282 Ο Θεός έχει προκαθορίσει προ πολλού τη μοίρα του ανθρώπου

Όσον αφορά στην μοίρα, όλοι είναι ανεξάρτητοι.

Όσον αφορά στη μοίρα, καθένας έχει τη μοίρα του.

Έτσι, οι γονείς δεν μπορούν ν’ αποτρέψουν τη μοίρα στη ζωή

ή να επηρεάσουν καθόλου τον ρόλο που παίζει κανείς.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.


Η οικογένεια όπου γεννιέται κανείς

είναι προϋπόθεση της εκπλήρωσης της αποστολής του.

Το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει

είναι προϋπόθεση κι αυτό.

Δεν καθορίζουν με τίποτα

τη μοίρα ενός ατόμου ή το πεπρωμένο,

μες στα οποία εκπληρώνεται η αποστολή του.


Κι έτσι κανενός οι γονείς δεν μπορούν

να βοηθήσουν στην αποστολή του.

Ούτε οι συγγενείς τον βοηθούν ν’ αναλάβει τον ρόλο του.

Το πώς καθένας εκπληρώνει την αποστολή του,

σε τι περιβάλλον παίζει τον ρόλο του,

καθορίζεται από τη μοίρα τους, που δεν ελέγχουν.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.


Οι αντικειμενικές συνθήκες δεν επηρεάζουν

την αποστολή που προορίζεται απ’ τον Δημιουργό και μόνο.

Όλοι ωριμάζουν σε μοναδικά περιβάλλοντα,

στο πώς μεγαλώνουν, όλοι μόνοι τους.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.

Βήμα-βήμα ξεκινούν καθένας στον δικό του δρόμο,

εκπληρώνουν πεπρωμένα σχεδιασμένα γι’ αυτούς.

Βήμα-βήμα εισέρχονται στη λαοθάλασσα,

αναλαμβάνουν τους δικούς τους ρόλους στη ζωή.

Βήμα-βήμα εκπληρώνουν τις ευθύνες τους

για χάρη του προκαθορισμού του Δημιουργού.

Βήμα-βήμα, όλα τα κάνουνε ακούσια,

για χάρη της κυριαρχίας του Δημιουργού.

Ο Θεός προκαθόρισε προ πολλού τη μοίρα του ανθρώπου.

Τίποτε, παρά μόνο ο προκαθορισμός του Δημιουργού,

δεν επηρεάζει τη μοίρα του ατόμου.

Κανένας δεν ελέγχει τι μέλλον θα έχει κάποιος,

που καθορίστηκε προ πολλού, ούτε οι γονείς δεν έχουν λόγο.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Γ΄

Προηγούμενο: 281 Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ελέγξει τη μοίρα της

Επόμενο: 283 Η ζωή του ανθρώπου υπόκειται πλήρως στην κυριαρχία του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο