Κεφάλαιο 2

Μαζί με την είσοδο στη νέα προσέγγιση, θα υπάρξουν νέα στάδια στο έργο Μου. Όπως έχουν τα πράγματα στη βασιλεία, θα πράξω απευθείας μέσω της θεϊκής φύσης Μου, καθοδηγώντας το κάθε στάδιο της διαδρομής με ακρίβεια έως την παραμικρή λεπτομέρεια, εντελώς ανόθευτο από ανθρώπινες προθέσεις. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα προσχέδιο των οδών της πραγματικής άσκησης: Καθώς μέσα από τις κακουχίες και τον εξευγενισμό αυτοί έχουν κερδίσει τον τίτλο «λαός», και καθώς αποτελούν τον λαό της βασιλείας Μου, οφείλω να έχω από εκείνους αυστηρές απαιτήσεις, των οποίων οι προδιαγραφές είναι υψηλότερες από αυτές των μεθόδων του έργου Μου στις προηγούμενες γενιές. Δεν πρόκειται μονάχα για την πραγματικότητα των λόγων· ακόμη περισσότερο, πρόκειται για την πραγματικότητα της άσκησης. Αυτά πρέπει να επιτευχθούν πρώτα. Σε όλα τα λόγια και τις πράξεις, ο λαός της βασιλείας οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από αυτόν, και οποιοιδήποτε παραβάτες πρέπει να απομακρύνονται αμέσως, μην τυχόν και ντροπιάσουν το όνομά Μου. Ωστόσο, αυτοί οι αδαείς που δεν μπορούν να δουν καθαρά ούτε να κατανοήσουν αποτελούν εξαίρεση. Κατά την οικοδόμηση της βασιλείας Μου, να επικεντρώνεστε στο να τρώτε και να πίνετε από τον λόγο Μου, να αναγνωρίζετε τη σοφία Μου και να βρίσκετε επιβεβαίωση μέσω του έργου Μου. Αν κάποιος δίνει προσοχή σε βιβλία εκτός από εκείνα που περιέχουν τα λόγια Μου, σίγουρα δεν τον θέλω· τέτοιοι άνθρωποι είναι πόρνες που Με αψηφούν. Ως απόστολος, δεν πρέπει να μένει κανείς στο σπίτι του για πολύ μεγάλο διάστημα. Εάν κάποιος το κάνει, δεν θα τον εξαναγκάσω, αλλά θα απορρίψω και δεν θα χρησιμοποιήσω ξανά αυτό το άτομο. Καθώς οι απόστολοι δεν είναι στο σπίτι τους για μεγάλο διάστημα, περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στην εκκλησία για να διαπαιδαγωγηθούν. Οι απόστολοι πρέπει να συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία ανά δύο συνάξεις της εκκλησίας. Συνεπώς, οι συνάξεις των συνεργατών (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι συνάξεις των αποστόλων, όλες οι συνάξεις των επικεφαλής της εκκλησίας και όλες οι συνάξεις για τους αγίους με υψηλή διορατικότητα) πρέπει να γίνουν συχνές. Τουλάχιστον ορισμένοι από εσάς οφείλετε να παρευρίσκεσθε σε κάθε σύναξη, και οι απόστολοι πρέπει να εστιάζουν μονάχα στη φύλαξη των εκκλησιών. Οι απαιτήσεις που είχα παλαιότερα από τους αγίους είναι τώρα πιο ουσιαστικές. Εκείνους που είχαν διαπράξει αδικήματα προτού καταθέσουν μαρτυρία για το όνομά Μου, θα εξακολουθήσω να τους χρησιμοποιώ αφού τους δοκιμάσω, λόγω της αφοσίωσής τους σ’ Εμένα. Ωστόσο, όσον αφορά εκείνους που έχουν διαπράξει περαιτέρω αδικήματα μετά τη μαρτυρία Μου, αλλά είναι αποφασισμένοι να καταβάλουν προσπάθειες για να μετανοήσουν και να ξεκινήσουν από την αρχή, τέτοιοι άνθρωποι θα παραμένουν μονάχα μέσα στην εκκλησία. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούν να είναι απερίσκεπτοι και ασελγείς, αλλά αντιθέτως οφείλουν να είναι πιο συγκρατημένοι από τους άλλους. Αναφορικά μ’ εκείνους που δεν διορθώνουν τη συμπεριφορά τους αφότου έχω μιλήσει, το Πνεύμα Μου θα τους εγκαταλείψει αμέσως και η εκκλησία θα έχει το δικαίωμα να επιτελέσει την κρίση Μου και να τους αποβάλλει. Αυτό είναι απόλυτο και δεν μπορεί να υπάρξει περιθώριο για εξέταση. Εάν κάποιος καταρρεύσει κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών —δηλαδή, αν αποχωρήσει— τότε κανείς δεν θα πρέπει να δίνει σημασία σε αυτόν τον άνθρωπο για να αποφύγει να Με δοκιμάσει και για να μην επιτρέψει στον Σατανά να ορμήσει με μανία μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι η κρίση Μου για ένα τέτοιο άτομο. Αν κάποιος ενεργεί χωρίς δικαιοσύνη και συναισθηματικά προς ένα άτομο που φεύγει, τότε δεν θα χάσει τη θέση του μόνο αυτός που έφυγε, αλλά θα αποκλειστεί και ο πρώτος από τον λαό Μου. Μια άλλη λειτουργία των αποστόλων είναι να επικεντρώνονται στη διάδοση του ευαγγελίου. Βέβαια, οι άγιοι μπορούν, επίσης, να επιτελούν αυτό το έργο, όμως πρέπει να το πράττουν με σοφία και να αποφεύγουν την πρόκληση προβλημάτων. Τα προαναφερθέντα είναι οι οδοί άσκησης που ισχύουν επί του παρόντος. Επίσης, ως υπενθύμιση, οφείλετε να δίνετε προσοχή στο να κάνετε τα κηρύγματά σας βαθύτερα, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να εισέλθουν στην πραγματικότητα των λόγων Μου. Οφείλετε να ακολουθείτε πιστά τα λόγια Μου, φροντίζοντας έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα κατανοήσουν καθαρά και με σαφήνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι από τον λαό Μου τρέφουν σκέψεις προδοσίας πρέπει να αποβάλλονται και δεν πρέπει να τους επιτρέπεται να διαμένουν στον οίκο Μου για πολύ καιρό, για να μην ντροπιάσουν το όνομά Μου.

21 Φεβρουαρίου 1992

Προηγούμενο: Κεφάλαιο 1

Επόμενο: Κεφάλαιο 3

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο