395 Οι ευθύνες των αληθινά πιστών

Αν διακατέχεσαι από συνείδηση,

πρέπει να φέρεις ένα βάρος

κι ένα αίσθημα ευθύνης.

Είτε αν θα κατακτηθείς

είτε αν θα φτάσεις στην τελείωση,

της μαρτυρίας το βήμα ανάλαβε σωστά.

Ως πλάσμα του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος να κατακτηθεί απ' Αυτόν εντελώς

και να μπορέσει τελικά να ικανοποιήσει τον Θεό,

να ανταμείψει την αγάπη Του με μια καρδιά που Τον αγαπάει,

με την αφοσίωσή του στον Θεό,

αυτή είναι του ανθρώπου η ευθύνη.

Το καθήκον που πρέπει να εκτελέσει,

το βάρος που θα πρέπει να φέρει.

Και ναι, να ολοκληρώσει την αποστολή αυτή.

Έτσι είναι ένας αληθινά πιστός στον Θεό, αληθινά πιστός στον Θεό.


Βιώνοντας όλο το έργο αυτό,

αν ο άνθρωπος έχει κατακτηθεί,

κι επιπλέον, αν έχει γνώση αληθινή,

θα είναι σε θέση να υπακούσει

όποιες κι αν έχει προοπτικές.

Θα είναι σε θέση, όποια κι αν είν' η μοίρα του.

Έτσι, το έργο το σπουδαίο του Θεού

θα πραγματοποιηθεί συνολικά.

Ως πλάσμα του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος να κατακτηθεί απ' Αυτόν εντελώς

και να μπορέσει τελικά να ικανοποιήσει τον Θεό,

να ανταμείψει την αγάπη Του με μια καρδιά που Τον αγαπάει,

με την αφοσίωσή του στον Θεό,

αυτή είναι του ανθρώπου η ευθύνη.

Το καθήκον που πρέπει να εκτελέσει,

το βάρος που θα πρέπει να φέρει.

Και ναι, να ολοκληρώσει την αποστολή αυτή.

Έτσι είναι ένας αληθινά πιστός στον Θεό, αληθινά πιστός στον Θεό.

(Του ανθρώπου η ευθύνη,

του ανθρώπου που έπλασε ο Θεός η ευθύνη.)

Ένας αληθινά πιστός στον Θεό.

(Του ανθρώπου η ευθύνη, η ευθύνη.)

Και ναι, να ολοκληρώσει την αποστολή αυτή.

Έτσι είναι ένας αληθινά πιστός στον Θεό.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (3)

Προηγούμενο: 394 Πρέπει να έχεις την πίστη στον Θεό πάνω από καθετί άλλο

Επόμενο: 396 Ο Θεός ελπίζει στην αληθινή πίστη του ανθρώπου

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο