608 Πώς να υπηρετήσετε εν αρμονία με το θέλημα του Θεού

Αν θέλετε να υπηρετείτε όπως θέλει ο Θεός,

να δείτε τι ανθρώπους απεχθάνεται,

ή τι άνθρωποι Τον ευαρεστούν,

ποιοι να Τον υπηρετήσουν μπορούν, ποιους στην τελείωση οδηγεί.

Μόλις γνωρίσετε στ' αλήθεια το έργο Του,

και βιώσετε τα λόγια Του,

θα μπορείτε να υπηρετείτε,

θα μπορείτε να υπηρετείτε.

Πρέπει να ξέρετε τους στόχους του έργου Του,

του έργου που κάνει τώρα.

Τότε, με των λόγων Του την καθοδήγηση,

πρέπει να εισέλθετε, την αποστολή Του να δεχτείτε.

Μόλις γνωρίσετε στ' αλήθεια το έργο Του,

και βιώσετε τα λόγια Του,

θα μπορείτε να υπηρετείτε,

θα μπορείτε να υπηρετείτε.

Κι όταν Τον υπηρετείτε,

τα πνευματικά σας μάτια ανοίγει.

Θα 'χετε πιο πολλή γνώση του έργου Του,

που θ' αναγνωρίσετε τόσο καθαρά.

Μόλις γνωρίσετε στ' αλήθεια το έργο Του,

και βιώσετε τα λόγια Του,

θα μπορείτε να υπηρετείτε,

θα μπορείτε να υπηρετείτε.

Σαν εισέρχεσαι στην πραγματικότητα,

θα 'χεις εμπειρίες πιο βαθιές και πραγματικές.

Όσοι είχαν την εμπειρία αυτή,

μπορούν στις εκκλησίες να βαδίσουν, να παρέχουν

σ' άλλους αδελφούς και αδελφές.

Μάθετε ο ένας απ' τον άλλον,

αναπληρώστε τις ελλείψεις σας,

και θα εμπλουτιστεί η γνώση σας στο πνεύμα.

Μόνο μόλις επιτευχθεί αυτό

μπορείτε να υπηρετείτε όπως θέλει Αυτός,

και θα τελειωθείτε απ' Αυτόν,

κατά την υπηρεσία σας σ' Αυτόν.

Μόλις γνωρίσετε στ' αλήθεια το έργο Του,

και βιώσετε τα λόγια Του,

θα μπορείτε να υπηρετείτε,

θα μπορείτε να υπηρετείτε.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 607 Το ελάχιστο που χρειάζεται για να είσαι κάποιος που υπηρετεί τον Θεό

Επόμενο: 609 Μόνο οι οικείοι του Θεού είναι άξιοι να Τον υπηρετούν

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο