603 Βαδίζεις στο μονοπάτι του Παύλου όταν δεν επιδιώκεις την αλήθεια

1 Στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στην εξής κατάσταση: «Προκειμένου να αποκτήσω ευλογίες, πρέπει να ξοδέψω τον εαυτό μου για τον Θεό και να πληρώσω κάποιο τίμημα γι’ Αυτόν. Προκειμένου να αποκτήσω ευλογίες, πρέπει να εγκαταλείψω τα πάντα για τον Θεό· πρέπει να ολοκληρώσω αυτά που μου έχει εμπιστευθεί και να εκτελέσω καλά το καθήκον μου». Σε αυτό κυριαρχεί η πρόθεση των ανθρώπων να ευλογηθούν· αυτό αποτελεί παράδειγμα του να ξοδεύει κανείς τον εαυτό του αποκλειστικά με σκοπό να αποκτήσει τις ανταμοιβές του Θεού, να αποκτήσει το στέμμα. Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν κατέχουν την αλήθεια στην καρδιά τους και σίγουρα η κατανόησή τους αποτελείται απλώς από μερικά λόγια του δόγματος τα οποία οι ίδιοι επιδεικνύουν παντού. Το μονοπάτι τους είναι το μονοπάτι του Παύλου.

2 Η πίστη τέτοιου είδους ανθρώπων στον Θεό αποτελεί πράξη ενός αδιάκοπου έργου, και στις καρδιές τους νιώθουν πως όσα περισσότερα πράττουν, τόσο περισσότερο θα αποδειχθεί η αφοσίωσή τους στον Θεό· και πως όσα περισσότερα πράττουν, τόσο περισσότερο θα ικανοποιηθεί σίγουρα ο Θεός, και πως όσα περισσότερα πράττουν, τόσο περισσότερο αξίζει να τους παραχωρηθεί το στέμμα ενώπιον του Θεού και πως σίγουρα θα λάβουν τις σπουδαιότερες ευλογίες στον οίκο του Θεού. Αισθάνονται πως αν μπορούν να υπομείνουν βάσανα, να κηρύξουν και να πεθάνουν για τον Χριστό, αν μπορούν να αψηφήσουν τη δική τους ζωή κι αν μπορούν να ολοκληρώσουν όλα τα καθήκοντα τα οποία τους έχει εμπιστευθεί ο Θεός, τότε θα βρεθούν μεταξύ των πιο ευλογημένων του Θεού – όσων κερδίζουν τις σπουδαιότερες ευλογίες – και σίγουρα θα λάβουν το στέμμα.

3 Υπό την καθοδήγηση τέτοιων σκέψεων εργάστηκε ο Παύλος ώστε να υπηρετήσει τον Θεό. Τέτοιες σκέψεις και προθέσεις πηγάζουν από τη φύση του Σατανά. Οι άνθρωποι έχουν σατανική φύση, και γι’ αυτό έξω στον κόσμο θα επιδιώξουν γνώση, κύρος, μάθηση και κοσμική επιτυχία· στον οίκο του Θεού, θα επιδιώξουν να ξοδέψουν τον εαυτό τους για τον Θεό, να είναι πιστοί και τελικά να λάβουν το στέμμα και σπουδαίες ευλογίες. Αν οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν την αλήθεια αφού γίνουν πιστοί στον Θεό και δεν έχουν υποστεί κάποια αλλαγή στη διάθεσή τους, τότε σίγουρα θα βρεθούν σ’ αυτό το μονοπάτι. Αυτό αποτελεί πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Πώς να περπατήσει κανείς στο μονοπάτι του Πέτρου

Προηγούμενο: 602 Το μονοπάτι της επιτυχημένης πίστης στον Θεό

Επόμενο: 604 Τι θα πρέπει να επιδιώκει ένας πιστός στον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο