614 Η είσοδός σας είναι το έργο σας

1 Έργο δεν σημαίνει να τρέχει κανείς τριγύρω για τον Θεό, αλλά το κατά πόσο η ζωή και τα βιώματα του ανθρώπου μπορούν να ευφράνουν τον Θεό. Έργο σημαίνει να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι την αφοσίωσή τους στον Θεό και τη γνώση τους για τον Θεό για να μαρτυρούν περί του Θεού, αλλά και να διακονούν τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου και αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι άνθρωποι. Η είσοδός σας είναι το έργο σας, κι ότι επιζητάτε να εισέλθετε ενώ εργάζεστε για τον Θεό. Η βίωση του έργου του Θεού δεν σημαίνει μόνο ότι γνωρίζετε πώς να τρώτε και να πίνετε από τον λόγο Του· το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να γνωρίζετε πώς να μαρτυρείτε περί του Θεού, να είστε σε θέση να υπηρετείτε τον Θεό και να είστε σε θέση να διακονείτε τον άνθρωπο και να παρέχετε τα αναγκαία σ’ αυτόν. Αυτό συνιστά έργο, και αυτό συνιστά και την είσοδό σας· αυτό θα πρέπει να επιτύχει κάθε άνθρωπος. Είναι πολλοί αυτοί που εστιάζουν μόνο στο να τρέχουν τριγύρω για τον Θεό και να κηρύττουν παντού, όμως παραβλέπουν την προσωπική τους εμπειρία και αμελούν την είσοδό τους στην πνευματική ζωή. Αυτό έχει κάνει όλους όσοι υπηρετούν τον Θεό να γίνονται αυτοί που αντιστέκονται στον Θεό.

2 Ο λόγος που εργάζεται κανείς είναι για να ικανοποιεί το θέλημα του Θεού, να φέρνει όλους όσους επιθυμεί η καρδιά του Θεού ενώπιόν Του, να φέρνει τον άνθρωπο στον Θεό και να παρουσιάζει το έργο του Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγηση του Θεού στον άνθρωπο, έτσι ώστε να τελειωθούν οι καρποί του έργου του Θεού. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο να κατανοήσετε με απόλυτη σαφήνεια την ουσία του έργου. Ως κάποιος που χρησιμοποιείται από τον Θεό, κάθε άνθρωπος είναι άξιος να εργαστεί για τον Θεό, τουτέστιν, όλοι έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσετε: Όταν ο άνθρωπος κάνει το έργο που του έχει αναθέσει ο Θεός, έχει δοθεί η ευκαιρία στον άνθρωπο να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό, αλλά αυτό που λέει και γνωρίζει ο άνθρωπος δεν είναι εξ ολοκλήρου το ανάστημα του ανθρώπου. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να γνωρίσετε καλύτερα τις δικές σας ελλείψεις ενόσω εργάζεστε, και να λάβετε μεγαλύτερη διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε καλύτερη είσοδο κατά την πορεία του έργου σας.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Έργο και είσοδος (2)

Προηγούμενο: 613 Τι χρειάζεται για να καθοδηγείς την Εκκλησία

Επόμενο: 615 Πώς να είσαι άξιος για να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο