509 Οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει κερδίσει έχουν αποκτήσει την πραγματικότητα της αλήθειας

Ο Θεός είναι πρακτικός.

Το έργο και ο λόγος Του,

οι αλήθειες Του, είναι πρακτικές.

Τ’ άλλα είν' αβάσιμα, κενά.

Το Άγιο Πνεύμα θα ‘ναι οδηγός

στα λόγια του Θεού.

Για να εισέλθει στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος

πρέπει να την ζητά, να την βιώνει.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα.

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς τη σάρκα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τη γνώση των πράξεών Του.


Μπορεί να δει αυτός που γνωρίζει

ποιος λέει αλήθεια, δεν έχει αντιλήψεις.

Η εμπειρία δίνει γνώση έργων Θεού

κι αποδιώχνει τη διαφθορά.

Όση πραγματικότητα έχουν

τόσο ξέρουν τον Θεό,

τη σάρκα μισούν, την αλήθεια αγαπούν·

κατά τα πρότυπά Του.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα.

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς τη σάρκα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τη γνώση των πράξεών Του.


Ο δρόμος αν υπό το φως Του ζεις

των πρακτικών σου θα είναι σαφής.

Μακριά απ' τις παλιές πρακτικές

και θρησκευτικές αντιλήψεις.

Έμφαση στην πραγματικότητα.

Όσο ο άνθρωπος την κατέχει,

τόσο γνωρίζει την αλήθεια

και το θέλημα του Θεού.

Οι έχοντες την πραγματικότητα

έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Τις πράξεις Του γνωρίζουν απ' την πραγματικότητα.

Όσο εργάζεσαι μαζί με τον Θεό

κι όσο πειθαρχείς τη σάρκα σου,

τόσο θα εργάζεται και θα σου δώσει φως,

θα κερδίσεις την πραγματικότητα, τη γνώση των πράξεών Του.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα

Προηγούμενο: 508 Μόνο αναζητά κανείς την αλήθεια μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό

Επόμενο: 510 Πρέπει να γίνεις μάρτυρας του Θεού στα πάντα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο