Πώς επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου του έργου της κατάκτησης

Το έργο των παρόχων υπηρεσιών ήταν το πρώτο στάδιο στο έργο της κατάκτησης. Σήμερα έχει έρθει το δεύτερο στάδιο στο έργο της κατάκτησης. Γιατί γίνεται, επίσης, αναφορά της τελείωσης του ανθρώπου στο έργο της κατάκτησης; Για να δημιουργηθεί ένα θεμέλιο για το μέλλον. Σήμερα έχει έρθει το τελικό βήμα του έργου της κατάκτησης· θα ακολουθήσει η εποχή της βίωσης μεγάλων δεινών, η οποία θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της τελείωσης της ανθρωπότητας. Το κύριο θέμα πλέον είναι η κατάκτηση, αλλά τώρα έχει έρθει και η ώρα του πρώτου σταδίου της διαδικασίας της τελείωσης. Αυτό το πρώτο βήμα αφορά την τελείωση της γνώσης και της υπακοής των ανθρώπων, η οποία, φυσικά, δημιουργεί το θεμέλιο για το έργο της κατάκτησης. Εάν θέλεις να τελειωθείς, τότε πρέπει να είσαι σε θέση να παραμείνεις ακλόνητος εν μέσω των μελλοντικών δεινών και να δώσεις το είναι σου για να διαδοθεί το επόμενο στάδιο του έργου. Αυτό σημαίνει να οδηγείται κανείς στην τελείωση, και τότε, επίσης, ο Θεός κερδίζει πλήρως τους ανθρώπους. Σήμερα μιλάμε για την κατάκτησή μας, πράγμα που ισοδυναμεί με το να μιλάμε για την τελείωσή μας. Ωστόσο, το έργο που επιτελείται σήμερα είναι το θεμέλιο για να τελειωθεί κανείς στο μέλλον. Για να τελειωθούν οι άνθρωποι, πρέπει να βιώσουν αντιξοότητες, και αυτή η βίωση των αντιξοοτήτων πρέπει να βασίζεται στην κατάκτησή τους. Αν οι άνθρωποι δεν διαθέτουν το σημερινό θεμέλιο —αν δεν κατακτηθούν εντελώς— τότε θα είναι δύσκολο να παραμείνουν ακλόνητοι κατά το επόμενο στάδιο του έργου. Ο απώτερος στόχος δεν είναι απλώς να κατακτηθεί κανείς. Αποτελεί μόνο ένα στάδιο της κατάθεσης μαρτυρίας για τον Θεό ενώπιον του Σατανά. Ο απώτερος στόχος είναι να τελειωθεί κανείς, και εάν δεν τελειωθείς, τότε είσαι ξεγραμμένος. Μόνο όταν έρθεις αντιμέτωπος με αντιξοότητες στο μέλλον, θα φανεί το πραγματικό σου ανάστημα· δηλαδή μόνο τότε θα είναι εμφανές το επίπεδο αγνότητας της αγάπης σου για τον Θεό. Αυτό που λένε σήμερα οι άνθρωποι είναι το εξής: «Πρέπει να υπακούμε τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνει. Άρα είμαστε πρόθυμα τα αντιθετικά στοιχεία που μπορούν να επιδείξουν τη μεγάλη δύναμη και τη διάθεση του Θεού. Είτε ο Θεός είναι καλός μαζί μας, είτε μας καταριέται, είτε μας κρίνει, εξακολουθούμε να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό». Το γεγονός ότι το λες αυτό δείχνει απλώς ότι έχεις κάποιες λίγες γνώσεις, αλλά το αν η γνώση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα εξαρτάται από το εάν αυτή η γνώση είναι πραγματική ή όχι. Το ότι οι άνθρωποι έχουν τέτοια διορατικότητα και γνώσεις σήμερα είναι αποτέλεσμα του έργου της κατάκτησης. Το αν μπορείς να τελειωθείς ή όχι μπορεί να φανεί μόνο ενόψει των αντιξοοτήτων, και εκείνη τη στιγμή θα φανεί αν αγαπάς αληθινά τον Θεό μέσα από την καρδιά σου. Εάν η αγάπη σου είναι πραγματικά αγνή, τότε θα λες: «Είμαστε αντιθετικά στοιχεία, είμαστε πλάσματα στα χέρια του Θεού». Όταν διαδίδεις το ευαγγέλιο στα έθνη των Εθνικών, θα λες: «Παρέχω απλώς υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις διεφθαρμένες διαθέσεις μέσα μας, ο Θεός έχει πει όλα αυτά τα πράγματα για να μας δείξει τη δίκαιη διάθεσή Του. Αν δεν είχε πει αυτά τα πράγματα, δεν θα ήμαστε σε θέση να δούμε τον Θεό, ούτε να κατανοήσουμε τη σοφία Του, ούτε να λάβουμε τόσο μεγάλη σωτηρία και τόσο μεγάλες ευλογίες». Αν διαθέτεις όντως αυτήν τη βιωματική γνώση, τότε αυτό αρκεί. Ωστόσο, πολλά από όσα λες σήμερα δεν εμπεριέχουν γνώση, και είναι όλα μόνο ένα μάτσο κενών συνθημάτων: «Είμαστε αντιθετικά στοιχεία και πάροχοι υπηρεσιών· θέλουμε να κατακτηθούμε και να γίνουμε ηχηροί μάρτυρες για τον Θεό…» Το να φωνάζεις μόνο δεν σημαίνει ότι έχεις πραγματικότητα ούτε αποδεικνύει ότι κατέχεις ανάστημα· πρέπει να έχεις πραγματικές γνώσεις και οι γνώσεις σου πρέπει να περάσουν από δοκιμή.

Θα πρέπει να διαβάζεις περισσότερες από τις ομιλίες που έχει εκφράσει ο Θεός όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και να τις αντιπαραβάλεις με τις πράξεις σου: Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι είσαι πέρα για πέρα αντιθετικό στοιχείο! Ποια είναι η έκταση των γνώσεών σου σήμερα; Οι ιδέες σου, οι σκέψεις σου, η συμπεριφορά σου, τα λόγια και οι πράξεις σου —δεν συνθέτουν όλες αυτές οι εκφράσεις ένα αντιθετικό στοιχείο στη δικαιοσύνη και την αγιοσύνη του Θεού; Δεν είναι οι εκφράσεις σας εκδηλώσεις της διεφθαρμένης διάθεσης που αποκαλύπτουν τα λόγια του Θεού; Οι σκέψεις και οι ιδέες σου, τα κίνητρά σου, και η διαφθορά που αποκαλύπτεται μέσα σου δείχνουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού, καθώς και την αγιοσύνη Του. Και ο Θεός γεννήθηκε στη χώρα της ακαθαρσίας, εντούτοις παραμένει άσπιλος από την ακαθαρσία. Ζει στον ίδιο ακάθαρτο κόσμο όπως εσύ, αλλά κατέχει λογική και αντίληψη, και μισεί την ακαθαρσία. Εσύ, ενδεχομένως, δεν είσαι καν σε θέση να εντοπίσεις οποιαδήποτε ακαθαρσία στα λόγια και τις πράξεις σου, αλλά Αυτός μπορεί, και σου τα επισημαίνει. Αυτά τα παλιά σου χαρακτηριστικά —η έλλειψη καλλιέργειας, διορατικότητας και σύνεσης, καθώς και ο οπισθοδρομικός τρόπος ζωής σου— έχουν τώρα έρθει στο φως από τις σημερινές αποκαλύψεις· μόνο μέσω του ερχομού του Θεού στη γη προκειμένου να εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο βλέπουν οι άνθρωποι την αγιοσύνη και τη δίκαιη διάθεσή Του. Σε κρίνει και σε παιδεύει, με αποτέλεσμα να αποκτάς κατανόηση. Ενίοτε, η δαιμονική σου φύση εκδηλώνεται, και Αυτός σου το επισημαίνει. Γνωρίζει την ουσία του ανθρώπου σαν την παλάμη του χεριού Του. Ζει ανάμεσά σας, τρώει το ίδιο φαγητό με εσένα, και ζει στο ίδιο περιβάλλον —ακόμα κι έτσι, όμως, γνωρίζει περισσότερα· μπορεί να σε εκθέσει και να διακρίνει τη διεφθαρμένη ουσία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μισεί περισσότερο από τις φιλοσοφίες για τη ζωή, καθώς και την ατιμία και τη δολιότητα του ανθρώπου. Απεχθάνεται ιδιαίτερα τις σαρκικές αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Μπορεί να μην είναι εξοικειωμένος με τις φιλοσοφίες του ανθρώπου για τη ζωή, αλλά μπορεί να δει ξεκάθαρα και να εκθέσει τις διεφθαρμένες διαθέσεις που αποκαλύπτουν οι άνθρωποι. Εργάζεται για να μιλάει και να διδάσκει τον άνθρωπο μέσα από αυτά τα πράγματα, χρησιμοποιεί αυτά τα πράγματα για να κρίνει τους ανθρώπους και να εκδηλώσει τη δική Του δίκαιη και άγια διάθεση. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι γίνονται αντιθετικά στοιχεία στο έργο Του. Μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να καταδείξει με σαφήνεια τις διεφθαρμένες διαθέσεις του ανθρώπου και όλα τα άσχημα πρόσωπα του Σατανά. Παρόλο που δεν σε τιμωρεί, και απλώς σε χρησιμοποιεί ως αντιθετικό στοιχείο στη δικαιοσύνη και στην αγιοσύνη Του, εσύ νιώθεις ντροπή και δεν ξέρεις που να κρυφτείς, διότι είσαι υπερβολικά μιαρός. Μιλάει χρησιμοποιώντας εκείνα τα πράγματα που εκτίθενται στον άνθρωπο, και μόνο όταν τα πράγματα αυτά έρχονται στο φως, συνειδητοποιούν οι άνθρωποι πόσο άγιος είναι ο Θεός. Δεν παραβλέπει ούτε την παραμικρή ακαθαρσία στους ανθρώπους, ούτε καν τις ακάθαρτες σκέψεις στην καρδιά τους. Αν τα λόγια και οι πράξεις των ανθρώπων έρχονται σε αντίθεση με το θέλημά Του, τότε δεν τους συγχωρεί. Σύμφωνα με τα λόγια Του, δεν υπάρχει χώρος για την ακαθαρσία των ανθρώπων ή για οτιδήποτε άλλο —τα πάντα πρέπει να έρθουν στο φως. Μόνο τότε θα δεις ότι Αυτός όντως διαφέρει από τον άνθρωπο. Εάν υπάρχει η παραμικρή ακαθαρσία στους ανθρώπους, τότε τους απεχθάνεται πλήρως. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες στιγμές που οι άνθρωποι αδυνατούν να καταλάβουν και λένε: «Θεέ μου, γιατί είσαι τόσο θυμωμένος; Γιατί δεν λαμβάνεις υπόψη Σου τις αδυναμίες του ανθρώπου; Γιατί δεν μπορείς να είσαι λίγο επιεικής με τους ανθρώπους; Γιατί αδιαφορείς τόσο για τον άνθρωπο; Σαφώς, Εσύ γνωρίζεις σε ποιον βαθμό έχουν διαφθαρεί οι άνθρωποι, άρα γιατί εξακολουθείς να τους συμπεριφέρεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο;» Μισεί την αμαρτία, τη σιχαίνεται, και αηδιάζει ιδιαίτερα αν υπάρχει οποιοδήποτε ίχνος ανυπακοής μέσα σου. Όταν αποκαλύπτεις μια επαναστατική διάθεση, Αυτός τη βλέπει και νιώθει αηδία βαθιά μέσα Του —υπέρμετρη αηδία. Μέσα από αυτά τα πράγματα εκδηλώνονται η διάθεσή Του και αυτό που είναι ο Θεός. Όταν τα συγκρίνεις με τον εαυτό σου, διαπιστώνεις ότι παρόλο που Εκείνος τρώει την ίδια τροφή με τους ανθρώπους, φοράει τα ίδια ρούχα, απολαμβάνει τα ίδια πράγματα με τους ανθρώπους και ζει και κατοικεί μαζί τους, εντούτοις διαφέρει από τους ανθρώπους. Αυτή δεν είναι η σημασία του αντιθετικού στοιχείου; Μέσα από αυτά τα ανθρώπινα πράγματα φαίνεται η δύναμη του Θεού· το σκοτάδι είναι αυτό που ενεργοποιεί την πολύτιμη ύπαρξη του φωτός.

Ασφαλώς, ο Θεός δεν σας κάνει αντιθετικά στοιχεία χωρίς λόγο. Αντιθέτως, μόνο όταν το έργο αυτό αποφέρει καρπούς, γίνεται εμφανές ότι η ανυπακοή του ανθρώπου είναι αντιθετικό στοιχείο στη δίκαιη διάθεση του Θεού, και μόνο επειδή εσείς είστε αντιθετικά στοιχεία, έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη φυσική έκφραση της δίκαιης διάθεσης του Θεού. Εσείς κρίνεστε και παιδεύεστε εξαιτίας της ανυπακοής σας, αλλά η ίδια η ανυπακοή σας σας καθιστά αντιθετικά στοιχεία, και εξαιτίας της ανυπακοής σας λαμβάνετε τη μεγάλη χάρι που σας παρέχει ο Θεός. Η ανυπακοή σας είναι αντιθετικό στοιχείο στην παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, και εξαιτίας της ανυπακοής σας, επίσης, έχετε αποκτήσει τόσο μεγάλη σωτηρία και ευλογίες. Παρόλο που έχετε κριθεί επανειλημμένα από Μένα, έχετε λάβει τεράστια σωτηρία που δεν έχει λάβει ποτέ πριν κανένας άνθρωπος. Αυτό το έργο έχει ύψιστη σημασία για εσάς. Επιπλέον, το ότι είστε «αντιθετικά στοιχεία» είναι εξαιρετικά πολύτιμο για εσάς: Σώζεστε και έχετε κερδίσει τη χάρη της σωτηρίας επειδή είστε αντιθετικά στοιχεία, άρα ένα τέτοιο αντιθετικό στοιχείο δεν έχει υπέρτατη αξία; Δεν έχει υπέρτατη σημασία; Ακριβώς επειδή ζείτε στην ίδια σφαίρα, στην ίδια ακάθαρτη γη, όπως ο Θεός, είστε αντιθετικά στοιχεία και λαμβάνετε τη μέγιστη σωτηρία. Αν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί, ποιος θα σας είχε ελεήσει και ποιος θα σας είχε φροντίσει, έτσι τιποτένιοι που είστε; Ποιος θα μεριμνούσε για εσάς; Αν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί για να εργαστεί ανάμεσά σας, πότε θα λαμβάνατε αυτήν τη σωτηρία, την οποία δεν είχαν ποτέ πριν οι άνθρωποι κατά το παρελθόν; Εάν Εγώ δεν είχα ενσαρκωθεί για να σας φροντίζω, να κρίνω τις αμαρτίες σας, δεν θα είχατε κατρακυλήσει εδώ και πολύ καιρό στον Άδη; Αν δεν είχα ενσαρκωθεί και ταπεινωθεί ανάμεσά σας, πώς θα μπορούσατε να έχετε τα προσόντα να είστε αντιθετικά στοιχεία στη δίκαιη διάθεση του Θεού; Δεν είστε άραγε αντιθετικά στοιχεία επειδή πήρα ανθρώπινη μορφή και ήρθα ανάμεσά σας για να σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε τη μέγιστη σωτηρία; Δεν λαμβάνετε αυτήν τη σωτηρία επειδή Εγώ έχω ενσαρκωθεί; Εάν ο Θεός δεν είχε ενσαρκωθεί για να ζήσει μαζί σας, θα είχατε και πάλι ανακαλύψει ότι ζείτε μια ζωή κατώτερη από τους σκύλους και τους χοίρους σε μια ανθρώπινη κόλαση; Δεν έχετε παιδευτεί και κριθεί επειδή είστε αντιθετικά στοιχεία στο έργο που επιτελώ ενσαρκωμένος; Κανένα έργο δεν είναι πιο κατάλληλο για εσάς από το έργο του αντιθετικού στοιχείου, διότι ακριβώς επειδή είστε αντιθετικά στοιχεία, σώζεστε εν μέσω της κρίσης. Δεν θεωρείτε ότι τα προσόντα σας να ενεργείτε ως αντιθετικά στοιχεία είναι η ευλογία της ζωής σας; Εσείς απλώς κάνετε το έργο ενός αντιθετικού στοιχείου, όμως λαμβάνετε τέτοια σωτηρία που ποτέ πριν δεν είχατε καν φανταστεί. Σήμερα, το καθήκον σας είναι να είστε αντιθετικά στοιχεία, και η ανταμοιβή που σας αρμόζει είναι να απολαμβάνετε αιώνιες ευλογίες στο μέλλον. Η σωτηρία που κερδίζετε δεν είναι κάποια εφήμερη διορατικότητα ή κάποια περαστική γνώση για τη σημερινή εποχή, αλλά μια μεγαλύτερη ευλογία: η αιώνια συνέχιση της ζωής. Παρόλο που έχω χρησιμοποιήσει το «αντιθετικό στοιχείο» για να σας κατακτήσω, εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η σωτηρία και ευλογία δίδεται για να σας κερδίσω· είναι χάριν της κατάκτησης, αλλά δίδεται, επίσης, για να μπορέσω να σας σώσω πιο αποτελεσματικά. Το «αντιθετικό στοιχείο» είναι γεγονός, αλλά ο λόγος που είστε αντιθετικά στοιχεία οφείλεται στην ανυπακοή σας, και γι’ αυτόν τον λόγο έχετε κερδίσει ευλογίες που δεν έχει κερδίσει ποτέ κανείς. Σήμερα αναγκάζεστε να δείτε και να ακούσετε· αύριο θα έχετε να λάβετε, και, πολύ περισσότερο, θα ευλογηθείτε πολύ. Επομένως, δεν έχουν υπέρτατη αξία τα αντιθετικά στοιχεία; Τα αποτελέσματα του σημερινού έργου της κατάκτησης επιτυγχάνονται μέσω των επαναστατικών σας διαθέσεων που λειτουργούν ως αντιθετικά στοιχεία. Δηλαδή, η κορύφωση του δεύτερου σταδίου της παίδευσης και της κρίσης είναι η χρησιμοποίηση της ακαθαρσίας και της ανυπακοής σας ως αντιθετικά στοιχεία, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αντικρίσετε τη δίκαιη διάθεση του Θεού. Όταν γίνετε και πάλι υπάκουοι κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της κρίσης και παίδευσης, τότε ολόκληρη η δίκαιη διάθεση του Θεού προβάλλεται ανοιχτά μπροστά σας. Αυτό σημαίνει ότι όταν περατωθεί η αποδοχή του έργου της κατάκτησης από εσάς, τότε, επίσης, θα ολοκληρώσετε το καθήκον σας ως αντιθετικά στοιχεία. Δεν έχω πρόθεση να σας βάλω ετικέτες. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιώ τον ρόλο σας ως πάροχοι υπηρεσιών για να πραγματοποιήσω το πρώτο στάδιο του έργου της κατάκτησης, προβάλλοντας τη δίκαιη και απρόσβλητη διάθεση του Θεού. Μέσω της αντίθεσής σας, μέσω της ανυπακοής σας ενεργώντας ως αντιθετικά στοιχεία, επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου του έργου της κατάκτησης, αποκαλύπτοντάς σας πλήρως τη δίκαιη διάθεση του Θεού, η οποία δεν αποκαλύφθηκε πλήρως στο πρώτο στάδιο, και δείχνοντάς σας τη δίκαιη διάθεση του Θεού στο σύνολό της, όλα όσα είναι Αυτός, που συμπεριλαμβάνει τη σοφία, το θαύμα και την άσπιλη αγιοσύνη του έργου Του. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου επιτυγχάνονται μέσω της κατάκτησης κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων και μέσω διαφορετικών βαθμών κρίσης. Όσο πιο πολύ πλησιάζει η κρίση στην κορύφωσή της, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει τις επαναστατικές διαθέσεις των ανθρώπων και τόσο πιο αποτελεσματικά γίνεται η κατάκτηση. Ολόκληρη η δίκαιη διάθεση του Θεού γίνεται σαφής κατά τη διάρκεια αυτού του έργου της κατάκτησης. Το έργο της κατάκτησης διακρίνεται σε δύο φάσεις, και διαθέτει διαφορετικά στάδια και βαθμούς, και φυσικά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι επίσης διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός υποταγής των ανθρώπων ολοένα και αυξάνεται. Μόνο κατόπιν τούτου μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν πλήρως στον σωστό δρόμο προς την τελείωση· μόνο αφού ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο της κατάκτησης (όταν το δεύτερο στάδιο της κρίσης έχει επιτύχει το τελικό της αποτέλεσμα) οι άνθρωποι δεν θα κρίνονται πλέον αλλά θα μπορούν να εισέρχονται στον σωστό δρόμο της βίωσης της ζωής. Διότι η κρίση είναι μια αναπαράσταση της κατάκτησης, και η κατάκτηση παίρνει τη μορφή της κρίσης και της παίδευσης.

Ο Θεός ενσαρκώθηκε στο πιο οπισθοδρομικό και ακάθαρτο μέρος όλων, και μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να δείξει με σαφήνεια ολόκληρη την άγια και δίκαιη διάθεσή Του. Και μέσα από τι καταδεικνύεται η δίκαιη διάθεσή Του; Καταδεικνύεται όταν κρίνει τις αμαρτίες του ανθρώπου, όταν κρίνει τον Σατανά, όταν αποστρέφεται την αμαρτία και όταν μισεί τους εχθρούς που εναντιώνονται και επαναστατούν εναντίον Του. Εκφράζω αυτά τα λόγια σήμερα για να κρίνω τις αμαρτίες του ανθρώπου, να κρίνω την αδικία του ανθρώπου, να καταραστώ την ανυπακοή του ανθρώπου. Η ατιμία και η δολιότητα του ανθρώπου, τα λόγια και οι πράξεις του ανθρώπου —όλα όσα έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού, πρέπει να υποβάλλονται σε κρίση, και όλη η ανυπακοή του ανθρώπου πρέπει να καταδικάζεται ως αμαρτία. Τα λόγια Του περιστρέφονται γύρω από τις αρχές της κρίσης. Χρησιμοποιεί την κρίση της αδικίας του ανθρώπου, την κατάρα της ανυπακοής του ανθρώπου και την αποκάλυψη των άσχημων προσώπων του ανθρώπου για να εκδηλώσει τη δική Του δίκαιη διάθεση. Η αγιοσύνη αντιπροσωπεύει τη δίκαιη διάθεσή Του, και όντως η αγιοσύνη του Θεού είναι στην πραγματικότητα η δίκαιη διάθεσή Του. Οι διεφθαρμένες διαθέσεις σας είναι το πλαίσιο των σημερινών λόγων —τις χρησιμοποιώ για να μιλήσω και να κρίνω, και να πραγματοποιήσω το έργο της κατάκτησης. Μόνο αυτό είναι το αληθινό έργο και μόνο αυτό κάνει την αγιοσύνη του Θεού να ακτινοβολεί. Εάν δεν υπάρχει κανένα ίχνος διεφθαρμένης διάθεσης μέσα σου, τότε ο Θεός δεν θα σε κρίνει, ούτε θα σου δείξει τη δίκαιη διάθεσή Του. Εφόσον έχεις διεφθαρμένη διάθεση, ο Θεός δεν θα σε αφήσει να ξεφύγεις, και μέσω αυτού θα φανεί η αγιοσύνη Του. Αν ο Θεός έβλεπε ότι η ακαθαρσία και η ανυπακοή του ανθρώπου ήταν υπερβολικά μεγάλες, αλλά δεν σου μιλούσε, ούτε σε έκρινε, ούτε σε παίδευε για την αδικία σου, τότε αυτό θα αποδείκνυε ότι δεν είναι ο Θεός, διότι δεν θα μισούσε καθόλου την αμαρτία· θα ήταν εξίσου ακάθαρτος με τον άνθρωπο. Σήμερα, σε κρίνω ακριβώς εξαιτίας της ακαθαρσίας σου, και σε παιδεύω ακριβώς εξαιτίας της διαφθοράς και της ανυπακοής σου. Δεν επιδεικνύω τη δύναμή Μου σε εσάς ούτε σας καταπιέζω σκόπιμα· τα κάνω αυτά επειδή εσείς, που έχετε γεννηθεί σε αυτήν τη χώρα της ακαθαρσίας, έχετε μολυνθεί σε ακραίο σημείο από την ακαθαρσία. Απλώς έχετε χάσει την ακεραιότητα και την ανθρώπινη φύση σας, σαν τους χοίρους που ζουν σε βρώμικα μέρη. Εξαιτίας της ακαθαρσίας και της διαφθοράς σας κρίνεστε και γι’ αυτό εξαπολύω την οργή Μου πάνω σας. Ακριβώς εξαιτίας της κρίσης αυτών των λόγων είστε σε θέση να δείτε ότι ο Θεός είναι ο δίκαιος Θεός και ότι ο Θεός είναι ο άγιος Θεός· ακριβώς εξαιτίας της αγιοσύνης Του και της δικαιοσύνης Του σας κρίνει και εξαπολύει την οργή Του επάνω σας· ακριβώς επειδή βλέπει την παρακοή της ανθρωπότητας, αποκαλύπτει τη δίκαιη διάθεσή Του. Η ακαθαρσία και η διαφθορά της ανθρωπότητας καθιστούν φανερή την αγιοσύνη Του. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι άγιος και άσπιλος, και παρ’ όλα αυτά ζει στη χώρα της ακαθαρσίας. Αν ένας άνθρωπος κυλιέται στον βούρκο με άλλους και δεν υπάρχει τίποτε το άγιο σε αυτόν και δεν έχει δίκαιη διάθεση, τότε δεν έχει τα προσόντα να κρίνει την αδικία του ανθρώπου ούτε είναι κατάλληλος να προβεί στην κρίση του ανθρώπου. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι που είναι εξίσου ακάθαρτοι ο ένας με τον άλλον να έχουν τα προσόντα να κρίνουν τους ομοίους τους; Μόνο ο ίδιος ο άγιος Θεός είναι σε θέση να κρίνει ολόκληρη την ακάθαρτη ανθρωπότητα. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να κρίνει τις αμαρτίες του ανθρώπου; Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να δει τις αμαρτίες του ανθρώπου και πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει τα προσόντα να καταδικάσει αυτές τις αμαρτίες; Εάν ο Θεός δεν είχε τα προσόντα να κρίνει τις αμαρτίες του ανθρώπου, τότε πώς θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο δίκαιος Θεός; Επειδή οι άνθρωποι αποκαλύπτουν διεφθαρμένες διαθέσεις, ο Θεός μιλάει για να τους κρίνει, και τότε μόνο μπορούν να δουν ότι Αυτός είναι άγιος Θεός. Καθώς κρίνει και παιδεύει τον άνθρωπο για τις αμαρτίες του, ενώ παράλληλα εκθέτει τις αμαρτίες του ανθρώπου, κανένας άνθρωπος ή πράγμα δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την κρίση· ό,τι είναι ακάθαρτο κρίνεται από Αυτόν, και μόνο έτσι αποκαλύπτεται η διάθεσή Του ως δίκαιη. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, πώς θα μπορούσε να πει κανείς ότι εσείς είστε αντιθετικά στοιχεία κατ’ όνομα και κατ’ ουσία;

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο έργο που έχει γίνει στο Ισραήλ και στο σημερινό έργο. Ο Ιεχωβά καθοδήγησε τις ζωές των Ισραηλιτών, και δεν υπήρξε τόσο μεγάλη παίδευση και κρίση, διότι, εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι κατανοούσαν ελάχιστα τον κόσμο και είχαν λίγες διεφθαρμένες διαθέσεις. Τότε, οι Ισραηλίτες υπάκουαν πλήρως τον Ιεχωβά. Όταν τους είπε να χτίσουν βωμούς, έχτισαν γρήγορα βωμούς· όταν τους είπε να φορέσουν ιερατικά άμφια, υπάκουσαν. Την εποχή εκείνη, ο Ιεχωβά έμοιαζε με ποιμένα που φρόντιζε ένα κοπάδι προβάτων, ενώ τα πρόβατα ακολουθούσαν την καθοδήγηση του ποιμένα και βοσκούσαν στα λιβάδια· ο Ιεχωβά καθοδηγούσε τη ζωή τους, δίνοντάς τους οδηγίες για το πώς να τρώνε, να ντύνονται, να κατοικούν σε ένα μέρος και να ταξιδεύουν. Δεν είχε έρθει η ώρα να αποκαλυφθεί η διάθεση του Θεού, διότι η ανθρωπότητα εκείνης της εποχής είχε μόλις γεννηθεί· υπήρχαν ελάχιστοι ανυπάκουοι και ανταγωνιστικοί, δεν υπήρχε πολλή ακαθαρσία ανάμεσα στους ανθρώπους, οπότε οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντιθετικά στοιχεία στη διάθεση του Θεού. Η αγιοσύνη του Θεού φαίνεται μέσα από τους ανθρώπους που προέρχονται από τη χώρα της ακαθαρσίας. Σήμερα, χρησιμοποιεί την ακαθαρσία που εμφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι της χώρας της ακαθαρσίας, και κρίνει, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτό που είναι ο Θεός αποκαλύπτεται στην κρίση Του. Και γιατί άραγε κρίνει; Είναι σε θέση να πει τα λόγια της κρίσης επειδή μισεί την αμαρτία· πώς θα μπορούσε να είναι τόσο θυμωμένος αν δεν αποστρεφόταν την ανυπακοή της ανθρωπότητας; Αν δεν αισθανόταν καμία αηδία μέσα Του, καμία αποστροφή, εάν δεν έδινε καμία προσοχή στην ανυπακοή των ανθρώπων, τότε αυτό θα αποδείκνυε ότι είναι εξίσου ακάθαρτος με τον άνθρωπο. Αυτός μπορεί να κρίνει και να παιδεύει τον άνθρωπο ακριβώς επειδή αποστρέφεται την ακαθαρσία, και αυτό που αποστρέφεται δεν υπάρχει μέσα Του. Εάν υπήρχε επίσης εναντίωση και ανυπακοή μέσα Του, δεν θα μισούσε όσους είναι ανταγωνιστικοί και ανυπάκουοι. Εάν το έργο των εσχάτων ημερών διεξαγόταν στο Ισραήλ, δεν θα είχε κανένα νόημα. Γιατί το έργο των εσχάτων ημερών επιτελείται στην Κίνα, το πιο σκοτεινό και οπισθοδρομικό μέρος όλων; Προκειμένου να επιδείξει την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη Του. Με λίγα λόγια, όσο πιο σκοτεινό είναι το μέρος, τόσο πιο ξεκάθαρα μπορεί να καταδειχθεί η αγιοσύνη του Θεού. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά γίνονται για χάρη του έργου του Θεού. Μόλις σήμερα συνειδητοποιείτε ότι ο Θεός έχει κατέλθει από τον ουρανό για να σταθεί ανάμεσά σας, ότι Τον επιδεικνύει ξεκάθαρα η ακαθαρσία και η ανυπακοή σας, και μόλις τώρα αναγνωρίζετε τον Θεό. Δεν είναι αυτή η μέγιστη εξύψωση; Στην πραγματικότητα, είστε μια ομάδα ανθρώπων στην Κίνα, οι οποίοι επιλεχθήκατε. Και επειδή επιλεχθήκατε και απολαύσατε τη χάρι του Θεού και επειδή δεν έχετε τα προσόντα να απολαύσετε τόσο μεγάλη χάρι, αυτό αποδεικνύει ότι όλα αυτά συνιστούν την υπέρτατη εξύψωσή σας. Ο Θεός έχει εμφανιστεί σ’ εσάς και σας έχει δείξει ολόκληρη την άγια διάθεσή Του, και σας έχει προσφέρει όλα αυτά και σας έδωσε να απολαύσετε όλες τις ευλογίες που θα μπορούσατε πιθανώς να απολαύσετε. Όχι μόνο έχετε γευτεί τη δίκαιη διάθεση του Θεού, αλλά, επιπλέον, έχετε γευτεί τη σωτηρία του Θεού, τη λύτρωση του Θεού και την απεριόριστη, άπειρη αγάπη του Θεού. Εσείς, οι πιο ακάθαρτοι όλων, έχετε απολαύσει τόσο μεγάλη χάρι —δεν είστε ευλογημένοι; Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Θεός σάς ανυψώνει; Εσείς είστε οι κατώτεροι όλων· είστε ανάξιοι από τη φύση σας να απολαύσετε μια τόσο μεγάλη ευλογία, εντούτοις ο Θεός έκανε μια εξαίρεση με το να σε ανυψώσει. Δεν αισθάνεσαι ντροπή; Εάν είσαι ανίκανος να εκτελέσεις το καθήκον σου, τότε θα ντραπείς τελικά για τον εαυτό σου και θα αυτοτιμωρηθείς. Σήμερα, δεν είσαι πειθαρχημένος, ούτε τιμωρείσαι· η σάρκα σου είναι σώα κι ασφαλής —αλλά τελικά, αυτά τα λόγια θα σε κάνουν να ντραπείς. Μέχρι σήμερα, δεν έχω παιδεύσει κανέναν ανοιχτά· τα λόγια μου μπορεί να είναι αυστηρά, αλλά πώς φέρομαι στους ανθρώπους; Τους παρηγορώ, τους παροτρύνω και τους υπενθυμίζω. Δεν το κάνω αυτό για κανέναν άλλον λόγο παρά για να σας σώσω. Άραγε όντως δεν κατανοείτε το θέλημά Μου; Εσείς θα πρέπει να κατανοείτε τι λέω και να εμπνέεστε από τα λόγια αυτά. Τώρα μόλις πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Δεν είναι αυτή η ευλογία του να είναι κανείς αντιθετικό στοιχείο; Το να είναι κανείς αντιθετικό στοιχείο δεν είναι το πιο ευλογημένο πράγμα; Τελικά, όταν πάτε να διαδώσετε το ευαγγέλιο, θα λέτε το εξής: «Είμαστε κλασικά αντιθετικά στοιχεία». Θα σε ρωτήσουν: «Τι σημαίνει να είσαι κλασικό αντιθετικό στοιχείο;» Και εσύ θα λες: «Είμαστε αντιθετικά στοιχεία στο έργο του Θεού και στη μεγάλη δύναμή Του. Ολόκληρη η δίκαιη διάθεση του Θεού έρχεται στο φως από την ανυπακοή μας· είμαστε τα αντικείμενα υπηρεσίας του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες, είμαστε τα παραρτήματα του έργου Του, αλλά και τα εργαλεία του». Μόλις το ακούσουν αυτό, θα δείξουν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, θα λες: «Είμαστε τα δείγματα και τα πρότυπα για την ολοκλήρωση του έργου ολόκληρου του σύμπαντος από τον Θεό, και για την κατάκτηση όλης της ανθρωπότητας από Αυτόν. Είτε είμαστε άγιοι είτε ακάθαρτοι, συνολικά, εξακολουθούμε να είμαστε πιο ευλογημένοι από εσάς, διότι έχουμε δει τον Θεό, και μέσω της ευκαιρίας να μας κατακτήσει, καταδεικνύεται η μεγάλη δύναμη του Θεού· ακριβώς επειδή είμαστε ακάθαρτοι και διεφθαρμένοι έχει ενεργοποιηθεί η δίκαιη διάθεσή Του. Είστε ικανοί να καταθέσετε μαρτυρία κατ’ αυτόν τον τρόπο για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες; Δεν έχετε τα προσόντα! Αυτό δεν είναι παρά η εξύψωσή μας από τον Θεό! Παρόλο που μπορεί να μην είμαστε αλαζονικοί, μπορούμε να υμνούμε τον Θεό περήφανα, διότι κανείς δεν μπορεί να κληρονομήσει μια τόσο μεγάλη υπόσχεση και κανείς δεν μπορεί να απολαύσει μια τόσο μεγάλη ευλογία. Αισθανόμαστε τόσο ευγνώμονες που, αν και τόσο ακάθαρτοι, μπορούμε να εργαστούμε ως αντιθετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του Θεού». Και όταν ρωτούν: «Τι σημαίνει δείγματα και πρότυπα;» εσύ θα λες: «Είμαστε οι πιο ανυπάκουοι και ακάθαρτοι των ανθρώπων· έχουμε διαφθαρεί βαθύτατα από τον Σατανά, και είμαστε οι πιο οπισθοδρομικοί και ποταποί μεταξύ των θνητών. Είμαστε κλασικά παραδείγματα όσων έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Σατανά. Σήμερα, επιλεχθήκαμε από τον Θεό ως οι πρώτοι μεταξύ των ανθρώπων για να κατακτηθούμε, και έχουμε αντικρίσει τη δίκαιη διάθεση του Θεού και κληρονομήσαμε την υπόσχεσή Του· χρησιμοποιούμαστε για να κατακτηθούν περισσότεροι άνθρωποι, οπότε είμαστε τα δείγματα και τα πρότυπα όσων κατακτώνται μεταξύ των ανθρώπων». Δεν υπάρχει καλύτερη μαρτυρία από αυτά τα λόγια, και αυτή είναι η καλύτερη εμπειρία σου.

Προηγούμενο: Γιατί είσαι απρόθυμος να είσαι αντιθετικό στοιχείο;

Επόμενο: Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο