282 Ο Θεός έχει προκαθορίσει προ πολλού τη μοίρα του ανθρώπου

Όσον αφορά στην μοίρα, όλοι είναι ανεξάρτητοι.

Όσον αφορά στη μοίρα, καθένας έχει τη μοίρα του.

Έτσι, οι γονείς δεν μπορούν ν’ αποτρέψουν τη μοίρα στη ζωή

ή να επηρεάσουν καθόλου τον ρόλο που παίζει κανείς.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.

Η οικογένεια όπου γεννιέται κανείς

είναι προϋπόθεση της εκπλήρωσης της αποστολής του.

Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει

είναι προϋπόθεση κι αυτό.

Δεν καθορίζουν με τίποτα

τη μοίρα ενός ατόμου ή το πεπρωμένο,

μες στα οποία εκπληρώνεται η αποστολή του.

Κι έτσι κανενός οι γονείς δεν μπορούν

να βοηθήσουν στην αποστολή του.

Ούτε οι συγγενείς τον βοηθούν ν’ αναλάβει τον ρόλο του.

Το πώς καθένας εκπληρώνει την αποστολή του,

σε τι περιβάλλον παίζει τον ρόλο του,

καθορίζεται από τη μοίρα τους, που δεν ελέγχουν.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.

Οι αντικειμενικές συνθήκες δεν επηρεάζουν

την αποστολή που προορίζεται απ’ τον Δημιουργό και μόνο.

Όλοι ωριμάζουν σε μοναδικά περιβάλλοντα,

στο πώς μεγαλώνουν, όλοι μόνοι τους.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.

Βήμα-βήμα ξεκινούν καθένας στον δικό του δρόμο,

εκπληρώνουν πεπρωμένα σχεδιασμένα γι’ αυτούς.

Βήμα-βήμα εισέρχονται στη λαοθάλασσα,

αναλαμβάνουν τους δικούς τους ρόλους στη ζωή.

Βήμα-βήμα εκπληρώνουν τις ευθύνες τους

για χάρη του προκαθορισμού του Δημιουργού.

Βήμα-βήμα, όλα τα κάνουνε ακούσια,

για χάρη της κυριαρχίας του Δημιουργού.

Ο Θεός προκαθόρισε προ πολλού τη μοίρα του ανθρώπου.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Γ'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 281 Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ελέγξει τη μοίρα της

Επόμενο: 283 Η ζωή του ανθρώπου υπόκειται πλήρως στην κυριαρχία του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 2: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών. Αυτό το στηρίζουν κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μάς διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται μετά νεφελών είναι ψευδής και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη συνάδει ή όχι με τη Βίβλο· είναι ορθή αυτή του είδους η κατανόηση ή όχι;

Απαντήση: Σε ό,τι αφορά την αναμονή του Κυρίου να κατέλθει με τα σύννεφα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ανθρώπινες αντιλήψεις και...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο