Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει τον Θεό ώστε να έχει καλή μοίρα

Ταχύτητα

Ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει τον Θεό ώστε να έχει καλή μοίρα

Ο Θεός έπλασε τον κόσμο αυτόν,

έπλασε την ανθρωπότητα.

Ήταν ο μεγαλύτερος αρχιτέκτονας

των αρχαίων ελληνικών πολιτισμών.

Ο Θεός έπλασε τα πάντα,

έπλασε όλα τα όντα.

Ήταν Εκείνος που σχεδίασε

όλους τους πολιτισμούς.

Μόνο ο Θεός, μόνο ο Θεός

παρηγορεί την ανθρωπότητά Του.

Μόνο ο Θεός, μόνο ο Θεός

παρηγορεί την ανθρωπότητά Του.

Νύχτα και μέρα, τους φροντίζει.

Και η πρόοδος και η ανάπτυξη που βλέπει ο άνθρωπος

είναι λόγω της κυριαρχίας Του.

Νύχτα και μέρα, τους φροντίζει.

Όλα όσα είναι παρελθόν και όλα όσα θα γίνουν

είναι σχεδιασμένα στην κυριαρχία του Θεού.

Ο Θεός λέει στα έθνη να εγερθούν,

διατάσσει τα έθνη να πέσουν,

και μόνον Αυτός γνωρίζει τη μοίρα των χωρών.

Μόνο ο Θεός, μόνο ο Θεός

παρηγορεί την ανθρωπότητά Του.

Μόνο ο Θεός, μόνο ο Θεός

παρηγορεί την ανθρωπότητά Του.

Νύχτα και μέρα, τους φροντίζει.

Και η πρόοδος και η ανάπτυξη που βλέπει ο άνθρωπος

είναι λόγω της κυριαρχίας Του.

Νύχτα και μέρα, τους φροντίζει.

Όλα όσα είναι παρελθόν και όλα όσα θα γίνουν

είναι σχεδιασμένα στην κυριαρχία του Θεού.

Μόνο ο Θεός του ανθρώπου τη μοίρα ξέρει.

Μόνο Αυτός την ανθρωπότητα αφεντεύει.

Κι όσοι Του ζητούν

ευλογημένη μοίρα, γονυπετείς μετανοήστε και ομολογήστε.

Μόνο ο Θεός τη μοίρα όλων τη γνωρίζει.

Μόνο Αυτός ελέγχει τον δρόμο της ανθρωπότητας.

Μα όσοι δεν μετανοήσουν,

τους περιμένει βέβαιο και τραγικό τέλος.

Μόνο ο Θεός του ανθρώπου τη μοίρα ξέρει.

Μόνο Αυτός την ανθρωπότητα αφεντεύει.

Κι όσοι Του ζητούν

ευλογημένη μοίρα, γονυπετείς μετανοήστε και ομολογήστε,

γονυπετείς μετανοήστε και ομολογήστε,

γονυπετείς μετανοήστε και ομολογήστε.

Μόνο ο Θεός, μόνο ο Θεός

παρηγορεί την ανθρωπότητά Του.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να ζει

Επόμενο:Κανείς δεν καταλαβαίνει την ειλικρινή επιθυμία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο

Σχετικό περιεχόμενο