422 Προσευχές που είναι υποτακτικές και λογικές έχουν μεγάλη σημασία

1 Οι προσευχές τους είναι επίσης ένα είδος διαύλου μέσω του οποίου εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Όταν οι άνθρωποι προσεύχονται και αναζητούν ενόσω βρίσκονται στη σωστή κατάσταση, ταυτόχρονα θα εργάζεται και το Άγιο Πνεύμα. Πρόκειται για ένα είδος αρμονικής συνεργασίας μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας από δύο διαφορετικές σκοπιές· με άλλα λόγια, ο Θεός βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ορισμένα ζητήματα. Είναι ένα είδος συνεργασίας εκ μέρους των ανθρώπων όταν έρχονται ενώπιον του Θεού· είναι επίσης ένα είδος μεθόδου με την οποία ο Θεός σώζει και οδηγεί στην κάθαρση τους ανθρώπους. Επιπλέον, πρόκειται για το μονοπάτι της ορθής εισόδου των ανθρώπων στη ζωή, και δεν είναι κάποιο είδος τελετής. Το νόημα της προσευχής είναι εξαιρετικά βαθύ! Αν προσεύχεσαι συχνά και γνωρίζεις πώς να προσεύχεσαι —προσευχόμενος συχνά με υποταγή και λογική— τότε η εσωτερική σου κατάσταση θα είναι ιδιαιτέρως ορθή.

2 Αν προσεύχεσαι συχνά και γνωρίζεις πώς να προσεύχεσαι —προσευχόμενος συχνά με υποταγή και λογική— τότε η εσωτερική σου κατάσταση θα είναι ιδιαιτέρως ορθή. Όταν προσεύχεσαι μόνος, τα λόγια που χρησιμοποιείς πρέπει να είναι ειλικρινή και σοβαρά· μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να είσαι φυσιολογικός κατά την παρουσία του Χριστού. Πώς θα πρέπει να έλθουν οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού; Μέσω προσευχής και μέσω ενδοσκόπησης, ώστε να αντιληφθούν πώς να μιλούν με λογική, πώς να μιλούν σύμφωνα με τη θέση τους ως άνθρωποι και πώς να μιλούν από την καρδιά τους. Μη λες πράγματα που ακούγονται απλώς ωραία ή που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Θεό. Αν το κάνεις αυτό πράξη για κάποιο διάστημα, θα γνωρίζεις πώς να προσεύχεσαι στον Θεό και να συναναστρέφεσαι μαζί Του, και τότε θα σου είναι εύκολο να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Η σημασία της προσευχής και η άσκησή της

Προηγούμενο: 421 Έκφρασε την καρδιά σου όταν προσεύχεσαι για να λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος

Επόμενο: 423 Δεν υπάρχει αληθινή υπηρεσία χωρίς αληθινή προσευχή

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο