43 Ας δοξάσουμε την επιστροφή του Θεού στη Σιών

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένδοξος!

Έρχεται ενσαρκωμένος στην Ανατολή.

Την αλήθεια μιλά, τους ανθρώπους κρίνει,

φέρνει την αιώνια ζωή.


Τα λόγια Του σαν αστραπές ξεπροβάλλουν.

Στη Δύση αστράφτουνε.

Την ελπίδα στο σκοτάδι βλέπουν οι άνθρωποι,

γιατί ο Θεός έχει έρθει στη γη.

Ο Παντοδύναμος Θεός τη βασιλεία Του κέρδισε,

έχει έρθει στη γη, έχει έρθει στη γη.

Ο Παντοδύναμος Θεός τη βασιλεία Του κέρδισε,

το έργο Του ολοκλήρωσε.

Χαίρετ’ ο κόσμος, Τον δοξάζουν οι άνθρωποι.

Μες στο σύμπαν οι φωνές τους ηχούν.

Τη δόξα όλη κέρδισε. Δόξα σοι ο Θεός!

Στη Σιών επέστρεψε. Δόξα σοι ο Θεός!

Χαίρετ’ ο κόσμος, Τον δοξάζουν οι άνθρωποι.

Μες στο σύμπαν οι φωνές τους ηχούν.

Τη δόξα όλη κέρδισε. Δόξα σοι ο Θεός!

Στη Σιών επέστρεψε. Δόξα σοι ο Θεός!


Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένδοξος!

Eίναι δίκαιος και μεγαλοπρεπής.

Τα λόγια Του μεγάλη δύναμη έχουν,

εξαγνίζουν και σώζουν τον λαό Του.


Ο Θεός τον Σατανά με τα λόγια Του νικά,

φτιάχνει μια ομάδα νικητών.

Γονατίζουμε για να Τον λατρέψουμε,

οι φωνές μας Τον εξυψώνουν.

Ο Παντοδύναμος Θεός τη βασιλεία Του κέρδισε,

έχει έρθει στη γη, έχει έρθει στη γη.

Ο Παντοδύναμος Θεός τη βασιλεία Του κέρδισε,

το έργο Του ολοκλήρωσε.

Χαίρετ’ ο κόσμος, Τον δοξάζουν οι άνθρωποι.

Μες στο σύμπαν οι φωνές τους ηχούν.

Τη δόξα όλη κέρδισε. Δόξα σοι ο Θεός!

Στη Σιών επέστρεψε. Δόξα σοι ο Θεός!

Χαίρετ’ ο κόσμος, Τον δοξάζουν οι άνθρωποι.

Μες στο σύμπαν οι φωνές τους ηχούν.

Τη δόξα όλη κέρδισε. Δόξα σοι ο Θεός!

Στη Σιών επέστρεψε. Δόξα σοι ο Θεός!

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένδοξος!

Ο λόγος Του στη γη βασιλεύει.

Συμφορές τους κακούς καταστρέφουν.

Τα λόγια του Θεού τα πάντα καταφέρνουν.

Χαίρετ’ ο κόσμος, Τον δοξάζουν οι άνθρωποι.

Μες στο σύμπαν οι φωνές τους ηχούν.

Τη δόξα όλη κέρδισε. Δόξα σοι ο Θεός!

Στη Σιών επέστρεψε. Δόξα σοι ο Θεός!

Χαίρετ’ ο κόσμος, Τον δοξάζουν οι άνθρωποι.

Μες στο σύμπαν οι φωνές τους ηχούν.

Τη δόξα όλη κέρδισε. Δόξα σοι ο Θεός!

Στη Σιών επέστρεψε. Δόξα σοι ο Θεός!

Δόξα σοι ο Θεός! Δόξα σοι ο Θεός! Δόξα σοι ο Θεός!

Προηγούμενο: 42 Ας δοξολογήσουμε την ολοκλήρωση του σπουδαίου έργου του Θεού

Επόμενο: 45 Συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο