820 Τι μάρτυρας θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος

1 Το να γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό αφορά κυρίως το να μιλάς για τη γνώση σου σχετικά με το έργο του Θεού, για το πώς ο Θεός κατακτά τους ανθρώπους, για το πώς ο Θεός σώζει και αλλάζει τους ανθρώπους· αφορά το να μιλάς για το πώς καθοδηγεί τους ανθρώπους να εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατακτηθούν, να οδηγηθούν στην τελείωση και να σωθούν από Εκείνον. Το να γίνεσαι μάρτυρας σημαίνει να μιλάς για το έργο Του και για όλα όσα έχεις βιώσει. Μόνο το έργο Του μπορεί να Τον εκπροσωπεί και μόνο το έργο Του μπορεί να Τον αποκαλύψει δημοσίως στην ολότητά Του. Το έργο Του γίνεται μάρτυρας για Εκείνον. Το έργο και οι ομιλίες Του αντιπροσωπεύουν άμεσα το Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα εκφράζονται απλώς μέσα από την ενσάρκωση του Θεού· στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν εκφράσεις του Πνεύματος. Όλο το έργο που κάνει Εκείνος και όλα τα λόγια που λέει εκπροσωπούν την ουσία Του. Συνεπώς, όταν γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό, δεν καταθέτεις μαρτυρία μόνο για την εξωτερική εμφάνιση της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του, αλλά και για το έργο που επιτελεί Εκείνος και για το μονοπάτι στο οποίο είναι καθοδηγητής· πρέπει να καταθέσεις μαρτυρία για το πώς έχεις κατακτηθεί από Εκείνον και για τις πτυχές στις οποίες έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτό είναι το είδος της μαρτυρίας που θα πρέπει να καταθέσεις.

2 Έχεις βιώσει, βήμα προς βήμα, την παίδευση, την κρίση, τον εξευγενισμό, τις δοκιμασίες, τις αναποδιές και τα δεινά, κι έχεις κατακτηθεί· έχεις αφήσει κατά μέρος τις προοπτικές της σάρκας, τα προσωπικά σου κίνητρα και τα προσωπικά συμφέροντα της σάρκας. Με άλλα λόγια, τα λόγια του Θεού έχουν κατακτήσει πλήρως την καρδιά σου. Παρόλο που δεν έχεις αναπτυχθεί στη ζωή σου στον βαθμό που απαιτεί Εκείνος, τα γνωρίζεις όλα αυτά τα πράγματα και έχεις πειστεί απόλυτα από αυτά που κάνει. Συνεπώς, αυτό μπορεί να αποκαλείται μαρτυρία —μια μαρτυρία αληθινή και πραγματική. Το έργο που έχει έρθει να επιτελέσει ο Θεός, —το έργο της κρίσης και της παίδευσης— αποσκοπεί στην κατάκτηση του ανθρώπου, όμως Εκείνος ολοκληρώνει, επίσης, το έργο Του, φέρνοντας την εποχή στο τέλος της και επιτελώντας το έργο της περάτωσης. Οδηγεί ολόκληρη την εποχή στο τέλος της, σώζοντας όλη την ανθρωπότητα, απελευθερώνοντας την ανθρωπότητα από την αμαρτία μια για πάντα· αποκτά πλήρως την ανθρωπότητα, την οποία Εκείνος δημιούργησε. Θα πρέπει να γίνεις μάρτυρας για όλα αυτά. Στο μέλλον, όταν διαδοθεί το ευαγγέλιο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μιλάς για τη γνώση σου, να καταθέτεις μαρτυρία για όλα όσα έχεις κερδίσει στην καρδιά σου και να καταβάλλεις κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτό θα πρέπει να πετύχουν τα δημιουργημένα όντα.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (7)

Προηγούμενο: 819 Γνωρίζεις τον σκοπό και τη σημασία του έργου του Θεού;

Επόμενο: 821 Πώς να γίνεις μάρτυρας του Θεού στην πίστη σου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο