Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Τα τρία στάδια του έργου επιτελούνται από έναν Θεό

I

Του Θεού η διάθεση έχει πλήρως αποκαλυφθεί

στις έσχατες ημέρες, σε περασμένες Εποχές,

στα έξι χιλιάδες χρόνια του σχεδίου διαχείρισης.

Το έργο των εσχάτων ημερών - κρίση, οργή και παίδευση.

Το έργο άρχισε την Εποχή του Νόμου.

Λύτρωση ήρθε με της Χάριτος την Εποχή.

Και το έργο των εσχάτων ημερών

τα πάντα ολοκληρώνει.

Κατανόησε πως του έργου τα τρία στάδια,

σε διάφορα μέρη και εποχές,

είν’ το έργο ενός Θεού, ενός Πνεύματος.

Και όσοι τα διαχωρίζουν, Του αντιτίθενται.

II

Το έργο των εσχάτων ημερών

δεν αντικαθιστά το έργο άλλων Εποχών.

Μα τα τρία συνδέονται, ένα γίνονται.

Επιτελούνται απ’ τον Θεό, μα σε ξεχωριστές εποχές.

Το έργο άρχισε την Εποχή του Νόμου.

Λύτρωση ήρθε με της Χάριτος την Εποχή.

Και το έργο των εσχάτων ημερών

τα πάντα ολοκληρώνει.

Κατανόησε πως του έργου τα τρία στάδια,

σε διάφορα μέρη και εποχές,

είν’ το έργο ενός Θεού, ενός Πνεύματος.

Και όσοι τα διαχωρίζουν, Του αντιτίθενται.

III

Απ’ του Ιεχωβά το έργο, στου Ιησού, στο τωρινό,

τρία στάδια καλύπτουν σε μια αλληλουχία

ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης του Θεού,

το έργο που από ένα Πνεύμα επιτελείται.

Απ’ του κόσμου τη δημιουργία,

πάντα ο Θεός τον άνθρωπο διαχειρίζεται.

Η Αρχή και το Τέλος Αυτός, Πρώτος και Έσχατος,

μ' Αυτόν η κάθε εποχή τελειώνει κι αρχίζει.

Το έργο άρχισε την Εποχή του Νόμου.

Λύτρωση ήρθε με της Χάριτος την Εποχή.

Και το έργο των εσχάτων ημερών

τα πάντα ολοκληρώνει.

Κατανόησε πως του έργου τα τρία στάδια,

σε διάφορα μέρη και εποχές,

είν’ το έργο ενός Θεού, ενός Πνεύματος.

Και όσοι τα διαχωρίζουν, Του αντιτίθενται.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν κατά τις έσχατες μέρες

Επόμενο:Η ανθρωπότητα είναι ακόμα η ίδια ανθρωπότητα που δημιούργησε ο Θεός

Σχετικό περιεχόμενο