Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;

Η παλιά εποχή πέρασε και η νέα εποχή έχει έλθει. Χρόνο με τον χρόνο και μέρα με την ημέρα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο. Ήρθε μέσα στον κόσμο και ύστερα αποχώρησε. Ένας τέτοιος κύκλος συνεχίστηκε επί πολλές γενιές. Σήμερα, όπως και πριν, ο Θεός συνεχίζει να επιτελεί το έργο που οφείλει, το έργο που έχει ακόμα να ολοκληρώσει, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός να εισέλθει στην ανάπαυση. Από τη στιγμή της δημιουργίας μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει επιτελέσει πολύ έργο, αλλά γνωρίζεις ότι το έργο που επιτελεί ο Θεός σήμερα είναι πολύ περισσότερο από πριν και η κλίμακα πολύ μεγαλύτερη; Γι’ αυτό λέω ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων. Όλο το έργο του Θεού είναι πολύ σημαντικό, είτε στον άνθρωπο είτε στον Θεό, γιατί κάθε κομμάτι του έργου Του σχετίζεται με τον άνθρωπο.

Δεδομένου ότι το έργο του Θεού δεν είναι ούτε ορατό ούτε αισθητό, και ακόμα λιγότερο μπορεί να το δει ο κόσμος, πώς μπορεί τότε να είναι κάτι σπουδαίο; Ποιο είδος πράγματος θεωρείται σπουδαίο; Οπωσδήποτε κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ολόκληρο το έργο του Θεού πρέπει να θεωρείται σπουδαίο, αλλά γιατί λέω ότι το έργο που επιτελεί ο Θεός σήμερα είναι τέτοιο; Όταν λέω ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο, αυτό αναμφίβολα εμπεριέχει πολλά μυστήρια που ο άνθρωπος δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει. Ας μιλήσουμε τώρα γι’ αυτά.

Ο Ιησούς γεννήθηκε σε μια φάτνη σε μια εποχή η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την ύπαρξή Του, αλλά ο κόσμος δεν μπορούσε να Του σταθεί εμπόδιο, κι έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους τριάντα τρία χρόνια υπό τη φροντίδα του Θεού. Σε αυτά τα πολλά χρόνια ζωής, βίωσε την πίκρα του κόσμου και γεύτηκε τη δυστυχία της ζωής επάνω στη γη. Ανέλαβε τη βαριά ευθύνη να σταυρωθεί για να λυτρώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Λύτρωσε όλους τους αμαρτωλούς που ζούσαν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και, τελικά, το αναστημένο σώμα Του επέστρεψε στον τόπο της ανάπαυσής Του. Τώρα, έχει ξεκινήσει το νέο έργο του Θεού, και είναι επίσης η έναρξη μιας καινούργιας εποχής. Ο Θεός φέρνει στον οίκο Του εκείνους οι οποίοι λυτρώθηκαν για να εγκαινιάσει το νέο Του έργο της σωτηρίας. Αυτή τη φορά, το έργο της σωτηρίας είναι πληρέστερο απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν θα επιτελεστεί από το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα στον άνθρωπο για να του επιτρέψει ν’ αλλάξει από μόνος του, ούτε θα επιτελεστεί μέσα από την παρουσία του σώματος του Ιησού μεταξύ των ανθρώπων και, ακόμα λιγότερο, δεν θα γίνει με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Αντιθέτως, το έργο θα επιτελεστεί και θα καθοδηγηθεί από τον ίδιο τον Θεό ενσαρκωμένο. Αυτό γίνεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο νέο έργο. Δεν είναι αυτό κάτι σπουδαίο; Ο Θεός δεν επιτελεί το έργο αυτό μες από μια μερίδα ανθρώπων ή μέσω προφητειών, αλλά μέσω του ίδιου του Θεού. Κάποιοι ίσως πουν ότι αυτό δεν είναι σπουδαίο πράγμα και ότι δεν μπορεί να φέρει έκσταση στον άνθρωπο. Εντούτοις, θα σου πω ότι το έργο του Θεού δεν είναι αυτό και μόνο, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ περισσότερο.

Αυτή τη φορά, ο Θεός έρχεται να επιτελέσει έργο όχι μέσα σ’ ένα πνευματικό σώμα, αλλά μέσα σε ένα πολύ συνηθισμένο. Αυτό δεν είναι μονάχα το σώμα της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, αλλά επίσης το σώμα μέσα στο οποίο ο Θεός επιστρέφει. Είναι μια πολύ συνηθισμένη σάρκα. Σε Αυτόν, δεν μπορείς να δεις κάτι το οποίο να είναι διαφορετικό από τους άλλους, αλλά μπορείς να πάρεις από Αυτόν τις αλήθειες που ποτέ πριν δεν είχες ακούσει. Αυτή η ασήμαντη σάρκα είναι η ενσάρκωση όλων των λόγων της αλήθειας από τον Θεό, εκείνη που αναλαμβάνει το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και έκφραση της συνολικής διάθεσης του Θεού για να μπορέσει να τη γνωρίσει ο άνθρωπος. Δεν λαχταράς πολύ να δεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να καταλάβεις τον επουράνιο Θεό; Δεν επιθυμείς πολύ να δεις τον προορισμό του ανθρώπινου γένους; Θα σου πει όλα αυτά τα μυστικά —μυστικά που κανένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σου πει, κι επίσης, θα σου μιλήσει για τις αλήθειες τις οποίες δεν καταλαβαίνεις. Είναι η πύλη σου για τη βασιλεία κι ο οδηγός σου προς τη νέα εποχή. Μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα κρύβει πολλά ασύλληπτα μυστήρια. Τα έργα Του μπορεί να είναι αδιερεύνητα για σένα, αλλά ο σκοπός όλων των έργων που επιτελεί αρκεί για να σε κάνει να δεις ότι Αυτός δεν είναι απλή σάρκα όπως πιστεύει ο άνθρωπος. Διότι Αυτός αντιπροσωπεύει το θέλημα του Θεού όσο και τη φροντίδα που δείχνει ο Θεός για το ανθρώπινο γένος τις έσχατες ημέρες. Μ’ όλο που δεν μπορείς να ακούσεις τα λόγια που λέει, τα οποία μοιάζουν να σείουν τους ουρανούς και τη γη, ή να δεις τα μάτια Του σαν απαστράπτουσες φλόγες, και μ’ όλο που δεν μπορείς να νιώσεις την πειθαρχία της σιδερένιας Του ράβδου, μπορείς μες από τα λόγια Του να ακούσεις το μένος του Θεού και να γνωρίσεις ότι ο Θεός δείχνει συμπόνια για το ανθρώπινο γένος· μπορείς να δεις την δίκαιη διάθεση του Θεού και τη σοφία Του, και να συνειδητοποιήσεις, επιπλέον, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείχνει ο Θεός για όλο το ανθρώπινο γένος. Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να δει τον επουράνιο Θεό να ζει μεταξύ των ανθρώπων στη γη, και να κάνει τον άνθρωπο ικανό να γνωρίσει, να υπακούσει, να έχει φόβο Θεού και ν’ αγαπήσει τον Θεό. Γι’ αυτό ακριβώς έχει επιστρέψει εν σαρκί δεύτερη φορά. Παρότι εκείνο που βλέπει σήμερα ο άνθρωπος είναι ένας Θεός όμοιος με άνθρωπο, ένας Θεός με μύτη και δύο μάτια, κι ένας αναξιόλογος Θεός, στο τέλος, ο Θεός θα σου δείξει ότι δίχως την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, οι ουρανοί και η γη θα υποστούν τρομερή αλλαγή· δίχως την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου, οι ουρανοί θα σκοτεινιάσουν, στη γη θα επικρατήσει χάος και όλο το ανθρώπινο γένος θα λιμοκτονεί και θα μαστίζεται. Θα σας δείξει ότι δίχως τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού τις έσχατες ημέρες, ο Θεός θα είχε προ πολλού αφανίσει όλο το ανθρώπινο γένος στην κόλαση· χωρίς την ύπαρξη αυτής της σάρκας, θα ήσασταν αιωνίως οι πρώτοι των αμαρτωλών και πτώματα. Πρέπει να ξέρετε ότι, δίχως την ύπαρξη αυτής της σάρκας, όλο το ανθρώπινο γένος θα αντίκριζε μιαν αναπόφευκτη συμφορά και θα του ήταν δύσκολο να ξεφύγει την πιο αυστηρή τιμωρία του Θεού προς το ανθρώπινο γένος τις έσχατες ημέρες. Χωρίς τη γέννηση αυτής της συνηθισμένης σάρκας, θα ήσασταν όλοι σε μια κατάσταση όπου ούτε ζωή ούτε θάνατος θα υπήρχε, όσο κι αν το επιζητούσατε· χωρίς την ύπαρξη αυτής της σάρκας, σήμερα δεν θα ήσασταν σε θέση να λάβετε την αλήθεια και να έρθετε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αντιθέτως, θα δεχόσασταν την τιμωρία του Θεού για τα βαριά σας αμαρτήματα. Το γνωρίζετε; Δίχως την επιστροφή του Θεού εν σαρκί, κανείς δεν θα είχε την ευκαιρία να σωθεί· και δίχως την έλευση αυτής της σάρκας, ο Θεός θα είχε προ πολλού δώσει τέλος στην παλαιά εποχή. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορείτε ακόμα ν’ αρνιέστε τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού; Εφόσον μπορείτε να ωφεληθείτε τόσο πολύ από αυτό τον συνηθισμένο άνθρωπο, γιατί τότε δεν Τον αποδέχεστε πρόθυμα;

Το έργο του Θεού είναι κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν δεν μπορείς ούτε να συλλάβεις πλήρως κατά πόσον η επιλογή σου είναι σωστή, ούτε να γνωρίζεις κατά πόσον το έργο του Θεού μπορεί να πετύχει, γιατί τότε δεν δοκιμάζεις την τύχη σου να διαπιστώσεις κατά πόσον μπορεί να σε βοηθήσει πολύ αυτός ο συνηθισμένος άνθρωπος, και κατά πόσον έχει ο Θεός επιτελέσει πράγματι σπουδαίο έργο; Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι στον καιρό του Νώε, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρεύονταν και παραδίνονταν στον γάμο σε τέτοιον βαθμό, που ήταν αβάσταχτο για τον Θεό να το βλέπει. Έτσι, Αυτός έστειλε έναν μεγάλο κατακλυσμό για να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος, χαρίζοντας τη ζωή μόνο στην οκταμελή οικογένεια του Νώε και σε όλα τα είδη των πουλιών και των ζώων. Τις έσχατες ημέρες, ωστόσο, όσοι θα διασωθούν από τον Θεό είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι Του στάθηκαν πιστοί μέχρι το τέλος. Παρότι και οι δύο εποχές αποτελούσαν περιόδους μεγάλης διαφθοράς, αβάσταχτης για τον Θεό να τη βλέπει, και το ανθρώπινο γένος διεφθάρη και στις δύο εποχές τόσο και αρνιόταν ότι ο Θεός ήταν ο Κύριός του, ο Θεός κατέστρεψε μόνο τους ανθρώπους στον καιρό του Νώε. Και στις δύο εποχές, το ανθρώπινο γένος προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον Θεό, όμως ο Θεός παραμένει υπομονετικός με τους ανθρώπους των εσχάτων ημερών μέχρι σήμερα. Γιατί αυτό; Δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ το γιατί; Αν στ’ αλήθεια δεν ξέρετε, τότε θα σας πω Εγώ. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός είναι ικανός να απονέμει χάρη στους ανθρώπους τις έσχατες ημέρες δεν είναι επειδή αυτοί είναι λιγότερο διεφθαρμένοι από τους ανθρώπους τον καιρό του Νώε ή επειδή έχουν δείξει μετάνοια στον Θεό, και ακόμη λιγότερο, επειδή η τεχνολογία τις έσχατες ημέρες είναι τόσο εξελιγμένη που ο Θεός δεν βρίσκει τη δύναμη να τους καταστρέψει. Είναι μάλλον επειδή ο Θεός έχει έργο να επιτελέσει σε μια μερίδα ανθρώπων τις έσχατες ημέρες και επειδή ο Θεός θα επιτελέσει αυτό το έργο μόνος Του κατά την ενσάρκωσή Του. Επιπλέον, ο Θεός θα διαλέξει ένα κομμάτι αυτής της μερίδας για να γίνουν τα αντικείμενα της σωτηρίας Του και ο καρπός του σχεδίου διαχείρισής Του, και θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην επόμενη εποχή. Γι’ αυτό, οτιδήποτε κι αν συμβεί, η πληρωμή αυτού του τιμήματος από τον Θεό περιλαμβάνεται απολύτως στην προετοιμασία για το έργο που θα επιτελέσει η ενσαρκωμένη σάρκα Του κατά τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι έχετε φτάσει στο σήμερα οφείλεται σε αυτή τη σάρκα. Tο ότι εσείς έχετε την ευκαιρία να επιβιώνετε οφείλεται στο ότι ο Θεός ζει στη σάρκα. Όλη αυτή η καλή τύχη έχει κερδηθεί χάρη σε αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και στο τέλος, κάθε έθνος θα προσκυνήσει αυτόν τον συνηθισμένο άνθρωπο, και θα προσφέρει ευχαριστίες και την υπακοή του σε αυτόν τον ασήμαντο άνθρωπο, επειδή η αλήθεια, η ζωή και η οδός που Εκείνος έφερε έσωσαν όλο το ανθρώπινο γένος, μετρίασαν τη σύγκρουση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, μίκρυναν την απόσταση ανάμεσά τους, και άνοιξαν έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις σκέψεις Θεού και ανθρώπου. Είναι επίσης Εκείνος που έχει εξασφαλίσει ακόμη μεγαλύτερη δόξα για τον Θεό. Είναι, άραγε, ένας τέτοιος συνηθισμένος άνθρωπος ανάξιος της εμπιστοσύνης και της λατρείας σου; Είναι μια τέτοια συνηθισμένη σάρκα ακατάλληλη να αποκαλείται Χριστός; Μπορεί ένας τέτοιος συνηθισμένος άνθρωπος να μην γίνει η έκφραση του Θεού μεταξύ των ανθρώπων; Δεν αξίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει διασώσει το ανθρώπινο γένος από την καταστροφή, την αγάπη σας και την επιθυμία σας να κρατιέστε γερά απ’ Αυτόν; Αν απορρίπτετε τις αλήθειες που εκφράζονται απ’ το στόμα Του και απεχθάνεστε την ύπαρξή Του ανάμεσά σας, τότε τι θα απογίνετε στο τέλος;

Όλο το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες επιτελείται μέσω αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτός θα σου απονείμει τα πάντα και, επιπλέον, Αυτός θα είναι σε θέση να αποφασίσει όλα όσα έχουν σχέση μ’ εσένα. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι όπως εσείς πιστεύετε πως είναι: Ένας άνθρωπος τόσο απλός, ώστε να είναι ανάξιος λόγου; Δεν είναι η αλήθεια Του αρκετή για να σας πείσει πλήρως; Δεν είναι η μαρτυρία των πράξεών Του αρκετή για να σας πείσει πλήρως; Ή μήπως το μονοπάτι το οποίο φέρνει δεν αξίζει για εσάς να το διαβείτε; Σε τελευταία ανάλυση, τι είναι εκείνο που σας κάνει να Τον αποστρέφεστε και να Τον απορρίπτετε και να κρατάτε τόση απόσταση από Αυτόν; Πρόκειται για τον άνθρωπο εκείνον που εκφράζει την αλήθεια, τον άνθρωπο που παρέχει την αλήθεια, και τον άνθρωπο που σας δίνει ένα μονοπάτι για να ακολουθήσετε. Μήπως ακόμα δεν είστε ικανοί να βρείτε τα ίχνη του έργου του Θεού μέσα σε αυτές τις αλήθειες; Δίχως το έργο του Ιησού, το ανθρώπινο γένος δεν θα είχε καταφέρει να αποκαθηλωθεί από τον σταυρό, αλλά χωρίς την ενσάρκωση του σήμερα, εκείνοι που αποκαθηλώνονται από τον σταυρό δεν θα μπορούσαν ποτέ να κερδίσουν την έγκριση του Θεού ή να εισέλθουν στη νέα εποχή. Χωρίς την έλευση αυτού του συνηθισμένου ανθρώπου, δεν θα είχατε ποτέ την ευκαιρία ν’ αντικρίσετε την αληθινή όψη του Θεού, ούτε θα πληρούσατε τις προϋποθέσεις για να το κάνετε, γιατί είστε όλοι αντικείμενα που θα έπρεπε προ πολλού να έχουν καταστραφεί. Λόγω της έλευσης της δεύτερης ενσάρκωσης του Θεού, ο Θεός σάς έχει συγχωρήσει και δείξει το έλεός Του. Εν πάση περιπτώσει, τα λόγια που πρέπει να σας αφήσω στο τέλος παραμένουν τούτα: Αυτός ο συνηθισμένος άνθρωπος, που είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, έχει ζωτική σημασία για εσάς. Είναι το σπουδαίο πράγμα που έχει ήδη επιτελέσει ο Θεός μεταξύ των ανθρώπων.

Προηγούμενο: Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια

Επόμενο: Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη

Όλοι σας επιθυμείτε να ανταμείβεστε ενώπιον του Θεού και να τυγχάνετε της εύνοιας του Θεού· όλοι ελπίζουν κάτι τέτοιο όταν ξεκινούν να...

Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα

Κοιτάξτε τους εαυτούς σας για να δείτε αν κάνετε πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνετε κι αν όλες οι πράξεις σας παρατηρούνται από τον Θεό:...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο