38 Ας υμνήσουμε τον Θεό που κέρδισε τη δόξα

Τα σύννεφα στον ουρανό χαμογελούν,

τα λουλούδια στη γη ανθίζουν.


Ένδοξε, ευγενή, Παντοδύναμε Θεέ,

ενσαρκώθηκες και ήρθες στον κόσμο.

Την αλήθεια εκφράζεις για να εξαγνίσεις και να κρίνεις,

σαν σπαθί, τα λόγια Σου παντοδύναμα, παντοδύναμα.

Με τα λόγια Σου εξαγνιζόμαστε,

αλήθεια και ζωή κερδίσαμε.


Ένδοξε, ευγενή, Παντοδύναμε Θεέ,

μας δείχνεις σήμερα το έλεός Σου, το έλεός Σου!

Είδαμε τη δικαιοσύνη Σου,

Σε σεβόμαστε, Σε υπακούμε·

είμαστε ευλογημένοι κι η ευγνωμοσύνη μας

πλήρως δεν μπορεί να εκφραστεί.

Σε δοξάζουμε με τραγούδι και χορό,

Σε σεβόμαστε με την υποταγή μας.

Μάρτυρες γινόμαστε για Σένα ηχηροί,

στην αφοσίωση που εκφράζουμε.

Nίκησες τον Σατανά, Σε υμνούμε.

Δόξα κέρδισες, Σε υμνούμε.


Ένδοξε, ευγενή, Παντοδύναμε Θεέ,

εμφανίζεσαι σ’ όλα τα έθνη, στους ανθρώπους.

Η δικαιοσύνη Σου πλήρως αποκαλύπτεται,

όσοι σου αντιστέκονται και το κακό πράττουν

θα τιμωρηθούν και θα εκπέσουν.

Τα λόγια Σου τα πάντα ταξινομούν.


Ένδοξε, ευγενή, Παντοδύναμε Θεέ,

το έξι χιλιετιών σχέδιό Σου τελειώνει.

Όλη τη δόξα τώρα κέρδισες,

καθετί άδικο καίγεται.

Τον κόσμο έχεις ανανεώσει,

οι πράξεις Σου το σύμπαν γεμίζουν.

Όλη η γη γεμίζει μ’ αγιοσύνη και δικαιοσύνη.

Σε δοξάζουμε με τραγούδι και χορό,

Σε σεβόμαστε με την υποταγή μας.

Μάρτυρες γινόμαστε για Σένα ηχηροί,

στην αφοσίωση που εκφράζουμε.

Nίκησες τον Σατανά, Σε υμνούμε.

Δόξα κέρδισες, Σε υμνούμε.

Η ανθρωπότητα είναι τώρα όπως στη δημιουργία,

ο άνθρωπος ζει στο φως, χωρίς λύπες κι αναστεναγμούς.

Χαιρόμαστε, τραγουδάμε, δοξάζουμε, το έργο Σου έχει ολοκληρωθεί.

Σε δοξάζουμε με τραγούδι και χορό,

Σε σεβόμαστε με την υποταγή μας.

Μάρτυρες γινόμαστε για Σένα ηχηροί,

στην αφοσίωση που εκφράζουμε.

Nίκησες τον Σατανά, Σε υμνούμε.

Δόξα κέρδισες, Σε υμνούμε.

Nίκησες τον Σατανά, Σε υμνούμε.

Δόξα κέρδισες, Σε υμνούμε.

Προηγούμενο: 37 Το μέγα έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί

Επόμενο: 39 Ο κόσμος αντηχεί από δοξολογίες για τον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο