ΙΑ) Κλασικά λόγια σχετικά με την είσοδο στην πραγματικότητα της αλήθειας

192. Όταν ακούει να μιλάνε για έργο, ο άνθρωπος πιστεύει πως έργο σημαίνει να τρέχει εδώ κι εκεί για τον Θεό, να κηρύττει παντού και να δαπανά για τον Θεό. Παρόλο που αυτή η πεποίθηση είναι σωστή, είναι υπερβολικά μονόπλευρη. Αυτό που ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο να πηγαίνει παντού για τον Θεό. Είναι περισσότερο η διακονία κι η τροφοδότηση του πνεύματος. Πολλοί αδελφοί και αδελφές δεν αναλογίστηκαν ποτέ το έργο τους για τον Θεό, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, επειδή το έργο, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, έρχεται σε αντίφαση με αυτό που ζητάει ο Θεός. Συνεπώς, ο άνθρωπος ποσώς ενδιαφέρεται για την ουσία του έργου, και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η είσοδος του ανθρώπου είναι επίσης αρκετά μονόπλευρη. Όλοι εσείς θα πρέπει να ξεκινήσετε να εισέρχεστε δουλεύοντας για τον Θεό, ώστε να μπορέσετε να βιώσετε καλύτερα όλες τις πτυχές της εισόδου. Σε αυτό θα πρέπει να εισέλθετε. Έργο δεν είναι να τρέχετε εδώ κι εκεί για τον Θεό. Το έργο αφορά στο κατά πόσο η ζωή και τα βιώματα του ανθρώπου είναι αρεστά στον Θεό. Έργο είναι να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος την αφοσίωσή του στον Θεό και τις γνώσεις που έχει για τον Θεό, ώστε να μαρτυρεί τον Θεό και να συνδράμει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει. Με άλλα λόγια, η είσοδός σας είναι το έργο σας. Αποζητάτε να εισέλθετε κατά τη διάρκεια του έργου σας για τον Θεό. Εμπειρία του Θεού δεν είναι μόνο η ικανότητα να τρώτε και να πίνετε από τον λόγο Του. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να μπορείτε να μαρτυρείτε τον Θεό, να υπηρετείτε τον Θεό και να συνδράμετε και τροφοδοτείτε τον άνθρωπο. Αυτό είναι το έργο και η είσοδός σας, αυτό θα πρέπει να επιτύχει κάθε άνθρωπος. Είναι πολλοί αυτοί που εστιάζουν μόνο στα ταξίδια τους εδώ κι εκεί για τον Θεό και κηρύττουν σε όλα τα μήκη και πλάτη, όμως παραβλέπουν την προσωπική τους εμπειρία και αμελούν την είσοδό τους στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι που κάνει όλους εκείνους που υπηρετούν τον Θεό να γίνονται εκείνοι που Του αντιτάσσονται.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Έργο και είσοδος (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

193. Εκείνοι που μπορούν να καθοδηγήσουν ολόκληρες εκκλησίες, να παρέχουν στους ανθρώπους τη ζωή και να είναι απόστολοι των ανθρώπων, πρέπει να έχουν πραγματικές εμπειρίες, να έχουν σωστή κατανόηση των πνευματικών πραγμάτων, σωστή εκτίμηση και εμπειρία της αλήθειας. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για να εκτελέσουν έργο ή να γίνουν απόστολοι που θα ηγούνται των εκκλησιών. Διαφορετικά, μπορούν να ακολουθήσουν μόνο ως οι λιγότεροι και δεν μπορούν να ηγηθούν, πολύ λιγότερο δε, να γίνουν απόστολοι ικανοί να παρέχουν στους ανθρώπους ζωή. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ρόλος των αποστόλων δεν είναι να τρέχουν ή να πολεμούν, αλλά να διακονούν για τη ζωή και να καθοδηγούν αλλαγές στην ανθρώπινη διάθεση. Είναι μια λειτουργία που εκτελείται από εκείνους που τους έχει ανατεθεί να φέρουν μεγάλη ευθύνη στους ώμους τους και όχι κάτι που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε. Αυτό το είδος έργου μπορούν να το αναλάβουν μόνο όσοι έχουν ζωή, δηλαδή εκείνοι που έχουν βιώσει την αλήθεια. Δεν μπορεί να αναληφθεί από όσους μπορεί να εγκαταλείψουν στην πορεία, να τρέξουν ή είναι πρόθυμοι να ξοδευτούν. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία της αλήθειας, που δεν έχουν κλαδευτεί ή κριθεί, δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτoύ του είδους το έργο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς πραγματικότητα, δεν είναι σε θέση να δουν καθαρά την πραγματικότητα, επειδή οι ίδιοι δεν έχουν αυτή την ύπαρξη. Έτσι, αυτός ο τύπος ανθρώπου όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει ηγετικό έργο, αλλά θα αποτελέσει και αντικείμενο εξάλειψης εάν δεν έχει καμία αλήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

194. Αν επιθυμείτε να υπηρετείτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει πρώτα να καταλάβετε τι είδους άνθρωποι ευαρεστούν τον Θεό, τι είδους ανθρώπους αποστρέφεται ο Θεός, τι είδους ανθρώπους οδηγεί ο Θεός στην τελείωση και τι είδους άνθρωποι έχουν τα προσόντα για να υπηρετήσουν τον Θεό. Αυτό είναι το ελάχιστο με το οποίο θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε τους στόχους του έργου του Θεού, και το έργο που θα εκτελέσει ο Θεός εδώ και τώρα. Αφού κατανοήσετε αυτό, και μέσω της οδηγίας των λόγων του Θεού, θα πρέπει πρώτα να εισέλθετε και να λάβετε πρώτα αποστολή από τον Θεό. Όταν πραγματικά αποκτήσετε βιώματα βασισμένα στον λόγο του Θεού, κι όταν γνωρίζετε στ’ αλήθεια το έργο του Θεού, θα έχετε τα προσόντα για να υπηρετήσετε τον Θεό. Κι ο Θεός ανοίγει τα πνευματικά σας μάτια όταν Τον υπηρετείτε, και σας επιτρέπει να αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση του έργου Του και να το δείτε πιο καθαρά. Όταν εισέρχεσαι σ’ αυτήν την πραγματικότητα, οι εμπειρίες σου θα είναι πιο βαθιές και πραγματικές, και όλοι εσείς που είχατε τέτοιες εμπειρίες, θα είστε ικανοί να πορευτείτε ανάμεσα στις εκκλησίες και να παρέχετε στους αδελφούς και τις αδελφές σας, ώστε ο καθένας σας να αντλεί από τα δυνατά σημεία του άλλου για να αντισταθμίσετε τις δικές σας ελλείψεις και να αποκτήσετε μια πλουσιότερη γνώση στο πνεύμα σας. Μόνο αφού κατορθώσετε αυτό το αποτέλεσμα θα είστε ικανοί να υπηρετήσετε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να οδηγηθείτε από τον Θεό στην τελείωση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σας.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

195. Αυτοί που υπηρετούν τον Θεό θα πρέπει να είναι οι οικείοι του Θεού, θα πρέπει να είναι ευάρεστοι στον Θεό, να έχουν αγαπηθεί από τον Θεό και να είναι ικανοί για την απόλυτη πίστη στον Θεό. Ανεξάρτητα από το αν ενεργείς πίσω από τους ανθρώπους ή μπροστά τους, είσαι ικανός ν’ αποκτήσεις τη χαρά του Θεού μπροστά στον Θεό, είσαι ικανός να παραμείνεις σταθερός μπροστά στον Θεό, και ανεξάρτητα με το πώς σου φέρονται οι άλλοι άνθρωποι, πάντα συνεχίζεις το δικό σου μονοπάτι και αφιερώνεις κάθε σου φροντίδα στο φορτίο του Θεού. Μόνο αυτός είναι ο οικείος του Θεού. Το γεγονός ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να Τον υπηρετήσουν άμεσα, συμβαίνει επειδή τους έχει δοθεί η μεγάλη αποστολή του Θεού, και το φορτίο του Θεού, είναι ικανοί να πάρουν την καρδιά του Θεού ως δική τους, και το φορτίο του Θεού ως δικό τους, και δεν δίνουν καθόλου σημασία στην προοπτική του αν θα κερδίσουν ή θα χάσουν: Ακόμα κι όταν δεν θα έχουν προοπτικές, και δεν θα κερδίσουν τίποτα, πάντα θα πιστεύουν στον Θεό με μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Έτσι λοιπόν, αυτό το είδος ανθρώπου είναι ο οικείος του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν οικειότητα με τον Θεό είναι και οι έμπιστοί Του· μόνο οι έμπιστοι του Θεού μπορούν να μοιραστούν την ανησυχία Του και τα θέλω Του, και αν και η σάρκα τους πονά και είναι αδύναμη, είναι ικανοί να αντέξουν τον πόνο και να απαρνηθούν αυτό που αγαπούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Ο Θεός δίνει περισσότερα βάρη σε τέτοιους ανθρώπους, και αυτό που θα κάνει ο Θεός εκφράζεται μέσω αυτών των ανθρώπων. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάρεστοι στον Θεό, είναι υπηρέτες του Θεού που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, και μόνο άνθρωποι σαν κι αυτούς μπορούν να κυβερνήσουν μαζί με τον Θεό. Όταν πραγματικά γίνεις οικείος του Θεού, τότε ακριβώς θα κυβερνήσεις μαζί με τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

196. Ο Ιησούς ήταν ικανός να ολοκληρώσει την αποστολή του Θεού, το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας, επειδή αφιέρωσε κάθε φροντίδα Του στο θέλημα του Θεού, χωρίς τα προσωπικά Του σχέδια και σκέψεις. Έτσι, λοιπόν, ήταν κι Αυτός ο οικείος του Θεού, όντας ο ίδιος Θεός, κάτι που όλοι εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά. (Στην πραγματικότητα, ήταν ο Θεός ο ίδιος, για τον οποίο είχε δώσει μαρτυρία ο Θεός. Το αναφέρω αυτό εδώ για να χρησιμοποιήσω το γεγονός που αφορά τον Ιησού για να επεξηγήσω το θέμα.) Ήταν ικανός να θέσει το σχέδιο της διαχείρισης του Θεού στο επίκεντρο, και πάντα προσευχόταν στον ουράνιο Πατέρα και επιζητούσε το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Προσευχόταν κι έλεγε: «Θεέ Πατέρα! Εκπλήρωσε αυτό που είναι μέσα στο θέλημά Σου, και μην ενεργήσεις σύμφωνα με τις δικές Μου προθέσεις· θα ενεργήσεις σύμφωνα με το σχέδιό Σου. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι αδύναμος, όμως γιατί θα πρέπει να ενδιαφερθείς για κείνον; Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντός Σου, ο άνθρωπος που είναι σαν ένα μυρμήγκι στο χέρι Σου; Μέσα στην καρδιά Μου, επιθυμώ μόνο να εκπληρώσω το θέλημά Σου, και θέλω να μπορείς να κάνεις, αυτό που θέλεις να κάνεις σ’ Εμένα σύμφωνα με τις δικές Σου προθέσεις». Στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς ένιωσε την αγωνία, σαν ένα μαχαίρι που έστριβε στην καρδιά Του, όμως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να παραβεί τον λόγο Του· πάντα υπήρχε μια ισχυρή δύναμη που Τον ωθούσε μπροστά, εκεί που επρόκειτο να σταυρωθεί. Τελικά, Τον κάρφωσαν στον σταυρό κι έγινε η απεικόνιση της αμαρτωλής σάρκας, ολοκληρώνοντας αυτό το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας, και αφού υψώθηκε πάνω από τα δεσμά του θανάτου και του Άδη. Μπροστά Του, η θνητότητα, η κόλαση και ο Άδης, έχασαν τη δύναμή τους, και κατατροπώθηκαν από Αυτόν. Έζησε για τριάντα τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έκανε πάντα τα μέγιστα για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με το έργο του Θεού εκείνη την εποχή, χωρίς να υπολογίζει ποτέ το προσωπικό Του κέρδος ή ζημία, πάντα σκεπτόμενος το θέλημα του Θεού Πατέρα. Έτσι, αφότου βαπτίστηκε, ο Θεός είπε: «Ούτος είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Επειδή η υπηρεσία Του μπροστά στον Θεό ήταν σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, ο Θεός έβαλε πάνω στους ώμους Του το βαρύ φορτίο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας και Τον έκανε να προχωρήσει μπροστά για να το εκπληρώσει, κι Αυτός είχε τα προσόντα και το δικαίωμα να ολοκληρώσει αυτό το σημαντικό καθήκον. Κατά τη διάρκεια της ζωής Του, υπέμεινε ανυπολόγιστα δεινά για τον Θεό, και ο Σατανάς Τον έβαλε σε πειρασμό αμέτρητες φορές, όμως δεν αποθαρρύνθηκε ποτέ. Ο Θεός Του ανέθεσε ένα τέτοιο καθήκον επειδή Τον εμπιστευόταν και Τον αγαπούσε, κι έτσι ο Θεός είπε προσωπικά: «Ούτος είναι ο Υιός Μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Εκείνο τον καιρό, μόνο ο Ιησούς θα μπορούσε να εκπληρώσει αυτή την αποστολή, κι αυτό ήταν ένα κομμάτι της ολοκλήρωσης του έργου του Θεού για τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας κατά την Εποχή της Χάριτος.

Αν είστε ικανοί, σαν τον Ιησού, να αφιερώσετε κάθε σας φροντίδα στο φορτίο του Θεού, και να στρέψετε την πλάτη στη σάρκα σας, ο Θεός θα εμπιστευτεί τα σημαντικά Του καθήκοντα σ’ εσάς, κι έτσι θα ανταποκρίνεστε στις προϋποθέσεις για να υπηρετήσετε τον Θεό. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα τολμήσετε να πείτε ότι κάνετε το θέλημα του Θεού και ότι ολοκληρώνετε την αποστολή Του, μόνο τότε θα τολμήσετε να πείτε ότι υπηρετείτε τον Θεό πραγματικά.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

197. Πρέπει να έχεις κάποια κατανόηση των πολλών καταστάσεων στις οποίες θα βρίσκονται οι άνθρωποι όταν το Άγιο Πνεύμα τελεί έργο σ’ αυτούς. Ιδιαίτερα, όσοι συντονίζονται ώστε να υπηρετήσουν τον Θεό, πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη αντίληψη των πολλών καταστάσεων που προέρχονται από το έργο που τελεί το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους. Αν μιλάς μόνο για πολλές εμπειρίες και πολλούς τρόπους να εισέλθεις, αυτό δείχνει πως η εμπειρία σου είναι υπερβολικά μονόπλευρη. Χωρίς να γνωρίζεις την αληθινή σου κατάσταση ή να αντιλαμβάνεσαι τις αρχές της αλήθειας, δεν είναι δυνατόν να επιτύχεις αλλαγή διάθεσης. Χωρίς να γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος ή να κατανοείς τους καρπούς που αποφέρει, θα είναι δύσκολο να διακρίνεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων. Πρέπει να αποκαλύψεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων και τις συλλήψεις των ανθρώπων και να πας κατευθείαν στην καρδιά του θέματος· πρέπει, επίσης, να επισημάνεις πολλές παρεκκλίσεις στις πράξεις των ανθρώπων ή προβλήματα στην πίστη στον Θεό, ώστε ίσως να τα αναγνωρίσουν. Το λιγότερο που πρέπει να κάνεις είναι να μην τους κάνεις να νιώθουν αρνητικοί ή παθητικοί. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν πρέπει να είσαι παράλογος ή να «προσπαθείς να μάθεις σ’ ένα γουρούνι να τραγουδά»· αυτό είναι ανόητη συμπεριφορά. Προκειμένου να αντιμετωπίσεις τις πολλές δυσκολίες των ανθρώπων, πρέπει να κατανοήσεις τη δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να κατανοήσεις πώς το Άγιο Πνεύμα τελεί έργο σε διαφορετικούς ανθρώπους, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων, τα ελαττώματα των ανθρώπων, να δεις ξεκάθαρα τα κύρια θέματα του προβλήματος και να φτάσεις στην πηγή του προβλήματος, χωρίς παρεκκλίσεις ή σφάλματα. Μόνο αυτού του είδους ο άνθρωπος έχει τα προσόντα ώστε να συντονιστεί για να υπηρετήσει τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Με τι πρέπει να εφοδιαστεί ένας επαρκής ποιμένας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

198. Στο έργο τους, οι επικεφαλής και οι εργάτες της εκκλησίας πρέπει να προσέξουν δύο πράγματα: Το ένα είναι να επιτελούν το έργο τους σε απόλυτη συμφωνία με τις αρχές που ορίζουν οι ρυθμίσεις εργασίας, να μην παραβιάζουν ποτέ αυτές τις αρχές και να μη στηρίζουν το έργο τους σε οποιεσδήποτε δικές τους φαντασιώσεις ή προθέσεις. Σε ό,τι κάνουν, οφείλουν να ενδιαφέρονται για το έργο της οικογένειας του Θεού και να θέτουν πάντα τα συμφέροντά της σε πρώτη μοίρα. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι βασικό, δηλαδή σε ό,τι κι αν κάνουν, πρέπει να επικεντρώνονται στο να ακολουθούν την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και να κάνουν τα πάντα τηρώντας αυστηρά τον λόγο του Θεού. Αν εξακολουθείς να είσαι ικανός να εναντιώνεσαι στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος ή εάν ακολουθείς πεισματικά τις δικές σου ιδέες και πράττεις σύμφωνα με τη δική σου φαντασία, τότε οι πράξεις σου θα αποτελέσουν πολύ σοβαρή αντίσταση κατά του Θεού. Αν γυρίζεις συχνά την πλάτη σου στη διαφώτιση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, αυτό θα σε οδηγήσει μόνο σε αδιέξοδο. Εάν απολέσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν θα είσαι σε θέση να εργαστείς, και ακόμα και αν καταφέρεις να εργαστείς, δεν θα πετύχεις τίποτα. Αυτές είναι οι δύο βασικές αρχές που πρέπει να τηρεί κανείς κατά την εργασία: Η μία είναι να εκτελεί το έργο σε απόλυτη συμφωνία με τις ρυθμίσεις του Άνωθεν, καθώς και να ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τεθεί από τον Άνωθεν. Το άλλο σημείο είναι να ακολουθεί την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος μέσα του. Μόλις γίνουν κατανοητά αυτά τα δύο σημεία, δεν θα κάνετε λάθη εύκολα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Οι βασικές αρχές για το πώς εργάζονται οι επικεφαλής και οι εργάτες» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

199. Το έργο κάποιου που έχει τα προσόντα να εκτελεί έργο μπορεί να φέρει τους ανθρώπους στη σωστή οδό και να τους επιτρέψει να εμβαθύνουν στην αλήθεια. Το έργο που κάνει, μπορεί να φέρει ανθρώπους ενώπιον του Θεού. Επιπλέον, το έργο που κάνει μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και δεν δεσμεύεται από κανόνες, επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώσουν απελευθέρωση και ελευθερία. Ακόμη, μπορούν σταδιακά να αναπτυχθούν στη ζωή, να προχωρήσουν σταδιακά βαθύτερα στην αλήθεια. Το έργο κάποιου που δεν έχει τα προσόντα να επιτελεί έργο είναι πολύ μικρό· το έργο του είναι ανόητο. Μπορεί μόνο να βάλει στους ανθρώπους κανόνες. Αυτό που απαιτεί από τους ανθρώπους δεν διαφέρει από άτομο σε άτομο, ούτε εργάζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε αυτό το είδος έργου, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες και πάρα πολλά δόγματα και δεν μπορεί να εισαγάγει τους ανθρώπους στην πραγματικότητα ή στην κανονική πράξη της ανάπτυξης της ζωής. Μπορεί μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να εμμένουν σε λίγους άχρηστους κανόνες. Αυτού του είδους η καθοδήγηση μπορεί μόνο να κάνει τους ανθρώπους να ξεστρατίσουν. Σε οδηγεί στο να γίνεις αυτό που είναι εκείνος. Μπορεί να σε φέρει μέσα σε αυτό που έχει και είναι.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

200. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταμπού στην υπηρεσία του ανθρώπου προς τον Θεό; Γνωρίζετε; Εκείνοι που υπηρετούν ως επικεφαλής, θέλουν συνεχώς να έχουν μεγαλύτερη ευφυΐα, να είναι κατά πολύ ανώτεροι από τους υπόλοιπους, να βρίσκουν νέα τεχνάσματα ώστε ο Θεός να μπορεί να δει πόσο ικανοί είναι πραγματικά. Ωστόσο, δεν εστιάζουν στην κατανόηση της αλήθειας και στην είσοδο στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Θέλουν συνεχώς να επιδεικνύονται∙ δεν είναι αυτό ακριβώς η αποκάλυψη μιας αλαζονικής φύσης; Μερικοί λένε ακόμη: «Κάνοντας αυτό, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα είναι πολύ χαρούμενος, θα Του αρέσει πραγματικά. Αυτή τη φορά θα αφήσω τον Θεό να δει, θα Του κάνω μια ωραία έκπληξη». Ως αποτέλεσμα αυτής της έκπληξης, χάνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και εξαλείφονται από τον Θεό. Μην κάνεις απλώς βιαστικά ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Πώς μπορεί να είναι εντάξει, αν δεν υπολογίζεις τις συνέπειες των πράξεών σου; Όταν υβρίζεις τη διάθεση του Θεού, υβρίζεις τα διοικητικά Του διατάγματα και, στη συνέχεια, εξαλείφεσαι, δεν θα μείνει τίποτε άλλο να πεις. Ανεξάρτητα από την πρόθεσή σου, ανεξάρτητα από το αν το έκανες επίτηδες ή όχι, αν δεν καταλαβαίνεις τη διάθεση του Θεού ή δεν καταλαβαίνεις το θέλημα του Θεού, θα υβρίζεις εύκολα τον Θεό και θα υβρίζεις εύκολα τα διοικητικά Του διατάγματα∙ αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι να έχουν το νου τους. Από τη στιγμή που υβρίζεις σοβαρά τα διοικητικά διατάγματα του Θεού ή υβρίζεις τη διάθεση του Θεού, ο Θεός δεν θα αναλογιστεί εάν το έκανες από πρόθεση ή χωρίς πρόθεση∙ αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δεις ξεκάθαρα. Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτό το ζήτημα, τότε εγγυημένα έχεις πρόβλημα. Υπηρετώντας τον Θεό, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μεγάλα βήματα, να κάνουν σπουδαία πράγματα, να λένε σπουδαία λόγια, να εκτελέσουν σπουδαίο έργο, να τυπώσουν τεράστια βιβλία, να διοργανώσουν σπουδαίες συναντήσεις και να είναι σπουδαίοι ηγέτες. Αν έχεις συνεχώς μεγάλες φιλοδοξίες, τότε θα υβρίζεις τα σπουδαία διοικητικά διατάγματα του Θεού· τέτοιοι άνθρωποι θα πεθάνουν γρήγορα. Αν δεν έχεις καλή συμπεριφορά, δεν είσαι θεοσεβής ή συνετός υπηρετώντας τον Θεό, αργά ή γρήγορα θα υβρίσεις τα διοικητικά Του διατάγματα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Χωρίς την αλήθεια είναι εύκολο να υβρίζεις τον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

201. Το να υπηρετεί κανείς τον Θεό δεν είναι απλή υπόθεση. Εκείνοι των οποίων η διεφθαρμένη διάθεση παραμένει αμετάβλητη, δεν μπορούν ποτέ να υπηρετήσουν τον Θεό. Αν η διάθεσή σου δεν έχει κριθεί και παιδευτεί από τον λόγο του Θεού, τότε εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τον Σατανά. Αυτό από μόνο του αρκεί για να αποδείξει ότι η υπηρεσία σου προς τον Θεό προέρχεται από την δική σου καλή πρόθεση. Αποτελεί υπηρεσία βασισμένη στη σατανική φύση σου. Υπηρετείς τον Θεό με τον φυσικό χαρακτήρα σου και σύμφωνα με τις δικές σου προσωπικές προτιμήσεις· επιπλέον, σκέφτεσαι συνεχώς ότι ο Θεός χαίρεται με ό,τι επιθυμείς να κάνεις και μισεί οτιδήποτε δεν επιθυμείς να κάνεις, ενώ καθοδηγείσαι εξ ολοκλήρου από τις δικές σου προτιμήσεις στο έργο σου. Μπορεί αυτό να ονομαστεί υπηρεσία προς τον Θεό; Τελικά, η διάθεσή της ζωής σου δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο· αντίθετα, θα γίνεις ακόμα πιο πεισματάρης επειδή υπηρετούσες τον Θεό, και αυτό θα κάνει τη διεφθαρμένη σου διάθεση να εδραιωθεί βαθιά. Με τον τρόπο αυτόν, θα αναπτύξεις μέσα σου κανόνες για την υπηρεσία προς τον Θεό, οι οποίες βασίζονται κυρίως στο δικό σου χαρακτήρα, και την εμπειρία που προέρχεται από την υπηρεσία σου, ανάλογα με τη δική σου διάθεση. Αυτό είναι ένα μάθημα μέσα από την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι η φιλοσοφία της ζωής του ανθρώπου. Τέτοιου είδους άνθρωποι ανήκουν στους Φαρισαίους και τους θρησκευτικούς αξιωματούχους. Αν δεν ξυπνήσουν και δε μετανοήσουν, τότε θα καταλήξουν να στραφούν στους ψευδόχριστους που θα εμφανιστούν τις έσχατες ημέρες και θα είναι οι παραπλανητές των ανθρώπων. Οι ψευδόχριστοι και οι παραπλανητές που προαναφέρθηκαν θα προκύψουν από αυτού του είδους τα άτομα. Αν εκείνοι που υπηρετούν τον Θεό ακολουθήσουν τον δικό τους χαρακτήρα και πράξουν σύμφωνα με τη δική τους βούληση, τότε κινδυνεύουν να εκδιωχθούν ανά πάσα στιγμή. Εκείνοι που εκμεταλλεύονται τα πολλά χρόνια εμπειρίας τους στην υπηρεσία του Θεού με σκοπό να κερδίσουν τις καρδιές των άλλων, να τους κάνουν κήρυγμα και να τους περιορίσουν με επικριτικό τρόπο –και που ποτέ δεν μετανοούν, ποτέ δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, ποτέ δεν αποκηρύσσουν τα οφέλη της θέσης τους –αυτού του είδους οι άνθρωποι θα εκπέσουν ενώπιων του Θεού. Είναι άνθρωποι του ίδιου είδους με τον Παύλο, εκμεταλλευόμενοι το κύρος τους και εκθειάζοντας τα προσόντα τους. Ο Θεός δε θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τελείωση. Αυτού του είδους η υπηρεσία επεμβαίνει στο έργο του Θεού. Οι άνθρωποι προτιμούν να προσκολλώνται στο παλιό. Προσκολλώνται σε έννοιες του παρελθόντος, σε πράγματα του παρελθόντος. Αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην υπηρεσία τους. Αν δεν μπορέσεις να απαλλαχθείς από αυτά, θα στραγγαλίσουν ολόκληρη τη ζωή σου. Ο Θεός δε θα σε επαινέσει, ούτε στο ελάχιστο, ούτε καν αν σπάσεις τα πόδια σου τρέχοντας ή την πλάτη σου κατά την εργασία σου, ούτε καν αν γίνεις μάρτυρας κατά την υπηρεσία σου προς τον Θεό. Το αντίθετο: ο Θεός θα πει ότι είσαι κάποιος που πράττει το κακό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

202. Το να γίνεις μάρτυρας απαιτεί να μιλάς για τη γνώση σου σχετικά με το έργο του Θεού, για το πώς ο Θεός κατακτά τους ανθρώπους, πώς ο Θεός σώζει τους ανθρώπους, πώς τους αλλάζει και πώς τους καθοδηγεί για να εισέλθουν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για να κατακτηθούν, να οδηγηθούν στην τελείωση και να σωθούν. Το να γίνεσαι μάρτυρας σημαίνει να μιλάς για το έργο Του και για όλα όσα έχεις βιώσει. Μόνο το έργο Του Τον εκπροσωπεί και μόνο το έργο Του μπορεί να αποκαλύψει δημοσίως την ολότητά Του. Το έργο Του γίνεται μάρτυρας για Εκείνον. Το έργο και οι ομιλίες Του αποτελούν άμεση εκπροσώπηση του Πνεύματος, το έργο που Εκείνος κάνει φέρεται εις πέρας από το Πνεύμα και τα λόγια που λέει εκφέρονται από τον Πνεύμα. Αυτά τα πράγματα απλώς εκφράζονται μέσα από την ενσάρκωση του Θεού. Στην πραγματικότητα, αποτελούν έκφραση του Πνεύματος. Το έργο που Εκείνος κάνει και τα λόγια που λέει εκπροσωπούν την ουσία Του. Αν ο Θεός, αφότου είχε ενσαρκωθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν μιλούσε ή δεν έκανε έργο, και μετά σας ζητούσε να γνωρίσετε την αλήθεια Του, την κανονικότητά Του και την παντοδυναμία Του, πώς θα μπορούσατε να το κάνετε; Θα μπορούσατε να μάθετε ποια είναι η ουσία του Πνεύματος; Θα μπορούσατε να γνωρίζετε ποια είναι τα γνωρίσματά Του; Μόνον επειδή έχετε βιώσει όλα τα στάδια του έργου Του, σας ζητά Εκείνος να γίνετε μάρτυρες για Εκείνον. Αν δεν είχατε μια τέτοια εμπειρία, Εκείνος δεν θα είχε τέτοιες απαιτήσεις από εσάς. Συνεπώς, όταν γίνεσαι μάρτυρας για τον Θεό, δεν σημαίνει να καταθέτεις για την εξωτερική εμφάνιση της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του, αλλά για το έργο που πραγματοποιεί και για το μονοπάτι που υποδεικνύει, σημαίνει να καταθέσεις για το πώς έχεις κατακτηθεί από Εκείνον και σε ποιες πτυχές έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να γίνεις μάρτυρας.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πράξη (7)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

203. Όταν ο πρακτικός Θεός κατακτά τους ανθρώπους, είναι τα θεϊκά λόγια Του που τους κατακτούν. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να το πετύχει αυτό, δεν είναι κάτι που ένας απλός θνητός μπορεί να καταφέρει. Ακόμα κι εκείνοι που έχουν υψηλότερο επίπεδο ανάμεσα στους κανονικούς ανθρώπους, δεν έχουν αυτήν την ικανότητα, επειδή η θεϊκή φύση Του είναι ανώτερη από κάθε δημιουργημένο ον. Για τους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Ο Δημιουργός, εξάλλου, είναι ανώτερος από κάθε δημιουργημένο ον. Έχει ειπωθεί ότι οι μαθητές δεν μπορεί να είναι σπουδαιότεροι από τους δασκάλους τους. Τα δημιουργημένα όντα δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τον Δημιουργό. Αν ήσουν ανώτερος από Εκείνον, δεν θα μπορούσε να σε κατακτήσει. Μπορεί να σε κατακτήσει, επειδή είναι ανώτερος από σένα. Εκείνος που μπορεί να κατακτήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα είναι ο Δημιουργός, και μόνο Εκείνος και κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο. Αυτή είναι μαρτυρία· με αυτόν τον τρόπο πρέπει να γίνεις μάρτυρας. Έχεις βιώσει κάθε στάδιο της παίδευσης, της κρίσης, του εξευγενισμού, των δοκιμασιών, των αναποδιών και των δυσκολιών, κι έχεις φτάσει στην κατάκτηση κι έχεις αφήσει κατά μέρους τις προοπτικές της σάρκας, τα προσωπικά σου κίνητρα και τα προσωπικά ενδιαφέροντα της σάρκας. Με άλλα λόγια, οι καρδιές όλων των ανθρώπων έχουν κατακτηθεί από τα λόγια του Θεού. Παρόλο που η ζωή σου δεν έχει εξελιχθεί στο σημείο που έχει ζητήσει Εκείνος, τα γνωρίζεις αυτά τα πράγματα και έχεις πειστεί πλήρως από αυτό που κάνει. Αυτό αποτελεί μαρτυρία κι αυτή η μαρτυρία είναι αληθινή! Το έργο που έχει έρθει για να πραγματοποιήσει ο Θεός —την κρίση και την παίδευση— αποσκοπεί στην κατάκτηση του ανθρώπου, όμως επίσης ολοκληρώνει το έργο Του, οδηγεί την εποχή στο τέλος της και περατώνει το τελευταίο κεφάλαιο του έργου Του. Οδηγεί ολόκληρη την εποχή στο τέλος της, σώζει όλη την ανθρωπότητα, απελευθερώνει εντελώς την ανθρωπότητα από την αμαρτία και αποκτά πλήρως την ανθρωπότητα, την οποία Εκείνος έχει δημιουργήσει. Για όλα αυτά πρέπει να γίνεις μάρτυρας. Έχεις βιώσει τόσο από το έργο του Θεού, το έχεις δει με τα ίδια σου τα μάτια και το έχεις βιώσει προσωπικά, οπότε, θα ήταν πολύ κρίμα αν στο τέλος δεν θα μπορείς καν να εκτελέσεις αυτό το καθήκον, όπως οφείλεις. Στο μέλλον, όταν διαδοθεί το ευαγγέλιο, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μιλάς για τη γνώση σου, να καταθέτεις για όλα όσα έχεις κερδίσει στην καρδιά σου και να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτό πρέπει να πετύχει ένα δημιουργημένο ον. Ποια είναι η σημασία αυτού του σταδίου του έργου του Θεού; Ποια είναι η επίδρασή του; Πόσο απ’ αυτό πραγματοποιείται στον άνθρωπο; Τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι; Όταν θα μπορείτε να μιλάτε με σαφήνεια για όλο το έργο που πραγματοποιεί η ενσάρκωση του Θεού, αφότου ήρθε στη γη, τότε θα είναι πλήρης η μαρτυρία σας. Όταν θα μπορείτε να μιλάτε με σαφήνεια γι’ αυτά τα πέντε πράγματα —τη σημασία, το περιεχόμενο, την ουσία του έργου Του, τη διάθεση Του που εκπροσωπείται από αυτό και τις αρχές του έργου Του— τότε αυτό θα αποδεικνύει ότι έχετε την ικανότητα για μαρτυρία και ότι κατέχετε πραγματικά τη γνώση. Αυτά που σας ζητάω δεν είναι πολλά, και μπορούν να τα πετύχουν όλοι εκείνοι που αναζητούν πραγματικά. Αν είσαι αποφασισμένος να είσαι ένας από τους μάρτυρες του Θεού, πρέπει να καταλάβεις τι απεχθάνεται και τι αγαπά ο Θεός. Έχεις βιώσει πολύ από το έργο Του, και μέσα από αυτό το έργο πρέπει να γνωρίσεις τη διάθεσή Του, τι απεχθάνεται και τι αγαπά Εκείνος, και να κατανοήσεις το θέλημά Του και τις απαιτήσεις Του από την ανθρωπότητα, καθώς και να τα χρησιμοποιήσεις για να καταθέσεις για Αυτόν και να εκτελέσεις το καθήκον σου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πράξη (7)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

204. Όταν γίνεστε μάρτυρες για τον Θεό, πρέπει να μιλάτε κυρίως περισσότερο για το πώς ο Θεός κρίνει και παιδεύει τους ανθρώπους, ποιες δοκιμασίες χρησιμοποιεί για να εξευγενίσει τους ανθρώπους και να αλλάξει τη διάθεσή τους. Πρέπει επίσης να μιλάτε για το πόση διαφθορά έχει αποκαλυφθεί κατά την εμπειρία σας, για το πόσα έχετε υποστεί και για το ότι τελικά σας κατέκτησε ο Θεός· για το πόση αληθινή γνώση έχετε σχετικά με το έργο του Θεού και για το πώς πρέπει να γίνετε μάρτυρες για τον Θεό και να Του ανταποδώσετε την αγάπη Του. Πρέπει να μιλάτε πιο ουσιωδώς αυτού του είδους τη γλώσσα, καθώς το κάνετε με απλό τρόπο. Μη μιλάτε για κενές θεωρίες. Μιλήστε πιο προσγειωμένα· μιλήστε από καρδιάς. Αυτήν την εμπειρία θα πρέπει να έχετε. Μην εξοπλίζεστε με δήθεν βαθυστόχαστες, κενές θεωρίες σε μια προσπάθεια να κάνετε επίδειξη· αυτό σας κάνει να δείχνετε αρκετά αλαζονικοί και παράλογοι. Θα πρέπει να μιλάτε περισσότερο για πραγματικά, αληθινά πράγματα από την εμπειρία σας που είναι γνήσια και έρχονται από την καρδιά· τούτο είναι πιο ωφέλιμο για τους άλλους και πιο κατάλληλο για να δουν. Κάποτε ήσασταν άνθρωποι που εναντιώνονταν περισσότερο απ’ όλους στον Θεό και που είχαν τη μικρότερη προδιάθεση να υποταχθούν σ' Αυτόν, όμως τώρα έχετε κατακτηθεί —μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο αναζητώντας την αλήθεια, μπορείτε να επιτύχετε αλλαγές στη διάθεσή σας» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

205. Για να γίνεις μάρτυρας για τις ενέργειες του Θεού πρέπει να είσαι ικανός να εκφράζεις αυτό που είναι οι ενέργειές Του κι αυτό γίνεται μέσω της εμπειρίας σου, της γνώσης σου και των όσων έχεις υποφέρει. Είσαι κάποιος που γίνεται μάρτυρας για τις ενέργειες του Θεού; Έχεις αυτή τη φιλοδοξία; Αν είσαι ικανός να γίνεις μάρτυρας του ονόματός Του και, ακόμη περισσότερο, των ενεργειών Του, καθώς και να βιώσεις την εικόνα που Αυτός απαιτεί από τους ανθρώπους Του, τότε είσαι μάρτυρας για τον Θεό. Πώς γίνεσαι στην πραγματικότητα μάρτυρας για τον Θεό; Με το να αναζητάς και να λαχταράς να βιώσεις τον λόγο του Θεού, με το να γίνεσαι μάρτυρας μέσω του λόγου σου, με το να δίνεις τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν και να δουν τις ενέργειές Του· αν πράγματι αναζητάς όλα τα παραπάνω, ο Θεός θα σε οδηγήσει στην τελείωση. Αν το μόνο που αναζητάς είναι να τελειωθείς από τον Θεό και στο τέλος να ευλογηθείς, τότε η οπτική της πίστης σου στον Θεό δεν είναι αγνή. Θα ‘πρεπε να επιδιώκεις τον τρόπο που θα δεις τις πράξεις του Θεού στην πραγματική ζωή, τον τρόπο που θα Τον ικανοποιήσεις όταν σου αποκαλύψει το θέλημά Του, να αναζητάς τον τρόπο που θα γίνεις μάρτυρας του μεγαλείου και της σοφίας Του και τον τρόπο που θα εκδηλώσεις την πειθαρχία και την αντιμετώπιση που πραγματοποίησε Αυτός σε εσένα. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα ‘πρεπε να προσπαθείς να καταλάβεις επί του παρόντος. Αν η αγάπη σου για τον Θεό υφίσταται αποκλειστικά για να μοιραστείς τη δόξα του Θεού αφού σε οδηγήσει στην τελείωση, τότε παραμένει ανεπαρκής και δεν πληροί τις απαιτήσεις του Θεού. Πρέπει να είσαι ικανός να γίνεσαι μάρτυρας των ενεργειών του Θεού, να ικανοποιείς τις απαιτήσεις Του και να βιώνεις το έργο που έχει εκτελέσει Αυτός στους ανθρώπους με πρακτικό τρόπο. Είτε πρόκειται για πόνο, δάκρυα ή στενοχώρια, πρέπει να τα βιώνεις όλα στην πράξη. Όλα αυτά είναι για να μπορέσεις να γίνεις μάρτυρας του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

206. Εάν είσαι κάποιος που επιδιώκει να οδηγηθεί στην τελείωση, τότε θα έχεις γίνει μάρτυρας και θα πεις: «Σ’ αυτό το βήμα προς βήμα έργο του Θεού, δέχτηκα το έργο του Θεού για παίδευση και κρίση και, αν και υπέμεινα μεγάλα βάσανα, έχω μάθει πώς ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, έχω κερδίσει το έργο του Θεού, έχω τη γνώση της δικαιοσύνης του Θεού και η παίδευσή Του με έχει σώσει. Η δίκαιη διάθεσή Του έχει έρθει σ’ εμένα και μου έφερε ευλογίες και χάρη· η κρίση και η παίδευσή Του είναι αυτά που με έχουν προστατεύσει και εξαγνίσει. Αν δεν είχα παιδευτεί και κριθεί από τον Θεό και αν δεν είχαν κυριεύσει το μυαλό μου τα σκληρά λόγια του Θεού, δεν θα μπορούσα να γνωρίσω τον Θεό ούτε θα μπορούσα να σωθώ. Σήμερα, βλέπω ότι, ως πλάσμα, κάποιος όχι μόνο απολαμβάνει όλα τα πράγματα που έκανε ο Δημιουργός, αλλά, κυρίως, όλα τα πλάσματα πρέπει να απολαμβάνουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού και να απολαμβάνουν τη δίκαιη κρίση Του, επειδή τη διάθεση του Θεού αξίζει να την απολαύσει ο άνθρωπος. Ως πλάσμα που έχει διαφθαρεί από τον Σατανά, θα πρέπει κανείς να απολαμβάνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Στη δίκαιη διάθεσή Του, υπάρχει η παίδευση και η κρίση και, επιπλέον, υπάρχει μεγάλη αγάπη. Αν και δεν είμαι σε θέση να κερδίσω εντελώς την αγάπη του Θεού σήμερα, είχα τη μεγάλη τύχη να τη δω, και σε αυτό είμαι ευλογημένος». Αυτό είναι το μονοπάτι που περπατούσαν όσοι βιώνουν την τελείωση και τη γνώση για την οποία μιλάνε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ίδιοι με τον Πέτρο, έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τον Πέτρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επίσης εκείνοι που έχουν κερδίσει τη ζωή και που κατέχουν την αλήθεια. Όταν βιώσουν την εμπειρία μέχρι το τέλος, κατά τη διάρκεια της κρίσης του Θεού, σίγουρα θα απομακρυνθούν εντελώς από την επιρροή του Σατανά και θα αποκτηθούν από τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

207. Μόλις ο Θεός γίνει η ζωή μέσα στους ανθρώπους, αδυνατούν να εγκαταλείψουν τον Θεό. Δεν είναι αυτό πράξη του Θεού; Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαρτυρία! Ο Θεός έχει εργαστεί μέχρι ένα σημείο. Έχει πει στους ανθρώπους να παρέχουν υπηρεσία και να παιδεύονται ή να πεθάνουν και οι άνθρωποι δεν έχουν υποχωρήσει, πράγμα που δείχνει ότι έχουν κατακτηθεί από τον Θεό. Οι άνθρωποι που κατέχουν την αλήθεια είναι αυτοί που, με τις πραγματικές τους εμπειρίες, μπορούν να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους, να μένουν σταθεροί στη θέση τους, να στέκονται στο πλευρό του Θεού χωρίς ποτέ να υποχωρούν, και που έχουν μια κανονική σχέση με τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, οι οποίοι, όταν συμβαίνουν διάφορα σε αυτούς, είναι σε θέση να υπακούσουν πλήρως στον Θεό και μπορούν να υπακούν στον Θεό μέχρι θανάτου. Η πράξη σου και οι αποκαλύψεις στην πραγματική ζωή είναι η μαρτυρία του Θεού, είναι το βίωμα του ανθρώπου και η μαρτυρία του Θεού, και αυτό σημαίνει να απολαμβάνεις πραγματικά την αγάπη του Θεού. Όταν τη βιώσεις μέχρι αυτό το σημείο, θα έχει επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Κατέχεις το πραγματικό βίωμα και κάθε δράση σου αντιμετωπίζεται με θαυμασμό από άλλους. Η εμφάνισή σου δεν είναι αξιοσημείωτη, αλλά βιώνεις τη ζωή της υπέρτατης ευσέβειας, και όταν επικοινωνείς τα λόγια του Θεού, κατευθύνεσαι και διαφωτίζεσαι από Αυτόν. Είσαι σε θέση να εκφράσεις το θέλημα του Θεού μέσα από τα λόγια σου, να επικοινωνήσεις με την πραγματικότητα και να καταλάβεις πολλά για την υπηρεσία στο πνεύμα. Είσαι ειλικρινής στην ομιλία σου, είσαι αξιοπρεπής και έντιμος, δεν μπαίνεις σε αντιπαραθέσεις και υπακούς σε καθωσπρεπισμούς, είσαι σε θέση να υπακούσεις στις ρυθμίσεις του Θεού και να είσαι σταθερός στη μαρτυρία σου όταν σου προκύπτουν διάφορα και είσαι ήρεμος και συγκροτημένος, ανεξάρτητα από το τι αντιμετωπίζεις. Αυτό το είδος ανθρώπου έχει πραγματικά δει την αγάπη του Θεού. Μερικοί άνθρωποι είναι ακόμα νέοι, αλλά ενεργούν ως μεσήλικες· είναι ώριμοι, κατέχουν την αλήθεια και θαυμάζονται από άλλους — και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν τη μαρτυρία και είναι η εκδήλωση του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

208. Σήμερα, πρέπει να γνωρίζεις πώς να κατακτηθείς και πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, αφότου κατακτηθούν. Μπορεί να λες ότι έχεις κατακτηθεί, όμως μπορείς να υπακούς μέχρι θανάτου; Πρέπει να μπορείς να ακολουθείς μέχρι τέλους, ανεξαρτήτως από το αν δεν υπάρχει καμία προοπτική, και δεν πρέπει να χάνεις την πίστη σου στον Θεό, ανεξαρτήτως περιβάλλοντος. Τέλος, θα πρέπει να πετύχεις δύο πτυχές της μαρτυρίας: τη μαρτυρία του Ιώβ —υπακοή μέχρι θανάτου— και τη μαρτυρία του Πέτρου —την ανώτατη αγάπη για τον Θεό. Από τη μία πλευρά, πρέπει να είσαι σαν τον Ιώβ: Δεν είχε καθόλου υλικά υπάρχοντα και ταλανίστηκε από τον πόνο της σάρκας. Ωστόσο, δεν απαρνήθηκε το όνομα του Ιεχωβά. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Ιώβ. Ο Πέτρος ήταν ικανός να αγαπάει τον Θεό μέχρι θανάτου. Όταν πέθανε —όταν τον σταύρωσαν— εξακολουθούσε να αγαπά τον Θεό. Δεν σκεφτόταν τις δικές του προοπτικές ούτε διατηρούσε θαυμαστές ελπίδες ή έκανε εξωφρενικές σκέψεις, και το μόνο που ήθελε ήταν να αγαπά τον Θεό και να υπακούει σε όλες τις διευθετήσεις Του. Αυτό είναι το πρότυπο που πρέπει να πετύχεις, πριν θεωρηθεί ότι έχεις γίνει μάρτυρας, προτού γίνεις κάποιος που έχει οδηγηθεί στην τελείωση, μετά την κατάκτησή του.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: (ΙΔ) Λόγια σχετικά με το πώς να υποστείς την κρίση και την παίδευση, καθώς και τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό

Επόμενο: (ΙΣΤ) Λόγια σχετικά με το πώς να αποτάξεις την επιρροή του Σατανά και να επιτύχεις σωτηρία

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Το έργο την Εποχή του Νόμου

Το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον επίγειο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσης το ιερό...

Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Β'

Η δίκαιη διάθεση του ΘεούΤώρα που ακούσατε την προηγούμενη συναναστροφή σχετικά με την εξουσία του Θεού, είμαι βέβαιος ότι έχετε εξοπλιστεί...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο