Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Πρέπει πάντα να ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό

Ταχύτητα

Πρέπει πάντα να ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό

Αντιμέτωποι με την αποτυχία, ας αναζητούμε την αλήθεια.

Αν γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, θα έχουμε δύναμη.

Να Του λέμε συχνά τι μας λείπει,

να συναναστρεφόμαστε πάντα την αλήθεια Του.

Δοκιμασίες έρχονται, ας τις αποδεχτούμε·

ας καθίσουμε σιωπηλά μπροστά στον Θεό.

Να διαβάζουμε τον λόγο Του, να γνωρίζουμε τις αλήθειες Του,

να διορθώνουμε τις παραβάσεις μέσα μας.

Εκστασιασμένη είναι η ψυχή μας και Τον λατρεύουμε.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό, ας συλλογιζόμαστε τον εαυτό μας.

Δεν πρέπει να πληγώνουμε την καρδιά του Θεού

με την ανυπακοή μας και τη φροντίδα μας για τη σάρκα.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό, ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό.

Ας ζούμε ως άνθρωποι σύμφωνα με την αλήθεια Του.

Ας μένουμε σταθεροί στη μαρτυρία μας κατά τις δοκιμασίες μας, ώστε να μπορέσουμε να Τον ικανοποιήσουμε.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό.

Ας ησυχάζουμε κι ας συλλογιζόμαστε μπροστά στον Θεό.

Παρότι κάνουμε παραβάσεις,

πρέπει να επιδιώκουμε να αγαπάμε τον Θεό.

Εφόσον μετανοούμε,

σίγουρα θα κερδίσουμε το έλεός Του.

Πρέπει να επιδιώκουμε την αλήθεια

και να γινόμαστε μάρτυρες για τον Θεό.

Αυτό είναι το καθήκον μας που πρέπει να κάνουμε.

Εκστασιασμένη είναι η ψυχή μας και Τον λατρεύουμε.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό, ας συλλογιζόμαστε τον εαυτό μας.

Δεν πρέπει να πληγώνουμε την καρδιά του Θεού

με την ανυπακοή μας και τη φροντίδα μας για τη σάρκα.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό, ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό.

Ας ζούμε ως άνθρωποι σύμφωνα με την αλήθεια Του.

Ας μένουμε σταθεροί στη μαρτυρία μας κατά τις δοκιμασίες μας, ώστε να μπορέσουμε να Τον ικανοποιήσουμε.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό.

Ας ησυχάζουμε κι ας συλλογιζόμαστε μπροστά στον Θεό.

Ας ζούμε ως άνθρωποι σύμφωνα με την αλήθεια Του.

Ας μένουμε σταθεροί στη μαρτυρία μας κατά τις δοκιμασίες μας, ώστε να μπορέσουμε να Τον ικανοποιήσουμε.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό.

Ας ησυχάζουμε κι ας συλλογιζόμαστε μπροστά στον Θεό.

Ας ησυχάζουμε μπροστά στον Θεό.

Ας ησυχάζουμε κι ας συλλογιζόμαστε μπροστά στον Θεό.

Προηγούμενο:Γαληνεύοντας ενώπιον του Θεού

Επόμενο:Η προσευχή του λαού του Θεού

Σχετικό περιεχόμενο