κανονικά. Ο αέρας είναι αυτό που δημιούργησε ο Θεός στην αρχή και που είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αναπνοή.

2. Η θερμοκρασία

Το δεύτερο είναι η θερμοκρασία. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει θερμοκρασία. Θερμοκρασία είναι κάτι με το οποίο πρέπει να εξοπλισμένο ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανθρώπινη επιβίωση. Αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή, ας πούμε, υψηλότερη των 40 βαθμών Κελσίου, τότε δεν θα ήταν πολύ εξαντλητική για τους ανθρώπους; Δεν θα ήταν εξουθενωτική για τη ζωή τους; Και τι συμβαίνει αν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή, και φθάνει τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου; Ούτε αυτό θα είναι ικανοί να το αντέξουν οι άνθρωποι. Ως εκ τούτου, ο Θεός ήταν εξαιρετικά προσεκτικός στον καθορισμό της συγκεκριμένης διακύμανσης της θερμοκρασίας. Το εύρος της θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα κυμαίνεται κατά βάση από τους μείον 30 μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η βασική διακύμανση της θερμοκρασίας, από τον Βορρά προς τον Νότο. Στις κρύες περιοχές, οι θερμοκρασίες πιθανόν να πέφτουν στους μείον 50 έως τους μείον 60 βαθμούς Κελσίου. Μια τέτοια περιοχή δεν είναι ένας τόπος όπου ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να ζήσει. Γιατί, όμως, υπάρχουν τέτοιες κρύες περιοχές; Σ’ αυτό έγκειται η σοφία και οι προθέσεις του Θεού. Δεν σου επιτρέπει να πλησιάσεις στα συγκεκριμένα μέρη. Ο Θεός προστατεύει μέρη που είναι υπερβολικά ζεστά και υπερβολικά κρύα, που σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμος να επιτρέψει στον άνθρωπο να ζήσει εκεί. Δεν είναι κατάλληλα για την ανθρωπότητα. Γιατί, όμως, επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων τόπων πάνω στη γη; Αφού ο Θεός δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να ζει ή να υπάρχει εκεί, τότε γιατί τους δημιούργησε; Σ’ αυτό έγκειται η σοφία του Θεού. Που σημαίνει ότι η βασική θερμοκρασία του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη επιβίωση έχει, και αυτή, ρυθμιστεί έλλογα από τον Θεό. Στο σημείο αυτό «κρύβεται», επίσης, και ένας νόμος. Ο Θεός δημιούργησε κάποια πράγματα για να βοηθήσει στη διατήρηση μιας τέτοιας θερμοκρασίας, για να την ελέγχει. Ποια πράγματα χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της συγκεκριμένης θερμοκρασίας; Πρώτα απ’ όλα, ο ήλιος μπορεί να δώσει στους ανθρώπους ζεστασιά. Θα μπορούν, όμως, να το αντέξουν αν κάνει υπερβολική ζέστη; Υπάρχει κάποιος που τολμά να πλησιάσει στον ήλιο; Υπάρχει κάποιο εργαλείο στη γη που μπορεί να πλησιάσει στον ήλιο; (Όχι.) Γιατί όχι; Είναι υπερβολικά καυτός. Θα λιώσει όταν πλησιάσει τον ήλιο. Ως εκ τούτου, ο Θεός έχει κάνει συγκεκριμένη μέτρηση ως προς την απόσταση του ήλιου από την ανθρωπότητα· πραγματοποίησε ειδική εργασία. Ο Θεός έχει ένα πρότυπο για αυτήν την απόσταση. Υπάρχουν επίσης ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος της γης. Εκεί υπάρχουν μόνο παγετώνες. Μπορεί η ανθρωπότητα να ζήσει σε παγωμένες περιοχές; Είναι κατάλληλα αυτά τα μέρη για την επιβίωση των ανθρώπων; Όχι, γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε αυτά τα μέρη. Αφού, λοιπόν, οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο, οι παγετώνες θα διατηρηθούν, και θα είναι ικανοί να παίξουν τον ρόλο τους, που είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας. Το ’πιασες; Αν δεν υπάρχει Βόρειος και Νότιος Πόλος και ο ήλιος λάμπει συνέχεια πάνω στη γη, όλοι οι άνθρωποι στη γη θα πεθάνουν από τη ζέστη. Ο Θεός χρησιμοποιεί μονάχα αυτά τα δύο πράγματα προκειμένου να ελέγξει μια θερμοκρασία κατάλληλη για την ανθρώπινη επιβίωση; Όχι, υπάρχουν επίσης κάθε είδους έμβια πράγματα, όπως το γρασίδι στους αγρούς, τα διάφορα είδη δέντρων και όλων των ειδών τα φυτά στα δάση, τα οποία απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου και, ενεργώντας έτσι, εξουδετερώνουν τη θερμική ενέργεια του ήλιου με τρόπο που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο οποίο ζει η ανθρώπινη φυλή. Υπάρχουν επίσης πηγές νερού, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Η έκταση της επιφάνειας των ποταμών και των λιμνών είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφασιστεί από κανέναν. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει πόσο νερό υπάρχει στη γη, πού ρέει το νερό, την κατεύθυνσή του, τον όγκο του ή την ταχύτητα ροής του. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αυτές οι διάφορες πηγές νερού, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων και των ποταμών και των λιμνών πάνω από το έδαφος που μπορούν να δουν οι άνθρωποι, μπορούν, και αυτές επίσης, να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία στην οποία ζουν οι άνθρωποι. Επιπλέον, υπάρχουν και κάθε είδους γεωγραφικοί σχηματισμοί όπως βουνά, πεδιάδες, φαράγγια και υγρότοποι̇ αυτοί οι διάφοροι γεωγραφικοί σχηματισμοί και η έκταση της επιφάνειάς τους και τα μεγέθη τους παίζουν όλα ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, αν ένα βουνό έχει περίμετρο 100 χιλιομέτρων, τότε αυτά τα 100 χιλιόμετρα θα συνεισφέρουν χρησιμότητα αξίας 100 χιλιομέτρων. Όσο για το πόσα τέτοια φαράγγια και οροσειρές έχει δημιουργήσει ο Θεός πάνω στη γη, αυτό είναι κάτι που ο Θεός έχει σκεφτεί διεξοδικά. Με άλλα λόγια, πίσω από την ύπαρξη του κάθε πράγματος που δημιουργήθηκε από τον Θεό, υπάρχει και ένας λόγος, και περιέχει επίσης τη σοφία και τα σχέδιά Του. Έστω, για παράδειγμα, τα δάση και όλα τα διάφορα είδη βλάστησης —η έκταση και το εύρος της περιοχής στην οποία υπάρχουν και αναπτύσσονται είναι πέραν του ελέγχου κάθε ανθρώπου, και κανείς δεν έχει λόγο αναφορικά με αυτά τα πράγματα. Αλλά ούτε η ποσότητα του νερού, ούτε και η ποσότητα της θερμικής ενέργειας που απορροφούν από τον ήλιο, είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον άνθρωπο. Όλα τούτα είναι πράγματα εντός του πλαισίου όσων σχεδίασε ο Θεός, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα.

Το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει σε ένα περιβάλλον με τόσο κατάλληλη θερμοκρασία, οφείλεται αποκλειστικά στον προσεκτικό σχεδιασμό, τη μελέτη και τις διευθετήσεις του Θεού ως προς όλες τις πτυχές. Επομένως, το κάθε τι που ο άνθρωπος βλέπει με τα μάτια του, όπως ο ήλιος, ο Βόρειος και ο Νότιος Πόλος, για τους οποίους ακούει συχνά, καθώς και τα διάφορα έμβια όντα πάνω και κάτω από το έδαφος και μέσα στο νερό, καθώς και οι δασικές περιοχές και άλλα είδη βλάστησης, και οι πηγές νερού, διάφορα υδάτινα συστήματα, το πόσο θαλασσινό και γλυκό νερό υπάρχει, καθώς και τα διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα —ο Θεός χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να διατηρεί κανονικές θερμοκρασίες για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτό είναι απόλυτο. Ο άνθρωπος είναι ικανός να ζει σε ένα περιβάλλον με τέτοιες κατάλληλες θερμοκρασίες, αποκλειστικά επειδή ο Θεός κάνει τέτοιες σκέψεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολλή ζέστη: Τοποθεσίες που είναι υπερβολικά ζεστές και όπου οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν αυτές στις οποίες δύναται να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα, σίγουρα ο Θεός δεν τις έχει ετοιμάσει για εσένα. Μέρη που είναι υπερβολικά κρύα και όπου οι θερμοκρασίες είναι υπέρμετρα χαμηλές, μέρη όπου, μόλις φτάσει ο άνθρωπος, θα τον κάνουν να παγώσει τόσο πολύ μέσα σε λίγα λεπτά, ώστε θα αδυνατεί να μιλήσει, ο εγκέφαλός του θα παγώσει, θα είναι ανίκανος να σκεφτεί και δεν θα αργήσει να πάθει ασφυξία, ούτε αυτά τα έχει ετοιμάσει ο Θεός για την ανθρωπότητα. Ανεξάρτητα από το τι έρευνα θέλουν να διεξάγουν οι άνθρωποι ή αν θέλουν να καινοτομήσουν ή να ξεπεράσουν τέτοιους περιορισμούς, ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άνθρωποι, ποτέ δεν θα είναι ικανοί να ξεπεράσουν τα όρια προσαρμογής του ανθρώπινου σώματος. Δεν θα είναι ποτέ ικανοί να απαλλαγούν από τους περιορισμούς που ο Θεός δημιούργησε για τον άνθρωπο. Τούτο οφείλεται στο ότι ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα και ξέρει καλύτερα σε ποιες θερμοκρασίες μπορεί να προσαρμοστεί το ανθρώπινο σώμα. Όμως, οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Γιατί λέω ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν; Τι είδους ανόητα πράγματα έχουν κάνει οι άνθρωποι; Δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν μονίμως να προκαλούν τον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο; Τέτοιοι άνθρωποι ήθελαν ανέκαθεν να πάνε σε εκείνα τα μέρη για να καταλάβουν τη γη, ώστε να μπορέσουν να ριζώσουν εκεί. Αυτό θα αποτελούσε παράλογη πράξη. Ακόμη κι αν εξερευνήσεις διεξοδικά τους πόλους, μετά τι γίνεται; Ακόμα κι αν καταφέρεις να προσαρμοστείς στις θερμοκρασίες και μπορέσεις να ζήσεις εκεί, αν «βελτίωνες» το τωρινό περιβάλλον ζωής στον Νότιο και τον Βόρειο Πόλο, θα ωφελούσε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρωπότητα; Η ανθρωπότητα έχει ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιβιώσει, κι όμως οι άνθρωποι δεν παραμένουν εκεί ήσυχα και πειθήνια, μα αντ’ αυτού επιμένουν να τολμούν να πηγαίνουν σε μέρη όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό; Βαρέθηκαν να ζουν στην κατάλληλη θερμοκρασία. Έχουν απολαύσει υπερβολικά πολλές ευλογίες. Εκτός αυτού, το κανονικό περιβάλλον διαβίωσης έχει σχεδόν καταστραφεί από την ανθρωπότητα, οπότε μπορούν κάλλιστα να πάνε στον Βόρειο και τον Νότιο Πόλο για να προξενήσουν περισσότερη ζημιά ή να ασχοληθούν με κάποιον «σκοπό», ώστε να αποτελέσουν ένα είδος «πρωτοπόρων». Δεν είναι ανόητο; Δηλαδή, υπό την ηγεσία του προγόνου τους, του Σατανά, αυτή η ανθρωπότητα συνεχίζει να κάνει τον ένα παραλογισμό μετά τον άλλο, καταστρέφοντας απερίσκεπτα και ασύστολα το όμορφο σπίτι που ο Θεός δημιούργησε για εκείνη. Τούτο είναι το κατόρθωμα του Σατανά. Περαιτέρω, βλέποντας ότι η επιβίωση της ανθρωπότητας πάνω στη γη διατρέχει κάποιον κίνδυνο, πολλοί άνθρωποι θέλουν να βρουν τρόπους να πάνε να μείνουν στο φεγγάρι, να αναζητήσουν έναν δρόμο διαφυγής, βλέποντας αν μπορούν να ζήσουν εκεί. Στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν υπάρχει οξυγόνο στο φεγγάρι. Μπορούν τα ανθρώπινα όντα να επιβιώσουν χωρίς οξυγόνο; Δεδομένου ότι στο φεγγάρι δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν είναι τόπος όπου μπορεί να παραμείνει ο άνθρωπος, κι όμως, αυτός συνεχίζει να θέλει να πάει εκεί. Τι σημαίνει αυτό; Πρόκειται για αυτοκαταστροφή, έτσι δεν είναι; Είναι ένας τόπος χωρίς αέρα και η θερμοκρασία δεν είναι κατάλληλη για ανθρώπινη επιβίωση, οπότε ο Θεός δεν το έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο.

Η θερμοκρασία, για την οποία μόλις μιλήσαμε, είναι κάτι με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή στην καθημερινότητά τους. Η θερμοκρασία είναι κάτι που όλα τα ανθρώπινα σώματα μπορούν να αισθανθούν, αλλά κανείς δεν σκέφτεται πώς διαμορφώθηκε η θερμοκρασία αυτή ή ποιος είναι υπεύθυνος και ελέγχει αυτή τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό ακριβώς μαθαίνουμε τώρα. Υπάρχει σ’ αυτό η σοφία του Θεού; Βρίσκεται σ’ αυτό η ενέργεια του Θεού; (Ναι.) Δεδομένου ότι ο Θεός δημιούργησε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία κατάλληλη για την ανθρώπινη ζωή, μήπως αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός παρέχει όλα τα πράγματα; Πράγματι, είναι.

3. Ο ήχος

Ποιο είναι το τρίτο πράγμα; Είναι κι αυτό κάτι με το οποίο πρέπει να είναι εξοπλισμένο ένα κανονικό περιβάλλον διαβίωσης για ανθρώπινα όντα. Επίσης, είναι κάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Θεός, όταν δημιούργησε τα πάντα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Θεό, αλλά και για όλους. Αν ο Θεός δεν το είχε χειριστεί, θα αποτελούσε τεράστιο εμπόδιο στην επιβίωση της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο στο σώμα και τη ζωή του ανθρώπου, στον βαθμό που η ανθρωπότητα θα ήταν ανίκανη να επιβιώσει σε τέτοιο περιβάλλον. Μπορεί επίσης να λεχθεί ότι κανένα έμβιο ον δεν μπορεί να επιβιώσει σε τέτοιο περιβάλλον. Ποιο είναι, λοιπόν, αυτό το πράγμα; Είναι ο ήχος. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα, και όλα ζουν στα χέρια του Θεού. Στα μάτια του Θεού, τα πάντα κινούνται και ζουν. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη καθενός από τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, έχει αξία και νόημα. Δηλαδή, όλα έχουν μια αναγκαιότητα πίσω από την ύπαρξή τους. Κάθε πράγμα έχει ζωή στα μάτια του Θεού̇ αφού, λοιπόν, όλα είναι ζωντανά, παράγουν και ήχους. Για παράδειγμα, η γη και ο ήλιος περιστρέφονται συνεχώς, και η σελήνη το ίδιο. Οι ήχοι παράγονται συνεχώς μέσα από τη διάδοση, την ανάπτυξη και τις κινήσεις όλων των πραγμάτων. Τα πράγματα στη γη διαδίδονται, αναπτύσσονται και κινούνται διαρκώς. Για παράδειγμα, οι πρόποδες των βουνών κινούνται και μετατοπίζονται, και όλα τα έμβια όντα στα βάθη των θαλασσών κολυμπούν και κινούνται. Τούτο σημαίνει ότι τα εν λόγω έμβια όντα, όλα τα πράγματα στα μάτια του Θεού, βρίσκονται σε μια μόνιμη, τακτική κίνηση, σύμφωνα με τα καθιερωμένα μοτίβα. Οπότε, τι επιφέρει η κρυφή διάδοση, ανάπτυξη και κίνηση αυτών των πραγμάτων; Ισχυρούς ήχους. Εκτός από τη γη, και όλοι οι πλανήτες βρίσκονται επίσης σε συνεχή κίνηση, και τα έμβια όντα και οι οργανισμοί σε αυτούς τους πλανήτες βρίσκονται και αυτοί σε συνεχή διάδοση, ανάπτυξη και κίνηση. Δηλαδή, όλα τα έμβια και τα άβια κινούνται συνεχώς προς τα εμπρός στα μάτια του Θεού, ενώ, ταυτόχρονα, παράγουν και ήχους. Ο Θεός έχει αντιμετωπίσει και αυτούς τους ήχους. Πρέπει, όμως, να μάθετε τον λόγο για τον οποίον αντιμετωπίζονται αυτοί οι ήχοι, σωστά; Όταν πλησιάζεις σε ένα αεροπλάνο, τι σου προκαλεί ο θόρυβος που κάνει; Όσο περνά η ώρα, τα αυτιά σου κουφαίνονται. Οι καρδιές σας θα είναι ικανές να τον αντέξουν; Κάποιοι με πιο ασθενικές καρδιές δεν θα είναι ικανοί να τον αντέξουν. Φυσικά, ούτε εκείνοι με τις ισχυρές καρδιές θα είναι ικανοί να τον αντέξουν, αν συνεχιστεί για πολύ. Που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του ήχου στο ανθρώπινο σώμα, είτε πρόκειται για τα αυτιά είτε για την καρδιά, είναι εξαιρετικά σημαντικές για κάθε άνθρωπο, και ότι οι υπερβολικά δυνατοί ήχοι βλάπτουν τους ανθρώπους. Επομένως, όταν ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, και αφού αυτά άρχισαν να λειτουργούν κανονικά, ο Θεός υπέβαλε αυτούς τους ήχους —τους ήχους όλων των εν κινήσει πραγμάτων— στη δέουσα κατεργασία. Είναι, και αυτή, μία από τις απαραίτητες σκέψεις που έκανε ο Θεός, όταν δημιουργούσε ένα περιβάλλον για την ανθρωπότητα.

Πρώτα απ’ όλα, η απόσταση της ατμόσφαιρας από την επιφάνεια της γης επηρεάζει τους ήχους. Επίσης, το μέγεθος των κενών στο έδαφος χειραγωγεί, και αυτό, και επηρεάζει τον ήχο. Στη συνέχεια, υπάρχει η συμβολή διαφόρων γεωγραφικών περιβαλλόντων, τα οποία επηρεάζουν, με τη σειρά τους, τον ήχο. Δηλαδή, ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους για να απαλλαγεί από ορισμένους ήχους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον, το οποίο τα αυτιά και οι καρδιές τους δύνανται να αντέχουν. Ειδάλλως, οι ήχοι θα δημιουργήσουν τεράστιο εμπόδιο στην επιβίωση των ανθρώπων, επιφέροντας μείζον πρόβλημα στη ζωή τους. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτούς. Που σημαίνει ότι ο Θεός υπήρξε πολύ προσεκτικός κατά τη δημιουργία του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των διαφόρων γεωγραφικών περιβαλλόντων. Όλα αυτά περιέχουν, μέσα τους, τη σοφία του Θεού. Η ανθρωπότητα δε χρειάζεται να έχει πολύ λεπτομερή κατανόηση αυτού. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρει είναι ότι, σ’ αυτό, περιέχεται η ενέργεια του Θεού. Για πείτε Μου τώρα, ήταν απαραίτητο αυτό το έργο που έκανε ο Θεός; Δηλαδή, η διεξαγωγή πολύ ακριβούς χειρισμού του ήχου, προκειμένου να διατηρήσει το περιβάλλον διαβίωσης των ανθρώπων και την κανονική τους ζωή; (Ναι.) Αν αυτό το έργο ήταν απαραίτητο, τότε από αυτήν την οπτική, μπορεί να λεχθεί ότι ο Θεός χρησιμοποίησε μια τέτοια μέθοδο για να παράσχει όλα τα πράγματα; Ο Θεός παρείχε και δημιούργησε ένα τέτοιο ήσυχο περιβάλλον για την ανθρωπότητα, έτσι ώστε το ανθρώπινο σώμα να μπορεί να ζει απολύτως κανονικά μέσα εκεί χωρίς καθόλου παρεμβολές, και ώστε η ανθρωπότητα να είναι ικανή να υπάρχει και να ζει κανονικά. Μήπως πρόκειται για έναν από τους τρόπους, με τους οποίους ο Θεός παρέχει στην ανθρωπότητα; Ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έπραξε ο Θεός; (Ναι.) Ήταν απολύτως απαραίτητο. Πώς φαίνεται, λοιπόν, σε εσάς; Αν και αδυνατείτε να αισθανθείτε ότι αυτή ήταν πράξη του Θεού, ούτε γνωρίζετε πώς το έπραξε τότε, μπορείτε, παρ’ όλα αυτά, να νοιώσετε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πράξης; Μπορείτε να νοιώσετε τη σοφία του Θεού ή τη φροντίδα και τη σκέψη που έβαλε μέσα σε αυτήν την πράξη; (Ναι.) Η απλή συναίσθηση αυτού φτάνει. Είναι αρκετή. Ανάμεσα σε όλα τα πράγματα που επιτέλεσε ο Θεός, υπάρχουν πολλά που οι άνθρωποι αδυνατούν να αισθανθούν και να δουν. Η αναφορά που κάνω εδώ σε αυτό έχει στόχο απλά να σας παράσχει κάποιες πληροφορίες για τις ενέργειες του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσετε να Τον γνωρίσετε. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον Θεό.

4. Το φως

Το τέταρτο πράγμα έχει σχέση με τα μάτια των ανθρώπων, δηλαδή, το φως. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όταν κοιτάς ένα λαμπρό φως, με τη φωτεινότητά του να φτάνει σε συγκεκριμένο επίπεδο, τα μάτια σου τυφλώνονται. Όπως και να το κάνουμε, τα ανθρώπινα μάτια είναι τα μάτια της σάρκας. Δεν αντέχουν τον ερεθισμό. Τολμά κανείς να κοιτάξει απευθείας τον ήλιο; Μερικοί άνθρωποι το έχουν επιχειρήσει, και αν φορούν γυαλιά ηλίου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα —μα αυτό απαιτεί τη χρήση ενός εργαλείου. Χωρίς εργαλεία, τα ανθρώπινα μάτια είναι ανίκανα να κοιτάξουν απευθείας τον ήλιο. Ωστόσο, ο Θεός δημιούργησε τον ήλιο για να φέρει φως στην ανθρωπότητα, και το φως αυτό είναι, επίσης, κάτι για το οποίο φρόντισε Εκείνος. Ο Θεός δεν ολοκλήρωσε απλώς τη δημιουργία του ήλιου, τον τοποθέτησε κάπου κι έπειτα τον αγνόησε· δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Είναι πολύ προσεκτικός στις ενέργειές Του και τις σκέφτεται διεξοδικά. Ο Θεός δημιούργησε μάτια για την ανθρωπότητα, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να βλέπουν, κι επίσης καθόρισε εκ των προτέρων τις παραμέτρους του φωτός με τις οποίες ο άνθρωπος βλέπει τα πράγματα. Αν δεν υπάρχει αρκετό φως, δεν γίνεται τίποτε. Αν είναι τόσο σκοτεινά, ώστε οι άνθρωποι να μην μπορούν να δουν ούτε το χέρι τους, τα μάτια τους θα χάσουν τη λειτουργία τους και δεν θα έχουν καμία χρησιμότητα. Ένας υπερβολικά φωτεινός τόπος θα είναι αφόρητος για τα ανθρώπινα μάτια, τα οποία δεν θα είναι ικανά να δουν τίποτε. Έτσι, στο περιβάλλον όπου ζουν οι άνθρωποι, ο Θεός τούς έδωσε την ποσότητα φωτός που είναι κατάλληλη για τα ανθρώπινα μάτια. Το φως αυτό δεν πρόκειται να βλάψει ούτε να τραυματίσει τα μάτια των ανθρώπων. Επιπλέον, δεν θα κάνει τα μάτια των ανθρώπων να χάσουν τη λειτουργία τους. Γι’ αυτό ο Θεός πρόσθεσε σύννεφα γύρω από τον ήλιο και τη γη, ενώ η πυκνότητα του αέρα είναι επίσης ικανή να φιλτράρει κανονικά το φως που μπορεί να βλάψει τα μάτια ή το δέρμα των ανθρώπων. Αυτά είναι αλληλένδετα. Επιπροσθέτως, το χρώμα της γης που δημιούργησε ο Θεός, αντανακλά, κι αυτό, το φως του ήλιου και όλα τα είδη φωτός, και αφαιρεί εκείνο το τμήμα της λαμπρότητάς του που κάνει τα ανθρώπινα μάτια να υποφέρουν. Έτσι, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να φορούν συνεχώς πολύ σκοτεινά γυαλιά ηλίου, προκειμένου να είναι ικανοί να περπατούν έξω και να διάγουν τον βίο τους. Υπό κανονικές συνθήκες, τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να βλέπουν τα πράγματα μέσα στο πεδίο της όρασής τους, χωρίς να επηρεάζονται από το φως. Δηλαδή, το φως δεν μπορεί να είναι ούτε υπερβολικά διαπεραστικό ούτε υπερβολικά αμυδρό: Αν είναι πολύ αμυδρό, τα ανθρώπινα μάτια θα υποστούν βλάβη και οι άνθρωποι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν για πολύ, προτού, τελικά, πάψουν να λειτουργούν· αν είναι πολύ λαμπερό, τα μάτια των ανθρώπων δεν θα είναι ικανά να το αντέξουν. Το φως αυτό που έχουν οι άνθρωποι πρέπει να είναι κατάλληλο για να το βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια, και η ζημιά που τους επιφέρει, έχει ελαχιστοποιηθεί από τον Θεό με διάφορες μεθόδους. Ασχέτως από το αν το φως φέρνει οφέλη ή μειονεκτήματα στα ανθρώπινα μάτια, είναι επαρκές για να τους επιτρέψει να λειτουργούν μέχρι το τέλος της ζωής των ανθρώπων. Δεν ήταν διεξοδικότατη η σκέψη του Θεού επ’ αυτού; Αλλά όταν ο Σατανάς, ο διάβολος, ενεργεί, ποτέ δεν σκέφτεται τίποτε από αυτά. Το φως είναι είτε πολύ λαμπερό είτε πολύ αμυδρό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Σατανάς.

Ο Θεός επιτέλεσε αυτά τα πράγματα σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου σώματος, όραση, ακοή, γεύση, αναπνοή, αισθήματα… για να μεγιστοποιήσει την προσαρμοστικότητα επιβίωσης της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν κανονικά και να συνεχίσουν να το πράττουν. Που σημαίνει ότι ένα τέτοιο υπαρκτό περιβάλλον διαβίωσης, που δημιουργήθηκε από τον Θεό, είναι το πλέον κατάλληλο και επωφελές περιβάλλον διαβίωσης για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Οι ήχοι, το φως και ο αέρας είναι πράγματα που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν γεννηθεί μαζί τους, πράγματα που μπορούν να απολαμβάνουν από τη στιγμή που γεννιούνται. Αλλά αυτό που επιτέλεσε ο Θεός, πίσω από την απόλαυση αυτών των πραγμάτων, είναι κάτι που πρέπει να μάθουν και να κατανοήσουν. Ασχέτως του αν εσύ νοιώθεις ότι δεν χρειάζεται να καταλάβεις ή να μάθεις τα πράγματα αυτά, εν συντομία, όταν ο Θεός τα δημιουργούσε, είχε δαπανήσει σκέψη, είχε σχέδιο και συγκεκριμένες ιδέες. Δεν τοποθέτησε την ανθρωπότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον διαβίωσης απλά, αδιάφορα ή χωρίς καμία σκέψη. Εσείς μπορεί να σκέπτεστε ότι έχω μιλήσει με πολύ στόμφο για το κάθε ένα από αυτά τα μικροπράγματα, αλλά κατά τη δική Μου άποψη, κάθε πράγμα που ο Θεός παρέσχε στην ανθρωπότητα, είναι απαραίτητο για την επιβίωσή της. Μέσα του ενέχεται η ενέργεια του Θεού.

5. Η ροή του αέρα

Ποιο είναι το πέμπτο πράγμα; Πρόκειται για κάτι άμεσα σχετιζόμενο με την κάθε μέρα του κάθε ανθρώπινου όντος, και η σχέση αυτή είναι ισχυρή. Πρόκειται για κάτι δίχως το οποίο δεν μπορεί να ζήσει το ανθρώπινο σώμα σε τούτον τον υλικό κόσμο. Αυτό το κάτι είναι η ροή του αέρα. Η «ροή του αέρα» είναι μια έκφραση που πιθανώς όλοι οι άνθρωποι κατανοούν. Τι είναι, λοιπόν η ροή του αέρα; Θα μπορούσατε να πείτε ότι η αέρια ροή ονομάζεται «ροή του αέρα». Η ροή του αέρα είναι άνεμος που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να δει. Είναι επίσης ένας τρόπος με τον οποίο κινείται το αέριο. Αλλά τι είναι η ροή του αέρα, για την οποία μιλάμε κυρίως εδώ; Θα καταλάβετε αμέσως μόλις σας το πω. Η γη φέρει πάνω της τα βουνά, τις θάλασσες, και όλα τα πράγματα καθώς περιστρέφεται και, όταν περιστρέφεται, δημιουργείται ταχύτητα. Ακόμα κι αν εσύ δεν μπορείς να νοιώσεις την περιστροφή, αυτή υπάρχει. Τι φέρνει η περιστροφή της; Ακούς τον άνεμο στα αυτιά σου ενώ τρέχεις; Αν μπορεί να δημιουργείται άνεμος την ώρα που τρέχεις, πώς μπορεί να μην υπάρχει αιολική ενέργεια, όταν περιστρέφεται η γη; Όταν η Γη περιστρέφεται, τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση. Η Γη είναι εν κινήσει και περιστρέφεται με συγκεκριμένη ταχύτητα, ενώ όλα τα πράγματα πάνω της επίσης διαδίδονται και αναπτύσσονται συνεχώς. Επομένως, η κίνηση με συγκεκριμένη ταχύτητα φυσικά επιφέρει ροή αέρα. Τούτη είναι η ροή του αέρα. Η ροή αυτή του αέρα επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το ανθρώπινο σώμα; Βλέπεις, οι συνηθισμένοι τυφώνες δεν είναι τόσο ισχυροί, αλλά όποτε χτυπούν, οι άνθρωποι αδυνατούν να σταθούν ακίνητοι και δυσκολεύονται να περπατήσουν ενώ φυσά. Είναι δύσκολο ακόμα και να κάνεις ένα βήμα. Ο άνεμος είναι τόσο δυνατός, που άνθρωποι σπρώχνονται πάνω σε διάφορα πράγματα και αδυνατούν να κινηθούν. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους, με τους οποίους η ροή του αέρα μπορεί να επηρεάσει την ανθρωπότητα. Αν ολόκληρη η γη ήταν γεμάτη πεδιάδες, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για το ανθρώπινο σώμα να αντισταθεί στη ροή αέρα που θα δημιουργούσε η περιστροφή της γης και η κίνηση με ορισμένη ταχύτητα όλων των πραγμάτων. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τη διαχειριστεί. Αν συνέβαινε αυτό, η ροή του αέρα δεν θα έβλαπτε απλώς την ανθρωπότητα, θα την κατέστρεφε. Κανείς δεν θα ήταν ικανός να επιβιώσει σε τέτοιο περιβάλλον. Γι’ αυτό και ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα για να επιλύσει τέτοιες ροές αέρα —σε διαφορετικά περιβάλλοντα, οι ροές αέρα αποδυναμώνονται, αλλάζουν κατεύθυνση, αλλάζουν ταχύτητα και δύναμη. Γι’ αυτό οι άνθρωποι βλέπουν διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα, όπως βουνά, οροσειρές, πεδιάδες, λόφους, λεκανοπέδια, κοιλάδες, οροπέδια και ποτάμια. Ο Θεός τοποθετεί τα διαφορετικά αυτά γεωγραφικά περιβάλλοντα, για να αλλάξει την ταχύτητα, την κατεύθυνση και τη δύναμη της ροής του αέρα. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή προκειμένου να τη μειώσει ή να τη χειραγωγήσει σε μια κατάλληλη ταχύτητα, κατεύθυνση και δύναμη ανέμου, ώστε οι άνθρωποι να έχουν ένα κανονικό περιβάλλον διαβίωσης. Είναι απαραίτητο να πράξει κάτι τέτοιο; (Ναι.) Μια τέτοια ενέργεια φαίνεται δύσκολη για τους ανθρώπους, αλλά είναι εύκολη για τον Θεό, επειδή Εκείνος παρατηρεί τα πάντα. Για Εκείνον, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος με την κατάλληλη ροή αέρα για την ανθρωπότητα είναι υπερβολικά απλή και εύκολη. Επομένως, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δημιουργημένο από τον Θεό, το κάθε πράγμα μεταξύ όλων των πραγμάτων είναι απαραίτητο. Υπάρχει αξία και αναγκαιότητα σε όλη τους την ύπαρξη. Παρ’ όλα αυτά, την αρχή αυτή δεν την κατανοεί μήτε ο Σατανάς μήτε και η ανθρωπότητα, η οποία έχει διαφθαρεί. Συνεχίζουν να καταστρέφουν και να εξελίσσονται, να ονειρεύονται μάταια πως ισοπεδώνουν τα βουνά, προσχώνουν τα φαράγγια και χτίζουν ουρανοξύστες πάνω σε ισιώματα, για να δημιουργήσουν ζούγκλες από τσιμέντο. Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να ζει, να αναπτύσσεται και να περνά την κάθε μέρα ευτυχισμένα, στο πλέον κατάλληλο περιβάλλον που Εκείνος ετοίμασε για αυτήν. Γι’ αυτό και ο Θεός δεν υπήρξε ποτέ απρόσεκτος σχετικά με το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Από τη θερμοκρασία έως τον αέρα, από τον ήχο έως το φως, ο Θεός έχει καταστρώσει πολύπλοκα σχέδια και διευθετήσεις, ώστε τα ανθρώπινα σώματα και το περιβάλλον διαβίωσής τους να μην υπόκεινται σε παρεμβολές από φυσικές συνθήκες και, αντίθετα, η ανθρωπότητα να μπορεί να ζει και να πολλαπλασιάζεται κανονικά, και να ζει μαζί με όλα τα πράγματα σε αρμονική συνύπαρξη. Όλα αυτά παρέχονται από τον Θεό σε όλα τα πράγματα και την ανθρωπότητα.

Μέσα από τον τρόπο με τον οποίον αντιμετώπισε αυτές τις πέντε βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση, μπορείτε εσείς να διακρίνετε την παροχή του Θεού προς την ανθρωπότητα; (Ναι.) Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τις πλέον βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση. Ταυτόχρονα, ο Θεός επίσης διαχειρίζεται και ελέγχει αυτά τα πράγματα και, ακόμα και τώρα, μετά τη χιλιάδων ετών ύπαρξη των ανθρώπινων όντων, ο Θεός εξακολουθεί να αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον διαβίωσής τους, παρέχοντας το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα, ώστε η ζωή της να μπορεί να διατηρείται κανονικά. Μέχρι πότε θα διατηρείται; Με άλλα λόγια, πόσον καιρό θα συνεχίσει ο Θεός να παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον; Μέχρις ότου ο Θεός ολοκληρώσει απόλυτα το έργο διαχείρισής Του. Τότε, ο Θεός θα αλλάξει το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Μπορεί να γίνει με τις ίδιες μεθόδους ή και με διαφορετικές, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται να ξέρουν σήμερα οι άνθρωποι, είναι ότι ο Θεός παρέχει συνεχώς για τις ανάγκες της ανθρωπότητας, διαχειριζόμενος το περιβάλλον διαβίωσής της και συντηρώντας, προστατεύοντας και διατηρώντας το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Χάρη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εκλεκτοί του Θεού είναι ικανοί να ζουν έτσι κανονικά και να δέχονται τη σωτηρία, το παίδεμα και την κρίση Του. Όλα τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν χάρη στην κυριαρχία του Θεού, ενώ ολόκληρη η ανθρωπότητα συνεχίζει να προχωρά προς τα εμπρός χάρη στην παροχή του Θεού με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Το κομμάτι που μόλις επικοινώνησα, σας έφερε καθόλου νέες σκέψεις; Αισθάνεστε, τώρα, τη μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και του ανθρώπινου γένους; Ποιος είναι ο κύριος όλων των πραγμάτων; Ο άνθρωπος; (Όχι.) Τότε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν ο Θεός και οι άνθρωποι τα πράγματα; (Ο Θεός εξουσιάζει και διευθετεί όλα τα πράγματα, ενώ ο άνθρωπος τα απολαμβάνει.) Εσείς συμφωνείτε με αυτά τα λόγια; Η μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας είναι ότι ο Θεός εξουσιάζει και παρέχει όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η πηγή των πάντων, και η ανθρωπότητα απολαμβάνει όλα τα πράγματα ενώ ο Θεός τα παρέχει. Δηλαδή, ο άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα πράγματα, όταν δέχεται τη ζωή που ο Θεός παραχωρεί σε όλα τα πράγματα. Η ανθρωπότητα απολαμβάνει τα αποτελέσματα της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό, ενώ ο Θεός είναι ο Κύριος. Από τη σκοπιά, λοιπόν, όλων των πραγμάτων, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας; Ο Θεός μπορεί να βλέπει ξεκάθαρα τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, και ελέγχει τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, πάνω στα οποία κυριαρχεί. Δηλαδή, όλα τα πράγματα βρίσκονται μπροστά στα μάτια του Θεού και μέσα στο πεδίο ελέγχου Του. Μπορεί η ανθρωπότητα να δει όλα τα πράγματα; Αυτά που βλέπει η ανθρωπότητα είναι περιορισμένα —είναι απλώς αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Αν αναρριχάσαι στο τάδε βουνό, αυτό που βλέπεις είναι το εν λόγω βουνό. Δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του βουνού. Αν πας στην παραλία, μπορείς να δεις μόνο την πλευρά του ωκεανού όπου βρίσκεσαι εσύ, αλλά δεν ξέρεις πώς είναι η άλλη πλευρά του. Αν πας στο τάδε δάσος, μπορείς να δεις τα φυτά μπροστά και γύρω σου, αλλά δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται πιο πέρα. Οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν μέρη που βρίσκονται πιο ψηλά, πιο μακριά και πιο βαθιά. Το μόνο που μπορούν να δουν είναι ό,τι βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους, εντός του οπτικού πεδίου τους. Ακόμη και αν οι άνθρωποι γνωρίζουν το μοτίβο των τεσσάρων εποχών σε ένα χρόνο, καθώς και τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, είναι ανίκανοι να τα διαχειριστούν ή να κυριαρχήσουν επάνω τους. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίον ο Θεός βλέπει όλα τα πράγματα, είναι ο τρόπος με τον οποίον θα κοίταζε ένα μηχάνημα που κατασκεύασε ο ίδιος προσωπικά. Θα γνώριζε εξαιρετικά καλά το κάθε εξάρτημα. Τις αρχές, τα μοτίβα και τον σκοπό του —ο Θεός ξέρει όλα αυτά τα πράγματα καθαρά και ξάστερα. Ως εκ τούτου, ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος, άνθρωπος! Ακόμη και αν ο άνθρωπος συνεχίζει να ερευνά την επιστήμη και τους νόμους όλων των πραγμάτων, τούτο συμβαίνει μόνο σε περιορισμένη έκταση, ενώ ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Για τον άνθρωπο, αυτό είναι άπειρο. Αν ο άνθρωπος ερευνά κάτι ελάχιστο που έφτιαξε ο Θεός, μπορεί να περάσει και ολόκληρη τη ζωή του ερευνώντας, χωρίς να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό, αν χρησιμοποιείς τη γνώση και όσα έχεις μάθει προκειμένου να μελετήσεις τον Θεό, δεν θα είσαι ποτέ ικανός να Τον γνωρίσεις ή να Τον κατανοήσεις. Αλλά αν χρησιμοποιείς τον τρόπο της αναζήτησης της αλήθειας και του Θεού, και κοιτάς τον Θεό με την προοπτική να Τον γνωρίσεις, τότε, κάποια ημέρα, θα παραδεχτείς ότι οι ενέργειες και η σοφία Του βρίσκονται παντού και θα μάθεις, επίσης, γιατί ακριβώς ο Θεός αποκαλείται Κύριος όλων των πραγμάτων και πηγή της ζωής τους. Όσο περισσότερο τα γνωρίζεις αυτά, τόσο θα κατανοείς γιατί ο Θεός αποκαλείται Κύριος όλων των πραγμάτων. Όλα τα πράγματα και τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, λαμβάνουν συνεχώς τη σταθερή ροή παροχής του Θεού. Θα είσαι επίσης ικανός να νοιώσεις ξεκάθαρα ότι, σε τούτον τον κόσμο και σε αυτήν την ανθρωπότητα, δεν υπάρχει κανείς πέραν του Θεού που να μπορεί να έχει τέτοια δύναμη και τέτοια ουσία για να εξουσιάζει, να διαχειρίζεται και να συντηρεί την ύπαρξη όλων των πραγμάτων. Όταν επιτύχεις μια τέτοια κατανόηση, θα παραδεχτείς αληθινά ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου. Όταν φτάσεις στο συγκεκριμένο σημείο, έχεις πραγματικά αποδεχτεί τον Θεό και Του έχεις επιτρέψει να είναι ο Θεός και Κύριός σου. Όταν διαθέτεις μια τέτοια κατανόηση και η ζωή σου φτάσει σε τέτοιο σημείο, ο Θεός παύει να σε δοκιμάζει και να σε κρίνει, ούτε απαιτεί πράγματα από εσένα, επειδή εσύ Τον κατανοείς, γνωρίζεις την καρδιά Του και Τον έχεις πραγματικά δεχτεί μέσα στην καρδιά σου. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για να επικοινωνούμε τα θέματα σχετικά με την κυριαρχία και τη διαχείριση όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Γίνεται για να δοθεί στους ανθρώπους περισσότερη γνώση και κατανόηση̇ όχι μόνο για να αναγκαστείς να παραδεχτείς, αλλά για να σου δοθούν περισσότερες πρακτικές γνώσεις και κατανόηση των ενεργειών του Θεού.

Η καθημερινή βρώση και πόση που ο Θεός ετοιμάζει για την ανθρωπότητα

Μόλις μιλήσαμε για ένα τμήμα του συνολικού περιβάλλοντος, δηλαδή, τις απαραίτητες συνθήκες για την ανθρώπινη επιβίωση που ο Θεός ετοίμασε για την ανθρωπότητα από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Μόλις μιλήσαμε για πέντε πράγματα, και αυτά τα πέντε πράγματα αποτελούν το συνολικό περιβάλλον. Αυτό για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε αμέσως μετά είναι στενά συνδεδεμένο με την ίδια τη ζωή του κάθε ανθρώπου στη σάρκα. Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση που αντιστοιχεί περισσότερο και είναι περισσότερο σύμφωνη με την ίδια τη ζωή του ατόμου στη σάρκα. Αυτό το κάτι είναι η τροφή. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε σε ένα κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος χρειαζόταν τροφή και νερό. Ο άνθρωπος είχε τέτοιες ανάγκες, οπότε και ο Θεός έκανε τις κατάλληλες προετοιμασίες για τον άνθρωπο. Επομένως, κάθε βήμα του έργου του Θεού και κάθε ενέργειά Του δεν είναι μόνο κενές λέξεις, αλλά όντως πραγματοποιούνται. Μπορούν οι άνθρωποι να στερηθούν την τροφή στην καθημερινή τους ζωή; Μήπως η τροφή είναι σημαντικότερη από τον αέρα; Είναι εξίσου σημαντικά. Είναι και τα δύο προϋποθέσεις και πράγματα απαραίτητα για την επιβίωση της ανθρωπότητας και τη διατήρηση της συνέχισης της ανθρώπινης ζωής. Ποιο είναι πιο σημαντικό, ο αέρας ή το νερό; Η θερμοκρασία ή η τροφή; Όλα τους είναι σημαντικά. Οι άνθρωποι αδυνατούν να επιλέξουν, επειδή δεν μπορούν να στερηθούν κανένα τους. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, κάτι που αδυνατείς να επιλέξεις. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, αλλά ο Θεός γνωρίζει. Βλέποντας τροφή, εσύ θα νοιώσεις: «δεν μπορώ να στερηθώ την τροφή!» Αλλά αν είχες τοποθετηθεί εκεί αμέσως μετά τη δημιουργία σου, θα ήξερες ότι χρειάζεσαι τροφή; Εσύ δεν θα το ήξερες, αλλά ο Θεός το γνωρίζει. Μόνο όταν πεινάσεις, και δεις ότι υπάρχουν καρποί στα δέντρα και σπόροι στο έδαφος για να φας, συνειδητοποιείς ότι χρειάζεσαι τροφή. Όταν διψάς, βλέπεις μια πηγή μπροστά σου, και μόνο όταν πιεις νερό, συνειδητοποιείς ότι το χρειάζεσαι. Ο Θεός ετοίμασε το νερό για τον άνθρωπο. Όσο για την τροφή, δεν έχει σημασία αν τρως δύο ή τρία γεύματα την ημέρα, ή και ακόμα περισσότερα· εν ολίγοις, η τροφή είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να στερηθούν στην καθημερινή τους ζωή. Είναι ένα από τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της κανονικής επιβίωσης του ανθρώπινου σώματος. Από πού, λοιπόν, προέρχεται κυρίως η τροφή; Πρώτον, προέρχεται από το έδαφος. Το έδαφος το ετοίμασε ο Θεός για την ανθρωπότητα. Το έδαφος είναι κατάλληλο για την επιβίωση διαφόρων φυτών, όχι μόνο για τα δέντρα ή το γρασίδι. Ο Θεός ετοίμασε για την ανθρωπότητα τους σπόρους κάθε είδους σιτηρών και τους σπόρους διαφόρων άλλων τροφών, και έδωσε στην ανθρωπότητα το κατάλληλο έδαφος και τη γη για σπορά και, με αυτά τα πράγματα, η ανθρωπότητα αποκτά τροφή. Τι είδη τροφών υπάρχουν; Θα πρέπει να είστε ξεκάθαροι ως προς αυτό, σωστά; Πρώτον, υπάρχουν διάφοροι τύποι σιτηρών. Τι περιλαμβάνουν τα σιτηρά; Το σιτάρι, το ιταλικό κεχρί, το κολλώδες κεχρί, το κοινό κεχρί και άλλα είδη αποφλοιωμένων σιτηρών. Αλλά και τα δημητριακά συναντώνται σε πολλά είδη και διαφορετικές ποικιλίες από Βορρά προς Νότο: κριθάρι, σιτάρι, βρώμη, φαγόπυρο και ούτω καθεξής. Σε διαφορετικές περιοχές καλλιεργούνται διαφορετικά είδη. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη ρυζιού. Ο Νότος έχει τις δικές του ποικιλίες ρυζιού, οι οποίες είναι μακρύτερες και κατάλληλες για τους ανθρώπους του Νότου, επειδή δεν είναι υπερβολικά κολλώδεις. Καθώς το κλίμα είναι θερμότερο στον Νότο, πρέπει να τρώνε ποικιλίες όπως το ρύζι indica. Δε γίνεται να είναι πολύ κολλώδες, αλλιώς δεν θα είναι ικανοί να το φάνε και θα χάσουν την όρεξή τους. Το ρύζι που καταναλώνουν οι άνθρωποι του Βορρά είναι πιο κολλώδες. Καθώς ο Βορράς είναι πάντοτε ψυχρότερος, πρέπει να τρώνε κολλώδες ρύζι. Επιπροσθέτως, υπάρχουν διάφορα είδη φασολιών. Αυτά φυτρώνουν πάνω από το έδαφος. Υπάρχουν και εκείνα που φυτρώνουν κάτω από το έδαφος, όπως πατάτες, γλυκοπατάτες, κολοκάσι και πολλά άλλα. Οι πατάτες καλλιεργούνται στον Βορρά. Η ποιότητα της πατάτας στον Βορρά είναι πολύ καλή. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε σιτηρά, οι πατάτες μπορούν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο της διατροφής τους, ώστε να καταφέρουν να διατηρούν τα τρία γεύματα ημερησίως. Οι πατάτες μπορούν κι αυτές να αποτελέσουν παροχή τροφής. Οι γλυκοπατάτες δεν είναι τόσο καλές όσο οι πατάτες, όσον αφορά στην ποιότητα, αλλά, και πάλι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασική τροφή για να διατηρήσουν τα τρία γεύματά τους την ημέρα. Όταν τα σιτηρά δεν είναι ακόμη προς διάθεση, οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν γλυκοπατάτες για να γεμίσουν το στομάχι τους. Το κολοκάσι, το οποίο καταναλώνεται συχνά από τους ανθρώπους του Νότου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και μπορεί να αποτελέσει, κι αυτό, βασική τροφή. Τούτες είναι οι πολλές και ποικίλες καλλιέργειες, μια αναγκαιότητα για την καθημερινή βρώση και πόση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορα δημητριακά για να φτιάξουν νούντλς, ατμιστά ψωμάκια, ρύζι, και νούντλς ρυζιού. Ο Θεός έχει παραχωρήσει άφθονα στην ανθρωπότητα αυτά τα διάφορα είδη σιτηρών. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλές ποικιλίες; Σ’ αυτό μπορούμε να βρούμε τις προθέσεις του Θεού: Από τη μία πλευρά, για να ταιριάζουν στα διαφορετικά εδάφη και κλίματα του Βορρά, του Νότου, της Ανατολής και της Δύσης̇ από την άλλη, τα διάφορα συστατικά και το περιεχόμενο των σιτηρών αυτών αντιστοιχούν στα διάφορα συστατικά και το περιεχόμενο του ανθρώπινου σώματος. Μόνο αν τρώνε αυτά τα σιτηρά, μπορούν οι άνθρωποι να διατηρούν τις διάφορες θρεπτικές ουσίες και τα συστατικά που απαιτούνται για το σώμα τους. Παρόλο που η βόρεια τροφή διαφέρει από τη νότια, έχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες από διαφορές. Όλες αυτές οι τροφές μπορούν να ικανοποιήσουν τις κανονικές ανάγκες του ανθρώπινου σώματος και να διατηρήσουν την κανονική επιβίωσή του. Άρα, τα είδη που παράγονται σε διάφορες περιοχές είναι εν αφθονία, επειδή το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται αυτό που παρέχουν οι εν λόγω τροφές. Χρειάζονται όσα παρέχουν οι διάφορες τροφές που φυτρώνουν στο έδαφος, προκειμένου να διατηρηθεί η κανονική επιβίωση του ανθρώπινου σώματος και να επιτευχθεί μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Εν ολίγοις, ο Θεός υπήρξε πολύ προσεκτικός απέναντι στην ανθρωπότητα. Οι διάφορες τροφές που ο Θεός παραχώρησε στους ανθρώπους, δεν είναι βαρετές, είναι πολύ περιεκτικές. Αν οι άνθρωποι θέλουν να φάνε δημητριακά, μπορούν να τα φάνε. Σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσουν τα νούντλς, θέλουν να φάνε ρύζι, οπότε μπορούν να φάνε ρύζι. Υπάρχουν ένα σωρό είδη ρυζιού —μακρύ, κοντό, και όλα τους μπορούν να ικανοποιήσουν τα γούστα των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, αν οι άνθρωποι τρώνε τα σιτηρά αυτά —εφ’ όσον δεν είναι υπέρ το δέον επιλεκτικοί με το φαγητό τους— δεν πρόκειται να στερηθούν την τροφή και είναι εγγυημένο ότι θα ζήσουν υγιείς μέχρι τα γεράματά τους. Αυτή ήταν η πρωταρχική ιδέα του Θεού, όταν παραχώρησε την τροφή στην ανθρωπότητα. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτά τα πράγματα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα; Η ανθρωπότητα αδυνατεί να επιλύσει αυτά τα πραγματικά προβλήματα, αλλά ο Θεός είχε ήδη προνοήσει και το είχε σκεφτεί διεξοδικά. Ο Θεός είχε προνοήσει για την ανθρωπότητα εδώ και πολύν καιρό.

Ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα πολύ περισσότερα από αυτά —υπάρχουν και τα λαχανικά. Τρώγοντας ρύζι και μόνο ρύζι, ίσως να έχεις διατροφικές ελλείψεις. Όμως, αν τηγανίσεις κάνα δυο μικρές μερίδες ή ανακατέψεις λίγη σαλάτα για να συνοδέψει το γεύμα, τότε οι βιταμίνες των λαχανικών και διάφορα ιχνοστοιχεία ή άλλες θρεπτικές ουσίες θα είναι ικανά να τροφοδοτήσουν τις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος με πολύ κανονικό τρόπο. Όταν οι άνθρωποι δεν τρώνε κυρίως γεύματα μπορούν, εναλλακτικά, να φάνε φρούτα, σωστά; Μερικές φορές, όταν οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερα υγρά ή άλλες θρεπτικές ουσίες ή διαφορετικές γεύσεις, υπάρχουν επίσης λαχανικά και φρούτα για να τα προμηθεύσουν. Καθώς το έδαφος και το κλίμα στον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση διαφέρουν μεταξύ τους, παράγουν και διαφορετικές ποικιλίες λαχανικών και φρούτων. Αφού το κλίμα στον Νότο είναι υπέρμετρα ζεστό, η πλειοψηφία των φρούτων και λαχανικών είναι δροσιστικά, εξισορροπώντας το κρύο και τη ζέστη στο σώμα των ανθρώπων, όταν τα τρώνε. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν λιγότερες ποικιλίες λαχανικών και φρούτων στον Βορρά, αλλά και πάλι αρκούν για την απόλαυση των ανθρώπων εκεί. Ωστόσο, λόγω της κοινωνικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών και της υποτιθέμενης κοινωνικής προόδου, καθώς και των βελτιώσεων στις μεταφορές και τις επικοινωνίες που συνδέουν μεταξύ τους Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση, οι άνθρωποι στον Βορρά μπορούν και εκείνοι να τρώνε κάποια φρούτα και λαχανικά του Νότου ή τοπικά προϊόντα από τον Νότο, ακόμη και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι, παρόλο που οι άνθρωποι είναι ικανοί να ικανοποιήσουν τις ορέξεις και τις υλικές επιθυμίες τους, τα σώματά τους υποβάλλονται ακουσίως σε διαφορετικούς βαθμούς βλάβης. Τούτο συμβαίνει, επειδή μεταξύ των τροφών που ο Θεός προνόησε για την ανθρωπότητα, υπάρχουν τροφές, φρούτα και λαχανικά κατάλληλα για τους ανθρώπους του Νότου, καθώς και τροφές, φρούτα και λαχανικά κατάλληλα για τους ανθρώπους του Βορρά. Δηλαδή, αν έχεις γεννηθεί στον Νότο, το να τρως τα ντόπια προϊόντα είναι απολύτως κατάλληλο για εσένα. Ο Θεός προνόησε αυτές τις τροφές, τα φρούτα και τα λαχανικά επειδή το κλίμα του Νότου είναι ιδιαίτερο. Ο Βορράς έχει την τροφή που χρειάζεται για τα σώματα των ανθρώπων του Βορρά. Αλλά επειδή οι άνθρωποι είναι λαίμαργοι, σαρώθηκαν ακούσια από την παλίρροια της κοινωνικής ανάπτυξης, που τους ώθησε να παραβιάσουν, άθελά τους, τους εν λόγω νόμους. Αν και οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ζωή τους είναι τώρα καλύτερη, μια τέτοια κοινωνική πρόοδος επιφέρει κρυφές βλάβες στα σώματα των περισσοτέρων. Δεν είναι αυτό που θέλει να δει ο Θεός, ούτε είναι αυτό που επεδίωκε όταν πρόσφερε στην ανθρωπότητα αυτές τις τροφές, αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά. Την παρούσα κατάσταση την έχουν προκαλέσει οι ίδιοι οι άνθρωποι παραβιάζοντας τους νόμους του Θεού.

Επιπλέον, όσα παραχώρησε ο Θεός στην ανθρωπότητα, είναι πλούσια και άφθονα, με τον κάθε τόπο να έχει τις δικές του τοπικές σπεσιαλιτέ. Για παράδειγμα, κάποια μέρη είναι πλούσια σε κόκκινους χουρμάδες (κοινώς γνωστούς ως τζίτζιφα), άλλα είναι πλούσια σε καρύδια και άλλα είναι πλούσια σε φιστίκια ή διάφορους άλλους καρπούς. Όλα αυτά τα υλικά πράγματα παρέχουν τις θρεπτικές ουσίες που απαιτεί το ανθρώπινο σώμα. Αλλά ο Θεός παρέχει στην ανθρωπότητα πράγματα ανάλογα με την εποχή και τον καιρό, και επίσης παραχωρεί τη σωστή ποσότητα την κατάλληλη στιγμή. Η ανθρωπότητα επιθυμεί τη σωματική απόλαυση και είναι λαίμαργη, κάνοντας εύκολη την παραβίαση και ζημία των κανονικών νόμων της ανθρώπινης ανάπτυξης, από την εποχή που Εκείνος δημιούργησε την ανθρωπότητα. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τα κεράσια. Ωριμάζουν γύρω στον Ιούνιο. Υπό κανονικές συνθήκες, μέχρι τον Αύγουστο έχουν τελειώσει. Τα κεράσια είναι φρέσκα μόνο για δύο μήνες, αλλά μέσω επιστημονικών μεθόδων οι άνθρωποι είναι πλέον ικανοί να παρατείνουν το διάστημα στους 12 μήνες, φτάνοντας μέχρι και στην εποχή των κερασιών του επόμενου έτους. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν κεράσια όλον τον χρόνο. Είναι κανονικό αυτό το φαινόμενο; (Όχι.) Τότε ποια είναι η καλύτερη εποχή για να τρώει κανείς κεράσια; Η περίοδος από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο. Πέρα από αυτό το όριο, όσο φρέσκα κι αν τα κρατάς, δεν έχουν την ίδια γεύση, ούτε είναι αυτό που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα. Από τη στιγμή που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως, όποιες χημικές ουσίες κι αν χρησιμοποιήσεις, δεν θα είναι όπως όταν έχουν αναπτυχθεί φυσικά. Επιπλέον, η βλάβη που προκαλούν τα χημικά στον άνθρωπο είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να εξαλείψει ή να αλλάξει. Οπότε, τι φέρνει η σημερινή οικονομία της αγοράς στους ανθρώπους; Η ζωή των ανθρώπων μοιάζει καλύτερη, η μεταφορά προς όλες τις κατευθύνσεις έχει γίνει πραγματικά βολική, και οι άνθρωποι μπορούν να τρώνε όλα τα είδη των φρούτων σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις εποχές του έτους. Οι άνθρωποι του Βορρά είναι συχνά ικανοί να φάνε μπανάνες και οποιαδήποτε τροφή, τοπικές σπεσιαλιτέ ή φρούτα από τον Νότο. Αλλά δεν είναι αυτή η ζωή που ο Θεός θέλει να δώσει στην ανθρωπότητα. Η συγκεκριμένη οικονομία της αγοράς φέρνει κάποια οφέλη στη ζωή των ανθρώπων, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει και βλάβη. Λόγω της αφθονίας στην αγορά, πολλοί άνθρωποι τρώνε οτιδήποτε, τρώνε χωρίς να σκέπτονται. Τούτο παραβιάζει τους φυσικούς νόμους και είναι επιβλαβές για την υγεία τους. Άρα, η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να φέρει στους ανθρώπους πραγματική ευτυχία. Δείτε και μόνοι σας: Τα σταφύλια δεν πωλούνται στην αγορά και τις τέσσερις εποχές; Στην πραγματικότητα, τα σταφύλια μένουν φρέσκα μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά τη συλλογή τους. Αν διατηρηθούν μέχρι τον επόμενο Ιούνιο, μπορούν ακόμα να αποκαλούνται σταφύλια; Μήπως να αποκαλούνταν σκουπίδια; Όχι μόνο δεν διαθέτουν πια την πρωταρχική σύνθεση των σταφυλιών, αλλά έχουν και περισσότερες χημικές ουσίες. Μετά από έναν χρόνο, δεν είναι μόνο μπαγιάτικα, αλλά και οι θρεπτικές τους ουσίες έχουν χαθεί εδώ και πολύν καιρό. Όταν οι άνθρωποι τρώνε σταφύλια, αισθάνονται κάπως έτσι: «Είμαστε τόσο χαρούμενοι! Πριν από 30 χρόνια, θα μπορούσαμε, άραγε, να φάμε σταφύλια κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής; Δεν θα μπορούσες, ακόμα και αν το ήθελες. Πόσο υπέροχη είναι η ζωή τώρα!» Είναι αυτό πραγματική ευτυχία; Αν ενδιαφέρεστε, πηγαίνετε να μελετήσετε τα σταφύλια που έχουν συντηρηθεί με χημικά και να κοιτάξετε τη σύνθεσή τους, και αν αυτή η σύνθεση μπορεί να αποφέρει κάποιο όφελος στους ανθρώπους. Κατά την Εποχή του Νόμου, όταν οι Ισραηλίτες πραγματοποιούσαν την πορεία τους, έχοντας εγκαταλείψει την Αίγυπτο, ο Θεός τους έδωσε ορτύκια και μάννα. Μήπως ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να τα διατηρήσουν; Μερικοί από αυτούς ήταν κοντόφθαλμοι και φοβήθηκαν ότι δεν θα υπήρχαν άλλα την επόμενη μέρα, έτσι φύλαξαν μερικά για την περίπτωση που τα χρειαστούν αργότερα. Τι έγινε μετά; Μέχρι την επομένη είχαν σαπίσει. Ο Θεός δεν τους επέτρεψε να κρατήσουν τίποτα ως εφεδρεία, επειδή είχε προνοήσει, κάτι που εξασφάλιζε ότι δεν θα λιμοκτονούσαν. Η ανθρωπότητα δεν έχει αυτήν την εμπιστοσύνη, ούτε έχει πραγματική πίστη στον Θεό. Πάντοτε αφήνουν λίγο για αργότερα, και ποτέ δεν είναι ικανοί να δουν όλη τη φροντίδα και τη σκέψη πίσω από όσα ο Θεός προνόησε για την ανθρωπότητα. Απλώς είναι διαρκώς ανίκανοι να το αισθανθούν, διαρκώς δύσπιστοι προς τον Θεό και διαρκώς σκέφτονται: «Οι ενέργειες του Θεού είναι αναξιόπιστες! Ποιος ξέρει αν ο Θεός δώσει στην ανθρωπότητα ή πότε θα δώσει! Αν πεινάω πραγματικά και ο Θεός δεν δώσει, τότε δεν θα λιμοκτονήσω; Δεν θα μου λείψει τροφή;» Κοιτάξτε πόσο ελάχιστη είναι η εμπιστοσύνη του ανθρώπου!

Τα σιτηρά, τα φρούτα και τα λαχανικά, και όλα τα είδη των κελυφωδών καρπών είναι όλα τους χορτοφαγικές τροφές. Παρόλο που είναι χορτοφαγικές τροφές, έχουν επαρκείς θρεπτικές ουσίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ανθρώπινου σώματος. Ωστόσο, ο Θεός δεν είπε: «Η παροχή αυτών στην ανθρωπότητα είναι αρκετή. Η ανθρωπότητα μπορεί να φάει μόνον αυτά». Ο Θεός δεν σταμάτησε εκεί. Αντίθετα, προνόησε τροφές ακόμα πιο νόστιμες για την ανθρωπότητα. Ποιες είναι αυτές; Είναι τα διάφορα είδη κρέατος και ψαριών, που οι περισσότεροι από εσάς μπορούν να βλέπουν και να τρώνε. Είναι τόσο πολλά τα είδη κρέατος και ψαριών που ο Θεός προνόησε για τον άνθρωπο. Όλα τα ψάρια ζουν στο νερό̇ η υφή του κρέατός τους είναι διαφορετική από εκείνη του κρέατος της στεριάς και παρέχουν διαφορετικές θρεπτικές ουσίες στην ανθρωπότητα. Επίσης, οι ιδιότητες των ψαριών μπορούν να ρυθμίσουν το κρύο και τη θερμότητα στα ανθρώπινα σώματα, έτσι είναι εξαιρετικά ευεργετικά για την ανθρωπότητα. Αλλά το νόστιμο δεν κάνει καλό σε υπερβολικές ποσότητες. Πρόκειται ακόμα για το ίδιο ρητό: Ο Θεός παραχωρεί στην ανθρωπότητα τη σωστή ποσότητα την κατάλληλη στιγμή, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν κανονικά και σωστά να απολαμβάνουν αυτά τα πράγματα σύμφωνα με την εποχή και τον χρόνο. Ποια είδη περιλαμβάνονται στα πουλερικά; Το κοτόπουλο, το ορτύκι, τα περιστέρια κλπ. Πολλοί τρώνε επίσης πάπιες και χήνες. Παρ’ όλο που ο Θεός έχει παράσχει όλα αυτά τα είδη κρέατος, διατύπωσε ορισμένες απαιτήσεις από τους εκλεκτούς Του και έθεσε συγκεκριμένους περιορισμούς στη διατροφή τους κατά την Εποχή του Νόμου. Τώρα, το εύρος αυτό στηρίζεται στο προσωπικό γούστο και την προσωπική κατανόηση. Τα διάφορα είδη κρέατος εφοδιάζουν το ανθρώπινο σώμα με διαφορετικές θρεπτικές ουσίες, οι οποίες αναπληρώνουν πρωτεΐνες και σίδηρο, εμπλουτίζουν το αίμα, ενισχύουν τους μυς και τα οστά και παρέχουν περισσότερη ενέργεια. Εν ολίγοις, όποιες μεθόδους κι αν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να τα μαγειρεύουν και να τα τρώνε, αυτά τα πράγματα μπορούν αφενός να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν γεύση και όρεξη και, αφετέρου, να ικανοποιήσουν το στομάχι τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να παρέχουν στο ανθρώπινο σώμα τις καθημερινές διατροφικές του ανάγκες. Αυτές ήταν οι σκέψεις του Θεού, όταν προνοούσε τροφή για την ανθρωπότητα. Υπάρχουν χορτοφαγικές τροφές, όπως και κρέατα· αυτό δε φανερώνει πλούτο και αφθονία; Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν τις αρχικές προθέσεις του Θεού, όταν Εκείνος προνοούσε όλες τις τροφές για την ανθρωπότητα. Ήταν, μέσα σε αυτές, το να αφήσει την ανθρωπότητα να απολαμβάνει άπληστα τις υλικές αυτές τροφές; Τι θα γίνει, αν οι άνθρωποι επιδοθούν στην υλική αυτή ικανοποίηση; Δεν θα καταντήσουν υπερτροφικοί; Η υπερτροφία δεν επιφέρει ένα σωρό ασθένειες στο ανθρώπινο σώμα; (Ναι.) Γι’ αυτό και ο Θεός κατανέμει τη σωστή ποσότητα στη σωστή στιγμή και επιτρέπει στους ανθρώπους να απολαμβάνουν διαφορετικές τροφές σύμφωνα με τις διαφορετικές χρονικές περιόδους και εποχές. Για παράδειγμα, μετά από ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, οι άνθρωποι έχουν συγκεντρώσει πολλή θερμότητα, παθογενή ξηρότητα και υγρασία μέσα στα σώματά τους. Πολλά φρούτα ωριμάζουν με την άφιξη του φθινοπώρου και, όταν οι άνθρωποι τρώνε κάποιο, η υγρασία τους απομακρύνεται. Ταυτόχρονα, τα βοοειδή και τα πρόβατα θα έχουν παχύνει, κι έτσι οι άνθρωποι πρέπει να φάνε κρέας για να διατραφούν. Μετά την κατανάλωση διαφόρων ειδών κρέατος, τα σώματα των ανθρώπων θα έχουν την ενέργεια και τη θερμότητα που θα τους βοηθήσουν να αντέξουν το κρύο του χειμώνα και, ως εκ τούτου, να περάσουν τον χειμώνα με ηρεμία. Η στιγμή της προοικονομίας των διαφόρων πραγμάτων για την ανθρωπότητα και η εποχή της ανάπτυξης των πραγμάτων, της καρποφορίας και της ωρίμανσης όλα ελέγχονται και εξουσιάζονται από τον Θεό έπειτα από πολλούς υπολογισμούς. Το υπό συζήτηση θέμα είναι το «πώς ο Θεός προνόησε τις απαραίτητες τροφές για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου». Εκτός από όλα τα είδη των τροφών, ο Θεός παρέχει επίσης στην ανθρωπότητα νερό μέσω των πηγών νερού. Οι άνθρωποι πρέπει να πίνουν λίγο νερό μετά το φαγητό. Είναι αρκετό το να τρώει κανείς μόνο φρούτα; Τρώγοντας μόνο φρούτα, οι άνθρωποι δεν θα είναι ικανοί να σταθούν όρθιοι και, επιπλέον, κάποιες εποχές δεν υπάρχουν φρούτα. Πώς, λοιπόν, μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα του νερού της ανθρωπότητας; Μέσα από την προοικονομία του Θεού για πολλές πηγές πάνω στο έδαφος, αλλά και κάτω από αυτό, συμπεριλαμβανομένων λιμνών, ποταμών και πηγών. Αυτές οι πηγές έχουν πόσιμο νερό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια μόλυνση ή ανθρώπινη επεξεργασία ή ζημία. Δηλαδή, όσον αφορά στις πηγές τροφής για τη ζωή των υλικών σωμάτων της ανθρωπότητας, ο Θεός έχει πραγματοποιήσει πάρα πολύ ακριβείς και απολύτως κατάλληλες προετοιμασίες, ώστε οι ζωές των ανθρώπων να είναι πλούσιες και εν αφθονία και να μην τους λείπει τίποτα. Αυτό είναι κάτι που οι άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν και να δουν.

Επιπροσθέτως, ο Θεός, μεταξύ όλων των πραγμάτων, δημιούργησε κάποια φυτά, ζώα και διάφορα βότανα τα οποία προορίζονται συγκεκριμένα για την επούλωση τραυμάτων ή τη θεραπεία ασθενειών στο ανθρώπινο σώμα. Για παράδειγμα, τι κάνεις αν κατά λάθος καείς ή ζεματιστείς με καυτό νερό; Μπορείς να ξεπλύνεις το έγκαυμα με νερό; Γίνεται να το τυλίξεις με ένα κομμάτι πανί; Μπορεί, έτσι, να γεμίσει πύον ή να μολυνθεί. Αν, για παράδειγμα, ανεβάσεις πυρετό, κρυολογήσεις, τραυματιστείς από κάποια σωματική εργασία, σε πιάσει το στομάχι σου επειδή έφαγες κάτι που δεν έπρεπε ή αναπτύξεις ασθένειες που οφείλονται στις συνήθειες διαβίωσης ή σε συναισθηματικά ζητήματα, όπως αγγειακές παθήσεις, ψυχολογικά νοσήματα ή ασθένειες των εσωτερικών οργάνων, υπάρχουν αντίστοιχα φυτά που θεραπεύουν όλα αυτά. Υπάρχουν φυτά που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος για να απομακρύνουν τη στασιμότητα, να ανακουφίσουν τον πόνο, να σταματήσουν την αιμορραγία, να προκαλέσουν αναισθησία, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανακτήσουν κανονικό δέρμα, να εξαλείψουν την αιμόσταση στο σώμα και να αφαιρέσουν τοξίνες από το σώμα. Εν ολίγοις, μπορούν όλα να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή. Είναι χρήσιμα στους ανθρώπους και ο Θεός τα έχει προβλέψει για το ανθρώπινο σώμα σε περιπτώσεις ανάγκης. Ο Θεός επέτρεψε στον άνθρωπο να ανακαλύψει κάποια από αυτά κατά τύχη, ενώ άλλα ανακαλύφθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι επιλέχτηκαν από τον Θεό να το κάνουν ή ως αποτέλεσμα εξαιρετικών φαινομένων τα οποία Εκείνος ενορχήστρωσε. Μετά την ανακάλυψή τους, η ανθρωπότητα τα μεταλαμπάδευσε από τη μια γενιά στην άλλη, και έγιναν γνωστά σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι, η δημιουργία αυτών των φυτών από τον Θεό έχει αξία και νόημα. Εν ολίγοις, αυτά τα πράγματα προέρχονται όλα από τον Θεό και προοικονομήθηκαν και φυτεύτηκαν, όταν Εκείνος δημιούργησε ένα περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα. Όλα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. Οι σκέψεις του Θεού ήταν καλύτερα μελετημένες από εκείνες της ανθρωπότητας; Όταν βλέπεις όλα όσα έχει κάνει ο Θεός, είσαι ικανός να νοιώσεις την πρακτική Του πλευρά; Ο Θεός δούλεψε μυστικά. Όταν ο άνθρωπος δεν είχε έρθει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο, και προτού έρθει σε επαφή με αυτήν την ανθρωπότητα, ο Θεός είχε ήδη δημιουργήσει όλα αυτά. Όλα όσα έκανε ήταν προς χάριν της ανθρωπότητας, προς χάριν της επιβίωσής της και με γνώμονα την ύπαρξη της ανθρωπότητας, ώστε να μπορεί να ζήσει ευτυχής σε τούτον τον πλούσιο και άφθονο υλικό κόσμο που ο Θεός προνόησε για αυτήν, χωρίς να ανησυχεί για την τροφή ή τα ρούχα, και χωρίς να της λείπει τίποτα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανθρωπότητα συνεχίζει να αναπαράγεται και να επιβιώνει.

Υπάρχει κάτι που πράττει ο Θεός, ασχέτως αν είναι κάτι μεγάλο ή μικρό, που να μην έχει αξία ή νόημα; Όλα όσα πράττει Εκείνος έχουν αξία και νόημα. Ας το συζητήσουμε μέσω ενός ζητήματος, για το οποίο οι άνθρωποι μιλούν συχνά. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ρωτούν: Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; (Η κότα έκανε το αυγό.) Η κότα έκανε το αυγό, αυτό είναι σίγουρο! Γιατί, όμως; Γιατί δεν γινόταν να κάνει το αυγό την κότα; Η κότα δεν εκκολάπτεται από το αυγό; Έπειτα από την επώαση του αυγού για 21 ημέρες, η κότα εκκολάπτεται. Η εν λόγω κότα γεννά αυγά και κότες εκκολάπτονται εκ νέου από τα αυγά. Οπότε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Εσείς απαντάτε «η κότα έκανε το αυγό» με βεβαιότητα. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό; (Η Βίβλος λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πτηνά και τα κτήνη.) Αυτό έχει τη βάση του στη Βίβλο. Εγώ θέλω να μιλήσετε για τη δική σας γνώση, για να καταλάβω αν έχετε οποιαδήποτε πραγματική γνώση των ενεργειών του Θεού. Είστε σίγουροι για την απάντησή σας ή όχι; (Ο Θεός δημιούργησε την κότα, και μετά της έδωσε την ικανότητα να αναπαράγει τη ζωή —την ικανότητα της επώασης των αυγών.) Αυτή η ερμηνεία είναι πάνω κάτω σωστή. Η κότα έκανε το αυγό και όχι το αυγό την κότα. Είναι βέβαιο. Δεν πρόκειται για κάποιο πολύ βαθύ μυστήριο, αλλά οι άνθρωποι του κόσμου το βλέπουν ως κάτι πολύ βαθύ και χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία για τη συλλογιστική τους. Στο τέλος, ούτε έτσι καταλήγουν σε συμπέρασμα. Είναι όπως ακριβώς όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Δεν γνωρίζουν αυτήν τη θεμελιώδη αρχή, ούτε έχουν ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με το αν η κότα θα έπρεπε να κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Αγνοούν τι θα έπρεπε να υπάρξει πρώτο, οπότε παραμένουν ανίκανοι να βρουν την απάντηση. Είναι απολύτως φυσιολογικό η κότα να κάνει το αυγό. Αν εκκολαπτόταν πρώτα το αυγό, θα ήταν αφύσικο! Σίγουρα η κότα κάνει το αυγό. Είναι απλούστατο. Δεν απαιτεί να είσαι μεγάλος γνώστης. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Η αρχική πρόθεσή Του ήταν να τα απολαύσει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που υπάρχει η κότα, όπως είναι φυσικό, ακολουθεί το αυγό. Δεν πρόκειται για έτοιμη λύση; Αν είχε δημιουργηθεί πρώτα το αυγό, δεν θα χρειαζόταν και πάλι την κότα για να το κλωσήσει; Η απευθείας δημιουργία της κότας είναι μια πολύ πιο έτοιμη λύση. Με αυτόν τον τρόπο, η κότα μπορεί να κάνει αυγά και να εκκολάψει τα κλωσσόπουλα που βρίσκονται μέσα τους, και οι άνθρωποι μπορούν να φάνε κοτόπουλο. Πόσο βολικό! Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός πράττει είναι συνοπτικός και όχι δυσκίνητος. Από πού προέρχεται το αυγό; Προέρχεται από την κότα. Δεν υπάρχει αυγό χωρίς κότα. Ο Θεός δημιούργησε κάτι έμβιο! Η ανθρωπότητα είναι παράλογη και γελοία, και πάντοτε μπερδεύεται σε αυτά τα απλά πράγματα, μέχρι που, στο τέλος, επινοεί ένα σωρό παράλογα σοφίσματα. Τόσο παιδαριώδης! Η σχέση μεταξύ του αυγού και της κότας είναι ξεκάθαρη: Η κότα έκανε το αυγό. Αυτή είναι η πιο σωστή εξήγηση, ο πιο σωστός τρόπος για να γίνει κατανοητό και η πιο σωστή απάντηση. Αυτό είναι το σωστό.

Για τι ακριβώς λέγαμε μόλις τώρα; Αρχικά, είπαμε για το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας και για το τι έπραξε, προνόησε και αντιμετώπισε ο Θεός γι’ αυτό το περιβάλλον, καθώς και για τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα πράγματα που ο Θεός προοικονόμησε για την ανθρωπότητα και για το πώς ο Θεός χειρίστηκε αυτές τις σχέσεις, προκειμένου να αποτρέψει όλα τα πράγματα από το να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρωπότητα. Ο Θεός επέλυσε επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο περιβάλλον που προξενούν τα διάφορα στοιχεία τα οποία επιφέρουν όλα τα πράγματα, επέτρεψε σε όλα τα πράγματα να μεγιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους, και έδωσε στην ανθρωπότητα ένα ευνοϊκό περιβάλλον και όλα τα ευεργετικά στοιχεία, επιτρέποντάς της να προσαρμοστεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να συνεχίσει κανονικά τον κύκλο της αναπαραγωγής και της ζωής. Στη συνέχεια, μιλήσαμε για την τροφή που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα —καθημερινή βρώση και πόση. Είναι εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Που σημαίνει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν ζει μόνο με την αναπνοή, με το φως του ήλιου ή τον άνεμο, ή μόνο με τις κατάλληλες θερμοκρασίες. Οι άνθρωποι πρέπει επίσης να γεμίσουν το στομάχι τους. Τα πράγματα για την πλήρωση του στομαχιού τους έχουν, και αυτά, προνοηθεί εξ ολοκλήρου από τον Θεό για την ανθρωπότητα —αυτή είναι η πηγή τροφής της. Έχοντας δει αυτά τα πλούσια και άφθονα προϊόντα —τις πηγές βρώσης και πόσης της ανθρωπότητας— μπορείτε να πείτε ότι ο Θεός είναι η πηγή παροχής για την ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα; Αν ο Θεός, όταν δημιούργησε όλα τα πράγματα, είχε δημιουργήσει μόνο δέντρα και γρασίδι ή απλώς διάφορα ζωντανά πράγματα, αν αυτά τα διάφορα έμβια όντα και τα φυτά ήταν όλα για τη βρώση των βοοειδών και των προβάτων ή των ζέβρων, των ελαφιών και διαφόρων άλλων ζώων, για παράδειγμα, τα λιοντάρια τρώνε ζέβρες και ελάφια, οι τίγρεις τρώνε αρνιά και χοίρους —αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα πράγμα κατάλληλο για να φάνε οι άνθρωποι, θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο; Όχι βέβαια. Η ανθρωπότητα δεν θα ήταν ικανή να συνεχίσει να επιβιώνει. Τι θα γινόταν, αν οι άνθρωποι έτρωγαν μόνο φύλλα δέντρων; Θα λειτουργούσε αυτό; Θα μπορούσαν οι άνθρωποι να φάνε το γρασίδι που προνοήθηκε για τα πρόβατα; Ίσως και να μην πάθαιναν τίποτε αν δοκίμαζαν λίγο, αλλά αν συνέχιζαν να το τρώνε για καιρό, τα ανθρώπινα στομάχια δεν θα άντεχαν και δεν θα επιβίωναν για πολύ. Και υπάρχουν ακόμη και κάποια πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν από τα ζώα, αλλά αν τα φάνε οι άνθρωποι, θα δηλητηριαστούν. Υπάρχουν κάποια δηλητηριώδη πράγματα που τα ζώα μπορούν να τα φάνε χωρίς να επηρεαστούν, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Με άλλα λόγια, ο Θεός δημιούργησε τα ανθρώπινα όντα, οπότε γνωρίζει καλύτερα τις αρχές και τη δομή του ανθρώπινου σώματος και το τι χρειάζονται οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι απολύτως ξεκάθαρος ως προς τη σύνθεση και το περιεχόμενό του, τις ανάγκες του, καθώς και ως προς το πώς λειτουργούν, απορροφούν, εξαλείφουν και μεταβολίζουν τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος. Οι άνθρωποι δεν είναι ξεκάθαροι ως προς αυτό και, μερικές φορές, τρώνε και συμπληρώνουν στα τυφλά. Συμπληρώνουν υπέρ το δέον, καταλήγοντας να προκαλούν ανισορροπία. Αν τρως και απολαμβάνεις κανονικά τα πράγματα που ο Θεός προνόησε για εσένα, δεν πρόκειται να πάθεις τίποτε. Ακόμα κι αν μερικές φορές είσαι κακοδιάθετος και έχεις αιμόσταση, δεν πειράζει. Απλώς πρέπει να φας ένα συγκεκριμένο είδος φυτού και η στάση θα εξαλειφθεί. Ο Θεός έχει προνοήσει για όλα αυτά. Έτσι, στα μάτια του Θεού, η ανθρωπότητα είναι πολύ ανώτερη από κάθε άλλο έμβιο ον. Ο Θεός προνόησε περιβάλλον διαβίωσης για όλα τα είδη των φυτών, καθώς και τροφή και συνθήκες διαβίωσης για όλα τα είδη των ζώων, αλλά μόνο οι απαιτήσεις της ανθρωπότητας απέναντι στο δικό της περιβάλλον διαβίωσης είναι αυστηρότερες και απολύτως μη ανεκτικές στην παραμέληση. Διαφορετικά, η ανθρωπότητα δεν θα είναι ικανή να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αναπαράγεται και να ζει κανονικά. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό καλά στην καρδιά Του. Όταν ο Θεός το έπραξε, έδωσε περισσότερη σημασία σε αυτό από ό,τι σε οτιδήποτε άλλο. Ίσως εσύ δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη σημασία κάποιου συνηθισμένου πράγματος που μπορείς να δεις και να απολαύσεις στη ζωή σου ή κάποιου πράγματος που βλέπεις και απολαμβάνεις, και το οποίο είχες από γεννησιμιού σου, αλλά ο Θεός έχει ήδη κάνει προετοιμασίες για σένα προ πολλού ή στα κρυφά. Ο Θεός έχει απομακρύνει και μετριάσει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, όλα τα αρνητικά στοιχεία που είναι δυσμενή για την ανθρωπότητα και μπορεί να βλάψουν το ανθρώπινο σώμα. Τι καθιστά σαφές αυτό; Μήπως καθιστά σαφή τη στάση του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα, όταν Εκείνος τη δημιούργησε τούτη τη φορά; Ποια ήταν αυτή η στάση; Η στάση του Θεού ήταν αυστηρή και σοβαρή, μη ανεχόμενος την παρέμβαση οποιωνδήποτε παραγόντων ή συνθηκών ή οποιωνδήποτε εχθρικών δυνάμεων, πλην του Ιδίου. Από αυτό, μπορεί να γίνει αντιληπτή η στάση του Θεού, όταν Εκείνος δημιούργησε την ανθρωπότητα, και στη διαχείρισή Του για την ανθρωπότητα τούτη τη φορά. Ποια είναι η στάση του Θεού; Μέσα από το περιβάλλον διαβίωσης και επιβίωσης που απολαμβάνει ο άνθρωπος, καθώς και από την καθημερινή του βρώση και πόση και τις καθημερινές του ανάγκες, μπορούμε να δούμε τη στάση ευθύνης του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα, που είχε από τότε που τη δημιούργησε, καθώς και την αποφασιστικότητά Του να σώσει αυτή τη φορά το ανθρώπινο γένος. Μπορούμε να δούμε την αυθεντικότητα του Θεού μέσα από αυτά τα πράγματα; Μπορούμε να δούμε τη θαυμασιότητα του Θεού; Μπορούμε να δούμε την ασυλληπτότητα του Θεού; Μπορούμε να δούμε την παντοδυναμία του Θεού; Ο Θεός χρησιμοποιεί απλώς τους παντοδύναμους και σοφούς τρόπους Του για να παράσχει σε όλη την ανθρωπότητα, καθώς και για να παράσχει σε όλα τα πράγματα. Και μια που το ανέφερα, και έπειτα από όλα αυτά που είπα, είστε ικανοί να πείτε ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα; (Ναι.) Πράγματι. Μήπως έχετε κάποιες αμφιβολίες; (Όχι.) Η παροχή των πάντων από τον Θεό αρκεί για να δείξει ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα, επειδή είναι η πηγή παροχής που έχει επιτρέψει σε όλα τα πράγματα να υπάρχουν, να ζουν, να αναπαράγονται και να συνεχίζουν, και δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή πέραν του ίδιου του Θεού. Ο Θεός μεριμνά για όλες τις ανάγκες όλων των πραγμάτων και για όλες τις ανάγκες της ανθρωπότητας, είτε πρόκειται για τις πλέον βασικές περιβαλλοντικές ανάγκες των ανθρώπων, τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους ή την ανάγκη για την αλήθεια την οποία παρέχει στο πνεύμα των ανθρώπων. Από κάθε άποψη, η ταυτότητα και η θέση του Θεού έχουν τεράστια σημασία για την ανθρωπότητα· μόνο ο Ίδιος ο Θεός αποτελεί την πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα. Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός είναι ο Εξουσιαστής, ο Κύριος και ο Χορηγός αυτού του κόσμου, του κόσμου που οι άνθρωποι μπορούν να δουν και να αισθανθούν. Αυτή δεν είναι η ταυτότητα του Θεού για την ανθρωπότητα; Αυτό είναι απολύτως αληθές. Όταν, λοιπόν, βλέπεις πουλιά που πετούν στον ουρανό, πρέπει να γνωρίζεις ότι ο Θεός δημιούργησε όντα που μπορούν να πετάξουν. Αλλά υπάρχουν έμβια όντα που κολυμπούν στο νερό, και επιβιώνουν, και αυτά, με διαφορετικούς τρόπους. Τα δέντρα και τα φυτά που ζουν στο έδαφος, βλασταίνουν την άνοιξη και φέρουν φρούτα και χάνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο και, μέχρι να έρθει ο χειμώνας, όλα τα φύλλα έχουν πέσει και διανύουν τον χειμώνα. Αυτός είναι ο δικός τους τρόπος επιβίωσης. Ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα, καθένα από τα οποία ζει μέσα από διαφορετικές μορφές και διαφορετικούς τρόπους και χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να επιδείξει τη δύναμη και τη μορφή ζωής του. Όποια και αν είναι η μέθοδος, βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Θεού. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού, μέσα από την εξουσία επί όλων των διαφορετικών μορφών ζωής και των έμβιων όντων; Είναι προς χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας; Εξουσιάζει όλους τους νόμους της ζωής, προς χάριν της επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τούτο δείχνει πόσο σημαντική είναι η επιβίωση της ανθρωπότητας για τον Θεό.

Η δυνατότητα της ανθρωπότητας να επιβιώνει και να αναπαράγεται κανονικά είναι ύψιστης σημασίας για τον Θεό. Ως εκ τούτου, ο Θεός παρέχει συνέχεια στην ανθρωπότητα και σε όλα τα πράγματα. Παρέχει σε όλα τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους και, υπό τις συνθήκες διατήρησης της επιβίωσης όλων των πραγμάτων, επιτρέπει στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να προχωρά προς τα εμπρός, ώστε να διατηρηθεί η κανονική ύπαρξη της ανθρωπότητας. Τούτες είναι οι δύο πτυχές που επικοινωνούμε σήμερα. Ποιες είναι αυτές οι δύο πτυχές; (Από μια μακρο-οπτική, ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή. Επίσης, ο Θεός προνόησε τα υλικά πράγματα που ο άνθρωπος χρειάζεται και μπορεί να δει και να αγγίξει.) Επικοινωνήσαμε το κύριο θέμα μας μέσα από τις δύο αυτές πτυχές. Ποιο είναι το κύριο θέμα μας; (Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα.) Μέχρι τώρα θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό το γιατί επικοινώνησα τέτοιο περιεχόμενο υπό το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξε κάποια συζήτηση άσχετη προς το κύριο θέμα; Καμία, σωστά; Ίσως, μετά την ακρόαση των πραγμάτων αυτών, ορισμένοι από εσάς να αποκτήσουν κάποια κατανόηση και να νοιώσουν ότι τα λόγια αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά άλλοι ίσως να κερδίσουν μόνο επί λέξει κατανόηση και να πιστέψουν ότι αυτά τα λόγια δεν έχουν σημασία. Ασχέτως από το πώς κατανοείτε αυτό το θέμα τώρα, κατά τη διάρκεια των εμπειριών σας, θα έρθει μια μέρα που η κατανόησή σας θα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή, όταν η γνώση σας για τις ενέργειες του Θεού, αλλά και για τον Ίδιο τον Θεό φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα χρησιμοποιήσετε τα δικά σας πρακτικά λόγια για να δώσετε μια βαθιά και αληθινή μαρτυρία των ενεργειών του Θεού.

Νομίζω ότι η κατανόησή σας είναι ακόμα αρκετά απλή και κυριολεκτική, αλλά είστε, τουλάχιστον, ικανοί, αφού Με ακούσατε να επικοινωνώ αυτές τις δύο πτυχές, να αναγνωρίσετε ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί ο Θεός για να παράσχει στην ανθρωπότητα ή ποια πράγματα παρέχει ο Θεός στο ανθρώπινο γένος; Έχετε κάποια βασική ιδέα, καθώς και μια βασική κατανόηση; (Ναι.) Αλλά οι δύο αυτές πτυχές που επικοινώνησα, σχετίζονται με τη Βίβλο; Μήπως σχετίζονται με την κρίση και το παίδεμα του Θεού κατά την Εποχή της Βασιλείας; (Όχι.) Τότε γιατί επικοινώνησα τις δύο αυτές πτυχές; Μήπως επειδή οι άνθρωποι πρέπει να τις κατανοήσουν, προκειμένου να γνωρίσουν τον Θεό; (Ναι.) Είναι απολύτως αναγκαίο να είναι γνωστές και κατανοητές. Μην περιορίζεστε απλώς στη Βίβλο και στην κρίση και το παίδεμα του ανθρώπου από τον Θεό για να κατανοήσετε τα πάντα για Εκείνον. Γιατί τα λέω αυτά; Για να επιτρέψω στους ανθρώπους να μάθουν ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός των εκλεκτών Του. Εσύ σήμερα ακολουθείς τον Θεό και είναι ο Θεός σου, αλλά για εκείνους εκτός των ακολούθων Του, είναι δικός τους Θεός; Ο Θεός είναι o Θεός όλων των ανθρώπων εκτός αυτών που Τον ακολουθούν; Ο Θεός είναι ο Θεός όλων των πραγμάτων; (Ναι.) Ο Θεός, λοιπόν, επιτελεί το έργο και τις ενέργειές Του μόνο πάνω σε εκείνους που Τον ακολουθούν; (Όχι.) Ποιο είναι το πεδίο του; Από κοντινή σκοπιά, το πεδίο του είναι όλη η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα. Στο μεγαλύτερο επίπεδο, περιλαμβάνει ολόκληρο το σύμπαν, το οποίο δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός επιτελεί το έργο και τις ενέργειές Του μεταξύ όλων των ανθρώπων. Τούτο αρκεί για να επιτραπεί στους ανθρώπους να μάθουν τα πάντα για τον Ίδιο τον Θεό. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό και, πραγματικά, να τον μάθεις και να τον καταλάβεις, μην περιορίζεσαι μόνο στα τρία στάδια του έργου Του, ούτε στις ιστορίες για το έργο που είχε επιτελέσει κάποτε. Αν προσπαθείς να τον γνωρίσεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε εγκλείεις τον Θεό μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Βλέπεις τον Θεό ως κάτι πολύ μικρό. Πώς θα επηρέαζε αυτό τους ανθρώπους; Δεν θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις πόσο θαυμάσιος είναι ο Θεός και την υπεροχή Του, ούτε και θα ήσουν ποτέ ικανός να γνωρίσεις τη δύναμη και την παντοδυναμία Του και την έκταση της εξουσίας Του. Μια τέτοια κατανόηση θα επηρέαζε την ικανότητά σου να αποδεχτείς την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο Εξουσιαστής όλων των πραγμάτων, καθώς και τη γνώση σου σχετικά με την πραγματική ταυτότητα και τη θέση Του. Με άλλα λόγια, αν η κατανόησή σου για τον Θεό είναι περιορισμένου πεδίου, αυτό που μπορείς να λάβεις είναι, κι αυτό, περιορισμένο. Γι’ αυτό και πρέπει να επεκτείνεις το πεδίο σου και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Είτε πρόκειται για το πεδίο του έργου του Θεού, της διαχείρισης και της κυριαρχίας Του, είτε για όλα τα πράγματα που εξουσιάζει και διαχειρίζεται Εκείνος, εσύ πρέπει να τα γνωρίσεις όλα και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσα τους. Μέσω αυτού του τρόπου κατανόησης, θα γίνει ασυνείδητα αισθητό ότι ο Θεός εξουσιάζει, διαχειρίζεται και παρέχει σε όλα τα πράγματα ανάμεσά τους. Ταυτόχρονα, και εσύ θα νοιώσεις ότι πραγματικά αποτελείς μέρος και μέλος όλων των πραγμάτων. Καθώς ο Θεός παρέχει σε όλα τα πράγματα, αποδέχεσαι και εσύ την εξουσία και την παροχή Του. Είναι γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Όλα τα πράγματα υπόκεινται στους δικούς τους νόμους, που βρίσκονται υπό την εξουσία του Θεού, και όλα τα πράγματα έχουν τον δικό τους κανόνα επιβίωσης, ο οποίος βρίσκεται, και αυτός, υπό την εξουσία του Θεού, ενώ η μοίρα της ανθρωπότητας και οι ανάγκες της είναι επίσης στενά συνδεδεμένες με την εξουσία του Θεού και την παροχή Του. Γι’ αυτό και στο κράτος και την εξουσία του Θεού, η ανθρωπότητα και όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα και συνυφασμένα. Τούτος είναι ο σκοπός και η αξία της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό.

2 Φεβρουαρίου 2014

Προηγούμενο: Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ζ'

Επόμενο: Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Θ'

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Χριστιανική ταινία | "Η Στιγμή της Αλλαγής"Christian Movie Clip: (1) | Όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα αλλάξουμε μορφή και θα αρπαγούμε αυτοστιγμεί στη βασιλεία των ουρανών;

Μερικοί άνθρωποι ακολουθούν τον λόγο του Παύλου ως προς το ότι αναμένουν τον Κύριο να τους εξυψώσει στη βασιλεία των ουρανών: «εν μιά στιγμή, εν ριπή …

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο