18 Όταν ο Χαιρετισμός της Βασιλείας Αντιλαλεί

1 H Εποχή της Βασιλείας είναι, στο κάτω-κάτω, διαφορετική από τις προηγούμενες εποχές. Δεν αφορά το πώς φέρεται ο άνθρωπος· αντ’ αυτού, έχω κατέλθει επί γης για να επιτελέσω προσωπικά το έργο Μου, κάτι που τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν ούτε να συλλάβουν ούτε να επιτύχουν. Μόλις ξεκίνησε η οικοδόμηση της βασιλείας, η ενσαρκωμένη σάρκα Μου άρχισε επίσημα να εκτελεί τη διακονία Μου· δηλαδή, ο Βασιλιάς της βασιλείας ανέλαβε επίσημα την κυρίαρχη εξουσία Του. Αυτό καθιστά προφανές ότι η κάθοδος της βασιλείας στον ανθρώπινο κόσμο. Σε όλον τον κόσμο, όλοι υπάρχουν εντός του ελέους και της στοργής Μου, αλλά και όλη η ανθρωπότητα υπόκειται στην κρίση Μου, και ομοίως στις δοκιμασίες Μου. Υπήρξα σπλαχνικός και στοργικός προς τους ανθρώπους, ακόμα κι όταν όλοι είχαν διαφθαρεί ως έναν βαθμό· τους έχω επιβάλλει παίδεμα, ακόμα κι όταν όλοι είχαν υποταχθεί ενώπιον του θρόνου Μου. Εντούτοις, υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μη βρίσκεται εν μέσω του πόνου και του ραφιναρίσματος που έχω αποστείλει;

2 Όταν οι χαιρετιστήριοι κανονιοβολισμοί της βασιλείας ηχήσουν —αυτό θα συμβεί κι όταν αντηχήσουν οι επτά βροντές— αυτός ο ήχος θα συνταράξει ουρανό και γη, ταρακουνώντας τα ουράνια και πάλλοντας τις ευαίσθητες χορδές κάθε ανθρώπινου όντος. Ο ύμνος στη βασιλεία δυναμώνει πανηγυρικά στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, αποδεικνύοντας ότι έχω καταστρέψει αυτό το έθνος και έχω εδραιώσει τη βασιλεία Μου. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η βασιλεία Μου έχει εδραιωθεί επί γης. Αυτήν τη στιγμή, αρχίζω να στέλνω τους αγγέλους Μου σε κάθε έθνος του κόσμου, ώστε να μπορούν να ποιμάνουν τους υιούς Μου, τον λαό Μου· αυτό γίνεται, επίσης, για να καλυφθούν οι ανάγκες του επόμενου σταδίου του έργου Μου. Εντούτοις, Εγώ προσωπικά πηγαίνω στον τόπο όπου ελλοχεύει κουλουριασμένος ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, και θα παλέψω μαζί του. Μόλις όλη η ανθρωπότητα καταφέρει να Με γνωρίσει μέσα από τη σάρκα και είναι σε θέση να δει τις πράξεις Μου μέσα από τη σάρκα, τότε το λημέρι του μεγάλου κόκκινου δράκοντα θα γίνει στάχτη και θα εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 10

Προηγούμενο: 17 Η σημασία της εμφάνισης του Θεού

Επόμενο: 19 O βασιλιάς της βασιλείας είναι θριαμβευτής

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο