1008 Ο Θεός αποφασίζει το τέλος του ανθρώπου σύμφωνα με το αν αυτός κατέχει την αλήθεια

Είναι η ώρα ο Θεός να καθορίσει το τέλος κάθε ανθρώπου,

όχι το στάδιο που άρχισε το έργο Του στον άνθρωπο.

Ο Θεός γράφει στο βιβλίο Του

όλα τα λόγια και τις πράξεις κάθε ανθρώπου.

Τα καταγράφει ένα-ένα.

Τον προορισμό του καθενός αποφασίζει ο Θεός,

δε μετράει ηλικία, βάσανα κι αξιώματα,

ούτε τον βαθμό που προκαλεί οίκτο,

αλλά μόνο μέτρο θέτει την αλήθεια να κατέχει.


Καταγράφει την πορεία τους καθώς Τον ακολουθούν,

τον εγγενή χαρακτήρα τους και την τελική απόδοση.

Έτσι, άνθρωπος κανείς δεν θα ξεφύγει απ’ τον Θεό.

Θα ‘ναι όλοι με τους ομοίους τους, όπως καθορίζει Αυτός.

Τον προορισμό του καθενός αποφασίζει ο Θεός

δε μετράει ηλικία, βάσανα κι αξιώματα,

ούτε τον βαθμό που προκαλεί οίκτο,

αλλά μόνο μέτρο θέτει την αλήθεια αν κατέχει.


Το Θείο θέλημα όποιος δεν ακολουθεί, θα τιμωρηθεί.

Αυτό δεν μπορεί να τ’ αλλάξει κανείς.

Έτσι, όλοι όσοι τιμωρούνται

είναι για του Θεού τη δικαιοσύνη,

αντίποινα για τις πολλές πράξεις τους, τις κακές.

Τον προορισμό του καθενός αποφασίζει ο Θεός

δε μετράει ηλικία, βάσανα κι αξιώματα,

ούτε τον βαθμό που προκαλεί οίκτο,

αλλά μόνο μέτρο θέτει

την αλήθεια αν κατέχει, ωωω…

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Προετοίμασε αρκετές καλές πράξεις για τον προορισμό σου

Προηγούμενο: 1007 Η διευθέτηση του Θεού για το τέλος του ανθρώπου

Επόμενο: 1009 Εκείνοι που δεν ακολουθούν την οδό του Θεού πρέπει να τιμωρηθούν

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο