590 Πρέπει να αναζητάς το θέλημα του Θεού σε όλα τα πράγματα

1 Αμέσως μόλις οι άνθρωποι αρχίζουν να σπεύδουν προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους, παύουν να γνωρίζουν πώς να βιώνουν· αμέσως μόλις αρχίσουν να απασχολούνται με ζητήματα, οι πνευματικές καταστάσεις τους ταράσσονται και χάνουν την ικανότητα να διατηρούν μια κανονική κατάσταση. Πώς γίνεται αυτό; Αν σου ζητηθεί να κάνεις λίγο έργο, γίνεσαι αχαλίνωτος, ανεξέλεγκτος, απρόθυμος να προσεγγίσεις τον Θεό και απομακρύνεσαι από Αυτόν. Αυτό αποδεικνύει πως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να βιώνουν. Ό,τι κι αν κάνεις, θα πρέπει να καταλάβεις πρώτα γιατί το κάνεις, ποια είναι η πρόθεση που σε ωθεί να το κάνεις, ποια είναι η σημασία του να το κάνεις, ποια είναι η φύση του ζητήματος, και αν αυτό που κάνεις είναι θετικό ή αρνητικό. Πρέπει να κατανοείς με σαφήνεια όλα αυτά τα θέματα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορεί κανείς να ενεργεί βάσει αρχών. Εάν κάνεις κάτι προκειμένου να εκπληρώσεις το καθήκον σου, τότε οφείλεις να αναλογιστείς: Πώς θα πρέπει να το κάνω; Πώς θα πρέπει να εκπληρώνω το καθήκον μου καλά, ώστε να μην το επιτελώ μηχανικά; Θα πρέπει να πλησιάσεις τον Θεό σε αυτό το θέμα.

2 Το να πλησιάζει κανείς τον Θεό σημαίνει να αναζητά την αλήθεια επ’ αυτού του θέματος, να αναζητά τον τρόπο να ασκείται, να αναζητά το θέλημα του Θεού και να αναζητά πώς να ικανοποιεί τον Θεό. Δεν αφορά τη διεξαγωγή θρησκευτικής τελετής ή εξωτερικής δράσης. Γίνεται με σκοπό να ασκείται κανείς σύμφωνα με την αλήθεια αφού αναζητήσει το θέλημα του Θεού. Όταν εκπληρώνεις το καθήκον σου ή εργάζεσαι πάνω σε κάτι, θα πρέπει να σκέφτεσαι διαρκώς: Πώς θα πρέπει να εκπληρώσω αυτό το καθήκον; Ποιο είναι το θέλημα του Θεού; Είναι να πλησιάσεις τον Θεό μέσω αυτού που κάνεις, και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αναζητήσεις τις αρχές και την αλήθεια πίσω από τις ενέργειές σου, καθώς και το θέλημα του Θεού, και να μην απομακρυνθείς από τον Θεό οτιδήποτε κι αν κάνεις. Μόνο ένα τέτοιο άτομο πιστεύει αληθινά στον Θεό. Τη σήμερον ημέρα, όποτε οι άνθρωποι συναντούν κάποια πράγματα, συνεχίζουν απλώς πεισματικά και δρουν σύμφωνα με τις προσωπικές τους προθέσεις. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους· στην καρδιά τους έχουν μόνο τον εαυτό τους και απλώς δεν μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια σε οτιδήποτε κάνουν.

3 Το να μην ενεργεί κανείς σύμφωνα με την αλήθεια σημαίνει ότι κάνει πράγματα σύμφωνα με τη δική του βούληση, και το να κάνει κανείς πράγματα σύμφωνα με τη δική του βούληση σημαίνει ότι εγκαταλείπει τον Θεό· δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους. Οι ανθρώπινες ιδέες συνήθως φαίνονται καλές και σωστές στους ανθρώπους και μοιάζουν σαν να μην παραβιάζουν την αλήθεια πολύ· οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κάνουν πράξη την αλήθεια· αισθάνονται ότι ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υποτάσσονται στον Θεό. Στην πραγματικότητα, δεν αναζητούν στ’ αλήθεια τον Θεό, ούτε προσεύχονται στον Θεό γι’ αυτό, και δεν μοχθούν να το κάνουν καλά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, για να ικανοποιήσουν το θέλημά Του. Δεν κατέχουν αυτήν την αληθινή κατάσταση, ούτε έχουν τέτοια επιθυμία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι στην άσκησή τους. Πιστεύεις στον Θεό, μα δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου. Πώς να μην αποτελεί αυτό αμαρτία; Δεν εξαπατάς τον εαυτό σου; Τι είδους αποτελέσματα μπορείς να αποκομίσεις αν συνεχίσεις να πιστεύεις κατ’ αυτόν τον τρόπο; Επιπλέον, πώς μπορεί να εκδηλωθεί η σημασία της πίστης;

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Προηγούμενο: 589 Ο Θεός προ πολλού προετοίμασε τα πάντα για την ανθρωπότητα

Επόμενο: 591 Πρόσφερε την πίστη σου στον οίκο του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο