Ερώτηση 3: Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης Του για να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα, και όμως υπομένει την άγρια εναντίωση και τις κτηνώδεις καταστολές τόσο του θρησκευτικού κόσμου όσο και της Κινεζικής Κομμουνιστικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση του ΚΚΚ κινητοποιεί μάλιστα σύσσωμα τα μέσα ενημέρωσης και τις ένοπλες δυνάμεις της, προκειμένου να καταδικάσουν τον Χριστό, να Τον βλασφημήσουν, να Τον αιχμαλωτίσουν και να Τον εξοντώσουν. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς, ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε ότι είχε γεννηθεί «ο βασιλιάς του Ισραήλ» και σκότωσε όλα τα αρσενικά παιδιά κάτω των δύο ετών στη Βηθλεέμ· προτιμούσε να σκοτώσει κατά λάθος δέκα χιλιάδες μωρά, παρά να επιτρέψει στον Χριστό να ζήσει. Ο Θεός ενσαρκώθηκε για να σώσει την ανθρωπότητα, γιατί, λοιπόν, ο θρησκευτικός κόσμος και η αθεϊστική κινεζική κυβέρνηση καταδικάζουν άγρια και βλασφημούν την παρουσία και το έργο Του; Γιατί κάμπτουν τη δύναμη σύσσωμης της χώρας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταυρώσουν τον Χριστό; Γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο κακή; Γιατί μισούν τόσο πολύ τον Θεό και καθίστανται εχθροί Του;

Απαντήση: Αυτή η ερώτηση πράγματι είναι τόσο σημαντική, και μονάχα ελάχιστοι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα μπορούν να την καταλάβουν απόλυτα! Το γιατί η ανθρωπότητα αψηφά τον Θεό τόσο μανιασμένα έχει γίνει πρωτοσέλιδο, και η ιστορική τραγωδία του ενσαρκωμένου Χριστού που σταυρώνεται παίζεται ξανά˙ δεν είναι αυτό ένα γεγονός; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού» (Ιωάν. 3:19-20). «Εάν ο κόσμος σας μισή, εξεύρετε ότι εμέ πρότερον υμών εμίσησεν» (Ιωάν. 15:18). «Η γενεά αύτη είναι πονηρά» (Λουκ. 11:29). Και στην Α’ Ιωάννου 5:19, λέει: «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται». Δεν καταλάβαμε καλά όταν διαβάσαμε αυτά τα λόγια στη Βίβλο στο παρελθόν. Μονάχα όταν βλέπουμε ότι και οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού έχουν υποστεί κοινή καταδίκη, κυνήγι και καταστολή από άθεες κυβερνήσεις και τον κόσμο της θρησκείας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα λόγια μέσα στη Βίβλο είναι όντως αληθινά. Οι πράξεις της ανθρωπότητας και η στάση που έχει όσον αφορά την προσέγγιση του Χριστού είναι αρκετά να αποδείξουν ότι όλος ο κόσμος είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του Σατανά και τη δύναμή του. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι οι περισσότεροι πάστορες και πρεσβύτεροι από τον κόσμο της θρησκείας είναι άτομα που αψηφούν, καταδικάζουν και απαρνούνται τον Χριστό και ότι ο κόσμος της θρησκείας πριν πολύ καιρό βρέθηκε υπό τον έλεγχο αυτών των υποκριτών Φαρισαίων και αντίχριστων. Συνεπώς, όταν ο Θεός ενσαρκωμένος εμφανίζεται και επιτελεί έργο, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι στον κόσμο της θρησκείας είναι οι πρώτοι που θα σηκωθούν και θα Τον καταδικάσουν και θα Τον αψηφήσουν. Η κυβέρνηση του ΚΚΚ είναι ένα σατανικό καθεστώς που μισεί υπερβολικά την αλήθεια και αψηφά το Θεό και πάντοτε συλλάμβανε και δίωκε Χριστιανούς. Όταν ο Χριστός των εσχάτων ημερών εμφανίστηκε και επιτέλεσε το έργο Του στην Κίνα, η κυβέρνηση του ΚΚΚ αδίστακτα και βάναυσα προσπάθησε να κυνηγήσει, να πιάσει και να εξοντώσει το Χριστό, προκαλώντας αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό το γεγονός εκπλήρωσε πλήρως την προφητεία του Κύριου Ιησού: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί δύο φορές ανάμεσα στους ανθρώπους για να μιλήσει και να επιτελέσει έργο, να λυτρώσει και να σώσει την ανθρωπότητα, και τις δύο φορές υπομένοντας την κοινή αποδοκιμασία, τη βλασφημία, και το κυνήγι, που εκτελούνταν από θρησκευτικούς ηγέτες και το κυβερνών κόμμα, αυτό το γεγονός είναι αρκετό για να αποδείξει ότι αυτός ο κόσμος είναι τόσο σκοτεινός και σατανικός και ότι η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί! Οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί και εκφυλιστεί σε σημείο που τους αρρωσταίνει η αλήθεια, μισούν την αλήθεια. Γίνονται ένα με το Σατανά και γίνονται απόγονοι του Σατανά, ανίκανοι να ανεχτούν την ύπαρξη του Θεού. Η παρουσία και το έργο του Θεού ενσαρκωμένου πρέπει συνεπώς να υπομείνει αναπόφευκτα δίωξη και εγκατάλειψη. Ως προς το γιατί η ανθρωπότητα αψηφά το Θεό, ο Παντοδύναμος Θεός έχει αποκαλύψει αυτήν την πλευρά της αλήθειας. Θα είναι ξεκάθαρη μόλις διαβάσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Το ανθρώπινο γένος αναπτύχθηκε μεσ’ από δεκάδες χιλιάδες χρόνια ιστορίας για να φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα. Ωστόσο, το ανθρώπινο γένος της αρχικής Μου δημιουργίας έχει προ πολλού βυθιστεί στον εκφυλισμό. Έχουν ήδη πάψει να είναι αυτό που θέλω, κι έτσι η ανθρωπότητα, όπως εμφανίζεται στα μάτια Μου, δεν αξίζει πλέον το όνομα του ανθρώπινου γένους. Είναι, μάλλον, το απόβρασμα του ανθρώπινου γένους που έχει αιχμαλωτίσει ο Σατανάς, τα σαπισμένα κινούμενα πτώματα, τα οποία ο Σατανάς έχει ενδυθεί και μέσα στα οποία ζει. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ούτε κατ’ ελάχιστον την ύπαρξή Μου, ούτε καλωσορίζουν τον ερχομό Μου» («Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Η πηγή της αντίθεσης και της παρακοής ενάντια στον Θεό είναι η διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά. Επειδή έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, η συνείδηση του ανθρώπου έχει αναισθητοποιηθεί, έχει γίνει ανήθικος, οι σκέψεις του έχουν εκφυλιστεί κι έχει αποκτήσει μια οπισθοδρομική διανοητική στάση. Πριν τον διαφθείρει ο Σατανάς, ο άνθρωπος ακολουθούσε τον Θεό και υπάκουε στα λόγια Του με φυσικό τρόπο, αφού τα είχε ακούσει. Είχε σωστή λογική και συνείδηση και κανονική ανθρώπινη φύση. Αφού τον διέφθειρε ο Σατανάς, η αρχική του λογική, συνείδηση και η ανθρώπινη φύση του θόλωσαν και καταστράφηκαν από τον Σατανά. Επομένως, έχασε την υπακοή του και την αγάπη του προς τον Θεό. Η λογική του ανθρώπου άρχισε να αποκλίνει, η διάθεσή του έγινε σαν αυτή των ζώων και η παρακοή του προς τον Θεό έγινε συχνότερη και πιο σοβαρή. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν το ξέρει και ούτε το αναγνωρίζει αυτό, απλώς εναντιώνεται και επαναστατεί τυφλά» («Το να έχετε μια αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Το ανθρώπινο γένος δεν είναι άλλος από τον εχθρό Μου. Το ανθρώπινο γένος είναι ο πονηρός που Μου εναντιώνεται και Με παρακούει. Το ανθρώπινο γένος δεν είναι άλλος από τη γέννα του πονηρού που έχω καταραστεί. Το ανθρώπινο γένος δεν είναι άλλος από τους απογόνους του αρχαγγέλου που Με πρόδωσε. Το ανθρώπινο γένος δεν είναι άλλος από την κληρονομιά του διαβόλου ο οποίος, όταν τον απέρριψα προ αμνημονεύτων χρόνων, έγινε από τότε ο αδιάλλακτος πολέμιός Μου» («Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ο Σατανάς διαφθείρει τους ανθρώπους μέσα από την εκπαίδευση και την επιρροή των εθνικών κυβερνήσεων και των διασήμων και σπουδαίων. Τα ψέματα και οι ανοησίες τους έχουν γίνει η ζωή και η φύση του ανθρώπου. Το “ο σώζων εαυτόν σωθήτω” είναι ένα γνωστό σατανικό ρητό που έχει ενσταλαχθεί σε όλους, και το οποίο έχει γίνει η ζωή του ανθρώπου. Υπάρχουν και άλλα λόγια φιλοσοφιών για τη ζωή που είναι έτσι. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί τον περίτεχνο παραδοσιακό πολιτισμό κάθε έθνους για να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους, σπρώχνοντας την ανθρωπότητα να πέσει και να βυθιστεί μέσα σε μια απέραντη άβυσσο καταστροφής, και τελικά, ο Θεός καταστρέφει τους ανθρώπους, επειδή υπηρετούν τον Σατανά και αντιστέκονται στον Θεό» («Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»).

«Έχοντας γεννηθεί σε τόσο βρόμικη γη, ο άνθρωπος έχει σημαδευτεί σοβαρά από την κοινωνία, έχει επηρεαστεί από φεουδαρχική δεοντολογία και έχει διδαχτεί σε “ιδρύματα υψηλής μόρφωσης”. Ο οπισθοδρομικός τρόπος σκέψης, η διεφθαρμένη ηθική, η μοχθηρή άποψη ζωής, η ελεεινή φιλοσοφία για τη ζωή, η απολύτως ανάξια ύπαρξη κι ο διεφθαρμένος τρόπος ζωής και τα έθιμα, όλα έχουν εισβάλει βαθιά στην καρδιά του ανθρώπου και επιτίθενται άγρια και υπονομεύουν τη συνείδησή του. Ως αποτέλεσμα, ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί περισσότερο από τον Θεό και Του εναντιώνεται ακόμη περισσότερο» («Το να έχετε μια αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Από τότε που ο άνθρωπος είχε τις κοινωνικές επιστήμες, ο νους του ήταν κατειλημμένος από την επιστήμη και την γνώση. Η επιστήμη κι η γνώση έγιναν εργαλεία για την διακυβέρνηση της ανθρωπότητας, και δεν υπήρχε επαρκής χώρος στον άνθρωπο να λατρέψει τον Θεό, αλλά ούτε κι ευνοϊκές συνθήκες για την λατρεία του Θεού. Η θέση του Θεού βυθίστηκε ακόμα πιο κάτω στην καρδιά του ανθρώπου. Ένας κόσμος στην καρδιά του ανθρώπου χωρίς καμιά θέση για τον Θεό είναι σκοτεινός, κενός, χωρίς ελπίδα. Κι έτσι προέκυψαν τόσοι πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες, ιστορικοί και πολιτικοί που εκφράζουν θεωρίες κοινωνικής επιστήμης, την θεωρία της ανθρώπινης εξέλιξης, κι άλλες θεωρίες που έρχονται σε σύγκρουση με την αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, για να γεμίζουν την καρδιά και τον νου του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί που πιστεύουν ότι όλα τα δημιούργησε ο Θεός, όλο και λιγοστεύουν, κι αυτοί που πιστεύουν στην θεωρία της εξέλιξης, όλο και αυξάνονται. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις καταγραφές του έργου του Θεού και των λόγων Του κατά την διάρκεια της ιστορικής εποχής της Παλαιάς Διαθήκης ως μύθους και θρύλους. Στην καρδιά τους, οι άνθρωποι γίνονται αδιάφοροι ως προς την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο του Θεού, στην αρχή ότι ο Θεός υπάρχει και κυριαρχεί έναντι όλων. Η επιβίωση της ανθρωπότητας κι η μοίρα των χωρών και των εθνών δεν είναι πια σημαντική γι’ αυτούς. Ο άνθρωπος ζει σε έναν κενό κόσμο, στον οποίο απασχολείται μόνο με την βρώση, την πόση και το κυνήγι της ευχαρίστησης…» («Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Κανείς δεν αναζητά ενεργά τα βήματα ή την εμφάνιση του Θεού και κανείς δεν επιθυμεί να υπάρξει υπό τη φροντίδα και τη συντήρηση του Θεού. Αντίθετα, είναι πρόθυμοι να στηριχθούν στη διάβρωση του Σατανά και του κακού προκειμένου να προσαρμοστούν σε αυτόν τον κόσμο και στους κανόνες της ζωής που ακολουθεί η διαβολική ανθρωπότητα. Σε αυτό το σημείο, η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου έχουν γίνει το αντικείμενο φόρου τιμής του ανθρώπου στον Σατανά και η τροφή του Σατανά. Επιπλέον, η ανθρώπινη καρδιά και το πνεύμα γίνονται ένα μέρος στο οποίο ο Σατανάς μπορεί να κατοικεί και ένας κατάλληλος τόπος που αυτός μπορεί να παίξει. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος εν αγνοία του δεν κατανοεί τις αρχές της ανθρώπινης οντότητας, και την αξία και τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι νόμοι από τον Θεό και η διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου βαθμιαία ξεθωριάζουν στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν αναζητά πλέον ούτε δίνει βάση στον Θεό. Καθώς ο χρόνος περνάει, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει πλέον γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ούτε καταλαβαίνει τα λόγια που προέρχονται από το στόμα του Θεού ούτε και συνειδητοποιεί όλα όσα προέρχονται από τον Θεό. Ο άνθρωπος αρχίζει να αντιστέκεται στους νόμους και στις εντολές του Θεού· η καρδιά και το πνεύμα του ανθρώπου νεκρώνονται… Ο Θεός χάνει τον άνθρωπο της αρχικής Του δημιουργίας και ο άνθρωπος χάνει τη ρίζα της απαρχής του. Αυτή είναι η θλίψη αυτής της ανθρωπότητας» («Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Επί χιλιάδες έτη, αυτή η χώρα είναι η γη του αίσχους. Είναι αφόρητα βρομερή, η μιζέρια βρίθει παντού, φαντάσματα τρέχουν παντού ανεξέλεγκτα, ξεγελούν και εξαπατούν, εγείρουν ανυπόστατες κατηγορίες[1], αδίστακτα και μοχθηρά ποδοπατούν αυτόν τον στοιχειωμένο τόπο και τον αφήνουν γεμάτο πτώματα. Η δυσωδία από την αποσύνθεση καλύπτει τη γη και διαποτίζει τον αέρα, και φρουρείται αυστηρά[2]. Ποιος μπορεί να δει τον κόσμο πέρα από τους ουρανούς; Ο διάβολος κρατά σφιχτά δεμένο ολόκληρο το κορμί του ανθρώπου, του βγάζει και τα δύο μάτια και του σφαλίζει καλά το στόμα. Ο βασιλιάς των δαιμόνων προβαίνει σε βιαιοπραγίες εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, μέχρι σήμερα, καθώς εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την πόλη-φάντασμα, σαν να ήταν ένα απόρθητο παλάτι δαιμόνων. Εν τω μεταξύ, αυτή η αγέλη από μαντρόσκυλα κοιτάει με αγριωπό βλέμμα, καθώς τρέμει μήπως ο Θεός την πιάσει στον ύπνο και την εξαφανίσει παντελώς, στερώντας της κάθε τόπο ειρήνης και ευτυχίας. Πώς θα μπορούσαν οι κάτοικοι μιας πόλης-φαντάσματος σαν κι αυτήν να έχουν δει ποτέ τους τον Θεό; Έχουν απολαύσει ποτέ τη στοργή και την ομορφιά του Θεού; Ποια είναι η εκτίμηση που έχουν για τα ζητήματα του κόσμου των ανθρώπων; Ποιος από αυτούς μπορεί να κατανοήσει το διακαές θέλημα του Θεού; Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι η ενσάρκωση του Θεού παραμένει εντελώς κρυμμένη: σε μια σκοτεινή κοινωνία σαν κι αυτήν, όπου οι δαίμονες είναι ανελέητοι και απάνθρωποι, πώς θα μπορούσε ο βασιλιάς των δαιμόνων, ο οποίος σκοτώνει ανθρώπους ανενδοίαστα, να ανεχτεί την ύπαρξη ενός Θεού που είναι αξιαγάπητος, ευγενικός, αλλά και άγιος; Πώς θα μπορούσε να χειροκροτεί και να ζητωκραυγάζει για την άφιξη του Θεού; Αυτοί οι λακέδες! Ανταποδίδουν την καλοσύνη με μίσος, εδώ και καιρό έχουν απαξιώσει τον Θεό, Τον κακομεταχειρίζονται, είναι σε ακραίο βαθμό βάναυσοι, δεν έχουν την παραμικρή εκτίμηση για τον Θεό, λεηλατούν και πλιατσικολογούν, έχουν χάσει κάθε ευσυνειδησία και δρουν αντίθετα με τη συνείδηση, ενώ παρασύρουν τους αθώους στην ανοησία. Προπάτορες των αρχαίων; Πολυαγαπημένοι ηγέτες; Όλοι τους αντιτίθενται στον Θεό! Η ανάμειξή τους έχει αφήσει τα πάντα κάτω από τους ουρανούς σε μια κατάσταση σκότους και χάους! Θρησκευτική ελευθερία; Τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των πολιτών; Όλα είναι κόλπα συγκάλυψης της αμαρτίας! […] Γιατί να μπαίνει ένα τόσο αδιαπέραστο εμπόδιο στο έργο του Θεού; Γιατί να επιστρατεύονται διάφορα κόλπα για την παραπλάνηση του λαού του Θεού; Πού είναι η πραγματική ελευθερία και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα; Πού είναι η αμεροληψία; Πού είναι η παρηγοριά; Πού είναι η θαλπωρή; Γιατί χρησιμοποιούνται απατηλά σχέδια για να ξεγελιέται ο λαός του Θεού; Γιατί χρησιμοποιούνται δυνάμεις για να παρεμποδίζεται ο ερχομός του Θεού; Γιατί να μην επιτρέπεται στον Θεό να περιφέρεται ελεύθερα επάνω στη γη που Αυτός δημιούργησε; Γιατί ο Θεός καταδιώκεται σε βαθμό που να μην έχει πού την κεφαλήν κλίναι; Πού είναι η θαλπωρή ανάμεσα στους ανθρώπους; Πού είναι το καλωσόρισμα ανάμεσα στους ανθρώπους; Γιατί να προκαλείται μια τόσο απεγνωσμένη λαχτάρα στον Θεό; Γιατί να πρέπει ο Θεός να καλεί ξανά και ξανά; Γιατί να αναγκάζεται ο Θεός να ανησυχεί για τον πολυαγαπημένο Υιό Του; Γιατί, σ’ αυτή τη σκοτεινή κοινωνία, τα θλιβερά μαντρόσκυλά της δεν επιτρέπουν στον Θεό να πηγαινοέρχεται ελεύθερα στον κόσμο που Αυτός δημιούργησε;» («Έργο και είσοδος (8)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει μιλήσει εκτεταμένα για την πηγή και την κατάσταση της διαφθοράς της ανθρωπότητας. Διαβάζοντας τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει τόσο πολύ σκοτάδι στον κόσμο, γιατί ο άνθρωπος αντιστέκεται τόσο σθεναρά στο Θεό, και την αλήθεια και ουσία της διαφθοράς της ανθρωπότητας από το Σατανά. Όλα αυτά βγάζουν νόημα σε εσάς; Το σκοτάδι των καιρών αποδεικνύει πώς η ανθρωπότητα διαφθείρεται στα χέρια του σατανά, άρα πόσοι υπάρχουν ανάμεσα στην ανθρωπότητα που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού και καλωσορίζουν την επιστροφή Του; Πόσοι υπάρχουν που αγαπούν να ακούν το λόγο του Θεού και δέχονται την αλήθεια; Πόσοι έχουν μελετήσει το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών; Οι περισσότεροι όχι μόνο αγνοούν αυτά τα πράγματα˙ επίσης ακούν τα ψέματα της σατανικής κυβέρνησης του ΚΚΚ και συνεργάζονται με τις δυνάμεις του Σατανά για να αντισταθούν στον Παντοδύναμο Θεό και να Τον καταδικάσουν. Αυτά είναι γεγονότα. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, πόσοι υπάρχουν που μπορούν να αποδεχτούν την αλήθεια, να την αναζητήσουν, και να υποταχτούν πραγματικά στον Θεό; Εάν θυμηθούμε τότε που ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε για να επιτελέσει το έργο Του, όλοι οι Ιουδαίοι ακολουθούσαν τους αρχιερείς, τους γραμματείς, και τους Φαρισαίους στην αντίσταση τους εναντίον του Κυρίου Ιησού. Από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός (των εσχάτων ημερών) εμφανίστηκε για να επιτελέσει το έργο Του, οι περισσότεροι θρησκευτικοί ηγέτες Τον απαρνούνται και Τον καταδικάζουν˙ επίσης έχουν το θράσος να σφραγίζουν τις εκκλησίες τους και να μην επιτρέπουν στους πιστούς να μελετήσουν την αληθινή οδό. Αυτό είναι αρκετό για να αποδείξει ότι αυτός ο κόσμος, αυτή την εποχή, είναι σκοτεινός και σατανικός. Η ανθρωπότητα αρνείται την αλήθεια, τη μισεί και επιλέγει να σταθεί ενάντια στο Θεό. Η πηγή αυτού του κακού στον κόσμο είναι ο έλεγχος της ανθρωπότητας από τον Σατανά. Όλος ο κόσμος είναι υπό την κυριαρχία του. Για αρκετές χιλιάδες χρόνια, ο Σατανάς έχει χρησιμοποιήσει τον αθεϊσμό, τη θεωρία της εξέλιξης και τον υλισμό, όπως και άλλες αιρέσεις για να διαφθείρει την ανθρωπότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να λατρεύει τα διάφορα ψέματα των διαβόλων και των ψεύτικων «μεγάλων ανδρών», που είπαν ότι «Δεν υπάρχει Θεός ούτε Σωτήρας»· «Ο άνθρωπος μπορεί να μάχεται ουρανό και γη και να κατακτήσει τη φύση»· «Η μοίρα του κάθε ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του»· «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω»· «Καλύτερα μυαλό παρά δύναμη»· «Τα λεφτά είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή»· «Είμαι κύριος του εαυτού μου τόσο στον ουρανό όσο και στη γη»· «Η σκληρότητα κάνει τους αληθινούς άντρες» και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί και διαφθαρεί από σατανικές διδαχές και πλάνες, που τους έχουν κάνει αλαζόνες, δόλιους, εγωιστές, άπληστους και σατανικούς˙ δεν υπάρχει άνθρωπος που να μιλάει για ανθρωπιά και ηθική, συνείδηση και λογική, ή να μιλάει για εντιμότητα. Στο κυνήγι της δόξας και της φήμης, οι άνθρωποι πολεμούν ο ένας τον άλλο συνωμοτούν και απατούν, ακόμα και σκοτώνονται μεταξύ τους. Για διαφορετικά συμφέροντα, έθνη πολεμούν άλλα έθνη σε αδιάκοπη διαμάχη. Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα της διαφθοράς της ανθρωπότητας από τον Σατανά; Αυτά τα γεγονότα δείχνουν ότι η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί εντελώς από το Σατανά και ότι έχουμε γίνει είδος του Σατανά, οι απόγονοί του. Η ανθρωπότητα έχει γίνει μία σατανική δύναμη ενάντια στο Θεό. Για αυτό τον λόγο, όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε δύο φορές για να μιλήσει και να επιτελέσει το έργο του ανάμεσα στους ανθρώπους, η διεφθαρμένη ανθρωπότητα αντιστάθηκε στον Θεό, Τον καταδίκασε, και Τον εγκατέλειψε και τις δύο φορές, μέχρι και Τον σταύρωσε. Αυτά είναι κάποια από τα γεγονότα πίσω από τους λόγους που η ανθρωπότητα αντιστέκεται τον Θεό.

Η καταστολή και οι επιθέσεις του ΚΚΚ εναντίον της Αστραπής της Ανατολής σόκαραν και προκάλεσαν αναταραχή σε όλον τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί αντιστέκεται και εναντιώνεται στον Θεό τόσο πολύ. Είναι επειδή ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός είπε πολλές αλήθειες στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», και τούτο το βιβλίο έχει ταρακουνήσει κάθε θρησκεία και δόγμα. Πολλοί που πιστεύουν στον Κύριο έχουν ακούσει τις ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού και έχουν επιβεβαιώσει ότι αποτελούν τη φωνή του Θεού και το έργο Του, και έχουν στραφεί προς Αυτόν. Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός όσων ακολουθούν τον Παντοδύναμο Θεό πανικοβάλλει το ΚΚΚ. Το ΚΚΚ έχει συλλάβει αμέτρητους από αυτούς που γίνονται μάρτυρες του Θεού και έχει κατασχέσει πολλά αντίτυπα του Ο Λόγος Ενσαρκώνεται. Ερευνούν αυτό το βιβλίο καθημερινά και συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο πόσο δυνατό είναι. Έχει την ικανότητα να κατακτά τα πάντα. Όσο και να προσπαθεί το ΚΚΚ να συκοφαντήσει, να κρίνει και να δυσφημήσει τον Παντοδύναμο Θεό, δεν τολμά να κάνει γνωστό το Ο Λόγος Ενσαρκώνεται στο κοινό. Δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στο τι έχει πει ο Παντοδύναμος Θεός. Γιατί κρύβουν το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»; Φοβούνται ότι όλος ο κόσμος θα καταλάβει πως ο Θεός έχει εμφανιστεί και επιτελεί το έργο Του στην Ανατολή, ότι ο Σωτήρας της ανθρωπότητας έχει εμφανιστεί στην Ανατολή και ότι σε αυτόν έγκειται η ελπίδα της ανθρωπότητας. Γιατί το ΚΚΚ φοβάται μη διαβάσει η ανθρωπότητα το Ο Λόγος Ενσαρκώνεται; Επειδή Ο Λόγος Ενσαρκώνεται είναι η φωνή του Θεού, είναι τα λόγια της αλήθειας, και είναι το αληθινό φως που έχει εμφανιστεί στην Ανατολή! Το ΚΚΚ είναι ένα καθεστώς του Σατανά, το πιο σατανικό που μισεί την αλήθεια. Ο Σατανάς φοβάται περισσότερο ότι η αλήθεια θα έρθει στον κόσμο του ανθρώπου, ότι η ανθρωπότητα θα δεχτεί την αλήθεια, ότι ο Θεός θα λάβει εξουσία ως Βασιλιάς να κυβερνήσει τον κόσμο, και ότι η Βασιλεία του Χριστού θα εμφανιστεί στη Γη. Γι’ αυτό, το ΚΚΚ καταδιώκει και κυνηγάει τόσο άγρια τον Χριστό και χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης για προπαγάνδα ώστε να παγιδεύσει, να κατηγορήσει ψευδώς και να δυσφημήσει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Έχουν ακόμα κινητοποιήσει την ένοπλη αστυνομική δύναμη του έθνους να καταστείλει με δύναμη, να συλλάβει και να καταδιώξει τον εκλεκτό λαό του Θεού. Μην έχοντας πουθενά να κρυφτεί, ο εκλεκτός λαός Του έχει οδηγηθεί αναγκαστικά στην εξορία εξαιτίας της δίωξης από το ΚΚΚ. Υπό το καθεστώς του ΚΚΚ, η Κινέζικη κυβέρνηση έχει απλώσει το χέρι της σε κάθε χώρα στο εξωτερικό και έχει χρησιμοποιήσει πολιτικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα για να ασκήσει πίεση σε κάποιες από αυτές να εκδώσουν στην Κίνα τους Χριστιανούς που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό ώστε να τους βασανίσουν και να τους διώξουν. Ακόμα πιο απεχθές είναι ότι το ΚΚΚ συλλαμβάνει επίσης και διώκει τους συγγενείς των Χριστιανών που έχουν φύγει στο εξωτερικό και τους κρατάει αιχμαλώτους για να απειλεί την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τους αναγκάζει να πάρουν τα διαβατήριά τους και να πάνε στο εξωτερικό να διαταράξουν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού σε διάφορες χώρες και επιδιώκει μέσω διπλωματίας να παγιδεύσει και να συκοφαντήσει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, να παραπλανήσει με φήμες και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη και να την δυσφημήσει. Υποκινούν τις κυβερνήσεις και τον λαό άλλων χωρών να απορρίψουν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού και να εκδώσουν τα μέλη τηςΕκκλησίας που είναι στο εξωτερικόο σατανικός σκοπός τους είναι να καταφέρουν να εμποδίσουν, να περιορίσουν και να καταστείλουν την εξάπλωση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού και το έργο του Ευαγγελίου στο εξωτερικό. Δεν θα λέγατε ότι το ΚΚΚ είναι ο διαβολικός Σατανάς, που μισεί την αλήθεια και απεχθάνεται τον Θεό; Το ΚΚΚ είναι ειδικό στην βάναυση κακομεταχείριση των ανθρώπων και στην κατασπάραξη των ψυχών˙ είναι ένας δαίμονας που τρώει ανθρώπους χωρίς να φτύνει τα κόκαλα τους. Τώρα όλοι καταλαβαίνετε γιατί η Κινέζικη κυβέρνηση υπό τον έλεγχο του ΚΚΚ αντιστέκεται τόσο άγρια στον Παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζει.

Απόσπασμα από το σενάριο της ταινίας «Είναι επικίνδυνος ο δρόμος για την ουράνια βασιλεία»

Υποσημειώσεις:

1. Η φράση «εγείρουν ανυπόστατες κατηγορίες» αναφέρεται στις μεθόδους με τις οποίες ο διάβολος βλάπτει τους ανθρώπους.

2. «Φρουρείται αυστηρά» σημαίνει ότι οι μέθοδοι με τις οποίες ο διάβολος πλήττει τους ανθρώπους είναι εξαιρετικά υποχθόνιες και ελέγχουν τους ανθρώπους σε τέτοιον βαθμό που δεν έχουν χώρο να κινηθούν.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο