36 Υμνείτε τον Παντοδύναμο Θεό με δυνατές φωνές

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών,

εμφανίζεται στην Ανατολή του κόσμου.

Λέει την αλήθεια για να σώσει τον άνθρωπο,

εμφανίζεται ως Σωτήρας.

Του Θεού οι άνθρωποι Tον ακούν, υψώνονται ως τον θρόνο Του.

Τρώμε και πίνουμε τον λόγο του Θεού,

ξέρουμε τις αλήθειες και τα μυστήρια,

απόλυτα κατακτημένοι απ’ τον λόγο Του.

Περνώντας δοκιμασίες κι εξευγενισμούς,

υποφέρουμε πολύ, η διαφθορά μας εξαγνίζεται.

Δεχόμενοι την εκπαίδευση της βασιλείας Του,

κερδίζουμε την αλήθεια και τη ζωή.

Υμνούμε τον Παντοδύναμο Θεό δυνατά,

γιατί εξαγνίζει και σώζει τις ζωές μας.

Μέσα από διώξεις και δοκιμασίες,

βλέπουμε την ασχήμια του διαβόλου.

Ο Σατανάς είναι μέσο τελείωσης του ανθρώπου,

για να νιώσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Θεό.

Μισούμε τον Σατανά κι ακολουθούμε τον Θεό ως το τέλος.

Ο Θεός λέει την αλήθεια και κατακτά την ανθρωπότητα,

παρά τη βαθιά διαφθορά της.

Ο λόγος του Θεού κρίνει κι εξαγνίζει

τα παιδιά του μεγάλου κόκκινου δράκου.

Στη γη του δράκου, δημιουργούνται νικητές.

Δεχόμενοι την εκπαίδευση της βασιλείας Του,

κερδίζουμε την αλήθεια και τη ζωή.

Υμνούμε τον Παντοδύναμο Θεό δυνατά,

γιατί εξαγνίζει και σώζει τις ζωές μας.

Ο Θεός νίκησε πλήρως τον Σατανά

και κέρδισε όλη τη δόξα.

Αναμφίβολα ο λόγος του Χριστού

είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή.

Ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει την ταπεινότητα του Θεού.

Η διάθεση του Θεού είναι δίκαιη,

Τον ατενίζουμε με σεβασμό.

Οι πράξεις Του θαυμαστές, δυσκολονόητες,

Τον υμνούμε δίχως τέλος.

Όλα υποτάσσονται κι εξυμνούν τη δύναμη του Θεού.

Δεχόμενοι την εκπαίδευση της βασιλείας Του,

κερδίζουμε την αλήθεια και τη ζωή.

Υμνούμε τον Παντοδύναμο Θεό δυνατά,

γιατί εξαγνίζει και σώζει τις ζωές μας.

Κερδίζουμε την οδό προς την αιώνια ζωή

κι υμνούμε τον Θεό με δυνατές φωνές.

Δεχόμενοι την εκπαίδευση της βασιλείας Του,

κερδίζουμε την αλήθεια και τη ζωή.

Υμνούμε τον Παντοδύναμο Θεό δυνατά,

γιατί εξαγνίζει και σώζει τις ζωές μας.

Προηγούμενο: 35 Σηκωθείτε και χορέψτε για τον Θεό

Επόμενο: 37 Το μέγα έργο του Θεού έχει ολοκληρωθεί

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 6: Όλοι ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ολοκλήρωσε το έργο Του, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητές Του, και ανέβηκε στον ουρανό με ένα ένδοξο πνευματικό σώμα. Όπως το λέει και η Βίβλος: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11). Οπότε, η βιβλική γραφή εδώ επιβεβαιώνει πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα είναι το Αναστημένο και πνευματικό σώμα Του που θα εμφανιστεί σε εμάς. Στις έσχατες ημέρες, γιατί ο Θεός να ενσαρκωθεί με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου για να κάνει το έργο της κρίσης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αναστημένου πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού και της ενσάρκωσης ως Υιού του ανθρώπου;

Απαντήση:Οι περισσότεροι πιστοί πιστεύουν ότι ο Κύριος που επέστρεψε, θα εμφανιστεί με το πνευματικό σώμα Του, δηλαδή, με το πνευματικό...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο