Γνώριζες ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;

Η παλιά εποχή έχει περάσει και η νέα εποχή έχει έλθει. Χρόνο με τον χρόνο και μέρα με τη μέρα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο. Ήρθε στον κόσμο και ύστερα αναχώρησε. Αυτός ο κύκλος έχει επαναληφθεί επί πολλές γενιές. Σήμερα, ο Θεός συνεχίζει, όπως και πριν, να επιτελεί το έργο που οφείλει, το έργο που έχει ακόμα να ολοκληρώσει, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός να εισέλθει στην ανάπαυση. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο. Αλλά γνώριζες ότι σήμερα ο Θεός επιτελεί πολύ περισσότερο έργο από πριν και ότι η κλίμακα του έργου Του είναι πολύ μεγαλύτερη από πριν; Γι’ αυτό λέω ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων. Όλο το έργο του Θεού είναι πολύ σημαντικό, είτε στον άνθρωπο είτε στον Θεό, γιατί κάθε κομμάτι του έργου Του σχετίζεται με τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να δει ή να αγγίξει το έργο του Θεού —πόσο μάλλον μπορεί να το αντικρίσει ο κόσμος— πώς μπορεί να είναι κάτι σπουδαίο; Τι ακριβώς θα θεωρείτο σπουδαίο; Οπωσδήποτε κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι, όποιο έργο κι αν επιτελεί ο Θεός, μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίο, αλλά γιατί το λέω αυτό για το έργο που επιτελεί ο Θεός σήμερα; Όταν λέω ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο, αυτό αναμφίβολα εμπεριέχει πολλά μυστήρια που ο άνθρωπος δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει. Ας μιλήσουμε τώρα γι’ αυτά.

Ο Ιησούς γεννήθηκε σε μια φάτνη σε μια εποχή η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την ύπαρξή Του, αλλά ακόμη κι έτσι, ο κόσμος δεν μπορούσε να Του σταθεί εμπόδιο, κι έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους για τριάντα τρία χρόνια υπό τη φροντίδα του Θεού. Σε αυτά τα πολλά χρόνια ζωής, βίωσε την πίκρα του κόσμου και γεύτηκε τη δυστυχία της ζωής επάνω στη γη. Επωμίστηκε το μεγάλο φορτίο της σταύρωσης για να λυτρώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Λύτρωσε όλους τους αμαρτωλούς που ζούσαν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και, τελικά, το αναστημένο σώμα Του επέστρεψε στον τόπο της ανάπαυσής Του. Τώρα, έχει ξεκινήσει το νέο έργο του Θεού, και είναι επίσης η έναρξη μιας καινούργιας εποχής. Ο Θεός φέρνει στον οίκο Του εκείνους οι οποίοι λυτρώθηκαν για να εγκαινιάσει το νέο Του έργο της σωτηρίας. Αυτή τη φορά, το έργο της σωτηρίας είναι πληρέστερο απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα στον άνθρωπο για να τον κάνει ν’ αλλάξει από μόνος του, ούτε πρόκειται για το σώμα του Ιησού που εμφανίζεται μεταξύ των ανθρώπων για να επιτελέσει αυτό το έργο και, ακόμα λιγότερο, το έργο αυτό δεν γίνεται με άλλα μέσα. Αντιθέτως, πρόκειται για τον ενσαρκωμένο Θεό που επιτελεί το έργο και το κατευθύνει ο ίδιος. Το κάνει κατ’ αυτόν τον τρόπο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο νέο έργο. Δεν είναι αυτό κάτι σπουδαίο; Ο Θεός δεν επιτελεί το έργο αυτό μέσω ενός μέρους της ανθρωπότητας ή μέσω προφητειών· αντιθέτως, ο Θεός το επιτελεί ο ίδιος. Κάποιοι ίσως πουν ότι αυτό δεν είναι σπουδαίο πράγμα και ότι δεν μπορεί να φέρει έκσταση στον άνθρωπο. Όμως, θα σου πω ότι το έργο του Θεού δεν είναι αυτό και μόνο, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ περισσότερο.

Αυτή τη φορά, ο Θεός έρχεται να επιτελέσει έργο όχι μέσα σ’ ένα πνευματικό σώμα, αλλά μέσα σε ένα πολύ συνηθισμένο. Επιπλέον, αυτό δεν είναι μονάχα το σώμα της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού· είναι, επίσης, το σώμα μέσω του οποίου ο Θεός επιστρέφει εν σαρκί. Είναι μια πολύ συνηθισμένη σάρκα. Δεν μπορείς να δεις τίποτα που να Τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους, αλλά μπορείς να κερδίσεις από Αυτόν αλήθειες που δεν είχαν ακουστεί προηγουμένως. Αυτή η ασήμαντη σάρκα είναι εκείνη που ενσαρκώνει όλα τα λόγια αλήθειας από τον Θεό, που αναλαμβάνει το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και που εκφράζει τη συνολική διάθεση του Θεού ώστε να μπορέσει να την κατανοήσει ο άνθρωπος. Δεν λαχταράς πολύ να δεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να καταλάβεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να δεις τον προορισμό του ανθρώπινου γένους; Θα σου πει όλα αυτά τα μυστικά —μυστικά που κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σου πει, κι επίσης, θα σου μιλήσει για τις αλήθειες τις οποίες δεν καταλαβαίνεις. Είναι η πύλη σου για τη βασιλεία κι ο οδηγός σου προς τη νέα εποχή. Μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα κρύβει πολλά ασύλληπτα μυστήρια. Οι πράξεις Του μπορεί να είναι αδιερεύνητες για σένα, αλλά ο μοναδικός στόχος του έργου που επιτελεί αρκεί για να σου επιτρέψει να δεις ότι Αυτός δεν είναι, όπως πιστεύουν οι άνθρωποι, απλή σάρκα. Διότι Αυτός αντιπροσωπεύει το θέλημα του Θεού και τη φροντίδα που δείχνει ο Θεός προς το ανθρώπινο γένος τις έσχατες ημέρες. Παρόλο που δεν μπορείς να ακούσεις τα λόγια Του, τα οποία μοιάζουν να σείουν τους ουρανούς και τη γη, παρόλο που δεν μπορείς να δεις τα μάτια Του σαν μια φλόγα πυρός, και παρόλο που δεν μπορείς να λάβεις την πειθαρχία της σιδερένιας Του ράβδου, παρ’ όλα αυτά, μπορείς μέσα από τα λόγια Του να ακούσεις ότι ο Θεός είναι οργισμένος και να μάθεις ότι ο Θεός δείχνει συμπόνια για το ανθρώπινο γένος· μπορείς να δεις τη δίκαιη διάθεση του Θεού και τη σοφία Του, και να συνειδητοποιήσεις, επιπλέον, τη φροντίδα του Θεού για όλο το ανθρώπινο γένος. Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να δει τον επουράνιο Θεό που ζει μεταξύ των ανθρώπων στη γη, και να κάνει τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει, να υπακούσει, να σεβαστεί και ν’ αγαπήσει τον Θεό. Γι’ αυτό ακριβώς έχει επιστρέψει εν σαρκί δεύτερη φορά. Παρότι εκείνο που βλέπει σήμερα ο άνθρωπος είναι ένας Θεός όμοιος με άνθρωπο, ένας Θεός με μύτη και δύο μάτια, κι ένας αναξιόλογος Θεός, στο τέλος, ο Θεός θα σας δείξει ότι αν αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε, οι ουρανοί και η γη θα υφίσταντο τρομερή αλλαγή· αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, οι ουρανοί θα σκοτείνιαζαν, η γη θα βυθιζόταν στο χάος και όλο το ανθρώπινο γένος θα ζούσε εν μέσω λιμού και επιδημιών. Θα σας δείξει ότι αν ο ενσαρκωμένος Θεός δεν ερχόταν να σας σώσει τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα είχε προ πολλού αφανίσει όλο το ανθρώπινο γένος στην κόλαση· αν δεν υπήρχε αυτή η σάρκα, θα ήσασταν αιωνίως αρχιαμαρτωλοί και θα ήσασταν αιωνίως πτώματα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν αυτή η σάρκα δεν υπήρχε, όλο το ανθρώπινο γένος θα αντιμετώπιζε μια αναπόφευκτη συμφορά και θα του ήταν αδύνατο να ξεφύγει από την ακόμα πιο αυστηρή τιμωρία που επιβάλλει ο Θεός προς το ανθρώπινο γένος τις έσχατες ημέρες. Αν αυτή η συνηθισμένη σάρκα δεν είχε γεννηθεί, θα βρισκόσασταν όλοι σε μια κατάσταση κατά την οποία θα ικετεύατε για ζωή, χωρίς να είστε σε θέση να ζήσετε και θα προσευχόσασταν για θάνατο, χωρίς να είστε σε θέση να πεθάνετε· αν αυτή η σάρκα δεν υπήρχε, τότε δεν θα ήσασταν σε θέση να κερδίσετε την αλήθεια και να έρθετε ενώπιον του θρόνου του Θεού σήμερα, μα αντιθέτως, θα δεχόσασταν την τιμωρία του Θεού για τα βαριά σας αμαρτήματα. Γνωρίζατε πως δίχως την επιστροφή του Θεού εν σαρκί, κανείς δεν θα είχε την ευκαιρία να σωθεί· και δίχως την έλευση αυτής της σάρκας, ο Θεός θα είχε προ πολλού δώσει τέλος στην παλαιά εποχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, είστε ακόμα σε θέση να απορρίπτετε τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού; Εφόσον μπορείτε να αντλήσετε τόσο πολλά οφέλη από αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο, γιατί δεν Τον αποδέχεστε μετά χαράς;

Το έργο του Θεού είναι κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν δεν μπορείς ούτε να συλλάβεις πλήρως κατά πόσον η επιλογή σου είναι σωστή, ούτε να γνωρίζεις κατά πόσον το έργο του Θεού μπορεί να πετύχει, γιατί τότε δεν δοκιμάζεις την τύχη σου να διαπιστώσεις κατά πόσον μπορεί να σε βοηθήσει πολύ αυτός ο συνηθισμένος άνθρωπος, και κατά πόσον έχει ο Θεός επιτελέσει πράγματι σπουδαίο έργο; Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι στον καιρό του Νώε, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρεύονταν και παραδίνονταν στον γάμο σε τέτοιον βαθμό, που ήταν αβάσταχτο για τον Θεό να το βλέπει. Έτσι, Αυτός έστειλε έναν μεγάλο κατακλυσμό για να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος, χαρίζοντας τη ζωή μόνο στην οκταμελή οικογένεια του Νώε και σε όλα τα είδη των πουλιών και των ζώων. Τις έσχατες ημέρες, ωστόσο, όσοι θα διασωθούν από τον Θεό είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι Του στάθηκαν πιστοί μέχρι το τέλος. Παρότι και οι δύο εποχές αποτελούσαν περιόδους μεγάλης διαφθοράς, αβάσταχτης για τον Θεό να τη βλέπει, και το ανθρώπινο γένος διεφθάρη και στις δύο εποχές τόσο και αρνιόταν ότι ο Θεός ήταν ο Κύριός του, ο Θεός κατέστρεψε μόνο τους ανθρώπους στον καιρό του Νώε. Και στις δύο εποχές, το ανθρώπινο γένος προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον Θεό, όμως ο Θεός παραμένει υπομονετικός με τους ανθρώπους των εσχάτων ημερών μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό; Δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ το γιατί; Αν στ’ αλήθεια δεν ξέρετε, τότε θα σας πω Εγώ. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός είναι ικανός να απονέμει χάρη στους ανθρώπους τις έσχατες ημέρες δεν είναι επειδή αυτοί είναι λιγότερο διεφθαρμένοι από τους ανθρώπους τον καιρό του Νώε ή επειδή έχουν δείξει μετάνοια στον Θεό, και ακόμη λιγότερο, επειδή η τεχνολογία τις έσχατες ημέρες είναι τόσο εξελιγμένη που ο Θεός δεν βρίσκει τη δύναμη να τους καταστρέψει. Είναι μάλλον επειδή ο Θεός έχει έργο να επιτελέσει σε μια μερίδα ανθρώπων τις έσχατες ημέρες και επειδή ο Θεός θα επιτελέσει αυτό το έργο μόνος Του κατά την ενσάρκωσή Του. Επιπλέον, ο Θεός θα διαλέξει ένα κομμάτι αυτής της μερίδας για να γίνουν τα αντικείμενα της σωτηρίας Του και ο καρπός του σχεδίου διαχείρισής Του, και θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην επόμενη εποχή. Γι’ αυτό, οτιδήποτε κι αν συμβεί, η πληρωμή αυτού του τιμήματος από τον Θεό περιλαμβάνεται απολύτως στην προετοιμασία για το έργο που θα επιτελέσει η ενσαρκωμένη σάρκα Του κατά τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι έχετε φτάσει στο σήμερα οφείλεται σε αυτή τη σάρκα. Το ότι εσείς έχετε την ευκαιρία να επιβιώνετε οφείλεται στο ότι ο Θεός ζει στη σάρκα. Όλη αυτή η καλή τύχη έχει κερδηθεί χάρη σε αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στο τέλος, κάθε έθνος θα προσκυνήσει αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο, και θα προσφέρει ευχαριστίες και την υπακοή του σε αυτόν τον ασήμαντο άνθρωπο, επειδή η αλήθεια, η ζωή και η οδός που Εκείνος έφερε έσωσαν όλο το ανθρώπινο γένος, μετρίασαν τη σύγκρουση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, μίκρυναν την απόσταση ανάμεσά τους, και άνοιξαν έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις σκέψεις Θεού και ανθρώπου. Είναι επίσης Εκείνος που έχει εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη δόξα για τον Θεό. Είναι, άραγε, ένας τέτοιος συνηθισμένος άνθρωπος ανάξιος της εμπιστοσύνης και της λατρείας σου; Είναι μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα ακατάλληλη να αποκαλείται Χριστός; Μπορεί ένας τέτοιος συνηθισμένος άνθρωπος να μη γίνει η έκφραση του Θεού μεταξύ των ανθρώπων; Δεν αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει διασώσει το ανθρώπινο γένος από την καταστροφή, την αγάπη σας και την επιθυμία σας να κρατιέστε γερά απ’ Αυτόν; Αν απορρίπτετε τις αλήθειες που εκφράζονται απ’ το στόμα Του και απεχθάνεστε την ύπαρξή Του ανάμεσά σας, τότε τι θα απογίνετε στο τέλος;

Όλο το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες επιτελείται μέσω αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτός θα σου απονείμει τα πάντα και, επιπλέον, Αυτός θα είναι σε θέση να αποφασίσει όλα όσα έχουν σχέση μ’ εσένα. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι όπως εσείς πιστεύετε πως είναι: Ένας άνθρωπος τόσο απλός, ώστε να είναι ανάξιος λόγου; Δεν είναι η αλήθεια Του αρκετή για να σας πείσει πλήρως; Δεν είναι η μαρτυρία των πράξεών Του αρκετή για να σας πείσει πλήρως; Ή μήπως το μονοπάτι το οποίο φέρνει δεν αξίζει για εσάς να το διαβείτε; Σε τελευταία ανάλυση, τι είναι εκείνο που σας κάνει να Τον αποστρέφεστε και να Τον απορρίπτετε και να κρατάτε τόση απόσταση από Αυτόν; Πρόκειται για τον άνθρωπο εκείνον που εκφράζει την αλήθεια, τον άνθρωπο που παρέχει την αλήθεια, και τον άνθρωπο που σας δίνει ένα μονοπάτι για να ακολουθήσετε. Μήπως ακόμα δεν είστε ικανοί να βρείτε τα ίχνη του έργου του Θεού μέσα σε αυτές τις αλήθειες; Δίχως το έργο του Ιησού, το ανθρώπινο γένος δεν θα είχε καταφέρει να αποκαθηλωθεί από τον σταυρό, αλλά χωρίς την ενσάρκωση του σήμερα, εκείνοι που αποκαθηλώνονται από τον σταυρό δεν θα μπορούσαν ποτέ να κερδίσουν την έγκριση του Θεού ή να εισέλθουν στη νέα εποχή. Χωρίς την έλευση αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου, δεν θα είχατε ποτέ την ευκαιρία ν’ αντικρίσετε την αληθινή όψη του Θεού, ούτε θα πληρούσατε τις προϋποθέσεις για να το κάνετε, γιατί είστε όλοι αντικείμενα που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν καταστραφεί. Λόγω της έλευσης της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, ο Θεός σάς έχει συγχωρήσει και δείξει το έλεός Του. Εν πάση περιπτώσει, τα λόγια που πρέπει να σας αφήσω στο τέλος παραμένουν τούτα: Αυτός ο συνηθισμένος άνθρωπος, που είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, έχει ζωτική σημασία για εσάς. Είναι το σπουδαίο πράγμα που έχει ήδη επιτελέσει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων.

Προηγούμενο: Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια

Επόμενο: Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο