431 Οι καρποί του να ησυχάζεις την καρδιά σου μπροστά στον Θεό

1 Για να έρθεις ενώπιον του Θεού, ώστε να δεχτείς τα λόγια Του ως τη ζωή σου, πρέπει πρώτα να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού. Μόνο όταν είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, ο Θεός θα σε διαφωτίσει και θα σου παράσχει γνώση. Όσο πιο γαλήνιοι είναι οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να λάβουν τη διαφώτιση και τη φώτιση του Θεού. Όλα αυτά απαιτούν οι άνθρωποι να έχουν ευλάβεια και πίστη· μόνο έτσι μπορούν να τελειωθούν. Το θεμελιώδες μάθημα για την είσοδο στην πνευματική ζωή είναι το να γαληνεύει κανείς υπό την παρουσία του Θεού. Όλη η πνευματική σου εξάσκηση θα είναι αποτελεσματική μόνο αν είσαι γαλήνιος υπό την παρουσία του Θεού. Αν δεν μπορεί να γαληνέψει η καρδιά σου ενώπιον του Θεού, δεν θα μπορείς να λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το να είναι κανείς γαλήνιος ενώπιον του Θεού αποσκοπεί στο να είναι ειλικρινής και προσγειωμένος, να επιζητά την ορθότητα και τη διαφάνεια στα λόγια του Θεού, και στο να κατορθώσει τελικά να κατανοήσει την αλήθεια και να γνωρίσει τον Θεό.

2 Μόνον όταν είσαι αληθινά γαλήνιος ενώπιον του Θεού θα κατανοήσεις ξεκάθαρα τα σημερινά λόγια του Θεού. Τότε θα κάνεις πράξη πιο σωστά και χωρίς αποκλίσεις τη φώτιση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, θα κατανοήσεις με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προθέσεις του Θεού, οι οποίες θα δώσουν μια σαφέστερη κατεύθυνση στην υπηρεσία σου, θα κατανοήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συγκίνηση και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, και θα έχεις την βεβαιότητα ότι ζεις υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που πραγματικά επιτυγχάνει κανείς όταν είναι γαλήνιος ενώπιον του Θεού. Όταν οι άνθρωποι δεν κατανοούν ξεκάθαρα τα λόγια του Θεού, δεν διαθέτουν κανένα μονοπάτι για να το κάνουν πράξη, δεν μπορούν να κατανοήσουν τις προθέσεις του Θεού, ή στερούνται των βασικών αρχών της άσκησης, αυτό συμβαίνει επειδή οι καρδιές τους δεν είναι γαλήνιες ενώπιον του Θεού. Το να είναι κανείς γαλήνιος ενώπιον του Θεού αποσκοπεί στο να είναι ειλικρινής και προσγειωμένος, να επιζητά την ορθότητα και τη διαφάνεια στα λόγια του Θεού, και στο να κατορθώσει τελικά να κατανοήσει την αλήθεια και να γνωρίσει τον Θεό.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού

Προηγούμενο: 430 H πρακτική του να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού

Επόμενο: 432 Ευσεβείς είναι όσοι σιωπούν συχνά ενώπιον του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο