62 Ο Θεός θα κρίνει και θα εξαγνίσει όλους όσοι έρχονται ενώπιον του θρόνου Του

Το έργο των εσχάτων ημερών τα πάντα χωρίζει

με το είδος τους ανάλογα

και τελειώνει του Θεού το σχέδιο διαχείρισης,

γιατί εγγύς γαρ ο καιρός

και έχει έρθει η μέρα Tου.


Ο Θεός φέρνει όσους

εισέρχονται στην βασιλεία Του

—τους πιστούς σ’ Αυτόν μέχρις εσχάτων—

στην εποχή του ίδιου του Θεού.


Όσοι ως τώρα τα βήματα του Θεού ακολούθησαν

είν’ αυτοί που έχουν έρθει στον θρόνο Του.

Αυτοί που δέχονται

την τελική φάση του έργου του Θεού

είν’ εκείνοι που Αυτός εξαγνίζει,

εκείνοι που Αυτός θα κρίνει.


Πριν την εποχή του Θεού,

δεν είναι το έργο Του

να βλέπει τις πράξεις του ανθρώπου.

Δεν είναι τη ζωή του ανθρώπου να ερευνά,

μα είναι να κρίνει του ανθρώπου την ανυπακοή.


Ο Θεός όλους θα εξαγνίσει

όσοι έρχονται ενώπιον του θρόνου Του.


Όσοι ως τώρα τα βήματα του Θεού ακολούθησαν

είν’ αυτοί που έχουν έρθει στον θρόνο Του.

Αυτοί που δέχονται

την τελική φάση του έργου του Θεού

είν’ εκείνοι που Αυτός εξαγνίζει,

εκείνοι που Αυτός θα κρίνει.

Όσοι ως τώρα τα βήματα του Θεού ακολούθησαν

είν’ αυτοί που έχουν έρθει στον θρόνο Του.

Αυτοί που δέχονται

την τελική φάση του έργου του Θεού

είν’ εκείνοι που Αυτός εξαγνίζει,

εκείνοι που Αυτός θα κρίνει.


Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια

Προηγούμενο: 61 Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Επόμενο: 63 Η κρίση είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο