576 Το να εκτελεί κανείς το καθήκον του σημαίνει να κάνει όλα όσα μπορεί

Το να κάνει κανείς το καθήκον του

θα πει να πραγματώνει τη φύση του,

ό,τι γι’ αυτόν είναι δυνατόν

–έτσι, το καθήκον του εκτελεί.


Του ανθρώπου τα ελαττώματα κατά την υπηρεσία του,

μέσω της πείρας, μειώνονται

και καθώς ο άνθρωπος κρίνεται·

δεν είναι εμπόδια στο καθήκον του.

Όσοι παύουν να υπηρετούν ή υποχωρούν

από φόβο για τα ελαττώματα

που μπορεί στην υπηρεσία τους να φανούν

είναι απ’ όλους πιο δειλοί.

Το να κάνει κανείς το καθήκον του,

θα πει να πραγματώνει τη φύση του,

ό,τι γι’ αυτόν είναι δυνατόν

–έτσι το καθήκον του εκτελεί.

Το να κάνει κανείς το καθήκον του

θα πει να πραγματώνει τη φύση του,

ό,τι γι’ αυτόν είναι δυνατόν

–έτσι το καθήκον του εκτελεί.


Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει αυτό που πρέπει,

καθώς τον Θεό υπηρετεί,

ή να πετύχει ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτόν,

μόνο χαζολογά και προσποιείται,

τη λειτουργία έχει χάσει του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος αυτός θεωρείται

μετριότητα, μια ανώφελη παρουσία.

Πώς να τον πεις δημιούργημα;

Μπορεί εξωτερικά να λάμπει, μα είναι σάπιος μέσα του.

Το να κάνει κανείς το καθήκον του

θα πει να πραγματώνει τη φύση του,

ό,τι γι’ αυτόν είναι δυνατόν

–έτσι το καθήκον του εκτελεί.

Το να κάνει κανείς το καθήκον του

θα πει να πραγματώνει τη φύση του,

ό,τι γι’ αυτόν είναι δυνατόν

–έτσι, το καθήκον του εκτελεί, το καθήκον του εκτελεί.

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου

Προηγούμενο: 575 Ο Θεός εστιάζει στην καρδιά του ανθρώπου

Επόμενο: 577 Δώσε νου και σώμα για να εκπληρώσεις την αποστολή από τον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο